Officiële EU-denktank roept op tot het inzetten van militairen tegen demonstranten

Screenshot_33

(Door: Marco Maier – Vertaling: E.J. Bron)

In een strategiedocument roepen EU-adviseurs op tot het militair neerslaan van demonstraties en stakingen, zoals dit al mogelijk wordt gemaakt door het Verdrag van Lissabon. De inzet van het Duitse leger in eigen land en de anti-demonstratiewetten in Spanje zijn slechts het begin van de weg in een fascistische dictatuur.

Vanwege de groeiende sociale en financiële onevenwichtigheden in Europa zouden opstanden en stakingen onvermijdelijk toenemen. Daarom zou de Europese Unie zich erop moeten voorbereiden deze protesten ook met behulp van het leger neer te slaan, aldus de auteurs van een studie met de titel “Perspectieven voor de Europese verdediging 2020” van de “European Institute for Security Studies” van de EU zelf.

De EU-landen dienen volgens de studie de legers meer in te zetten voor “politiewerk”. In Duitsland werd het inzetten van het leger in het binnenland immers al “onder strenge voorwaarden “(voor wie het gelooft) toegestaan. Niet te vergeten het “Verdrag van Lissabon”, dat eigenlijk bedoeld was als “EU-grondwet”, waarin zulke maatregelen nadrukkelijk worden toegestaan. In principe wordt gewoon datgene ingevoerd wat bijvoorbeeld in de VS al lang normaal is.

“In het kader van de gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek zullen militaire en politionele verantwoordelijkheden in toenemende mate in elkaar overgaan en worden er capaciteiten ter bestrijding van opstanden opgebouwd”, vatte de Deutschlandfunk de studies vorige maand samen. Officieel zou het daarbij gaan om de inzet in landen buiten de Europese Unie. “Maar met artikel 222 van het Verdrag van Lissabon heeft men ook de juridische voorwaarde voor de inzet van het leger en paramilitaire eenheden in EU-crisislanden geschapen.” Hier wordt quasi “via de achterdeur” gewerkt.

Problematisch – vooral voor de bevolking van de EU-landen – is het officiële karakter van het boek waarvoor de voormalige EU-gevolmachtigde Buitenlandse Zaken, Catherinie Ashton, het voorwoord schreef. In het hoofdstuk “De EU en het geglobaliseerde veiligheidsmilieu” schreef militair adviseur Thomas Ries dat de EU maatschappelijke problemen met militaire middelen moet bestrijden. De centrale bedreiging van de “veiligheid” ziet hij in een gewelddadig conflict “tussen ongelijke sociaaleconomische klassen van de globale samenleving, die zich zouden laten zien “in verticale asymmetrische spanningen van het globale dorp”.

Ook maakt het strategiedocument duidelijk welke weg de EU de komende jaren moet inslaan: naar een maatschappij van de “gated communities”, waarin de rijke 1% met militaire middelen tegen de arme 99% beschermd moet worden. Daartoe zou de politiek een nog nauwere samenwerking en “symbiose” met de concerns moeten aangaan. De macht van deze ondernemingen “op economisch en technologisch gebied neemt constant toe, waardoor zij ook op andere terreinen aan invloed winnen. Zij hebben echter de staat nodig en de staat heeft hen nodig”, aldus Ries verder.

Ook al is de informatie over dit toekomstplan niet nieuw, omdat het al in 2008 werd gepubliceerd, toch moet hier steeds op worden gewezen. Want de actuele ontwikkelingen – niet alleen de inzet van het Duitse leger in het binnenland of de rigide wetten tegen demonstraties in Spanje – wijzen duidelijk in deze richting. De Europese Unie ontwikkelt zich steeds verder in de richting van een fascistische dictatuur die alleen nog de elites beschermt, terwijl de grote meerderheid van de bevolking in armoede en angst gehouden moet worden.

Bron:
www.contra-magazin.com
Auteur: Marco Maier

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Elite, EUSSR, Fascisme, Hypocrisie, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

41 reacties op Officiële EU-denktank roept op tot het inzetten van militairen tegen demonstranten

 1. Leo zegt:

  Die Fahne hoch !!

  Like

 2. joopklepzeiker zegt:

  Heel vervelend om na al die jaren geklepzeikt te hebben gelijk te krijgen .

  Like

 3. Dood aan de “elite”,die eigenlijk de smerigste creaturen zijn die er momenteel op aarde rond lopen!

  Like

 4. Frerik zegt:

  Ja natuurlijk een logisch gevolg, rekening houdend met eigen bevolking, dat die wel eens in opstand kunnen komen tegen misdadige besluiten van de eu. Gewoon gericht op het neerslaan van eigen bevolking die nu snel maar zeker hun rechten worden afgenomen en dit niet eens meer kunnen uiten.

  Like

 5. manna zegt:

  the enemy within…

  Like

 6. Marc zegt:

  “Hier wordt quasi “via de achterdeur” gewerkt.” Laat dat ‘quasi’ maar weg.

  Heel benieuwd ben ik wie volgens dit scenario bevelhebber van die hele operatie moet zijn. Waarschijnlijk zal het de voorzitter van de Europese Commissie zijn, vast en zeker na zo’n snelle akkoordering door de nodige parlementen. Hypocrieten te over, dus dat zal wel lukken.

  Maar wat zal dat voor iemand als Orban inhouden? Gerekend kan worden op een direct uittreden van Hongarije uit de EU. Maar laten ze dat toe? En zal Orban dan Poetin om hulp vragen? Of zullen andere Oost-Europese landen die, net als Hongarije wat standvastiger stelling nemen tegen de huidige kolonisatie, hen te hulp schieten?

  Ik reken op een uiteenvallen van de EU langs lijnen van de vroegere Oost-West-deling. Hierbij zal Griekenland zich waarschijnlijk aansluiten.

  Natuurlijk zal dit gevolgen hebben voor de Navo. Wellicht zal niet direct elk Oost-Europees land uittreden, in ieder geval Hongarije als eerste, want dat zal zich teweer moeten stellen tegen een invasie vanuit het Westen. Bevolkingen van andere Oost-Europese landen zullen in protest komen tegen de aanval op Hongarije, en druk uitoefenen op hun regeringen partij te kiezen voor Hongarije. Een voor een zullen ze dan zowel EU als Navo verlaten.

  Turkije zal ondertussen het onderste uit de kan willen halen en de Navo tegen de Koerden laten opereren. De kans is zelfs groot dat in het tumult de EU het lidmaatschap van de Turken formaliseert.

  Met name Polen zal in de Oekrainse crisis partij voor dat land tegen Poetin kiezen. Of andere Oost-Europese landen die stap durven te zetten kan worden betwijfeld. Polen zal mogelijk binnen EU en Navo blijven,

  Of dit ook zal gelden voor de Baltische landen is de vraag. Letland lijkt vooralsnog een grotere angst voor de islam dan voor de Russen te ontwikkelen wat, gezien de grote Russische minderheid in dat land niet zal verbazen. Mochten er in dat land spanningen ontstaan tussen Letten en Russen, dan zal Poetin dat land bezetten.

  Enfin, we zullen 1400 jaar na dato opnieuw getuige zijn van verdeling van Europa, zoals eertijds dat van het Romeinse Rijk, door toedoen van de islam (zie Pirenne).

  Like

 7. Joannes den Hollander zegt:

  Ik verwacht niet dat eigen militairen eigen volk zullen aanvallen. Zij zijn die lastposten ook meer dan zat. En dat weten de E.U. leiders ook
  Waar we dus wel rekening mee dienen te houden is dat de E.U. de Europese landen gaat verplichten om overmatig veel moslims te rekruteren om vervolgens de autochtone militairen vrijwel volledig te laten afvloeien. Dat is natuurlijk helemaal een kolfje naar de hand voor de islam. Die roeien ons maar wat graag uit. Het is natuurlijk de vraag of de Europese landen dit zullen pikken.

  Like

  • Jaan zegt:

   Huuh? Eigen militairen die het eigen volk aanvallen? Eigen militairen die overlopen naar ISIS zoals met de sergeant uit Gilze-Rijen gebeurde zeker. Dat soort “eigen militairen” zal ons beslist te grazen nemen.

   Like

  • SeeMore zegt:

   Al over nagedacht, dat er dan misschien Griekse militairen op de Nederlandse bevolking worden losgelaten en b.v. Spaanse militairen in Hongarije!?? Om maar eens een paar “oplossingen” te noemen.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    SeeMore. Zal niet gebeuren. De Eu staat op instorten dus zal godzijdank haar plannen om o.a. een EU-leger op te richten niet kunnen voleindigen. Eigen leger en politie zal aan de kant van het volk staan simpelweg omdat ze niet tegen eigen bevolking zullen KUNNEN vechten omdat wij zullen worden geattaqueerd door vreemdelingen (moslims etc). Geen paniek gewoon logisch en helder nadenken.

    Like

 8. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg zegt:

  Dit is op IdentitairVerzet OZL herblogd.

  Like

 9. exmarineman zegt:

  Dit “manifest” betekent het definitieve einde van de de “democratie” in Europa voorzover deze overigens nog bestaat. Daarnaast is het wel heel opvallend dat er een jaartal in vermeld staat namelijk 2020…….waarom? Omdat de EC al een “praatstuk” heeft voorbereid – waarover het ook heel erg stil blijft – om alle spaar- en pensioengelden in de EU-landen te confisqueren oftewel beslag erop leggen en wel uiterlijk in 2021(!!). De EC/EU wil namelijk gaan bepalen wat er met onze bezittingen, spaar- en pensioengelden, moet gaan gebeuren, hoe te besteden, “beleggen” en hoe hoog en aan wie uiteindelijk de uitkeringen mogen zijn. Waarom zijn die 2 jaartallen zo belangrijk om te onthouden, omdat ze zo opvallend samenvallen met andere (r)overheids maatregelen en akkoorden. Zo OOK namelijk het “loonakkoord” van deze (r)overheid met de overheids”vakbonden” zoals dat onlangs is afgesproken en overeengekomen. De (r)overheid heeft in dat akkoord namelijk weten vast te leggen dat zij géén extra pensioenpremies hoeft bij te dragen bij een dekkingstekort tot jawel…….2021!!!!!! WAAR KOMEN TOCH DEZE JAARTALLEN ZO PLOTSELING VANDAAN???? Er is dus nog veel meer aan de hand.

  Like

 10. kraftavilqa zegt:

  Dat was onvermijdelijk; daar sosjalisme inherent totalitair is kan het nooit anders dan met dictatuur eindigen.Hoe ironisch zo heeft Hitler posthuum alsnog gewonnen een verenigd fascistisch Europa. Indien kinderen U vragen “wat is fascisme”antwoord alsdan “fascisme is een lelijk woord voor sosjalisme” zodat ze de juiste informatie krijgen i.p.v. de leugens die ze elders bv. op school opdoen.

  Like

 11. koddebeier zegt:

  UIT DE EUROPESE UNIE NU !! Het is een fascistische organisatie !

  Like

 12. Frans Brassens zegt:

  Overdacht zal moeten worden hoe de houding van de militairen zélf zal zijn. Zijn het daar ook allemaal fascisten? Of zullen ze weigeren op te treden tegen hun landgenoten?
  Zullen militairen van het ene land minder bezwaar hebben om ‘op te treden’ in een ander land? Hoe staat het met dat min of meer stiekem opgezette ‘E.U. leger’? Zijn dat wél allemaal gewetenloze militairen?
  Begrijpen de militairen wel dat ze zich in feite ook tegen zichzelf en hun families keren als ze in actie komen tegen mensen die de fascistische E.U. niet meer zien zitten?
  Zijn militairen dommer dan andere mensen? Zijn ze slaven van de ‘Befehl ist Befehl’ doctrine?
  Er zijn gevallen bekend dat militairen zich achter de bevolking schaarden. Moeten we daar dan maar op hopen?
  Allemaal vragen. En waarschijnlijk mis ik er nog een paar.
  Wie gaat/kan ze beantwoorden?

  Like

  • Marc zegt:

   @Frans

   Natuurlijk volgt een militair in eerste instantie een bevel op. Daar moet je je niet over verbazen. Weliswaar maken ze als persoon ook deel uit van de samenleving, maar die samenleving is, zo niet in verwarring, dan toch wel diep verdeeld. Welke ingeving zou een soldaat moeten volgen?

   Daarom is het belangrijker te weten wat voor soort mensen aan de top van de bevelstructuur staan: alleen als daar nog mensen rondlopen die in staat zijn om de crisis te schatten als crisis, is er nog enige hoop op georganiseerd verzet tegen het nieuwe kolonialisme. Maar ik vrees met grote vreze dat militaire structuren te zeer ‘vermaatschappelijkt’ zijn, zodat er weinigen zullen zijn (zoals Orban) die vanuit een helikopterview in staat zijn het huidige gebeuren op juiste wijze te evalueren.

   Like

   • Don Tessers zegt:

    Ik denk als ik alles zo lees en militairen moeten/gaan ingrijpen op bevel, het niet anders kan dan dat de grondlegging ergens al binnen de militaire academie heeft plaatsgevonden met slimme en geheime begeleiding naar hogere militaire strukturen, zodat de militaire top op de hand is van toekomstige ontwikkelingen. Maar er zit hierboven een exmarineman, mijn vader was ook marineman (RIP), die mijn gedachte over dit alles misschien ver overtrokken vindt. Maar wie hier laat niet zijn gedachten de vrije loop over wat ie hier leest?

    Like

 13. M.A.L. Sion zegt:

  Getuige de inhoud en de keuze van opstelling in dit artikel moet Marco Maier zich voorbereiden dat hij als eerste aangepakt kan gaan worden door de militante EU.
  Ja, militante EU.
  Militant ten opzichte van een ongewapende, onbeschermde bevolking. Althans dat deel dat zich niet neerlegt bij de dictatuur van Brussel. Een ongeschreven wet zegt dat VERZET tegen dictatuur, zelfs een dictatuur door min of meer gekozenen, ongeschreven LEGITIEM is. Dat verzet komt uit de culturele genen en is onweerstaanbaar.
  Verwacht mag worden dat ondergrondse verzetsbewegingen zich zullen gaan voorbereiden op een confrontatie. Groepen verontruste burgers zullen besluiten om gedwongen door de omstandigheden ondergronds te gaan. We gaan spannende tijden tegemoet.
  Het toenemen van die spanning kan ik ook opmaken uit de groeiende belangstelling voor onze groep.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 14. Jan zegt:

  Het voorwoord van ‘Perspectieven voor de Europese verdediging 2020’ is van Catherine Ashton en die denkt ‘Een goed voorbeeld doet volgen’:

  Like

 15. leefbarbaar zegt:

  In feite kennen we dit al jaren in ons land. Linx wordt geen strobreed in de weg gelegd, booslims mogen toeteren, roepen en wapperen wat ze willen. En wij Nederlanders moeten een vergunning aanvragen, die niet zelden geweigerd wordt.
  En natuurlijk de media, die al jaren worden ingezet tegen ons

  Like

 16. Jan zegt:

  Onze mensen:

  Niet onze mensen:

  Like

 17. Henk.V zegt:

  Voor dat doel is immers Eurogendfor in het leven geroepen.
  Inzetbaar in ”case sensitive areas”, waarmee wordt bedoeld: overal waar de doelstellingen van de EU in gevaar komen.. Eurogendfor traint vooral in HUIS-AAN-HUIS GEVECHTEN”
  Een paar jaar geleden hield deze militaire arm van de EU een gecombineerde oefening in die techniek, tezamen met Duitse ME eenheden. In de voormalige DDR zal een trainingskamp worden opgezet waarin men wordt getraind in :

  RAAD U maar!:

  a) kleiduiven schieten
  b) jodelen
  c) kegelen
  d) fierljeppen
  e) ach, u weet het al..

  Samen op weg dus naar een ONVERDEELDE toekomst.

  Wie nu nog inactief blijft moet later NIET zeuren.

  Like

 18. koddebeier zegt:

  Keer op keer steekt het fascisme de kop op bij de eurofielen !!!

  Like

 19. fransdewit zegt:

  Tuurlijk zet die gasten, die gelukszoekers maar gelijk aan het werk hoor, tegen ons. Het wordt steeds gekker, je maakt mij toch niet wijs dat wij tegen elkaar gaan vechten of wel? Hoewel doen de Haagse Politie eigenlijk al he?

  Like

 20. Jules Vismale zegt:

  Het was aanvankelijk toch de bedoeling van deze Stalinistische EU-klootzakken geweest dat alle Europeanen tot een eenheid werden omgevormd, hoe verschillend ze namelijk ook waren wat taal, godsdienst, cultuur, gewoontes, economie etc. betreft? Zo wilde dat bolsewistische zwijn van een Juncker jongsleden zelfs een EU-leger oprichten om zogenaamd Rusland op een afstand te houden en met het doel de Europeanen kunstmatig samen te smeden, net als die akelige Jozef Stalin in het verleden ooit deed maar hem totaal niet lukte! De EU en de linkse ratten in de Nederlandse regering hebben het volk ironisch genoeg zelfs zo anti-militair gemaakt dat ze bijna niet eens meer in dienst willen!
  Maar stel dat nou, in plaats van miljoenen EU-hatende Europeanen, eens miljoenen ondankbare en veeleisende anti-Europese asielzoekers, vluchtelingen, moslimextremisten, imams enz. naar de EU in Brussel macheerden om daar verhaal te halen bij hun “vrienden” die alles deden om het hen hier in Europa naar de zin te maken en hen zo gastvrij onthaalden? Gaat de EU-elite deze figuren bijvoorbeeld hierna met miljoenen aan contanten, bloemen, brood, zout en anti-alocohistische dranken verwelkomen, in plaats van met rubber kogels, traangas of een ME, bewapend met gummiknuppels? Daar zullen deze lastpakken schijt aan hebben daar zij geen enkele liefde, genegenheid, vriendschap of dankbaarheid voelen voor de EU en wat mij betreft breekt er tussen beide opgenoemde gehate groepen en de EU-elite een oorlog uit waarbij ze elkaar om zeep helpen!
  De EU-nietsnutten en labbekakken gedragen zich al veel te lang als muizen die bang zijn voor een kraaiende haan terwijl deze geen muizen lust maar zij willen WEL vriendschap sluiten met een kat die sarcastisch genoeg op muizen jaagt! Laat de EU-eurofielen zichzelf hopelijk snel vernietigen want anders doen de EU-hatende Europeanen of de radicale islam dit in de toekomst wel.

  Like

 21. Taljaard zegt:

  Martin Schulz heeft er al dreigend over geroeptoeterd in de richting van Hongarije en Polen. Wanneer zij de orders van Brussel over het laten instromen van ”vluchtelingen” niet uitvoeren dreigt hij met ”Kampf”, ”Zwang” en ”Machtsmittel”.
  Hoe dom en geitenbokkerig incompetent kun je wezen?
  N.B. Hongaren en Polen de les willen lezen!
  Vlak na het Griekse debacle.
  Dat gaat grandioos mislukken, want deze volken hebben;
  a. Beiden bijzonder onprettige historische ervaringen waar het onwelkome overheersing door vreemde machthebbers betreft.
  b. Geen jaren `60-`70 gekte doorgemaakt en daarom ook geen 40 jarige cultureel marxistische hersenspoeling ondergaan.
  c. Lang niet zoveel te verliezen als West Europeanen.
  Kortom, dat zullen ze nooit pikken.
  En wanneer Schulz c.s. dit voornemen werkelijk willen doorvoeren zijn de rapen gaar. Laten ze het maar proberen………

  Like

 22. Thomasson zegt:

  Joannes den Hollander en Theresa Geissler Bedankt voor de video’s. Ik heb ze beide ge-upload. en natuurlijk verder gestuurd. Mensen kunnen van ze lekker genieten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s