Immigratie, altruïsme en nationale zelfmoord

Screenshot_41

Paul Weston

(Door: Paul Weston – Vertaling: E.J. Bron)

Het linkse establishment in het Westen lijkt de bedoeling te hebben nationale zelfmoord te willen plegen. Exact zoals zij George Orwell in “1984” begrijpen, dat een blauwdruk voor hen lijkt te zijn hoe men een land regeert en niet een waarschuwing voor het leven onder de bloedige laars van socialisten. Schijnbaar hebben ze ook “Het legerkamp der Heiligen” van Jean Raspail, waarin wordt beschreven hoe miljoenen mensen uit de Derde Wereld geïmporteerd worden en hoe de westerse beschaving hieraan te gronde gaat.

De meerderheid van de mensen in het Westen lijdt aan een “illusie van permanentie” – daarmee bedoel ik dat ze denken dat morgen niet anders zal zijn dan vandaag en dat volgend jaar niet anders zal zijn dan dit jaar. Ze hebben er gelijk in dat er in zo´n kort tijdsbestek weinig zal veranderen, maar het Westen heeft een serie zaken in beweging gezet die onze samenleving nog ver voor 2050 volledig zal veranderen, om maar te zwijgen tot het einde van de eeuw.

Een kind dat nu in een vreedzame omgeving met een goede samenhang in het Westen wordt geboren, zal in het jaar 2050 nauwelijks 35 jaar oud zijn, maar hij of zij zal de ergste racistische en cultureel gebonden opstanden in de geschiedenis van de mensheid hebben meegemaakt. Als het kind op middelbare leeftijd komt, zal het Westen racistische en religieuze burgeroorlogen met gruwelijk bloedvergieten meegemaakt hebben. Wie daar als winnaar uit tevoorschijn komt, weet men niet, maar de vooruitzichten zijn slecht voor de Europeanen – als er geen sprake zal zijn van een fundamentele ommekeer van onze altruïstische opvattingen.

Stelt u zich eens een naïef, maar goed bedoelend links stel voor dat in een moment van schijnheilige deugdzaamheid zijn huisdeur opent voor een islamitische vluchtelingenfamilie. Stelt u zich verder voor dat de vrouw des huizes een progressieve feministe is, die altijd voorrang heeft gegeven aan haar carrière in plaats van de moeilijke taak op zich te nemen om de volgende generatie groot te brengen.

Stelt u zich nu eens een islamitische familie met vier kinderen voor, die in tegenstelling daartoe ieder ook weer vier kinderen zullen hebben. Wie zal uiteindelijk dit huis bewonen? En net zoals het gaat met het bezit van het huis, zo gaat het uiteindelijk ook met het land. Zoals ik dus zeg, deze illusie van permanentie klopt misschien voor een dag of voor een jaar, maar zij geldt niet op de lange termijn.

Het politieke Westen is gedenatureerd, ontkerstend en ontvolkt. De aanstaande niet-westerse mens is van wrede aard, fanatiek religieus en enorm vruchtbaar. Morgen is van hem, niet van ons en als wij ze in deze reusachtige aantallen welkom blijven heten zoals wij op dit moment doen, is dit het signaal voor de doodstraf van de westerse beschaving.

Enkele Europese politici begrijpen dat. Interessant genoeg komen ze uit andere landen, waarin vroeger het communisme de macht had en ze zijn daarom niet door 60 jaar politieke correctheid, een subversieve indoctrinatie, die in de niet-communistische landen heeft plaatsgevonden, in slaap gesukkeld. De westerse mensen werden met feminisme, racisme, multiculturalisme en moreel en cultureel relativisme heropgevoed.

Een van deze onbuigzame politici is de Hongaarse minister-president Viktor Orbán, die zei: “Op dit moment vindt er in de hele wereld een massa-immigratie plaats die het gezicht van de Europese beschaving kan veranderen. Als dat gebeurt, is dat onomkeerbaar. Er is geen weg terug uit een multicultureel Europa. Noch naar een christelijk Europa noch naar een wereld [van verschillende] nationale culturen.”

 Misschien is Orbán zich bewust van de woorden van de voormalige Libische leider Muammar Gadaffi, die zei: “Er zullen 50 miljoen moslims in Europa zijn. Er is sprake van aanwijzingen dat Allah de islam de overwinning over Europa zal schenken – zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen. Die 50 miljoen moslims in Europa zullen van haar binnen enkele decennia een islamitisch continent maken. Europa bevindt zich, net zoals Amerika, in een spagaat. Ze zouden zich erbij moeten neerleggen om in de loop der tijd islamitisch te worden of ze zouden de oorlog aan de moslims moeten verklaren.”

Gadaffi had het zowel goed als fout voor wat betreft de oorlogsverklaring aan de moslims om het Westen ervoor te behoeden islamitisch te worden. Ja, we zullen ons aan de islam onderwerpen als er niets gebeurt, maar we moeten geen oorlog voeren, we moeten gewoon alle migratie van moslims in het Westen stoppen en er serieus over nadenken om tegen de islam in het Westen op te treden.

Maar juist dat doen we immers niet. In werkelijkheid is het zo dat we het tegenovergestelde doen, dat is waanzin. Geen mentaal gezond mens zou zo reageren als hij de koppen in de media de afgelopen jaren gelezen heeft, die met monotone gelijkvormigheid geweld, moord, verkrachting en bloedbaden door moslims in heel Europa beschrijven, net zoals de oorlogen en het bloedvergieten door moslims in de hele wereld.

Waarom zou een land met een niet-suïcidale ideologie willen dat er ook maar één moslim geïmporteerd zou worden, om maar te zwijgen van miljoenen? De “Islamitische Staat” pocht erop dat er duizenden Jihadisten naar het Westen zullen komen. Die zich vermommen als vluchtelingen, maar nog steeds gooien we onszelf op de grond en blijven ze importeren! De BBC en andere zenders interviewen uitgebreid alleen maar diegenen die er niet bedreigend uitzien, maar de waarheid is dat de overweldigende meerderheid uit jonge mannen in de beste gevechtsleeftijd bestaat – wat de verraders niet willen, is dat wij hier teveel zorgen over maken.

Berichten uit Bulgarije verraden dat jonge mannelijke islamitische “vluchtelingen”, als men hun mobiele telefoons afpakt en hen fouilleert, onthoofdingsvideo´s en andere jihadistische beelden op de memory-cards in hun telefoons hebben opgeslagen. Zullen wij de mobiele telefoons controleren van diegenen die naar Groot-Brittannië komen? Dat betwijfel ik. Uiteraard moeten wij weer hun mensenrechten respecteren, dus zullen we een groot aantal beulen, Jihadisten, moordenaars en verkrachters ons land binnenlaten, die daarna hun bijdrage zullen leveren aan het glorierijke multiculturele paradijs van een genocidaal Groot-Brittannië.

De beelden van kleine jongens die aanspoelen op het strand zijn tragisch, maar tegelijkertijd is het tragisch dat ons vaderland aan diegenen wordt uitgeleverd die een oeroude en fanatieke haat tegen alles hebben wat ons dierbaar is. Joseph Stalin heeft eens gezegd dat een dode een tragedie is, maar miljoenen doden zijn pure statistiek. We kunnen het ons niet veroorloven in slaap gesust te worden (hoewel we dit al lang zijn) door tragische beelden van een dode, wanneer dit betekent dat wij op zekere dag een cijfer in de miljoenen doden statistiek zullen zijn.

Terug naar de illusie van de permanentie: Mijn grootouders werden tegen het einde van de 19e eeuw geboren en ik heb ze nog gekend. In de loop van mijn leven zal ik mensen leren kennen die in de 22e eeuw zullen leven. Van de generatie van mijn grootouders zou men een bepaalde mate aan permanentie met betrekking tot de mensen en hun cultuur in Europa hebben kunnen verwachten. Maar dat is niet meer het geval voor Europeanen die tussen nu en 2050 geboren worden.

De demografische verandering gaat langzaam, maar ze is genadeloos. De groei van de westerse bevolking wordt alleen maar door de Derde Wereld aangedreven en we hebben beslist haar te importeren om (zogenaamd…) onze afnemende Europese bevolking op te frissen. Dat betekent het einde van de westerse beschaving, van Europa, van ons als volk en cultuur. De toekomst behoort diegenen die kinderen hebben, ergo de toekomst behoort de islam.

Dat zal volgende week of volgend jaar gebeuren, maar het gaat gebeuren. De wereld waarin mijn grootouders werden geboren, was aanzienlijk anders dan de wereld die mijn kleinkinderen zullen erven. De mensen denken dat we zulke gruwelen zoals die in Syrië, Irak of Libië plaatsvinden, hier nooit kunnen meemaken, in de vruchtbare landschappen van Europa, maar waarom niet? Onze levenswijze hebben we niet vanwege onze geografische ligging, maar omdat Europa door de Europeanen werd gevormd. Als de islamitische demografie onder de jonge mannen in strijdbare leeftijd getalsmatig groter is dan onze jongeren, dan zullen we Syrië in Londen, Parijs, Stockholm, Berlijn, Kopenhagen enz., enz. hebben.

Als we deze illusie van de permanentie maar zouden kunnen doorzien en zouden kunnen kijken naar toekomstige foto´s, die datgene voorstellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Hoe het niet-islamitische Europeanen zal vergaan, dan zouden we onze ogen afwenden van de foto´s van verdronken kinderen, die in het jaar 2015 aanspoelen op een Turks strand. De wereld verandert, en als wij als volk en cultuur willen overleven, dan moeten we ons vaderland tegen de invasie van migranten verdedigen. Ja, dat klinkt hard, maar als we dat niet doen, dan accepteren we dat onze huidige braafheid alleen maar zal leiden tot een onvoorstelbaar bloedbad in de toekomst.

Als de schokkende beelden van verdronken kleine kinderen u ontroeren (en bij wie is dat niet het geval), dan probeert u zich alstublieft eens voor te stellen wat voor leven u aan UW kinderen en kleinkinderen nalaat als u toestaat dat uw emoties de onvermijdelijke consequenties van uw huidige altruïsme versluieren. De manier waarop we op dit moment denken en ons gedragen, zal of onze vernietiging, of ons overleven in de toekomst bezegelen. Als u voor de vernietiging kiest, gewoon omdat deze niet volgende week of volgens jaar plaatsvindt, dan pleegt u verraad aan uw land en uw kinderen. Zo eenvoudig is het.

Nog een laatste gedachte: er zal een aantal zwakzinnige en schijnheilige linksen zijn dat geschokt zal zijn over mijn kille gevoelloosheid. Ik ben graag bereid, als ze me willen uitnodigen voor een uitzending van de BBC of bij een andere zender, mijn standpunt nader uiteen te zetten. Maar, zoals gebruikelijk, zullen ze dat niet doen, omdat ze geen logische, morele of ethische argumenten kunnen aanvoeren tegen mijn standpunt.

Bron:
http://de.europenews.dk

Bron oorspronkelijk artikel:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Dhimmitude, Eurabië, Europa, Genocide, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Rotzakken, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

17 reacties op Immigratie, altruïsme en nationale zelfmoord

 1. Tom zegt:

  Een betoog waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. Wie had vorig jaar gedacht dat de ontwikkelingen zo snel zouden kunnen gaan? Het is van belang dat we ons, Nederlanders, organiseren en vechten voor wat van ons en van onze kinderen is. Ook wij hebben jongemannen die kunnen vechten. Als t ze interesseert.

  http://depatriotten.weebly.com

  Like

 2. tjonge zegt:

  hear hear..

  Like

 3. Paul heeft gelijk;nu nog een paar miljoen ogen zien te openen!

  Like

 4. Bob Fleumer zegt:

  In wezen zegt Paul Weston hetzelfde als Geert Wilders alleen hij als Engelsman heeft iets meer finesse en toch komt zijn boodschap helder en to the point over.
  De PVV is de enige partij met reel inzicht in wat er zich afspeelt in Europa.

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Wat U hier in het midden brengt, is g e e n kille ongevoelighied, Mr. Weston; het is slechts een nuchtere en tegelijkertijd zeer diepgaande kijk op de realiteit, zoals die nu eenmaal is.
  Als het gros van de Europese politici in staat geweest was, te zien en te denken zoals U, dan hadden we vrijwel zeker niet in de huidige shit gezeten.
  Maar men kiest in grote getale de verkeerde politici, doordat men al decennialang in een bepaalde richting geïndoctrineerd is, met alle gevolgen van dien.
  Als het anders was geweest, dan was bijvoorbeeld U allang premier van Groot-Brittanië geweest. Let wel: Ú. En géén ander.
  Maar ondanks alles gaat U dóór. En daarvoor zijn alle realisten, zowel in als buiten GB, U alle denkbare erkentelijkheid verschuldigd!
  Het is een agnostica, die dit gaat zeggen, maar wees er van overtuigd, dat het niettemin vanuit mijn hart komt:
  God bless you, Paul Weston!

  Like

 6. Jean zegt:

  Als politiekers ons willen vermoorden (wat ze willen) dan moeten wij ze voor zijn en de rollen draaien dan pas komt er terug vrede en veiligheid want als die lafaards uitgeschakeld zijn kunnen wij de grenzen sluiten en alles verwijderen wat hier niet thuishoort zoals die troep die overlast veroorzaakt.

  Like

 7. Pingback: Immigratie, altruïsme en nationale zelfmoord | E.J. Bron | (B)logboek

 8. Perfide Albion zegt:

  Als een parlement en een regering keer op keer niet doet wat de bevolking in meerderheid van haar vraagt dan wordt het tijd om het desbetreffende parlement en regering te vervangen. Dit parlement/deze regering doet het andersom. Men probeert door middel van immigratie het volk te vervangen.

  Het wordt hoog tijd om deze regering en dit parlement te verwijderen uit het centrum van de macht.
  Dit parlement vertegenwoordigd helemaal niemand. De meerderheid wil dat de grenzen dicht gaan. De meerderheid wil geen verdrag van Lissabon. Een serieus parlement had die wensen gerespecteerd en ingewilligd.

  Deze democratie is dood. Wie verlost ons van dit nep-parlement en deze volksvijandige regering?

  Like

 9. Hendrik M. zegt:

  Verbazend hoeveel dwazen de werkelijkheid niet kunnen of willen zien…

  Like

 10. Pegidafan zegt:

  Eigenlijk nooit binnen laten , maar als ze hier willen wonen en blijven , verplicht stereliseren die lui , ze fokken als ratten , hoe dom kun je zijn als regering , om je eigen volk weg te laten fokken . Kahdaffi lacht zich kapot in zijn graf ,want die heeft het allang gezegd ,we pakken Europa via de baarmoeder . En zo is het en niet anders.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 11. Pingback: EU-complot: Het einde van de westerse beschaving! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s