Nationalisme en ras

Screenshot_10

Fictief verkiezingsaffiche uit 2012

(Door: “eg regs”)

Enkele maanden geleden schijnt Geert Wilders voor het eerst de term ‘ons volk’ gebezigd  te hebben. Tijdens de debatten van de voorbije dagen deed hij dit zelfs veelvuldig en dit is vanzelfsprekend een belangrijke vooruitgang; als je de belangen van ‘ons volk’ wilt behartigen, is het wel zo handig wanneer je de doelgroep ook met zoveel woorden aanwijst. Maar deze ‘vocabulaire radicalisering’ zou best nog wel wat verder doorgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door voortaan het woord ‘nationalisme’ te verkiezen boven ‘patriottisme’ en door ook de factor ‘ras’ onomwonden en onbeschroomd te durven noemen.

Voor iedere wáre nationalist zou niet ‘nationalist’, maar integendeel ‘patriot’ een besmet begrip horen te zijn. Het herinnert immers aan de ‘Patriotten’: onze met een vreemde mogendheid heulende,19e eeuwse vijfde colonne. De daaropvolgende degradatie tot achtereenvolgens vazalstaat en totaal onderworpen buitengewest zou evenmin onze gevoelens van warme nostalgie behoren op te wekken. En datzelfde geldt voor de erfenis waar de Fransen ons uiteindelijk mee achterlieten: de volksvreemde wetten en de volksvreemde staatsordening van ons huidig koninkrijk.

‘Nationalisme’ heeft gevoelsmatig een hardere en rauwere bijklank dan het wat fletser aandoende woord ‘patriottisme’. Dit is echter verre van een nadeel, want het is wel zo toepasselijk om in dit tijdsbestek woorden te gebruiken die het (aanwezig veronderstelde) besef van ernst en urgentie adequaat uitbeelden.’Nationalisme’ mag op de multiculturalisten dan wel het effect hebben van een rode lap op een stier, maar ook dat is geen overtuigend argument om dan maar van het gebruik af te zien.

Want multiculturalisten zien in álles en in íedereen ‘fascisme’, ‘racisme’ en ‘nazisme’. Door ons zélf te identificeren als ‘nationalisten’ zouden we hen kortom een belangrijk wapen uit handen slaan. We zouden hen in feite zeggen: “Jullie zijn ínternationalisten,wij zijn nátionalisten – voor ons komt de natie, ons volk, onze eigen mensen, op de eerste plaats en daar is niks mis mee. Jullie kunnen zoveel etiketten opplakken als jullie willen – ons interesseert het niet.” Naar de potentiële achterban toe zou dit in één woord communiceren waar het allemaal om te doen is en ten aanzien van de tegenstanders zou het ons alleen maar veel tijd en energie besparen die anders verloren zouden gaan aan eindeloos gesteggel over definities en insinuaties.

Waarom wij het begrip ‘ras’ in dit alles zouden moeten betrekken, is enigszins moeilijker uit te leggen. Behoren veel Turken, Marokkanen en zelfs sommige Indiase kasten immers niet evenzeer tot het ‘blanke ras’ en is het daarmee niet een onnodig complicerend of zelfs geheel onbruikbare term? Nee! Als we onder ‘ras’ besloten zouden laten liggen de stilzwijgende aanname dat we het hebben over het ‘Nordische ras’is deze term, in de Nederlandse context, die éne factor die ‘onze mensen’ onderscheidt van de buitenlanders.

‘Surinaamse Nederlanders’ en ‘Turkse Nederlanders’ mogen immers dan wel een Nederlands paspoort hebben, Nederlanders zijn ze vanzelfsprekend niet. En hoewel er ook autochtone moslims zijn, is het natuurlijk de uitheemse variëteit waar onze belangstelling in de eerste plaats naar uit gaat; om hen te denaturaliseren wel te verstaan. Kortom, als je werkelijk ernst wilt maken met de-islamisering en als je werkelijk de belangen van ‘ons volk’ wilt dienen, ontkom je er – om hele praktische redenen – niet aan om het over ‘ras’ te hebben.

In Groot-Brittannië is het een inmiddels vertrouwd gezicht wanneer ‘Caraïbische Engelsen’ en ‘Pakistaanse Schotten’ zich openlijk beklagen over de ‘Oost-Europese invasie’ – wat verbeelden deze bruine en zwarte ‘Britten’ zich wel niet? Maar dit goede voorbeeld van waar ‘kleurenblindheid’ en massale naturalisaties  toe leiden – deze onontwarbare kluwen van etnische schizofrenie spraakverwarring en grenzeloze aanmatiging – is alleen te ondervangen met een scheiding op basis van ras.

De (feitelijk niet noemenswaardige) gemengde afkomst van Geert Wilders in aanmerking nemend, zou iemand wellicht vermoeden dat een dergelijke benadering voor hem persoonlijk bezwaarlijk zou kunnen zijn. Maar deze zorgen zijn voorbarig en overbodig. Want de Indische Nederlanders zijn de verpersoonlijking van ons (groots) koloniaal verleden en horen uit dien hoofde – en op de één of andere manier – bij ons volk. Dit is de uitzondering die de ‘Nordische’ regel bevestigt.

En ook nu al zijn er politieke tegenstanders die de etnische achtergrond van Geert Wilders erbij slepen om de PVV een één of andere tegenstrijdigheid aan te wrijven. Het zij zo – het zegt meer over hen dan over ons. De blanken in Zuid-Afrika hadden goede redenen voor hun zogenaamde ‘potlood-test‘, maar voor ons bestaan deze redenen niet – althans niet waar het de Indo’s betreft. Hun vaderland – Nederlands-Indië – werd hen ontroofd, en dus was het logisch dat zij ‘asiel aanvroegen’ in het moederland. Dit is één van de meerdere punten van verschil die hen apart zet van de blanken hatende parasieten uit Suriname en de Antillen.

De schroom om over ‘ons volk’ te spreken, is afgeworpen en nu moeten dus zekere vervolgstappen gezet worden. Ook de taboewoorden ‘nationalisme’ en ‘ras’ zullen er aan moeten geloven. Wilders zou de kroon op dit evolutieproces kunnen zetten door tot slot ook de Princevlag te omarmen. Dit eeuwen oude, trotse en door geen ideologische kaping te bezoedelen merkteken van Diets nationalisme.

Door:
“eg regs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, Nationalisme, Nederland, Patriottisme, PVV. Bookmark de permalink .

19 reacties op Nationalisme en ras

 1. Treintrien zegt:

  Niet mee eens
  Het is gedrag waar ik op reageer.
  Niet op kleur.
  Als dat het wordt haak ik af.
  (en moet Wilders zelf ook afhaken, ben ik bang 😉 )

  Like

  • egregs zegt:

   Helaas kunnen we de 4 miljoen (of 5 miljoen -wie weet wat het daadwerkelijke aantal inmiddels is?) volksvreemden niet op een individuele basis evalueren;dat is gewoon niet doenlijk.Zelf heb ik bijvoorbeeld een intense afkeer van Turken,maar toch weet ik (uit eigen ervaring) dat er ‘goede Turken’ bestaan.Echter,een ambtelijke of politieke inschaling van persoonlijke casussen is op deze schaal dus niet praktisch.En sowieso zouden we ons de vraag kunnen stellen of deze gigantische aantallen -in zichzelf- al niet buitengewoon problematisch zijn.Eigenlijk is het simpel:wegen de belangen van een miscuul aantal ‘goed-geïntegreerde,hardwerkende enz enz’ buitenlanders op tegen de staatkundige,culturele en biologische vernietiging van onze eigen soort?

   Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Treintrien zegt:
   18 september 2015 om 20:32

   Helemaal mee eens. Want het is niet de kleur die rooft, verkracht en vermoord, maar de persoon.

   Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Ik ben er vrij zeker van, dat Wilders de Princenvlag best zou willen omarmen. Er is echter een risico aan verbonden en wel dit, dat in dat geval het zeer hardnekkige misverstand -want meer ís het niet- tegen de PVV ingezet zou worden, dat de Princenvlag de vlag van de NSB zou zijn.
  Weliswaar is dit onjuist, omdat de NSB haar eigen banier had en de Princenvlag daarnáást slechts af en toe misbruikte vanuit pseudo-historisch sentiment, maar het misverstand doet niettemin al decennialang zijn werk.
  Als wij nog niet lang geleden konden constateren, dat zelfs een reaguurster-schrijfster op dit blog (ik zal even geen naam noemen) in een door haar geschreven artikel in dit foutieve idee verviel, dan kan men wel nagaan, hoe diep het, helaas, in onze samenleving verankerd ligt en hoezeer het een, weliswaar oneigenlijke, stok zou kunnen zijn om de hond te sláán.
  We moeten inderdaad van dit idee af, maar hóe, vraag ik u.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

  • egregs zegt:

   De Princevlag wordt ook in verband gebracht met het ‘apartheidsregime’.Zoals u inmiddels zult kunnen begrijpen geldt dit voor mij als een pré,maar niettemin is hier dus sprake van een zekere ‘verhaallijn’ die ons opgedrongen wordt.Daar kunnen wij onmogelijk in meegaan.Dan kunnen we net zo goed Zwarte Piet afschaffen om boete te doen voor ons slavernijverleden of een asielzoeker in huis nemen om te bewijzen dat we geen nazi’s zijn.

   Like

 3. Jean zegt:

  Wie opkomt voor de veiligheid van eigen volk is dus een racist?
  Bedankt politieke huichelaars, voor mij is iemand die opkomt voor veiligheid en welzijn van eigen volk een held en helaas zijn er weinig helden in de politiek maar wel enorm veel lafaards.
  Moesten ze mij voor lafaard uitmaken dan zou ik niet meer op straat durven komen.
  Maken ze mij uit voor racist dan wandel ik fier over straat want ik geef om mijn volk mijn beschaving mijn cultuur mijn identiteit mijn nationaliteit mijn kinderen en mijn kleinkinderen.

  Like

 4. Hendrik M. zegt:

  Sorry “eg regs”, heb u al eerder hierover aangesproken.
  Mensen uit Nederlands Indië, Molukkers, Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname voor de onafhankelijkheid, in Nederland wonend, zijn al meer dan 300 jaar Nederlands onderdaan en dienen als echte Nederlander gezien te worden.
  Net als een genaturaliseerde Duitse of Belgische familie die hier al 100 jaar woont.
  Ik weet, waar trek je de grens, doch dezen horen er echt helemaal bij.
  Antillianen blijft discutabel.
  Turken en Marokkanen met ook een Nederlands paspoort is een totaal ander verhaal.

  Like

  • egregs zegt:

   Om te spreken van ‘Surinaamse Nederlanders’ is in mijn beleving net zo absurd als wanneer je je negers met spleetogen of Chinezen met kroeshaar en dikke lippen zou proberen in te beelden -wanneer je zou spreken van Aziatische negers of Negroïde Chinezen.Ongeacht,als een bevolking middels een referendum opteert voor staatkundige afscheiding is daarmee de kwestie boven iedere twijfel verheven;we hebben niks maar dan ook absoluut niks meer met ze te maken.

   Inderdaad is de scheiding moeilijk aan te brengen -dwz als je eenmaal uitgaat van een kleurenblind paradigma van blanke erfschuld.We hebben zoveel gebieden veroverd,bezet,gekocht en toegeeigend dat het lastig is om de grens te trekken:bij Brazilië soms,of Brits Guyana,Taiwan,Sri Lanka,Namibië,Mozambique,de Indianen-reservaten,Tasmanië?Als we deze gedachtegang eenmaal consekwent uitwandelen is de gehele Ghanese bevolking hier straks nog welkom;dit is het gebied van de Nederlandse Goudkust immers.

   Like

   • Hendrik M. zegt:

    ‘negers met spleetogen of Chinezen met kroeshaar en dikke lippen zou proberen in te beelden’
    Niet zo moeilijk voor te stellen; vele (Amerikaanse negers, Vietnam) dumpten hun zaad in Aziatische poesjes, met tot gevolg kruisingen die meer of minder eigenschappen meekregen.
    De Surinamers in Nederland, kwamen voor de zelfstandigheid als Nederlanders naar Nederland; kozen daar bewust voor.
    Dat ze vaak wat donkerder zijn doet niets aan hun (300+jarig) Nederlanderschap af.
    Tja, er is wel iets aan onze bevolkingssamenstelling verandert sinds de Batavieren.
    Schijnt dat u Arisch uiterlijk aan het Nederlanderschap denkt te kunnen koppelen.

    Like

   • Hendrik M. zegt:

    ‘negers met spleetogen of Chinezen met kroeshaar en dikke lippen’
    Nogal wat (Amerikaanse Vietnam) negers dumpten hun zaad in Aziatische dames, wat niet zonder gevolgen bleef, met als gevolg kinderen met eigenschappen der beide ouders.
    In Suriname (300 jaar Nederlands) geboren Nederlanders die voor de zelfstandigheid in Nederland waren (ongeveer de helft der inwoners van dit voormalig rijksdeel) kwamen hier als Nederlanders, meer of minder getint.
    Tja, er is iets veranderd na de Batavieren, Nederland meestal Kaukasisch ras in diverse variëteiten, waarvan een grote minderheid Arisch en een andere minderheid getint.
    Het is niet anders

    Like

 5. Pegidafan zegt:

  Net als een vorige spreekster ,Treintrien , reageer ik op gedrag niet op kleur , er zijn zat voorbeelden van mensen met een andere kleur die totaal geintegreerd zijn . zoek even naar Ebru Umar op internet en zo zijn er maar zat . En ondanks dat hij heel erg politiek correct is en een andere mening heeft is Umberto Tan een voorbeeld . Nou heb ik het over bekende Nederlanders maar zo zijn er heel veel meer . Ben het helemaal met Treintrien eens als we die kant opgaan haak ik af.
  We moeten de gevaren bestrijden , maar mensen die correct leven , moeten we niet apart gaan zetten om hun kleur , ras of geaardheid , anders zijn we geen haar beter dan de gene die we willen bestrijden.
  Pegidafan . zondag 11 oktober Neude Utrecht om 2.00 uur .

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik sluit mij aan bij Treintrien en U: Het is inmiddels duidelijk, dat egs regs o.m. een voorstander is van de Zuid-Afrikaanse Apartheid. Daarin is hij open en eerlijk en dat valt te respecteren, ook al kijkt men daar zelf geheel anders tegenaan. Dat laatste houdt dan echter wèl in, dat een dergelijk systeem in onze ogen algemeen onverenigbaar wordt gevonden met het Nederlandse gedachtegoed en op Nederlandse bodem derhalve nooit voet aan de grond kàn en màg krijgen.
   Vergelijk het voor mijn part met de Engelse onderwijzer, woonachtig en werkzaam in Nederland, die jaren geleden in een desbetreffend artikel aangaf, dat hij, vanuit zijn achtergrond, weliswaar in staat was, de voordelen te zien van schooluniformen, maar het voor Nederland afraadde,omdat het volgens hem niet in de Nederlandse cultuur paste.
   Een wijs oordeel: Iets, waar, om welke reden dan ook, nooit begoefte aan is geweest, moet men een hele bevolking niet door de strot gaan duwen; ziedaar trouwens ook de grote fout van de islam.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    3de zin van onderen: beHoefte.

    Like

   • egregs zegt:

    @Theresa Geissler 19 september 2015 om 09:12

    Nooit beweerd dat we ‘apartheid’ zouden moeten invoeren in Nederland.
    “Iets, waar, om welke reden dan ook, nooit begoefte aan is geweest, moet men een hele bevolking niet door de strot gaan duwen; “,daar ben ik het helemaal mee eens.Maar denkt u dat er ooit behoefte is geweest aan ‘diversiteit’,veelrassigheid enz?En wat moeten we eraan doen nu dat we dit fait accompli ‘door de strot geduwd’ hebben gekregen?
    Geen uniformen op school dus maar wel een verkleuring van de hele samenleving -tja..

    Like

  • egregs zegt:

   @Pegidafan 19 september 2015 om 00:07

   I rest my case als Humberto Tan het beste voorbeeld van geintegreerdheid is die u kunt bedenken.Maar serieus: beweert u werkelijk dat deze man wél voorbijziet aan het element ‘ras’?

   Like

 6. Cas Laansma zegt:

  Vreemd artikel. Het hoort te gaan over waarden en niet over rassen of etniciteiten. De islam is een bedreiging voor onze Westerse cultuur in zijn algemeenheid en onze vrijheid omdat de islam haaks staat op onze Westerse waarden. Nationalisten verdedigen alleen maar hun eigen land en dat tot elke prijs. Dat laatste is eigenlijk fout omdat er ook weleens iets mis kan zijn met zo’n land. In WO2 waren lang niet alle Duitsers nazi’s, maar ze waren wel nationalistisch en daarom bleven ze voor hun land vechten ongeacht hoe fout het ook allemaal was. Patriottisme is wat dat betreft dus beter. Je land verdedigen is goed, mits het rechtvaardig is.

  Like

  • egregs zegt:

   Culturele waarden zijn nou eenmaal verbonden aan mensen,aan etniciteiten.De islam is niet uit het luchtledige,plompverloren Nederland komen binnen-dwarrelen.Deze ‘nieuwe cultuur’ is onlosmakelijk verstrengeld met de ‘nieuwe bevolking’.
   Wat nationalisme betreft:In de ideale situatie zou nationalisme (of vaderlandsliefde) onderdeel uitmaken van een breder,op traditie gebasseerd (christelijk) filosofisch kader dat haar blinde,afgodische potentie ook zou begrenzen.Maar helaas is die trein al vertrokken.

   Like

 7. Martha N zegt:

  Landen die onder Nederlands bewind stonden, hebben het recht zich in ons land op te houden of verblijf te zoeken, zij horen bij Nederland.
  Syriers, Turken en al die andere Moslim gelukzoekers uit al die landen, waaruit de asiel zoekers komen, die ons land binnen stromen en bezetten, hebben geen enkel recht!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s