Vluchtelingen en barmhartigheid

Screenshot_5

Peter Frans Koops van de Spakenburgse Vrijheidspartij

(Door: Peter Frans Koops)

Deze week werd ik benaderd door een journalist van het Reformatorisch Dagblad, de minst slechte krant van Nederland, met de volgende vragen. Uiteraard zijn dit vragen die actueel zijn en die mij wel bezighouden:

1) Moet Nederland uit oogpunt van christelijke barmhartigheid de grenzen meer openstellen om vluchtelingen op te vangen, of zijn er redenen om als overheid een terughoudend beleid te voeren?
2) Doet u persoonlijk iets om vluchtelingen te helpen?

Hier mijn antwoorden die ik opgestuurd heb naar de journalist:

1) De toestroom van vluchtelingen bestaande uit een hoog percentage moslimmannen naar het Westen zou door de overheid gestopt moeten worden om de volgende redenen:

– Culturen en religies laten zich niet mengen, in dit geval is een opkomende brutale islam bezig meer heerschappij in Europa te krijgen. De normen en waarden die moslims mee nemen naar Europa staan haaks op die van het Westen.
– De meeste politici hebben geen goed zicht op de ware aard en intentie van het Mohammedanisme. De politieke correctheid zal op lange termijn dan ook de ondergang van Europa betekenen. Overheden hebben ondertussen de omstandigheden zo gecreëerd dat vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting en uitkeringen. Dit geeft spanningen bij de autochtone bevolking. Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers? Nu, hoe kan die overheid dat garanderen als zelfs Arabische landen geen ‘vluchtelingen’ willen opnemen, omdat ze het risico op terrorisme te groot vinden?!
– Vluchtelingen moeten in eerste instantie worden opgenomen door de landen in de regio. Landen als Saoedi-Arabië en Koeweit etc. ontlopen hun verantwoordelijkheid.
– Vanuit christelijke barmhartigheid is het nodig om de eigen burgers te beschermen tegen een cultuur waarin de positie van de vrouw en individuele vrijheden onder druk staan.
– Dat burgers in hun eigen land moeten blijven, ligt in lijn met de strekking van de geschiedenis van de Toren van Babel uit het OT. Ieder land zijn eigen volk, cultuur en taal.
– Aangezien de islam in zijn meest zuivere vorm, de IS, al eeuwenlang dood en verderf zaait, moeten Europese overheden niet samenzweren met de vijand. Een overheid moet dus zeker terughoudend zijn, nog beter zou zijn actief, met het onmiddellijk sluiten van de grenzen. In ieder geval moet de controle streng zijn. Voor islamitische gelukszoekers die hier bijvoorbeeld de sharia (islamitische wetgeving) willen invoeren, zou hier geen toegang moeten zijn. Als we zo doorgaan met het openhouden van de deur, is het slechts een kwestie van tijd en dan zullen we ook in NL ‘vluchtelingen’ zien wapperen met de IS-banier zoals we dat afgelopen weekend in Duitsland hebben gezien. Van christenen zou je verwachten dat ze iets verder keken dan de oppervlakte. Zij zouden moeten begrijpen dat een dergelijke migratie van vooral jonge moslimmannen niet los gezien kan worden van de ideologie van deze mannen. Nu is dat in dit geval de islam. De islam kent het concept van hijdrah, dat wil zeggen door verhuizing naar een ongelovig gebied dit gebied verder islamiseren. Dit is geen bangmakerij, maar nuchter kijken naar wat er feitelijk gebeurt.

2) Ik zal iemand brood, kleding en onderdak geven als deze op mijn pad komt, maar hem daarna  terugsturen naar het land van herkomst en als dat echt niet kan hem vertellen dat de Joods-christelijke humanistische normen en waarden hier gelden en goed zijn tot heil van de mens. Er is een verschil tussen mededogen hebben en medelijden hebben.

Mededogen is handelen vanuit liefde met wijsheid. Medelijden is handelen zonder wijsheid, een emotionele reactie vanuit sentimentaliteit. Een kenmerk van mededogen is dat het op lange termijn goed is voor iedereen. Als we kijken naar het toelaten van vluchtelingen op lange termijn is het niet goed voor iedereen. Op korte termijn geeft het misschien een gevoel van trots dat we zo open zijn; des te meer we ze helpen hoe beter. Als we kritisch onderzoek doen naar hun cultuur waarin ze leven, hun geloofsovertuigingen en hoe ze kijken naar de wereld, zien we verschillen die op lange termijn geen baat hebben voor onze cultuur en maatschappij. Wat de vluchtelingen echt zou helpen, is ze in de regio rondom hun landen van herkomst laten opvangen en ze leren zelfstandig te worden. Daar mensen naartoe sturen en ze helpen is een goede oplossing voor hen en voor ons allemaal. Dit is mededogen, ze als gelijk zien. En geen medelijden, want we vertrouwen erop dat ze zelf kunnen groeien en daardoor niet afhankelijk zijn van medelijden van andere wereldbewoners. Ik ben persoonlijk niet actief in het vluchtelingenwerk en ben niet voornemens een vluchteling voor langere tijd in huis te nemen. Ieder huis heeft zijn eigen kruis!

(Peter Frans Koops is raadslid voor de Spakenburgse Vrijheidspartij in de gemeente Bunschoten)

Door:
Peter Frans Koops
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Islam. Bookmark de permalink .

19 reacties op Vluchtelingen en barmhartigheid

 1. Feniks zegt:

  Prachtig onder woorden gebracht.
  Humaan maat ook realistisch.
  ik mij hier geheel in vinden.

  Like

 2. reageerbuis zegt:

  Heel goed gezegd!

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Waarschijnlijk heeft deze man -en daarmee ook zijn partij- een religieuze -Protestansts-christelijke- levensbeschouwing.
  Hij combineert dit echter met een verrassend pragmatische kijk op de zaken, zoals de laatste tijd ook de SGP meer schijnt te hebben. (Niet dat die het volgens mij ooit ècht gehad hebben, maar enfin….)
  Dit is ongetwijfeld weer de zoveelste splinterpartij….? Jammer, want juist met deze man zou de PVV naar alle waarschijnlijkheid wel door één deur kunnen!
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 4. koddebeier zegt:

  En zo is het meneer Koops, een treffend stuk, waren alle politici maar zo wijs !!
  Maar ze verraden liever het eigen volk, ze bijten de hand die ze voert !!
  Ze noemen zichzelf “volksvertegenwoordiger” maar verkondigen alleen hun eigen mening en zijn doof voor de mening van het volk !!! Schande !!!
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 5. Sjaak zegt:

  EN DIT ZIJN DE VLUCHTELINGEN DIE HIER
  BEDOELD ZIJN OP DE WEG NAAR EUROPA !

  Like

 6. fransdewit zegt:

  Goed verwoord hoor, heel netjes en helemaal correct. Denk dat Geert Wilders je wel in zijn partij zal willen hebben. Maar dan zit je gelijk in een keurslijf he?

  Like

 7. Jan zegt:

  Dacht iedereen maar zo.

  Like

 8. .S Breget zegt:

  Zo’n instelling zou ieder raadslid moeten hebben .chapeau.

  Like

 9. guusvelraeds zegt:

  Daar mensen naartoe sturen en ze helpen is een goede oplossing voor hen en voor ons allemaal. Dit is mededogen, ze als gelijk zien.

  Met deze aanpak ben ik het niet helemaal eens. Het hele Midden Oosten en het meest de Palestijnen zijn de grootste hulpontvangers van de hele wereld. De afgelopen 50 jaar zijn ontelbare miljarden verdamp in de machinaties van de alom bekende mohammedaanse corruptie, leugenfabriek en slachtofferschap. Heeft nooit iets opgebracht en al helemaal geen vrede met Israël. Integendeel het is nooit zo erg geweest als vandaag. Beter was het de handen van de islamitische gebieden af te trekken. Laat de complete islamitische wereld aan zijn lot over. Laat de islamitische chaos groter en groter worden. Zet al je energie in op het beschermen van de grenzen van alle gebieden die niet islamitisch zijn. Wacht rustig af tot de gehele islamitische wereld implodeert maar sla hard toe als ze een vinger uitsteken naar niet islamitisch gebied. De taal van het geweld is de enige taal die ze verstaan. Is er een aanslag op Europees gebied bombardeer meteen de dag daarop een hele wijk weg van een islamitische stad. Dat weg bombarderen leert mohammedanen ook het dansen op straat af als ergens ter wereld slachtoffers vallen door mohammedaans geweld. We hebben al te lang en teveel last van het mohammedaanse gedrocht. Met humaniteit kom je niet ver in het beteugelen van deze corrupte politieke ideologie. Humanitaire maatstaven zijn niet van toepassing op de muzelman want hij is de laatste die de humaniteit gebruikt als eigen standaard van handelen. Zijn geloof verbiedt hem bovendien humaan te zijn tegen niet moslims. Ik hoef de koran verzen niet erbij te halen want je ziet het in de hele wereld door de eeuwen heen tot de dag van vandaag waar de mohammedaan dominant is. Het hele Midden Oosten kan pas een stap vooruit doen op gebied van medemenselijkheid en welvaart als ze het mohammedanisme los laten. Dit beseffen de mohammedanen pas op het moment als hun hele wereld instort en niet eerder. Elke vorm van hulp die je biedt aan Mohammedanen zal de uiteindelijke ondergang van het Mohammedanisme alleen maar vooruit schuiven. Mensen die denken dat ze in vrede kunnen leven met het Mohammedanisme op basis van dialoog en tolerantie hebben ongelijk. Het vasthouden aan het uitgangspunt van dialoog en tolerantie zal het westen uithollen en op termijn geheel vernietigen. De islam past de tactiek van de duizenden spelde prikken en infiltraties toe. Zolang ze gevoed blijft door het westen zal deze tactiek niet ophouden en doorgaan tot de westerse reus met zijn humanitaire waan door de knieën gaat.

  Like

  • Driek zegt:

   guusvelraeds zegt: Het hele Midden Oosten kan pas een stap vooruit doen op gebied van medemenselijkheid en welvaart als ze het mohammedanisme los laten.

   Het is een lange reactie die u neerschrijft, beste guusvelraeds, maar deze is helemaal juist, ik ben het met u eens. Maar daar hebben we niet veel aan. Want de invasie van die schobbejakken gaat dag in – dag uit – gewoon door. En dat gelul over tolerantie en dialoog dat kennen we nu wel, met die lui valt niet te praten, die leven nog in de middeleeuwen.

   Like

  • Brandende kaars zegt:

   @ guusvelraeds
   Woorden van Dr. Martin Luther King jr.:
   ‘Duisternis kan duisternis niet verdrijven, alleen licht kan dat doen.
   ‘Haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat doen.’

   Deze woorden komen volledig over een met wat Jezus Christus en Apostel Paulus leerde:
   ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ Mt5:43-45
   ‘Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
   Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
   Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
   En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
   En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.
   Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.’ Lc6:27-35

   Apostel Paulus schreef:
   Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Rm12:19-21

   Anderzijds:
   Liefde hoeft niet altijd ‘week’ te zijn. Liefde maar kan ook flink duidelijk en confronterend zijn! Zo ook naar de moslims!
   Beluister het zeer interessante tweegesprek tussen David Wood en de Engelse Jay Smith evangelist voor moslims over de vraag:
   ‘Welke stijl(en) moeten we gebruiken in onze contacten met moslims? Defensief en/of offensief?’
   David Wood Interview with Jay Smith on Confronting Islam

   Islam is ook voor veel moslims een angstgeloof:
   Een groot mufti sprak eens, dat de islam overeind blijft omdat alle moslims bang zijn voor de gevolgen van blasfemie: het verlaten van de islam en kritiek uiten op de islam. Islam is ook voor de moslims een zeer onzekere godsdienst, de fatalistische maangod Allah is zeer onberekenbaar en willekeurig met zijn oordeel. Allah kent geen liefde. Dit woord kom je in de koran ook niet tegen. Veel moslims leven dagelijks in angst voor de weegschaal der gerechtigheid, de glibberige wanden naar de hel, en de vurige hel zelf waar je huid er afgebrand wordt onder hevigste pijnen, om vervolgens opnieuw een huid te krijgen die afgebrand wordt…. De hoogste relatie die een moslim kan hebben met Allah is de relatie meester-slaaf. De hoogste relatie die een mens kan hebben met de Bijbelse God is de liefhebbende relatie: Vader- kind!

   Hoe God ook de moslims van harte liefheeft:
   Weet dat door de gruwelijke misdaden van IS, bij veel vredelievende moslims de ogen open gaan. Nog nooit krijgen zoveel moslims over de hele wereld dromen en gezichten waarin zij Jezus Christus ontmoeten. Zoals Petrus dat ook voorspelde in zijn Pinksterredevoering in Jeruzalem. Nog nooit zijn er zoveel moslims die zich heimelijk bekeren tot het christendom, met alle persoonlijke gevolgen en risico’s van dien.
   In de islamitische landen klagen de imams dat er zoveel moslims een christen worden!
   De ondergrondse kerken groeien explosief, ondanks de enorme verdrukking!

   Mijn motto: Heb de moslims van harte lief (hoe moeilijk dat ook kan zijn), maar ontmasker de onderwerpende en bedrieglijke nazi –islam!

   Like

   • Brandende kaars zegt:

    Een andere link voor bovengenoemde niet werkende you tube filmpje:
    David Wood Interview with Jay Smith on Confronting Islam

    Like

 10. leefbarbaar zegt:

  Ik denk dat vooral christelijken graag nieuwe martelaren willen om hun geloof nieuw leven in te blazen. Vervolging en moord zijn altijd productief geweest, bovendien weten de mensen de weg naar kerk weer te vinden in oorlogstijd.
  Meer kan ik er niet van maken.

  Like

 11. Hendrik M. zegt:

  Eigenlijk heeft deze goede man gewoon gelijk…

  Like

 12. J. C. Th. Köhler zegt:

  Volgens mijn woordenboek:

  Mededogen = medelijden
  Medelijden = deernis hebben
  Deernis = medelijden.

  De hele passage: “Er is een verschil tussen mededogen hebben en medelijden hebben. Mededogen is handelen vanuit liefde met wijsheid. Medelijden is handelen zonder wijsheid, een emotionele reactie vanuit sentimentaliteit.” is geleuter. Er is hoegenaamd geen verschil tussen medelijden en mededogen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 13. Oom Ap zegt:

  Oom Ap.: als de kapitein van de veerboot blijft zeggen kom er nog maar bij dan zal de veerboot bij de eerste de beste wnidvlaaf kapseizen en verdrinken velen. Op een weiland van 1 hectare kunnen gedurende een zomer slechts 4 koeien grazen. Met Meer dan 4 koeien kakken ze al het gras onder de peop en wordt het grase niet Meer gegeten. Zie ook het boek Leviticus en Deuternomium 28.

  Like

 14. Kijk,dat is nou realistisch!

  Like

 15. anja mourits. zegt:

  Goed en realistisch geschreven !! En nu maar hopen dat het landt in refo kringen .Al te vaak worden daar de vluchtelingen afgebeeld als mensen voor wie het zo fijn truitjes breien is en die zo begerig zijn om uit de Bijbel voorgelezen te worden .Ik bevind mij ook onder die mensen en het is verbazend en ook heel irritant , te ondervinden dat die goede christenen zich dat beeld niet willen laten afnemen .
  Terwijl de christelijke mens straks het eerste aan de beurt zal zijn om zijn geloof of zijn hoofd in te leveren.!

  Like

 16. Pogo zegt:

  Over de christelijke leer bestaan volgens mij nog al wat misvattingen.
  Dat komt mede door teksten die ‘Brandende kaars’ hier ook aandraagt zoals; Mt5:43-45, Lc6:27-35 en Rm12:19-21.
  Vooral dat stuk wat gaat over ‘je andere wang toekeren’.
  Alsof een christen alles maar moet pikken en slikken en vooral iedereen liefhebben/steunen/helpen.
  Maar is dat wel zo?

  De eerste christelijke gemeenschappen die ontstonden in het M-O (in Israël en hoe we nu Syrië en Turkije kennen) waren kleine gemeenschappen in vaak ‘vijandige gebieden’ waar de leer van Christus niet geaccepteerd werd. De leden van die gemeenschappen hadden het moeilijk omdat zij vaak werden buitengesloten. Zij waren op elkaar aangewezen.
  De gemeenschap zorgde eigenlijk voor zichzelf; de ene had eten, de andere maakte kleren. Weer een andere was goed in het bouwen van huizen en ga zo maar door.
  Maar toen was er ook al armoede, strijd, ellende en verdriet in al die gebieden.
  De eerste christenen zullen heust wel mensen te hulp zijn geschoten die daar behoefte aan hadden maar zij waren echt geen ‘wereldverbeteraars’ die alle mensen, dus ook hun vijanden die hen vervolgden, de helpende hand toe te steken.
  Als zij hadden gehandeld naar de teksten die men de christenen telkens voor de voeten werpt (zoals; Heb uw vijanden (zij die u vervolgen, proberen af te slachten) lief). Dan was het snel gedaan met die christelijke leer en de gemeenschappen in het M-O.

  Het beeld wat er geschetst wordt van de christenen (dat zij altijd maar warm- en barmhartig moeten zijn t.o.v. van een ieder zonder aanzicht des persoons) is niet correct.
  Yeshua HaMassiach kon dat. Niet omdat Hij geloofde maar omdat Hij wist.
  Hij vergaf Zijn vijanden omdat zij ‘niet wisten wat ze deden’.
  Van de eerste christenen kon dat onmogelijk gevraagd worden. Al hebben velen dat wel gedaan en ook met de dood moeten bekopen (zie de Apostelen met uitzondering van Johannes).

  Zij hadden niet de opdracht meegekregen om de wereld te verbeteren. Het Koninkrijk God’s hier al op aarde te stichten zodat iedereen het hier goed zou hebben.
  Hun opdracht luidde; Maak Mij discipelen.
  M.a.w. Breng het Woord bij de mensen.
  Laat elk oor het horen en natuurlijk kan dat gaan in combinatie met het verlenen van hulp.
  Daar is niks mis mee maar het is niet de core business van de christelijke leer.
  Dat is het Evangelie, de Blijde Boodschap, de boodschap voor wat hierna komt (daarom worden christenen ook wel ‘Hemelburgers’ genoemd).

  De vijanden die men lief moet hebben, waarover gesproken wordt, zijn dan ook niet hen die de christelijke leer en de christenen willen vernietigen maar de vijanden die men heeft binnen de gemeenschap.
  Hen moet je liefhebben omdat zij wel een andere opvatting kunnen hebben over een bepaalde zaak maar tegelijkertijd trouw zijn aan Hem waaraan jezelf ook trouw bent.
  Het zijn de gelijken onder elkaar waartussen vijandschap is ontstaan.
  Aan hen geef je wat zij vragen en wat je kunt missen.
  Heeft er eentje het koud (kan er ook niks aan doen/die teksten komen uit die tijd) en vraagt om een stuk mantel, geef hem dan ook die mantel als je het zelf wel warm hebt. Heb je nog iets liggen wat je kunt missen, geef dat dan ook. Zij moesten het samen doen en elkaar helpen.

  Slaat je vijand je op de wang, laat hem dan ook je andere wang slaan.
  Dit stuk wordt heel vaak verkeerd begrepen.
  De vijand in de zin van ‘vernietiger’ slaat niet op je wang. Die wil jouw afslachten, je kop er afhakken en meer van dat.
  Wat hier staat beschreven komt voort uit een Joods gebruik; Als iemand jou een klap (met de platte hand) op je wang geeft, is dat erg intimiderend en vernederend.
  Alle omstanders weten meteen hoe de verhoudingen liggen.
  Draai je echter na die klap ook nog eens je andere wang toe, dan verneder je als het ware diegene die jouw die klap gaf. Hij zal nog een keer geweld moeten gebruiken (een klap moeten geven) om zijn punt te kunnen maken.
  Dit is allemaal in de context van ‘jouw vijand’ in de zin van ‘een gelijke waarmee je een conflict hebt over de leer’.
  Niet een vijand die je wilt afslachten en vraagt netjes mee te lopen naar de slachtbank.
  Als dat het geval zou zijn dan was de hele leer overbodig.
  Dan kunnen de christenen net zo goed meteen satan/Beëlzebul liefhebben en naar zijn pijpen dansen.

  De hele opvatting dat de christenen maar zorg moeten dragen voor elk levend wezen is in mijn beleving een misvatting.
  Natuurlijk moeten christenen de helpende hand toe stoppen waar het kan en mogelijk is maar dat betekent niet dat het ongelimiteerd moet gebeuren, zonder te weten wie of wat je nu werkelijk helpt.

  Dit raadslid vertaald dat heel goed.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s