ALKMAAR: INFORMATIEBIJEENKOMST VOLGENS HET POLDERMODEL

Screenshot_49

(Door: Theresa Geissler)

Kijk, dat de ingezetenen van de Alkmaarse wijk “De Hoef” op maandagAVOND 5 (!) oktober 2015 nog eens een uitnodiging mochten ontvangen voor een informatiebijeenkomst betreffende een nieuw geplande opvanglocatie voor asielzoekers, die dinsdagavond 6 (!) oktober 2015 zou plaatsvinden, sprak eigenlijk al boekdelen:
Dit was duidelijk een formaliteit, waaraan nog even gauw voldaan moest worden, teneinde de schijn van “inspraak” hoog te houden, maar het was zonneklaar dat de beslissing inmiddels “op humanitaire gronden”allang genomen was: Conform het verzoek van het COA had het College van B&W toegestemd in de realisering van een twééde locatie in Wijk de Hoef- de eerste stamt reeds van 1990- en komen zóu die er, al zouden we allemaal op onze kóp gaan staan! De aanwezigheid van enkele beveiligingsmensen alsmede een vrouwelijke politieagent illustreerde dat men metterdaad rekening hield met de mogelijkheid dat de aanwezigen dit, zij het in figuurlijke zin, ook echt zouden dóen, maar zoals vaker het geval is: die vrees bleek weer eens ongegrond.

De bijeenkomst was gepland in de grote aula van de Willem Blaeu Scholengemeenschap, gelegen aan de Robonsbosweg, op luttele meters afstand van de de betreffende locatie-in-spe, het voormalige, thans leegstaande belastingkantoor. Mede omdat dit op loopafstand van mijn huis was,  had ik inmiddels al besloten eveneens acte de présence te geven, stiekem hopend op het uitbreken van een flinke rel -wat helaas dus niet bewaarheid werd.

De zaal liep wél vol, wat ik aanvankelijk geen ongunstig teken vond: Je hoopt onwillekeurig dat al die mensen de moeite genomen hebben, omdat ze het er stevig mee oneens zijn en dat minstens kenbaar willen maken. De eerste tegenvallende indruk kreeg ik echter te verwerken toen ik, nog vóór de aanvang, aan een willekeurige vrouw achter me -losjesweg naar ik hoopte – waagde te vragen hoe zij tegenover deze voorgenomen plannen stond. Haar reactie: “Oh, eh…..ja….nou…..ik denk dat het niet anders kén, hè……” Oh, mijn God…..Dat begon al goed!

Burgemeester Piet Bruinooge, die werd bijgestaan door een vertegenwoordigster van het COA, opende de avond ‘tactisch’ door dadelijk toe te geven dat “hier een gevoelig onderwerp” aan de orde was (altijd meteen even je tegenstanders de wind uit de zeilen nemen) en ging vervolgens zowat over tot een herhaling van de inhoud van de uitnodigingsbrief, zoals ik die al letterlijk heb overgenomen in een van mijn comments op dit topic, waarbij hij vooral benadrukte dat er 28 oktober a.s. een tweede informatiebijeenkomst zou volgen. Je kreeg sterk de indruk dat hij zich op deze manier indekte voor het feit dat ze veel vragen niet direct zouden kunnen beantwoorden. De CAO-vertegenwoordigster, die het daarna even overnam, gaf hierop een opsomming van alle doelstellingen die men trachtte te realiseren, zoals dagbesteding, het creëren van werkgelegenheid en het streven om de kinderen in de buurt naar school te laten gaan. Verder benadrukte zij het ‘tijdelijke’ karakter van de opvang per asielzoeker (maximaal 3 jaar) en de ‘aandacht’ die er gegeven zou worden aan de veiligheidsmaatregelen. Hierop kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen.

Nou, wat ik na de ‘reactie’ die ik aan die vrouw achter me ontlokt had eigenlijk al niet meer durfde te hopen: die kwamen tóch: Een toehoorster, die begon met de constatering dat het ons allemaal wél door de strot werd geduwd (applaus), vervolgde dan met de mededeling dat zij dat voormalig belastingkantoor kénde en zich zodoende afvroeg hoe men dacht maximaal 600 mensen onder te brengen in een complex waar bij haar weten dagelijks zo ’n 50 man actief waren geweest. Haar werd gewezen op de op stapel staande verbouwing – vooralsnog zonder nadere details. De opmerking van iemand dat een leegstaande gevangenis beter aan het doel had beantwoord (dubbelzinnig?) werd half genegeerd, waarna wederom de veiligheidsmaatregelen werden benadrukt: Uiteraard zou iedere nieuw aangekomene worden geregistreerd, voor zover dat nog niet gebeurd was, er zou de bewoners gewezen worden op hun rechten én plichten (dat zouden we dan maar hopen) en herhaaldelijke overtredingen zouden “bestraft” worden met overplaatsing. (soft als altijd.) De vraag van iemand wat voor sóórt mensen er zouden komen, werd vooral beantwoord door te benadrukken dat de meesten “vreselijke dingen” hadden meegemaakt. Mijn half voorgenomen vraag hoe men dacht christenen te scheiden van de moslims werd al – weliswaar in een wat afgezwakte vorm – vóór mij gesteld, zodat ik het maar líet: ze kónden dat niet voor 100% bewerkstelligen, zoveel was al duidelijk. Dan moesten ze ook maar verder opdraaien voor de gevolgen.

Via de veiligheid bínnen kwam men op de veiligheid búiten. Nú werd de toon wel iets agressiever: Verschillende omwonenden spraken hun bezorgdheid uit over het welzijn van hun gezinsleden en vroegen zich af welke maatregelen er genomen waren om gevaarlijke situaties te voorkómen. (geen, natuurlijk) Wel verwees Bruinooge, in zijn uiteindelijke kwaliteit van “Hoofd van de Alkmaarse politie,” naar afspraken in provinciaal verband, die er op neerkwamen “dat heel Noord-Holland Noord verantwoordelijk was voor de algemene veiligheid in verband met dit project en niet alleen Alkmaar.” (Nou, hoera, hoera; dat was een héle geruststelling. Hier en daar werden nog wel twijfels geopperd, maar die werden afgedaan als ‘een punt voor de volgende bijeenkomst op 28 oktober.’)

Opvallend was hier echter de inbreng van een toehoorder die zich voorstelde als “Ad de Bruin, geboren en getogen Alkmaarder”. Hij gaf echter ook aan pas teruggekeerd te zijn uit Griekenland, waar hij geruime tijd verbleven had, en vertelde met verve waarvan hij daar allemaal getuige was geweest: Van de vreselijke chaos op de stranden daar, uitvloeiend in verdere ongeregeldheden en voorzag dergelijke toestanden als men werkelijk van plan was zo ’n 600 man op een kluitje onder te brengen binnen één complex: “Deze mensen,” aldus de heer de Bruin, “komen, ongeacht wat ze meegemaakt hebben, hier binnen met torenhoge verwachtingen. Als ze moeten ervaren dat die niet onmiddellijk waargemaakt worden, is onherroepelijk een totale deceptie het gevolg, met alle gedragingen van dien. Dat heb ik in Griekenland gezien en de kans is groot dat we daar ook hier mee te maken krijgen.” Applaus, dát wel, maar al te lang er op ingegaan werd er ook weer niet; noch door Bruinooge noch door de CAO-vertegenwoordigster. Toen er tenslotte, als een Godsgeschenk voor hen, nog een reactie kwam van iemand achter uit de zaal die verklaarde ‘zelf als vrijwilliger met vluchtelingen te hebben gewerkt en zulke ervaringen nooit te hebben gehad, “dus waar zijn we eigenlijk zo bang voor?”‘ kwam daar, voorspelbaar, óók weer applaus op, zij het uit een iets andere hoek.

Je kon er op wachten, dat de CAO-vertegenwoordigster dát een geschikt ogenblik achtte om “de avond af te ronden.” Aldus vertrok men huiswaarts, in het besef dat ook in Alkmaar de meningen over deze kwestie tot op het bót verdeeld zijn, maar dat niettemin die tweede opvanglocatie voor maximaal 600 “vluchtelingen” er zal komen ‘uit humanitaire overwegingen’ en dat daar geen Lieve Moeder aan zal helpen, laat staan de tweede geplande informatiebijeenkomst op 28 oktober a.s. Er zijn tegenstanders. Genoeg zelfs. Maar hun manco is dat Alkmaar tot nu toe juist té weinig incidenten heeft gekend om hun voorgevoelens concreet te bevestigen. Wellicht iets voor het komende jaar, zodra de nieuwe locatie een feit is? Een bekende eigenschap van berouw is dat het steevast te laat komt. Daaraan ontkomt niemand, ook niet volgens het poldermodel……

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Immigratie, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, meningsdictatuur, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

8 reacties op ALKMAAR: INFORMATIEBIJEENKOMST VOLGENS HET POLDERMODEL

 1. Tom Hendrix zegt:

  Prima gedaan Theresa. Hieruit blijkt wel weer, dat de inspraak van de burgers “een wassen neus” is geworden in Alkmaar, maar ook in de rest van Nederland. Ze duwen het gewoon “door de strot”, bij ons! Wij zullen en moeten HALF AFRIKA hier huisvesting bieden, dankzij de linkse kerk, en meeheulers van VVD,CDA, D66, SP,CU, en zelfs nu SGP, gaan we royaal naar de haaien!

  Like

 2. Duitse politie heeft bevel te zwijgen over misdaden en anarchie rond asielzoekerscentra
  ‘Politie zwaar overbelast, raakt over steeds meer gebieden controle kwijt’ – ‘Veel agenten hebben het gevoel dat het Duitse volk bewust wordt aangevallen’ – Worden dorpsbewoners Oranje, die bijna 10 x zoveel migranten tegenover zich krijgen, opgeofferd als een test voor de rest van ons land?

  Oranje, gisterenavond: dorpsbewoners protesteren tegen de komst van nog eens 700 extra asielzoekers.

  In Nederland zijn er inmiddels ook de eerste signalen van zichtbaar en voelbaar: het uitbreken van chaos en anarchie in en rond asielzoekerscentra. Zo zijn bij het AZC in Almelo, waar onlangs de politie nog massaal moest uitrukken voor een vechtpartij, wijkbewoners zomaar op straat aangevallen en in minstens een geval mishandeld door minderjarige moslim migranten (5). In Duitsland is te zien wat ook in ons land staat te gebeuren, namelijk dat de politie de controle over wijken en zelfs hele stedelijke gebieden kwijtraakt aan agressieve migrantenbendes. De Duitse politie heeft van de politiek echter het bevel gekregen hierover te zwijgen, niet alleen tegen de bevolking, maar ook tegen elkaar.

  Gedwongen zwijgen over ‘ontelbare strafbare feiten’

  Ellwangen is een stadje tussen Stuttgart en Nürnberg. Volgens een agent, die uit angst voor represaillemaatregelen door zijn meerderen anoniem wil blijven, vinden er rond het plaatselijke asielzoekerscentrum ‘ontelbare strafbare feiten’ plaats. De politie van Ellwangen heeft van de politiek echter het bevel gekregen niets aan de media mee te delen. Sterker nog: de misdrijvengolf door migranten wordt zelfs uit interne politie documenten geschrapt.

  Andere bronnen melden dat de politie in het hele land 24/7 in de weer is met de asielzoekerstsunami, en inmiddels zwaar overbelast is. In steeds meer gebieden is de politie de controle compleet kwijtgeraakt, waardoor misdadigers ongehinderd hun gang kunnen gaan.

  Agent in Bochum: Motto moslim migranten is ‘wij zijn allemaal tegen jullie’

  Tania Kambouri, een moedige agent uit Bochum, luidt in het boek ‘Duitsland in het blauwe licht’ openlijk de noodklok over haar stad waar in sommige wijken nu al complete anarchie heerst. Ze verhaalt hoe zij en haar collega’s al enkele jaren geleden ternauwernood hun leven konden renden toen ze door Libanese bendes werden aangevallen – niet in een obscure buitenwijk, maar in het centrum. ‘Toen had ik zelfs niet kunnen dromen dat dit de regel zou worden.’ Volgens de agent hebben alle moslim migranten die ze tegenkomt hetzelfde motto: ‘Laat ons allen tegen Duitsland zijn.’ Lees verder >>>> http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Duitse-politie-heeft-bevel-te-zwijgen-over-misdaden-en-anarchie-rond-asielzoekerscentra

  Like

 3. Sjaak zegt:

  ‘Aanranders Almere waren asielzoekers’
  Vandaag in de Televaag !

  Het College van B&W in Almere heeft bevestigd dat de aanranding van een jonge vrouw in de stad gepleegd is door bewoners van het asielzoekerscentrum in Almere.

  Like

 4. Eric Janssens zegt:

  Like

 5. Doornroosje zegt:

  Nederlanders zijn te onzeker . Durven niet goed. Laten zich gauw overrompelen.
  Wat in Alkmaar gebeurde, gebeurde ook in Groningen. Alles was al in kannen en kruiken. Er moest alleen nog voor de show een bijeenkomst met omwonenden belegd worden.
  Toen iemand het had over de veiligheid, dát moest je afwachten. Dát moesten de “vluchtelingen” ook.

  Like

 6. Ikheberzogenoegvan zegt:

  “…………. van iemand achter uit de zaal die verklaarde ‘zelf als vrijwilliger met vluchtelingen te hebben gewerkt en zulke ervaringen nooit te hebben gehad, “dus waar zijn we eigenlijk zo bang voor?”‘ kwam daar, voorspelbaar, óók weer applaus op, zij het uit een iets andere hoek.”

  Dat is bullshit, ik denk dat die er neer gezet zijn om dit te zeggen om alle tegen argumenten te ont krachten.
  Als je in een AZC gewerkt hebt en dit nooit gezien hebt moet je wel stekeblind zijn.

  Like

 7. Pingback: Alkmaar: De informatiebijeenkomst van “kat-in-het-bakkie” | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s