Meebuigen met de moslims: hoe de islam Nederland verandert

Screenshot_22

(Door: Syp Wynia)

Nederland telt al veel moslims, en door de komst van asielzoekers uit Syrië worden dat er alleen maar meer. Dat de islam Nederland – van zichzelf geneigd tot aanpassen – verandert, is ­zeker. De islamisering van Nederland is een beladen begrip, niet in de laatste plaats omdat Geert Wilders het tegengaan van die islamisering tot politiek speerpunt heeft gemaakt. Maar dit wil niet zeggen dat die islamisering niet bestaat.

In elk geval demografisch is dat het geval. Een gestaag toenemend deel van de ­bevolking vindt zichzelf moslim. Dat aandeel groeit door immigratie en tegenwoordig vooral door de toestroom van immigranten die als asielzoeker binnenkomen. Deze immigranten nemen hun gewoonten, tradities, folklore, denkbeelden en hun religie mee. En de religie – de islam, in de meeste gevallen – vormt vaak de basis van de gewoonten, waarden en normen.

De geïmporteerde opvattingen en reflexen verschillen vaak nogal van wat in Nederland gangbaar is. Dat wil zeggen: heden ten dage. Veel opvattingen die moslims nu meenemen, wijken niet zo af van wat in Nederland vijftig jaar geleden gangbare opvattingen waren.

De Nederlanders van toen stonden gemiddeld ook afwijzend jegens homoseksualiteit. De ­gelijkberechtiging van de vrouw was allerminst vanzelfsprekend, scheiden was een met schande beladen uitzondering, seks voor het huwelijk was in brede kring een ­taboe, het maagdelijke huwelijk werd geacht de standaard te zijn, en verlichte gedachten over abortus en euthanasie moesten nog ingang vinden.

Naast een demografische is er dus ook een culturele islamisering en die confronteert Nederland met de terugkeer van denkbeelden die doorgaans met liefde zijn verlaten. Dat leidt uiteraard tot ergernis, zoals het ook niet helpt dat nogal wat moslims, leunend op de islam of anderszins, een afkeurende houding jegens hun land van aankomst etaleren en nauwe banden blijven onderhouden met het land van herkomst.

De nog steeds jonge islamitische bevolkingsgroep is bovendien assertief. Moslims eisen hun plaats op, klagen – zeker in de beeldvorming – nogal gauw over discriminatie, eisen het toestaan van islamitisch geïnspireerde kleren, bouwen dominante moskeeën en stellen eisen op het gebied van eten en bidden, ook in publieke gebouwen.

Dat overheden van herkomstlanden (Marokko, en vooral Turkije) dat soort eisen ondersteunen en hun emigranten blijvend in hun invloedssfeer willen houden, maakt het er niet beter op. De islamisering wordt op begrijpelijke gronden niet al te vaak als een verrijking gezien, maar eerder als een Paard van Troje.

Getal

De islamisering voltrekt zich via de macht van het getal, via de stembus bijvoorbeeld. Dat weegt vooral in steden met veel moslims zwaar. De islamisering voltrekt zich ook vanuit de hoofdsteden van herkomstlanden. Turkije runt de meeste Turkse moskeeën in Nederland en de Marokkaanse overheid houdt onder meer grip via de grootste Marokkaanse moskeekoepel.

De islamisering verloopt ook vanuit rijke Arabische Golfstaten en Saoedi-Arabië, van waaruit openlijk dan wel in het geniep moskeeën worden gefinancierd, zoals de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Essalammoskee in Rotterdam, die beide banden onderhouden met de radicale Moslimbroederschap.

Ook de dreiging van terreur uit islamitische kring verandert Nederland. Die vergroot de invloed van zich als gematigd presenterende moslims, die als remedie bijvoorbeeld islamitisch onderwijs op openbare scholen eisen, om de ‘goede’ islam te onderwijzen. De dreiging van (islamitische) terreur leidt niet alleen tot angst. Veiligheidsmaatregelen leiden ook tot verlies van privacy en maatschappelijk vertrouwen.

Dan is er nog de zelfislamisering, weinig opgemerkt maar hoogst aanwezig. Volgens de socioloog Ruud Koopmans, die ook veel in Duitsland werkt en op Europese schaal onderzoek doet, is er geen land in Europa waar moslims zo veel rechten hebben als Nederland. Waarbij die rechten zowel door moslims kunnen zijn verworven als hun in de schoot geworpen.

De lijst van voorbeelden van meegaand ­gedrag jegens moslims en de islam vanuit overheden, instellingen, bedrijven, scholen en kerken groeit met de dag. ­Gemeenten subsidiëren moskeeën, verlenen bouwvergunningen voor culturele centra die nadien moskeeën blijken.

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA, 2001-2010) was van mening dat de integratie van moslims prima via de ­moskee kon verlopen. Integratieminister Ella Vogelaar (PvdA, 2007-2008) riep dat de islamitische vastenmaand ramadan een jaarlijks evenement voor heel Nederland was.

Bedrijven dringen er bij de overheid op aan om vooral vriendjes te blijven met islamitische regimes uit angst om orders te verliezen. Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) kondigde een jaar geleden aan de Turkse moskeeorganisaties in Nederland te zullen controleren (‘monitoren’). Die clubs bleken dit jaar plotseling samenwerkingspartners bij de integratie te zijn geworden. Haatimams worden zelden het land uitgezet. Bezoekende haatpredikers krijgen in de regel probleemloos een visum.

Waarom juist Nederland meegaand is, is nooit onderzocht, maar laat zich wel duiden. Zo is er de macht van het getal. Van alle Nederlanders is zo’n 6% moslim, in 2050 is dat naar verwachting bijna 10%, met hoge concentraties in sommige stadsdelen. Het is te verwachten dat in delen van steden waar moslims in de meerderheid zijn, zij zich steeds meer als de meerderheidscultuur zullen gedragen.

Bondgenoot

Er is ook de religieus, politiek of door kosmopolitische wereldbeelden aangestuurde Nederlandse naïviteit. Waarbij het niet helpt dat de rest van Nederland snel ontkerkelijkt en weinig kaas heeft gegeten van de betekenis van religie voor wie religieus is en al helemaal voor wie orthodox religieus is. Orthodoxe, laat staan fundamentalistische (christelijke) gelovigen zijn een kleine minderheid, maar in islamitische kring ligt dat heel anders. Uitgerekend progressieve christelijke voorlieden zien in de islam een bondgenoot.

Verder zijn er de postkoloniale en post-Holocaust-trauma’s die ertoe bijdragen dat iedere immigrant – de arme voorop – als een hulpbehoevend wezen wordt gezien. Vandaar het lang populaire adagium van ‘de integratie die van twee kanten moet komen’, dat culturele verschillen ontkent. Niet alleen de immigrant, ook Nederland als zodanig en de autochtoon in het bijzonder dienden zich aan te passen volgens het nog niet verdwenen ideaal van de multiculturele samenleving.

Het tot schuldgevoel neigende calvinisme biedt een andere verklaring. De ‘feminiene’ Nederlandse karaktertrekken zijn in beginsel een zacht eitje voor een collectivistische, masculiene, op eer en schaamte gerichte cultuur die bovendien de eeuwigheid als horizon heeft. De Nederlandse morele superioriteit is niet opgewassen tegen de islam.

Hoe dan ook: de islam is er, zal blijven en groeien. De islam komt van buiten, maar wordt, anders dan integratie-optimisten denken, niet per se zwakker omdat hij zou worden aangelengd met alles wat Nederlands is. Handige woordvoerders uit islamitische kring bespelen de Nederlandse volksaard door hun versie van de islam als probaat middel tegen zowel misdaad, terrorisme als ander ongerief aan te bieden.

Overheidsfunctionarissen trappen graag in de belofte uit islamitische kring dat hun activiteiten zijn gericht op integratie, werk of de ontmoeting met andere bevolkingsgroepen, terwijl ze dienen als platform om de Koran uit het hoofd te leren of de taal van het herkomstland bij te spijkeren.

De islamitische gemeenschappen zijn internationaal en blijven dat ook, geholpen door goedkope vliegverbindingen, satelliet- tv en vooral ook internet, tevens hét instrument voor snelle radicalisering van jonge moslims. Naarmate gemeenschappen groter zijn, kunnen ze meer op zichzelf en minder op de buitenwereld gericht zijn. Dat na een halve eeuw immigratie van Turken en Marokkanen nog steeds slechts één op de tien huwelijken buiten de eigen kring wordt gesloten, is een helder signaal.

Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning.

Bron:
Elsevier Magazine (PREMIUM-artikel)
(h/t “Adriaan Jansens”, “win” en “Felix”)
Elsevier

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Eurabië, Hypocrisie, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

23 reacties op Meebuigen met de moslims: hoe de islam Nederland verandert

 1. fransdewit zegt:

  Ik kan nog steeds niet begrijpen als ik sommige van die jongere van allochtone afkomst bekijkt met al dat stoere gedoe, hoe ze zo kinderlijk hun zelf laten beïnvloeden door al die mafkezen, die haat en verderf prediken. Er zijn er zat die anders willen hoor, dat zie ik in mijn omgeving ook wel maar waarom doen ze dat dan niet?

  Like

  • Anna. zegt:

   Dat is z’on dun vernis laagje, de sociale controle is zo vreselijk groot.
   De EER EN WRAAK zit zo diep….. Men is bang van elkaar……..
   En als deze jongens ” groot” worden dan mogen zij deze ” terreur” uitoefenen, dat laten zij zich niet ontnemen, dan zijn zij familie oudste……
   Zeker als het vrouwen en meisjes betreft…… Als er in de moskee negatief over je dochter wordt gesproken kan het meisje maar beter direkt naar een blijf van mijn lijf huis vluchten…..en zich NOOIT MEER , ook niet door mooie zalvende praatjes, aan de familie laten zien…………
   De hele islam / religie/ ideologie is zo vreselijk ZIEK!!!!!

   Like

 2. Jean zegt:

  Ik hoorde de een Nederlandse eikel uitleggen dat de “asielzoekers” getraumatiseerd zijn van voetzoekers, de knallen doen hun denken aan de oorlog en dat is fout, wij moeten ze doen denken aan de luxe en de weelde.
  Zou die Nederlandse eikel al eens gedacht hebben aan de Nederlanders die nu getraumatiseerd in hun huizen zitten (voor zolang het nog hun huizen zijn???) uit angst voor die massa barbaren die hier vrij rond slenteren en niet terug deinzen voor een verkrachting gekoppeld aan geweld?
  En zeggen dat het in handen ligt van de burgers….., gewoon wegstemmen en grenzen sluiten wat die eikels van de EU daar ook mogen van denken.

  Like

 3. leefbarbaar zegt:

  Die Syp kan het aardig duiden. Het is allemaal de schuld van de islam.
  Dit klopt ergens wel. Maar met een goede regering was de islam het probleem van de islam gebleven en niet ons probleem geworden.
  En wie is ook al weer de regering? Juist, de VVD. En wie is de baas van Elsevier, waarin meneer Wynia zijn stukjes schrijft? Alweer de VVD.
  Dus het is zeker zo dat de islam alles verpest, maar het is ook de VVD, die dit faciliteert.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Heel juist getypeerd leefbarbaar. Daarom veracht ik die Asian Ellian ook zo.
   Ook zo’n Elzeviers-VVD-mannetje dat zogezegd niks van Wilders wil weten…!
   Allemaal politieke strebers die hopen op ’n lintje.

   Like

   • leefbarbaar zegt:

    Beste Paulzwueste,
    thanx.
    Elsevier is even fout als al die andere deaude bomen. Voor de verkiezingen zullen ze geen enkel middel schuwen om de kiezers te misleiden. Objectiviteit van 0,0, men dient er de VVD.
    Allochtone columnisten bloeien alleen omdat wij een leegte hebben laten ontstaan, waarin wij niets mogen zeggen over allochtonen en hun geloof. Alleen allochtone schrijvers mogen er iets over roepen en die oogsten er roem mee.
    Ellian is ook zo’n pipo, zie ook http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/01/kan_iemand_afshin_ellian_even.html
    Meneer dient nu de VVD, dus ook de islam, het Vierde Rijk en de tsunami van verdrijvers.
    Wynia, als autochtoon, geeft het kritische geluid in de Ruttebode gestalte om abonnees te behouden. Tot het kabinet is gevallen en er weer propaganda gemaakt worden.

    Like

 4. Ad zegt:

  “Veel opvattingen die moslims nu meenemen, wijken niet zo af van wat in Nederland vijftig jaar geleden gangbare opvattingen waren.”

  Ja, dat klopt wel maar dan heb je het maar even niet over die enorm grote verschillen die er 50 jaar geleden (en eerder) wel waren. Misschien heeft het praktisch nut om het daar eventjes niet over te hebben. Mij steekt het. Ik ga die verschillen hier trouwens ook niet noemen. Alleen een ding; het is echt niet zo dat het mogelijk zou zijn dat de islamitische cultuur net zoals de onze in 50 jaar zulke grote verschillen kan doormaken.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Die surrogaat “Aya sophia” staat ergens in A,dam Oud West .
  Vroeger een gewone A,damse buurt, nu waarschijnlijk geïslamiseerd ?
  en niemandheeft ,t door ?
  Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk.?????????
  De schrijver bedoelt waarschijnlijk……….RAZENDSNEL.
  Tenminste zo zie ik het als buitenstaander.

  Like

 6. Thoth zegt:

  (..)Volgens de socioloog Ruud Koopmans, die ook veel in Duitsland werkt en op Europese schaal onderzoek doet, is er geen land in Europa waar moslims zo veel rechten hebben als Nederland. Waarbij die rechten zowel door moslims kunnen zijn verworven als hun in de schoot geworpen.(..)

  Klopt. Kijk b.v. eens naar de universiteiten, daar hebben ze allemaal een gebedsruimte waar naar ‘allah’, moordenaar en pedofiel mo, etc. aangeroepen kan worden…

  Like

 7. reageerbuis zegt:

  Nog steeds het land der naïeve dwazen, helaas.

  Like

 8. Pingback: Meebuigen met de moslims: hoe de islam Nederland verandert | Fubar

 9. Sjaak zegt:

  En de vuile smerige EU ratten hebben ook nog ervoor
  gezorgt dat de bovenste moslim-rat ook nog ongevraagt
  2 milliard EU belastinggeld geschenkt krijgt om vluchtelingen
  op te nemen ! Daarbij weet zelfs een Kleinkind dat deze rat
  een klote om vluchtelingen geeft en na het ontvangs van het
  Geld ze de laan uittrapt ! FUCK THE EU !

  Like

 10. delamontagne zegt:

  Moet het in EU/NL net zo achterlijk worden als in ,t “heilige-land”_ van de moslims zelve:.
  Arabie Saoudite: elle risque la prison après avoir filmé son mari volage (Vidéo)
  Saoudie Arabia: Nadat zij haar ontrouwe man filmde, riskeert zij gevangenis-straf……….
  Saudi Arabian Man Caught By His Wife Sexually Harassing Their Housemaid!

  Le Monde:
  Nieuwe polemiek in S.A.: “Hoe de vrouw zich tracht te ontrekken aan de almacht van de man”.
  Een Saoudische vrouw heeft heimelijk haar man gefilmed toen hij hun huishoudster lastig viel.
  Hierna heeft ze de beelden op internet gezet.
  Zij riskeert een gevangenis-straf omdat ze de wettelijke bepalingen die mannen voorrechten geven heeft geschonden.
  etc,etc,.
  http://www4.dhnet.be/actu/monde/arabie-saoudite-elle-risque-la-prison-apres-avoir-filme-son-mari-volage-video-56180a9a3570b0f19f3fa6c0

  Like

 11. Jean zegt:

  Bye the way, “Ik zal NOOIT buigen voor die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam, NOOIT”.

  Like

 12. delamontagne zegt:

  De afgelopen jaren hebben we veel berichten gelezen over vrouwen in Pakistan die met zuur werden bewerkt omdat hun levenswijze niet in overeenstemming was met die van de islam.
  Of omdat zij de eer van de familie hadden geschonden.
  Maar nu bereiken deze barbaarse gewoonten ook het Westen.

  Maar niemand legt direct een verband met zijn bekeering naar de islam van Billal Kidd Moudjahidine.
  Want zoiets wordt immers als “islamophobe” afgedaan ???
  etc,etc,
  http://resistancerepublicaine.eu/2015/un-converti-a-lislam-jette-de-lacide-sur-le-visage-dune-mere-de-6-enfants-borgne-et-defiguree-a-vie/

  Like

  • delamontagne zegt:

   Verenigd Koninkrijk: Een “islambekeerling” gooit zuur in het gezicht van een moeder van 6 kinderen waardoor zij misvormt raakt en voor ,t leven blind.

   Like

 13. JAN zegt:

  “Veel opvattingen die moslims nu meenemen, wijken niet zo af van wat in Nederland vijftig jaar geleden gangbare opvattingen waren.”

  Not exactly!! .

  “Dat na een halve eeuw immigratie van Turken en Marokkanen nog steeds slechts één op de tien huwelijken buiten de eigen kring wordt gesloten, is een helder signaal.”

  It appears as though the writer is complaining that muslims haven’t taken many local women as wives ( ofcourse after conversion ) in order to produce blond muslims!!! What a shame!!

  Like

 14. koddebeier zegt:

  MINDER, MINDER !!! stem PVV !!

  Like

 15. Pingback: Islamisering van Nederland en Europa, strategie en doel | Niek1953

 16. Pingback: Islamization of the Netherlands and Europe, strategy and goal | Niek1953

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s