Vechtpartijen in AZC’s te Baden-Württemberg, Hamburg, Schwerin, Mannheim & Ohrdruf

Screenshot_32

Ernstig gewonden, agenten gemolesteerd, gebruik van bezems, pannen, meubilair. In volle Duitse vluchtelingenkampen zijn opnieuw groepen asielzoekers met elkaar slaags geraakt. Twee vluchtelingen raakten vrijdag bij bloedige vechtpartijen in Baden-Württemberg ernstig gewond. Ook in Hamburg, Schwerin en Mannheim ontaardde de gespannen sfeer weer in geweld.

Politieagenten in het Thüringer Ohrdruf werden gemolesteerd toen ze probeerden een van seksueel misbruik verdachte Irakees op te pakken.

In Baden-Württemberg gingen volgens de politie zo’n twintig mensen in een vluchtelingenkamp met elkaar op de vuist. Met bezems, pannen en andere voorwerpen gingen ze elkaar te lijf. Twee betrokkenen zijn naar een ziekenhuis gebracht, een derde persoon raakte lichtgewond. Waarover het geschil ging, was onduidelijk.

Op donderdagavond waren in Hamburg-Harburg vluchtelingen uit Eritrea en Irak om ​​onbekende redenen tegen elkaar in opstand gekomen. De politie was met vijftien patrouillewagens in actie gekomen en nam drie mensen voor korte tijd in hechtenis.

Bron:
http://nieuws.tpo.nl
(h/t “Wachteres”)
Post online

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Incidenten", "Integratie", "Islamofobie", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Duitsland, Eurabië, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

19 reacties op Vechtpartijen in AZC’s te Baden-Württemberg, Hamburg, Schwerin, Mannheim & Ohrdruf

 1. Pingback: Vechtpartijen in AZC’s te Baden-Württemberg, Hamburg, Schwerin, Mannheim & Ohrdruf |

 2. Gasso zegt:

  Bedank Merkel maar voor het importeren van die asiel-ellende.

  Pak dat zooitje asielige zoekers op en zeg ze: hier eindigt Uw traject en gaat direct terug naar het thuisland. Waarom wordt er niemand aangehouden en daadwerkelijk direct uitgezet?

  Als er nu niet doorgepakt wordt is Duitsland straks reddeloos verloren.

  Like

 3. win zegt:

  door Syp Wynia 10 okt 2015

  Nederland telt al veel moslims, en door de komst van asielzoekers uit Syrië worden dat er alleen maar meer. Dat de islam Nederland – van zichzelf geneigd tot aanpassen – verandert, is ­zeker.

  De islamisering van Nederland is een beladen begrip, niet in de laatste plaats omdat Geert Wilders het tegengaan van die islamisering tot politiek speerpunt heeft gemaakt. Maar dit wil niet zeggen dat die islamisering niet bestaat.

  In elk geval demografisch is dat het geval. Een gestaag toenemend deel van de ­bevolking vindt zichzelf moslim. Dat aandeel groeit door immigratie en tegenwoordig vooral door de toestroom van immigranten die als asielzoeker binnenkomen.

  Deze immigranten nemen hun gewoonten, tradities, folklore, denkbeelden en hun religie mee. En de religie – de islam, in de meeste gevallen – vormt vaak de basis van de gewoonten, waarden en normen.

  De geïmporteerde opvattingen en reflexen verschillen vaak nogal van wat in Nederland gangbaar is. Dat wil zeggen: heden ten dage. Veel opvattingen die moslims nu meenemen, wijken niet zo af van wat in Nederland vijftig jaar geleden gangbare opvattingen waren.

  De Nederlanders van toen stonden gemiddeld ook afwijzend jegens homoseksualiteit. De ­gelijke berechtiging van de vrouw was allerminst vanzelfsprekend, scheiden was een met schande beladen uitzondering, seks voor het huwelijk was in brede kring een ­taboe, het maagdelijke huwelijk werd geacht de standaard te zijn, en verlichte gedachten over abortus en euthanasie moesten nog ingang vinden.

  Museumplein Amsterdam, 2014. Moslimdemonstranten in gebed na demonstratie tegen Israël (foto: Herman Wouters/HH)

  Naast een demografische is er dus ook een culturele islamisering en die confronteert Nederland met de terugkeer van denkbeelden die doorgaans met liefde zijn verlaten. Dat leidt uiteraard tot ergernis, zoals het ook niet helpt dat nogal wat moslims, leunend op de islam of anderszins, een afkeurende houding jegens hun land van aankomst etaleren en nauwe banden blijven onderhouden met het land van herkomst.

  De nog steeds jonge islamitische bevolkingsgroep is bovendien assertief. Moslims eisen hun plaats op, klagen – zeker in de beeldvorming – nogal gauw over discriminatie, eisen het toestaan van islamitisch geïnspireerde kleren, bouwen dominante moskeeën en stellen eisen op het gebied van eten en bidden, ook in publieke gebouwen.

  Dat overheden van herkomstlanden (Marokko, en vooral Turkije) dat soort eisen ondersteunen en hun emigranten blijvend in hun invloedssfeer willen houden, maakt het er niet beter op. De islamisering wordt op begrijpelijke gronden niet al te vaak als een verrijking gezien, maar eerder als een Paard van Troje.
  Getal

  De islamisering voltrekt zich via de macht van het getal, via de stembus bijvoorbeeld. Dat weegt vooral in steden met veel moslims zwaar. De islamisering voltrekt zich ook vanuit de hoofdsteden van herkomstlanden. Turkije runt de meeste Turkse moskeeën in Nederland en de Marokkaanse overheid houdt onder meer grip via de grootste Marokkaanse moskeekoepel.

  De islamisering verloopt ook vanuit rijke Arabische Golfstaten en Saudi-Arabië, van waaruit openlijk dan wel in het geniep moskeeën worden gefinancierd, zoals de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Essalammoskee in Rotterdam, die beide banden onderhouden met de radicale Moslimbroederschap.

  Ook de dreiging van terreur uit islamitische kring verandert Nederland. Die vergroot de invloed van zich als gematigd presenterende moslims, die als remedie bijvoorbeeld islamitisch onderwijs op open­- bare scholen eisen, om de ‘goede’ islam te onderwijzen. De dreiging van (islamitische) terreur leidt niet alleen tot angst. Veiligheidsmaatregelen leiden ook tot verlies van privacy en maatschappelijk vertrouwen.

  Dan is er nog de zelfislamisering, wei­- nig opgemerkt maar hoogst aanwezig. Volgens de socioloog Ruud Koopmans, die ook veel in Duitsland werkt en op Europese schaal onderzoek doet, is er geen land in Europa waar moslims zo veel rechten hebben als Nederland. Waarbij die rechten zowel door moslims kunnen zijn verworven als hun in de schoot geworpen.

  De lijst van voorbeelden van meegaand ­gedrag jegens moslims en de islam vanuit overheden, instellingen, bedrijven, scholen en kerken groeit met de dag. ­Gemeenten subsidiëren moskeeën, verlenen bouwvergunningen voor culturele centra die nadien moskeeën blijken (zie ‘Hoe de islam Nederland verandert’ op pagina 35).

  De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA, 2001-2010) was van mening dat de integratie van moslims prima via de ­moskee kon verlopen. Integratie-minister Ella Vogelaar (PvdA, 2007-2008) riep dat de islamitische vastenmaand ramadan een jaarlijks evenement voor heel Nederland was.

  Bedrijven dringen er bij de overheid op aan om vooral vriendjes te blijven met islamitische regimes uit angst om orders te verliezen. Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) kondigde een jaar geleden aan de Turkse moskee-organisaties in Nederland te zullen controleren (‘monitoren’). Die clubs bleken dit jaar plotseling samenwerkingspartners bij de integratie te zijn geworden. Haatimams worden zelden het land uitgezet. Bezoekende haatpredikers krijgen in de regel probleemloos een visum.

  Waarom juist Nederland meegaand is, is nooit onderzocht, maar laat zich wel duiden. Zo is er de macht van het getal. Van alle Nederlanders is zo’n 6 procent moslim, in 2050 is dat naar verwachting bijna 10 procent, met hoge concentraties in sommige stadsdelen. Het is te verwachten dat in delen van steden waar moslims in de meerderheid zijn, zij zich steeds meer als de meerderheidscultuur zullen gedragen.
  Bondgenoot

  Er is ook de religieus, politiek of door kosmopolitische wereldbeelden aangestuurde Nederlandse naïviteit. Waarbij het niet helpt dat de rest van Nederland snel ontkerkelijkt en weinig kaas heeft gegeten van de betekenis van religie voor wie religieus is en al helemaal voor wie orthodox religieus is. Orthodoxe, laat staan fundamentalistische (christelijke) gelovigen zijn een kleine minderheid, maar in islamitische kring ligt dat heel anders. Uitgerekend progressieve christelijke voorlieden zien in de islam een bondgenoot.

  Verder zijn er de postkoloniale en post- Holocaust-trauma’s die ertoe bijdragen dat iedere immigrant – de arme voorop – als een hulpbehoevend wezen wordt gezien. Vandaar het lang populaire adagium van ‘de integratie die van twee kanten moet komen’, dat culturele verschillen ontkent. Niet alleen de immigrant, ook Nederland als zodanig en de autochtoon in het bijzonder dienden zich aan te passen volgens het nog niet verdwenen ideaal van de multiculturele samenleving.

  Het tot schuldgevoel neigende calvinisme biedt een andere verklaring. De ‘feminiene’ Nederlandse karaktertrekken zijn in beginsel een zacht eitje voor een collectivistische, masculiene, op eer en schaamte gerichte cultuur die bovendien de eeuwigheid als horizon heeft. De Nederlandse morele superioriteit is niet opgewassen tegen de islam.

  Hoe dan ook: de islam is er, zal blijven en groeien. De islam komt van buiten, maar wordt, anders dan integratie-optimisten denken, niet per se zwakker omdat hij zou worden aangelengd met alles wat Nederlands is. Handige woordvoerders uit isla­mitische kring bespelen de Nederlandse volksaard door hun versie van de islam als probaat middel tegen zowel misdaad, terrorisme als ander ongerief aan te bieden.

  Overheidsfunctionarissen trappen graag in de belofte uit islamitische kring dat hun activiteiten zijn gericht op integratie, werk of de ontmoeting met andere bevolkingsgroepen, terwijl ze dienen als platform om de Koran uit het hoofd te leren of de taal van het herkomstland bij te spijkeren.

  De islamitische gemeenschappen zijn internationaal en blijven dat ook, geholpen door goedkope vliegverbindingen, satelliet- tv en vooral ook internet, tevens hét instrument voor snelle radicalisering van jonge moslims. Naarmate gemeenschappen groter zijn, kunnen ze meer op zichzelf en minder op de buitenwereld gericht zijn. Dat na een halve eeuw immigratie van Turken en Marokkanen nog steeds slechts één op de tien huwelijken buiten de eigen kring wordt gesloten, is een helder signaal.

  Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning.

  Gesubsidieerd op koranles

  Tien jaar geleden besloot het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer een ‘multifunctionele voorziening’ te bouwen die plaats bood aan ‘activiteiten gericht op toeleiding naar werk’. Ook zouden er twee ‘migranten­organisaties’ onderdak krijgen. Door dat ‘toeleiding naar werk’ konden de stichtingskosten voor de gemeente (zo’n 4 miljoen euro) voor een deel (zo’n 1,4 miljoen euro) met Europese subsidies worden gecompenseerd.

  Nadat het gebouw (De Verbinding) openging, bleek de ‘multifunctionele voorziening’ uit twee moskeeën te bestaan, een Turkse en een Marokkaanse. In de bovenzaaltjes werd onder het gesubsidieerde mom van ‘cursussen normen en waarden’ koranles gegeven. In het Turks. De moskeeën betaalden een veel te lage huur, en kregen die in het geniep ook nog gesubsidieerd.

  Na vragen uit het Europees Parlement ­deed de Europese Commissie drie jaar over ­onderzoek naar de op misleiding gebaseerde Europese subsidie, maar verklaarde deze ­zomer plotseling dat er niets aan de hand is. Op raadsvragen deelde burgemeester Eberhard van der Laan op 2 oktober mee dat ook de ­gemeente geen nader onderzoek instelt.

  De gemeente verkocht dit voorjaar De Ver­binding met groot verlies aan de twee moskeeën. Het Turkse deel is nu eigendom van ­Diyanet, het Turkse ministerie van Gods­dienstzaken.

  Like

 4. win zegt:

  oke ej, hier is het hele artikel,
  groet,
  win

  Like

 5. joopklepzeiker zegt:

  #StopTTIP: Hundreds of thousands protest trade deal with US in Berlin
  https://www.rt.com/news/318199-berlin-ttip-protest-rally/

  Like

 6. Elena zegt:

  Dat het tuig elkaar afmaakt, zal mij mijn derriere oxyderen. Maar dat het tuig de politie aanvalt…maakt mij razend. WEG met het asieleisers ongedierte. Die kunnen zich in de toekomst ook niet gedragen in een DEMONcratie.

  Like

 7. 4sjun zegt:

  Hoe moeilijk kan het zijn camera’s te plaatsen en amokmakers vast te zetten om ze linea recta buiten te gooien. Zulk volk wordt slechts een cumulerende sociale, culturele, psychologische juridische en financiële kostenpost en beschadigt bovendien de reputatie van wie zich wel wenst in te passen.

  Like

 8. Cathja zegt:

  Het gaat ‘lekker’ nietwaar, Frau Merkel? Wat zijn ze toch allemaal blij dat u hen hebt uitgenodigd! En wat een verrijking voor Duitsland, deze jonge dynamische krachten! Met deze mensen kun je voor de dag komen. Hoog opgeleid, een aanwinst voor de zieltogende Duitse maatschappij!

  ‘Goed gedaan’, Frau Merkel!

  Like

 9. Tistochwat zegt:

  [sarcasme] Het is ook allemaal onze schuld! Wij moeten elke ‘asielzoeker’ gewoon een eigen landgoed met personeel geven; ze hebben nl. allemaal een groot eigen territorium nodig. [/sarcasme]

  Like

 10. BertG. zegt:

  Het blijkt maar weer eens dat er geen enkel onderling contact bestaat tussen landen.

  Deze Albanees vroeg in tien jaar in tien landen asiel aan.
  Albanezen en Kosovaren die zonder kans op succes asiel aanvragen zijn in landen als Duitsland en ook Nederland een bekend fenomeen. Een 59-jarige Albanees die op dit moment in een crisisopvang in Rotterdam verblijft, maakt het wel heel bont.
  ‘Ze noemen mij de asiel-expert,’ lacht de Albanese man die een sigaretje rookt voor de deur van de sporthal in de Rotterdamse wijk Crooswijk waar hij met ongeveer 250 andere asielzoekers is ondergebracht.
  Terug naar Albanië kan hij niet, want daar zal hij worden vermoord, zegt hij. Tien jaar geleden vermoordde hij zelf een man die bij hem een grote schuld had en weigerde terug te betalen. ‘Toen hij mijn familie beledigde, sloegen bij mij de stoppen door,’ biecht hij op.
  http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/10/Deze-man-vroeg-in-10-jaar-in-10-landen-asiel-aan-2700329W/?masterpageid=158493

  Like

 11. Jan zegt:

  Shoppers terug gestuurd

  Maar, maar, nu moet ik werken voor mijn geld.

  Like

 12. Sleutel weg gooien en rustig uit laten vechten;zoals ze in hun thuisland gewend waren,zo gaan ze hier dus op dezelfde voet verder!Ze maken elkaar af!En dat is altijd nog beter dan dat ze ons,als dank,afmaken!

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Dankjewel GEDROCHT EUSSR, dankjewel politici van politieke partijen; socialisten, sociaal-democraten, christen-democraten, liberalen en links-liberalen, – voor Nederland: PvdA,CDA,VVD,D66- dat jullie deze ELLENDE ons in huis halen! Elke dag weer dezelfde ellende te moeten lezen, in wat voor lugubere wereld leven wij? Ik ben er klaar mee, in mijn visie kan alleen God nog de oplossing zijn. Dat is i.i.g. mijn bescheiden mening.

  Like

 14. Helena zegt:

  Tja je haalt de ellende Europa binnen, gelijk aanpakken die lui en het land uit terug naar waar ze vandaan komen.

  Like

 15. Jean zegt:

  Die barbaarse troep moet eruit, punt, en liefst samen met juncker, merkel, hollande, timmerfrans, verafstoot, maalstroom, shulz, distelbloem en die Italiaanse fluit van buitenlandse betrekkingen (om er maar 9 te noemen van de bende verraders).

  Like

 16. Nemesis zegt:

  Had al eens een voorstel gedaan, bijv. de C130 Hercules en laten droppen.Parachutes zijn optioneel.

  Like

 17. Hendrik M. zegt:

  Dit is dan waar we iets van horen, topje van een ijsberg.
  Ook in Nederland censuur op misstanden in asieldreigercentra en wat die lieden buiten de centra uitvreten.

  Like

 18. Pingback: Migrantencrisis: Oostenrijkse ouders krijgen advies dochters niet meer alleen over straat te laten gaan | 2012-2019: de 'grote verdrukking' (apocalyps)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s