Bestaat de (onze) democratie nog?

Screenshot_35

(Door: J.Visser)

In het licht van de recente “asielinvasie”, of beter gezegd, in het licht van de aanstormende islamitische bezetters vragen vele landgenoten zich wanhopig af of wij nog in een land leven waarin de door het volk gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders de belangen en de soevereiniteit van het land, zoals grondwettelijk bepaald, en de daarmee onlosmakelijk verbonden belangen en soevereiniteit van elke individuele eigen burger willen garanderen c.q. verdedigen! Uit niets blijkt dat onze huidige landelijke wetgeving in deze alsmede de geldende Europese  wetgeving inzake migratie door de hiertoe verantwoordelijke geledingen nageleefd worden. Europa, de Brusselse elite, staat toe dat een voor Duitsland verantwoordelijke “Führerin” zogezegd uit hoofde van het daar alom bekende begrip “Chefsache” ons en de omringende landen in het verderf dreigt te storten. Haar moreel verwerpelijk solistisch optreden heeft ervoor gezorgd dat het woord landsgrens in staatsrechtelijke zin ogenschijnlijk geen rechtsgeldigheid meer heeft.

“Ich kann keine 3000 KM Grenze schützen”, zei ze zelf!  Deze houding is overigens niet uniek voor Duitsland. Ook ons land speelt met vuur door haar welkomstpolitiek. De kamikazeactie van Merkel bewerkstelligt echter dat alle andere Eurolanden onder grote druk komen te staan om haar “welkomstgebaar” te volgen. Haar nieuwe “Asyl General”, Peter Altmaier, duidde al op de mogelijkheid dat zijn land de binnenkomers wellicht “helaas” wel eens kan adviseren om links dan wel rechtsaf te slaan!

Het woord grens geeft in morele maar ook in fysieke zin de scheiding aan tussen wat we bijv. op moreel terrein, in de rechterlijke sfeer, of op maatschappelijk terrein aanvaardbaar vinden of niet. We worden door onze MP opgeroepen om kalmte te bewaren en ons betamelijk, dat is zoals het hoort, te gedragen. Deze min of meer nu verplichte houding geldt ogenschijnlijk alleen voor de burger en niet voor de aan hem verbonden politieke, ambtelijke en bestuurlijke elite die alle plechtig gedane verkiezingsbeloften, ik hoef ze hier niet te herhalen, op hooghartige en “onbetamelijke” wijze jarenlang met voeten getreden heeft.

Kijk enkel naar de macht die de vluchtelingenprinsen van het COA gekregen hebben. Ze fungeren nagenoeg als het facilitaire management van het binnenrukkende bezettingsleger. Een leger dat op zijn tocht door Europa ongehinderd grenzen mocht passeren en onderweg bevoorraad werd door al in andere landen verblijvende moslims . Onder het motto “Alle moslims ter wereld verzamelen”, reden de door “arme” Duitse moslims bemande SUV’s en campers kriskras door Europa om hun leger welkom te heten en van voedsel, kleding, geld en korans te voorzien. De gelukszoekers zien er niet voor niets, niemand is vlak van tevoren uit de hel van Syrië ontsnapt, uit alsof ze pas van vakantie terug komen. Tja, de imams waren er in deze georkestreerde actie ook als de kippen bij om de koran geloofsvast in elke rugzak de deponeren, zoals eveneens uit een recente Duitse documentaire bleek.

Gedreven door hun politiek-correcte multiculti-droom en door veelal moreel verwerpelijk eigen gewin vervangen de heersende elites onze zwaar bevochten vrijheid door de cultuur van de per definitie onvrije islam. Een “cultuur” waarin de vrouw, de ongelovige en de mens als soeverein wezen vogelvrij zijn voor de daar heersende politieke en religieuze elite. En net deze ons vijandige cultuur wordt al decennialang omarmd en vertroeteld door de heersende linkse klasse die de morele waarheid uit electoraal gewin gemaakt tot persoonlijk bezit gemaakt heeft. Elke burger die het waagt een andere mening te ventileren, verdwijnt in de hoek van Janmaat. Deze jarenlang door de linksen nagestreefde indoctrinatie resulteert overigens in het feit dat een deel van het volk uit zwaar politiek-correcte waanzin niet meer kan nadenken. “Het land is nog lang niet vol, er is plaats genoeg”, hoorde ik onlangs een vrouw op tv op een Nederlands marktplein kraaien! Dat de politiek-correcten en politiek-corrupten door hun handelen ten nadele van de eigen burger de haat en de neonazi’s zelf opnieuw in leven geroepen hebben, wil niet tot hen doordringen. Het is makkelijker om elke verdediger van het vrije woord tot een rechts-extreem iemand  te maken. Dan hoef je er ook niet meer mee te discussiëren. Men verklaart hem besmet en daarmee blijft het eigen morele gelijk onaangetast. Ik ruik de politiek-correcten al op een kilometer afstand. Kijk maar eens hoe hun mimiek en hun lichaamstaal elk debat verstoren en hoe de morele hoogmoed steeds opnieuw op ergerlijke wijze gedemonstreerd wordt.

Er is in het huidige Europa nauwelijks nog een staat die het aandurft om de “onze soevereiniteit schendende binnendringers” uit angst voor de heilige islam aan te pakken. Zelfs de Teldersstichting, de liberale denktank van de VVD, gaf gisteren aan dat deze invasie gezien Europese wetgeving illegaal is en dat elke migrant die bijv. in Griekenland registratie heeft verkregen en doorreist naar ons land hier strafbaar is. De migrant is immers geen vluchteling meer, maar een persoon die naar “iets”op zoek is, lees: een volledig betaald onderkomen. Dat kan ik snappen, maar dat mag volgens geldende wetgeving niet tot nadeel van de eigen burgers leiden. Hiermee wordt eveneens duidelijk dat niet wij, maar ons bestuur “onbetamelijk” bezig is en de rechten van de burger op grove wijze schendt. Het moedwillig toestaan dat de in onze grondwet gegarandeerde staatsgrenzen geschonden worden, betekent per definitie dat het landsbestuur toelaat dat de unieke soevereiniteit  en leefwereld van elke individuele burger aangetast worden. De voorbeelden hiervan worden elke dag steeds meer zichtbaar en leiden in versneld tempo tot het afbrokkelen van onze democratische regels.

Het lijkt er op dat onze overheid en Europa de limieten van het publieke domein (dat was al lang in maatschappelijke zin te zien) voor goed hebben opgegeven. Het opgeven van het eigen rechtsgebied zal leiden tot de teloorgang van ons land en tot datgene wat ons eens verbond en cohesie gaf aan een enigszins homogene samenleving. De landen in Europa die hun vrijheid niet meer willen verdedigen, zullen slachtoffer worden van met elkaar vechtende segmenten in de samenleving, en de sterkste cultuur, de moreel verwerpelijke, zal overwinnen. De geschiedenis zal leren dat de misdaden die nu door onze elites tegen eigen volk en cultuur bedreven worden verschrikkelijke gevolgen zullen hebben. Deze megalomane idioten maken zich wel druk om door IS vernielde cultuurgoederen, maar gooien alles wat ons eigen is bij het oud vuil. Deze democratie is nagenoeg dood. We hebben een nieuw model nodig. Wellicht een model dat de burger niet alleen wil beschermen, maar dat en passant ook de door onze overheid gedoogde criminele onder- en bovenklasse wil aanpakken. Net zoals de klasse van de indringers brengen ook deze groeperingen ons financieel gezien veel schade toe. Tja, een landsbestuur dat zich weken laat gijzelen door Mauro, door 100.000 illegalen, door een steeds om nog meer instroom roepende PvdA en door een professionele vluchtelingenindustrie die driftig flyert in het Midden-Oosten, verdient deze naam niet meer. Het Ancien Régime is via de heersende elites terug in ons land en in veel landen van de EU.

Oh ja! Bij een democratisch bestel en bij het woord “vrijheid” horen ook de rechten en voorzieningen die de burger door zijn fiscale inbreng zelf betaald heeft. Deze gedurende decennia opgebouwde rechten, zowel op werknemersgebied als op het terrein van de pensioenen en sociale rechten, zijn echter door de afgelopen kabinetten van neoliberale en linkse signatuur gedurende de afgelopen decennia verkwanseld aan rabiate graaiers, aan failliete banken, aan de veelvraat EU en aan de lasten van de voortdurend stijgende migratie en integratie. Helaas! Het had niet gehoeven als we een overheid hadden gehad die zich om het eigen volk bekommerd had. Ze bekommert zich echter om zichzelf en om degenen die hier in grote lijnen niet thuis horen. Iedereen die ik spreek, met name ook jongeren, maakt zich ernstig zorgen, is vol woede, en gelooft op geen enkele wijze meer in het bestuur. De democratie is niet alleen kapot, maar ook het geloof in de verantwoordelijke bestuurders is onder nul gedaald. Dit is een zeer ernstige situatie! Ook de welkomsthysterie van delen van ons volk en vooral van belanghebbenden zoals Vluchtelingenwerk wordt op zijn zachtst gezegd niet erg op prijs gesteld. Onze MP moet met spoed de belangen van de hem talloze miljarden verschaffende Nederlanders tot “Chefsache” maken.

Door:
J. Visser
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op Bestaat de (onze) democratie nog?

 1. Cor Ozinga zegt:

  Laat ons allen vluchten en de Nederlandse staat zonder belastingbetalers achterlaten. Dan zien we wel, wie aan het langste eind trekt.

  Like

  • sammy zegt:

   Ik snap wat je bedoeld hoor. maar we kunnen niet vluchten waarheen? in Europa heeft geen zin. Amerika kom je niet in. Canada kom je niet in Australië kom je niet in. new zeeland word moeilijk Zuid-Amerika dan maar?
   het zou mooi zijn als we echt met 3 miljoen Nederlanders naar het binnenhof zouden gaan. om de regering om maar te zeggen ernstig toe te spreken. maar wie gaat dat organiseren de vakbonden? die zijn gelijk geschakeld met de overheid dus die niet. ook alle media zijn gelijkgeschakeld met de overheid dus kansloos om daar een kritische noot van te horen. zelf scholen komen met eenzijdige informatie dan maar met zijn alle tandenborstels in zamelen. de zogenaamde democratie is heel ver te zoeken.dat betekend een heel slecht toekomstbeeld voor Nederland europa en zijn bewoners. vooral jongeren die nog niet veel in de gaten hebben wat hun boven het hoofd hangt. dan maar tot je 45 ste jaar thuis blijven wonen. dan kunnen ze meteen mantelzorg geven aan hun ouders waar geen plek meer voor is in een verzorgingstehuis. bejaarden tehuizen zijn dan inmiddels al lang gesloten. is er nog iemand die denkt dat het nog goed komt?

   Like

 2. Jaan zegt:

  Het verhaal klopt als een zwerende vinger. Niet alleen de overheid is schuldig aan deze ellende. Al diegenen die ondanks alles wat al gebeurd is in het verleden door zijn blijven gaan op Pechtold, VVD, SP, Groenliks, SP, CU en SGP, CDA te stemmen zijn schuldig aan het feit dat deze lapzwansen nog steeds aan de macht zijn. Volkomen hysterie heerst bij deze regering. Rutte die als plicht en daarover de eed heeft afgelegd om de Nederlandse bevolking te beschermen en niet van de rest van de wereld, gaat net als Balkenende bij de moord op Theo van Gogh de moslims een hart onder de riem steken. Hoe ziek kun je zijn?

  Like

  • Leo zegt:

   De reageerder, Lone Fighter, op Xander heeft het over over het opslaan van voedsel.
   Hij kan beter de militariabeurs “Ciney Expo” bezoeken op zondag 25 oktober a.s.
   daar kan ie veel betere overlevingspaketten ! e.d. !! aanschaffen denk ik.
   effe goegele, joh .

   Like

 3. BertG. zegt:

  Het asielbeleid van het kabinet zou de oorzaak zijn van structurele problemen in ons land.
  Bram Moszkowicz heeft vandaag laten weten dat zijn partij – VNL (VoorNederland) – uitzoekt of er gerechtelijke stappen genomen kunnen worden tegen het kabinet vanwege diens asielbeleid.
  VNL-Kamerlid (en, lijkt het, nummer twee van de partij buiten de Kamer) Joram van Klaveren legt uit:
  “Het huidige asielbeleid zal de basis gaan vormen voor enorme structurele problemen. Op het gebied van volkshuisvesting, bijstand, onderwijs, criminaliteit en terreurdreiging.”

  Moszkowicz zet in op twee artikelen. Mogelijk is artikel 99 van het Wetboek van Strafrecht overtreden. Dat stelt dat een persoon die een aan hem opgedragen onderhandeling opzettelijk ten nadele van de staat voert strafbaar is. ,,Hier lijkt sprake van te zijn gezien het resultaat van de door premier Rutte gevoerde onderhandelingen met de overige EU-lidstaten, ten aanzien van de verplichte herverdeling van asielzoekers”, aldus VNL.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/10/moszkowicz-overweeg-gerechtelijke-stappen-tegen-kabinet-vanwege-asielbeleid/

  Like

 4. J. C. Th. Köhler zegt:

  Wat is het toch ongelofelijk jammer dat Mr. Bram het niet eens is geworden met de PVV. Nu zijn er twee goeie mensen, waarvan de een de ander vliegen probeert af te vangen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 5. kraftavilqa zegt:

  ” “Ich kann keine 3000 KM Grenze schützen”, zei ze zelf!” Natuurlijk kan dat wel maar je wil het gewoon niet hè stasi-slet. Kijk maar naar de Grote muur van China, 8.850 km. ten tijde van de Ming-dynastie blijkbaar ontbrak bij de Chinezen destijds niet de wil om grensbeveiliging serieus aan te pakken. En de Hongaren pakken de zaken flink aan. Ook de Israëli’s hebben uit noodzaak wel wat ervaring me grensbeveiliging. Ergo waar de wil is kan de grens effectief bewaakt worden merkel schmerkel die leipmuts lult uit ‘r nek ze liegt zich een slag in ’t rond maar daar ben je politiker voor non?

  Like

  • Janchik zegt:

   Haar “Broeders in het Kwaad” de leiders van de voormalige DDR, waren er wel toe in staat, zij hadden de meest gesloten grens ter wereld.
   Dus de leugenachtige ontkenning van Adolfina Merkelschwein komt buitengewoon onwaarachtig over.

   Like

 6. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg zegt:

  Dit is op IdentitairVerzet OZL #ivozl_NL herblogd.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Neen, onze democratie is morsdood. @ Jaan: 20.38. uur, op 11/10, noemt de schuldige partijen, van het kapot maken van onze democratie, en dat is volkomen correct gedaan. O ja, niet te vergeten dat deze volksverlinkers hebben ingestemd met het ESM verdrag, onze schatkist staat in Brussel, want Rutte VVD, heeft getekend bij het kruisje.

  Like

  • Jean zegt:

   Tom, nergens is de bende van oranje te horen? Zouden die ook dat liedje neuriën “lullen en zakken vullen?” ha ha ha ha ha
   Stuur die bende naar Griekenland daar kunnen ze de sirtaki dansen en maak van Nederland een echte Democratische Republiek waarin politiekers die de eigen bevolking niet beschermen, wat ze gezworen hebben te zullen doen, gelyncht worden.
   Wij gaan in Vlaanderen hetzelfde doen maar dan met die coburgers maar die sturen we naar hun moslimvriendjes in Turkije.

   Like

  • helletocht zegt:

   dank je, tom

   Like

 8. Frans Brassens zegt:

  Een kanjer van een stuk, J.Visser. Dat hoort in alle kranten en opiniebladen te staan.

  En jij? Jij hoort uitgenodigd te worden bij Pauw (die ik nooit zie, maar over wie ik wel hoor) en bij DWDD (dat ik nooit zie maar waarover ik wel hoor).

  Drie voor alle zekerheid: 😉 😉 😉

  Like

  • helletocht zegt:

   dank je frans

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    Geen dank voor mijn zéér gemeende lof, HelleVis.
    Ik ben zelden uitbundig in het uiten daarvan, maar bij dit stuk kon ik mij niet inhouden.;-)
    Het stuk is onweerlegbaar en behoort samen met de video-toespraak van onze Duitse ‘Giftand’ tot mijn recente favorieten.

    Geliked door 1 persoon

 9. Sjaak zegt:

  VANDAAG IN DE TELEVAAG (AAN TAFEL)
  Syrisch gezin op de stoep
  AMSTERDAM –
  Daar zitten ze dan. Een Syrisch gevlucht gezin, door een Duitse buschauffeur gedropt in het Amsterdams Havengebied en beland binnen de centrale hal van De Telegraaf.
  Rashed A. is met zijn vijf kinderen (10, 9 ,7, 5 en 1 jaar) en hoogzwangere vrouw weken lang door meer dan tien landen gereisd. Hij is een van de tienduizenden vluchtelingen die opeens in Nederland op de stoep staan.

  Tjakka !
  Duitsland stuurt ze door naar Nederland !
  Een geitenneuker wandelt door acht landen en bespringt
  midden in een oorlog zijn vrouw bij al 5 kinderen ?
  Ergo ! Het 6de Kind komt in Nederland op de wereld en
  geen kans meer om af te schuiven !
  Dit is het begin en ook meteen het einde van een soziaalsysteem !
  MEER-MEER-MEER !

  Like

  • Roger Vansteenkerke zegt:

   Beetje bedenkelijk verhaaltje. syrië is wel in burgeroorlog sinds 2011, meneer gaat wel rustig door met het produceren van kinderen. Komen ook toe met winterkleding en juist bij de Telegraaf? Hmmmmm….

   Like

 10. Hendrik M. zegt:

  Nee.

  Like

 11. otto egberts zegt:

  De laatste zin is begrijpelijk maar vergeefs. ‘We’ zijn omringd door buigende burgers en buigende politici. Het lijkt me derhalve niet dat je dit politiek gezag als legitiem hoeft te aanvaarden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s