Hoe PEGIDA-Utrecht werd belaagd, maar uiteindelijk overeind bleef

Screenshot_1

(Door: Theresa Geissler)

Pegida Utrecht! Wekenlang had ik er naartoe geleefd en gehoopt dat ik erbij zou kunnen zijn! Zelfs een opgelopen zware verkoudheid in de laatste dagen van september 2015 werd door mij in zekere zin met opluchting begroet, louter omdat het ongemak zich op een niet al te ongunstig tijdstip voordeed: Zo’n twaalf dagen schatte ik -terecht- voldoende om ook dit te boven te komen. Het is natuurlijk waar dat dit weer eens niet de enige “beer op de weg” bleek te zijn, iets, waar de oplettende volgers van de site van E.J. Bron de afgelopen dagen ruimschoots kennis hebben kunnen nemen.

Ga maar na: Een dag of vier geleden kwam het bericht door dat de geplande mars vanaf de Neude te Utrecht door de binnenstad op last van VVD-burgemeester van Zanen verboden was. Zogezegd uit veiligheidsoverwegingen, omdat de Jonge Socialisten op dezelfde dag toestemming voor een tegen-demonstratie hadden gevraagd en men “vreesde voor confrontaties.” Een drogreden, aangezien men, als men daar dan zó voor vreesde, de toestemming voor de -laatst aangevraagde- tegendemonstratie gemakkelijk had kunnen weigeren. Dat Van Zanen, dubbelhartig, niet tot een dergelijke duidelijke uitspraak overging, mocht geen verwondering wekken, aangezien zijn Haagse collega-partijgenoot van Aartsen hem in dubbelhartigheid overvloedig was voorgegaan: Die had zelfs inmiddels élke vorm van demonstratie binnen zijn gemeente verboden, hoe aanvechtbaar zo’n besluit vanuit democratisch standpunt misschien ook ís. Aldus mocht men, achteraf bekeken, nóg in zijn handen knijpen dat van Zanen nét niet verkoos over te gaan tot een algeheel verbod, maar zich bepaalde tot het beperken van de twee vergunningen tot staande manifestaties op twee verschillende locaties, op weliswaar betrekkelijk geringe, maar voldoende afstand van elkaar.

Daarmee was, zoals de attente lezer zich zal herinneren, het gesteggel geenszins ten einde: Een tweede linkse beweging, de Antifa, kreeg officieel géén toestemming voor een tegendemonstratie, maar nam daar geen genoegen mee en dreigde met illegale ‘aksies’ op de betreffende dag – gericht tegen Pegida, wel te verstaan. En Pegida-zelf zowel als de Jonge Socialisten sputterden op hun beurt tegen en verkondigden aanvankelijk tegenover de pers de geplande marsen toch te zullen houden, zodat men als belangstellende, behalve met het vooruitzicht, dat het allemaal nog wel eens knap ‘link’ zou kunnen worden, tevens kampte met onzekerheid omtrent de startlocatie: Tóch de Neude of de nieuw vastgestelde standplaats Vredenburg? Het zou tot de morgen van de dag zelf duren, voor dagblad de Telegraaf daarover (digitaal) uitsluitsel gaf: Men berustte tóch in de staande manifestatie op Vredenburg. Mij alláng best; als het maar dóórging!

Nu ben ik zo’n gek die uit ziekelijke angst ergens te laat te komen altijd en overal te vroeg komt,  althans als zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. Maar die déden zich – afgezien van een treinvertraging van 10 minuten – niet voor, zodat ik rond één uur – een uur vóór tijd – op de bewuste locatie arriveerde. Vooralsnog was er meer ‘kit’ aanwezig dan publiek: Surveillancewagens zowel als politiebusjes stonden in ruime mate geparkeerd en zelfs bereden politie patrouilleerde van tijd tot tijd rond, zodat het plein aan het eind van de middag danig vervuild bleek door de uitwerpselen hunner rijdieren. Maar ja, imposant er uitzien doen zulke ruiters natuurlijk wél. Zo op het oog werd de indruk hoe dan ook gewekt dat de “Hermandad” vastbesloten was om niets aan het toeval over te laten, ook al bleek dat later enigszins tegen te vallen en ook al had het geheel op dát moment nog iets weg van “met een kanon op mussen schieten.” Maar ook ik begreep dat dit nog zou kunnen veranderen.

Na een tijdje rondgekeken te hebben of ik misschien ook ergens een bekende zag, ontdekte ik Jack Terrible, die voor de gelegenheid zijn zwart-getinte schilderij van de gesluierde vrouw om zijn nek gehangen had. We waren erg blij elkaar tezien, want, hoewel we er wel allebei op gehoopt hadden, was er deze keer in die richting geen afspraak gemaakt. Jack gaf dan ook toe dat hij deelname aan dit evenement aanvankelijk niet zozeer van plan was geweest, maar zich had laten overhalen door Raffie Chohan van de Dutch Defense League, die hier nu ook zou spreken. Ik had Raffie tijdens de demonstratie in Rotterdam, afgelopen Pinksteren, ook al ontmoet en onze wederzijdse begroeting was erg hartelijk. Tevens vond een nieuwe kennismaking plaats met onze mede-reaguurster “Jowitteroos” die deze middag ook aanwezig was.

Intussen was het plein gaandeweg wel meer en meer “dichtgeslibd”, zij het dan ook helaas niet met uitsluitend Pegida-fans: We waren ons bewust van de waarschijnlijke aanwezigheid van “Antifa ‘s” en de vraag was niet direct óf maar eerder wannéér ze van zich zouden laten spreken. Dat begon kort na de aanvang, tijdens het openingswoord door “Edwin Utrecht.” Hun strategie: Vooral het scanderen van leuzen (“Aksie, aksie!”), het manipuleren met rook- en vuurwerkbommen en  ‘laatkomers’ die alsnog naar de manifestatie wilden de weg versperren. Op zichzelf vond ik het eigenlijk niet onoverkomelijk: Hoewel spoedig duidelijk werd dat de politie, tenminste aanvankelijk, niet adequaat ingreep, slaagden die lui er toch niet in te dichtbij het podium te komen en waar wij stonden – vooraan dus – bleef het rustig, terwijl voor mijn gehoor de microfoon het tumult gemakkelijk overstemde. Het verstandigste had ik eigenlijk gevonden als de sprekers zo goed mogelijk dóórgesproken hadden, de verstoorders zoveel mogelijk negerend, maar waarschijnlijk heb ik wat dat betreft te makkelijk praten: Feit is tenslotte dat de sprekers, ook nog op het podium, natuurlijk het volle zicht hadden op de ongeregeldheden, wat een mens uiteraard aardig van zijn a propos kan brengen, om nog maar te zwijgen van het feit dat Pegida-fans meer naar achteren van tijd tot tijd hun zelfbeheersing verloren en de Antifa ’s te lijf gingen, waarop met name Edwin Utrecht zich enige malen gedwongen zag zijn speech te onderbreken en hen te bezweren zich niet te laten provoceren. Natuurlijk is het onder dergelijke omstandigheden tamelijk ondoenlijk een redevoering te houden en vooral Raffie, die als derde sprak, raakte enige keren de draad kwijt en liet zelfs één keer het papier met haar tekst op de grond vallen.

Toch deed zich tenslotte een kentering voor, verrassend genoeg nadat Edwin Utrecht de redevoeringen voor de zoveelste keer onderbrak, ditmaal om een beroep op de politie te doen om “zich eens echt als politie te gedrágen en diegenen in bescherming te nemen, die het récht hadden hier thans te stáán en diegenen aan te pakken die dat recht verstoorden!” Opmerkelijk genoeg leek dit de ‘kit’ wat te doen ontwaken, want ze werden eindelijk wat actiever: De rust keerde terug en er schijnen een aantal onruststokers te zijn opgepakt, al geschiedde dat vrijwel geheel buiten ons gezichtsveld.

Veel bijval kregen Lutz Bachmann – tweede spreker – voorman van Pegida-Dresden, die zijn speech trouwens in het Engels hield, en, verrassend, Tommy Robinson! Diens stijl en stemgeluid herkende je onmiddellijk als vanouds! Hoewel natuurlijk niet langer de leider van de EDL leek hij zich psychisch, Goddank, geheel ontworsteld te hebben aan de invloeden van het twijfelachtige ‘Quilliam’, want hij sprak als vanouds, overtuigd en met verve! Ergens vond ik het geen wonder dat hem dit kennelijk gelukt was, want hij was er destijds, met behulp van deze organisatie, wel bijzónder laaghartig ingeluisd!

Alle pogingen van de Antifa’s – en, in verkapte vorm, die van het wettig gezag – ten spijt bleef deze Pegida-middag tóch overeind, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid én de inbreng van deze twee kópstukken! Dát nam niemand ons nog af! Wij – Jack, Jowitteroos en ik – besloten de middag met een afzakkertje en een, al met al, toch niet onvoldaan gevoel, ondanks alles. En wat ons, na al deze ervaringen, verder te doen staat? Persoonlijk heb ik daar maar één antwoord op: Dóórgaan: We kúnnen niet anders!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", Nederland. Bookmark de permalink .

48 reacties op Hoe PEGIDA-Utrecht werd belaagd, maar uiteindelijk overeind bleef

 1. reageerbuis zegt:

  Fijn om dit verslag te lezen. Doorgaan hiermee. Wij hopen er volgende keer bij te zijn.

  Like

 2. jowitteroos zegt:

  Geweldig samengevatTheresa en dank voor dit artikel. Inderdaad is het gewoon doorgaan, deze Pegida demo was en is slechts een opstapje ( 1ste keer) in het hol van de linkse leeuw, namelijk Utrecht. Jammer dat er niet het aantal mensen aanwezig was wat zich ( volgens de Facebook aankondiging) had aangemeld, maar wie weet werden deze mensen ook tegengehouden. Immers Edwin Utrecht, Lutz Bachman en Tommy Robinson moesten onder begeleiding via een steegje ( alwaar de in jou stuk genoemde trio stond te pimpelen 😉 ) weggeholpen werden daar het antifa tuig met behulp van de moskeet gheel vredenburg in beslag namen o.a. met roze rookbommen, maar dat soort zaken lieten ze niet zien op TV.

  Like

 3. Nemesis zegt:

  Dank je voor het verslag Theresa en mooi, dat je er weer bij was. Top.

  Like

 4. jantjeuitnl zegt:

  Geweldig artikel. Je proeft de goede sfeer, ondanks de methoden van antifa. Dezelfde methoden die de NSDAP in de jaren ’20, ’30 ook gebruikten: niet aan de opgelegde regels houden, provoceren, dreigen met geweld (en het eventueel gebruiken) én de tegenpartij ervan beschuldigen inclusief de rascistische troefkaart.
  Terwijl pegida ook voor antifa omkomt, want zodra het kalifaat hier wordt gesticht zijn zei de eerste, want ongelovig, die voor de bijl gaan. Letterlijk.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Mooi, goed verslag. Nu nog van de andere mensen lezen.
  Ik vind het heel jammer dat wijlen Prof .G.B.J van Frikschoten dit niet meer heeft mogen meemaken.
  Stond als een van de eersten moedig, in z,n eentje te demonstreren.

  Like

 6. harry zegt:

  Was er ook , maar door de debiel overvolle wegen , de wegversperringen , omleidingen , etc , te laat . Natuurlijk ook nergens een plek om te parkeren , of je moest een half uur lopen .

  Inmiddels was er een politiecordon om de Pegida groep gelegd , waar je zelfs als Pegida-fan niet door mocht en meteen door de politie werd teruggestuurd .
  Zo stonden er honderden in alle straten te discussieren met de politie om er door te mogen , maar nee , je kon alleen tussen de antifa’s en gutmenschen blijven staan .
  Dat wil je natuurlijk ook niet en dus op zoek naar een andere opening .
  Kansloos ! Alles hermetisch dicht .
  Velen verlieten woest de afzettingen .
  Zijn ze bang voor een te groot succes van Pegida ?
  Weet niet hoeveel bezoekers ze menen dat er geweest zouden zijn , maar tel er gerust honderden bij op !

  En zo’n doedel van een burgemeester , is toch ook het doodslaan niet waard ( spreekwoordelijk gesproken , natuurlijk ) .
  ( Wie het letterlijk wil doen heeft mijn zegen , maar ik weet van niks ,
  AIVD en zo ).

  Noem je jezelf dan liberaal ?
  Hij is met datzelfde stinksausje overgoten wat de pvda dagelijks afscheidt , nl. linkse laffe shit !
  Hoe kun je nou iedere keer als iemand een demonstratie wil houden , ook de vijand toestemming geven om te demonstreren ?
  Laat ze dat dan de volgende dag doen !
  Ik kan er niet anders in zien dan een door de overheid gestuurde poging om de demonstratie zo klein mogelijk te maken en houden .

  Je zou je haast gaan schamen om liberaal te zijn .
  Ik ga nooit meer op de VVD stemmen , in ieder geval .
  En wel vanaf 1967 gedaan , tot Fortuyn kwam .
  Die heeft mijn ogen geopend .
  En sinds Wilders , ALTIJD Wilders !

  Onze enige hoop , nog .

  Like

  • Wachteres zegt:

   @Harry, in GB en in Duitsland werd Antifa door de regering bewust ingezet tegen de anti-islam demonstranten om onrust te veroorzaken.

   Het zou me niet verbazen als dit hier ook het geval was.

   Like

 7. Will van der Weijdenm zegt:

  Er is nog niet zoveel veranderd.
  Op 11 Sep. 2007 organiseerde SIOE een demonstratie in Brussel.
  Deze werd echter verboden door burgemeester Thielemans.
  De demonstratie ging toch door, maar 150 demonstranten werden zondermeer opgepakt, vastgezet en pas losgelaten toen de laatste treinen vertrokken waren.
  Ongeveer zes weken van te voren hielden moslims een demonstratie voor meer moslimrechten, er werden borden meegevoerd waarop stond “dood aan de Joden”en meerdere soortgelijke teksten.
  Deze demonstratie mocht wel doorgaan.

  Like

 8. Teunis zegt:

  Dat laatkomers er niet meer door mochten, begrijp ik wel: elke Antifa-relschopper kan net zo makkelijk beweren tot het andere kamp te behoren om doorgelaten te worden.

  Like

 9. fransdewit zegt:

  Ik had me er ook zo op verheugd en was de avond ervoor aan het zoeken waar ik mijn Tom Tom nu weer op moest instellen want het werd verplaatst naar vredeburg. Maar wat ik toen allemaal las aan dingen die komen gingen, heeft mij doen besluiten om thuis te blijven. De gene die met mij mee zou rijden, liet niets meer van zicht horen. Dus ik dacht in mijn eentje daar lijkt me toch erg link. En ik heb ook de zorg op me genomen van een gehandicapte dochter, dus ik kan niet al te veel risico lopen.

  Like

  • Helena zegt:

   Dag Frans, jammer dat je er niet bij bent geweest maar ik kan met wel voorstellen dat je niet alleen durfde te gaan. Als we elkaar zouden kennen hadden we misschien ergens kunnen afspreken (als je dat had gewild) om samen te gaan. Het was een indrukwekkende bijeenkomst zoals Theresa beschreef en mijn man en ik hebben er ondanks de bedreigende sfeer (van de tegenstanders) toch een positief gevoel aan over gehouden.

   Like

 10. Wachteres zegt:

  http://nieuws.tpo.nl/2015/10/12/oorlog-achter-de-dijken-de-pegida-demonstratie-in-utrecht/

  Oorlog achter de dijken: de Pegida-demonstratie in Utrecht
  ‘Zoveel mensen die Wilders stemmen, ik snap niet waarom ze niet zijn gekomen’

  Like

 11. Marc zegt:

  Bedankt voor je verhaal, Theresa. Over Robinson vertel je me iets nieuws, namelijk dat hij uit Quilliam is gestapt. Mij viel het al op dat hij in bovenstaande speech de islam opnieuw hard aanviel. Dus wat je zegt moet kloppen.

  Ik heb nog ergens een aantal docu’s over en van Robinson opgedoken. Persoonlijk vind ik ze allemaal erg de moeite waard. Maar vooral de eerste vertelt ons een hoop over wat er met hem tijdens zijn gevangenneming allemaal is overkomen. En dat is echt niet niets.

  http://www.breitbart.com/london/2015/08/24/tommy-robinson-released-police-want-me-back-in-prison-and-ultimately-killed/

  http://www.breitbart.com/london/2015/09/11/exclusive-tommy-robinson-interview-i-dont-regret-forming-the-edl-i-wholeheartedly-regret-the-effect-it-has-had/

  Like

 12. louis portugal zegt:

  Goedzo Theresa en anderen.
  Vooral doorgaan.

  Like

 13. Wachteres zegt:

  http://www.nu.nl/binnenland/4143538/gaat-anti-islamtoespraak-pegida-onderzoeken.html?kl=513&ku=3574&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=201506_nu_nieuwsbrief_juni&utm_content=&utm_term=a_133787

  Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de anti-islamtoespraak van Raffie Chohan van Pegida onderzoeken. Chohan hield die toespraak afgelopen zondag tijdens de betoging van Pegida in Utrecht.

  Dat meldt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl.

  Chohan had het in haar toespraak over “massieve inteelt in de islamitische cultuur die de intelligentie van moslims aantast”.

  Like

  • Ja inderdaad, dat hàd ze. Is dat dan ook alweer verboden, dan?!

   Like

  • BertG. zegt:

   Misschien moeten ze de volgende keer maar uit de koran citeren waarin ze elk woord zo als Joden en ongelovige vervangen voor mossel.
   Hoe zou het OM daar op reageren dan.
   Zou het dan ook ineens strafbaar zijn?

   Like

   • BertG. zegt:

    De koran moet in de Tweede Kamer blijven en er moet elke dag uit worden voorgelezen.
    De koran zelf is de ultieme waarschuwing tegen de islam. De meest existentiële bedreiging voor elke beschaving, voor de gehele mensheid zelfs, heeft zijn plannen op schrift gesteld en daar kunnen wij gewoon kennis van nemen. Het staat zwart op wit.

    De PVV zou elke dag demonstratief 1 minuut spreektijd moeten gebruiken om naar de tafel van de voorzitter te lopen en te bedingen dat die boeken daar niet slechts voor de sier staan, maar dat ze daar staan om gelezen te worden. Hardop als een kamerlid daar zijn tijd aan wil besteden. Lees maar voor uit dat boek tijdens het vragenuurtje of hoe dat ding heet dat dinsdags te zien is. En verzin bij elk debat waarvan je weet dat er camera’s op staan een reden om weer een vers uit de koran te quoten. Zorg dat je eenzelfde exemplaar koran hebt als bij de voorzitter staat, weet op welke pagina je moet zijn en je kan binnen 3 seconden het juiste vers aanwijzen. Dan heb je nog 57 seconden over om te reciteren. Maak er theater van. Meer is de Tweede Kamer namelijk niet, dat is zo, niks aan te doen (niet nu), maar gebruik dan dat wat het wél is.

    Laat ze maar huiveren. Dat heeft mohammed bedoeld. Gebruik het tegen hem.
    Begin maar met deze verzen:
    http://www.ex-moslims.nl/
    Die koran staat daar niet voor niks. Gebruik dat kreng, lees em voor en huiver. Elke dag weer.

    http://fubar.mobi/2014/11/18/de-koran-moet-in-de-tweede-kamer-blijven-en-er-moet-elke-dag-uit-worden-voorgelezen/#prettyPhoto

    Like

 14. vanhetgoor zegt:

  Ik herinner mij nog die prachtige demonstratie tegen het fascisme in Amsterdam, waar Prof. Dr. Mr. G.B.J. van Frikschoten ALLEEN stond op een leeg veld. Een paar journalisten en politie! Alleen dáár kreeg hij toestemming voor de demonstratie. Ik weet niet meer of hij een megafoon gebruikte, maar toen en daar was hij een roepende in de woestijn. Er zij nu nog weinig mensen die het inzien maar de islam is een misdaad, de islam is fascise en de islam is mensenhaat. Ook in Utrecht waren er weer mensen die stonden te schreeuwen ten gunste van het fascisme, echter daar komen ze nog wel achter.

  Het aantal mensen dat zich beseft dat de islam een geniepige vorm van oplichting is groeit met de dag. Pim Fortuyn, Theo van Gogh èn Van Frikschoten wisten dat de islam een soort geestesziekte is, iets met beïnvloeding van de domme massa en hoe misdadigers en volksmenners er steeds weer mee wegkomen om met de poet er vandoor te gaan. Ik las vandaag iets over inteelt-moslims die niet alleen een kwelling zijn voor de mensheid maar ook voor zichzelf, welnu: DAT HEB IK AL JAREN GEZEGD!

  Like

 15. Wachteres zegt:

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/opstootjes-bij-pegida-betoging-in-utrecht-video/article-normal-616405.html

  Opstootjes bij Pegida-betoging in Utrecht (video)

  Een betoging van de anti-islamorganisatie Pegida in Utrecht is ontsierd door relletjes. Het kwam tot een aanvaring tussen de Pegida-aanhang en tegendemonstranten.

  Like

  • jowitteroos zegt:

   Ik zag een man in de mensenmassa rondlopen met een Fakkelspeldje op zijn revers. Als dat Wagenaar isvan de Anne Frankstichting, die onderzoek doet naar discriminatie, vraag ik me af waarom hij in de groep Pegida zat rond te neuzen en niet bij Antifa en de moskee die antifa ondersteunde. Bovendien heb ik geen 300 mensen geteld voor de Pegida demo, wel in totaal en zeker toen de Antifa er was…………..

   Like

  • jowitteroos zegt:

   Dat er foute types tussen de demonstranten van Pegida zitten, zou best kunnen, ik ken en herken ze dus niet. Wel weet ik dat er opeens een vrouw ( huis tuin en keuken vrouw ahw 😉 ) naast me stond een tijdje en toen ik een foto van een vrouw met tekst op een bord fotograveerde, zij opeens langs liep en zei; “Goh mooie foto en vooral die vréselijke tekst erop ‘stop islamisation of Europe’ “. Vervolgens liep ze weg richting antifa groep. Ik bedoel maar, het was een open demonstratie, maar etters kun je overal vinden.

   Like

 16. Mooi artikel heb je geschreven, Theresa!!!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Theresa mooi artikel. En laten we wel wezen, LINKS is altijd als eerst erbij, om anderen te demoniseren. En deze RODEN beseffen niet wat zij aanrichten. De Republiek van Weimar ging ook naar de haaien, omdat de LINKSEN straatgevechten hielden, met conservatieven en andersdenkenden. En toen kwam Hitler aan de macht. Ik bedoel maar. RODEN zullen het geweld altijd opzoeken, samen met anarchisten en ander links gezelschap.

  Like

 18. Martha N zegt:

  Theresa, goed en duidelijk verslag en uit de eerste hand, want jij was erbij en kent de waarheid!
  De media proberen een ander beeld te geven zoals altijd, wie daar nog in gelooft, ja helaas er zijn er nog.

  Like

 19. Jan zegt:

  Six arrested during Pegida demo in Utrecht face charges

  At least six of the 10 people arrested during a demonstration by the anti-Islam Pegida movement in The Hague on Saturday face criminal charges, the public prosecution department said on Monday. One of the 10 people remains in jail. Two have been released without charge and the investigation into two others is continuing, the department said in a statement.

  Read more at DutchNews.nl: Six arrested during Pegida demo in Utrecht face charges http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/10/six-arrested-during-pegida-demo-in-utrecht-face-charges/

  http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/10/six-arrested-during-pegida-demo-in-utrecht-face-charges/

  Like

 20. paulzwueste zegt:

  Goed geschreven Theresa!

  Like

 21. BertG. zegt:

  Pegida demonstreert 8 november weer.

  Pegida demonstreert hoogstwaarschijnlijk op 8 november weer in Utrecht.

  Volgens woordvoerder Edwin Wagensveld van de anti-islambeweging is dat voor 95 procent zeker, zei hij maandag tegen RTV Utrecht. Er is nog een kleine mogelijkheid dat de demonstratie een week eerder wordt gehouden, op 1 november. Zondag hield de van oorsprong Duitse Pegida-beweging zijn eerste demonstratie in Nederland, ook in Utrecht. Dat leidde tot schermutselingen tussen Pegida-aanhangers en tegenbetogers.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24607037/__Weer_protest_Pegida_in_Utrecht__.html

  Like

 22. Helena zegt:

  Dankjewel Theresa voor je verslag van de Pegida demo zodat iedereen de deze site bezoekt het ware verhaal kan lezen. Ik ben er trots op samen met mijn man bij de demo te hebben gestaan ondanks de bedreigende sfeer veroorzaakt door de tegenstanders die als idioten stonden te schreeuwen en met vuurwerk en rookbommen stonden te gooien. Ze (de (anti) fascisten) hebben in ieder geval laten zien dat ‘het goede volk’ dat de ‘vluchtelingen’ welkom heet (zingt) bestaat uit erg kwaadaardige geesten die de mensen die opkomen voor hun eigen identiteit en zich zorgen maken over de islamisering van Europa en de ongelimiteerde invoer van ‘vluchtelingen’ uitmaakt voor nazi’s en racisten en hen naar het leven staat. Pegida moet zich niet laten intimideren en doorgaan, wij zullen er ook weer zijn, het moet we kunnen niet anders.

  Like

 23. Pegidafan zegt:

  Heel goed verslag Theresa . Vond het super jammer , ik was net als een vorige schrijver net iets te laat was er om 2.15 . Ook wegens omleidingen en parkeer problemen , kwam verdomme helemaal van Brabant , maar werd niet meer toegelaten op het plein .(vond het zo kut dat ik niet op het plein was had me er helemaal op verheugd ). Volgendekeer ben ik er al om 10 uur .
  Heb de toespraken nu hier bekeken en geweldig , volgendekeer houden ze me niet meer tegen .

  Maar vind het ook vreemd dat er zoveel pvv stemmers zijn , maar niet aanwezig in Utrecht ,dat is jammer. We moeten massaal onze stem laten horen . Dan komt het pas echt aan .
  WIJ ZIJN HET VOLK.

  Wanneer is de volgende demonstratie en waar .

  Like

 24. marjan zegt:

  Grote klasse Theresa je verslag!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s