Openbrief aan alle bewindvoerders

Screenshot_16

(Door: “Humungus Lord”)

Beste leden van de uitvoerende macht.  Het kan niet anders of u heeft het al gevoeld: Het volk is kwaad! Niet ik dien u dat te vertellen; Uw uitpuilende mailboxen met mails vol bezorgdheid en angst met betrekking tot deze hele laatste vluchtelingenstroom vertellen dit ongetwijfeld beter dan ik ooit kan doen. Zoals u ongetwijfeld ook heel goed weet waarom het volk kwaad is! Want u voelt het. En u weet het. Er is de voorbije maanden duidelijk een grens overschreden. Waar wij als bevolking enerzijds geconfronteerd worden met nog altijd één van de grootste staatschulden ter wereld. En in tijden waar men ons met zeer strenge “broodnodige” besparingen, waarvan men zegt dat deze dienen om ons land opnieuw in de goede richting te sturen overladen worden, zien wij, ziet iedereen een niet te verklaren paradox: Namelijk dat wij als land, alsof wij nog in de golden sixties leefden, de meest ongelooflijke moeite doen om hier bij ons een nauwelijks correct te analyseren, laat staan te identificeren, massa aan vluchtelingen op te vangen. Kosten noch moeite lijken hierbij gespaard te worden!

Wordt er niet al jaren op van alles en nog wat bespaard? Wordt er niet aan elke mogelijk denkbare nuttige dienstverlening, met de gezondheidszorg en openbaar vervoer voorop, budgettair gevreten? Vallen wij niet onder de landen met de hoogste belastingdruk ter wereld? Is er niet al jaren een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, met een ondertussen exponentieel te noemen duidelijk en overal zichtbare toename van de armoede? Zelfs op zo’n manier dat de straten van onze steden ondertussen door op de Middeleeuwen gelijkende toestanden gedomineerd worden door hopen bedelaars?

En toch! Ondanks dit alles, nemen wij de politiek uiterst correcte (daar niet van), maar verder eigenlijk niet langer door ons te veroorloven luxe op ons om stromen mensen, migranten waarvan men ons zegt dat ze allemaal zo noodlijdend zijn, in ons midden op te nemen. Mensen, waarvan we niets van achtergrond kennen. Mensen met een volledig andere, niet echt compatibele cultuur, religie en mentaliteit dan de onze. Mensen die zelfs vanuit hun geloof onze levenswijze verafschuwen. En in vele gevallen zelfs wensen te vernietigen en aan hen onderwerpen. Niet langer een gewone vredelievende religie, maar een religieus fascisme dat de verovering van de gehele wereld en daarmee onze vernietiging als richtlijn om naar te handelen heeft.

Met dit alles voor ogen… Denkt u echt dat uw bevolking zo dom is? Onderschat en verfoeit u uw burgers echt zo diep? U dient zich er dringend van bewust te zijn dat wij, een steeds groter wordend deel van de bevolking, niet langer alles wat u ons met uw multicultureel verhaal komt vertellen nog langer geloven. Zoals dat bij vorige migratiegolven wel het geval was. Dat sprookje is wat ons betreft over! En neen! Wij zijn niet, enkel vanwege bovenstaande beweringen, racist en xenofoob. En neen! Wij zijn daarom niet intolerant! En neen! Wij zijn niet vanzelfsprekend en a priori, politiek extreem rechts!

Neen, beste bewindvoerders! Wij zijn een volk dat, in tegenstelling tot een kleine minderheid die het sprookje gelooft, de alom gezegende en alle heilbrengende multiculturele wereld meer dan beu is! Waarom? Omdat wij ondertussen het bewijs van het tegendeel elke dag kunnen vaststellen! Almaar meer wordt er aan onze eigenheid, aan onze eigen cultuur gevreten. En altijd komt de eis vanuit dezelfde hoek. Toelating voor een hoofddoek. Toelating om met een boerkini te gaan zwemmen. Toelating voor dit. Toelating voor dat. En al jaren wordt elk protest en argument hiertegen direct doodgeslagen met de ondertussen klassieke dooddoener: “Racist!”

Er wordt van ons gevraagd een mooie maagd te zijn, die zich enkel maar braaf voorover mag buigen om zich daarna door iedereen die dat wil vrijuit te laten pakken!  Maar, die maagd (en als iconisch beeld van de o zo vrouwvriendelijke cultuur die de onze wenst te verdringen, kan dit tellen) mag verder niets doen of vertellen.

Wel, beste bewindvoerders, dit schrijven is het gevolg van een groeiende bewustwording van deze ondertussen ex-maagd. Iemand die zich niet langer zomaar wil laten naaien, in naam van met hoge moraal verheven woorden zoals “tolerantie”. Een gegeven dat u trouwens toe zou moeten juichen. Het groeiend bewustzijn waarvan hier sprake, is geen oproep om anderen te haten. Maar wat doe je, wat kun je doen tegen een als religie verkleed politiek systeem dat de intolerantie, de eigen suprematie en het doel de gehele wereld te veroveren en te overheersen in zich draagt? Als deel van zijn natuur? In de Tweede Wereldoorlog had zo’n systeem toch duidelijk de naam van nazisme!?

Leden van de uitvoerende en wetgevende macht, weet dat uw bevolking enkele zaken grondig beu is en op zoek is naar het herstel van zijn eigenheid, waardigheid en zelfrespect. Wat praktisch wil zeggen dat wij de politiek correcte betutteling beu zijn. Wij vinden dat het multiculturele experiment gefaald heeft! Simpelweg, omdat het dicht op en bij elkaar zetten van al te verschillende culturen en vooral religies iets vraagt wat enkel in een ideale wereld bestaat: Een schier grenzeloze tolerantie, gestuurd door een verstandelijk begrip. Beide, die er gewoonweg niet zijn!

Wij zijn de positieve discriminatie beu! De eindeloze voorbeelden van voorkeursbehandelingen en uitzonderingsregels die aan iedereen die anders is op grond van een misplaatst soort progressief gedachtegoed ten allen tijde toegestaan wordt. Deze zelfde zichzelf als ‘progressief’ bestempelende ideologie wil ons al tijden lang een vanuit onze christelijke erfenis overgeleverd schuldgevoel aanpraten tegenover de rest van de wereld. Een vat vol ideeën, dat volgens ons, eigenlijk enkel dat diepe gebrek aan zelfrespect dient te maskeren. Wel, wij willen dat niet meer!
Wij zijn de straffeloosheid beu!

Het mag duidelijk zijn dat een samenleving enkel kan functioneren als er een soort algemene cohesie en overeenkomst is over wat men al dan niet kan of mag doen. Wat al dan niet gebruikelijk is. Een samenleving is enkel in staat om te overleven als er niet meer dan een minderheid is die buiten de schreef loopt. En die op haar beurt vervolgens door de gerechtelijke diensten gecorrigeerd wordt. Wanneer een samenleving die cohesie verliest, omdat teveel mensen deze cohesie, dat zowel ongeschreven als in de wet beschreven credo, niet begrijpen, en/of niet wensen te ondersteunen, dan is dat zo goed als zeker op termijn de zelfmoord van die samenleving. En door het massaal importeren van duizenden migranten staat men dus nu op het punt de maatschappelijke cohesie volledig uit te hollen. Op een punt,dat het veel weg heeft van een vrijwillig weggeven van alles wat ons dierbaar is.

Wat ons bij het volgende punt brengt: Wij zijn het beu dat men omwille van de politieke correctheid al het andere, al onze andere verworvenheden, in de uitverkoop zet. Wij willen dat niet langer! Wij willen daarentegen dat u, als bewindvoerders en als goede burgervaders zoals dat heet, over onze wetten en gebruiken waakt! Dat u ons behoedt voor diegenen die intolerant zijn. En die onze wetten constant tegen ons gebruiken om hun eigen waarden en gedachtegoed bij ons door te drukken. Men mag er ondertussen niet langer naar verwijzen; maar dit is nog altijd ons land! Met onze cultuur. Met onze gewoonten! En de anderen zijn hier nog altijd te gast! Een mens mag er niet aan denken hoe de generaties voor ons die gevochten hebben voor onze vrijheden, die er voor gestorven zijn, zich nu in hun graven zouden omdraaien, wetende hoe wij nu alles wat zij voor ons gevrijwaard hadden ons nu zomaar laten ontnemen. Uit gebrek aan zelfrespect. En vanwege een misplaatst geloof in de absolutie van de politieke correctheid!

Om te besluiten: De momenteel aan de gang zijnde nieuwe migratiegolf, die hogelijk vreemde kenmerken heeft: Zoals dat het voornamelijk om jonge, gezonde mannen gaat, van wie men zou verwachten dat zij in hun eigen landen van herkomst voor hun vrijheid aan het vechten zouden zijn! Zoals het feit dat deze ‘vluchtelingen’ vreemd genoeg over duizenden dollars beschikken om mensensmokkelaars te betalen. Terwijl zij, eens hier aangekomen, beweren volledig berooid te zijn. Dit alles doet ons vermoeden dat het hier eigenlijk om een door hogere “powers that be” verholen georganiseerd gegeven gaat. Met de destabilisering van ons continent Europa, en misschien wel het laten verdwijnen van de euro voor ogen. Vanwege dit alles is deze migrantenstroom voor ons deze keer meer dan een brug te ver!

En geen enkele, bijna zo goed als op propaganda gelijkende campagne, zoals deze de voorbije weken in onze pers gevoerd lijkt te worden om ons één welbepaalde, namelijk een enkel en uitsluitend op solidariteit gericht idee met als inhoud “wij moeten al deze arme mensen hier nu opvangen en integreren”, zal deze keer in staat zijn om ons als bevolking te misleiden of te paaien. Wij pikken dit eenzijdig discours niet langer! Niet omdat wij slecht of intolerant zijn, maar omdat het volgens ons bewijsbaar niet langer juist is!

Worden niet onze eigen mensen uit hun woningen gezet om plaats te maken voor de nieuwe inwijkelingen? Waarom heeft men geld om die migratiegolf op te vangen, maar leven talloze daklozen van bij ons op straat? Soms lijkt het wel alsof men doelbewust de mensen tegen elkaar aan het opzetten is! En spreek a.u.b. niet langer over politiek links en rechts! Als u nog in die termen wil denken: Links duwt zijn leden (ondertussen veel ex-leden) rechtstreeks in de handen van rechts. En dit als een rechtstreeks gevolg van een hypocriet opportunistisch pamperbeleid tegenover vreemdelingen, waarbij zij dacht electoraal gewin te kunnen bekomen. Ondertussen verraad plegend aan de eigen bevolking!

Zijn wij dan intolerant? Neen! Wij zijn simpelweg niet blind tolerant! Wij zijn realist! Wij beseffen nu eenmaal dat we niet in de ideale wereld leven waarin iedereen zou willen leven. Maar wij, in tegenstelling tot de politiek correcte medemens, willen hierin niet hypocriet zijn.

Ook wij vinden het walgelijk dat er elke dag gemiddeld 25.000 kinderen in de wereld sterven van de honger. Ook wij vinden het verderfelijk en spijtig dat het grootste deel van de wereldbevolking in armoede leeft. Moeten wij ons daarom schuldig voelen om onze rijkdom? En zijn dat allemaal redenen om de miserie van de rest van de wereld bij ons te importeren? Is dat dan de oplossing? Of moeten we niet eerder onze verworvenheden tegen elke prijs verdedigen! En daarnaast ons welvaartssysteem, dat hoofdzakelijk gebaseerd is op een weldoordachte organisatie, naar de rest van de wereld exporteren! En mensen overal helpen om bij hen gelijkaardige systemen te introduceren. Nadat zij zelf bij hen de gangbare corruptie uitgeroeid hebben. Nadat zij qua mentaliteit het niveau van stammenoorlogen ontstegen zijn, tenminste.

Dus! Waarom nu opeens? Waarom zouden wij nu opeens, vanuit een misplaatst schuldgevoel, alle problemen van de wereld en de vluchtelingen op ons moeten nemen? Waarom? Wetende en beseffende dat er naast deze mensen miljoenen miserie kennen. Waarom wil men nu opeens deze vluchtelingenstroom importeren? Waarom wil men ons dit nu, willens en wetens door de strot duwen?

Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft religie bij ons sterk ingeboet. Dat liep samen met een grotere welvaart. En met een grotere bewustwording. Een besef dat wat men ons allemaal verteld heeft eigenlijk niet zo direct juist kan zijn. Als gevolg hiervan is religie bij ons voornamelijk gereduceerd tot een vormelijk gegeven, dat enkel nog als mediator op kritieke levensmomenten fungeert: een geboorte, een huwelijk of een overlijden. Religie dient de uiterlijke formaliteit. Maar ze kan ons, net als de despotische koningen vroeger, niet langer vertellen hoe wij al dan niet hoeven te leven. En dat is maar goed ook!

En hierin ligt het grote verschil: Massa’s migranten nemen hun religieuze beleving nog zo goed als volledig serieus! Voor hen is het nog een heilig door hun geloof opgedrongen en gedicteerd credo waarvan zij vinden dat het hun plicht is dat zij er naar moeten luisteren, leven en handelen. In tegenstelling tot ons hebben zij niet zoiets als een alles in vraag stellende reformatie ondergaan. Vandaar dat religie voor hen een dictaat is, waarnaar zij in plicht moeten leven. Het is nog hun heilige overtuiging dat hún religie juist is. Dat hún dictaten de juiste zijn. Dat zij uitverkoren zijn. Dat hun dogma het enige correcte is… En het feit dat zij een gevoel van suprematie van “wij zijn beter dan de anderen” uit hun religie peuren, voorziet hen van eenzelfde “Gott mit uns”-mentaliteit waarvan we hier in het Westen maar al te goed weten waar dit toe leidt, is niet een factor welke ons tot gerustheid aanmaant…  Integendeel: Echte integratie (de heilige koe van de progressieven) is hen eigenlijk verboden!  Het is hier dus, in dit alles, dat de onverenigbaarheid tussen onze tolerantie en hun intolerantie duidelijk en zichtbaar wordt!

Wij voelen de situatie aan, alsof wij door een vreemde mogendheid, in de vorm van een als religie vermomd politiek systeem, in de vorm van hele groepen gebrainwashte zombies, belaagd en geïnfiltreerd worden. Wij voelen datgene wat er op dit moment gebeurt aan als een oorlog! Met mensen die ons en onze levenswijze met al onze vrijheden willen vernietigen!

En wij willen dat u als bewindvoerders zich hier bewust van wordt. En snel! Dat u alle verblindende oogkleppen laat vallen. En dat u snel handelt. Met daadkracht! Dat u maatregelen neemt die onze cultuur en welvaart beschermen in plaats van deze te vernietigen. Dat u maatregelen goedkeurt waarbij illegalen effectief teruggestuurd worden. Waarbij migranten niet a priori als vluchteling aangemerkt worden. Waarbij u het aanbod en niet de vraag laat bepalen. Waarbij u maximumquota oplegt waar het hoeveelheden potentiële inwijkelingen betreft. En waarop u er zoveel mogelijk naar hun land van herkomst terugstuurt. Niet om hen niet te helpen. Maar wel om ons eigen voortbestaan te verdedigen!

Wij zeggen u dit alles. Opdat u niet, op een dag, zou moeten eindigen zoals sommige van de bewindvoerders in het voormalige Oostblok. Leiders die applaus verwachtten. Maar die onder druk van de wil van hun bevolking hun plaats dienden te ruimen als gevolg van hun onwetendheid.

Bron:
www.facebook.com
Auteur: “Humungus Lord”

(h/t “Onbekend is veiliger”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Openbrief aan alle bewindvoerders

 1. Feniks zegt:

  Uit mijn hart gegrepen, bravo voor het duidelijk onder woorden brengen!!!
  Kan/mag deze tekst niet als mail door alle lezers aan alle politici gestuurd worden?
  Geenstijl heeft die mogelijkheid ook ooit eens gecreerd.

  Like

 2. Driek zegt:

  Humungus Lord, ik vind het schitterend geschreven, de vlammen slaan eruit, ik hoop dat al onze bewindslieden dit ook lezen. Mijn complimenten hoor.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel, waar ik het grootste gedeelte van onderschrijf. Ten aanzien van geloofsovertuiging maak ik een enkele opmerking. Nederland is in principe gegrondvest op de joods, Christelijke en humanistische opvattingen. Ik ben van mening dat dat de grondslag van onze samenleving betreft.

  Like

 4. Tom zegt:

  Geweldig stuk, waaraan ik slechts toe te voegen heb dat wie niet luisteren wil maar moet voelen.

  Like

 5. M.A.L. Sion zegt:

  Goed gesproken. Het bevat alle elementen waarop onze ‘bewindvoerders’ aangesproken (en op termijn wellicht) aangevallen kunnen en moeten worden.
  Het volk mort en terecht. Het verenigt zich in verzetsgroepen en terecht.
  Veel ogen gaan open en het ‘welkom’ kan wel eens snel verkeren in ‘gaat heen en kom niet weerom’. .
  Wie het zich nog niet bewust was dient dit stuk nog een keer te lezen. Daarna kan men niet meer onderuit gezakt in de leunstoel blijven. Er moet dringend wat gedaan worden. Door ons met
  z’n allen. Ik roep dat al een hele tijd. Mogelijk gaat men nu luisteren.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 6. !00% mee eens!Duidelijker kan het niet omschreven worden:hulde!

  Like

 7. Avander zegt:

  Een cri de coeur waar ik voor de volle honderd procent achter kan staan.
  Zoals ik ook voor de volle honderd procent weet dan wij Europeanen bewust in de huidige situatie zijn gemanouvreerd.

  Like

 8. Fred zegt:

  Prima stukje, de spijker op zijn kop.
  Ik weet alleen zeker dat als ze het al zouden lezen er niets mee kunnen.
  Geen van allen.
  Ze gijzelen elkaar zodanig dat er niet èèn een ander geluid zal dùrven laten horen omdat dan hoon en spot over diegene uitgestort zal worden. En het volgende lucratieve baantje in de politici-carroussel kan dan vergeten worden.
  Wij, het volk, zal het zèlf moeten doen.
  De tijd van daadwerkelijk handelen komt steeds naderbij.
  Ik geef dat nog maximaal een jaar.

  Like

 9. Don Tessers zegt:

  Ik heb dit schrijven direct op Facebook geplaatst om te delen. Zeer duidelijk en scherp van snede aan het adres van deze verachtelijke regering.

  Like

 10. Carli Varga zegt:

  Waarom kunnen we niet met velen een kopie van deze brief aan de bewindvoerders sturen. Waarom niet een grote vuist maken en net als het stemmen bij een referendum nu de kans krijgen om via een mail deze brief aan de bewindvoerder sturen ik denk dat ze er daardoor nog minder makkelijker omheen kunnen. Samen Sterker Power Too The Dutch People Please…

  Like

 11. Hendrik M. zegt:

  Het zijn , hoewel de waarheid, teveel woorden voor deze vuige landverraders; tijd voor bijltjesdag!

  Like

 12. Giny zegt:

  Bravo, ik ga het onmiddellijk doorsturen!

  Like

 13. Pingback: Openbrief aan alle bewindvoerders |

 14. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  wat elke Machthebber toch duidelijk moet beseffen
  maar ONZE PERS nog dagelijks bewust verzwijgt…!
  .
  .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s