Interview met Thilo Sarrazin: “U mag me gerust vragen wat ik zou doen als ik de baas van Frontex zou zijn.”

Screenshot_16

De voormalige Senator van Financiën van Berlijn, ex-bestuurslid van de Deutsche Bundesbank en nu auteur Thilo Sarrazin (SPD)

(Interview: Tina Hildebrandt & Heinrich Wefing – Vertaling: E.J. Bron)

Thilo Sarrazin zorgde in 2010 met zijn boek “Deutschland schafft sich ab” voor een groot integratiedebat. Als Duitsland zichzelf destijds al heeft afgeschaft, hoe staat het er nu dan voor?

Die Zeit: Meneer Sarrazin, wat gaat er door uw hoofd heen als u de beelden van de vluchtelingen in Europa ziet?

Thilo Sarrazin: Ik zie deze beelden niet, omdat ik in principe niet naar het nieuws kijk. Het beeld van een mens in nood is altijd erg, of deze zich nu in Cambodja of op een eiland in de Stille Zuidzee bevindt. Maar ik probeer me niet te laten beïnvloeden door toevallige mediabeelden.

Die Zeit: Het onderscheid tussen een mens in nood in Cambodja en een mens in Boedapest, Wenen of München is dat hij dichterbij ons is en we iets voor hem zouden kunnen doen. Komt hier een andere verantwoordelijkheid uit voort?

Thilo Sarrazin: De mensen die nu in Wenen of München aankomen, zijn niet in nood, maar in veiligheid. Ze worden niet lichamelijk bedreigd, ze worden gevoed en medisch verzorgd…

Die Zeit: Ze komen naar Duitsland om zichzelf in veiligheid te brengen, omdat ze daarvoor in nood waren.

Thilo Sarrazin: Als deze mensen de Balkan-route nemen, vertrekken ze uit het veilige Noord-Irak of Turkije. Dan verkeren ze al niet meer in oorlogsgevaar. Als ze beslissen om naar Duitsland te gaan, spelen daarbij andere redenen een rol. Het is gewoon prettiger om vluchteling in Hannover dan in Erbil te zijn.

Die Zeit: Boezemt de immigratie van deze mensen u angst in?

Thilo Sarrazin: Alles wat ik heb geschreven in “Deutschland schafft sich ab” is nu volledig bevestigd, het is veel erger geworden.

Die Zeit: Zoals?

Thilo Sarrazin: Er is nog steeds sprake van een gering aantal geboortes.

Die Zeit: De jongste cijfers spreken een andere taal.

Thilo Sarrazin: Dat zijn kleine schommelingen rondom de trend, die zijn onbelangrijk. De radicalisering van de islam gaat door, het enorme verschil in onderwijsprestatie, de verandering van complete stadswijken gaat onverminderd door. Dit zal nu alleen nog maar erger worden door de immigratie. In zoverre maak ik me uiteraard grote zorgen.

Die Zeit: Als de ervaring met de integratie in Duitsland zo verwoestend is, zoals u zegt, hoe verklaart u dan de overweldigende hulpvaardigheid van de bevolking?

Thilo Sarrazin: Laten we voorop stellen dat het goed is dat mensen andere mensen helpen. Maar de vraag naar de hulpvaardigheid moet los gezien worden van de vraag wat voor onze staat, voor onze samenleving op de lange termijn juist is.

Die Zeit: Wat zou er op de lange termijn dan juist zijn?

Thilo Sarrazin: Geen enkel land in de wereld kan de problemen van een ander land oplossen. Dat moet uit het land zelf komen.

Die Zeit: En als dat niet lukt, dan laat u de mensen aan hun lot over?

Thilo Sarrazin: We moeten onze eigen bevolking en ons maatschappijmodel beschermen tegen bedreiging van buiten. Daartoe behoort ook ongeregelde, cultuurvreemde overmatige immigratie. En anderzijds hebben de landen, waarin het slecht gaat, de taak om zichzelf goed te ontwikkelen. Singapore was in het jaar 1960 armer dan Ghana. Beide waren destijds Britse koloniën. En kijkt u nu eens hoe het nu met Singapore gaat en met Ghana. Dat heeft Singapore niet te danken aan een externe macht, maar alleen aan zichzelf.

Die Zeit: Daarover en over het onderwerp vluchtoorzaken zouden we heel lang kunnen discussiëren. Maar hoe moeten we met mensen omgaan die hier al zijn? We houden rekening met 800.000 immigranten, wellicht met een miljoen alleen al dit jaar.

Thilo Sarrazin: Ik had het niet over het opheffen van vluchtoorzaken, dat kunnen we helemaal niet. Ik had het erover hoe we ons beschermen voor de gevolgen van de toestanden in andere landen. Dat moet het startpunt zijn.

Die Zeit: Maar de mensen zijn hier toch al lang! Met hen moeten we ons bezighouden, nu.

Thilo Sarrazin: Staat u mij toe dat ik dat voor mezelf anders orden. Het is een schandaal van politiek onvermogen en gefantaseer dat de politiek dertig jaar na het eerste Verdrag van Schengen niet begrepen heeft dat men alleen interne grenscontroles kan afbouwen wanneer men de buitengrenzen effectief kan controleren. En dat is technisch absoluut mogelijk.

Die Zeit: Hoe dan. Wilt u overal hekken en marineschepen tegen vluchtelingenboten?

Thilo Sarrazin: Muren en hekken zijn toch helemaal niet slecht als men grenzen wil controleren. Het Chinese rijk heeft zijn cultuur ontwikkeld achter een 10.000 kilometer lange en 1800 jaar oude muur. Het Romeinse rijk heeft zich tegen de Germanen en andere immigranten uit wildere streken meer dan 400 jaar lang met succes beschermd door de Limes. Overal in de wereld hebben civilisaties en culturen, die materieel vooruit waren, zich beschermd tegen ongeregelde immigratie.

Die Zeit: Met uitzondering van misschien Noord-Korea bestaat er nu geen grenscontrole die functioneert.

Thilo Sarrazin: Natuurlijk wel. Er komt geen mens China binnen als de Chinezen dat niet willen.

Die Zeit: Is het niet omgekeerd: er wil niemand naar China en daarom komt er niemand binnen? Het lukt de VS als machtigste militaire macht in de menselijke geschiedenis niet om de grens met Mexico effectief te controleren.

Thilo Sarrazin: De Amerikanen verhinderen het grootste deel van de ongewenste immigratie met succes. Een klein deel wordt niet verhinderd, dat geeft al problemen genoeg. De Amerikanen hebben echter ook niet ons kwantitatieve probleem. Zij worden niet in de nek gehijgd door Afrika, dat op dit moment 1,2 miljard inwoners heeft en in het jaar 2100 volgens de VN-prognose 4,4 miljard.

Die Zeit: Even afgezien van het feit dat wij niet denken dat miljarden mensen uit Afrika zullen vertrekken – en als ze dit wel zouden doen, dan zou geen enkel hek hen kunnen tegenhouden.

Thilo Sarrazin: Tja, dan zou u een keer een beetje militaire geschiedenis moeten bestuderen. Het is de Britten in de Eerste Wereldoorlog gelukt om zonder radar en tot 1916 zonder luchtverkenning de hele Noordzee tegen blokkadebrekers af te schermen. U mag me gerust vragen wat ik zou doen als ik de baas van Frontex zou zijn en de politieke en financiële middelen zou hebben.

Die Zeit: Wat zou u dus doen?

Thilo Sarrazin: Ik zou ieder schip opbrengen. En als het geen handelsschip is, zou ik de inzittenden op exact hetzelfde punt aan de Afrikaanse kust afzetten waar ze vertrokken zijn en de boot vernietigen. U kunt er zeker van zijn: na zes weken vertrekt er niemand meer en zal er geen sprake meer zijn van dode bootvluchtelingen.

Die Zeit: Laten we dat een doornemen: u hebt dus een militair beveiligde, ondoordringbare grens rondom het Schengen-gebied. Wat doet u met de burgeroorlog-vluchtelingen uit Syrië?

Thilo Sarrazin: Oorlogsvluchtelingen uit Irak en uit Syrië zouden in principe dichtbij hun landen worden ondergebracht, dus in Turkije, in Noord-Irak, in Jordanië. Van daaruit kunnen ze, als de oorlog is afgelopen, ook het beste terugkeren.

Die Zeit: Dat betekent dat we geen oorlogsvluchtelingen in Europa moeten opnemen?

Thilo Sarrazin: Ik denk juist ten positieve dat oorlogsvluchtelingen dichtbij de plaats van het conflict ondergebracht zouden moeten worden.

Die Zeit: Ook als dit veel teveel gevraagd is van deze landen? De situatie in Libanon is uiterst explosief, Jordanië is extreem fragiel, in Irak heerst oorlog tegen de IS…

Thilo Sarrazin: We hebben het over Turkije, Irak, Libanon, Jordanië, dat zijn de buurlanden. En dan zijn daar nog de Golfstaten of Saoedi-Arabië, die bulken van het geld en geen enkele vreemde Arabier en geloofsgenoot opnemen. Die hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om in hun regio voor orde te zorgen. Ik zou echter ook  andere Europese landen verantwoordelijk maken. Ik zou geen enkele cent van de nieuwe hulp aan Griekenland uitbetalen voordat niet de Grieken volledig voldoen aan hun plichten uit het Akkoord van Dublin. Zij moeten kampen op Kos en Rhodos oprichten of waar dan ook, dichtbij de grens. En met moet Polen, Engeland en Tsjechië zover zien te krijgen om naar verhouding tot de bevolking evenveel vluchtelingen op te nemen als Zweden en Duitsland.

Die Zeit: Ook dan komt u op zeker moment op het punt waar u zich met de mensen moet bezighouden die intussen in Duitsland zijn.

Thilo Sarrazin: Maar het antwoord daarop hangt er toch vanaf of we ervan uitgaan dat er niet meer komen, of dat het dit jaar een miljoen zijn, volgens jaar anderhalf miljoen en het jaar daarna vijf miljoen! Maar goed: over de mensen die hier in Duitsland zijn. Men moet hier onderscheiden naar herkomst. Vluchtelingen van de Balkan zou men onmiddellijk moeten terugsturen.

Die Zeit: Zonder asielprocedure?

Thilo Sarrazin: In principe, ja. Of met een zeer verkorte procedure. De Zwitsers doen dat al met succes. Zij hebben geen Balkan-vluchteling. Bij de anderen onderscheiden we naar oorlogslanden, dan blijft in principe alleen Syrië over. Bij alle anderen, uit Eritrea, Somalië enz. bestaat de verdenking dat zij vooral economische vluchtelingen zijn. Parallel daaraan moet het asiel zodanig worden beperkt dat het geldt voor politieke activisten of voor mensen die in een dictatuur of een gebrekkige democratie op een bepaalde manier onderdrukt worden. Een asielrecht zoals het huidige betekent dat in principe 80% van de wereldbevolking vanwege hun omstandigheden in het land van herkomst bij ons kunnen zijn. Dat is op den duur niet houdbaar.

Die Zeit: Denkt u dat u een meerderheid zou kunnen vinden voor de door u geschetste politiek? De hulpvaardigheid van de Duitsers spreekt hiertegen.

Thilo Sarrazin: Ik denk dat er door de emotionele en volledig eenzijdige verslaggeving van de media, vooral van de televisie, een enorme meningsdruk in deze kwestie wordt geproduceerd. Ik heb de indruk dat de meeste mensen hun angsten en meningen helemaal niet meer openlijk durven uitspreken. Ik kan slechts één ding zeggen: er is sprake van een zeer grote onderdrukte woede en heel veel frustratie, die geenszins beperkt blijft tot Sachsen.

Die Zeit: Woede en frustratie waarover?

Thilo Sarrazin: Over een conceptloze en mislukte regeringspolitiek wat betreft immigratie en vluchtelingen. Weet u waarom mijn theses zo weinig instemming krijgen van goed verdienende Gutmenschen zoals u en zoveel bij de zogenaamde kleine man?

Die Zeit: We zijn benieuwd.

Thilo Sarrazin: Omdat de gewone man zich niet bedreigd voelt door artsen en ingenieurs, maar door mensen die sterk zijn, spierballen hebben, gewone dingen kunnen doen en zodoende zijn loon verlagen en hem misschien helemaal overbodig maken. Als wij miljoenen werkwillige migranten binnenhalen, oefenen we een enorme druk uit op de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat weten politici als Kauder, de Maizière en ik hoop ook Merkel maar al te goed.

Bron:
www.zeit.de
Interview: Tina Hildebrandt & Heinrich Wefling

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Vederso”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Allochtonen, Appeasement, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, Desinformatie, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, mainstream-media, meningsdictatuur, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

12 reacties op Interview met Thilo Sarrazin: “U mag me gerust vragen wat ik zou doen als ik de baas van Frontex zou zijn.”

 1. Henk Hellwich zegt:

  Om jaloers van te worden.
  Wat kan deze man (Thilo Sarrazin) het realistisch verwoorden. Maar de meeste burgers en politici dromen, vooralsnog, ongestoord verder.

  Like

 2. Jaan zegt:

  Aan Sarazzin mag best gevraagd worden wat hij zou doen als hij de baas van de Europese grensbewakingsdienst Frontex zou zijn. Ik denk dat ik zijn antwoord wel ken. Overigens mogen ze dat mij ook vragen, alleen kan mijn antwoord beter niet gepubliceerd worden omdat ons verkeerde OM dan wel wakker is, maar bij Joop van Riessen waren ze dat niet, toch?

  Like

 3. Hendrik M. zegt:

  Thilo Sarrazin spreekt onze taal!

  Like

 4. Fubar zegt:

  Eén dingetje niet mee eens:

  “En met moet Polen, Engeland en Tsjechië zover zien te krijgen om naar verhouding tot de bevolking evenveel vluchtelingen op te nemen als Zweden en Duitsland.”

  Er is geen enkele reden die rechtvaardigt dat die landen ook moedwillig verkloot moeten worden, omdat Merkel zo nodig de halve wereld uit moest nodigen.

  Like

 5. Jan zegt:

  IS-Terroristen rufen zum Jihad in Deutschland und Österreich auf

  Auf einer, von der Terrormiliz Islamischer Staat betriebenen Internetseite, tauchte ein knapp fünfeinhalb Minuten langes Video auf, in dem zwei IS-Anhänger zum Mord an “Kuffar” (Ungläubigen) in Deutschland und Österreich aufriefen.
  ..
  http://www.epochtimes.de/politik/europa/is-terroristen-rufen-zum-jihad-in-deutschland-und-oesterreich-auf-a1276486.html

  Like

 6. Jan zegt:

  “Grenzen dicht!”: 126 CDU-Abgeordnete unterschreiben gegen Merkels Asylchaos

  Krach in Berlin: Angela Merkel und die CDU-Fraktion hatten gestern eine Sitzung zur Flüchtlingskrise, die Teilnehmer als „denkwürdig“ bezeichneten. In der CDU-Fraktion gibt es immer weniger Bereitschaft, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin mitzutragen. Merkel fährt jedoch ihren alternativlosen Kurs.

  http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/grenzen-dicht-merkel-bricht-cdu-basis-weg-126-abgeordnete-unterschreiben-brandbrief-zum-fluechtlingschaos-a1276382.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s