FOTOSHOPPER “Tempelberg”

Screenshot_29

“U zegt dat Israëli´s het geweld op de Tempelberg provoceren, dus waarom bent u dan tegen bewakingscamera´s daar?” “Omdat iedereen dan zou zien dat we liegen!”

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t “Jan”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op FOTOSHOPPER “Tempelberg”

 1. fleckie zegt:

  ‘Commentaar’, NW.Isr.weekblad,30.10.2015. …………..Woensdagmiddag.Nederland maakt zich voor het bezoek van Mahmoud Abbas, die met dezelfde egards zal worden ontvangen als twee kaar geleden toenmalig president van Israel,Peres,inclusief ontvangst bij de koning. Velen zien het vertwijfeld aan: zeker nu.Het vredesproces likt zo dood als een pier.Abbas weigert opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan Itten.Waarom zou hij? Van de EU en de VN krijgt hij tochzijn cadeautjes wel. Terwijl Netanyahu vanwege de onlusten in Israel kortgeleden nog een bezoek aan Rusland afzegde,lijkt – Abbas dat niet nodig te vonden.Sterker nog,hij lijkt het wel best te vonden,die ‘derde intifada’.De vraag is of politiekden Haag doordrongen is van de opruiende taal die Abbas de laatste Aandoen uitkraamt.Zoals een paar welen geleden/ ” We verwelkomen elke druppel bloed die in Jeruzalem wordt vergaten.Het is zuiver bloed,schoon bloed,bloed op weg naar Allah”.Over DODENCULTUS gesproken,je zou zo’n uitspraak eerder van een IS-leider verwachten dan van een ‘gematigde’ Palestojn die worst beschouwd als de enige gesprekspartner voor vrede. En aan de andere kant staat een schoorvoetende Netanyahu,die Abbas in geen enkel opzocht eer vertrouwt.Daarmee JS meteen aangetoond in wat voor dramatische impasse de Israëli’s en Palestijnen zich bevinden……….. Intussen zullenNeserlandsolitici Abbas ongetwijfeld voor of achter de schermen willen bewegentoch weer met Jeruzalem te gaan praten. Maar is het voor nu niet veel effectiever omdemante overreden de steekpartijen tegen onschuldige Israelische burgers teveroordelen?Is het geen idee om hem nou werst eens ter verantwoording te roepenover de onvoorstelbare corruptie binnen de Pakestijnse Autoriteit? En hem te herinneren aan exorbitante ‘salarissen’ die de ( vrijwel failliete) PA maandelijks betaalt aan veroordeelde terroristen:hoe langer in de gevangenis hoe hoger het bedrag,tot rum 2300 euro per maand? …………..Misschoen was het toch verstandiger geweest omAbbas eerst zijneigen puinhoop thuis te laten opruimen,voordat Hoj op het rode pluche van Paleis Nordeinde had mogen gaan Itten om thee te drinken et de huidige eigenaars…………Cadeautje.
  Esther Voet,hoofdredacteur. ……..Twitter: @esther_ Voet. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

 2. Jan zegt:

  Like

 3. Astrid zegt:

  Respect voor de Israëli’s, die in deze dagelijkse hel moeten zien te functioneren en overleven, zowel geestelijk, fysiek als politiek, en daarbij ook nog eens redelijk naar de chronische agressor toe moeten blijven handelen, dit ivm de vele wijzende vingertjes en manipulerende linkse media wereldwijd. Waar halen ze het eindeloze geduld toch vandaan? Wat een enorm zwaar beproefd land.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Het echte verhaal:Hitler en de MOEFTI………..NW.Isr.Weekblad 30.10.2015. …door Ruben Gischler
  Netanyahu zorgde voor wereldwijde opwinding met zijn. Opmerkingen dat Hitler het idee voor het uitroeien van de Joden van de Palestijnse leider grootmoefti Haj-al-Hoesseini had. Maar hoet zit het nu werkelijk?…………..’ In een toespraak voor het Zionistische Netanyahu Congres kwam de Israelische premier Netanyahu met een letterlijke weergave van het gerek tussen de grootmoefti en Hitler tydens hun beruchte ontmoeting in november 1941 in Berlijn. Waar Netanyahu de inhoud vandaan heeft weet niemand.Natuurlijk vielen de internationale media over elkaar heen om Netanyahu van Holocaustontkenningte beschuldigen en velen vroegen zich af wat hem bezielde. Gevolg was wel dat kranten gedwongen waren een klein geschiedenislessen te geven waarbij zij er niet onderuit kwamen om ook zijdelings het naziverleden van de vader der Palestijnse natie aan te stippen……………ANGELA MERKEL liet snel publiekelijk weten dat de verantwoordelijkheid voor de Holocaust puur en alleen bij de Duitsers ligt. Velen waren er als de kippen bij om te verklaren dat de grootmoefti helemaal geen antisemiet was,alleen maar een antizionisten en dat zijn collaboratie met de NaI’s een kwestie was van ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’.Hij zou een tragisch figuur zijn,een slachtoffer zelfs,en wat was eigenlijk het probleem als ook een aantal zionisten contact met de NaI’s hadden gezocht?Bovendien,waarom zpuden wij het over iemand hebben die al geruime tojd onder de grond ligt en helemaal geen rol van betekenis speelt voor de Palestijnen van nu?…………………………..MOEILIJK..BESPREEKBAAR……………….. …………………….
  DeE reacties laten vooral zien dat de aantoonbare invloed van het nazisme de huidige radicale politieke stromingen in het Mi.Oosten nog steeds moeilijk bespreekbaar zijn. Angela Merkel claimt
  liever het abso.ute alleenrecht van de Duitsers de Holocaust dan het verband tussen nazisme en Palestijnse en Islamitisch radicalisme ter rake te brengen. In de ophef rondom Netanyahu’s uitspraak wordt te gemakkelijk voorbijgegaan aan de historische rol die de grootmoefti hierin speelde. Het valt niet te ontkennen dat Haj Amin al-Hoesseiniin in belangrijke mate de emigratie naar Paleatina onmogelijk heeft gemaakt.met alle rampzalige gevolgen van dien.Daarnaast is het extremistische gedachtengoed van de grootmoefti en zijn Arabische geestverwanten,waarin traditioneel islamitisch antisemitisme wordt gecombineerd met nazisme,in de geheleislamitische wereld van blijvende invloed geweest Vandaag de dag zijn daarvan oren te vinden in Owel de nationalistische ideologie van het Baathregime van Assad als het islamitisch extremisme van IS….
  NORMBEPALEND…..Waarschojnlijk is er geen plek ter wereld waarin antisemitisme zo algemeen aanvaard en normbepalend is als de islamitische wereld.Dat is niet alleen de islamitische samenlevingen aan te rekenen maar ook de westerse mogendheden die Jodenhaat in de islamitische wereld als natuurverschijnsel tolereren en niet of amper weerspreken. …………..Al tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden geallieerden voldoende belastend materiaal tegen de grootmoefti verzameld om hem als oorlogacromineel te vervolgen,maar zij hebben hem Om politiek strategische redenen laten ontsnappen.Ik kom daar later nog op terug.Hierdoor heeft hij zich nooit voor een tribunaal hoeven te verantwoorden waardoor de Palestijnen nooit de kans hebben gekregen om af te rekenen met het oorlogsverleden van hun vader des vaderlands..Wie weet had zich dan wel een Palestijns leiderschap kunnen ontwikkelen van duidelijk andere signatuur. Want die alternatieven waren er zeker,voor zover die niet door de grootmoefti en zijn medestanders waren uitgeschakeld………………..EXPERIMENTEN. MET DEPORTATIES…………….
  Terug naar de ontmoeting met Hitler.Veel is inmiddels geschreven over het feit dat Hitler helemaal geen grootmoefti nodig had om tot de conclusie te komen alle Joden uit te roeien.Hoewel de beruchte WANNSEE-conferentie nog moest plaatsvonden,vonden er in Oost-Europa al massamoorden plaats.Wie de laatste film van Claude Lanzmann heeft gezien weet dat de NaI’s al in 1939 uitvoerig experimenteerden met het dorteren van tienduizenden Joden uit Oostenrijk,Tsjechië,Duitsland en Polen naar de onherbergzame moerasgebieden tussen Nisko en Liblin in Polen. Dat simpelweg met het doel om E volgens het voorbeeld van de Armeense genocide te laten verrekken.Maar de grootmoefti zelf had inmiddels ook een hele geschiedenis van antisemitisme en het ophitsen van de massa’s tot pogroms in Palestina,waarbij Joodse bezittingen werden glunderde en diverse Joden werden vermoord……………Een paar maanden voordat hij op audiëntie ging bij de Fuhrer was de grootmoefti uit Bagdad gevlucht.Daar was hij betrokken bij de coup van een groep pro-nazi officieren onder leiding van Rashid al-Gailani.Voordat de Britten deze opstand in juni 1941 neersloegen,ontaardde het in een tweedaagse pogrom onder de Joden van Bagdad ,bekend onder de naam Farhoed(‘gewelddadige onteigening’)…Door de hitsingle van de moefti en zijn Iraakse vrienden,voelen daarbij honderden doden.voor de duizenden jaar pude Joodse gemeenschap in Irak betekende dit het begin van het einde.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

 5. fleckie zegt:

  Vervolg. ‘Het echte verhaal :Hitler en de moefti’……………………BONDGENOOTSCHAP………………..
  Er is niet snel een buitenlands bondgenoot van Hitler te verzinnen die van huis uit zo gemotiveerd antisemitisch was als de grootmoefti.Zoals het officieel beleden antisemitisme van MUSSERT en Mussolini meer het gevolg was van hun bondgenootschap met de nazi’s, zo was het antisemitisme van Haj Amin al-Hoesseini juist de reden voor een bondgenootschap met de nazi’s. Vanaf de machtsovername v.d.nazi’s in Duitsland zocht de grootmoefti contact via de diplomatieke vertegenwoordiger van het Derde Rijk in Palestina.Na het uitbreken van de Arabische opstand tegen de Britten en de Joodse gemeenschap in 1936 intensiveerden die contacten en reporteerden Duitse dlomaten over de onvrede doe de Joodse emigratie naaralestona onder hun Arabische vrienden teweegbracht. Toen een jaar later de Engelse Peelcommissie N.a.v.de opstand een verdeling van Palestina in een klein Joods gedeelte en een groot Arabisch gedeelte voorstelde,werd dat door de grootmoefti afgewezen…………..CONCENTRATIE JOODSE MACHT…
  NaI-Duitsland sprak zich toen openlijk uit tegen een mogelijke onafhankelijke Joodse staat in Palestina.Op een dergelijke concentratie van Joodse macht zaten Ij niet te wachten en in een daarop verschenen rondschrijven aan hun diplomaten staat dat zelfs in het geval er zich niemand van het Joodse ras meer op Duitse grond bevindt,ook dan het Joodse vraagstuk nog steeds niet voor Duitsland is opgelost. In hetzelfde jaarunliceerde de grootmoefti een manifest voor alle moslims ter wereld waarin Hoj waarschuwde tegen het Jodendom.Het is een bloemlezing van alle ant-Joodse argumenten die je in de islamitische bronnen kunt vonden en het wordt afgesloten met een oproep van de grootmoefti dat de moslims vooral niet moeten rusten voordat hun landen vrij zijn van de Joden………..Die raad is duidelijk ter harte genomen want van de ooit omvangrijke Joodse gemeenschappen in de Islamitische wereld is bijna niets meer over. …In 1938 is de tekst in het Duits vertaald en van aanvullend commentaar voorzien onder de titel..ISLAM ,JUDENTUM..und..BOLSCHEWISMUS.Tijdens de tweede Wereldoorlog zou deze roep verlichte kost worden voor de rekruten van het door de grootmoefti …opgerichte SS-Bataljon van moslims.Tot op de dag van vandaag is het pamflet de iniratiebrron voor Ntisemitische retoriek in de Arabische wereld………………..ARME…ARABIEREN………………..De inEt van de groot-moefti en zijn Arabische geestverwantenhebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat de NaI’s vanaf die tojd openlijk hun betrokkenheid toonden met de Arabieren in Palestina. Wat in deE discussie vaak over het hoofd wordt geIen is een uitspraak van Hitler zelf. van 12 september,1938,tijdens zijn slottpeapraak op de tiende en laatst gehouden partijdag in Neurenberg. De Anschluss had al plaatsgevonden en naZi-Duotsland maakte zich op voor de annexatie van Sudetenland.In die toespraak zegt Hitler dat hij niet zal toelaten dat door In een brief aan Adolf Hitler toonde de grootmoefti. zich bijzonder in zijn nes over de wojE waarop de Fuhrer on diverse ‘prachtige toespraken’ de Palestojnse kwestie aansneed.In dezelfde brief verzocht hij Duitse assistentie bij het oplossen van het Joodse vraagstuk in de Arabische landen………………………………………………
  MOBILISATIE..ARABISCHE..LEIDERS……….Voor het oplossen van dat vraagstukrichtte de grootmoefti Ich niet alleinformatie de NaI’s.Ondanks het feit dat Hoj uit Palestina moest v
  Ichten en gezocht werd vanwege de Arabische opstand had de moefti bij de Britten vlak voor de oorlog meer succes in het stoppen van de Joodse emigratie.Vanuit zijn ballingsoord wist hij alle Arabische leiders te mobiliseren tegen het verdelingsplan voor Palestina van de Peelcommissie.De Britten kwamen daarop in 1939 met het White Paper.Om het kamp van de grootmoefti tevreden te atellenwerd daarin een emigratiestop voor Joden afgekondigd. Hiermee haalde Groot-Brittannie in feite een streep door het Joods Nationaal Tehuis in Palestona waartoe het Ich internationaal had verplicht……’if we must offens One Side let US offens the Jews rather than the ARABS”,zei de toenmalige Britse premier …CHAMBERLAIN…over deze desastreuze beslissing van de Britse regering.De allerlaatste vluchtbeatemminf voor de Joden was hiermee al in …1939…afgesneden………………..WELKOM..KLANKBORD…………….. Voor Adolf Hitler was Haj Amin al-Hoesseini een welkom klankbord.Volgens de notulen van die ontmoeting op 18 november 1941,stemde de grootmoefti volledig in met ‘ de totale vernietiging van het Judeo-Communistische rijk in ..EUROPA’.Daarbij beloofde Hitler de grootmoefti stellig dat in geval van een overwinning in het Midden-Oosten, het DERDE RIJK uitsluitend geinteresseerd zou zijn in de vernietiging van het daar aanwezige Joodse element en in niets anders. De grootmoefti vond het alleen spijtig dat hij er niet on slaagde om het een en ander aan toezeggingen op pier te krijgen.Het onderhoud en alle mondelinge toezeggingen en wederzijds begrip voor het vernietigen van Joodse aanwezigheid had in die zin weinig betekenis,omdat een half jaar later de kans op een Duitse overwinning in RUSLAND ,NOORD.AFRIKA,en het MI-OOSTEN,voorgoed verkeken was…
  …..Wat Haj Amin al-Hoesseini voor de rest uitlokte tijdens zijn verblijf in nazi-Duitsland is genoegzaambekend. Zelf bevestigt hij in zijn memoires zijn volledige medewerking van de Holocaust tijdens de oorlog,waarvan Himmler in eigen persoon hem de details toevertrouwde. Hij schept zelfs op over hoe hij bij Hitler en andere topnazi’s met succes heeft gepleit om de Europese Joden niet naar Palestina te laten ontkomen. …..Aantoonbaar is zijn directe bemoeienis met het verhinderen van enkele incidentele Joodse kindetranorten vanuit ..HONGARIJE…ROEMENIE…en…BULGARIJE naar Palestina die op stapel stonden en die de Nazi’
  wilden ruilen tegen Duitse gevangenen in Britse handen.Door ingrijpen van de moefti ging de gevangenenruil niet door en werden de vele duiEnden Joden alsnog naar AUSCHWITZ gestuurd…………………BELASTEND..MATERIAAL………………..Dat de grootmoefti uiteindelijk met zijn naziactiviteiten en medeplichtigheid aan de ENDLOSUNG..is weggekomen,hebben we te danken aan de Britten.Volgens onlangs gedeclassificeerde documenten v.d?CIA ,die in 2009 zijn besproken in een uitgave van de NatipnalArchices,..’Hitler’s Shadow’,was er ten tijde van de oorlog zoveel bewijs tegen de moefti verzameld dat er voldoende grond was om hem als oorlogsmisdadiger te vervolgen. Hoewel de Fransen hem vlak na de oorlog in Parojs onder huisarrest plaatsten,kwam daar niets van terecht.De Britten waren bang dat het Franse voornemen om de moefti te vervolgen onrust in Palestona Ou veroorzaken en gingen zelfs zover de Fransen te dreigen met stand in hun kolonies in Noord-Afrika.In dieElfde tojd zou het hoofd v.d.Britse politie in Palestina,Arthur Giles,tegen de Amerikaanse militaire attaché in Beiroet hebben geEgd dat de moefti de enige persoon was die dealestijnenkon verenigen en ” who coups cool of THE zionistische”.Het toont aan dat de Britten op z’n minst pragmatisch stonden tegenover een hernieuwde rol v.d.moefti in Palestina.
  .Een en ander heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse regering abrupt stopte met het naar buiten brengen van belastend materiaal over de moefti. Om geen onnodige onrust te veroorzaken onder haar eigen moslimbevolking verwijderde JOEGOSLAVIE hem stilletjes van een lijst met gezochte oorlogsmisdadigers en zonder enige verklaring .ieten de Fransen hem in mei 1946 opeens gaan..
  ………………SYMBOOL…van…ANTISEMITISME………………….De moefti is onder een valse naam en naar verluidt kort daarna aan boord van een Brits of Amerikaans legervliegtuig via Beiroet naar Egypte gevlogen,waar Hoj als held werd ontvangen. De rest is geschiedenis. Als politiek leider v.d.Palestijnse Arabieren wees hij in 1947 het verdelingsplan van de Ver.Naties af. In samenspraak met de omliggende Arabische staten gokte hij liever op oorlog en verloor,wat leidde tot de massale vlucht v.d.Arabische bewoners uit Palestina………..Haj Amin al-Hoesseiniisuitgegroeid tot het zy,bol van het antisemitisme in de huidige Islamitische wereld.Maar eigenlijk is hij ook symbool van de kwalijke westerse neiging om juist radicale compromisloze bewegingen in het Mi-Oosten te steunen.Dat was al zo in 1921 bij zijn benoeming tot grootmoefti van Jerusalem. De Britten hebben die benoeming er zeer tegen de zin van de plaatselijke ULAMA doorgedrukt.Ha Amin al-Hoesseini werd te jong bevonden en beschikte bovendien niet over de vereiste opleiding tot geestelijke. Daarnaast bestond in Jerusalem oorspronkelijk de functie van grootmoefti niet. Er was slechts een aangestelde QADI,religieuze rechter. Alleen bestuurlijke hoofdcentra zoals Istanboel en CAIRO hadden een grootmoefti. ……………….TIJDBOM……………….
  Toen de Britten in 1917 Jerusalem de OTTOMANEN veroverden hebben zij de belangrijkste religieuze positie in Jerusalem bewust met deze titel getuigd om zo het belang van de stad voor moslims te vergroten.Bij het overlojdenvan zijn voorganger in 1921,stond Haj Amin al bekend als een stokebrand.Een jaar daarvoor was hij uitgeweken naar Syrie omdat hojhwtbrein was achter anti-Joodse rellen bij de KLAAGMUUR waarbij vijf Joden omkwamen.Pnder dubieuze omstandigheden kreeg hij vervolgens gratie en mocht hij terugkeren.Met zijn grootmoeftiachap en de speciaal voor hem in het leven geroepen instituten kreeg Haj Amin al-Hoesaeini formidabele instrumenten on zijn schoot geworpen waarmee hij zijn machtspositie heeft kunnen opbouwen.Bewust of onbewust hebben de Beitten zo een tijdbom gelaatstrekken onder hun verlichting een Joods Nationaal Tehuis in Palestina te realiseren.Wat was de Paleatijnen ,Israëli’s misschien wel een groot deel van de Europese Joden bespaard gebleven als dit allemaal niet was gebeurd? Het zijn deze ongemakkelijke vragen die de rol van Haj al- Hoesseini en zijn erfenis nog steeds zo moeilijk bespreekbaar maken.<<>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,
  ….Ruben Gischler is arabist,programmamaker, en publicist<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s