Ferme jongens, stoere knapen! Oftewel: De verijdeling van de “snode plannen” van Pegida-woordvoerder Edwin Utrecht door de Utrechtse Hermandad.

Screenshot_6

(Door: Theresa Geissler)

Wie in dit half ambtelijk, half goedmenschelijk ingestelde kikkerlandje nog eens aan de weet wil komen óf, waar, wanneer en op welke manier een demonstratie, met name een demonstratie van het ‘controversiële,’ islam-kritische Pegida Utrecht, überhaupt nog eens dóórgaat, kan maar één ding doen: Tot op het laatste ogenblik probéren alle tegenstrijdige berichten daaromtrent bij te houden. Om maar even kort te gaan – dus door al het voorafgaande gesteggel dienaangaande maar even te laten voor wat het is en me te beperken tot de einduitkomst: In de late avond van de zevende november 2015 werd één en ander me nog eens duidelijk, dankzij de helpende hand van onze mede-reaguurder Jowitteroos en haar bekendheid met Facebook. Dank je, Jo, en aangezien je zelf wegens ziekte verhinderd bent geweest: beterschap en ook: volgende kéér beter. De einduitkomst, aldus, was als volgt:

Een demonstratie van Pegida Utrecht op zaterdag 7 november was definitief afgewezen. De eerder aangevraagde demonstratie op zondag 8 november bleef weliswaar toegestaan, máár verplaatst van de Neude naar het meer achteraf gelegen Hogelandsepark èn in de vorm van een “staande manifestatie”, net als de eerste keer op 11 oktober. Bovendien was het verboden daarheen een mars te houden en dienden de demonstranten zich er vanaf Station Utrecht-Centraal heen te laten brengen met bussen, die daartoe door de gemeente Utrecht “genereus” ter beschikking waren gesteld.

Het meest saillante detail van deze berichtgeving bestond evenwel hierin dat Pegida-woordvoerder Edwin Wagensveld , beter bekend als Edwin Utrecht, hiermee niet akkoord ging, zoals hij trouwens direct had laten weten, en op zijn Facebook-pagina de volgende intrigerende boodschap had geplaatst: “We verzamelen ons rond 12.00 uur op de Neude, drinken op ons gemak een kop koffie en besluiten daarna wat we gaan doen.” Aangezien hij dit voornemen al eerder had gelanceerd, had een goed verstaander thans maar een half woord nodig: het was een poging om zich alsnog in groepsverband legaal naar de aangewezen plaats te begeven, aldus het aanbod van vervoer-per-bus versmadend, terwijl het natuurlijk een ieder tegelijkertijd vrijstond op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie te komen, waar de manifestatie om 14.00 uur zou beginnen.

Impulsief besloot ik aan de verkapte oproep gehoor te geven. Naar mijn gewoonte arriveerde ik de andere dag rijkelijk vroeg, om ca. 11.20 uur op de Neude, waar mij direct al het méér dan normale aantal ‘kit’ in alle soorten en maten opviel: surveillancewagens, busjes, motorpolitie en véél  “bikers.” – de markante ‘bereden politie’ zou in een later stadium eveneens weer acte de présence geven. Weliswaar was dat de vorige keer, op Vredenburg, niet anders geweest, maar dat was op dat moment het logische gevolg van het feit dat de demonstratie daar metterdaad plaatsvónd. Dat was hier niet het geval, wat maar één ding kon betekenen: burgervader Van Zanen had Edwin Utrecht´s boodschap opgepikt – wat er natuurlijk direct al ingezeten had – en liet nu grof geschut aanrukken. Enfin, mij maakten ze vooralsnog niets: In afwachting koos ik voorlopig een strategisch terrasplekje aan de overkant uit, waar ik een oogje op de belendende terrassen kon houden, bestelde een cappuccino en wachtte af. Intussen slibde het plein meer en meer vol met dienaren van de Heilige Hermandad, in, zoals gezegd, steeds meer denkbare variëteiten……

Na de cappuccino afgerekend en in de betreffende ‘tent’ het toilet bezocht te hebben, was het even na twaalven en was woordvoerder Edwin Utrecht, evenals een stuk of wat anderen, gearriveerd. Logischerwijs werd hij doorlopend in beslag genomen door zowel politie als – vooral – pers, hoewel gezegd moet worden dat hij tussendoor zijn best deed tevens aandacht vrij te maken voor overige passanten, ook al was het maar een ogenblik. Daardoor slaagde ik er in me aan hem voor te stellen met de woorden: “Ik ben Theresa Geissler van de site van E. J. Bron,” wat hem warempel iets zei. “Kom erbij zitten”, nodigde hij uit, “dan drinken we eerst rústig met z’n allen een koffie.” Zodoende zat ik het volgende ogenblik aan een tafeltje tussen zowel Nederlanders als een paar Duitsers, die ik op dat moment dus nog niet kende, maar onwennig bleef dat niet lang: Je komt voor hetzelfde en, zoals de ervaring me inmiddels wel heeft geleerd, schept dat vrijwel onmiddellijk een band.

Een gedachtewisseling met een aardige Duitser over de “struggle” van Angela Merkel met zowel de districtscommissaris van Landshut als de minister-president van Beieren werd door hem zelfs onmiddellijk opgepikt. “Unser Site zeigt alle derartige Berichten sofort,” verzekerde ik hem. Intussen werd Edwin door de ene na de andere politiefunctionaris gepolst, waarop hij begrepen dacht te hebben dat het ons was toegestaan in groepjes van vijf de voettocht naar het Hogelandsepark te ondernemen. Maar mooi niet! De eerste aldus geformeerde groepjes die zich op weg begaven, werden zo’n 50 meter verderop al tegengehouden. Zodra ze op hun schreden terugkeerden, vormde zich gaandeweg een cordon van “bikers” om ons heen.

Nu begon de ‘kit’ te beweren, dat ze het niet over groepjes van vijf, maar hooguit van dríe hadden gehad, waar Edwin geen genoegen mee wenste te nemen. Tussen neus en lippen door verklaarde hij te vermoeden dat de politie langzamerhand op hete kolen zat, omdat haar aanwezigheid minstens gedeeltelijk elders vereist was. “Maar ik wilde hiermee een statement maken”,verklaarde hij, en een statement zullen we hèbben: We houden ze zo lang mogelijk op.” Dat liet de ‘kit’ echter niet eindeloos toe: De bussen, die al die tijd bij Station Utrecht-Centraal geparkeerd gestaan hadden, werden opgeroepen naar de Neude te komen, waarop de aanwezigen werd gesommeerd “onmiddellijk in te stappen óf aangehouden te worden.” Edwin capituleerde, eerst door de anderen dit te adviseren, “dan maar in te stappen” en meteen daarop ook zelf alle verzet te staken door eveneens in te stappen.

De bussen brachten ons zonder verdere omwegen naar het Hogelandsepark. Daar voor mijn gevoel het gesteggel op de Neude veel langer had geduurd dan in feite het geval was, was het in zekere zin verrassend te constateren dat de demonstratie niet eens op schema achter liep – natuurlijk omdat rekening was gehouden met de tijd, die een voettocht gekost zou hebben. Tezamen met andere, op eigen gelegenheid gekomen, betogers wachtte Raffie Chohan ons hier op – voor haar op dit ogenblik natuurlijk het veiligste – die onder meer mij hartelijk begroette. “Deze mevrouw komt zo langzamerhand overál”, verkondigde ze tegen verschillende mensen, “Zij is van de site van E.J. Bron.” Als klap op de vuurpijl ontmoette ik even later ook nog D. G. Neree, sinds de Theo van Gogh-herdenking van bijna een week eerder óók al geen onbekende meer, wiens begroeting vergezeld ging van een spontane kus. “Digitaal of niet, je contacten gróeien op deze manier,” dacht ik. En uiteraard ontstaat juist bij dit soort manifestaties een-ons-kent-ons-sfeer; dat is volkomen begrijpelijk.

Hoewel…..desalniettemin……. Nog vóór de aanvang van de speeches ontwikkelde zich een handgemeen tussen twee aanwezigen over een afbeelding van de gewraakte Deense Mohammed-cartoon op een spandoek. Dit doordat één van de twee zich ontpopte als een ‘stille,’ die de ander bij de daaropvolgende aanhouding nog in het gezicht durfde te slaan óók! Een slechte ontwikkeling, die enkele decennia geleden nog ondènkbaar was geweest! Zodra de rust enigermate was weergekeerd, nam Edwin, als eerste spreker, dan ook de gelegenheid te baat om de rol, die de politie nu al de hele tijd gespeeld had, in scherpe bewoordingen te láken en met klem te stellen dat burgemeester Van Zanen, verantwoordelijk voor dit alles, zich dóód zou moeten schamen voor zijn overduidelijke partijdigheid! Onnodig te zeggen dat dit de nodige instemming ten gevolge had.

Na hem sprak ene Marcel Vink, vervolgens een Pool, die in het Engels sprak en wiens naam bij Raffie, toen ik er haar nadien naar vroeg, óók niet bekend bleek, en een zekere André van Delft, die een goed verstaanbare, redelijke speech hield, waarin hij de zich al duidelijker manifesterende vormen van “Berufsverbot” voor islamcritici hekelde, pleitte voor het schrappen van het discriminatie-artikel uit de Grondwet en de vloer aanveegde met Ruttes halfslachtige, wankelmoedige beleid. Tevens deed hij een beroep op de Paus zich vooràl buiten alle politieke aangelegenheden te houden. Zijn rede werd echter een paar maal onderbroken, doordat het enkele tegendemonstranten inmiddels was gelukt door de afzetting heen te breken en te provoceren met de klassiek geworden vuurwerkbommen. Dit bracht hem er toe een beroep te doen op de aanwezige ‘kit:’ “Doe uw plicht!”

Raffie, als vierde spreker, speelde het klaar – hoewel ze thans uiteraard probeerde op haar woorden te letten – onder meer scherp uit te halen naar het “economische schijnherstel” bewerkstelligd door de COA’s op kosten van de belastingbetaler. Ze noemde het “de asielkurk waar onze economie momenteel op drijft.”

Ansje Bello, als vijfde, vestigde op haar beurt de aandacht op de komende demonstratie op het Malieveld in Den Haag en pleitte voor een algehele toename van dit soort manifestaties, waarna Edwin de middag besloot in bewoordingen die deels een herhaling waren van zijn eerder tentoon gespreide verontwaardiging. Terecht natuurlijk: Het machtsvertoon en de partijdigheid die deze middag aan de dag getreden waren , moest je beleefd hebben, wilde je ze geloven! Om nog maar te zwijgen van het cordon van bussen, voorafgegaan door politiebusjes, motoren en wat dies meer zij, waarmee wij, demonstranten, vervolgens via de nodige omwegen weer naar het station werden vervoerd. Alsof men Staatsvijand nummer één onder zijn hoede had…

Hoe dan ook zal “Burgervader” Van Zanen ongetwijfeld tevreden zijn dat hij er in geslaagd is de “snode plannen” van Pegida Utrecht woordvoerder Edwin Utrecht te verijdelen: De tweede Pegida-Utrecht-manifestatie is níet “gaan lopen.” Je moet het er dan ook maar voor over hebben om de complete Hermandad op de been te brengen teneinde díe prestigeslag te winnen. Om nog maar te zwijgen over de teloorgang van onze vrijheid van meningsuiting…

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", democratie, demoniseren, Islamkritiek, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nederland, Overheid, Rotzakken, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

19 reacties op Ferme jongens, stoere knapen! Oftewel: De verijdeling van de “snode plannen” van Pegida-woordvoerder Edwin Utrecht door de Utrechtse Hermandad.

 1. Gasso zegt:

  Ferme jongens, stoere knapen.
  Foei hoe sufferd staat gij daar..
  zijt gij dan niet uitgeslapen
  Bent U niet van zessen klaar….

  Like

 2. Vederso zegt:

  Heel goed dat je aanwezig was, Theresa. Ik had er al een klein beetje op gerekend.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel Theresa! En wat deze moslimpolitie betreft, diep schamen zouden ze zich moeten. Altijd zijn het juist de RODEN, de andere LINKSEN en de ANARCHISTEN, die geweld gebruiken, altijd. Goed dat je dat vermeld hebt over die “vuurwerkbommen”.

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Mooi verslag, Theresa!
  Ik heb me tijdens het lezen ervan wél behoorlijk zitten ergeren aan dat politie’optreden’ en aan dat van ‘meneer de burgemeester’.
  Wát een helden, maar niet heus…

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  Wat kun je toch geweldig schrijven Theresa, mijn complimenten. Heel fijn dat je er was. Ik dit keer niet, maar een volgende keer weer wel hoor!! Vanochtend op de radio vernomen dat Pegida wederom een demonstratie gaat plannen………..hopelijk weer in het socialistische hart van Nederland, genaamd Utrecht. Die bussen deden mij denken aan de freedom-fighters en ik zag gelijk voor me hoe die rij regeringsleiders tijdens de demonstraite Je suis Charlie aldaar in die bus zouden zitten met Burgemeester van Zanen klappend aan het stuur…….. Alleen dit is een cynisch beeld en een verdraait beeld, immers de cartoon werd verboden en de vrijheid van meningsuiting en demonstreren zodanig ingeperkt dat men eigenlijk niet meer van vrijheid kon spreken………………… In mijn beeld zag ik de echte freedom-fighters, die als teksten en beelden en voorbeelden als slogan aan de bus ‘hingen’ en nu de freedom-riders werden…………..

  Like

 6. reageerbuis zegt:

  Ik was er, hield af en toe een papier met tekst
  GEEN DISCRIMINATIE
  DUS GEEN ISLAM
  omhoog, met name als de spreker het had over vrouwen of homo’s.
  Naast mij was ISLAMISERING = EU-THANASIE een goede vondst.
  En zo waren er meer. De sfeer was goed ondanks de intimiderende aanwezigheid van de politie.

  Like

 7. Benesha zegt:

  Het politiemachtsvertoon is recht evenredig met de schrik die de gevestigde orde heeft van het volk. En dat is tekenend voor politiestaten en dictaturen.

  Like

 8. Irene zegt:

  Bedankt voor je verslag Theresa.
  Ik stond voor een politie kordon en had het nakijken.

  Like

 9. Mooi stukje weer geschreven, Theresa! Ik hoorde op de radio en las in de Metro dat er 32 voor- en tegenstanders waren gearresteerd. En dat er diverse cartoons en demonstratieborden in beslag zijn genomen door de politie. Achteraf ben ik blij dat ik niet geweest ben want anders had ik weer een schilderij minder, minder, minder gehad. Of na veel moeite teruggekregen met een ernstige waarschuwing van de Hermandad. Raffie Chohan zag ik gisteren nog op het 20.00 uur journaal. Vanmorgen vroeg mijn chef nog of ik naar de demonstratie geweest was. Stiekem een beetje uithoren. Hij vindt ook dat ik een racist ben en we werken een beetje met elkaar op gespannen voet. Joost Niemöller schreef dat de cartoon “Islam ga terug” in beslag was genomen. Mohammed met een tulband en daar een staaf dynamiet in. Geert Wilders zei daarover dat we juist cartoons moeten laten zien als ze door de politie in beslag worden genomen. Gelukkig heb ik nog een foto van “Islam ga terug” op Vredenburg in Utrecht genomen.

  Like

 10. Cathja zegt:

  Een goed verslag Theresa! Bedankt!

  Like

 11. Elmar zegt:

  Mooi geschreven stuk. Het was voor mij mijn eerste demonstratie ooit.
  Als ik op sommige media dan lees hoeveel mensen positief over Pegida zijn, hoeveel stemmen Wilders dit moment zal behalen, vind ik het wel een beetje jammer dat we niet in grote aantallen aanwezig zijn op deze demonstraties.
  Ik snap, zoals Jack Terrible hierboven aangeeft zeker wel, dat er ook mensen zijn die jou dan gelijk in een verkkerd hokje willen duwen, als je niet hun mening aanhangt.

  Het betreffende politie optreden was beschamend, maar laat dat zeker een ieder niet afschrikken om toch te komen.

  Like

 12. exmarineman zegt:

  @Theresa een heel mooi verslag en dank er voor. Ik kan er helaas niet bij aanwezig zijn. Maar ik zit n.a.v. het verslag met 1 vraag Theresa. Je schrijft in je verslag over die vuurwerkbommen die tegenstanders (zullen wel AFA’s zijn geweest) hebben gegooid en zijn die nou nog opgepakt door de “kit” (ik noem de politie inmiddels een INQUISITIE-organisatie die alleen maar optreedt tegen islam- en asiel-critici)? Die oproep van de spreker aan de politie om hun werk te doen is die nog opgevolgd? En hoe is het mogelijk dat tegendemonstranten wel door de blokkade zijn gekomen maar medestanders/demonstranten (zoals hierboven Irene zegt) niet. (Of heb ik het bericht van Irene verkeerd begrepen?). .

  Like

  • Beetje moeilijk te beantwoorden, dat laatste: Ik vroeg het mezelf ook af. Ik denk, dat Irene bedoelt, dat de op één van de betreffende locaties -Neude óf Hogelandsepark- arriveerde toen de ‘kit’het ‘veiligheidscordon’ al gevormd had. Ja, en dàn komt in principe niemand er meer doorheen, voor- nog tegenstander. Wat op zichzelf nog wel te
   billijken valt, want hoe kan de kit immers op het eerste gezicht het onderscheid maken? Dat het een enkele AFA of NBK’er dan nog wel lukt, komt waarschijnlijk doordat dat dan de echte die-hards zijn, die altijd nog wel een gaatje weten te vinden, terwijl U ook moet bedenken, dat ZIJ hun rédenen hadden om op ons terrein te komen (verstoring) maar wij omgekeerd geen enkele om bij hèn te proberen, ‘in te breken.’ Er was, voor zover ik kan nagaan, sprake van één vuurwerkbom en een paar AFA ’s en volgens mij zijn die inderdaad opgepakt. Het is trouwens doorlopend zo, dat de nieuwsberichtgeving probeert, in eerste instantie te suggereren, dat de aanhoudingen vooral aan ónze kant
   plaatsvinden, terwijl dat niet het geval is. Daarom blijft het ook bij suggereren, zonder dat het hard gemaakt wordt, maar waarschijnlijk hóópt men, dat veel mensen slecht tussen de regels door horen/lezen.
   En ja, nà de oproep van André van Delft werd, heel opmerkelijk,de rust wel wat hersteld. Zoals je dat telkens weer ziet. Héél raar.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 13. André van Delft zegt:

  Geweldig goed verslag, Theresa.
  Ik was de spreker die de politie opriep haar plicht te doen. Mijn indruk was dat de politie de provocateur veel te lang zijn gang liet gaan, om dan in te kunnen grijpen tegen geprovoceerde PEGIDA demonstranten die zich niet konden beheersen. De inbeslagname van de protestborden met cartoons was een vergelijkbare provocatie, nu door de politie. Ook had de politie 4 “stillen” die zich poseerden als tegenstanders van PEGIDA, en zo effectief provoceerden.

  De videoverslagen in de media laten voornamelijk al deze onrust zien, terwijl het grootste deel van de demonstratie gewoon rustig was. Burgemeester, politie en PEGIDA-tegenstanders bereiken op deze manier dat veel mensen niet naar een PEGIDA demonstratie durven te komen. Ik had zoiets al van te voren gemerkt.

  Like

  • Dan moeten wij ze van de ware gang van zaken zien te overtuigen, André! Geeft die ware gang van zaken door op Internet; zegt het voort! Vooral dat van die “stillen!”
   Fijn dat U heeft willen rageren: Eén van de sprekers, dat zal door de rest van onze reaguurders ook erg op prijs gesteld worden!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • André van Delft zegt:

    Het lijkt me een hopeloze onderneming om onwillige media te overtuigen van de werkelijke gang van zaken. De NOS bijvoorbeeld zat er gewoon bovenop dus die is al overtuigd. Het is daarom zaak om de overheid zover te krijgen dat wij in alle vrijheid en veiligheid ons recht op demonstreren kunnen uitvoeren.

    Uiteindelijk is burgemeester Van Zanen verantwoordelijk voor de wanvertoning in de media.
    Ik zal een klacht indienen.

    Like

 14. D. G. Neree zegt:

  Tijdens die vuurwerkbom of ‘rotje’ zoals ik het beschreef, stond ik aan de andere kant van het veld. Later las ik ergens, dat er een bord vernield was. Misschien was het geluid dat van een houten bord dat kapot werd getrapt.

  Like

 15. Theresa Geissler, dank voor je verslag. En dank dat je er al 2 x bij bent!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s