Hoogste tijd voor seculiere trots!

Screenshot_16

(Door: Joep Schrijvers voor “OpinieZ.com”)

West-Europa is een eiland van goddeloosheid in een wereld die diep religieus is. Ergens in het verleden hebben onze voorouders andere afslagen genomen en werd Europa seculier. Maar hoelang blijft dat nog? Er is sinds twee decennia een grote zorg en haar naam luidt: islam.

Veel aanhangers van deze religie gruwen van ons seculiere project, bestrijden het of berusten in een parallel bestaan. Daarnaast hebben we eigen afhakers te betreuren. De meest opvallende verzaker is links, dat ooit de strijd aanging met kerk, kroeg en kapitaal en dat nu wegens ontstentenis van de Arbeider een surrogaat-proletariër heeft gevonden in de moslim en deze als een geitje vertroetelt in de kinderboerderij van zijn klassenstrijd.

Lees verder>>>
OpinieZ.com

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in atheïsme. Bookmark de permalink .

11 reacties op Hoogste tijd voor seculiere trots!

 1. sleijster2 zegt:

  Hoe dwaas kan een mens redeneren in zijn eigendunk. Terugkeren naar de ene ware God, de God van Jakob, Isaak en Jakob zou beter zijn.

  Like

 2. JAN zegt:

  I do not know why the writer is so proud of his secularism – the secularism which paves the way for the spread of Islam in the West. Islam flourishes in places where the defensive mechanism is destroyed. Agents of such destruction in Holland are political parties like VVD,D66,GROENLINKS and PVDA.

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met de schrijver. Ook ik sta pal achter de seculiere STAAT.

  Like

 4. Luchtpint zegt:

  De mens heeft God naar zijn evenbeeld geschapen, en niet omgekeerd. Plus, het Godsbeeld wordt bepaald door de tijdscontext. De monotheïstische unitaire God heeft in het Westen lange tijd niet bestaan. Elke godsdienst is op zijn manier een theorie die appelleert aan de menselijke bewuste neiging om vat te krijgen op wat er in zijn omgeving bestaat en waar hij niet meteen vat op krijgt. Oermensen hadden een primitief geloof: overleven was daar een kwestie van de kunde om te jagen, dus leefde men in de veronderstelling dat als men dieren en jagers afbeeldde, men dan de dag nadien een “goede oogst” kon vergaren uit de dieren waarop men jaagde. Wat goed was, was essentieel de verzekering dat de gemeenschap kon overleven door de jacht. Het afbeelden ervan was een ritueel dat werd opgevoerd om een goed resultaat te halen.

  Geleidelijk aan is de menselijke natuur complexer geworden door het verder schrijdende beschavingsproces. Monotheïsten poneren soms wel eens de stelling dat polytheïsme geen echte betekenis had, en niet ging over moraal. Echter, elke neiging van de mens om menselijke relaties te codificeren in wetten en te bepalen wat voor een samenleving ethisch verantwoord is en wat niet, vormt eigenlijk de neerslag van moraliteit. Daarom dat ook Babyloniërs, Elamieten, Egyptenaren,…enz. eigen wetten hadden i.v.m. bezit (je kan niet zomaar stelen van iedereen) of moord en doodslag (hoe moeten nabestaanden van slachtoffers worden gecompenseerd, moet een dader als ultieme straf niet zelf worden gedood ?…enz.)

  De mens stelt niet zomaar wetten op. Moraliteit is de functie van het hoger bewustzijn waarmee de mens als dier zich onderscheidt van diersoorten die zichzelf in stand houden door voortplanting en aanpassing aan hun omgeving alleen, zonder dat daar verder over moet worden nagedacht. De mens moet zich aanpassen en zichzelf in stand houden en kan geen chaos verdragen die ervoor zou zorgen dat leden van de eigen soort mekaar stomweg afmaken bv, dus is de mens genoodzaakt om moraliteit in de menselijke wereld te projecteren om vat te krijgen op het in stand houden van zijn eigen soort. Al wat de mens in essentie niet kon begrijpen in zijn chaotische natuurlijke omgeving, werd toegeschreven aan goden: bijvoorbeeld overstromingen, aarbevingen, droogtes, pandemische ziektes en andersoortige rampen. En nu komt het: elke keer als zo’n grote ramp zich voordeed, dan werd dit toegeschreven aan de toorn van de goden Al waar de mens dus geen directe verklaring kon voor vinden of vat op kon krijgen werd dus toegeschreven aan de geschoffeerde moraliteit van deze of gene Godheid. M.a.w. in de godsdienst dient de menselijke emotie en dus ook zijn moraliteit toegeschreven te worden aan de straffende goden zelf: “deze god meent dat wij iets fout hebben gedaan dus straft hij ons.”

  En daaruit bestaat uiteindelijk de grondslag van ELKE godsdienst: de mens heeft zijn moraliteit geprojecteerd op polytheïstische goden en vervolgens op monotheïstische goden. Maar de moraliteit zelf, die is vanuit de consensus tussen de mensen ZELF ontstaan over wat moreel verantwoord is en wat niet tussen mensen in een beschaafde samenleving. De mens, die eigen wetten maakt op grond van zijn neiging om orde te creëren in de natuurlijke chaos, beoordeelt, raar maar waar, zijn eigen moraliteit via een heeeeeeeel lange omweg die dan zgn. de hoogste moraliteit in eigen persoon zou zijn en die van bovenaf zou bepalen wat moreel-ethisch verantwoord is en wat niet !!! De mens beoordeelt zichzelf dus via een onnodige grote omweg.

  De mens is de facto een scheppend wezen, en in een gemeenschap schept hij moraliteit omdat gemeenschappen die niet aan morele grenzen voldoen – en dus in chaos leven, waar alles is toegestaan – zichzelf vernietigen. De mens creëert moraliteit, en dus ook het in stand houden van wat moreel juist is in een maatschappij, anders kan die niet blijven voortbestaan. En het is daarom dat mensen ook de wetten creëren die daarvoor moeten dienen. Spijtig genoeg heeft men doorheen de geschiedenis van de mensheid altijd maar geponeerd dat de wetten en de moraliteit zelf VAN GOD / GODEN zouden komen.

  Wat gewoon niet klopt: een wezen dat je niet kan zien, heeft geen mens ooit vertelt wat juist of fout is. De mens creëert zijn eigen zeer uiteenlopende ideeën over mens en maatschappij, en heeft vreemd genoeg al zijn menselijke eigenschappen geprojecteerd op een metafysische entiteit die niet bestaat !

  Moslims zeggen dat Allah het enige wetgevende principe is en dat je niet mag tolereren dat mensen zelfgemaakte wetten hanteren, maar dat is typerend voor godsdiensten in het algemeen, ook voor het christendom en de joden: de mens moet de goddelijke wetten wel uitvoeren, maar zou ze niet zelf gemaakt hebben. De mens kent de procedures wel om anderen te straffen, en die heeft hij zelf gemaakt ! Maar die wetten en de uitvoering ervan zijn volgens godsdienstigen niet de neerslag van de menselijke moraliteit zelf, maar wel van een entiteit die we niet kunnen zien ?

  De mens heeft dus God gecreëerd naar zijn eigen evenbeeld, en niet andersom ! God heeft onze eigenschappen gekregen via onszelf, en heeft onszelf helemaal niets gegeven van bovenaf ! God is niets, God is lucht !

  Like

  • JAN zegt:

   @Luchtpint
   ISIS would be for sure pleased with you in the sense that you are doing for them half of the job!!!

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Fuck You, you motherfucking piece of stinking cakehole vomit: I hate Islam much worse than I could ever hate other religions, by the way. Don’t get me started on you trying to implicate that I am supposed to be a leftwing moonbat allying himself with Muslims, because, you crackpot Small Town American Pastor pointing your high & mighty finger at everyone, you are just as bad as ISIS with their perpetually erected digits ! I have heard this stupid line of ‘thinking’ from the likes of your kind just about a hundred thousand times, you guys are all the same: You can’t think before you speak, and everything you guys say always amounts to same load of reactive moralising bullcrap !

    Fundamentalists like you are all the same. You know where you belong: go check how the cosy ISIS club tends to ‘think’ and you may find you have a lot more in common than you are presuming at this point. Have a good look at yourself in the mirror and you may find yourself to be of exactly the same kind.

    Wanker ! Sad bastard !

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ben je boos??? 😉

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Ziedend. Ik ben die reactieve neo-con christen-papegaaien met hun standaard flauwekul meer dan zat. Altijd hetzelfde verhaal: Zonder nadenken poneren met de opgestoken wijsvinger dat alle atheïsten links / multiculti van het politieke spectrum zijn, om dan te gaan insinueren dat alle atheïsten in één adem ook gemene zaak maken met moslims ! Godver !

    Like

 5. Auke zegt:

  Jezus heeft bestaan en is gezien. Jezus is gedood en weer opgestaan. Bijna al zijn 1e volgers zijn een vervelende dood gestorven om het Evangelie te vertellen. Dit is het bewijs dat God bestaat. Natuurlijk zijn er meer Godsbewijzen, alleen dit is wel de sterkste. Onze westerse wetten zijn een reflectie van Zijn wezen.
  Wat betreft de seculiere staat, deze gaat dood en dat weten we. Atheïsme is geen neutrale positie in de strijd tussen goed en kwaad, maar is een uiting van het kwaad.(net als de islam, allebei 1 pot nat) Stalin, Mao, Hitler en er zijn veel meer atheïstische voorbeelden te noemen. Vrijheid is een christelijk concept, geen verlichtingsconcept. En het zijn christenen geweest die deze echte vrijheid, in Jezus, verdedigd hebben en er voor gestorven zijn.
  Onder de wetten van Hitler himzelf (neurenberger rassenwetten) was het gerechtigd om joden zwaar te discrimineren. De wetenschap van die tijd (sociaal darwinisme), ondersteunde Hitler daar ook in. De Amerikanen en de Engelsen, die toen nog overtuigd christelijk waren, hebben deze wetten, die geheel door mensen bedacht waren en legitiem waren, volledig terzijde gezet en hebben de slechtdoeners veroordeeld op basis van de christelijke wet. (zeg maar de 10 geboden). Ook het communisme (laten we wel wezen, het uber atheïsme van die jaren) is bestreden door christenen en ten val gekomen, ook op basis van het christendom, niet op basis van atheïsme. Er is geen goed en fout wanneer je atheïstisch bent, er is alleen het recht van de sterkste. Het atheïsme kent rechtvaardigheid niet. Maar omdat de christelijke waarden gestolen zijn door de humanisten/atheïsten lijkt het alsof waarden (waaronder rechtvaardigheid/waarachtigheid/vrijheid) door de mens bedacht zijn. Wanneer je wilt zien wanneer een godsdienst bedacht is door de mens dan hoef je alleen de islam of het atheïsme of het humanisme of het boeddhisme of het hindoeïsme etc.te bestuderen en dan weet je dat deze godsdiensten bedenksels zijn van mensen. Bij de Bijbel heb je dit niet. De Bijbel is namelijk de heilsgeschiedenis van de mens met God en de inhoud van de Bijbel is in deze tijd uitstekend te verdedigen, want zoals Prediker al zei: Er is niets nieuws onder de zon!!!

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Jezus zei dat hij de zoon van God was. En iedereen vond dat het goed was. Hoeveel bewijs moet je nog hebben ? Want dat is de redenering hierboven, terwijl niemand God, Allah of YHWH ooit gezien heeft. Hij heeft wel zonen en profeten, e.d., maar waar de geniepigaard genaamd God uithangt weet niemand. IK wel : die zit namelijk verscholen in de bovenkamer van voornoemde profeten en zelfverklaarde godenkinderen, waarvan hierboven sprake is.

   Like

  • Luchtpint zegt:

   Dus alle andere godsdiensten zijn bedenksels van mensen. Interessant, want het zijn namelijk mensen die de verschillen in het christelijke godsbeeld hebben bedacht. Met als gevolg dat katholieken calvinisten gingen uitmoorden, en lutheranen en calvinisten anabaptisten, e.d. De mens creëert het heel gama aan ‘diversiteit’ binnen het christelijk geloof waarin min of meer minieme verschillen van zodanig belang zijn of worden gevonden dat ze mekaar met wapens bevechten of mekaar uitkrijten voor “paapse” of voor “ketter”. En dan nog wel op grond van futiele verschillen in opvatting zoals daar o.a. is: is het lichaam van Jezus Christus wel daadwerkelijk aanwezig in de misviering met brood en wijn ? Als je over dat soort beuzelarijen gaat nadenken in de 21e eeuw, dan begint je kop gewoon te duizelen van de idiotie waarmee men mekaar in de 16e en 17e eeuw mee rond de oren probeerde te slaan. Katholieken zeggen van wel, Lutheranen zijn er niet helemaal zeker van, want sommigen beweren dat ie alleen maar tijdelijk aanwezig is en nog anderen zeggen dat het maar symbolisch bedoeld is, bij wijze van spreken, zeg maar. En dan heb je nog het feit dat die stromingen in het christendom zeggen dat goede werken uitvoeren geen zin heeft om in het hiernamaals te belanden, neen, dat haalt niets uit, en dan heb je calvinisten die zeggen dat sommigen uitverkoren zijn, maar dat niemand echt weet wie, maar het zou dan toch om een duidelijk omschreven kliek gaan, die echter niet moet denken dat ze op dit ondermaanse hun houding moeten aanpassen om daar te geraken.

   Waw ! En daarvoor slaat men eeuwen lang mekaar de kop in. Om dat soort dingen: katholieken die calvinisten bekampen, de protestanten mekaar nog eens onderling, de Anglicanen de katholieken plus ook nog de andere non-conformisten onder de christenen, zoals Puriteinen, Methodisten en Quakers, e.d. die vanwege de christelijke ‘tolerantie’ in hun land dan maar kolonies zijn gaan stichten in Amerika.

   Raar toch allemaal, als Jezus Christus dan toch één enkele boodschap had aan de mens en aan de wereld, waarom heeft dan iedereen het achteraf zo geïnterpreteerd dat er onenigheid ontstond ? Wie heeft de verschillen in interpretatie uitgevonden ? God ? Want eerlijk gesproken, misschien had God, moest hij bestaan hebben, tegen zijn vermaarde zoon gezegd “ik heb maar één boodschap, en dat is de volgende: blablabla…en jij gaat de mensen haarfijn uitleggen dat er geen enkele andere manier bestaat of MAG bestaan om het te interpreteren.” En toch gaat het niet, toch gaat iedereen het weer anders voorstellen, met alle gevolgen van dien.

   En dan zeg jij “Wanneer je wilt zien wanneer een godsdienst bedacht is door de mens dan hoef je alleen de islam of het atheïsme of het humanisme of het boeddhisme of het hindoeïsme etc.te bestuderen en dan weet je dat deze godsdiensten bedenksels zijn van mensen.”

   Het Christendom ontsnapt er weer aan ! HAHAHAHAHA…! Wist je dan niet, Auke, dat er zelfs in het Byzantijnse rijk tussen christenen al onenigheid ontstond over de vraag of Jezus wel echt van God kwam ? Dan ging dan enkel nog maar over de vraag of de zoon van God op Aarde louter een god, louter een mens of allebei tegelijk was geweest ? De diofysieten zeiden bijvoorbeeld dat Jezus 2 essenties had tegelijk : zowel een goddelijke als een menselijke. De monofysieten daarentegen zeiden dat Jezus maar één essentie had: een goddelijke. Ook dat was toen voldoende om mensen over en weer van ketterij te beschuldigen. En dan waren er nog andere halvezolen die beweerden dat Jezus, afhankelijk van de situatie, de ene maal zich als mens onder de mensen manifesteert en de andere keer volledig goddelijk is, en dat soort flauwe lol ! Hangt van de situatie af.

   Wie heeft al die verschillen uitgevonden en erover gedebatteerd tot vervelens toe ? De mens !

   Je moet het maar bedenken: God was dus niet duidelijk genoeg geweest toen hij zijn zoon stuurde, want de mensen snapten helemaal niets van zijn unitair christelijke boodschap. Neen, heel de tijd tijd verkwisten met mekaar op grond van interpretatieverschillen uit te schelden, te vervloeken, mekaar de kop in te rammen. En de Bijbel waar jij naar verwijst kan nooit duidelijk genoeg geweest zijn, want het is namelijk via de schrijvelarijen van bijbelinterpretator bij uitstek Augustinus van Hippo dat de meeste onenigheid tussen verschillende stromingen in het 16e eeuws christendom is ontstaan, via Luther, Calvijn, Thomas van Aquino, Jansenius, en Zwingli die heel aandachtig allemaal Augustinus’ werk hadden gelezen. o.a. En nog was het niet duidelijk ! Dus als het voor jou zo duidelijk is dan moet jij maar eens aan de oren gaan trekken van iedereen die het verkeerd begrepen heeft, theologen incluis, aan alle katholieken, gereformeerden, lutheranen, presbyterianen, quakers, methodisten, seventh day adventists, mormonen, anglicanen en wie nog allemaal die niet gesnapt hebben wat jij wel hebt begrepen. Jij spreekt van echt christendom, maar waarschijnlijk behoor je dan zelf wel tot een stroming binnen het christendom die onenigheid heeft gehad (of misschien zelfs nog heeft) met andere stromingen in het christendom, waar er idioten rondlopen die nu nog denken dat jij hun “echte” christendom loopt te bezoedelen en jou zouden willen bekeren tot hun kamp. Ridicuul !

   Christendom is net zo sterk door mensen gekneed als eender welke andere godsdienst. Slaap gerust voort !

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s