Want wij gelóven er in . . .

Screenshot_2

(Door: Theresa Geissler)

Nóg sidderde de wereld onder het nieuw aangerichte, islamitisch-terroristische bloedbad in Parijs – het tweede dit jaar – maar de door PVV-aanhangers georganiseerde demonstratie op het Malieveld in Den Haag met als thema “Sluit de grenzen” was al weken van tevoren gepland. Trouwens, waarom eigenlijk “maar” in dit verband? Op de keper beschouwd was het juist een reden te méér om dit evenement door te laten gaan; de realisten zouden vanaf nu vaker dan ooit tevoren hun stem moeten verheffen om duidelijk te maken dat de limit was bereikt, dat de maat voller dan vol was…! Dus nam ik die zondagmorgen vastberaden de trein van 10.16 uur uit Alkmaar.

De manifestatie was gepland om één uur ’s middags. Trouwe lezers van de site van E. J. Bron zijn inmiddels bekend met mijn dwangmatige gewoonte om overal te vróeg te komen opdagen, uit louter angst ergens te láát te komen. Wie desondanks dit vroege vertrekuur wel wat èrg overdreven voorkomt, moet weten dat er op de heenweg twéémaal overgestapt zou moeten worden -in Haarlem èn in Leiden- en dat beide keren de overstaptijd niet meer was dan drie minuten. Aldus had ik zó geredeneerd dat als ik één van beide aansluitingen op de valreep mocht missen en een half uur verliezen, ik dan tóch nog ruim op tijd aanwezig zou zijn, te weten: zo ’n uur van tevoren. En, zoals dat meestal gaat met “Het lijden dat men vreest”: Ik miste geen enkele aansluiting en arriveerde dus in Den Haag om drie minuten vóór half twaalf.

Nu had ik in eerste instantie nog wel even een bezigheid in de vorm van het zoeken naar een pinautomaat, omdat die op Station Alkmaar buiten werking was geweest en ik toch ook weer niet graag in een vreemde stad rondliep zonder één enkele cent op zak: teveel contanten met je meedragen heeft z’n risico’s, maar te weinig – op een wat andere manier – eveneens. Zodra dat in orde was, begaf ik me dan maar op weg naar het Malieveld; kwestie van minuten, fluitje van een cent: De Koekamp, waar we in september 2013 hadden verzameld voor de Wilders-manifestatie had nagenoeg op dezelfde route gelegen; ik verbaasde me er over hoe precies ik het nog wist.

De betreffende plek was gauw genoeg gevonden, mede omdat een heel team van medewerkers al bezig was het podium op te zetten. Voorts waren er al wel een paar belangstellenden – ik werd bijvoorbeeld ook nog herkend door een echtpaar dat een week eerder eveneens bij Pegida-Utrecht in het Hogelandsepark was geweest – maar vooralsnog hoopte en bàd je dat het aantal demonstranten alsjeblieft nog wat zou mogen toenemen: een team medewerkers, dat de overige aanwezigen vooralsnog overtrof, dat was natuurlijk foute boel! Enfin, daar kon ik verder ook niets aan verhelpen; we moesten het rustig afwachten.

De jongeman die tussendoor op me af kwam met een hoopvol “Komt U voor de demonstratie?” dacht er kennelijk ook zo over, want op mijn “Jazeker” klaarde zijn gezicht een beetje op en zijn reactie “Ik ben Donny; fijn dat U er bent,” klonk het oprecht. In stilte vond ik één , of in dit geval dan een páár geïnteresseerden nog niet bepaald een reden om over te juichen, maar waarschijnlijk redeneerde hij in de trant van: “Als er één schaap over de dam is”……enzovoort. Hij zou enigszins gelijk krijgen, want het aantal zou uiteindelijk uitgroeien tot ongeveer 250 man, al waren dat niet de duizenden waarop ze gehoopt hadden en die trouwens, sinds de grote manifestaties in 2013, op de één of andere manier wel helemáál geen haalbare kaart meer lijken, overigens niet alleen bij ons, maar evenmin bij Links. Je vraagt je af waar dat aan ligt. Maar nou ja……

Goed, langzamerhand breidde het aantal aanwezigen zich dus wel uit. Sommige mensen verschenen gewikkeld in de Nederlandse driekleur. Een man en een jóngeman – zo te zien vader en zoon – hielden samen een spandoek op, waarvan de tekst mij in de lach deed schieten en mij m´n blocnote en pen deed opdiepen om hem over te schrijven: Hij luidde aldus:

“MEER DAN 60% TEGEN OPEN GRENZEN!!”
“WAAR IS DE DEMOCRATIE??”
“EN ONZE MINISTER-PRESIDENT LACHT MAAR!!”
“WIE DENKT HIJ, DAT HIJ IS??”

(Geen idee, wat hij in dat opzicht denkt; dat mogen we nog steeds uitzoeken…..)

Het installeren van de apparatuur op het podium vroeg meer tijd dan gepland (zoals dat overal meestal het geval is, maar om 13.20 uur opende initiatiefneemster en organisatrice Asje Bello (eigenlijk Astrid, zoals ze thans zelf verklaarde) de demonstratie. Ze moest om te beginnen mededelen dat ze van één spreker, die wèl gepland was, ‘niets meer hadden gehoord’, vervolgde met te benadrukken dat iedereen welkom was, al wist ze, zoals ze zelf beweerde, dat “bepaalde groepen hier aanwezig waren.” Ze bezwoer hen “niet te provoceren en geen racistische leuzen te scanderen, zodat de demonstratie een waardig gebeuren zou blijven.” Hierop verzocht ze om één minuut stilte ter herdenking van slachtoffers in Parijs en trouwens àlle slachtoffers van islamitisch geweld, overal ter wereld.” Haar verzoek werd correct, zonder één enkele verstoring opgevolgd.

Hierna kreeg een zekere Bert Klein het woord, die zonder omwegen verklaarde dat men één en ander het beste zó kon samenvatten: “We zijn het zat!” Hij hekelde de omstandigheid,dat Het Nederlandse Staatsburgerschap ongemerkt vervangen werd door het Europese Staatsburgerschap, de enorme last van de migrantencrisis, die zwaar op ons drukte (“Schaffen wir das? Nein, Frau Merkel, wir schaffen das nicht!”), de ‘onzichtbaarheid’ van “onze” premier Mark Rutte, de economische instabiliteit en het feit dat de overheid in verband met de nieuwe aanslagen in Parijs alleen scheen te denken aan de bescherming van de AZC’s en hun bewoners (“Maar waar blijft de bescherming van de eigen bevolking?”) Voor elke blunder van de EU, stelde hij vast, betaalden WIJ de rekening; we waren, kortom, slechts gebaat met minder, minder MINDER EU! Samenwerken en handel drijven waren zónder EU óók mogelijk! (Luid applaus en bijval.)

Waarschijnlijk bij ontstentenis van de spreker waarvan niets meer was gehoord, nam Asje hierop wederom het woord. Het was weliswaar duidelijk dat ze moest improviseren, maar hetgeen ze naar voren bracht kreeg de volle instemming: ze verzekerde blij te zijn met het aantal mensen dat nog was komen opdagen, maar vroeg zich wèl gekscherend af waar de “Internetschreeuwers” gebleven waren. (Inderdaad!) Voorts hekelde ze het verdomhoekje waarin de Nederlandse Ouderen gemanoeuvreerd werden ten gunste van louter gelukzoekers en zelfs van illegálen, die momenteel al vèrgaande eisen durfden stellen! – een en ander voortvloeiend uit de Barcelona-verklaring van 1995, die de islamieten vrije vestiging in het westen garandeerde. “Islamisering vindt plaats vanuit de EU,”stelde ze vast, “en Nederland mag niet islamiseren! Wij eisen ons recht op om daartegen te protesteren, net als het algemene recht op vrije meningsuiting” – Grootscheepse bijval,uiteraard.

Een spreker genaamd Richard Gras, die na haar kwam, legde er in zijn speech vooral de nadruk op dat PVV-volgelingen geen rácisten, maar réalisten zijn, die achter gerechtvaardigde opvang staan. Hiervan is echter geen sprake als er in de praktijk voor driekwart leugenaars en profiteurs worden binnengelaten en de regering daartegen niets onderneemt. “Zij (de Nederlandse regering) heeft veel weg van de ratten die met stille trom het zinkende schip verlaten,” aldus de heer Gras.

Tussendoor bleek de organisatie warempel een aardig entertainment voor ons verzorgd te hebben:  een weliswaar onbekende, maar professionele zanger, Harm Rikken, die live enkele bekende volksnummers ten beste gaf. Dat werd gewaardeerd: Het weer was intussen aanmerkelijk verslechterd, de regen viel steeds nadrukkelijker, maar een dergelijke attente geste voorzag ons allen van de nodige moed om het tot het einde vol te houden! De daarop volgende spreekster was:

Screenshot_3Sanne van Schie. Een jongedame, die begon met de positie van haar moeder te schetsen, die als vrijwilligster werkte in de zwakzinnigenzorg. Zij had daarvoor niet de vereiste opleiding genoten, verklaarde Sanne; vrijwilligers krijgen die niet. Toch dreef de zorg voor het leeuwendeel op hèn, uit bezuinigingsoverwegingen. Tevens ontbrak het in deze zorgsector aan mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen: een pedofiel met het IQ van een driejarige werd zonder toezicht losgelaten in de omgeving van het nabijgelegen kinderdagverblijf en ingegrepen werd er pas als het kwaad al geschied was. Uit bezuiniging, nergens anders om. Ook vroeg Sanne zich af wat het voor vluchtelingen waren die steeds hogere eisen stelden, die de gemeenschap het geld kostten dat onder meer bestemd zou moeten zijn voor dit soort voorzieningen. Waarom, vroeg zij zich af, konden ze niet gewoon blij zijn met hun veiligheid?

Spreker nummer vijf, die middag, bleek……kijk eens aan: Wil Pronk, oftewel “onze” Willemientje! Met verve droeg zij twee van haar eigen gedichten voor, namelijk: “Hart op de tong” en “Denkend aan Holland.” Beide werden duidelijk gewaardeerd en bleken verzekerd van véél bijval!

Een jonge vrouw genaamd Conny Ligtvoet sloot het programma af met een rede, waarin ook zij het recht van de autochtoon opeiste om te staan voor zijn land, zijn zaak en zijn vrijheid van meningsuiting zonder door een partijdige overheid monddood gemaakt en in het verdomhoekje geplaatst te worden. Zij besloot met de inmiddels al zo veelzeggende stelling: “Ik ben geen racist, ik ben een realist.”

Het liep intussen naar half drie en de regen viel langzamerhand met bakken uit de hemel! Asje sloot het geheel af met de mededeling dat ze wilde proberen de komende tijd elke maand een demonstratie te organiseren in telkens een andere stad in Nederland! “Als er ook wat van terecht komt een goed initiatief,” dacht ik bij mezelf. Ondanks het slechte weer waren verschillende mensen best bereid te blijven tot Harm Rikken zijn slotnummer gezongen had, een vertolking van André Hazes’ “Zij gelooft in mij.” Een waardig besluit van de middag. Ik ging nog even snel Asje gedag zeggen, die inmiddels ook al bleek te weten wie ik was, net als Raffie Chohan: “Tot ziens, lieverd,” klonk tenminste haar afscheidsgroet, “kom je de 29ste ook weer naar Pegida-Rotterdam?” “Oh, vast en zeker!”, verzekerde ik, ietwat voorbarig, maar welgemeend.

In de regen op weg naar het station viel het me in hoe toepasselijk het slotnummer van Harm Rikken eigenlijk geweest was. “Zij gelooft in mij.” Deze demonstratie, hoewel in feite zonder strubbelingen en verstoringen verlopen, had toch weer de nodige tegenslagen te verwerken gehad: minstens één spreker was afgehaakt, de aanpak was wat amateuristisch geweest, het aantal demonstranten was (weer) zwaar tegengevallen en ook het weer had uiteindelijk niet meegewerkt, maar toch was de sfeer goed geweest, de geste om een professionele zanger te laten optreden hartverwarmend-attent en iedereen die aanwezig wàs, had er 100% àchter gestaan……Omdat men gelóóft had in datgene wat hier werd uitgedragen! “Want zij gelóóft in mij……Want wij gelóven hierin…….” zong ik in gedachten tijdens die korte weg naar het Centraal Station. Wie gelóóft in wat hij doet, haakt niet af: Hij blijft dóórgaan. Tót hij het ooit wint.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

33 reacties op Want wij gelóven er in . . .

  • delamontagne zegt:

   In de schoolboeken van de arab-kindertjes in S.A. staan al sinds-jaar-en-dag de ergste anti-westerse dingen.
   De amerikanen hebben daar jaren geleden al tegen geprotesteerd bij de Saoudies, maar die zeggen er wat aan te doen…………en laten alles zoals ,t is.
   Ze worden daar al van vroegs af aan met haat tegen niet moslims opgevoed.

   Like

 1. Driek zegt:

  Ik vind dat je dit heel mooi hebt geschreven, Theresa, mijn compliment. Ik trek die manifestaties niet meer, mijn leeftijd begint mij parten te spelen.

  Like

 2. Nemesis zegt:

  Niet alleen dat Theresa dit verslag weer super heeft geschreven, waarvoor dank. Wil ik mij ook bedanken bij de organisatie en de mensen die ondanks het slechte weer toch zijn komn opdagen. Het aantal is niet eens teleurstellend. Ik denk hierbij aan de eerste demo’s van bijv. Pegida Dresden en zie wat er van geworden is. Dit geldt voor meerdere steden waar die demo’s worden gehouden. En die hebben heel wat te verduren van de SAntifa. Dus ja, het kan wel eens uitkomen, als er een schaap over de dam is volgen er mee. Wens jullie enorm veel succes en uithoudingsvermogen toe.

  Like

 3. Edjan zegt:

  citaat: … “Wie gelóóft in wat hij doet, haakt niet af: Hij blijft dóórgaan. Tót hij het ooit wint…”
  Mooi, Theresa, zal ik proberen te onthouden.

  Like

 4. Ik kom ook naar de demonstratie van Pegida op 29 november op de Pim Fortuynplaats in Rotterdam om 14.00 uur met een cartoon, Theresa, van ‘profeet’ Mohammed als een varkenskop!!!

  Like

 5. Bert zegt:

  Bij de Pegida demo werd ook al terecht afgevraagd waarom er 1000’den op internet een grote mond hebben en klagen maar bij een demo op straat valt de opkomst vies tegen. Net zoals bij Pro zwarte piet demo’s, komt er een handje vol mensen, óf wordt afgelast wegens te weinig deelnemers. Tjonge jonge zeg. Kan men een keer massaal op straat erover klagen komt men niet. Alleen als het over hun eigen CAO ofzo gaat, over geld, dan staat men pas op de barricade. *zucht* Wel klagen maar anderen moeten het maar opknappen.

  Like

 6. JooJootje zegt:

  De moed niet laten zaken Theresa het gaat juist goed iedere keer dat jullie daar staan zal het aandacht trekken en langzaam maar gestaag zullen er mensen bij komen via internet gaat het niet lukken dat is bekend maar richt je op de voorbijgangers en eventueel lokale bloggers en pers als die vragen hebben sommige zullen er zelfs bij komen staan uit om te luisteren het gaat goed laat tijd zijn werk doen maar blijf zorgen dat de mensen in de gaten krijgen dat jullie er iedere maand staan zelfde dag zelfde tijd.

  Like

 7. Roni zegt:

  Theresa, bedankt wederom voor je verslag van deze realistische dag.
  Mooi dat je voor onze verslaggeefster speelt !!
  Leve de realisten.

  Like

 8. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Ook ik was aanwezig op de demo van vanmiddag. Mijn beleving was beduidend anders. Het scheelt misschien dat Den Haag mijn woonplaats is waardoor ik in een half uurtje eveneens iets te vroeg aanwezig was. Ondanks dat de organisatie meer dan genoeg ordebewakers had maakte het geheel op mij een erg amateuristische indruk. Er werd inderdaad behoorlijk laat begonnen door de organisatrice maar wat daar de reden voor was werd mij niet erg duidelijk, veel bedrijvigheid leek er niet te zijn. Dan het punt van het aantal bezoekers, dat waren er naar mijn waarneming hooguit om en nabij de 100 en zeer zeker geen 250.
  De toespraak van Bert Klein was goed voorbereid en sneed ook hout en kreeg instemming van het publiek.
  Daarna kwam het praatje van Astrid Bello en dat vond ik uitermate zwak en dwarrelde een beetje van links naar rechts. Daarna kwam de zanger en heb ik het voor gezien te houden.
  Het weer zal ongetwijfeld velen hebben weerhouden te komen maar deze opkomst was ver onder de maat. Het enige positieve van het geheel vond ik het politieoptreden, ze oogden ontspannen en er liepen een paar agenten tussen het publiek die links en rechts een praatje maakten.
  Naar mijn smaak waren ze wel erg massaal aanwezig, kennelijk was van Aartsen er niet helemaal gerust op.

  Like

 9. Wauso zegt:

  In mijn Wauso bij Fenixx heb ik de laatste Pegida demonstratie in een erg lang artikel beschreven. Als Pegida geen aangifte bij de politie doet, dan is het niet verantwoord om naar de demonstratie te gaan. Dan verdienen ze dit ook niet ! Je in een hoek laten trappen en vervolgens als een ezel staan te kijken, wanneer komen jullie me weer trappen, dat dient nergens voor. Er staat ook kort beschreven waarom het onzinnig is, dat mw. Chosan wel voor het Gerecht moet verschijnen.

  Like

  • “Dan verdienen ze dit ook niet?” Zo zo, maakt Ú dat eventjes uit?
   Hartelijk dank voor uw scherpzinnige artikel, maar dat geeft U nog niet het vetorecht in deze kwestie!
   Pegida mag het dan -in theorie- niet doen, zoals U het graag ziet, maar ze dóen het tenminste wèl!
   Kom anders achter het toetsenbord vandaan, ga zelf een demonstratie organiseren en doe het zelf beter, zou ik zeggen!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 10. peterdm zegt:

  Het mag nu duidelijk zijn dat door het lezen van de koran mensen veranderen in beesten!

  Like

 11. Klukkluk zegt:

  Dank. Maar waarom op de dag van de Sinterklaas intocht?

  Like

 12. jowitteroos zegt:

  Dank voor het verslag en dat je erbij was Theresa. Ik hoorde van verschillende mensen dat zij niet iedere keer de treinreis konden betalen en eventueel carrpoolen met een vreemde ( als die er waren) bleek ook geen optie. Ondertussen zag ik op tv wel andacht voor de stile tochten gehouden nav Parijs maar niets over de demo van jullie, wel wat krantenkopjes… Evenzo werd meerderekeren in beeld gebracht hetgeen van Aartsen zei……………..wat ik schandalig vond, nml dit: http://www.omroepwest.nl/nieuws/2988221/Van-Aartsen-We-moeten-ons-afzetten-tegen-radicale-salafisten-en-Geert-Wilders
  Nogmaals dank Theresa

  Like

 13. R.Kroonenberg zegt:

  .
  triest maar waar….ik was ervan overtuigd geraakt dat deze demo niet dóór zou gaan…..nergens meer iets van te lezen…zelfs bij de PVV niet, zelfs bij Bron niet, heb er op eigen site nog iets over geschreven, geen enkele reactie !
  .
  ik hoop en vertrouw dat er op de diverse site’s méér aandacht aan de komende Pegida-demonstratie ( 29 nov.) zal worden besteed, want bekend is natuurlijk allang dat “Onze Nationale Pers” het waarschijnlijk wéér zal laten afweten !
  .
  Jasterke
  .

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Ook ik voel mij een ware realist. Bedankt voor deze mooie beschrijving Theresa. Interessant zal het worden, als de mogelijkheid ontstaat dat er ook in andere delen van Nedeland, zo een demonstratie gehouden zou kunnen worden.

  Like

 15. J.A. Dus zegt:

  Dan zul je de Democatie moeten veranderen mbt vrijheid van religie.
  Op de Islam een verbod daar deze als enige iets voorstaat wat de gehele mensheid triest treft is radicaal,, toch zullen er verzen geschrapt moeten worden om de indoctrinatie te stoppen.
  Mits,, moslims erkennen dat deze verzen niet in het boek thuishoren, deze verwerpen.
  Referendum voor de moslims,, je ondertekend of vertrekt, geheel vrijwillig er is geen dwang,, enkel het ontnemen van alle hier voor de burgerij geldende sociale wetten als je niet erkend dat de mens door geen enkele religie geknecht kan worden als onbeduidende slaven.

  Like

 16. iemand zegt:

  De internetschreeuwers weten ongeveer vanaf de ‘ban de bom’-demonstraties wat het NUT is van demonstraties: NIETS.

  Like

 17. Koos zegt:

  Het gebrek aan publiciteit is zeker een oorzaak voor de lage opkomst. Ik wist het toevallig omdat ik vorige week op de Pegida-demo in Utrecht was waar deze demo werd aangekondigd. Maar volgens mij was er toen sprake van 14:00 uur, waardoor ik 1 uur te laat kwam.
  Omdat aankondiging via internet het gevaar met zich meebrengt dat we door de links-fascisten worden belaagd, zou een mond op mond berichtgeving beter zijn. Bijvoorbeeld: Iedereen nodigt 2 mensen uit, die elk ook weer 2 mensen uitnodigen. Dat levert na 10 stappen al ongeveer duizend deelnemers op.

  Like

 18. Tistochwat zegt:

  Allereerst hulde voor het doorzettingsvermogen van Theresa en de andere aanwezigen!

  Dan nu mijn woede en verontwaardiging weer:

  “Voorts hekelde ze het verdomhoekje waarin de Nederlandse Ouderen gemanoeuvreerd werden ten gunste van louter gelukzoekers en zelfs van illegálen, die momenteel al vèrgaande eisen durfden stellen!”

  “die als vrijwilligster werkte in de zwakzinnigenzorg. Zij had daarvoor niet de vereiste opleiding genoten, verklaarde Sanne; vrijwilligers krijgen die niet. Toch dreef de zorg voor het leeuwendeel op hèn, uit bezuinigingsoverwegingen.”

  Ik kreeg een mail van het verzorgingstehuis waar mijn ouders wonen. Het gaat om ‘mantelzorg’ en o, wat wordt het allemaal gezellig en prachtig geregeld voorgesteld! Het is alleen maar leuk om ‘mantelzorger’ te zijn!
  Allemaal de schuld van gekke kromme Jetta en d’r rooie kameraden met hun ‘participatiemaatschappij’.
  De moed zinkt me in de schoenen, als ik bekijk wat er allemaal van mij wordt verwacht, want ik kán het nu al niet meer aan: niet lichamelijk en niet geestelijk.
  Er zal wel gezegd gaan worden dat er dan maar hulp van buitenaf ingehuurd dient te worden, maar wie betaalt dat? Rutte? Nee, tuurlijk niet; die heeft ons belastinggeld hard nodig voor het in de watten leggen van z’n geliefde’vluchtelingen’!!!

  Beste Theresa en andere dappere demonstratie-deelnemers, ik hoop toch zó dat jullie inspanningen succesvol zullen zijn; ik red het gewoon niet meer om overal heen te reizen; ik ben al blij als het wonder geschiedt dat ik weer een dag ben doorgekomen.

  Like

 19. Tistochwat zegt:

  Dit is tenminste van harte gemeend:

  [quote] Hierop verzocht ze om één minuut stilte ter herdenking van slachtoffers in Parijs en trouwens àlle slachtoffers van islamitisch geweld, overal ter wereld. [/quote]

  Maar dit! Wat stelt DIT nu voor?! Deze figuur zal NOOIT hinder ondervinden van of gevaar lopen door islamieten!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24747874/__Ook_Maxima_houdt_minuut_stilte__.html
  Het stikt in de wereld van de huichelaars…

  Like

 20. De nederlanders komen mischien ècht in opstand wanneer ze zien dat in de grotere steden de hakblokken of guilotines (gaat efficienter) worden opgetuigd.

  Like

 21. Helena zegt:

  Theresa wat een briljant verslag, onze complimenten, we hebben het met veel plezier gelezen en dankjewel dat je de sfeer tijdens de demo op zo’n fantastische manier hebt weten over te brengen. Zelfs de politie prees de goede en ontspannen sfeer en dat hebben we natuurlijk te danken aan de organisatoren Asje en Donny die niet alleen een en al enthousiasme waren, maar ook de helden (de mensen op het veld die ondanks het slechte weer toch gekomen waren) nog even in het zonnetje hebben gezet. Wij vonden zanger Harm Rikken ook geweldig, helemaal top! De opkomst viel ons echt niet tegen, we zijn de Pegida’s gewend en daar durven de meeste niet op af te komen door de (ten onrechte) negatieve berichtgeving, maar hopelijk gaat dat ook veranderen, we houden vol!. We spraken verschillende mensen die we al eerder hebben ontmoet tijdens de demo’s en die zijn, net als wij, super gemotiveerd om weer te komen de volgende keer ,dus Theresa, we zullen jou vast ook weer eens tegen komen wellicht in Rotterdam. Leuk dat we nu je naam weten, wij zijn dat echtpaar dat je noemde, hartelijke groeten van Helena en Ton

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s