STRUISVOGELS

Screenshot_29

Joods Islamitisch Platform Amstelland. November 2015.

(Door: “Driek”)

Op de site van Joods.nl lees ik dat de eerste bijeenkomst van het Joods Islamitisch Platform – Amstelland (JIP) heeft plaatsgevonden. Er waren ongeveer veertig deelnemers. Het platform heeft ten doel de ontmoeting tussen Joden en moslims in Amstelveen te bevorderen. In een tijd waarin extremen zich uiten en meer en meer aanhang krijgen, wil JIP werken aan een inclusieve samenleving, waarin niemand wordt uitgesloten. De aanslagen in Parijs laten volgens een persbericht van de organisatie zien dat cohesie in de samenleving belangrijker is dan ooit tevoren.

En elke keer weer, de ganse geschiedenis door, is het zo begonnen. Praten en  den vijand stroop om de mond smeren. Elke keer weer maakt iedereen zich wijs dat het wel zal loslopen. Maar niet voor niets nodigen Joden van het Joods Islamitisch Platform islamieten uit om te bespreken hoe Joden en islamieten prettig met elkaar kunnen samenleven. Zij smeren stroop om de mond van de vijand. Maar, let wel, lezer van deze recalcitrante site van E.J. Bron, alles herhaalt zich. Wees er op voorbereidt.

“O Jullie die geloven! Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (soera 5:51)

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de leden van de Joodsche Raad tijdens zijn oprichting op 13 februari 1941 ook zo gesproken. Hoe je het best met de Duitsers kunt samenleven. Struisvogelpolitiek. Doch zij wilden hun Joden heelhuids den oorlog doorloodsen. En die leden van de Joodse Raad waren niet de eersten den besten. Het waren zeker geen lieden van een schoen en een slof.

En niemand kon zich toen, in die tijd, voorstellen dat het puikje der Joodse burgerij in schamele kampkledij in de rij zou moeten staan voor een kommetje dunne soep. En toch is dat werkelijk gebeurd.

Zij allen ondergingen hetzelfde lot. In september 1943 werd de leiding van den Joodsche Raad naar het kamp Westerbork afgevoerd. De Raad hield op te bestaan. Abraham Asscher overleefde de oorlog in Bergen-Belsen. David Cohen in Theresienstadt. Over de andere leden van de Joodsche Raad is geen informatie meer te vinden. Waarschijnlijk zijn allen omgekomen in de gaskamer.

Screenshot_28

Joodsche Raad. Amsterdam 1941.

Lezer, ik zit met een kwellende vraag. Stel dat die volgelingen van Mohammed het hier voor het zeggen krijgen, gaan de imams dan ook met de Joden aan tafel zitten om te bespreken hoe ze de omgang tussen Joden en islamieten kunnen bevorderen? Ik denk het niet. Lezer, ik houd mijn hart vast.

Ik wens u allen nog een gezegende dag.

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "religieuze dialoog", "Weg met ons!", achterlijkheid, antisemitisme, Appeasement, cultuurrelativisme, Dhimmitude, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Joden, Jodenhaat, Krankzinnigheid, lafheid, Linkse joden, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

24 reacties op STRUISVOGELS

 1. J i j houdt je hart vast, maar het was te wensen, dat de Joodse organisaties wat meerhun hart vasthielden, Driek,en hun mensen beter waarschuwden in plaats van zo naief ‘de dialoog te willen aangaan:”
  Ze lijken wel gek met hun JIP: Dat werkt op den duur immers niet!
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 2. louis portugal zegt:

  Helemaal mee eens Driek.
  Straks zullen de “echte” moslims van de IS met hun aanhang die verdwaalde moslims wel aanpakken of de nek korten.

  Like

 3. toetssteen zegt:

  Ik vrees dat de toplaag opnieuw hetzelfde zal doen en de rest de pisang is. Niets nieuws onder de zon.

  Like

 4. Driek zegt:

  Theresa zegt: J i j houdt je hart vast, maar het was te wensen, dat de Joodse organisaties wat meer hun hart vasthielden, Driek,en hun mensen beter waarschuwden in plaats van zo naief ‘de dialoog te willen aangaan:”

  Daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in, lieve Theresa, maar de leden van die Joodse organisatie hebben daar hun beweegredenen voor. Dat kun je gerust van mij aannemen.

  De schrandere ziet het onheil en bergt zich;
  de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
  Spreuken27,12

  Like

 5. Edjan zegt:

  Nou, ik ken wel een paar joden in Nederland en dat zijn de grootste moslimvrienden. Waarom snap ik niet maar waarom zou ik ook.

  Like

 6. Sjaak zegt:

  Dit troyaanse moslimgedrocht liegt al
  wanneer ze hun smoelwerk open trekken !
  Ze hebben het in de terug liggende tijd niet gedaan,
  ze doen het nu niet – ze zullen het nooit en te nimmer doen !
  Maar de werkelijke oorzaak voor deze schijnheilge
  openbaring is enig en alleen om af te lenken van hun
  bedrog over tientallen jaren en bestelen en oplichting
  van het Nederlandse soziaalsysteem !
  Ze voelen de koude adem in hun nek omdat er langzaam
  maar zeker door gegrepen word en hun soziale hangmat
  waarin de meeste verkeren door het het grote aantal
  vluchtelingen in gevaar is omdat nu een groot aantal
  onberechtigde steuntrekkende parasiten nu hun tanden
  getrokken worden !

  Like

 7. Hendrik M. zegt:

  Heel mooi geschreven Driek!
  Enig vertrouwen in een mohammedaan is vergooit vertrouwen en zal zich tegen u keren.
  Mensen, trap er niet in!

  Like

 8. Republikein zegt:

  Mooi Driek.

  Like

 9. Guardiacivil zegt:

  Ik vond via een andere link een bericht over Obama de President (uit website Franklin Terhorst)………………………………….. http://franklinterhorst.nl/Is%20Obama%20een%20moslim.htm

  Like

 10. fleckie zegt:

  Israel als voorbeeld nemend: concessies doen, gedeeltes land afstaan, en NOG is het voor de moslims niet genoeg. Denkt.. MEN.. nu echt dat moslims HIER anders zullen redeneren?( noemt men dat niet ‘tegen beter weten in’) ?

  Like

  • fleckie zegt:

   Uit Mythen en feiten, een beknopt overzicht van het Arabisch- Israelisch Konflikt……………
   MYTHE: ‘Palestina is altijd een Arabisch land geweest”…………………..FEIT………………….
   Sedert de Arabische verovering in de 7 e eeuw is Palestina nooit uitsluitend een Arabisch land geweest. Er werd nooit een onafhankelijke Arabische staat in Palestina opgericht en er heeft nooit een aparte Palestijnse natie bestaan. Het ‘Palestijnse nationalisme’ is pas na de Eerste Wereldoorlog ontstaan en wel als deel van het Panarabismus of van het ‘syrisch’ Arabisch nationalisme dat de oprichting nastreefde van een Groot- Syrie met DAMASKUS als hoofdstad. De stichter van dit nationalisme ,Ezzedien Kassem,was een Syrische immigrant afkomstig uit Latakia. >>>>>>>>>>>>>>
   ………..Mythe……….’De Joden kregen van de Westerse staten het recht zich ten koste van de Palestijnse Arabieren in Palestina te vestigen. De Westerse staten probeerden hun geweten schoon te wassen van hun passieve houding tijdens de nazi genocide”…………..
   ……………FEIT………..De BALFOUR- verklaring van 1917. het mandaat van de Volkenbond evenals andere officiele teksten van de kant van Westerse staten waren een officiele erkenning van het recht op een Joods Nationaal Tehuis in Palestina lang voordat Hitler in Duitsland aan de macht kwam. ………..Talrijke Arabische nationalisten stonden sympathiek tegenover het nazisme o.m.een van de oprichters van het Palestijns- Palestijns nationalisme, Hadj Amien El Hoesseini, moefti van Jerusalem………..in november 1943 verklaarde de moefti van Jerusalem,die naar Duitsland was gevlucht,tijdens een officiele plechtigheid te Berlijn: ” U, Duitsers ,weet wel hoe men zich van Joden moet ontdoen”……….. Op 27 juli 1944 drong El Hoesseini er in een brief aan Heinrich Himmler,de hoogste chef v.d.SS op aan,alles te doen om de Joodse immigratie in Palestina te verhinderen. ………..Hadji Amien El Hoesseini moedigde de Mohammedanen uit bezet Europa aan( vooral uit JOEGOSLAVIE) dienst te nemen bij de WAFFEN SS. In 1946 werd hij tijdens het proces van Neurenberg vervolgd wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden,maar wist naar Libanon te ontvluchten,waar hij in 1975 stierf. …………..( Joegoslavische SS: KAMA + HANDSCHAR, 18.000 ?man sterk)
   ……….MYTHE……….” Voor de komst van de Zionisten was Palestina een vruchtbaar landbouwland”………… FEIT………..Aan het einder.d.Middeleeuwen was Palestina een schraal braakland geworden als gevolg van de invallen van de Mammelukken die systematisch de kustvlakte verwoestten om een terugkeer v.d.kruisvaarders onmogelijk te maken. ….. In de zestiende eeuw en aan het begin v.d.17 e eeuw,verbeterde de toestand in een deel van het land,dankzij het goede bestuur van de eerste OTTOMAANSE gouverneurs en dankzij de Joods-Spaanse immigratie in TIBERIAS en JERUSALEM…… Vanaf het einde v.d. 17e eeuw wordt Palestina opnieuw een onvruchtbaar ,onderontwikkeld en schaars bevolkt gebied. ……………. In 1867 bezoekt de Amerikaanse auteur Mark Twain het Heilige Land. ………..” Overal hangt een doodse stilte… Tijdens onze reis hebben wij niet een menselijk wezen gezien. Af en toe ,een boom of een johannesbroodboom… De cactus en de olijfboom,de trouwevrienden van slechte grond,schijnen het land te hebben verlaten.”. ……………In dezelfde periode publiceren twee Engelse reizigers ,W.H.Bartlett en Thomas Allom,een reisgids voor “Syrie en Klein-Azie” die o.m.in het Frans werd vertaald en talrijke herdrukken beleefde. …..Men leest er de volgende passage:” De afstand van JAFFA naar Jeruzalem bedraagt ongeveer vijftig mijl. Twee lange en pijnlijke dagen kostte deze tocht. De troosteloze gebieden waardoor wij trokken waren onbewoond,onbegroeid en dor”. …………………………
   In het boek” Het Heilige Land” uit 1895 beschrijft de Nederlandse dominee I. kraayenvelt de Karmel::…..” Eens moet de Karmel een waar paradijs zijn geweest,een oord vol liefelijkheid. Gelijk zijn naam,’ Boomgaard”, reeds vermoeden laat,was hij den Israëlieten door zijn dichte wouden, Schoonen plantengroei,bloesem en kruidenrijke weiden lief…Sedert Eliazarov dit gebergte tot Zijne woonplaats koos,zijn eeuwen over zijn kruin heengegaan en met haar veel van zijn schoonheid…..De olijfbomen en wijnranken zijn zeldzaam geworden,terwijl de geiten en schapen die langs de berghelling grazen,zelfs nog ieder uitspruitsel vernietigen”.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Like

   • fleckie zegt:

    Vervolg Lewis French ,door de Britse regering in 1931 tot directeur benoemd van de Ontwikkeling van Palestina, schetst het volgende beeld: ……….” Het land was bewoond door de Fellaini,die in gammele huizen woonden,opgetrokken uit gedroogde modder,,en die aan malaria leden. Grote gedeelten van niet land waren helemaal niet ontwikkeld. De Fellaini waren voortdurend het doelwit van plunderingen en chantage van hun buren de Bedoeïenen “………………….. De Franse schrijver Elie Faure,een overtuigd antikoloniale bezocht Palestina in 1932 en beschrijft het Joodse pionierswerk als ” Velden,waar zich nog geen tien jaar geleden steenwoestijnen uitstrekten. De mens van goede wil schept hier in tien jaar volledige steden,kelders,waterreservoirs,fabrieken,bibliotheken,scholen en brengt elektriciteitsvoorzieningen op het platteland. Ik geloof niet dat het Joodse volk de wereld ooit een dergelijk voorbeeld van voortdurende energie,doorzettingsvermogen en wilskracht heeft getoond…”……………………MYTHE………………..” De Joden kochten voor een appel en een ei grond van de Arabieren”……………………FEIT……………………….
    Na afloop van de Eerste Wereldoorlog behoorde het grootste gedeelte v.d.grond van Palestina aan de grootgrondbezitters die in BEIROET,,..DAMAKUS,..of CAIRO woonden…..80% van de Arabische Palestijnen waren landbouwers die voor rekening werkten van de grootgrondbezitters of van de rondtrekkende Bedoeïenen ………..Een gedetailleerd onderzoek van de grondaankoop in Palestina tussen 1880 en 1948 toont aan,dat 73% v.d.gronden door de JODEN AANGEKOCHT werd,,van grootgrondbezitters was. Deze grond werd niet bebouwd vanwege de steen-of zandachtige bodem ervan of de aanwezigheid van MOERASSEN..De Britse onderzoekscommissie,voorgezeten door Lord Peel, merkte in 1937 op:…..” De Arabieren beweren dat de joden een te groot gedeelte krijgen van de goede gronden; deze beschuldigingen kunnen niet worden gestaafd. De meeste citrusplantages van ..vandaag..werden aangekocht als ..zandgrond,duin,moeras of uitgestrekte woestijn…Op het ogenblik van de aankoop was het praktisch onmogelijk te voorspellen dat de nieuwe eigenaars de middelen of de technische capaciteiten zouden bezitten om het gebied vruchtbaar te maken”. ……………..
    Volgens het rapport van de Peel-commissie betaalden de Joden in Palestina tussen .1933 en 1935 …4,2 miljoen pond sterling voor de aankoop van land,( hetgeen in 1936 ongeveer… 20 miljoen dollar …betekende) in drie jaar. Dit bedrag is – wanneer men rekening houdt met de toenmalige koers v.d.dollar..-.. Fabelachtig groot. De schrijver Moshe Aumann merkt in zijn boek ” Grondbezit in Palestina tussen 1880 en 1948″ op……
    ” in 1944 betaalden de Joden 1.000 tot 1.100 dollar per acre ( ongeveer 0,4047 HA) ..dorre of halfdode grond. In hetzelfde jaar werd een acre vruchtbare zwarte grond in de staat Iowa verkocht voor 110 dollar”. …………………………De Britse autoriteiten gaven geen staatsgronden aan de Joden,in tegenspraak tot wat was gesteld in het mandaat v.d.Volkenbond over Palestina. De Arabische landbouwers kregen daarentegen wel staatsgronden. …………………MYTHE………………..” Door de Joodse nederzettingen moesten talrijke Palestijnse Arabieren wegtrekken”………………………. FEIT…………………..
    De Britten hebben herhaaldelijk onderzocht of Arabieren weg moesten trekken als gevolg van GRONDAANKOOP door Joden. Telkens bleek dat deze klachten niet op feiten berustten. De Britse regering in Palestina schonk aan elke Arabische landbouwer die ” door Joodse aankopen van land werkloos werd”, staatsgronden,slechts 347 landbouwers maakten gebruik van deze mogelijkheid.In plaats van een Arabische EXODUS te veroorzaken,was er juist,als gevolg van de Joodse immigratie en de vestiging van Joodse landbouwers ,…EEN VERSNELDE ECONOMISCHE OPBLOEI met een tekort aan werkkrachten die LEIDDE tot EEN VERSNELDE ARABISCHE IMMIGRATIE VANUIT TRANSJORDANIE ,SYRIE en IRAK………………In zijn brochure” GRONDGEBIED IN PALESTINA” toont dr.A.H.Wertheim aan dat de Britse onderzoekscommissie tot 1937 niet meer dan ..664.. ONTHEEMDEN ..in heel Palestina heeft kunnen vinden..”…………………..MYTHE……………………” De Arabieren bezaten voor 1948 het grootste gedeelte van de Palestijnse grond”……………………FEIT……………………
    Op het eigenlijke Israelische grondgebied( de grenzen van 1949-1967) bezaten de Arabieren voor de oorlog van 1948 een vijfde van de grond. De rest behoorde toe aan de staat ( hoofdzakelijk woestijngronden) of aan de Joden. …………….De. Arabieren die in 1947-1949 het Israelisch grondgebied verlieten als gevolg van de oorlog bezaten 16,5% van de grond. De Arabieren die in Israel bleven en Israelisch staatsburger werden ,bezaten 3,3% v.d.grond.( Survey of Palestine,1946, BritishMandate Mandate GOVERNMENT,p.257). ………………….MYTHE…………………..” De vestiging van de Joodse staat schond het zelfbeschikkingsrecht v.d.Palestijnse Arabieren”………………….. FEIT……
    …………….De VN hadden zowel aan Arabieren als aan Joden in Palestina het recht op zelfbeschikking aangeboden. Aan beide zijden werd een onafhankelijke staat voorgesteld. Als de Palestijnse Arabieren op het voorstel zoudenzijn ingegaan ,hadden zij een eigen staat kunnen oprichten op het grondgebied dat hen was toegewezen door het VN- Verdelingsplan. Maar de grenzen van dit verdelingsplan werden door de Arabische inval uitgewist. Het waren de Arabische staten– niet de Joden– die het hen toegewezen Arabische Palestina vernietigden,aangezien zij het HELE GEBIED WILDEN VEROVEREN. …Een gedeelte van wat Arabisch Palestina had moeten worden,werd bezet door TRANSJORDANIE( de WESTELIJKE JORDAANOEVER en de OUDE stad van JERUSALEM) en door EGYPTE,( GAZASTROOK).Israelische soldaten namen West-GALILEA in dat als basis had gediend voor Arabische ongeregelde troepen. De Israëli’s openden een nieuwe weg van de kust naar Jerusalem om de belegerde stad van eten en drinken te kunnen voorzien……IRONISCH genoeg was ISRAEL de enige staat in het Midden-Oosten die de oprichting van een Palestijns-Arabische staat daadwerkelijk steunde,doordat het het VERDELINGSPLAN v.d.VN aanvaardde……………
    ………MYTHE………………….” De Arabieren vormden het grootste gedeelte van de bevolking van Palestina”. ………………….FEIT………………….Toen in 1947 het Verdelingsplan tot stand kwam,vormden de Arabieren in geheel Palestina een meerderheid. Maar de Joden waren in de meerderheid in het gebied dat hen door de resolutie was toegewezen..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    Like

   • Republikein zegt:

    Wat is de bron svp?

    Like

   • delamontagne zegt:

    U en ik en nog weinig anderen weten veel van de opgesomde feiten.
    Jammer dat de meeste anderen de MYTHE voor waar aan nemen……

    Karmel nu 2015………..

    Like

   • fleckie zegt:

    Mythe’Het racistische karakter v.h.Zionisme wordt bewezen door Israels steun aan de Zuidafrikaane apartheid’……………………FEIT……………………Zoals elke staat streeft Israel naar betrekkingen met zoveel mogelijk andere landen. De betrekkingen met Zuid Afrika betekenen net als de Belgische en Nederlandse betrekkingen met dat land geenszins een steun aan de racistische politiek van de Uisaftrikaanse regering. ………..De economische betrekkingen tussen Israel en Zuid-Afrika zijn onbetekenend vergeleken met de handelsbetrekkingen tussen Zuid-Afrika en EUROPA.,de ARABISCHE staten,en zelfs ZWART AFRIKA. In 1978 bedroeg de invoer van Israel uit Zuid-Afrika 80 miljoen dollar,en de uitvoer naar Zuid-Afrika 38 miljoen dollar. De Nederlandse export bedroeg daarentegen in .1978 ..371 miljoen gulden en in 1979 425 miljoen gulden,terwijl de Ned.import uit Zuid-Afrika over deze jaren respectievelijk 402 miljoen en 497 miljoen gulden bedroeg. Voor Belgie..en..Luxemburg bedroeg de export naar Zuid-Afrika in 1978 …4.5 ..miljard…B.franken,..en in 1979 ..5,4 ..miljard. De import van Belgie uit Zuis-Afrika was ..10,4 miljard B.franken in 1978 en..12,4 miljard B.franken in 1979. Hieruit blijkt dat het Nederlandse en Belgische handelsvolume t.o.v.Zuid-Afrika 4.. A…6.. Maal zo groot is als dat van Israel. Ook de handel van Zuid-Afrika met..ZWART-AFRIKAis groot. In september 1979 betoogde de voormalige VSaambassadeur Andrew Young dan ook: …….” Het is niet eerlijk …ISRAEL…te verbinden ..aan..Zuid-Afrika. Indien er een band bestaat dan moeten wij naar Groot-Brittannie,Duitsland, Japan, ..en de Verenigde Staten kijken, die alle betrekkingen hebben met Zuid-Afrika. ISRAEL wordt al te gemakkelijk als..zondebok gebruikt voor ..onze..andere..problemen”………………………………………………
    Er bestaan tevens rapporten over een belangrijke handel in GOUD tussen Zuid-Afrika…en…de…ARABISCHE. landen…………………..De meeste Zuid-Afrikaanse ..WAPENS komen uit FRANKRIJK..en GROOT-BRITTANNIE. Deze twee landen leverden straalvliegtuigen,onderzeeërs,helicopters en tanks. Israels wapenverkoop is hierbij vergeleken klein en onbelangrijk. …………N”a.v..het door ..de..VEILIGHEIDSRAAD..ingestelde wapenembargo tegen Zuid-Afrika verklaarde de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van Israel,Mosje Dajan, aan secretaris-generaal …WALDHEIN…v.d.Ver..Naties dat ISRAEl het wapenembargo volledig zal naleven ( zie o.m. De Neue Zurcher Zeitung van 8 april 1978)…………….. Wat de Zuid-Afrikaanse apartheid betreft heeft Israel bij herhaling de racistische discriminatie in Zuid-Afrika veroordeeld. .In begin 1978 bijvoorbeeld weigerde de Ambassadeur van Israel in Zuid-Afrika aanwezig te zijn bij de première v.d.musical over ..OLDA MEIR in Pretoria. Hij verzette zich tegen het feit dat de musical in een theater plaatsvond,dat voor zwarten verboden was……………….Overigens heeft Israel duizenden mensen uit andere Afrikaanse landen opgeleid en onderhoudt het met vele Afrikaanse staten informele en zakelijke betrekkingen ondanks dat vele staten in 1973 onder druk van de ARABISCHE OLIESTATEN hun banden met ISRAEL Verbraeken. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 11. koddebeier zegt:

  De hele overheid is ziek, want die denken ook dat je met de lui kan praten !

  Like

 12. hendrikush zegt:

  En weer een sterk verhaal Driek; waarvoor dank.
  De parallel met de Joodse raad is toepasselijk.
  Wie kan ons verlossen van de slavernij van Allah?

  Like

 13. Driek zegt:

  Beste boorzalf, zojuist uw artikel ‘de islam in Europa’ aangeklikt, ik vind het een zeer boeiend en ook aangrijpend artikel, je moet er wel even voor gaan zitten, het is vrij lang, maar dan weet je ook alles. Wat een ellende staat ons te wachten, het is werkelijk onvoorstelbaar. Zijn onze bewindslieden nou werkelijk bewust bezig ons naar de verdommenis te helpen? Ik geloof het gewoon niet, maar alles wijst er op. Ik moet het even laten bezinken. Ik roep maar steeds dat ik dat allemaal niet meer meemaak, maar zoals het er nu naar uitziet krijg ik ook nog het volle pond. Klaar ben ik ermee.

  Like

 14. fleckie zegt:

  Republikein, 22.11.2015′, ‘MYTHEN en FEITEN’, , een beknopt overzicht van het Arabisch- Israelisch Konflikt is samengesteld door Alan M.Tigay, Near East Report Washington , U.S. …Aangevuld en bijgewerkt door CIDI en CID…………den Haag, Brussel ,……….JULI 1981!

  Like

  • Republikein zegt:

   Dank fleckie, ik ga me inlezen, en zo nu en dan……

   het bloed kruipt, net zo erg dat als het jeukt!
   We vertellen het niet aan de foutlinxen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s