Europa: Wat nu na Parijs? Ofwel: Over sluizen en een glazen bol

Screenshot_23

(Door: Ludĕk Frýbort – Vertaling: Z.B.)

11 september 2001 New York, 11 maart 2004 Madrid, 2 juli 2005 Londense metro, terroristische aanslagen met minder dan vijftig dodelijke slachtoffers niet meegerekend, en nu in Parijs. Ik ben benieuwd of ook dit keer de wijze overpeinzingen zouden klinken over dat het eigenlijk de eigen schuld van de Fransen zelf is, net als toen- weet u nog – de torens van het World Trade Center in New York. Een zekere Thierry Meyssan, aanhanger van Frans extreemlinks, had toen een er bij de haren bijgesleepte theorie bedacht dat niet een of andere Muhammad Atta en zijn moslimbroeders de schuldigen waren, welnee, de oorlogszuchtige Amerikaanse kringen onder leiding van de president G.W. Bush hadden die twee gebouwen vol laten laden met springstoffen en hadden ze tot ontploffing gebracht . . . op exact hetzelfde moment toen de twee gekaapte vliegtuigen zich in de bovenste verdiepingen hadden geboord. Maar er bij de haren bijgetrokken of niet, dankbaar klampten sommigen zich vast aan deze, neemt u me niet kwalijk, bullshit. Ook andere, redelijk verstandige mensen (ik ken enkele van hen), hebben zonder enige twijfel deze theorie na gepapegaaid.  

Wel, ik had niet verwacht dat een dergelijk idiote theorie zich zou herhalen. Frankrijk ligt de linkse fanatiekelingen minder zwaar op de maag dan Amerika om tegen haar samenzweringstheorieën te gaan smeden. Hoewel ik tussen de reacties op de gebeurtenis in Parijs ook al iets over vergelding van de Afrikaanse volkeren voor de koloniale onderdrukking heb gelezen, werd deze soep in het verloop van zestig jaar niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Het bloedbad in Parijs heeft een ander, vers en eenduidig spoor achtergelaten. Bevindt de Westerse wereld zich middenin een existentiële strijd met… Ja, met wie precies? We zijn misschien geneigd te zeggen met de wereld van de islam, maar kom nou, dat zou toch islamofobie zijn, en zo hoort men niet te praten. We moeten toch niet de overgrote meerderheid van de fatsoenlijke, vreedzame moslims op één hoop gooien met een paar moordlustige fanatici. We verdienen berisping. Ook zouden we geleerd moeten worden dat er geen verband bestaat tussen de Islamitische Staat en de islam, want islam is het geloof van de vrede. Punt uit.

Ik ben zo vrij en ik durf op deze en vergelijkbare lessen te reageren met enkele opmerkingen. Ze zijn niet uitsluitend negatief; ik heb moslims in hun eigen landen van vrij dichtbij leren kennen om te kunnen bevestigen dat overgrote meerderheid fatsoenlijke mensen zijn, vriendelijk, tolerant tegenover buitenlanders, mits deze  buitenlander niet een domoor is die ermee begint de Joden en Israël te verdedigen; dan is het gedaan met de tolerantie. Het zou prachtig zijn als zij het waren die de loop van geschiedenis bepalen. Maar dat zijn ze niet. De leidende kracht achter alle megarampen waren en zijn de radicale minderheden. De meerderheid van de Fransen huppelde niet rond van vreugde om de guillotines van de Jacobijnen. De meerderheid van de Russen verlangde niet naar de macht van de Sovjetrevolutie, en toch werd ze erin gezogen met alle bekende gevolgen van dien. De meerderheid van de Duitsers voelde geen sympathie voor het nazisme, en toch wist Hitler ze betrekken bij de meest vernietigende – tot nu toe – oorlog in de geschiedenis van de mensheid. De meerderheid van de Cubanen heeft Castro en de massamoordenaar Che Guevara niet gesteund, de meerderheid van de Tsjechen heeft de communist Gottwald (1948) niet gesteund en zo kunnen we nog even doorgaan. Niettemin, de fatsoenlijke, verstandige meerderheid heeft zich elke keer zonder noemenswaardige weerstand onderworpen aan de gewelddadige schurken. Waarom dat zo is en misschien zo moet zijn?… Waarschijnlijk omdat een fatsoenlijke mens niet van straatrazernij en herrieschoppen houdt. Hij veracht ze, bemoeit zich er niet mee. Aan zoiets ga ik mijn handen niet vuil maken, zegt hij tegen zichzelf, deze waanzin kan toch  nooit zo lang duren?  En hij laat het veld aan de vijand over, hij wordt al meegesleurd in iets wat hij niet wilde en wat hij verachtte. Niet anders  gaat het ook met de fatsoenlijke, vredelievende moslims. Volstaat zo´n verklaring?

Helaas niet. De Jacobijnse tirannie duurde grofweg tien jaar, de nazistische twaalf, de bolsjewistische iets meer dan zeventig jaar, tot ze door eigen onvermogen uit elkaar viel en niet meer bestond. Islam… dat is andere koek. Hij beïnvloedt het menselijk denken al 1400 jaar en het lijkt er niet op dat hier binnenkort een einde aan komt. Ook kan men niet spreken van tirannie; in zijn oorsprong was hij wel zoiets, maar sinds die tijd vond de islam steun  bij anderhalf miljard inwoners van de Aarde. Zo’n onvoorwaardelijke steun die de christelijke kerk zelfs niet op hoogtepunt van haar invloed en macht heeft gekend. Laten we ons niet iets verbeelden wat er niet is: er bestaan geen islamisten versus gematigde of seculair denkende moslims. Er bestaat een – afgezien van de sektarische touwtrekkerij – eensgezinde gemeenschap van geloofsbelijders van de Profeet, met alleen dit verschil dat sommige leden de voorschriften minder strikt opvolgen en sommigen zich er tot en met de laatste letter nauwkeurig aan houden.

Koran. Door Allah zelf aan de mensheid  gezonden, onbetwistbaar, voor eeuwig geldig, waarin geen aanvullingen of aanpassingen zijn toegestaan. De islamofobe onrustzaaiers vinden hierin natuurlijk van alles en nog wat akeligs, zoals het oproepen tot oorlog en moorden; daarvoor hebben de verdedigers van de islam, als zijnde het geloof van de vrede, een antwoord paraat: “We moeten op de juiste uitleg letten!” Wa lichjatin-nabiji, bij de baard van Profeet! Wie zo spreekt, bewijst dat hoe lang hij leeft nog nooit de koran in de handen heeft gehad, laat staan serieus in heeft gelezen. Anders zou hij weten dat de koran inderdaad passages bevat die betrekking hebben op personen, plaatsen en situaties uit de tijd van Mohamed, waarvan de samenhang niet iedereen direct duidelijk kan zijn. Maar in al het andere is de koran volkomen eenduidig. Er is geen andere uitleg mogelijk. Wanneer in de soera 9 (Het Berouw) vers 5 wordt gezegd: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol” wordt ermee niets anders bedoelt dan er staat of iets fijnzinnigers. Met afgodendienaren worden diegenen bedoeld die naast Allah nog een of andere zoon en heilige geesten vereren. Net zoal soera 2 (De Koe) vers 191: En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”  Moord, moord… hierin kan men werkelijk moeilijk een andere, meer aangename betekenis vinden.

Overigens, de meerderheid van de moslims zelf heeft de koran niet gelezen en zo ja, dan heeft ze hem toch niet begrepen, ook al klinkt dit tegenstrijdig, maar is het niet. In mijn jeugd heb ik twee jaar klassiek (Koran) Arabisch gestudeerd en ook al is mijn kennis voor een groot deel vervlogen, ik weet tenminste hoe een enorm gecompliceerde taal het is en hoe zo´n rijke woordenschat en grammatica ze heeft. En ook dat ze al lang niet meer in het dagelijkse leven gebruikt wordt en  dient als taal in islam zoals het Latijn bij de katholieken. In plaats daarvan spreken de mensen, schrijven de kranten en zendt de televisie in een aantal dialecten (Marokkaans, Egyptisch, Syrio-Palestijns etc.) uit. En terwijl het klassiek Arabisch over meer dan 50.000 uitdrukkingen beschikt, hebben de dialecten genoeg aan 3000; en het is dus duidelijk dat men hiermee geen ingewikkelde discussies kan voeren. Daarom blijft de kennis van de koran een zaak van een zeer beperkte kring van korangeleerden (oelamau). De doorsnee, niet geschoolde, moslim is aangewezen op datgene wat de imams hem vertellen. Die zijn zelf ook meestal niet bijzonder hoog opgeleid. Verder wordt het de criticus die zich wegwijs weet in de koran verweten dat hij zijn kennis uit een of andere minderwaardige vertaling haalt en dat de volledige, duidelijke  waarheid alleen maar in het Arabische origineel te vinden is. Welnu, ik geloof graag dat, net zoals  in alle literatuur, ook in het geval van de koran er betere, slechtere en ook miserabele vertalingen bestaan. Desondanks zeg ik dat geen enkel boek zo verheven is dat men het niet in voldoende duidelijkheid in een willekeurig andere culturele taal kan overbrengen. Ikzelf zweer bij de uitstekende Tsjechische vertaling van de arabist Ivan Hrbek en ik denk niet dat het origineel me nog andere, voor een sterveling onbegrijpelijke, geheimen zou kunnen vertellen.

Dit alles schijf ik niet om op te scheppen met mijn kennis, maar omdat de discussie rondom islam de laatste weken en maanden een nieuwe, alarmerende  inhoud krijgt. Voor mij als emigrant, levend in Duitsland, is het onmogelijk om niet de groeiende onrust, veroorzaakt door de voor het grootste deel uit moslims bestaande vluchtelingenstroom, op te merken. En mensen die voor deze overstroming, hetzij uit naïviteit hetzij uit politieke belangen, de sluizen hebben opengezet, proberen de al zeer nijdige burgers te sussen met praatjes over dat we niet in iedere vluchteling een terrorist moeten zien. Nou, zeker niet in iedere, maar ik zou zeggen, een handjevol is al voldoende. Als er tussen die tienduizenden jonge kerels die de vluchtelingenlawine naar Duitsland heeft gebracht, en nog brengt, maar één op de honderd Jihad-bedoelingen bedoelingen heeft, dan zou dit al een redelijk leger van fanatieke, eigen of andermans leven niet waarderende strijders betekenen. Dus laten we waakzaam zijn. In situaties als deze houdt alleen een idioot rekening met maar één, het meest gunstige, scenario; wie verstandig is, overweegt alle denkbare scenario´s en voegt daar voor alle zekerheid nog enkele ondenkbare scenario’s aan toe.

Welnu, laten we nu afwachten wat komen gaat. Het lijkt erop dat het nu, na het bloedbad in Parijs, voor de Duitse politieke oudgedienden steeds moeilijker wordt om de demonen van blamage te bezweren met de mantra “Wir schaffen es”. Bovendien, wie weet of ze er zelf in geloven. Prognoses en opiniepeilingen moet men met een korrel zout nemen, maar de vrije val van de populariteit van mevrouw Merkel en haar hovelingen is zeker. Ik heb geen hoop dat ze nog voor de Kerst vertrekt, zoals wordt voorgespeld, daarvoor is ze te ijdel en koppig, een vergissing toe te geven kan ze niet. Maar als de democratie tot die tijd niet afgeschaft wordt, wachten de Duitsers in het voorjaar in twee belangrijke deelstaatverkiezingen . Alles wijst erop dat ze voor de regerende partijen slecht aflopen en men verwacht een geweldige opkomst van allerlei populisten. Het zou een principiële ommekeer in de politiek van de open sluizen betekenen, waarmee Duitsland in Europa toch al alleen staat, met uitzondering van Zweden. Maar ook de tot nu toe zo goedgelovige Zweden trekken al aan de noodrem.

Maar alleen indien de vluchtelingen-tsunami onze dierbare Europa niet definitief overstroomt, want dat kan men ook niet helemaal uitsluiten. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat het niet gebeurt. Er is ook nog de noodrem in gestalte van de meerderheid van de burgers, wier mening de politieke kaste niet kan negeren als ze haar comfortabele  posten en privileges niet kwijt wil raken. Maar noodrem hier, noodrem daar, wat hier al door de open sluizen naar  binnen is gedrongen, dat hebben we. Insjallah. Ik ben niet erg hoopvol dat het lukt om diegenen die door de asielmazen zijn gekropen  weer terug te sturen naar waar ze vandaan komen, zoals ons verteld wordt. Er zijn te veel kromme weggetjes waar ze kunnen verdwijnen om in de illegaliteit “kattenkwaad” uit te halen. Overigens, hun geboortelanden hebben geen belang bij de verstrooide schaapjes, ze zijn eerder blij dat zij ze kwijt zijn. Waar moeten we ons dan op voorbereiden? Snel… waar heb ik mijn glazen bol … ik zie twee beelden: Europa dat veranderd is in iets dat men ook in Cairo of Bagdad kan zien; maar dan is het me een raadsel waarom honderdduizenden mensen daar weg willen vluchten en al die ontwrichting met zich meebrengen, samen met de overtuiging van de superprioriteit van hun geloof. Vanuit een ander gezichtspunt bekeken laat de glazen bol een meer hoopvol beeld zien van Europa; ook behoorlijk veranderd, dat is onvermijdelijk, maar nog steeds de juiste richting bepalend en de geest van het Westen bezittend. Creatief, voorspelbaar, niet de verantwoordelijk voor de toekomst in de handen van Allah leggend, maar in haar eigen. Zodat  het oude continent leefbaar zal blijven, ook voor de vele generaties die na ons komen.

Maar dan zullen we, mijn lieve mede-Europeanen, aanzienlijk onze gewoonten moeten veranderen. Alles wat ons in de huidige puree heeft gebracht, zouden we moeten laten: uit de weg gaan, appeasement, rekening houden met het belang van iedereen behalve met dat van ons, al bij voorbaat ruimte maken, onszelf weg relativeren, onduidelijkheid laten bestaan over wie de verhuurder is en wie de huurder, en indien noodzakelijkheid zelfs met geweld. Want het gaat om meer dan het nu lijkt. Het aantal inwoners van deze niet rekbare planeet groeit elke week met miljoenen; de enorme aardoppervlakten bereiken steeds sneller het einde van de opbrengstmogelijkheden; als we het punt passeren waarachter geen redding meer mogelijk is, vindt er in enkele decennia iets plaats wat de menselijke verbeelding zich niet durft voor te stellen. Wanneer het zover komt, kan Europa, samen met haar overzeese gebieden, met de westerse manier van leven de laatste rest van de mensheid zijn waar  de nieuwe, wijzere  existentie uit ontstaat.

Of wij besluiten om onszelf op te offeren in onze edele ijver, waarbij wij de sluizen openzetten voor de vluchtelingen die wij niet kunnen redden, ook al zouden we ons helemaal oplossen in naastenliefde: hoeveel we ook opnemen, zo vele malen meer er weer in de verschrikkelijk overbevolkte en verwoeste landen geboren worden. We staan voor de beslissing: egoïstisch eigenbelang of edele, maar volkomen zinloze geste. En ander beeld wil er in mijn glazen bol niet verschijnen, hoe hard ik ook mijn best doe.

Hannover, 20 november 2015.

Bron:
http://neviditelnypes.lidovky.cz
Auteur: Ludĕk Frýbort

Vertaald uit het Tsjechisch door:
Z.B.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Europa, Islam. Bookmark de permalink .

24 reacties op Europa: Wat nu na Parijs? Ofwel: Over sluizen en een glazen bol

 1. peter de koning zegt:

  Broeders zijn broeders. Je hebt geen gematigde of extreme broeders. Het is een pot nat. Het onderscheid bestaat niet. Puur theoretisch, gespeend van iedere realiteitszin.De gehele islam is het probleem.Een wereldprobleem.

  Like

 2. J.A. Dus zegt:

  Getallen -daaruit data- hebben wel degelijk invloed op satanisme de 6 tripple en de profetische 7 zijn de meest aansprekende.
  Maar er is meer waaraan herkenning is, heel veel meer.
  Die torens die als stabiele rook ineen zuchten,,, wat heeft Larry Silverstein daarmee te maken?
  Whats in a name,,
  In zijn naam staat; Israel Invest Lyer.
  (De Müller-Lyer-illusie is een optische illusie die ongeveer 100 jaar geleden werd ontdekt door Franz Müller-Lyer.)
  Dit mbt wel vliegtuigen of toch niet?
  Abraham,, -voor- vader van de twee meest gewelddadige religies kent het getal 666.
  Simpel omdat in vers 666 en 777 dood en beloften beschreven staan.
  Volgens het bijbelse is hij van omstreeks anno 1985vc.
  Laat dat nu precies zes termijnen van zeshonderdzesenzestig jaren zijn!

  Niet echt kost voor de onwetenden,,, afin,, data verteld dat Juni 2016 een menselijke BB voorspeld.

  Like

 3. Driek zegt:

  “Of wij besluiten om onszelf op te offeren in onze edele ijver, waarbij wij de sluizen openzetten voor de vluchtelingen die wij niet kunnen redden, ook al zouden we ons helemaal oplossen in naastenliefde: hoeveel we ook opnemen, zo vele malen meer er weer in de verschrikkelijk overbevolkte en verwoeste landen geboren worden.

  Nu, lezer, ik zie in mijn glazen bol dat wij de sluizen openhouden voor nog meer vluchtelingen, zodat onze wereld overbevolkt en verwoest wordt. Ik vind het een grote zonde tegenover zoveel grote geniale geesten die hebben bijgedragen aan onze prachtige huidige wereld, die wij nu teloor laten gaan voor een zooitje domme achterlijke mohammedanen. Ik vind het verschrikkelijk, nee, het is gewoon onvoorstelbaar. En dat alles na twee wereldoorlogen.
  Hoe kunnen mensen die zich wereldleider noemen dit verantwoorden. Dat is geen ‘edele ijver’, doch pure domheid der bevolking die het zover heeft laten komen, door op dat schorremorrie te gaan stemmen, op dubieuze lieden die alleen maar uit zijn op macht en aanzien en geen oog hebben voor menselijke waarden. Ik vind het misdadig, die lui verdienen een zware straf. Maar zoals het er nu voorstaat, ontlopen ze die straf ook nog.

  Like

 4. Driek zegt:

  J.A. Dus zegt: Abraham,, -voor- vader van de twee meest gewelddadige religies kent het getal 666.
  Simpel omdat in vers 666 en 777 dood en beloften beschreven staan.
  Volgens het bijbelse is hij van omstreeks anno 1985vc.
  Laat dat nu precies zes termijnen van zeshonderdzesenzestig jaren zijn!

  Wie was Müller-Lyer?
  Franz Carl Müller-Lyer was een Duits psychiater. Over de illusie schreef hij in 1889 twee artikelen. Hij schreef ook een twaalfdelig sociologisch werk over de ontwikkeling van de cultuur: Die Entwicklungsstufen der Menschheit. Eine Gesellschaftslehre in Überblicken und Einzeldarstellungen.

  Zijn naam zal echter altijd aan een illusie verbonden blijven.

  Nu, beste meneer Dus, ik kan aan uw verhaal geen touw vastknopen, om het maar zo te formuleren.

  Like

  • J.A. Dus zegt:

   Wie was/is Larry Silverstein?
   Wie Muller-Lyer was heb je ontdekt, de illusie van de vliegtuigen is bedoeld, manipulatie.
   Of heb jij fundamentele wetenschappelijke feiten om de als plumpuddingen ingestorte gebouwen te onderbouwen?
   Mbt het bijbelse vers 666 Gen 25:8.

   Ontknopen is een kunst,,,

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Op juni 2016 krijgen we allemaal een menselijke BB = menselijke buitenboordmotor.

   Like

  • Republikein zegt:

   1) Larry Silverstein — Larry is a Jewish American businessman from New York. Larry obtained a 99 year lease on the entire world trade center complex on 24 July, 2001. The towers were nearly worthless,being filled with asbestos, yet Larry “felt a compelling urge to own them”. Larry had breakfast in “Windows on the World” restaurant (107th Floor North Tower) every single morning. Larry was absent from this routine meeting on the morning of September the 11th. Larry’s two children, who also worked in the WTC, conveniently decided to take the day off as well. Larry Silverstein scored more than $4.5 Billion in insurance money as a result of the destruction of his complex. Silverstein was personal friends with Zionist media-magnate Rupert Murdoch, former Israeli president & infamous Zionist war criminal Ariel Sharon, as well as Israeli PM Benjamin Netanyahu. Silverstein was such good friends with Benjamin Netanyahu that he would speak with him on the phone every single sunday.
   Het is een citaat hoor, DIT HEB IK NOOIT BEWEERD.
   Komplottheorie, maak ervan wat je wilt.

   Like

 5. Avidia zegt:

  Dit is geen besluit van ons, maar door onze “leiders” onze blindgangers, die alleen uit zijn op hun baantjes en vorstelijke beloningen, dit zijn geraffineerde mensen, die onze ondergang voor ogen hebben, voor een vorstelijk bedrag.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Dit is opzet en georkestreerd. We zullen overlopen worden door de zgn. “vluchtelingen”, waaronder uiteraard moslims, die ONS de jihad brengen. Maar dat is nu juist de bedoeling, dat is al veel langer geleden besloten, met de “Resolutie van Straatsburg”. Tevens is het in overeenstemming met de bedoelingen van de EUSSR,Bilderberg en de NWO.

  Like

 7. hendrikush zegt:

  Een goed verhaal Ludĕk!
  Om diep over na te denken.

  Like

 8. J. C. Th. Köhler zegt:

  “…minder dan vijftig dodelijke slachtoffers…”

  Gelukkig, daar zijn ze weer, de dodelijke slachtoffers. Wat het artikel niet vermeldt is voor wie die slachtoffers dan wel dodelijk zijn. Zelf zijn ze dood. Volgende vraag is natuurlijk of ze dodelijk waren vóór of ná ze zelf overleden?

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 9. Guardiacivil zegt:

  De glazen bol van de schrijver hierboven was zeker een gloeilamp van 100 ww die zijn ogen verblindden toen ie de Koran ontleedde? In de Balkan zijn 4 auto,s onderschept met bommen. 10 zwaarbewapende Jihadisten zijn ergens ondergedoken. En zo zal het voorlopig doorgaan met aanslagen te plegen op Europa. Ik heb gelukkig geen glazen bol of gloeilamp, gebruik kaarsen (zuinig), maar ik kan maar een logische gedachte hebben en dat is Europa moet de Islam weren en verbannen, niet alleen de leer maar ook de moslims en alles wat er aan vastkleeft, dus ook deze regering.

  Like

 10. De man van dit artikel ziet het klaar…..Meneer Dus raad ik aan eens een avondje uit te gaan, werkt verfrissend.

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  [quote] ik heb moslims in hun eigen landen van vrij dichtbij leren kennen om te kunnen bevestigen dat overgrote meerderheid fatsoenlijke mensen zijn, vriendelijk, tolerant tegenover buitenlanders [/quote]

  Allemaal voor de Bühne want elke moslim is vervuld van z’n haatboek, de koran. Er is slechts één versie van die koran en die wordt door elke moslim gebruikt.

  Kijk, dit bedoel ik: ALS je maar naar HUN maatstaven leeft en handelt:

  [quote] mits deze buitenlander niet een domoor is die ermee begint de Joden en Israël te verdedigen; dan is het gedaan met de tolerantie. [quote]

  Like

 12. Tistochwat zegt:

  Dit moest er nog bij:
  /

  Like

 13. RemyZ zegt:

  Ik ben afgehaakt bij 11sept. De koekerd die nu nog denkt dat al qaida de daders waren, moeten snel even wat doorspitten in de internationale logboeken.

  Like

 14. Guardiacivil zegt:

  Geef mijn kluif maar aan Fikkie, heer Deckzijl zei het al vaak genoeg en ik sta er helemaal achter. Moslims zoeken Moslims, soort zoekt soort, als puntje bij paaltje komt zullen ze elkaar verdedigen beschermen en kunnen ze bij elkaar onderduiken ook onder dreiging van of met de Koran, dus de Moslim is niet te vertrouwen. De duivel heeft vele gedaantes twee ervan zijn Erdogan en de Moslim en ik weet nu zeker dat Merkel er ook een is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s