Amnesty verbonden met Hamas en Moslimbroederschap

Screenshot_44

De Engelse krant de Times (London) heeft Yasmin Hussein, een senior official van Amnesty, gelinkt aan Hamas en met de Moslimbroederschap.

Yasmin Hussein is het hoofd van de mensenrechten- en godsdienstafdeling van Amnesty. Hussein is gelieerd aan een Britse “hulporganisatie” die Hamas financiert. Bovendien blijkt Hussein persoonlijke relaties te hebben met een senior official van de Moslimbroederschap en logeerde bij deze official thuis in Egypte.

Maar dat is niet alles. Hussein´s echtgenoot blijkt Musabbeh te zijn. In een proces in 2013 werden beide betrokken geacht bij een samenzwering, volgens documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. De betrokkenheid liep via een liefdadigheidsclub in Bradford, die deel was van een complex financieel en ideologisch netwerk dat vanuit Engeland en Ierland als hub fungeerde voor de Moslimbroederschap en zijn vestiging in de VAE.

Lees verder>>>
LIKOED

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Amnesty International, antisemitisme, Appeasement, demoniseren, Dhimmitude, Hamas, Hypocrisie, islam-collaboratie, Islamofilie, Israël, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Marxisme, Moslimbroederschap, Moslims, nieuw fascisme, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, verloedering, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

22 reacties op Amnesty verbonden met Hamas en Moslimbroederschap

 1. Realist zegt:

  Amnesty International is een zieke, corrupte, leugenachtige en hypocriete organisatie van laffe en bange mensen die doen alsof zij dapper en strijdbaar zijn. In werkelijkheid zijn zij besmet met islamkanker. Amnesty is zelfs door de knieën gegaan voor de martel- en onthoofdingskoning van Saudi-Arabië.
  http://www.ibrahimselman.nl/245252325/2450462/posting/

  Deze club van ‘mensenrechtenverdedigers’ is geïnfiltreerd door de islam en staat volledig onder invloed van deze genocide-ideologie, wat meteen verklaard waarom deze dhimmi-organisatie ontzettend zijn best doet West-Europa te islamiseren.
  http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/moslims-in-europa-gediscrimineerd-wegens-uitoefenen-geloof

  De grootste leugen uit de geschiedenis van mensheid wordt ook door Amnesty herhaald:

  ‘Islamitische ideeën over mensenrechten benadrukken de absolute gelijkheid van mensen, ongeacht ras, religie, nationaliteit of status. Volgens de Koran is geen volk superieur aan enig ander. De mens is heilig en mag niet worden gedood, behalve als uitvloeisel van een wettig proces. Er bestaat geen dwang in religie en de verscheidenheid van religies is door God gegeven. Rechtvaardigheid moet altijd de overhand hebben boven haat. De Koran schrijft tevens vele plichten voor.’
  https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/islam-en-mensenrechten

  Zij doen daar nog een schepje bovenop:

  De fundamentalistische islam kan niet gelijk worden gesteld met terrorisme en zelfmoordaanslagen. Sommige fundamentalisten nemen inderdaad hun toevlucht tot geweld, maar er zijn veel fundamentalisten die langs vreedzame weg hun overtuiging uitdragen en veel islamitische terroristen gebruiken een fundamentalistische opvatting van de islam als een excuus voor het nastreven van politieke doeleinden, zoals het terugdringen van Amerikaanse invloeden in het Midden-Oosten.
  https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/fundamentalisme

  Amnesty is ons vijandig gezind en een werktuig van de politieke islam. Wij hebben organisaties als Amnesty niet nodig. Wij hebben een organisatie nodig die de wereld geneest van dodelijke islamkanker. Ik vrees dat deze ziekte ongeneeslijk is.

  Like

 2. Cathja zegt:

  Okee, deze organisatie zullen we scherp in de gaten houden nu we dit weten!
  Geen donaties meer voor deze ‘club’.

  Like

 3. Pingback: Amnesty verbonden met Hamas en Moslimbroederschap | Rechtsaf doorzee

 4. Jan zegt:

  @Amnesty researcher loves terrorists

  Saleh Hijazi werkt voor AI. Faceboekprofiel was eens de terrorist en moordenaar Leila Khaled

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4238719,00.html

  Leila Khaled (ليلى خالد; Haifa, 9 april 1944) is een voormalige Palestijnse terrorist en is bekend als eerste vrouwelijke vliegtuigkaper. Heden ten dage is zij lid van de Palestijnse Nationale Raad, het wetgevend lichaam van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Leila_Khaled

  Later kwam een foto van terrorist Khader Adnan die beweert bakker te zijn op zijn site als profielfoto:

  Deborah Hyams, ook werkzaam voor AI
  Vergelijkt Israël met ISIS (hetzelfde zei Diederik Samsom van Wilders in de Tweede Kamer) en beticht de regering van genocide en oorlogsmisdaden
  http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25523/Default.aspx
  Zie vooral: http://www.zoominfo.com/p/Deborah-Hyams/1164406340
  en
  http://www.ngo-monitor.org/article/breaking_its_own_rules_amnesty_s_gov_t_funding_and_researcher_bias

  Like

 5. Jan zegt:

  Deborah Harry (wie kent haar niet) ook hersenloos:

  Like

 6. exmarineman zegt:

  Vandaar ook de al jaren éénzijdige reacties en rapporten van deze organisatie over Israël en de palestijnen m.n. in de Gazastrook. Was het niet vroeger Amnesty International, maar heeft een paar jaren geleden haar naam veranderd in Amnesty. Ook die andere club doet dezelfde éénzijdige berichtgeving over Syrië en ja doet haar oordelen vanuit een veilig m.o.-land. Is dus niet ter plekke en krijgt alles uit de 3e hand…..Observatorium enz of zo iets genaamd.

  Like

 7. fleckie zegt:

  Ze hebben zich op ‘ zichtbare’ en ‘onzichtbare’ plaatsen ‘ingenesteld’!!!

  Like

 8. fleckie zegt:

  Uit MYTHEn en FEITEN, een beknopt overzicht van het Arabisch- Israelisch konflikt ,pag. 146. ,samengesteld door Alan M.Tigay, Near East Report Washington,U.S. Aangevuld en bijgewerkt door CIDi en CID, den HAAG, Brussel, juli 1981. ………..EUROPA en het MIDDEN-OOSTEN……….
  ……….MYTHE:”In het Israelisch- Arabische conflict heeft Europa een strikt neutrale houding ingenomen”…………………FEIT…………………onder Franse invloed zijn de landen van de Europese Gemeenschap van een pro-Israelische of neutrale houding overgegaan tot een pro-Arabische houding. In 1974 stemden de lande van de Europese Gemeenschap ..tegen..de V.n.-resolutie die..zionisme gelijkstelde aan..racisme.: in de meeste daaropvolgende gevallen stemden ..de..NEGEN voor anti-Israelische resoluties of..onthielden zich van stemming,wat tegen Israel werkte……………..In juni .1977 ..verklaarde de Gemeenschap ..in..een..officieel communiqué dat “het Palestijnse volk recht had op een vaderland” en dat de Palestijnse asperaties de kern van het Midden-Oosten conflict vormden. Deze formulering negeert de dertigjarige Arabische weigering Israels bestaan te erkennen,alsmede het probleem van de Joodse vluchtelingen ..uit..de..Arabische landen. Deze formule vormde sedert herfst 1974 de officiele politieke doctrine v.d. Franse regering. In november 1977 weigerde de Gemeenschap ,op Frans aandringen ,het bezoek van de Egyptische president Sadat aan Jerusalem goed te keuren. In 1978 en 1979 ..vermeed de Gemeenschap steun aan de Akkoorden van CAMp DAVID ,en later aan het Verdrag van ..Washington.dat..de..Egyptisch-Israelische vrede vastlegde. ……………Op 13 juni 1980 spraken de Negen E.E.G.-landen te Venetië uit dat de ” PLO bij de vredesonderhandelingen betrokken dient te worden”. Deze verklaring kwam slechts twee weken na het ..El Fatach..Congres ..te..DAMASKUS, waarin” de liquidatie van de zionistische entiteit op cultureel,politiek,economische en militair gebied” centraal gesteld werd. Eind 1980 had de toenmalige voorzitter v.d.E.E.G. Ministerraad Thorn een onderhoud met PLO-leider ARAFAT. Dit geschiedde in HTE kader van een mogelijk Europees vredesinitiatief voor het Midden- Oosten. ..
  …..Het eerste halfjaar van 1981 was de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw met dit initiatief belast. Deze had als voorzitter v.d.Gemeenschap in april .1981 een gesprek met Yasser Arafat te Beiroet. Er bestaan 3 redenen waarom dit initiatief weinig kans van slagen heeft: 1… Europa is te..AFHANKELIJK van Arabische olie om als neutraal bemiddelaar te kunnen optreden;…..2… In Israel bestaat geen enkel vertrouwen in Europa gezien de gevoerde Pro- ARABISCHE koers in het verleden; …..3… Europa dient zijn politiek met die v.d.Amerikanse President Reagan te coördineren. Deze geniet wel het vertrouwen v.d. Israëli’s omdat hij de Camp David akkoorden als uitgangspunt wil nemen van zijn bemiddeling. …………………MYTHE…………..
  …….” Voor Europa is olie uit het Midden-Oosten van levensbelang”………………….FEIT……………….
  ……….Na de Tweede Wereldoorlog werd olie de meest gebruikte brandstof in de industrielanden. Sommige van die landen produceren zelf olie( de V.S. En de U.S.S.R.) . Andere( de meeste landen van West-Europa , Japan en Zuid-Amerika) moeten olie kopen in diverse landen uit de Derde Wereld en het Mi- Oosten,vooral in de ISLAMITISCHE landen van het Midden- Oosten( ARABISCHE landen en IRAN.), die de grootste reserves van de wereld bezitten. Toch kan men niet beweren,dat op de lange duur olie uit het Midden- Oosten van ‘vitaal’ belang is voor Europa. .
  Olie heeft in de tweede helft v.d.twintigste eeuw een andere brandstof vervangen, …nl…steenkool,..vanwege de lagere kostprijs….Sedertt 1973 zijn de olieprijzen evenwel zeer snel gestegen. De andere energiebronnen worden daardoor weer interessant, in de eerste plaats…steenkool…en…kernenergie, maar ook de bitumineuze gesteenten,hydraulische energie, eolische en zonne-energie. …………..Volgens huidige ramingen zullen de oliereserves in minder dan een halve eeuw uitgeput zijn, met uitzondering v.d. Saoedische en misschien MEXICAANSE reserves. De steenkoolvoorraad ,daarentegen ,kan nog minstens drie eeuwen voorzien in alle energie. …..Afgezien van..deze..op..de..lange..termijn..kleiner..wordende afhankelijkheid v.d.zarabische staten, dient gesteld te worden dat afhankelijkheid niet onbeperkt kan doorgaan. Landen als Belgie en Nederland bezitten een democratische structuur; de inwoners en politici behoren uiteindelijk de toekomst van hun land te bepalen, ZONDER pressie van de Arabische staten. Wordt die pressie ondraaglijk, dan dreigt militair ingrijpen. Ook de Ver.Staten hebben herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat zij het zeer onwenselijk achten aan de leiband van de Arabische olie te lopen. Overigens heeft een Arabisch olieproducerend land zijn westerse klanten evenzeer nodig,als zijn klanten hem. Staten als Saoedi-Arabie, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten bestaan volledig uit woestijngebieden en zijn van ..INDUSTRIELANDEN ..AFHANKELIJK. Om hun ontwikkeling voort te zetten en hun bevolking van voedsel te voorzien. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie en geen eenzijdige …………………MYTHE……….
  ………….” DE ARABISCHE STATEN HEBBEN HET RECHT POLITIEKE EISEN TE STELLEN IN RUIL VOOR ??ECONOMISCHE??RELATIES”………………….FEIT………………..Dat recht kan geen enkele staat ontzegd worden,evenmin als het recht van een staat om tegen dit soort CHANTAGEMETHODES …maatregelen te nemen. Dat bijvoorbeeld SAOEDIE- Arabie geen negatieve publiciteit wenst over zijn feodale systeem is van uit het Saoedische gezichtspunt begrijpelijk. Maar het met economische dreigementen willen tegenhouden,dat een kritische film als ” De Dood van een Prinses” op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden,is vanuit Nederlands oogpunt intolerabel……Hetzelfde geldt t.a.v. de Arabische boycot van Israel. Arabische staten eisen van Nederlandse en Belgische bedrijven dat ze geen zaken doen met bedrijven die handelsrelaties met Israel hebben. Ook eisen ze dat bedrijven aantonen, dat ze alleen christelijk personeel in dienst hebben. Deze verlangens vormen een ingrijpen in de Nederlandse en Belgische ..RECHTSRDE..en..zijn..bovendien… racistisch… Tot dusverre ..denken de Regeringen van Belgie en ..Nederland veel te weinig na over de ernstige consequenties die dit ingrijpen ..in..onze…RECHTSORDE ..voor de samenleving kan hebben. In Nederland zijn in 1970 ..en..1981 ..enige wettelijke maatregelen aangekondigd tegen de onmenselijke gevolgen v.d.Arabische boycot.

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg :…………….MYTHE…………….” EUROPAnheeft de Arabische markt nodig om zijn economie te redden”………………… FEIT………………..De VREVIERVOUDIGING van de olieprijs waartoe OPEC( Organisatie van Olie Exporterende Landen) in 1973 besloot,leidde tot een enorme inkomstensstijging van bepaalde Islamitische landen, vooral SAOEDIE-Arabie,Iran en de Golfstaten. Deze staten gingen als gevolg hiervan over tot reusachtige aankopen en INVESTERINGEN. Hiervan hebben de industrielanden,die zelf olie moesten invoeren, soms geprofiteerd. Men denke hierbij aan b.v.de V.S. , West Europa en Japan. Echter tot op zekere hoogte want: — Er is een tekort aan duurzame projecten in het Midden- Oosten” NEDERLANDSE en BELGISCHE bouwers hebben in het verleden wegens het eenmalige karakter van een aantal gigantische opdrachten zeer grote verliezen geleden. ..– Er is bij de uitvoering van werkzaamheden ..in..het Mi-Oosten in grote mate sprake van BELASTINGFRAUDE via POSTBUSMAATSCHAPPIJEN in CYPRUS en LIECHTENSTEIN. Veel geld verdwijnt bovendien aan steekpenningen. ..– Het MIdden-Oosten is en ..ONSTABIEL..GEBIED. De oorlog tussen Iran en Irak en de machtswisseling in Iran heeft het bedrijfsleven en de staat..HONDERDEN MILJOENEN gekost. De werkzaamheden worden voornamelijk verricht door onderbetaalde Koreanen,Palestijnse of Pakistaanse arbeiders. De werkgelegenheid in Nederland en Belgie is er nauwelijks bij gebaat. De export naar de Arabische wereld is slechts een zeer klein deel van de totale Nederlandse export( minder dan 4%). …………….MYTHE……………..” DE ARABISCHE LANDEN HEBBEN IN HUN HANDELSBETREKKINGEN MET HET WESTEN!DE PRO-ARABISCHE LANDEN! ZOALS FRANKRIJK ! STERK BEVOORDEELD”………………….FEIT…………….De Arabische landen hielden slechts rekening met economische mogelijkheden. Tussen 1973 en 1977 , toen de economische markt in het Mi-Oosten de grootste expansie kende, heeft de Franse uitvoer naar Saoedi-Arabie zich heel wat langzamer ontwikkeld dan de Amerikaanse,Japanse,West-Duitse,Italiaanse en Nederlandse uitvoer. ……………
   In 1975 hoopten de Fransen een contract te krijgen voor de bouw van een nieuwe luchthaven voor DJEDDA: de Duitsers kregen het contract zij prijzen die 25% lager lagen. In 1977 verloor Frankrijk onder dezelfde omstandigheden een contract voor telecommunicatie.. ……….Frankrijk verleende in 1978 asiel aan de ..ayatollah..Ruhollah KHOMEINI, leider van de IRAANSE REVOLUTIONELE BEWEGING. . Deze keerde in 1979 naar Teheran terug van de nieuwe “Islamitische Republiek”. De ayatollah hield zich aan diverse contracten met Japan en West- Duitsland, maar verbrak verscheidene gelijksoortige contracten met Frankrijk. …………………MYTHE…………….” EUROPA HEEFT ER BELANG BIJ
   HET ARABISCHE NATIONALISME TEGEN ..ISRAEL TE. STEUNEN …………..FEIT…………..Europa heeft er alle belang bij Israel te steunen in zijn strijd tegen de extremistische Arabische landen. ..Israel is de ENIGE DEMOCRATIE naar WESTERS MODEL in het Mi-Oosten. Extremistische landen als SYRIE, LYBIE, ZUID-JEMEN en ALGERIJE zullen alle geneigd zijn in geval van een conflict tussen de Sovjet-Unie en EUROPA de kant van het communisme te kiezen,hetgeen een gevaar vor de westerse olievoorziening kan opleveren. Deze landen hebben bijvoorbeeld geweigerd de Russische inval van Afghanistan in 1980 te veroordelen. Alleen landen als Israel en Egypte zouden het Westen ingeval van zo’n crisis militaire hulp kunnen bieden of als basis dienen. …………………MYTHE……………..” De EUROPESE OPWAARDERING van de PLO berust op een welgemeend zoeken naar vrede voor de PALESTIJNSE ARABIEREN en niet op het ZWICHTEN voor ARABISCHE ..OLIECHANTAGE………………….FEIT…………….De Arabische topconferentie ..van..TAIF?? Begin 1981 ..en..de bezoeken v.d.Europese MINISTERS..THORN en Van der KLAAUW in 1980 en 1981 .aan Arabische leiders hebben bewezen dat de Arabische staten VOORTDUREND onder..ECONOMISCHE DRUK zetten om de PLO,als enige vertegenwoordiger v..h.Palestijnse volk te erkennen. ..OOK PALESTIJNSE LEIDERS KOPPELDEN VEELVULDIG het PALESTIJNSE VRAAGSTUK ??AAN???OLIELEVERANTIES voor WEST-EUROPA. Zo dreigde Yasser Arafat enkele jaren geleden in het dagblad TROUW dat ” de POSITIE van ROTTERDAM als grootste Europese oliehaven in gevaar zal komen”, indien Nederland zich niet wat meer PRO-PALESTIJNSE RICHTING zou opstellen. …..Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken maakte in 1980 N.a.v. De verhuizing v.d.Nederlandse ambassade naar TEL AVIV in een perscommuniqués duidelijk dat deze beslissing MEDE ONDER INVLOED van de ARABISCHE ” PRESSIE” tot stand gekomen was. In PLO-kringen begint echter de laatste tijd door te dringen dat de Europese bereidheid te bemiddelen in het Mi-Oosten-conflict vooral ingegeven is door het BELANG om ARABISCHE OLIELANDEN te vriend te houden. Zo verklaarde ..CHALED..El..HASSAN, Arafats adviseur voor EUROPESE zaken, in het blad ” THE Middle East” van januari 1981 ..weinig vertrouwen te hebben in het EURPESE ..vredesinitiatief..wegens het grote belang dat Europa aan de olie hecht. Het is inderdaad juist om te veronderstellen dat de E.E.G. In zijn politiek in de eerste plaats de OLIESTATEN volgt en dan pas oog heeft voor de Palestijnse belangen. Als het moment aanbreekt waarop er een conflict ontstaat tussen de machtigste OLIESTATEN in het Mi- Oosten en de PLO– hetgeen niet denkbeeldig is in het immer..gistende..gebied– dan zal wellicht met de E.E.G.-steun aan de Palestijnen verminderen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 9. Astrid zegt:

  Tja, soort zoekt soort.

  Like

 10. Jan Wandelaar zegt:

  +

  the Tragedy of Human Rights Day

  http://blogs.timesofisrael.com/amnesty-international-and-the-tragedy-of-human-rights-day/

  Amnesty International is no stranger to criticism of its ambivalence towards Islamism. Attention has focused on its willingness to work with organisations whose beliefs — including the imposition of Sharia — are said to make them unsuitable partners for a charity seeking to defend women’s rights and freedoms of expression and religion.

  +

  Like

 11. fleckie zegt:

  ……….’.HET VREDESPROCES’,……….uit MYTHEn en FEITEN! Een beknopt overzicht van het Arabisch- Israelisch Konflikt, samengesteld door Alan M.Tigay Near East Report Washington, U.S. Aangevuld en bijgewerkt door CIDi en CID. den Haag, Brussel, juli 1981………………..MYTHE……..
  ………… HET EGYPTISCH- ISRAELISCHE VREDESVERDRAG DAT OP 26 MAART 1979 WERD ONDERTEKEND IN WASHINGTON,MAAKTE EEN EIND AAN HET ISTAELISCH-ARABISCH CONFLICT..EN VERZEKERT DE VEILIGHEID VAN DE JOODSE STAAT”. …………………FEIT…….
  ……..Het verdrag van Washington maakte een einde aan de staat van oorlog die gedurende eenendertig. Jaar geheerst had tussen twee buurlanden, Egypte en Israel. Het initiatief kwam van een derde macht, de Verenigde Staten van Amerika. Het werd VERWORPEN ..door de staten van de Arabische Liga., die voor het merendeel hun diplomatieke betrekkingen met CAIRO Verbraeken,een economische boycot tegen. Egypte afkondigden en besloten de zetel van hun organisaties naar TUNIS te verplaatsen…………….De Syrische president Assad had het volgende commentaar bij de ondertekening van het verdrag: …..” Sadat is een verrader van zijn volk,een verrader van de Arabische natie”. ……………Op 26 maart ,terwijl de ondertekeninglechtigheid plaatsvond in het Witte Huis, zei ARAFAT voor de Amerikaanse televisie over nCarter, Begin en Sadat:” Wij zullen hun handen afhakken”, waaraan hij aan toevoegde: ” De oorlog nadert,de oorlog komt eraan”……………….. MYTHE……………….”ZONDER EGYPTE KAN DE ARABISCHE WERELD GEEN OORLOG BEGINNEN TEGEN ISRAEL”………………..FEIT……………Egypte is het meest bevolkte Arabische land. In 1979 moorden er 40 miljoen inwoners in de Egyptische republiek. Bijna de helft van de totale Arabische bevolking, die 90 miljoen zielen bedraagt. Maar Egypte is ook een van de armste Arabische landen. Het bruto nationaal produkt ( BNP) was in 1978 ongeveer 8 miljard dollar. Ter vergelijking Saoedi-Arabie , met een bevolkin van maar 6 tot 8 miljoen,heeft een BNP van 46 MILJARD dollar. Het emiraat Koeweit,met 1 miljoen inwoners, heeft een BNP van 16 MILJARD : Algerije, met 19 miljoen inwoners , een BNP van 17 MILJARD: IRAK ,met 12 miljoen inwoners , een BNP van 18 MILJARD en LIBIE met 2,5 miljoen inwoners ,een BNP van 13,2 MILJARD, In 1978 had Israel even boven de 3,7 miljoen inwoners en had een BNP van 15 MILJARD dollar. ……………Op louter militair vlak is Egypte sedert 1973 niet meer het sterkste Arabisch land. Het beschikt slechts over 500 vliegtuigen en 2000 tanks,tegen 450 vliegtuigen en 2500 tanks van Syrie en 450 vliegtuigen en 2200 tanks van Irak. …………. SAOEDIE-Arabie ontwikkelt zijn strijdkrachten snel en kocht in 1978 en 1981 de meest geperfectioneerde gevechtsvliegtuigen ter wereld, de Amerikaanse F-15. Syrie en Irak, vroeger rivalen,hoewel zij gelijksoortige regimes bezitten die gekenmerkt worden door de Baath- ideologie, sloten in januari 1975 een alliantie. In deze alliantie werd Libanon de facto opgenomen aangezien dit land sedert 1976 militair bezet is door Syrie, en ook Jordanie., dat vanaf 1975 zijn betrekkingen met DAMASKUS nauwer aanhaalde. De strijdkrachten van dit oostelijk front( ongeveer 1300 vliegtuigen en 5000 tanks) vormen een royaal tegenwicht voor de terugtrekking v.d.Egyptenaren die zich in het Verdrag van Washington ..verplichtten ” neutraal” te blijven bij een eventuele nieuwe Israelisch- Arabische oorlog., voorzover ” Israel niet de agressor is”. De Joodse staat beschikt over ongeveer 700 vliegtuigen en 3000 tanks…..Na de Iraans- Iraakse crisis zijn de vroegere tegenstellingen tussen Syrie en Libanon enerzijds en. Irak en Jordanie anderzijds echter weer verscherpt. …………..Tijdens het regime van de Sjah bezat Iran het machtigste leger van het Nabije Oosten, Israel en Turkije uitgezonderd. De revolutie van Khomeini van 1979 ,die actief gesteund werd door de …PLO,…ontregelde evenwel het Iraanse leger. Maar Teheran beschikt nog steeds over een indrukwekkend wapenarsenaal, dat voor zover het niet gebonden is door de Iraaks- Iraanse oorlog,terzijnertijd tegen Israel kan worden ingezet. Ayatollah Khomeini heeft na de val van de monarchie verklaard:…..” Iran zal de strijd van het Islamitische vaderland tegen het zionisme steunen”. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

  • fleckie zegt:

   ……………MYTHE………………..” KRACHTEN HET VERDRAG VAN WASHINGTON VERPLICHT EGYPTE ZICH NEUTRAAL TE BLIJVEN INGEVAL VAN EEN NIEUWE ISRAELISCH-ARABISCHE OORLOG “. ………………..FEIT……………Volgens artikele Vl van het verdrag van 26 maart 1979 gaan de vreedzame Egyptische. Verplichtingen tegenover Israel VOOR zijn militaire verplichtingen jegens andere Arabische staten. Tenminste wanneer Israel geen ‘agressie’ pleegt. Maar volgens Egypte zijn alle Israelisch- Arabische oorlogen het gevolg van Israelische ‘ agressie’. In 1978 werd de Israelische operatie in Zuid-Libanon tegen PLO- bases , n.a.v. het bloedbad onder burgers aangericht langs de weg van Tel- Aviv — Haifa ,door Egypte ” als volkerenmoord ” bestempeld. In Aprl 1979 ,enkele dagen na de ondertekening v.h. Vredesverdrag,verklaarde de Egyptische premier Chalil ,dat een eventuele Syrische aanval op de Golan kon worden beschouwd als een ” defensieve” Arabische oorlog.
   ………………..MYTHE………………..” ANWAR SADAT NAM HET BESLISSENDE INITIATIEF DAT LEIDDE TOT HET ISRAELISCH-EGYPTISCH VREDESVEDRAG EN VERDIENT DAN OOK DE MEESTE LOF VOOR HET BEREIKTE RESULTAAT”. ……….
   ……….FEIT……………De vrede begon niet met president Sadats bezoek aan Jerusalem. Hoewel het bezoek getuigt van een zeer groot staatsmanschap en een enorme moed, volgde het slechts na maandenlange geheime contacten tussen ..Israelische en Arabische leiders, met o.m. geheime missies v.d.voormalige Israelische minister van buitenlandse zaken …MOSJE ..DAYAN naar Marokko. ………..Desondanks was Israels zeer hartelijke onthaal van Sadat niet zo spectaculair als het gebaar van het bezoek aan Jerusalem. ” Om dit spectaculaire te evenaren ” zei Simcha Dinitz, de voormalige Israelische ambassadeur in de V.S. .,” hadden wij Egypte eerst de oorlog moeten verklaren, de staat van oorlog 30 jaar moeten laten volhouden, weigeren met ze te praten,oproepen tot hun vernietiging,suggereren ze in zee of in de Nyl te werpen, militaire operaties tegen ze uitvoeren, de Straat van Tiran en het Suezkanaal voor hun schepen sluiten en hen als het uitschot v.d.mensheid beschouwen. Dan zou een reis van Begin naar CAIRO even spectaculair zijn geweest. Natuurlijk was zoiets onmogelijk,omdat wij steeds bereid waren te onderhandelen”. ………………..MYTHE……..
   …………” DOOR HT ONDERTEKENEN VAN HET VREDESVERDRAG NAM EGYPTE GROTERE RISICO’S DAN ISRAEL”. ……………….FEIT……………..Misschien nam ..president..Sadat wel..grotere…persoonlijke en politieke risico’s door met Israel over vrede te onderhandelen,maar de Israelische premier Begin nam zeker nog…grotere…risico’s op het vlak c.d.nationale veiligheid. …….Het risico dat de Egyptische leider liep was dat zijn. regime misschien omvergeworpen zou worden. Beginsel risico was dat Israel kon worden vernietigd.Israel gaf concrete dingen op ( GRONDGEBIED) …in ruil voor beloften. ……….Dit betekent niet dat de Egyptische concessies ..onbelangrijk waren. In de context v.d.traditionele Arabische houding was de beslissing om Israel te erkennen zeer belangrijk. Egypte sloot tegen de zin vann ..alle..Arabische staten in een vredesverdrag met Israel en het zag af van de eis tot een volledige Israelische terugtrekking uit de westelijke Jordaanoever voordat een Egyptisch- Israelisch akkoord gesloten zou zijn. ……………Israel GAF het VOLLEDIGE SINAI-SCHIEREILAND OP., driemaal de oppervlakte van Israel en moest bijgevolg een nieuwe verdedigingslinie afbakenen. Het ging EVENEENS AKKOORD met de TERUGTREKKING van het MILITAIR BESTUUR ..in..GAZA en op de WESTELIJKE JORDAANOEVER naar van tevoren vastgestelde gebieden..en..stemde..in..met..autonomie…voor…de Palestijnen. De regering Begin deed deze ..CONCESSIES …ondanks het feit dat nergens een woordvoerder v.d.Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te vinden was die bereid was met Israel …over vrede te praten. ………………..MYTHE………………..” HET RAAMWERKAKKOORD VAN CAMP DAVID BETREFFENDE DE WESTELIJKE JORDAANOEVER WAS BEDOEL ALS DE. EERSTE STAP NAAR EEN ONAFHENKELIJK PALESTIJNSE STAAT”. ………………………FEIT…………….Het RAAMWERKAKKOORD voor de westelijke Jordaanoever is bedoeld om een autonome bestuursraad op te richten voor een overgangsperiode van 5 jaar, waarin de definitieve status van het gebied moet worden vastgelegd. Israels weigering om over een onafhankelijke staat te denken die waarschijnlijk door de PLO zou worde geregeerd is geen rookgordijn voor de een of andere geheime politiek. Zowel Egypte als de V.V. kennen Israels verzet tegen een dergelijke staat en er zijn tal van aanduidingen dat Egypte en andere Arabische staten geen voorstander zijn van een dergelijke staat– anders was er geen reden geweest Jordanie in het raamakkoord te vermelden. Op 31 augustus 1979 zei president Carter, dat hij nog nooit een Arabisch leider had ontmoet die privé herhaalde wat Arabische leiders in het openbaar zeggen– n.l.. dat er een onafhankelijke Palestijnse staat moet komen. ………..Istael heeft op basis v.d.Camp David Akkoorden GEEN ENKELE VERPLICHTING mee te werken aan de totstandkoming van een Palestijnse staat.Het veroverde de westelijke Jordaanoever op JORDANIE en GAZA op Egypte..tijdens een ..verdedigingsoorlog. De twee gebieden waren gedurende 19 jaar onder Arabisch bestuur geweest, ZONDER dat iemand ooit dacht aan de oprichting van een Palestijnse staat. De Arabieren hadden een Palestijnse staat ..verworpen.. toen die door de V.N…in 1947 werd..voorgesteld. Indien Israel een verplichting heeft met iemand te onderhandelen over de westelijke Jordaanoever ..dan..is..het met de partij op wie het gebied werd veroverd, ..nl. Jordanie. ………..Het is wel eigenaardig dat de Arabieren aan Israel eisen stellen M.b.t. de westelijke Jordaanoever en Gaza die ze zelf niet vervulden toen deze gebieden nog in Arabische handen waren. ………………..MYTHE………………..” AUTONOMIE ZAL NIET VOLDOEN AAN DE ASPIRATIES VAN DE PALESTIJNEN IN GAZA EN OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER” “……………….FEIT……………Indien de akkoorden van Camp David duidelijk hadden gezegd dat de autonomie de uiteindelijke status zou zijn nv.d.westelijke Jordaanoever en Gaza, dan had men dat inderdaad kunnen geloven dat dit niet voldeed aan de behoeften v.d.Palestijnen. Maar autonomie is slechts bedoeld als een tussentijdse oplossing. De akkoorden stellen dat Egypte ,Israel en die Palestijnen en Jordaniërs die bereid zijn deel te nemen onderhandelen over een orgaan voor zelfbestuur over de bezette gebieden dat 5 jaar zal functioneren. Tegen het einde v.d. eerste drie jaar van deze interinperiode moeten de onderhandelaars komen tot een permanente oplossing voor de status v.d.westelijke Jordaanoever en Gaza.De akkoorden van Camp David zijn een uitnodiging aan de Palestijnen mee te doen aan de bepaling van hun toekomst. Twee jaar na de ondertekening van de akkoorden had nog niemand deze uitnodiging aanvaard. ………………..MYTHE………………..” HET ISRAELISCH-EGYPTISCH VERDRAG MOE GEKOPPELD WORDEN AAN HET STREVEN NAAR AUTONOMIE VOOR DE WESTELIJKE JORDAANOEVER EN GAZA OMDAT ISRAEL ZICH ANDERS NIET ZOU HOUDEN AAN ZIJN VERBINTENISSEN NS DE BEZETTE GEBIEDEN”. ………………..FEIT…………….AUTONOMIE..WAS..EEN….
   ISRAELISCH…IDEE, en kwam noch van de V.S. noch van Egypte. Het WAS ISRAEL
   dat voorstelde zijn militair bestuur over de westelijke Jordaanoever en Gaza op te heffen. De raamwerkakkoorden over de SINAI, de westelijke Jordaanoever,en Gaza moesten onafhankelijk van elkaar blijven, omdat de partijen die te Camp David aanwezig waren hun eigen ideeen wel kenden, maar niets konden beslissen voor derden– Jordaniërs en Palestijnen– wiens medewerking vereist is, wil men het RAAMWERKAKKOORD over de westelijke Jordaanoever en Gaza praktisch uitvoeren. Een te sterke band tussen het Israelisch- Egyptische verdrag en de toepassing v,h.autonomieplan voor de westelijke Jordaanoever en Gaza zou diegenen die zich verzetten tegen de vrede met Israel niet alleen het vetorecht hebben gegeven voor het plan over de westelijke Jordaanoever en Gaza, maar eveneens voor het Israelisch– Egyptisch akkoord. ………………..MYTHE………………..” ISRAEL IS TEVREDEN MET HET BILATERALE AKKOORD MET EGYPTE EN STREEFT GEENSZINS NAAR EEN ALOMVATTENDE VREDESREGELING IN HET MIDDEN- OOSTEN “. …………………
   FEIT……………In de afgelopen dertig jaar heeft elke Israelische regering gestreefd naa een alomvattende regeling en verklaard bereid. Te zijn over vrede te ONDERHANDELEN met om het even welke Arabische leider. Een van de akkoorden die te Camp David werden ondertekend stelt duidelijk dat het akkoord als basis zou moeten dienen voor dredesverdragen ” tussen Israel en..elk..van..zijn..buurlanden, Egypte,Jordanie,Syrie en Libanon”. Het overhaaste streven naar een alomvattende regeling heeft eerder ondermijnd wat reeds tussen Egypte en Israel is bereikt. De akkoorden van Camp David en het Israelisch- Egyptisch e vredesverdrag — de enige Israelisch– Arabische onderhandelingen die ooit met succes werden bekroond– bewijzen dat een alomvattende vredesregeling in het Mi- Oosten slechts stap voor stapsgewijs kan worden bereikt. ……….Indien de Jordaniërs , Syriers en Saoedi’s werkelijk geinteresseerd waren geweest in vrede, dan hadden ze aan de voorbereiding
   van de Camp. David akkoorden kunnen meewerken. Indien ze werkelijk vrede wensten,dan hadden ze in het raam van de akkoorden kunnen onderhandelen. Maar geen andere Arabische natie dan Egypte was bereid tot directe onderhandelingen met Israel. Dat er geen alomvattende regeling is, is hun verantwoordelijkheid. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Like

   • fleckie zegt:

    Vervolg : ( is hun verantwoordelijkheid). ….MYTHE…………………” IN 1977 BOOD SADAT EENZIJDIG VREDE AAN ISRAEL AAN”. ………………….FEIT……………Vanaf de V.N. beslissing ,ruim 30 jaar geleden, tot het oprichten van een Joodse staat in Palestina tot aan het bezoek van Sadat aan Jerusalem,hebben de Israelische leiders onophoudelijk aan..de.. leiders v.d.Arabische buurstaten voorgesteld directe onderhandelingen te openen met het oog op vreedzame betrekkingen. Steeds begierden ze dat. ………..Nadat Begin via verkiezingen op 17 mein1977 premier van Israel geworden was, richtte hij onmiddellijk een oproep tot de nEgyptische president Sadat, tot de Syrische prsident Assad..en..tot..de Jordaanse koning Hoessein om vredesonderhandelingen te beginnen….GEEN van hen reageerde op dit aanbod. ………..Het bezoek van Sadat aan Jerusalem in november 1977 is slechts een laat antwoord op het vaak HERHAALDE VREDESAANBOD van het volk van Israel en van zowel de arbeidersregering als de conservatieve regering van Israel. ……………….MYTHE
    …………………..” BEGIN SLOOT SLECHTS VREDE OMDAT HIJ DAARTOE GEDWONGEN WAS”. ………………….FEIT……………Het is de Israelische regering van Menahem Begin die de basis heeft gelegd voor het Israelisch-Egyptische vredesproces .Het verdrag dat tenslotte in Washington werd ondertekend neemt in grote trekken een..” Vredesplan” over dat Begin in december 1977 voorbereidde, enkele dagen na het bezoek van Sadat aan Jerusalem. …..DIT PLAN werd openbaar gemaakt op 18 december 1977 en op 28 december goedgekeurd door het Israelische parlement, de KNESSET. De voornaamste ISRAELISCHE CONCESSIES..,die ook in het Verdrag van Washington voorkomen, staan er reeds duidelijk in geformuleerd.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 12. Guardiacivil zegt:

  Met al dit soort clubs gaat het op gegeven moment twee richtingen uit en vergeten ze het echte belang waarvoor het is opgericht in het verleden. De huidige norm is: Doe jij iets voor mij dan doe ik iets voor jou. Dus als je ermee akkoord gaat dan gaan bepaalde deuren open. en dat is juist het gevaarlijke van dit soort clubs die in een gevarezone zitten. Beter is direct terug trekken, ook al moet je daarvoor iets opgeven. Dat juist, iets opgeven (rampengebied of de hulp) heeft artsen zonder grenzen ook in bepaalde hoek gedreven. Dan ligt ook corruptie op de loer om toch je doel te willen halen.

  Like

 13. fleckie zegt:

  Op een bovenstaande foto konden we ook……….LEILA KHALED, een …PALESTIJSE TERRORISTE., waarover wordt ‘verhaald ‘ in het boek……….’SCHIET EERST DE ..VROUWEN. NEER’, …., van. Eileen Mac Donald.( een M& P Document.. Isbn 9065905782. Pagina 106. ………..
  ‘ Wilt u soms dat ik over mode praat?.’…………………………LEILA KHALED…………………………………..
  LEILA Khaled bereikte in een paar uur wat honderden andere Palestijnse strijders niet is gelukt: ze trok de aandacht van de hele wereld. De manier waarop ze dat deed nl. door een v.iegtuig te kapen, de passagiers te laten uitstappen en het v.iegtuig op te blazen,maakte haar tot een UITERST GEVAARLIJKE VROUW, maar paradoxaal genoeg ook tot een romantisch en dapper idool. Ze had niemand gedood,( al was dat eerder toeval dan de bedoeling) en ze zette haar eigen leven op het spel. Dat ze mooi en jong was maakte het allemaal nog sensationeler. ………….
  Haar gewelddadige actie maakte haar tot een sekssymbool. Van de ene dag op de andere verbrijzelde ze daardoor duizend-en-een-taboes en radicaliseerde ze HONDERDEN andere ‘angry Young women’ in de hele wereld. …..Allemaal wilden ze wel een LEILA Khaled zijn, van de vrpuwen van de Amerikaanse WEATHERMEN Organisation en de oprichtsters van de BAADER-MEINHOFGROEP tot de vrouwen van de Angry Brigade in Engeland. …Deze vrouw had de macht gegrepen en zij wilden in haar voetsporen treden. De foto waarop ze met keurig bedekt hoofd liefdevol een geweer vasthoudt, prijkte in kranten en tijdschriften uit alle delen v.d.wereld. Ze werd de eerste vrouwelijke vliegtuigkaper genoemd– dat een ARGENTIJNSE vrouw die drie jaar eerder een poging had gedaan de FALKLANDEILANDEN ‘binnen te vallen’ haar voor was geweest, zag men voor het gemak over het hoofd. Leila’s medekampeerders ,een jonge man, kreeg vrijwel GEEN aandacht. Alle ogen waren op haar gericht. …………….LEILA Ont-
  ving huwelijksaanzoeken, net als ..KIM HYON HUI. Ze zei zelf zich beledigd te voelen door dergelijke avances. Ze was een keurig ..PALESTIJNS..MEISJE, dat nog geen compliment zou aannemen van een man. Toch had haar uitstraling ook iets seksueels. De pers vermeldde dat ze de wapens en de plannen voor de kaping in haar ondergoed had verstopt. Het ging om een vrouw die niet alleen mooi was,maar bovendien ABSOLUUT ??FATAAL en dus des te opwindender ……
  De glampurkant van het leven v.d.revolutionair was zeker een kant die haar aansprak: :..na de Kaping ging ze met een gevolg van ..lijfwachten..op tournee..door..het..MIDDEN-OOSTEN en liet ze zich feestelijk onthalen op..ambassades. LEILA genoot van de aandacht en de bewondering,maar deze populariteit verkleinde de kans op vervulling van haar grootste wens: ..het nog eens te doen. ……….Kennelijk had de eerste kaping haar zoveel spanning en voldoening verschaft– de handgranaat die ze de piloot onder de neus duwde en waar ze vervolgens de pen uittrok, het moet een machtsgevoel hebben gegeven dat maar voor weinig ARABISCHE VROUWEN is weggelegd– dat ze er ondraaglijke pijnen..voor..overhad om het allemaal nog eens te ..kunnen..meemaken. Haar…superieuren…van..het.?VOLKSFRONT voor de BEVRIJDING ..van…PALESTINA.(PFLP) , een …MARXISTISCHE groepering, waren van plan haar een jaar later weer te gebruiken, voor een spectaculaire..DRIEVOUDIGE KAPING( die een ..VIJFVOUDIGE..zou worden.). Maar bij nader inzien waren ze toch bang dat LEILA te bekend was en vonden ze het beter een ander te nemen. Dat pikte LEILA niet, maar ze begreep dat haar gezicht een probleem kon zijn en besloot het te veranderen. Ze liet zich toen onder handen nemen door een plastisch chirurg. De behandeling duurde maanden en was erg pijnlijk. ………….
  Op 6 september 1970 probeerde ze met een jonge mannelijke medeplichtige meen EL Al-vliegtuig te overmeesteren. Het mis
  Ute :haar kameraad werd doodgeschoten door Israelische veiligheidsmensen,die haar echter in leven lieten. Na de noodlanding op Heathrow, het v.iegveld van Londen,werd ze letterlijk uit het vliegtuig gesmeten. Vervolgens werd ze een tijd vastgehouden op het politiebureau in de LONDENSE wijk EALING. …………….Haar kaping was mislukt. De drie kapingen die ongeveer tegelijkertijd door andere PFLP-teams werden uitgevoerd, hadden meer succes. Twee v.iegtuigen vlogen direct naar DAWSON’S. FIELD, een PFLP-vliegveld in…JORDANIE, waar de levens van de passagiers werden geruild tegen vrijlating van PALESTIJNEN die o.a. In Israelische gevangenissen zaten. Toen LEILA KHA?ED gevangen werd genomen besloot de leiding v.d.PFLP dat er nog een vierde v.iegtuig moest worden gekaapt, een BRITS passagierstoestel. Ook dat zou naar DAWSON’S FIELD worden gevlogen. Het PFLP zou de passagiers laten gaan zodra LEILA werd vrijgelaten uit haar politiecel in LONDEN. Dit plan werd uitgevoerd .Een Britse VC-l0 werd overmeesterd en drie dagen later. Werden de 300 inzittenden afgeleverd op het vliegveld. ..’THE giro with THE gun’ zoals ze werd genoemd,was het middelpunt geworden van een…internationale crisis.Ze zat drie weken op het politiebureau en volgens eigen zeggen vermaakte ze zich daar met het plagen van de hoofdinspecteur,die pogingen deed haar te ondervragen. Toen gaf de Britse regering tot grote woede van Israel toe aan de eisen van het PFLP en werd ze vrijgelaten………………….Het incident op DAWSON’S FIELD had tot gevolg dat koning HOESSEIN van JORDANIE de Palestijnen het land uitzette. Bij dit BLOEDIGE CONFLICT kwamen honderden Palestijnen om het leven. De Arabische wereld ..was..geschokt..door..deze…broederlijk. .. De oorlog,..die ‘ZWARTE. SEPTEMBER’ werd genoemd, leidde tot het ontstaan van een van de ..extreemste…terroristische ..groeperingen ter wereld, die dezelfde naam koos. In 1972 was de..Zwarte SEPTEMBER .. Verantwoordelijk voor het BLOEDBAD ..in..het..OLYMPISCH DORP..in…MUNCHEN,waarbij ..ELF ..Israelische atleten om het leven kwamen. …….LEILA verdween ondertussen uit de publiciteit. Er was een prijs op haar hoofd gezet,maar de beweging wilde zijn superster niet kwijt. In 1980 dook ze op in Kopenhagen, waar ze de PLO-delegatie leidde tijdens de TWEEDE …VN-VROUWENCONFERENTIE . Ze was een eerbiedwaardige politicus geworden: voor haar was de gewapende strijd ten einde. ……………Het duurde een tijdje voordat ik haar had opgespoord. .Er werd me gezegd dat ze in Libanon zou wonen. Een van Yasser Arafats belangrijke adviseurs vertelde me dat ze dik was geworden, acht kinderen had en alleen nog maar geinteresseerd was in koken. Een ander spoor leidde tot een ontmoeting met een PFLP-sympathisant in een hotel in LONDEN. Deze man gaf mijn vraag door aan het PFLP-hoofdkwartier in ??SYRIE.. En daarna kreeg Ivan hem. haar telefoonnummer. Met een ietwat onwerkelijk gevoel belde ik haar.’Ja,met LEILA Khaled ‘, zei ze in vrijwel accentloos Engels. ‘Wanneer kom je?”. ……………..Tegenwoordig woont ze in het vluchtelingenkamp YArmouk in DAMASKUS. Het kamp is uitgegroeid tot een aparte stad. De tenten die het ?.RODE KRUIS ..40 jaar geleden heeft geschonken zijn nu vervangen door huizen, winkels,scholen en kantoren. In het centrum van het kamp, vlak bij de Palestinastraat, ligt het hoofdkantoor van de VOLKSCOMITES van PALESTIJNSE VROUWEN ,de vrouwenafdeling van het PFLP. De organisatie heeft het terrorisme al lang afgezworen. De vrouwenafdeling houdt zich hoofdzakelijk bezig met sociale zorg en aanverwante zaken, zoals kinderopvang. Wie zich wil aansluiten bij een ..moordcommando is daar duidelijk aan het verkeerde adres. ………..Het werk v.d.Volkscomites wordt verricht in een reeks saaie vertrekken op de begane grond van een huis waarin verder een aantal gezinnen woont. De achterste kamer is het kantoor. V.d.voorzitter van de beweging , LEILA Khaled. ………..Het is een grote vierkante ruimte, gemeubileerd met sjofele bruine leunstoelen,die verspreid langs de muren staan. Een hoek wordt in beslag genomen door een houten bureau ,dat os bedolven onder papieren en wordt geflankeerd door een gammele archiefkast. Er is een raam met zware metalen rolluiken die zijn neergelaten om de hitte buiten te houden en geen straaltje zonlicht doorlaten. De lampen branden en op het bureau staat een gaslamp klaar om het over te nemen zodra de buurt weer eens wordt getroffen door een stroomstoring. Het enige geluid in de kamer komt van de ventilator aan het plafond. ………..LEILA had gezegd dat geen enkele taxi-chauffeur in Damascus het adres van haar kantoor zou weten te vinden en een reisbureau in het kamp voorgesteld als ontmoetingspunt. Toen ik daar kwam zat ze voor een levensgrote kartonnen stewardess die glimlachend een Airbus van ..AIR FRANCE in haar handen hield. LEILA leek de ironie v.d. Plek die ze had uitgekozen niet op te merken. Ik herkende haar dadelijk., wat me met het oog op al die face-liftster verbaasde. Maar ze legde me uit dat ze na de tweede kaping weer naar de plastisch chirurg was gegaan om haar gezicht in de oude staat te laten herstellen. Ze had een chronische hoofdpijn overgehouden aan alle operaties,maar daaraan was ze in de loop der jaren gewend geraakt. De hoofdpijn was begonnen in 1969 , na de eerste operatie,waarbij haar neus was veranderd. Misschien was ze zo goed te herkennen vanwege de opvallendste van haar gelaatstrekken: de grote donkere ogen, die schuin omhoog staan. Ik vroeg of ze dat ook te danken had aan de chirurg.’ Nee,daarmee ben ik geboren’ antwoordde ze ,duidelijk trots. <<<<<<<<<<<<<.

  Like

  • fleckie zegt:

   DE…..’GRENZEN. VAN…ISRAEL’, …….uit ‘MYTHEN en FEITEN’, een beknopt overzicht van het Arabisch-Israelisch Konflikt, Samengesteld door Alan M. Tigay, Near East ReportWashington, U.S. Aangevuld en bijgewerkt door CIDImen CID. …den Haag, Brussel, juli 1981. ……………….MYTHE………………..” DE OPRICHTING VAN DE STAAT ISRAEL IN 1948 WIJZIGDE DE TRADITIONELE GRENZEN VAN HET OOSTEN”……..
   ……………FEIT…………..De grenzen in het MI-Oosten werden tussen 1919 en 1923, na de Eerste Wereldoorlog en de OTTOMAANSE NEDERLAAG vastgesteld door de grote mogendheden. Deze grenzen werden op willekeurige wijze getrokken. Er werd weinig rekening gehouden met de stategische en economische toestand. Het gebied werd verdeeld tussen twee Europese landen: FRANKRIJK en GROOT-BRITTANNIE. FRANKRIJK kreeg wat men nu SYRIE en LIBANON noemt. De BRITTEN kregen de Rest: PALESTINA en IRAK. Die verdeling werd bekrachtigd door ” mandaten” die erkend werden door de VOLKENBOND. Maar de Fransen en Engelsen wijzigden de grenzen van hun respectievelijke gebieden naar eigen goeddunken. In 1926 werd LIBANON afgescheiden van van Syrie en als onafhankelijke staat beschouwd. Het christelijke Libanon werd vergroot door toevoeging van Beiroet, Tripolis,Sidon, de BEKAA-vallei en het grensgebied met Palestina. Gevolg: Libanon had genoeg Christenen om een aparte regering te rechtvaardigen en genoeg Moslims om het behoud v.h.Franse protectoraat te rechtvaardigen. …………..Groot- Brittannie installeerde. De Hasjemitische koning Feisal , die de Fransen in 1920 uit Syrie hadden verjaagd, op de troon van IRAK. Later maakten de Britten Feisals broer , Abdallah, koning van de NIEUW GEVORMDE staat TRANSJORDANIE , dat GEHEEL..PALESTINA ..ten oosten van de Jordaan omvatte. ………..Niet alleen in het Mi- Oosten maar ook in Afrika hebben de koloniale heersers naar willekeur grenzen getrokken. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid heeft desalniettemin uitgesproken dat deze koloniale grenzen een vaststaand feit zijn. …………
   ……..MYTHE……………….” EGYPTE HEEFT DE SINAI ALTIJD IN BEZIT GEHAD”…………
   ……..FEIT……………De SINAI werd steeds beschouwd als en verbindingsweg tussen Afrika en het Midden- Oosten. Gezien de woestijnachtige aard van het gebied is het pas in onze tijd VOLLEDIG GEÏNTEGREERD in een onafhankelijke staat. In de 19e eeuw gaf de SULTAN van TURKIJE Egypte het gebruik over het Noordoosten v.d.Sinai in ruil voor KRETA dat aan de entrale Turkse regering werd ..verkocht. De eerste Turkse grens in de SINAI liep langs de lijn RAFIA- Suez. ……….De aanleg van het Suezkanaal in 1869 vergrootte het strategische belang van het schiereiland. In 1882 vestigden de Britten een de facto- protectoraat over Egypte. Zij zetten Turkije onder druk om de administratieve grenzen ..te..verplaatsen. KONSTANTINOPEL aanvaardde in 1906 tenslotte een nieuwe grens van RAFIA naar Akaba,die vanaf 1923 als de internationale grens tussen..Egypte en..Palestina werd beschouwd. ……………In 1948 viel Egypte de nieuw staat Israel aan, in weerwil van’de V.n.a delingsresolutie . Egypte werd verslagen. Toen de Israelische soldaten doordrongen in de SINAI en het Suezkanaal naderden,verklaarde Groot- Brittannie zich bereid Egypte te hulp te komen. Liever dan deze vernedering te moeten ondergaan,sloot Egypte een wapenstilstand met Israel. Het akkoord dat in februari 1949 werd nondertekend..stelde..dat..de..bestandslijnen..” Niet moesten gezien worden als politieke of territoriale grenzen”( paragraaf V, punt 2). …..De SINAI werd door Israel in 1956 bezet, in 1957 ontruimd en in 1967 een derde maal bezet. In 1977 verklaarde de Israelische regering zich officieel bereid, om in ruil voor vrede, ZEER BELANGRIJKE CONCESSIES ..in het gebied te doen. “…………..In 1978 en
   1979 hebben Egypte en Israel in de Camp David akkoorden en bevestigd door het vredesverdrag besloten van de lijn RAFIA- Eilat de definitieve politieke grens te maken. ……………….MYTHE………………..” CISJORDANIE IS EEN DEEL VAN JORDANIE”………….
   ……..FEIT……………. In 1948 viel het Arabische Legioen van de ..TRANSJORDAANSE koning Abdallah, Palestina binnen en bezette Cisjordanie( de westelijke Jordaanoever) evenals de oude stad van JERUSALEM. TRANSJORDANIE annexeerde deze gebieden in 1950 en noemde zich voortaan ” het Hasjemitische koninkrijk Jordanie”. ……………….
   Het V. N.- verdelingsplan. Had ..CISJORDANIE toegekend ..aan..de.. Arabisch-Palestijnse staat. De Arabieren uit CISJORDANIE waren tegen deze inlijving door Amman. Slechts twee buitenlandse regeringen( Groot Brittannie en Pakistan) erkenden de inlijving…………………MYTHE………………..” ISRAEL HEEFT HET RECHT NIET DE GOLANHOOGTE TE BEHOUDEN”. ………………..FEIT……………De internationale grens tussen Syrie en Palestina,..die..op willekeurige wijze na de Eerste Wereldoorlog vastgesteld werd door Frankrijke en Groot-Brittannie, kende de Golanhoogvlakte toe aan SYRIE. Hierdoor kreeg dit land en belangrijke strategisch overwicht op Israel. ………
   De bergachtige Golanhoogvlakte ligt ten oosten van het Meer van TIBERIAS, van het Hoeleh-dal en van de noordelijke steden van GALI.LEA. Vanaf die stellingen namen de Syriers ..voortdurend..Israelische burgers onder vuur. De Syriers richtten aanvallen tegen de Isralische DROOGLEGGING van het Hoeleh- dal. Ze dreigden herhaaldelijk met omleiding van het Jordaanwater, wat van Israel een dorre woestenij zou hebben gemaakt. ……………strijders de Zesdaagse Oorlog van ’67 beklommen de Israli’s de Golanhoogten en bezetten een gebied van 1000 vierkante kilometer. Een onbeduidend gebied dat slechts 0.5% beslaat van de totale Zurichtung oppervlakte(187.000 vierkante kilometer) maar van het grootste strategische belang is voor Israel………………..MYTHE…
   ………………” DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN ZIJN ONWETTIG EN VERHINDEREN DE VREDE.ZIJ ZIJN IN STRIJD MET DE GENEEFSE CONVENTIE”.
   ………………..FEIT……………Over de politieke wenselijkheid an het vestigen van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever wordt binnen en buiten Israel verschillend gedacht. Talrijke juridische deskundigen ontkennen evenwel de beschuldigingdat de nederzettingen” onwettig” zijn. Stephen Schwebel , deskundige in internationaal recht, verklaart in een artikel van de..’American Jpurnal of International LAW’: …..a).. Een staat die zijn wettelijk recht op zelfverdediging uitoefent,mag vreemd gebied bezetten zolang dit mondig is voor zijn. ZELFVERDEDIGING,……………b) ..Reugtrekking moet plaatsvinden wanneer er voldoende zekerheid bestaat dat het betrokken gebied niet opnieuw de veiligheid van het land in gevaar brengt. ……………. c).. Wanneer een gebied op onwettige wijze wordt bezettoon een land,dan beschikt de staat die het nageniet innam ..bij..zijn..wettige..zelfverdediging..betere aanspraken dan het eerstgenoemde land. ……………………..Eugene Rostow, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de Yale University, stelt dat de V.N.- resoluties..242 en 338 ISRAEL ..WETTIGE..RECHTEN TOEKENNEN op JUDEA en SAMARIA. ” De Israëli’s zijn volgens resoluties 242 en 338 van dec VEILIGHEIDSRAAD van de V.N.’de bezettende macht op de westelijke Jordaanoever’,,zegt Rostow. ” zij HEBBEN HET RECHT DAAR TE BLIJVEN TOTDAT VOLLEDIGE VREDE WORDT GESLOTEN”. Israels aanspraken. Op het gebied zijn groter dan de Jordaanse eisen” aangezien de Jordaanse aanwezigheid op de westelijke Jordaanoever het gevolg was van agressie ( in 1948), terwijl Israels aanwezigheid voortvloeit uit het wettige recht op zelfverdediging dat eerst in 1967 en later in 1973 opnieuw werd uitgeoefend”. …………….Wat Israels in achtneming van de Vierde Geneefse Conventie betreft ,maakte de advocate Rita Hauser op 21 september 1977’voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen duidelijk. Dat de Conventie in dit specifieke geval niet van toepassing is. Hauser, een voormalige afgevaardigde..voor de Ver.Staten bij de V.N.- Commissie voor de Mensenrechten,verklaarde……………” De beperkingen die de Conventie bevat met betrekking tot militaire bezetting zijn slechts van kracht wanneer de tekst inderdaad ondertekend zou zijn door neen wettige en soevereine staat. Maar ongeacht het feit dat de westelijke Jordaanoever en Gaza op onwettige bwijze door nrespectievelijk Jordanie en Egypte werden bezet na de Arabische weigering het V.N.- delingsplan van 1947 te aanvaarden, dat voorzag in de deling van het Britse mandaatgebied Palestina in twee staten heeft Israel toch verklaard dat het handelt in overeenkomstig de humanitaire artikelen van de Conventie en heeft getracht de bezette gebieden op deze basis te besturen”. …………………….Nadat veel mensen jarenlang gezegd hadden dat de Israelische nederzettingen in de SINAI- woestijn een belemmering voor de vrede vormden,stemde het Israelische parlement,de Knesset,met een overweldigende meerderheid voor ..ontruiming..van deze nederzettingen als onderdeel van het vredesverdrag met Egypte. Nederzettingen en veiligheid gaan dikwijls hand in hand, maar, zoals het geval van de SINAI aangeeft, neemt Israel op basis van de veiligheid zijn uiteindelijke beslissing over het al dan niet doen van territoriale concessies. ………………..
   MYTHE………………..” DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN HEBBEN DUIZENDEN ARABIEREN GEDWONGEN WEG TE TREKKEN EN ENORME OPPERVLAKTEN ARABISCHE GROND IN BESLAG GENOMEN”…………………FEIT……………De meeste nederzettingen zijn gevestigd..in..onbewoond..of dunbevolkt gebied: de Israelische regering heeft over het algemeen vermeden nederzettingen te vestigen in dichtbevolkte streken. Zelfs de nederzetting Kirjat Arba, de bijbelse naam voor HEBRON, werd niet in de stad zelf opgericht maar daarbuiten. In 1979 verhinderde het Israelische Hoge Gerechtshof de vestiging van een nederzetting op Arabisch land dat prive- eigendom was, aangezien er geen geldige veiligheidsredenen bestonden. Door dit beleid waren weinig Arabieren verplicht weg te trekken. …………….GROTE STUKKEN LAND! WERDEN OP WETTIGE WIJZE AANGEKOCHT door het …JOODS NATIONAAL??FONDS of ISRAELISCHE PRIVE PERSONEN. …Een rapport stelt dat het J.N.F. In 1975 voor MEER DAN 7 MILJOEN OLLAR ..GROND AANKOCHT op de westelijke Jordaanoever . De Arabische reacties op de verkopen waren ..zeer..heftig.. In Jordanie ..werden..talrijke..Arabieren die grond aan de Joden verkochten bij verstek..ter..dood.veroordeeld. ……………Verscheidene nederzettingen in het gebied bestonden al van voor 1948 ,maar werden door de Arabische aanval op Israel onder de voet gelopen. Kfar Etsion, Massoe’ot Jitschak, Ein Zoerim,Revadim bv.werden in mei 1948 door de Arabieren INGENOMEN, terwijl de inwoners werden gevangen genomen ..of..vermoord. De zonen en dochters van diegenen die deze nederzettingen hadden verdedigd waren onder de eersten die na 1967 terugkeerden. Te HEBRON.. bestond ..reeds eeuwenlang. .een Joodse gemeenschap tot het ARABISCHE BLOEDBAD van 1929 daar een einde aan maakte. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Like

   • fleckie zegt:

    ………………..MTHE……………….ll” ISTAEL STREEFT ERNAAR ZIJN GRENZEN MET LIBANON TE VERLEGGEN TOT DE RIVIER DE LITANI. DE ISRAELISCHE POLITIEK IN ZUID-LIBANON IS JIERVAN HET BEWOJS”…………………FEIT……………Gedurende de bloedige LIBANESE BURGEROORLOG wendden de inwoners van Zuid-Libanon ( CHRISTENEN , DRUZEN, en MOSLIMS) zich tot Israel om hulp toen het openbare leven als gevolg van het geweld tot stilstand was gekomen. Dorpsbewoners kwamen aar de grens van Israel voor brandstof, water en geneeskundige bijstand. Om humanitaire redenen opende Israel zijn grens., die al gauw de naam good FENCE”Het Goede HEK) kreeg. Tijdens het eerste jaar werden meer dan 25.000 Libanezen behandeld bij speciale medische posten en werden meer dan 1000 Libanezen in Israelische ziekenhuizen opgenomen. ……………Toen Palestijnse terroristen de dorpen bedreigden , vroegen de bewoners hulp aan Israel. In maart 1978 vermoordden PLO-terroristen afkomstig. Uit Zuid-Libanon langs de kustweg TEL-AVIV -HAIFA …34 Israelische burgers. Als vergelden vielen de Israelische troepen Palestijnse BOLWERKEN aan in Zuid-Libanon en verdreven de. Terroristen naar het noorden. Israel trok zich na twee maanden vrijwillig terug en de V.N.-soldaten van..INIFIL..namen het gebied over. ……………Alleen een gebied met ca…100.000 Christelijke en Sji’itische inwoners,dat al voor de Israelische inval beheerst werd door de Libaneese Majoor Haddad,bleef buiten het werkterrein ..van UNIFIL. Thans schat men het aantal PALESTIJNSE INFILTRANTEN in het UNIFIL-gebied, die de Christenen en Israëli’s weer aanvielen, op ongeveer 2000 man. De UNIFIL-soldaten,waaronder een Nederlands bataljon, sturen gewoonlijk PALESTIJNSE terroristen sie op weg naar Israel zijn, weer terug naar hun basis, na ze erst ontwapend te hebben. ……………….MYTHE………………..
    ” HET ISRAEISCHE OPTREDEN IN ZUID-LIBANON KOST HET LEVEN AAN ONSCHULDIGE BURGERS EN IS ONWETTIG”………………….FEIT…………….Na een terroristische aanslag in april. 1979 die het leven kostte aan vier Israelische burgers-waaronder twee kinderen van twee en vier jaar- verklaarde Israel dat het voortaan bases van terroristen zou aanvallen en niet zou wachten totdat bloedige aanslagen werden gepleegd. ……………De PLO-bases werdenopzettelijk opgericht temidden van …BEVOLKINGSCENTRA… En VLUCHTELINGENKAMPEN , waarbij de burgers als een SOORT SCHILD dienst doen waar soms kinderen van 7 jaar af WAPENS dragen. Het is nooit het doel van Israel om akties te voeren tegen de burgerbevolking in de kampen. ……………Israelische aanvallen. Vonden niet willekeurig plats, maar zijn gericht tegen de PALESTSE COMANDO’s en hun militaire installaties. Volgens Amerikaanse persberichten werden door deze akties tientallen terreurdaden verijdeld. Tijdens een Israelische aktive in juni 1979 werd het coördinatiecentrum voor terreurdaden vernietigd. ……………Isrel reageert uit WETTIGE ??ZELFVERDEDIGING. Op 1 oktober 1974 verklaarde de inmiddels overleden Amerikaanse senator H.Humphrey:” Het is volkomen duidelijk, dat in termen van. Internationaal recht,Israels represaillemaatregelen in Jordanie en Libanon…WETTIGE ..ZELFVERDEDIGING ..vormen. Israels akties op Libanees grondgebied steunen op het recht op…ZELFVERDEDIGING overeenkomstig ARTIKEL 51 …van het V.N.-HANDVEST.”. …………………MYTHE………………..” ISRAELS STREVEN NAAR VERDEDIGBARE GRENZEN IS NIET REALISTISCH IN EEN TIJD WAARIN RAKETTEN EN LANGE-AFSTANDS BOMMENWERPERS ENORME AFSTANDEN AFLEGGEN”. …………………FEIT……………Luchtaanvallen hebben nimmer een natie verslagen zoals bewezen werd door de bombardementen op Engeland in de Tweede Wereldoorlog en door de permanente bombardementen op Noord- Vietnam in..de..zeventigerjaren . Landen worden daarentegen veroverd door invasie en bezetting. Dus moeten verdedigbare grenzen een grondaanvalstoestel verhinderen. Anderzijds moedigden de onverdedigbare grenzen van voor 1967 de Arabieren aan Israel. In stukken te splitsen om het zo gemakkelijker te kunnen veroveren. ………………… “DE JOM KIPPOER. OORLOG EN DE ARABISCHE SUCCESSEN BIJ HET DOORBREKEN VAN DE ISRAELISCHE STELLINGEN BEWIJZEN HOE NUTTELOOS VERDEDIGBARE GRENZEN ZIJN”. ………………..FEIT……………De strategische diepste van de bezette gebiededen onderstrepen het belang van verdedigbare grenzen. Deze diepte maakte het Israel mogelijk de Arabische verrassingsaanval op te vangen, te hergroeperen en tot de tegenaanval over te gaan., terwijl de reserves in veiligheid gemobiliseerd worden. In tegenstelling tot voorgaande oorlogen lagen de bevolkingscentra niet onder vuur. De SYRISCHE en EGYPTISCHE Kelt-en Frograketten raakten defensieve posities en geen woonplaatsen. Egyptische vliegtuigen moesten driemaal langer vliegen dan in 1967 om de Israelische STEDEN te bereiken. Voor 1967 zou een aanval als die van. 1973 betekend hebben,dat belangrijke Israelische ..WOONGEBIEDEN onder de voet gelopen zouden zijn. ……………De argumenten tegen Israels streven naar ” verdedigbare grenzen” steunen op een foute definitie van de uitdrukking . .Verdedigbare grenzen zijn geen onneembare grenzen,maar grenzen die, wanneer ze doorbroken worden nog steeds de verdediging van land en de bevolkingscentra mogelijk maken. De JOM KIPPOER OORLOG heeft niet bewezen dat het concept van verdedigbare grenzen verouderd is, maar bewees integendeel hoe nuttig verdedigbare grenzen zijn. ……………Het spreekt overigens voor zich dat de best verdedigbare grenzen..ERKENDE GRENZEN ZIJN. Die kunnen echter slechts tot stand komen als de Arabische buurstaten en de Palestijnen Israel erkennen, waarbij dan nog de vraag gesteld dient te worden- gezien het gemak waarmee bijvoorbeeld Irak zijn verdrag met Iran opzegde- hoe duurzaam zo’n erkenning zal zijn. In 1980 bezette Irak door middel van geweld de Sjat El Arab rivier die in handen van Iran was. In begin 1981 viel LIBIE Tsjaad binnen en verenigde dit met LIBIE tot ..EEN staat. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    Like

 14. Jan zegt:

  O, o: Hamas-leden kunnen geen munitie meer kopen om Joden te vermoorden

  PA cuts off salaries of a few dozen Hamas terrorists


  If any part of the PA budget is sacred, it is the part that pays the salaries of terrorists in Israeli prison, former prisoners, and their families. Some 6% of the PA’s budget goes towards rewarding terror.

  So this story, which did not get any publicity in English, is most interesting.

  A few dozen former prisoners protested that their salaries were cut by the PA. According to the article, some 70 terrorists have been cut off from the Western-funded gravy train of welfare for terrorists.


  http://elderofziyon.blogspot.nl/2015/12/pa-cuts-off-salaries-of-few-dozen-hamas.html

  Amnesty, kom er maar in.

  Like

 15. Jan zegt:

  Republikeinen voeren wetsvoorstel in om Moslim Broederschap tot terreurorganisatie te verklaren

  Muslim Brotherhood Lashes Out at ‘Zionist Extremist’ Republicans for Pushing Terrorist Designation Bill

  The Muslim Brotherhood is lashing out after a bill put forward by Sen. Ted Cruz (R-TX)
  97% and Rep. Mario Diaz-Balart (R-FL) 30% — which seeks to designate the radical Islamic group as a terrorist organization — has gained traction in Congress.

  In an editorial posted on IkhwanWeb, the official site of the Muslim Brotherhood, on Thursday, the group accused the GOP leaders of being “manipulated by” the “pro-Israel Zionist lobby.”

  “Extremist right-wing Republicans in the Judiciary Committee of the US Congress passed, on Wednesday February 24th, a bill urging the State Department to recognize the Muslim Brotherhood as a terrorist organization,” the Brotherhood complained in the editorial.

  The Muslim Brotherhood is already banned in several countries. The outfit was founded in 1928 by Hassan al-Banna, a radical socialist Islamic cleric who sought to install a worldwide caliphate.

  http://www.breitbart.com/big-government/2016/02/25/muslim-brotherhood-lashes-out-at-zionist-extremist-republicans-for-pushing-terrorist-designation-bill/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s