Verzwegen voorwaarden – Vals spel!

Screenshot_22

(Door: Theresa Geissler)

(Oftewel: De ongelooflijk laffe, incorrecte aanslag op de vrijheid van demonstratie van Pegida-Nederland onder supervisie van “De man met de twee paspoorten.”)

Sommige dingen moet je meemaken, wil je ze geloven! Zo op het oog een platgetreden cliché, maar in wezen doodgewoon een feit. En in dit geval met betrekking tot het optreden van de gemeente Rotterdam in verband met de Pegida-Nederland demonstratie op 19 december 2015: Een laf, achterbaks en zelfs ongrondwettelijk optreden, dat het Nederlanderschap niet waardig is – en dat laatste klopt dan ook wonderwel als je het nagaat. Maar daarover direct meer: Laat ons het gebeurde eerst maar eens reconstrueren:

Geheel volgens de regels had Pegida-Nederland bijtijds een aanvraag ingediend voor haar tweede demonstratie in Rotterdam op 19 december. In overleg met de politie Rotterdam accepteerde zij als verzamelpunt Station Rotterdam Lombardijen “om veiligheidsredenen”, waarna de deelnemers met ter beschikking gestelde bussen naar de eigenlijke demonstratieplek, de Wilhelminapier, zouden worden gereden. In ruil voor de acceptatie van deze gang van zaken kreeg de beweging een vergunning voor een korte mars tussendoor, ná de geplande redevoeringen, onder meer die van de belangrijkste gastspreker Filip Dewinter. De organisatie ging akkoord, vooral omdat het een vooruitgang leek in vergelijking met de vorige keer, toen de vergunning voor een mars niet gegeven was.

De adder onder het gras school echter, achteraf bekeken, hierin, dat het belangstellenden, in tegenstelling tot die vorige keer, NIET werd toegestaan om, in plaats van met de bus, op eigen gelegenheid naar de demonstratieplek te komen en dat dit onderscheid de organisatie NIET werd meegedeeld. Pas later, dágen na dato, werd dit goed duidelijk, nadat onder andere uit filmmateriaal gebleken was hoe consequent iedereen, die niet vanaf het verzamelpunt in de bus was gestapt, door de politie van de eigenlijke locatie, en daarmee ook van de deelname aan de mars, werd geweerd. Het vormde de verklaring voor het feit hoe de opkomst, ondanks de gunstige weersomstandigheden en de aanwezigheid van tenminste één prominente spreker, zo klein had kunnen blijven, maar er kon niet eens gezegd worden dat de organisatie er met open ogen ingetuind was: er was haar eenvoudigweg niets over verteld!

Screenshot_26

En de reden daarvoor laat zich raden: Als alle voorwaarden vanaf het begin af aan duidelijk waren geweest en de meeste demonstranten daardoor in staat waren geweest om hun afwegingen te maken, dan was het aantal belangstellenden bij de demonstratie én de mars veel groter geweest dan nu het geval was; de politie had nu misschien wel de helft van het aantal demonstranten tegengehouden op grond van een voorwaarde die NIET bekend was gemaakt! Dat is dus niet alleen een achterbakse schoftenstreek, maar waarschijnlijk ook nog juridisch aanvechtbaar als zijnde ongrondwettig!

Na dit even te hebben vastgesteld, rest de vraag wat de gemeente Rotterdam ertoe kon brengen om tot zó ’n uitgesproken geniepige en zelfs onwéttige rótstreek over te gaan: Om te beginnen – laten we het voor het gemak maar heel even in het landelijke vlak trekken – is het wel duidelijk dat de bestuurlijke elite in dit kikkerlandje vanaf het begin moet hebben gehúiverd bij de gedachte dat er hier eens zoiets zou opstaan als een Nederlandse afdeling van Pegida. Je kunt je afvragen wat er zo huiveringwekkend is aan de gezamenlijke, volstrekt geweldloze ‘avondwandelingen’ die de Duitse moederorganisatie van het begin af aan heeft ondernomen, maar waarschijnlijk zit ‘m de kneep juist in dat geweldloze, omdat de overheid daarop geen passend weerwoord heeft. Terwijl de beweging tegelijkertijd wél is gericht tegen de islam en het immigratie- en vluchtelingenbeleid, al sinds jaren zowel de zorgen- als de troetelkinderen van de EU, waarvoor ze haar autochtone bevolking stelselmatig opzij schuift om niet te zeggen verkwanselt.

Screenshot_25

Pegida vormt voor ieder land waar zij zich presenteert klaarblijkelijk de stilzwijgende, grimmige blik die de elite dus doet húiveren. Ook de Duitse elite, maar die werd als het ware door het opstaan van de beweging overrompeld voor ze zich had kunnen beraden op maatregelen om het verschijnsel de kop in te drukken, wat een waarschuwing moet zijn geweest voor de haar omringende landen.

Misschien heeft de Nederlandse bestuurlijke elite er lange tijd wel op vertrouwd dat er in Nederland althans aan een dergelijke burgerbeweging geen behoefte zou bestaan door de aanwezigheid van een prominente, realistische politicus als Geert Wilders. En is ze in paniek geraakt toen dat tóch niet afdoende bleek. Hoe dan ook: Aangezien het beleid met betrekking tot demonstraties en manifestaties altijd in de eerste plaats een geméénteaangelegenheid is, zijn het de gemééntebesturen die zich hebben voorgenomen dit varkentje even te wassen. En die daartoe geen middel onbeproefd laten.

Gaat U maar na: Bij de eerste Pegida-demonstratie in Utrecht op 11 oktober 2015 trad de aanwezige politie opvallend lauw op tegen interrupties van de AFA, met als gevolg: onrust. Wat voor burgemeester Jan van Zanen weer het excuus vormde om bij een volgende gelegenheid, op 8 november, Pegida in bussen te stoppen, officieel “uit veiligheidsoverwegingen.” Pogingen van woordvoerder Edwin -Utrecht- Wagensveld en mede-demonstranten om onder de verplichte busrit uit te komen, werden door de politie verijdeld met aanmerkelijk méér machtsvertoon dan deze ooit tegenover de AFA tentoongespreid had. Vervolgens kwam het op de demonstratieplek Hogelandsepark opnieuw tot onrust. Niet alleen door de AFA, maar tevens uitgelokt door aanwezige ‘stillen’ , die daarmee in meer dan één opzicht buiten hun boekje gingen. De berichten vanuit de MSM daarop dat er zowel aan Pegida- als aan AFA-zijde arrestaties waren verricht, werden, hoewel wat betreft Pegida een leugen, door de politie niet of nauwelijks tegengesproken. Dat kon allemaal al worden herkend als pogingen om Pegida in diskrediet te brengen, te intimideren en haar potentiële aanhang te ontmoedigen om de demonstraties verder te bezoeken, al viel dat niet gemakkelijk te bewijzen. Dat Jan van Zanen een VVD-man was, maakte al helemáál niets uit, omdat geen enkele partij, behalve de PVV, in beginsel islam-kritisch is. Tot zover Utrecht.

Screenshot_23En Rotterdam……Tja, Rotterdam……. Laat ik beginnen met in herinnering te brengen dat de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb is. Aboutaleb, de hoogbegaafde, veelbelovende Marokkaanse immigrant die, na zijn vijftiende in Nederland gearriveerd, in zo’n recordtijd Nederlands had geleerd, het HBO zo succesvol had afgesloten, zo succesvol was geweest in het bedrijfsleven en daarna in de politiek, waar hij opeens in had gewild en waar hij door de PvdA – de Partij van de Allochtonen – dolenthousiast als een soort integratie-mascotte was binnengehaald!  Aboutaleb, die het binnen die partij tot Staatssecretaris bracht, later de burgemeesterspost van Rotterdam kreeg toegeschoven…..en dat allemaal tegen de achtergrond van twéé nationaliteiten, doordat hij tot nu toe nooit zijn Marokkaanse paspoort heeft willen inleveren en niemand van de bestuurlijke elite daar ooit op aangedrongen heeft. Aboutaleb, die naar eigen zeggen praktiserend moslim is en hévig wil laten zien hoe goed dat samen gaat met geïntegreerd zijn, hévig tekeer kan gaan tegen IS, tegen jihad en inwendig waarschijnlijk blij is dat hij die stoere taal in zijn positie niet in concrete daden hoeft om te zetten. Aboutaleb, die ooit in een interview per ongeluk liet vallen dat zijn dochter alleen met een móslim thuis zou kunnen komen. In een ander interview dat hij (als PvdA-man!) wel dróómde van een islamitische premier voor Nederland, ooit, “ergens over 50 jaar”.  Aboutaleb, die recentelijk de ingezetenen van wijk Beverwaard in Rotterdam-IJsselmonde een asielzoekerscentrum voor 600 man door de strot duwde, bij die gelegenheid “respect” eisend voor zijn positie als burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, Aboutaleb…….Wilt U dat ik nog verder ga? Uitstekend: Dan komen we nú weer precíes bij ons uitgangspunt terecht:

Bij de eerste Pegida-demonstratie in Rotterdam, op 29 november 2015, was Aboutaleb niet in de stad. Hij was vier dagen op werkbezoek in Saoedi-Arabië, op zichzelf al een wat vreemd aandoende missie voor iemand die burgemeester is in plaats van bijvoorbeeld Staatssecretaris of diplomaat (maar ja, de PvdA, die tenslotte nog altijd deel uitmaakt van het Kabinet Rutte II, kon het haar ‘integratie-mascotte’ wel in de schoenen geschoven hebben). Goed, de man was dus niet thuis, de politie welwillend en alert, de sfeer vriendelijk en ontspannen, het weer onstuimig, de bussen – daardoor – niet eens ál te onwelkom, de demonstratieplek (Willemsplein) oncomfortabel door stormachtigheid, maar de optelsom van dit alles positief, zeker na de ervaringen in Utrecht. Ook Edwin maakte de indruk dat hij het nu allemaal optimistischer zag, dat hij begon te geloven, dat we terrein aan het winnen waren…..

Op 19 december volgde dan de tweede Pegida-Rotterdam en…..enfin, zie de reconstructie zoals hierboven weergegeven. Deze keer was de “Edelachtbare Heer Burgemeester,” de islamiet, de “man-met-de-twee-paspoorten” wél op zijn post geweest. En zie daar: Prómpt werd Pegida-Nederland deze in-gemene, incorrecte, léffe streek geleverd, waarbij vermoedelijk nog een trap tegen de Nederlandse grondwet werd gegeven óók! Eén plus één is twéé; oordeelt U maar in hoeverre het één met het ander uit te staan heeft en wie hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

Zelfs een Jan van Zanen had in Utrecht niet zo’n uitgesproken lúizenstreek op zijn repertoire gehad. Maar dat is uiteindelijk ook geen moslim-met-twee-paspoorten…. De PvdA, de thans afbrokkelende partij- met- de -blinde- vlek, zadelde Rotterdam op met een islamitische wolf in schaapskleren, die zijn eigen manieren heeft om zijn critici te bestrijden. En dat die manier niets te maken heeft met het harde, maar faire Nederlandse principe “strijden met open vizier” hebben we hier kunnen zien!

Pas op je tellen, Aboutaleb: Niet alleen Pegida, maar heel islamkritisch Nederland heeft je in de gaten! Ooit komt de afrekening! En als het aan de Nederlandse realisten ligt, zal die niet mals zijn!

Screenshot_24

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", burgermoed, Censuur, Counterjihad, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, democratie, demoniseren, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Marokkanen, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Patriottisme, political correctness, politici, PvdA, Rotzakken, Socialisten, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

50 reacties op Verzwegen voorwaarden – Vals spel!

 1. reageerbuis zegt:

  Theresa, een juweeltje! Ik heb vijf uur in de trein gezeten en uren aan het begin van de Wilheminapier gestaan tegengehouden door de goed geïnstrueerde politie en ME. Van de demonstratie dus niets gezien.

  Like

 2. Pingback: Verzwegen voorwaarden – Vals spel! | Rechtsaf doorzee

 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van Aboutaleb een andere houding had verwacht of dienen zijn bekende woorden tegen iedereen die niet wil integreren ‘dan rot je toch op’ een ander (politiek) doel? Is hij een ‘islamitische wolf in een integratie pak’? Is ook hier de uitdrukking ‘als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen’ van toepassing? Pegida had de demonstratie correct aangevraagd (als ik het bovenstaande artikel moet geloven) en in plaats om met de organisatie zoals beloofd toe te staan, inclusief de gevraagde en ook toegestane logistiek, heeft de burgemeester geprobeerd kinderlijke, niet boven de lagere school uitkomende maatregelen genomen om het aantal deelnemers te beperken. Dat valt me oprecht tegen van deze politicus of moet ik hem in de categorie scharen: ik ben op de eerste plaats Marokkaan en belijdend moslim en op de tweede plaats Nederlander en alleen uiterlijk geïntegreerd?

  Like

  • Feniks zegt:

   Dat zegt u zeer treffend…. “Alleen uiterlijk geintegreerd” ….net als Marcousch..

   Like

  • delamontagne zegt:

   Het Staatshoofd van z,n “2e land, Koning Hassan II van Maroc, heeft in een interview duidelijk gezegd dat hij op de EERSTE plaats moslim is.
   Dat is voor hem het allerbelangrijkste.
   Ik weet niet in hoeverre Abu Taleb dit feit, weet te verbergen…….

   Like

  • Sjaak zegt:

   Rolf !
   Hoeveel Europese burgers zijn in Islaamse landen Burgermeester ?
   En hoeveel Europese burgers zitten in Islaamse Parlamenten ?
   Nada-nul-zero-niente niet een !
   En waarom hebben wij ze dan als volksvertegewoordigers ?
   Deze achterbakse troyaanse moslim tapijtenvreters hebben
   maar eens in zin, door geboorte overschot hun achterlijk geloof
   te etableren !

   Like

 4. Driek zegt:

  Theresa zegt: “zadelde Rotterdam op met een islamitische wolf in schaapskleren, die zijn eigen manieren heeft om zijn critici te bestrijden”

  Ja, lieve Theresa, wij wisten dat al heel lang, die man is moslim, dus de leugen lig hem in de bek bestorven, en die Nederlanders trappen er weer mooi in. Ik vind dat je het weer erg mooi hebt neergeschreven. Vooral dat laatste: ‘Ooit komt de afrekening! En als het aan de Nederlandse realisten ligt, zal die niet mals zijn!’
  Maar het blijft mij nog altijd een raadsel hoe iemand met twee paspoorten burgemeester kan worden, ze zijn hier in dit land echt helemaal volkomen van de pot gerukt.
  Ik wens je nog een prettige kerstdag, Theresa.

  Like

  • wim zegt:

   Beste Driek, als er geen wonder gebeurt hebben we straks een voorzitter van de Tweede Kamer, ja je leest het goed van de Tweede Kamer, met twee paspoorten…
   Gekker kan niet.
   O ja, toch wel een ‘koningin’ met dubbel paspoort…

   Like

 5. M.A.L. Sion zegt:

  Aboutaleb, de intellectueel. Omhoog gevallen (geduwde) Marokkaan. Recent geinterviewd op TV door Marielle Tweebeke van Nieuwsuur. (Niet de eerste de beste). Wat zegt deze Marokkaanse moslim? Hij is beleidend moslim. Hij heeft de koran gelezen en de bijbehorende geschriften en ondanks zijn intellect heeft hij kennelijk de passages in de koran, waarin zeer dwingend opgeroepen wordt tot moord, marteling, roof en vrouwenvernedering, kortom tot JIHAD, òf niet gelezen òf uit gemakzucht maar overgeslagen. En dat voor iemand met zo’n staat van dienst en thans verantwoordelijke positie.
  Het is overduidelijk een gladjanus, die vriendelijk glimlachend, stiekem meehelpt om Nederland klaar te stomen voor de islamitische OVERHEERSING. Bah, wat een gemene verrader.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 6. Cathja zegt:

  Als je zó voor de gek gehouden bent, waarom wordt er dan nog een demonstratie aangevraagd? Als ZIJ zich niet aan de regels van fatsoen wensen te houden, zouden de demonstranten ook lak aan HEN (degenen die de vergunning verstrekken) moeten hebben.
  Misschien zijn er andere mogelijkheden om naar een bepaalde plaats toe te komen, daar te verzamelen en dan de wandeling te houden die democratisch gezien niet verkeerd is. Als je netjes een aanvraag indient en ziet wat een rotstreek je dan wordt geleverd, zijn ‘ze’ er zelf de oorzaak van dat er naar andere manieren wordt gezocht.
  Je kunt mensen met een andere mening dan ‘politiek correct’ niet op zo’n smerige manier de mond snoeren!
  Ik vind het een schande!

  Like

  • Cathja, je vraagt je af::
   “Als je zó voor de gek gehouden bent, waarom wordt er dan nog een demonstratie aangevraagd?”
   Maar die was immers al aangevraagd vóór deze “voor de gek-houderij” zoals jij het noemt (veel te mild uitgedrukt) aan het licht kwam! Dat is nu juist het schofterige!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Cathja zegt:

    Beste Theresa, ik bedoelde eigenlijk te zeggen (heb me waarschijnlijk niet helemaal duidelijk uitgedrukt), dat wanneer je netjes een aanvraag ingediend hebt, en je wordt zó behandelt, waarom vraag je dan (voortaan) nog een vergunning aan? Ik doelde eigenlijk meer op de komende tijd. Ik zou ze er bij gelegenheid op wijzen dat wanneer je de officiële wegen bewandelt, je gediscrimineerd wordt.
    Ik zou proberen op andere manieren de mensen bij elkaar te krijgen. Zoals: kleinere groepjes naar diverse plaatsen in de stad sturen, en op afroep naar één centraal punt gaan (bijvoorbeeld). Als de overheid dwars zit, dan kan het volk dat ook.
    Al zou ik niet weten wat er verkeerd aan is om ‘gezellig’ een wandeling te maken met honderden anderen……!

    Like

  • Edjan zegt:

   Ik zat ook in de richting te denken als Cathja.
   Jullie zijn nu al een aantal keren zwaar besodemieterd: eerst in Utrecht, waar de overheid zorgvuldig een anti-demonstratie had gepland een paar honderd meter verderop en toen zorgvuldig jullie wel op de plaats heeft gehouden en hun laten ontsnappen om jullie aan te vallen. En in Rotterdam moesten jullie dus nodig “beschermd” worden wat er toe leidde dat niet alle demonstranten mochten meedoen.

   Maar in Nederland is nog steeds vrijheid van meningsuiting en vergadering (althans: officieel). Dus misschien kunnen jullie wel ergens een wandeling houden of een zaal bespreken en geen toestemming meer aanvragen. Dan mag je misschien geen spandoeken meer meenemen en geen leuzen roepen. Pers er wel bij.

   Sorry dat ik niet kom, ik heb een spierziekte. Lopen gaat nog wel maar staan wordt steeds moeilijker. Zo gauw er meer gelopen wordt, kom ik wel.

   Like

   • Edjan zegt:

    Gezien de perikelen van de laatste dagen wil ik er nog iets aan toevoegen. Theresa, er zijn dingen fout gegaan, dat is NIET jouw schuld. Dat is de schuld van een overheid die steeds ondemocratischer wordt maar dat mooi weet te verhullen.

    Je zou je inderdaad tot in het absurde aan kunnen passen aan hun eisen, maar die zijn erop gericht de beweging de nek om te draaien dus dat gaat ze dan ook waarschijnlijk lukken. Je zou ook kunnen gaan zoeken naar een methode om niet meer van de overheid afhankelijk te zijn, dus geen toestemming meer aan te vragen. Dan zullen ze misschien wel hun bloedhonden op jullie afsturen. Misschien zijn bliksemacties een oplossing; opeens verschijnen, korte actie, wegwezen. Wil de overheid dit gereguleerd hebben, dan kunnen jullie misschien wat eisen stellen. Er zijn misschien wel creatieve oplossingen te bedenken.

    Like

   • geentvkijker zegt:

    even offtopic Edjan : Google even ` ATLAS PROFILAX ` ….en sla dan het Radar -Illuminatie- Leugenprogramma over ( die vorig jaar dit onderwerp ge-ensceneerd heeft afgekraakt ! de smeerlappen ! ) ….Het kan jou HELPEN GENEZEN Edjan, zoek even uit, wat het is, en hoe dat in zijn werk gaat…..SLA ALLE NEGATIEVE publicaties over !
    En ik beloof je HIER EN NU, in bijzijn van 771 andere volgers, dat ik er voor insta dat het SOWIESO beter met je zal gaan ( maar ik vermoed zelfs NOG BETER ) …..Ik heb mijn Atlas recht laten zetten op 21 november 2011, ik had fibromialgie op alle 18 punten, heb NOOIT geen last meer gehad, ook had ik mijn arm al 41 jaar krom staan in een hoek van 155 graden, en oook DIE ARM, stond na 3 dagen RECHT ( dit was trouwens een onbedoelde bijkomstigheid, WIE had dat nou kunnen verwachten ?? Ik niet ! )
    ALLE spieren en zenuwen krijgen namelijk MEER RUIMTE, lees maar even,
    van mijn leeftijd mag je in ieder geval sinds nov. 2011, 2 0 jaar aftrekken ! I k lieg het niet Edjan, dit geld overigen voor al die mensen, met spierklachten, MS, reuma, heupklachten, migraine enz enz.. Laat het wel doen door een ECHTE ATLAS PROFILAX THERAPEUT, geen andere ! Gewone therapeuten beweren vaak dat zij het kunnen, dit is NIET WAAR ! Het is een specifieke kennis, dus pas op !
    E C H T doen Edjan, ik gun het je….( de officiele website is lichtblauw en wit, en van de ontdekker Renee Schumpferli ) Ik ben toen geweest bij Sacha van Rooij, in Son, zij is 1 van de BESTE ! Ik geloof dat er een stuk of 10 of zo, zijn in heel Nederland, kosten in de buurt van 190 euro, maar je krijgt een groot gedeelte of alles, terug van de ziekenfonds….zoek even uit Hoe dat gaat, en ik lees het wel van je.
    ( Neem me niet kwalijk Bron, dit was orfftopic, maar gaat om de gezondheid van Edjan, mijn excuses hier voor )

    Like

   • Edjan zegt:

    Beste TV kijker, ik zie dit nu pas, sorry voor mijn late reactie.
    Ik heb al jaren geleden van deze alternatieve therapie gehoord en haar toen goed bestudeerd. Het is zelfs de afgelopen weken wel eens even in mijn gedachten geweest.
    Ik zal het nu nog eens bekijken en misschien probeer ik het wel gewoon uit. De heren medici kunnen toch niets doen.
    Zeer bedankt voor je moeite en het beste voor 2016 toegewenst.

    Like

   • geentvkijker zegt:

    Echt doen Edjan ! Ik zal je iets vertellen : In Son en Breugel, vlak bij die Sacha van Rooij, woont een man van 94 jaar, hij had een BOCHEL in zijn rug, hij liep meer dan 50 jaar, met zijn hoofd in de loop der tijd, steeds verder naar beneden. ( dit gebeurde VOOR dat ik het heb laten doen in 2010 ) Hij is toen in contact gekomen met Sacha, eigenlijk was er NIETS te verwachten NA 50 jaar, maar hij zei : ik doe het, ik heb NIKS te verliezen, ik durf het aan ! Bij Sacha waren er zelfs groooote twijfels, want deze gevallen zie je heel zeldzaam, niemand wist HOE dit uit ging pakken ?? Hij heeft de atlas recht laten zetten ( duurt maar 15 minuten, de handeling op zich ) en wat denk je ? Meteen na de behandeling, liep hij al IETSJE rechter, na een week NOG meer, en na een maand ging hij steeds rechter lopen, de ernstige bochel verdween steeds meer in de loop van de tijd. Hij kon weer alleen naar buiten, en kon gewoon recht voor zich kijken ! Het is nooit helemaal geworden zoals NORMAAL hoort te zijn, maar de man liep na een maand BIJNA rechtop ! Ongelofelijk GELUKKIG was die man, hij hoorde er weer bij, en niemand had dit ooit verwacht, zelfs zijn dokters niet, want die trokken er zich van terug. Maar omdat hij 94 was, zei hij : wat heb ik te verliezen, erger zal die bochel niet meer worden, wel minder MISSCHIEN. Die man van 94 jaar LOOPT dus weer gewoon en BIJNA rechtop. Inmiddels heb ik er 10 mensen naar toe gestuurd, naar Sacha, op 2 na die nog wel iets klachten hebben, zijn er 8 van hun klachten af ! Dit is een prachtig resultaat, Wanneer de BOVENSTE atlas-wervel namelijk recht gezet wordt, komt langzaam aan je hele lichaam VANZELF weer in balans. Bij de 1 duurt dit 3 weken bij een ander een week, afhankelijk van je klachten, ik ging zelf voor mijn fibromialgie, ALTIJD last van mijn benen, vooral `s nachts sliep ik slecht, NA de behandeling, stond ik METEEN op platte voeten, …ben in de auto gestapt, en meteen mijn achteruitkijkspiegel goed gezet, ik kon weer helemaal naar links en rechts over mijn schouders kijken, bij mij verdwenen al mijn klachten in 3 dagen SUPERSNEL ! Ik liet de behandeling doen op een maandag, en donderdagsmiddags zat ik in bad, en ik trok mij op aan de muurbeugel om uit bad te stappen, aan mijn rechterarm ( die krom stond ! al 41 jaar, in een hoek van 155 graden ) …PLOTSELING merkte ik dat mijn arm weer recht stond….heb ALLES bij elkaar geschreeuwd, huhh??? vlug een handdoek omgeslagen, want mijn hele gezin stond bij de badkamer in NO-TIME, zij dachten dat ik gevallen was.
    Niemand kon zijn ogen geloven, en ik nog minder ! Heb er een week aan moeten wennen, 41 jaar met een kromme arm gelopen, EN HIER GING IK NIET EENS VOOR !
    In de loop van dagen verdwenen er steeds meer klachtjes, waar ik niet eens voor gegaan was : een grote teen stond weer recht, uit de kom geweest sinds een voetbalpartij op mijn 14e…ik kon weer op mijn buik slapen, geen pijn meer aan mijn middenrif…..ook de tandarts constateerde, dat mijn kaak niet meer knakte bij het open doen van mijn mond….mijn linker kuitspier trok niet meer, sinds een schaatsongeluk op mijn 12e….de gekste klachtjes, waar ik niet eens voor gegaan was naar sacha, verdwenen als sneeuw voor de zon. IN DEZE laatste 4 jaar, ben ik 20 ( misschien wel 30 jaar ) JONGER geworden, i.p.v. ouder. Ik ben nu 58 jaar en ik spring weer over een hek van 1 meter, ik kan weer hard lopen net als vroeger. Mensen denken dat ik een jaar of 40 ben, als ik met de hond hard loop in het park hier. Soms laat ik mijn paspoort zien !
    Toen kwam vorig jaar dat programma bij RADAR ( illuminati-programma, wat ALLE alternatieve geneesmethoden AF MOET KRAKEN — in dienst van de farnaceutische industrie ! ) …als ik een baksteen had gehad, had ik `m door de TV gegooid, WOEDEND was ik, furieus !!! GA SACHA BELLEN ze heeft een wacht-periode van 3 a 4 weken. ze helpt ook mensen die MS hebben of andere spierziekten, reuma, allerlei klachten verdwijnen. Toen ik las, wat jouw klachten waren, liep ik al een week te denken dat het iets voor jou was. afijn….ga bellen ! Sacha is voor mij de beste, er zijn ook andere, maar je hoeft er maar 2 x naar toe, 1 behandeling plus 1 controle NA 3 weken.
    dit geldt UITERAARD ook voor de andere mensen hier, met heupklachten, knie-klachten, nek-klachten. ALLES !!! ` ATLAS PROFILAX ` ….doen !!! werkt meteen !

    Like

 7. aquarius4422 zegt:

  Daarom moet er ook een wet komen die bestuurlijke en politieke functies voor mensen met twee nationaliteiten verbied.
  Dubbele nationaliteit is halve loyaliteit.

  Like

 8. Daar moeten we helemaal niet verbaasd over doen met een moslim als burgemeester!

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Heel goed en duidelijk geschreven. Het eerste verslag, toen ik las van die bussen naar Lombardijen, vond ik dit al vreemd.
  Temeer omdat de Wilhelmina Pier aan de overkant van R,dam Centrum ligt.
  Daarvan daan zijn er makkelijker vervoerspunten, zelfs lopend te bereiken vanaf Station Blaak [ = metro + NS ]
  Mijn intuïtie zei toen al:”Ze doen er alles aan om het de mensen zo moeilijk mogelijk te maken.”
  Ik begrijp verder niet dat mensen op zo,n openbaar plek/straat tegengehouden mogen worden.
  Als je nu b.v. bij dat “America-Hotel”[ het vroegere kantoor van de H.A.L ] had moeten zijn, dan zou je door de politie tegengehouden worden.
  Ik heb vanaf begin Abu burgemeester voor zo,n grote NL-se stad , dit al vreemd gevonden [ wegens die 2 nationaliteiten ].
  Bedenk eens in of dit andersom ook kan in Marocco.
  Is het de mensen in NL opgevallen dat je hem ook nooit vergezeld van z,n vrouw ziet [ gesluierd………! ]
  Maar goed, in zijn 2e land ( een absurditeit op zich voor een man in die positie……. ) wordt hij in de “2e” [of 1e ? ] vaderlandse-kranten erg bejubeld en is hij heel populair
  /////////////////////
  Ahmed Aboutaleb, politicien le plus populaire aux Pays-Bas

  Like

 10. Harry zegt:

  Theresa , wederom een groot compliment voor je verhaal !
  Ondanks helaas enig gehakketak op deze site , de laatste paar dagen , kan ik niet anders dan dit Pegida verslag heel erg waarderen en omdat ik je wat beter ken , weet ik dat jouw aanwezigheid op zeker twee fronten een grotere opgave is dan voor de gemiddelde medemens .
  En dan nog die lange reis .
  Maar jij staat er steeds !
  En dan in dat pokkenweer nog zo’n observatie maken , knap hoor !

  ( Sorry , de laatste keer heb ik verzuimd wegens drukke werkzaamheden , al moet ik toegeven dat na een paar keer niet toegelaten te zijn tot de demonstratie “omdat het te laat was” , door oponthoud wat ze zelf veroorzaakten , me de moed ook wel een beetje in de schoenen zakt .
  Zo zie je dat die smerige rotstreken van onze “overheid” toch hun vruchten afwerpen ) .

  Like

  • Dank je wel, Harry!
   En och, dat gehakketak, waar jij op doelt, was in alle twee de gevallen afkomstig van “de beste stuurlui aan wal,” die het zó goed weten allemaal,maar intussen te beroerd zijn om hun kónt ervoor te verheffen!
   Typisch toetsenbord-syndroom. Zou je eigenlijk moeten negeren, maar sommige aanvallen zijn wel zó beledigend dat je het vanwege het publieke karakter van een site niet op je kunt laten zitten. Zodoende.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • fleckie zegt:

    Teresa, niets van aantrekken, : om verslagen zo begrijpelijk en correct te brengen, is niet iedereen gegeven., ( waarschijnlijk komt er ook jaloezie aan te pas, of het zijn ‘trollen’, ondermijners?)

    Like

 11. Hoogopgeleid met HTS telecommunicatie,vooropleiding lts. en die tijd met het ziekenfondspakket met 6 vakken na de Mammoetwet ,vergeet dat. Het onderwijs was net zo corrupt als de rest. Bovendien bij de PvdA zijn vriendjes veel belangrijker dan opleiding,het netwerken,oftewel veel drank,wiet en een paar lekkere wijven.Dat is echt geen kunst, de meesten uit die tijd,kunnen nog niet eens foutloos schrijven.Rotterdam-zuid,de Beyerlandselaan.vroeger een nette winkelstraat,maar de vroegere Nederlanders zijn daar allemaal vertrokken, de Marokkaanse en Turkse ondernemers hebben hun plek ingenomen,hadden voorkeursrechten in overvloed. Zij hadden een vergunning in een paar dagen,terwijl de autochtonen jaren erop konden wachten,resultaat deze winkelstraat is veranderd in een verpauperde achterbuurt.Barendrecht,waar ik woon,was in 1991 een dorp met 11000 inwoners, nu wonen er ca 48000 inwoners,import van blanke Rotterdammers,die hun stad zagen verloederen,een stad waar ze zich niet meer thuis voelden.De meesten mijden Rotterdam,hebben er niets meer te zoeken,ook in Ridderkerk hoor ik dat, het zijn christelijke gemeentes,hebben ook niets met winkels open op zondag,hier kun je nog vrij parkeren ,in Rotterdam totaal niet meer.
  Bij de top van de PvdA wordt er gevraagd of dat baantje niets voor jou is,en dan vraag je:het ligt eraan wat het oplevert, daar valt over te praten en dan ben je aangenomen,vriendjespolitiek.

  Like

 12. Astrid zegt:

  Net als bij het GeenPeilreferendum, zal de linkse eenzijdige wegkijk-overheid er alles aan doen om iedere tegenbeweging en ieder tegengeluid zoveel mogelijk te frustreren, zodat de mensen het verzet eerder opgeven. Een democratie totaal onwaardig, maar dit was me al lang duidelijk. We verzuipen in de hypocrisie en ongehoorzaamheid en eindeloze stroom leugens van onze zogenaamde volksvertegenwoordigers en de elitaire touwtrekkers achter de schermen, die dit alles mogelijk maken. Die lieden moeten gekortwiekt worden, eens en voorgoed. Zij hebben niks goeds voor met de mensheid.

  Like

 13. Pogo zegt:

  Hier moeten ze werk van maken.
  Als organisatie wil je altijd zo veel mogelijk demonstranten bijeen hebben tijdens de demonstratie.
  Hier zijn blijkbaar zaken voorgevallen die dat hebben willen voorkomen.
  En dan ook nog op een slinkse manier.

  Hier wordt gewoon een mening de kop ingedrukt door de (lokale) overheid en ondertussen worden de demonstranten van Pegida vergeleken met nazi’s.
  Hoezo ‘vrij in Nederland’?

  Like

 14. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  De zeepkist…vrienden…mag zij hier niet meer?
  zijn we dàt Volksrecht nu ook al verloren
  mag je best ergens op ’n kist gaan staan…
  .
  maar krijgt geen mens dan nog de kans jouw stem te horen
  heeft dàn de Overheid daarmee Haar plicht gedaan ?
  want anders werd je immers “in elkaar geslagen” ?
  .
  kan dàn jouw leven eh. “onbedreigd” fijn verder gaan
  of zijn er best in dit verband veel Rechtsbeginsel-vragen ? maar
  zwijgt U liever van: laat maar het HOEFT voor mij niet meer ?
  .
  zorg dàn dat je de komende ontwikkeling niet mist…:
  VRIJE BOER ZOEKT KIST !
  .
  Jasterke
  .

  Like

 15. gielah zegt:

  Mijn man… nu in de Betere Wereld… besloot indertijd een eenmans-demo te houden.
  Hij vroeg daar geen toestemming voor… nee.
  Hij timmerde een bord met daarop in grote letters: ” Stop de Islam” en heeft daarmee een uur lang voor het Ministerie van Justitie in Den Haag rondgelopen.
  Ik stond in de buurt en heb alles gefotografeerd, ook toen er een politieauto stopte en men mijn man meenam naar het hoofdbureau.
  Opvallend veel werknemers van het ministerie kwamen voor de ramen staan en staken waarderende duimen op.
  Datzelfde gebeurde zelfs ook nog op het politiebureau waar mijn man… mét dat bord…. naar binnen kwam.
  Beetje verholen… dat wel… maar een aantal agenten daar uitte ook waardering voor zijn actie.

  De politie werd pas actief nadat een Marokkaanse (!) werknemer op het ministerie van Justitie … een man in een rood t-shirt….naar buiten kwam rennen en een hoop misbaar maakte.
  Tegen de naar buitengekomen mannen van de receptie schreeuwde hij allerlei leugens.
  “Hij heeft in de parkeergarage geprobeerd mij áán te vallen”, riep hij bijvoorbeeld.
  Niets van waar!
  We stapten… voor de demo…. uit de auto in een geheel verlaten parkeergarage… geen Marokkáán gezien… en al helemaal niet aangevallen!
  Mijn man was niet gek… hij wist precies hoe ver hij wettelijk gaan kon.

  Mijn man kwam óók al eens op het bureau terecht na het schrijven van een scherpe brief aan Fawaz Jneid.
  Deze zak ging met die brief naar de politie en jammerde, dat hij zich bedreigd voelde.
  Gehoorzaam pakte de politie Haaglanden mijn man op, ’s morgens om 7 uur…. en pas op het bureau ( nadat hij een uur alleen in een cel had zitten wachten) ging de dienstdoende diender op zijn gemak de bewuste brief zitten lézen.
  Natuurlijk stond er niets bedreigends in.
  Maar als een moslim iets liegt of brult…. dan is de Nederlandse politie onmiddellijk bereid om gehoorzaam in de houding te springen voor zo’n moslim… en de Néderlander bij voorbaat schuldig te verklaren… tot natuurlijk blijkt dat daar geen grond voor was of is… maar dan is de intimidatie van de Nederlander inmiddels al geschied.

  Het is déze houding die aan het landverraderlijke grenst… of daar zelfs volop ónder valt.
  Dié moet eruit!
  Mijns inziens moeten we er veel, zo niet alles, aan doen om de politie met elkaar uit die anti-Nederlandse-staatsburgers-houding los te wrikken.

  De politie krijgt haar salaris niet van islamitische landen, maar van ons….Néderlandse belastingbetalers.
  Me dunkt… enig besef daarvan mag best weleens gaan doordringen!
  Op dit moment heeft men dat kennelijk nog helemaal niet … of veel te weinig…door!

  Like

  • Harry zegt:

   Precies Gielah ,

   de dienders hebben een nogal tweeslachtige instelling .
   Weet nog van mijn ouwe heer , die een zeer fatsoenlijk en oprecht ondernemer was en de oorlog heeft meegemaakt als half-Joods , dat de politie geen goed kon doen bij hem .

   Herinner me ook nog een voorval , van niet zo lang na de oorlog , uit de tijd dat er misschien twintig auto’s waren in ons dorp , dat ie na het parkeren de deur opendeed en dat er een agent op de fiets naar binnen reed , die fietste heel dicht langs de auto af , omdat ie te stom was om te bedenken dat er misschien wel eens iemand uit zou kunnen stappen .
   Deur open en oom agent op schoot !
   De agent dreigde met een bekeuring , maar wilde het uiteindelijk met een waarschuwing afdoen .
   “Niks ” , was het antwoord ,” ik hoef niks cadeau van jullie ; SCHRIJVEN ” !!
   De agent probeerde het nóg een keer , ja ,maar ………..
   “Schrijven” !!!
   Aldus geschiedde .

   En als motivatie voerde hij op dat ze in de oorlog best veel meer hadden kunnen doen voor de eigen bevolking en hij daarom geen dank u wel wilde zeggen .

   Heb daar later nog wel een beetje profijt van gehad , als de politie aan de deur kwam omdat ik mogelijk iets van kattenkwaad uitgehaald had .

   En de huidige agenten ?
   Het zou me niet verbazen als de mossels de macht grijpen , dat ze klakkeloos daaraan gehoorzamen .
   Eerdere ervaringen bij de Pegida demonstraties met die lui geven me daar alle reden toe .

   Like

 16. leefbarbaar zegt:

  Besten,
  we hebben een probleem. Wanneer we ruim van te voren aangeven (en aanvragen) ergens te willen demonstreren dan bereiken we veel mensen en komt de WA-Abteilung van de SP rotzooi en rellen trappen.
  Houden we het klein en meer onder ons, dan staan we daar met weinig mensen en zullen we nooit een brede volksbeweging worden, die we natuurlijk wel zijn.
  Nu kunnen we niet demonstreren zonder toestemming en zonder politiebescherming, want linx tuig en foute media bepalen dat, maar met toestemming en met politiebescherming zijn we afhankelijk van iemand met twee paspoorten en een dubbele agenda. Je wilt een vuist maken tegen de bezetting door moslims, dan blijkt de bezetter te bepalen, hoeveel vuisten je mag laten zien en waar. Met dank aan de elite en vooral aan de PvdA.
  Leefbaar Rotterdam, bestaat dat nog eigenlijk?? Hebben die nog iets te zeggen?
  Een spontane demonstratie is natuurlijk onmogelijk. Het moet altijd ergens georganiseerd worden en het kan niet zo zijn, dat juist om die reden, de overheid / islam / afa bepaalt of het plaats kan vinden en hoeveel deelnemers er zijn.
  Wordt vervolgd.

  Like

 17. In Het duizend jarige vrederijk zal deze islamitische burgemeester waarschijnlijk geen functie meer bekleden ,maar als hij oprecht De Here Jezus zou aannemen ,veranderen zijn toekomst mogelijkheden per direct !!Als Christen is het onze taak om moslims in alle geledingen van de samenleving te vertellen dat JEZUS de WEG de WAARHEID en het LEVEN is !Bij de levende GOD van ISRAËL valt niets uit handen,HIJ raakt niet in paniek om wat voor een walgelijke religie dan ook! Shalom van Léon van Duren.

  Like

 18. Bob Fleumer zegt:

  Het is moeilijk om een, zo op het oog sympathieke man te wantrouwen, toch als deze zelfde man belijdend moslim blijft dan kan dat niet anders dan via taqiya en ligt zijn ware loyaliteit bij de islam en zijn koran en dan kun je geen burgemeester zijn van een Nederlandse stad. Zo simpel is het!

  Like

 19. louis portugal zegt:

  Geweldig verwoordt Theresa.
  Voor mij is Aboutaleb het beste en meest perfecte voorbeeld van Taqqiya.
  Af en toe zou je hem geloven en dan dit.
  Hij bracht mij zelfs aan het twijfelen maar dat is nou afgelopen.

  Like

  • R.Kroonenberg zegt:

   herkenbaar louis portugal…datzelfde is mij óók overkomen, terwijl ik vanaf het begin juist uiterst sceptisch was over deze man… we mogen een belijdend Islamiet domweg nooit vertrouwen, omdat hij een onverenigbare “opdracht” heeft meegekregen, waarbij elke leugen bij voorbaat is toegestaan en zelfs zal worden “beloond”…

   Like

 20. tjonge zegt:

  gut, gut theresa, wat een ommekeer ?
  u bevestigt zojuist al mijn argumenten die ik aanvoerde tegen u en uw vermeende “meewerkende” kit en overheid in uw vorige verslag.
  .
  werd van allerlei onzin beticht e.d, plus “star, geen recht van spreken, negatief”, etc.
  .
  wachtend op excuus 3…2…1….ach laat maar, allang blij dat uw oogkleppen afgevallen zijn.

  Like

  • Je bent rijkelijk laat met die constatering, zuiger: Je had dat drie dagen geleden al kunnen lezen op het topic: Politie beperkt persvrijheid Pegida Rotterdam. (Comment, 16.07u.)
   Ik kan er niets aan doen dat ik niet ter plekke kan waarnemen, wat ze zelfs voor ons, demonstranten, verborgen willen houden!
   En op excuses kun je wat mij betreft wachten tot Sint Juttemis! Ik blijf bij mijn eerdere standpunt: Eerst maar eens actief gaan meedoen, in plaats van vanaf de zijlijn, dàn kunnen we misschien nog eens verder praten!
   Wat mij betreft geen verdere discussie over mogelijk.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • tjonge zegt:

    schelden gaat u weer eens goed af theresa zodra u geconfronteerd wordt.
    .
    “En op excuses kun je wat mij betreft wachten tot Sint Juttemis! ”
    .
    dat weet ik theresea, daarom schreef ik ook er achter aan “laat ook maar….”,
    want om fouten toe te geven moet je een groot mens zijn….

    Like

 21. Giny zegt:

  Aboutaleb heb ik nog nooit vertrouwd en zal dat ook nooit gaan doen!
  Het is een grote toneelspeler en weet precies waar hij de mensen mee kan raken!
  Het begon al bij Leefbaar Rotterdam, Marco Pastors vroeg hem ooit eens
  zijn Marokkaanse paspoort in te leveren, allerlei smoezen en gedraai!
  Kijk naar een filmpje uit het verleden hoe hij over Pim Fortuin sprak!
  Het programma met zomergasten, waarvan hij de eerste gast was!
  Geert Wilders uitdaagde omdat Geert volgens hem, alle Marokkanen het land uit
  wilde zetten, wat kletskoek was!
  Dat zijn hardwerkende ouders er zo verdrietig om waren, terwijl ze met hun gevulde
  zakken, allang weer in Marokko wonen!
  Omdat hij een keer geroepen heeft, “Dan rotten jullie maar op”
  O jee, als Geert dit gezegd zou hebben, was het gelijk een fascist!!!!
  Theresa, respect voor je mooie verhaal!

  Like

 22. carthago zegt:

  Abutaleb bedrijft dus takiya, en eet ook nog eens van twee walletjes in de Rotterdamse Saudische haven.

  Like

 23. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 24. Hendrik M. zegt:

  Eerst het opkomen van de pier, kwartier ondervraagd, rijbewijs en de rest nagetrokken, mocht door.
  Auto geparkeerd en naar de demonstratie plaats gelopen; mocht er niet in….
  Op zo’n 100 – 150 meter afstand, waar het uitgesprokene net niet verstaanbaar was gestaan…
  Tja, ga je ook eens naar een demonstratie….

  Like

 25. Helena zegt:

  Lieve Theresa, fantastisch hoe je dit weer verwoordt. Een ding is zeker wat mij betreft, hoe meer tegenstand we ondervinden hoe sterker de motivatie om door te gaan. Het zal niet makkelijk zijn maar we mogen absoluut de moed niet opgeven. Dankzij jouw inzet om de waarheid boven de tafel te krijgen en jouw tomeloze ijver kunnen we, door jouw artikelen te delen, de mensen bereiken die het niet weten. Chapeau!!

  Like

 26. peter de koning zegt:

  De rotterdamse politie gedraagt zich als de vopo s uit de vroegere DDR. Wat een schandalig gedrag van deze dienders. Walgelijk. Is dit de toekomst van ons land? Of is het ons land nog wel?

  Like

 27. ik heb mijn lidmaatschap van de bv nerderland allang bij het oud vuil gezet

  Like

 28. janchik zegt:

  De elektrotechnicus/burgemeester is een meester in taqijah, als hij zijn vriendjes in de moskee bezoekt bv. mag de pers er geen verslag van maken, want dat is 100% privé vind hij.
  Zijn dochters mogen alleen omgang met gelovigen hebben, hij gaf openlijk toe dat hij zijn dochters nooit zou toestaan om met een niet moslim te trouwen. Daarnaast zie je nooit zijn vrouw in het openbaar, zit thuis zoals het bij de islam moet.
  Deze man is de grootste huichelaar in het politieke circuit, het is echt te hopen dat de nu virtuele afgang van de PvdA, een daadwerkelijke afgang wordt, zodat er minder benoemingen op dit soort posten zullen komen. Reken maar eens uit hoeveel PvdA burgemeesters er zijn, je schrikt ervan.
  Ten tijde van de koude oorlog mochten leden van de Communistische Partij Nederland CPN geen overheidsfuncties bekleden, maart nu we in oorlog zijn met de islam mogen moslims ongehinderd deze functies wel bekleden. En waar de communisten (hoe fout ook) het nog voor de echte Nederlanders opnamen, zien we het totaal tegenovergestelde bij de taqijah moslims zoals Abu Taleb. En den Haag en Brussel zagen dat het goed was!!!

  Like

  • Mjah…..Om heel eerlijk te zijn en te blijven: Uit dit artikel van TV Rijnmond uit 2011 valt wèl te lezen, dat Mevrouw Aboutaleb géén hidjab draagt:
   http://www.rijnmond.nl/nieuws/80338/Ontmoet-de-first-lady-van-Rotterdam
   Overigens wèl, dat ze uit eigen verkiezing op de achtergrond blijft. En dàt kunnen we beamen: Het feit alleen al, dat we er met z’n allen zo over zitten te speculeren spreekt tenslotte boekdelen: Helemaal niemand kent haar echt.
   Hij zou trouwens ook wel goed stom zijn als hij haar een hidjab zou laten dragen: Hij is zo over-nadrukkelijk bezig met de geïntegreerde moslim uit te hangen dat een echtgenote-met-hoofddoek hem metéén door de mand zou laten vallen: Eén glimp van haar die iemand persoonlijk zou opvallen en het zou meteen mis zijn!
   Alleen, die overige, volstrekte anonimiteit voor een burgemeestersvrouw valt hier in het westen weer wèl op. Maar om dàt in te zien, missen ze kennelijk weer de Westerse inslag.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • janchik zegt:

    Dat ze in de anonimiteit leeft Theresa, komt omdat haar moslim echtgenoot dat wil en niet omdat je zo bescheiden bent en dat heb je dan maar als vrouw te eerbiedigen. Vaders wil is wet.
    En dat ze zo als een soort heilige wordt neergezet door RTV Rijnmond dat komt omdat die nog linkser zijn dan links, zeg maar een soort would be communisten zoals Groenslinks en de SP.
    Ikzelf kan deze zender niet ontvangen omdat ik een CanalDigitaal abonnement heb, en Rijnmond, als enige regionale middels belastinggeld betaalde omroep, wil dat CD ook nog eens voor hun programma betaald. Dus ze willen dubbelop, zoals we bij die socialisten gewend zijn.
    Zij worden geacht een zender te zijn die in geval van nood de burger informeert. Daar moet dan den Haag eens naar kijken, ze verzaken hun plicht en in mijn geval wonende vlakbij diverse raffinaderijen is dat levensgevaarlijk.

    Like

 29. fleckie zegt:

  VERZWEGEN VOORWAARDEN! …waarom wordt er ook In Nederland bijv. niet eens gepubliceerd over het verzwegen ‘ROOD-STAAN ‘ van diverse steden , in Nederland, zoals bijvoorbeeld op WDR 27.12.2015 meldde over de NRW- GROSSTADTE: — DUSSELDORF bijv. 1.137 Euro per hoofd, 684 miljoen euro in totaal, etc. En het meest OBERHAUSEN 9.556 euro per hoofd, 2 miljard euro in totaal…, …Hagen, .. 8.157 euro per hoofd—1,5 miljard euro in totaal, etc.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s