“Ik ben racist… en discrimineer!”

Screenshot_25

(Door: “Linsky”)

“Het is de taak van leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het volk te misleiden in het belang van de staat.” (Plato)

Ik ben racist… en absoluut niet gelijk aan anderen!

Ik ben Nederlander, ik hou van Nederland en Nederlanders en geef prioriteit aan Nederlanders in omgang en samenleving. Ik heb patriottische en chauvinistische gevoelens en zal in de eerste plaats voor Nederlanders opkomen in geval van gevaar, armoede of als fysieke dan wel geestelijke bijstand van node is… Ik spreek en schrijf ook enkel Nederlands waardoor ik per definitie anderstaligen ‘discrimineer’.

Desalniettemin bestaat mijn vrienden/kennissenkring uit: Surinamers, Ambonezen, Fransen, Amerikanen, Engelsen, Hongaren, Duitsers, Marokkanen, Turken, atheïsten, christenen, hindoes, boeddhisten en zelfs moslims…!

En al deze gelijkwaardige mensen behoren tot mijn inner circle, die in geval van nood als eersten door elkaar als -racisten- geholpen worden……… Deze ‘racistische’ groep is ontstaan op basis van ‘discriminatie – onderscheid’!

De conditionering, manipulatie en totale hersenspoeling heeft haar werk gedaan. Het wordt tijd om het beestje onderhand eens bij de naam te noemen. We zijn hier met zo’n 7.000.000.000 mensen op de aardkloot. Daarvan is er niet één zoals ik… evenmin als dat er ook maar één is zoals u. Zelfs een tweeling die in enorm veel opzichten op elkaar kan lijken, is in evenzoveel aspecten volkomen verschillend van elkaar.

Evenmin zijn er zelfs twee gelijke boombladeren te vinden in de wereld. (ik daag u uit ze te vinden)

Zowel uiterlijk als innerlijk zijn wij allemaal anders. Om het beter te benoemen; elk mens is zelfs UNIEK!Nog fraaier, elk van ons vormt ook een centrum van het ons omringende gehele universum. Zoals elke stip op een ballon een centrum vormt…  dus allemaal.

Toch worden we van kinds af aan al geïndoctrineerd met het idee ‘dat iedereen gelijk is’.

Bekijk hier eens de huidige definities van het begrip ‘gelijkheid’, momenteel zijn er daar zo’n acht van.

Ik ben racist

Elk normaal mens is ‘racist’.

Zelf krijg ik de kriebels als ik Zoeloekaffers etc. zie, met schaaltjes in hun onderlip en enorme rangen in oorlellen waarbij hun vrouwen dan ook nog eens de nodige ringen om hun hals dragen… die als ze stout zijn geweest en ongehoorzaam aan hun ‘verheven’ man, ontnomen worden waardoor ze dermate zwak zijn dat hun nekkie bij het miste of geringste kan breken. Hoewel ik ze als mens erken, respecteer en gewoon met rust laat, hen mijn cultuur dus niet opdring, zijn het volkeren die ik niet gelijk als aan onze westerse beschaving beschouw.

Daarmee stel ik mij of ons zelfs niet boven of onder welk volk dan ook, want natuurvolkeren die de mogelijkheid of keuze niet hadden om te ontwikkelen zoals anderen elders op de wereld, hebben gewoon bestaansrecht. Dat is geen recht toegekend door autoriteiten of wetten, maar gewoonweg een verworven recht omdàt zij bestaan.  Bestaansrecht noemen we dat! Het recht van bestaan… Maar het bestaan op zich is gewoon niks meer dan een feit, daar komt geen enkel recht aan te pas. Niemand kan je bestaan betwisten, noch op basis van argumentatie, noch op moreel of ethisch vlak.

Natuurlijk ben ik me bewust van de spirituele kant van de zaak, maar dat is een discussie of polemiek op een ander niveau… hier niet ter zake doende.

Alleen mensen schijnen altijd op de een of andere wijze het recht van hun bestaan te moeten rechtvaardigen, voornamelijk tegenover anderen, maar zelfs voor zichzelf, met argumenten, daden of zelfs door het vergaren van geld en veel goederen!

Zouden we ons misschien ook af moeten vragen of vogels, dieren en planten wel bestaansrecht hebben….?

Ook moet ik zelf niet denken aan seks met enorm dikke zwarte vrouwen, met voorgevels die aan bulldozers doen denken en een kont die me zou kunnen verpletteren. Overigens geldt dat evenzo voor gele, rode, blauwe en blanke vrouwen!

De nieuwe moraal is het discrimineren van racisme, door het goedmenschelijke establishment en de overheden.

Van racisme zijn er op dit moment zestien definities.

Screenshot_23

Ik discrimineer

Elk normaal mens ‘discrimineert’.

Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid.”

De krankzinnigheid is zo ver doorgeslagen dat het benoemen van de kleur van sneeuw, het gebruiken van bepaalde getallen, het dragen van bepaalde kleuren en het beschrijven van de huidskleur strafbaar is.

Ook in het gebruik en bij de toepassing van begrippen als racisme en discriminatie is men volkomen de kluts kwijt, en kennen deze toe aan absoluut verkeerde zaken. (Hoewel ik natuurlijk aanneem dat men heel goed weet waar men mee bezig is.)

Hoewel ik persoonlijk geloof dat ‘overtuigde’ moslims op de een of andere manier afwijken van het normale mens-zijn, is het onmogelijk ze als een ‘ras’ te betitelen!

De indeling van de mensheid in verschillende menselijk rassen is namelijk in de antropologie de groepering van mensen in verschillende categorieën op basis van uiterlijke en genetische kenmerken… En niet op basis van ideologie of geloof!

Op school, het speelterrein en op het werk discrimineren we ook allemaal. Niemand voelt er zich lekker bij als een van de leden van het hogere kader plaatsneemt aan het tafeltje waar de ‘gewone’ werknemer zit. De rijken komen samen, terwijl de mindere goden eveneens samenklonteren.

Van nature zoeken we allemaal onze ‘eigen soort’ op. De kantoorklerken zitten bij elkaar, terwijl de ingenieurs hun eigen habitat hebben en grondwerkers samenklonteren. En geen van allen voelt zich daarbij gediscrimineerd, gewoonweg omdat het een natuurlijk gegeven is dat gelijken van interesses elkaar opzoeken en verbinden. Precies zoals dat in de natuur, in het universum en zelfs op atomair niveau plaatsvindt.

Evenzo zullen veel mensen zich distantiëren van criminelen, pedofielen en leugenaars etc. Zijn die daarmee dan discriminerend..?

Zelfs de natuur of God wordt heden ten dagen beschuldigd en aangeklaagd, omdat sneeuw wit is! Omdat die echter niet voor het gerecht gedaagd kunnen worden slepen zij hen, die deze verbannen woorden gebruiken, naar het cachot.

Zo heb ik persoonlijk een godsgruwelijke hekel aan kou, sneeuw en ijs. Evenals aan mensen die mijn tijd willen verspillen aan wat BN’rs  en andere beroemdheden wel niet uitspoken. Tegenover dit soort mensen en zaken ben ik dus uitgesproken discriminerend!

Per slot van rekening kiezen we allemaal eigen kennissen, vrienden en uiteindelijk vaak zelfs ook onze levenspartner… hoe discriminerend kunnen we zijn…? Gemeten naar de huidige maatstaven van de overheden is dat dus strafbaar!

Wellicht bepaalt de staat binnenkort dat we geen zwarte pet meer mogen dragen, geen witte chocolade meer mogen eten, welke ‘cultuurverrijkers’ we in huis moet opnemen, met wie we bevriend mogen zijn, of trouwen….. en of we nog wel mogen schaken… ik speel het liefst met wit!  🙂

De nieuwe moraal is ook racisme van het goedmenschelijke establishment en overheden, door de discriminerende/onderscheid makende mens te criminaliseren.

Screenshot_24

Wereldwijde monopolies

Monopolies van de staat en kerk op wapenbezit, legers, geweld, onderdrukking, liegen, stelen, gevangen nemen, indoctrineren, conditioneren, misleiden en hersenspoelen.

De staat, overheden en rechters bepalen naar eigen inzicht en naar het hen uitkomt wie en waarom een ander racist is. Er is geen enkele eenduidigheid bij het veroordelen van anderen om hun mening, hun voorkeuren, meningsuiting en wensen. Kortweg, de argumentatie verschilt per geval en hangt voornamelijk af van het belang van de heersende partij.

De staat bepaalt!

Kortom, anderen, voornamelijk overheden en machthebbers, bepalen wat ik wel en niet kan zeggen en niet lekker, mooi of gewenst mag vinden. Hun eigen racistische inslag gaat zover dat ze ook voor ons uitmaken wie we op welk moment als ‘vijand’ moeten beschouwen.

Sadam, Gaddafi, Sadat etc. en nu dan weer Poetin natuurlijk.

Verbod het geslacht te benoemen

In de VS, Zweden en een aantal andere landen maakt men er haast mee om zelfs termen als  vader, moeder vrouw man, meisje, jongen etc. te verbieden….. In New York City bijvoorbeeld  is het nu illegaal om iemand bij zijn/haar feitelijke geslacht in plaats van zijn/haar (zelf gekozen) voorkeur gender-geslacht te  benoemen!

Het is niet strafbaar om een boek als de koran te bezitten, te gebruiken als leidraad tot geweld en vernietiging, echter het citeren daaruit door een westerling is wel strafbaar, omdat de rechterlijke macht, op bevel van de politiek, haar eigen interpretaties bedenkt en het volksopruiend noemt en beledigend voor moslims acht. Hoe in hemelsnaam kan een boek dat zij zelf als heilig en gezaghebbend beschouwen voor moslims zelf beledigend zijn…? Welk krankzinnig en ziekelijk brein kan een dergelijke interpretatie bedenken? Nou, westerse politici en rechters dus!

De termen ‘samenzwering’, ‘racisme’ en ‘discriminatie’ zijn wapens van de elitemachten geworden! Men wil zogenaamd een multiculturele samenleving afdwingen, maar het resultaat zal ontaarden in een grijze massa!

Blijf zelf denken!

Natuurlijk kan dit artikel de omvang van een roman of zelfs trilogie overstijgen…echter mijn punt zal duidelijk zijn.

De Europese en Amerikaanse overheden hebben door hun ongebreidelde arrogantie, in hun honger naar macht, hebzucht en hersenrot de top der waanzin overschreden. Het volk zelf echter nadert diezelfde grenzen met rasse schreden.

Zoals ik in ‘De waanzin van het stemmen’ al schreef : Stem nooit meer!!!

‘Democratie is een synoniem voor dictatuur. Het enige verschil is dat er in democratie meer dictators zijn!’

“Feitelijk is binnen elke willekeurige familie, groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze! Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd en uitgedund door haar eigen overheden…of die van anderen!”

“Draag daarom nooit meer uw persoonlijke macht en integriteit over aan anderen door middel van uw stem! Vergis u niet, mensen die een positie in de politiek ambiëren willen onvoorwaardelijk heersen…  anderen hun eigen wil opleggen!”

“Het geloof in ‘gezag’, inclusief elk geloof in ‘regering’, is irrationeel en tegenstrijdig in  zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit en vertegenwoordigt het meest  gevaarlijke, destructieve bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een systeem van orde en recht, is het geloof in ‘gezag’ de aartsvijand van het mensdom.”

Door het voorgaande is overduidelijk dat door de oppositie te betichten van racisme en discriminatie elke kritiek monddood en verboden dient te worden. Geen enkel mens mag nog recht van keuze hebben of er een eigen mening op nahouden, tenzij deze strookt met die van de goedmenschelijke machten.

De superelites, overheden en goedmenschen creëren een nieuwe definitie van het begrip ‘ontologie’, ‘racisme’ en ‘discriminatie’, een nieuwe manier om ons – het klootjesvolk – te stigmatiseren, te criminaliseren, te onderwerpen en geestdood te maken, en aldus hun misdadige georganiseerde ‘volkstransformatie’ door middel van afgedwongen massa-invasies het daaruit ontstane subras, bestaande uit compleet hersendoden, gevangen te zetten in hun ‘nieuwe wereld’!

De werkelijke machthebbers staan geen ‘toeval’ of ‘spontane’ gebeurtenissen toe. Zij bezitten al het goud, al het geld, al het land, al onze lichamen en zijn nu als laatste ultieme buit uit op onze ziel!

Kennelijk is de staat volksvijand nr. 1…  en het volk staatsvijand nr.1!

“Gelukkig ben ik racist… en discrimineer!”

Door:
“Linsky”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Meer info:
https://ejbron.wordpress.com/2011/12/24/het-grote-dilemma/
https://ejbron.wordpress.com/?s=Linsky
http://diamental.nl/
https://www.facebook.com/linsky.dekroon

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, discriminatie, Elite, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, meningsdictatuur, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, Overheid, Racisme, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

15 reacties op “Ik ben racist… en discrimineer!”

 1. Linsky zegt:

  Ik vergat verdomme een Iraniër en Armeniër en een Griekse te benoemen (sic)…. die voelen zich nu gediscrimineerd! 😀

  Like

 2. Willie zegt:

  BRAVO Linsky !!!!!!!!!

  Like

 3. ieznogoedh zegt:

  Ik discrimineer! U ook?

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Ik begrijp niet wat de ‘socialist’ bezielt om ons allemaal tot eenheidsworsten te willen kneden.
  Waarom wil hij dat wij ons tegennatuurlijk gedragen?!!!

  Dat gezeik over ‘discriminatie’ heeft bespottelijke vormen aangenomen!
  Heeft de één of andere linkse idioot al bezwaar gemaakt tegen het begrip ‘zwart gat’?

  http://www.rug.nl/sciencelinx/exhibits/permanenteexpo/natuurwetenschappenentechnologie/blackholegame/home.html

  Like

  • Zij projecteren zichzelf,als eenheidsworst. Alle Menschen werden Brüder,wie verzint zoiets? Een broer is al een ramp,laat staan 7 miljard,de meesten spreken een taal,die ik totaal niet beheers,wat moet je ermee? Het zwarte gat zou wel een oplossing zijn,komen ze over 48000 jaar terug en zijn ze zelf maar 48 jaar ouder en niemand weet dan wie ze waren. Broeder met criminelen ? Waar je de overheid ook bij kunt rekenen,Plato noemde het al een roversbende en dat tuig is nog veel erger geworden.Socialisten lijken op moslims,ze willen andersdenkenden bekeren.

   Like

 5. carthago zegt:

  Discrimineren is een goddelijke gave aan de mens om onderscheid te kunnen maken tussen bijvoorbeeld moslims/terreurtokkies/barbaarden en Hollandse sinterklazen zoals rutte /pechtoldjes en samsonnetjes. Maar bij die sinterklazen moet je wel de echtheid van de baard blijven checken.

  Like

 6. jowitteroos zegt:

  ik zou nu juist oproepen om op Wilders te stemmen…………….

  Like

 7. Pogo zegt:

  Mooi stuk Linsky.

  ‘Democratie is een synoniem voor dictatuur. Het enige verschil is dat er in democratie meer dictators zijn!’

  Hier kreeg ik even kippenvel van.
  Probeer al jaren te roeptoeteren dat de democratie alleen maar leeft in de hoofden van de stemmers en dat zij als dank daarvoor de middelvinger krijgen en niet eens doorhebben wat hun uitgebrachte stem allemaal kan veroorzaken.

  Btw; Sommigen zeggen dat ik goed kan schaken.
  Als jij dat bent op die foto, dan wil ik wel eens een match aangaan.
  Als ik niet te veel wordt afgeleid maak je misschien nog een kans 😉

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s