Brief aan Zijne Koninklijke Hoogheid

Screenshot_1

(Door: Peter Rissing)

Aan

Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Noordeinde 68
2514 GL Den Haag
Koninkrijk der Nederlanden.

Utrecht, 1 januari 2016

Koninklijke Hoogheid,

dat ik mij tot U wend vindt zijn oorsprong in het feit dat onze regering zich te veel heeft vervreemd van uw Nederlandse volk. Ik ben mij ervan bewust dat U zich niet hoort te mengen in politiek gevoelige zaken, echter deze zaak betreft het landsbelang, want onze cultuur – mede gevormd door uw voorouders – staat onder ernstige druk. Vele Nederlanders, en vooral de oudere generaties waarvan velen offers hebben gebracht voor de vrijheid, democratie en mensenrechten of die gedurende de wederopbouw na 1945 keihard hebben gewerkt om ons mooie land weer welvarend te maken, zijn ten einde raad. Vooral zij worden door onze regering geofferd aan de financiële veelvraat EU geheten en de jongere generaties worden achtergesteld om voorrang te geven aan een enorme bonte stoet nieuwkomers die maar niet wil integreren en daarom onze cultuur binnen afzienbare tijd te gronde zal richten, tenzij er drastische maatregelen worden genomen om uw en ons cultureel erfgoed voor verval te behoeden.

Uit deze nood geboren wil ik met dit schrijven een schrijnende pijn – die verbonden is aan dit culturele verval – onder uw aandacht brengen die veel autochtone Nederlandse burgers ervaren inzake de herdenking van de gevallenen door het naziregime tot 1945, uitmondend in de Nederlandse Nationale Dodenherdenking (ND), waarbij sinds kort ook de Marokkaanse vlag wordt gevoerd.

De reden dat ik mij tot U wend is vooral omdat relevante overheden verantwoording naar elkaar blijven afschuiven. Burgemeesters verwijzen naar lokale comités of het ministerie van VWS, die op hun beurt weer verwijzen naar het beleid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat op zijn beurt weer aangeeft dat het beleid, hoewel niet bindend, aan verandering onderhevig is en op lokaal niveau kan worden bepaald. Veelvuldige correspondentie met deze overheden en comités is voorhanden en kan op uw verzoek direct worden toegestuurd.

Omdat

Hieronder geef ik aan waarom toevoeging van het voeren van de Marokkaanse nationale vlag bij de ND onterecht is, als beledigend wordt ervaren door de meeste autochtone Nederlanders en meer gebaseerd op is sentimenten (angst voor straatterreur) dan op toetsbare argumenten. Dit is zo omdat:

– er geen andere gronden zijn om deze vlag wél te voeren tijdens de ND, anders dan om het Marokkaanse islamitische relschoppertjes naar de zin te maken in de hoop dat zij daardoor niet meer met de herdenkingskransen gaan voetballen, antisemitische leuzen roepen of “Allahu Akbar” schreeuwen.

– er geen historische feiten (ook niet volgens het NIOD) aangedragen kunnen worden voor eerbetoon aan Marokkaanse militairen, omgekomen op Nederlands grondgebied.

– een dergelijk exclusief eerbetoon aan een zeer klein aantal Marokkanen dat – alleen door de Marokkaanse gemeenschap – wordt verondersteld te zijn omgekomen bij de bevrijding van Nederland een slag in het gezicht is voor de grote aantallen onder meer Franse, Engelse, Poolse en Canadese geallieerde gesneuvelden die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

– Marokko gedurende de Tweede Wereldoorlog nog niet als onafhankelijk land bestond en er dus geen oorlogsverklaring of Marokkaans beleid ten grondslag lag aan een militair Marokkaans ingrijpen op Nederlands grondgebied.

– daar waar Marokkaanse divisies van de Franse strijdkrachten in actie kwamen zij zich – meer in ISIS-stijl – bezig hielden met het verkrachten en vermoorden van burgers dan met daadwerkelijke oorlogsvoering.

– de ND een uniek keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis markeert, mede omdat het dramatische morele verval dat aan de Tweede Wereldoorlog ten grondslag lag en de massale slachtingen die daaruit zijn voortgekomen een omslag in de Nederlandse cultuur hebben bewerkstelligd ten aanzien van het antisemitisme en het kolonialisme.

– de verandering die de ND markeert, heeft Nederland ook een groot voorvechter gemaakt van de mensenrechten (UDHR), een verandering die niet mag worden bezoedeld door ideeën die de Nederlandse cultuur niét eigen zijn, zoals – de door de meeste Marokkanen geprefereerde – islamitische mensenrechten versie (CDHRI)

– juist in de huidige periode, waarin, mede door de islamisering, ook in Nederland het antisemitisme toeneemt en de Holocaust door islamitische voormannen wordt gebagatelliseerd, is het van belang de ND in haar zuivere vorm niet door deze invloeden te laten verworden tot een internationale multi-interpretabele dhimmitude festiviteit.

– er geen andere dan politieke (het paaien van allochtone stemmen) overwegingen ten grondslag kunnen liggen aan het aanpassen van de ND – die stamt uit de tijd dat Nederland inderdaad nog mono-cultureel was – om het de multiculturele maatschappij die Nederland is geworden naar de zin te maken.

– er in Marokko een duidelijk sfeer van antisemitisme heerst en Marokkaanse organisaties in Nederland nadrukkelijk (maar vervat in politiek correcte Taqiyya formulering) de terroristische Hamas-regering ondersteunen.

– in de Marokkaanse vlag prominent de islamitische vijfpuntige ster staat die de vijf pijlers van de islam symboliseert.

Islam

Islamitische invloeden in ons land, zeker ook in relatie tot de ND, dienen met argwaan te worden beschouwd vanwege de sympathie en overeenkomsten tussen het Duitse naziregime en de islam. Typerend hiervoor is de recente suggestie van het CMO om gedurende de ND stil te willen staan bij allen (dus ook de daders) die in Nederland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via deze slinkse – menslievend klinkende – omweg willen de islamitische voormannen bereiken dat er ook eer zal worden betoond aan hun nazi bondgenoten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit met als doel dat het moordende kwaad van de nazi’s kan worden vergoelijkt en gebagatelliseerd. Doorgeredeneerd is een ultieme vorm van deze gedachtegang  een herdenkingsmonument voor alle voormannen uit de Tweede Wereldoorlog; Churchill, Roosevelt, Stalin en Hitler tezamen.

Majesteit, samengevat: nu, in een periode dat aan onze gevestigde cultuur – onder meer onder invloed van de EU en (multiculturele) minderheden – op ondemocratische wijze veranderingen worden opgelegd, dient de mijlpaal van onze ND onaangetast te blijven om alleen diegenen te eren voor wie de ND in oorsprong is bedoeld.

Mijn vraag

Het Zwarte Piet drama toont aan hoe in korte tijd niet representatieve minderheden en ondemocratische externe organisaties als de VN en de EU de Nederlandse cultuur veranderingen kunnen opdringen. Uit naam van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog – die zich om voor de hand liggende reden niet meer in deze discussie kunnen mengen – vraag ik U mij te adviseren hoe ik de nodige stappen kan nemen om de moraal achter de herdenking niet te bezoedelen met moderniteiten als Marokkaanse vlaggen, het herdenken van de gedode nazi’s op 4 mei of het halfstok voeren van de EU-vlag in ons land.

Hoogachtend,

Peter Rissing

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

70 reacties op Brief aan Zijne Koninklijke Hoogheid

 1. S Breget zegt:

  Sta volkomen achter deze ingezonden brief van de heer Peter Rissing

  Like

 2. anna zegt:

  waarschijnlijk gaat deze brief weer in de “shredder” …..

  Like

 3. ieznogoedh zegt:

  Zou me verbazen als hier een positief antwoord op komt, als er überhaupt al een antwoord komt.

  Like

 4. Pogo zegt:

  Hoe ‘Zijne Majesteit de Koning’ zal reageren, als hij de brief überhaupt leest, daarover zou je ook zo’n leuk stripverhaaltje kunnen maken.
  De oranjes en de nazi’s.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Pogo 1 januari 2016 om 12:47

   Daar loop ik ook al een tijdje mee rond: een stripverhaaltje over het luizenleventje van die ‘oranjes’!
   Maar je moet oppassen met wat je over die lui schrijft, want die ‘majesteitsschennis’ hè?
   2016! En dan nóg ‘majesteitsschennis’!
   Wie denken ze wel niet dat ze zijn; God?

   Like

   • Edjan zegt:

    Tja, je weet hoe het is afgelopen met de waxinelichtjes-gooier. Je kunt nog beter je eigen moeder vermoorden dan een waxinelichtje gooien, al is het maar tegen een koets. Doe toch maar liever niet, denk ik.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Toch zou ik maar een beetje voorzichtig zijn.!
    Majesteitsschennis in 2016 mag dan wel niet zo drastisch gestraft worden als tijdens ,t “Ancien Régime” in Fr.
    .Zal maar niet schrijven hoe dat er aan toe ging…………..

    Like

 5. Anneke zegt:

  Oeps…..met deze brief kan de koning gaan nadenken, maar ik sta helemaal achter het geschreven woord…….goed gedaan Peter Rissing, ik hoop dat de koning hem leest, maar of hij ook daadwerkelijk stappen gaat ondernemen betwijfel ik….Rutte zal dit wel tegenhouden…..

  Like

 6. Bas zegt:

  Werkelijk een sprekende brief. Ben van mening dat dit alles te veel is gevraagd. De koning is namelijk kosmopoliet. In Nederland heeft hij zijn hoofdkwartier! Daarnaast woont hij in schitterende paleisachtige optrekjes in het buitenland. Geef hem eens ongelijk ! Kennelijk heeft hij zichzelf al lang afgeschreven als tolk van ons (voet)volk.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  Deze brief heeft meneer de ‘koning’ hoogstwaarschijnlijk óók niet gelezen want er is voor ons nog NIETS ten goede veranderd!

  https://ejbron.wordpress.com/2014/09/26/open-brief-aan-w-a-van-oranje/

  Like

  • Peter Rissing zegt:

   Brieven zonder een duidelijk afzender aan Z.K.H. gaan inderdaad in de shredder, Tistochwat. Deze brief is ook met de gewone post verstuurd met duidelijke afzender. Des al niet te min verwacht ik uiteraard geen of een nietszeggend antwoord.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Peter Rissing 1 januari 2016 om 16:12

    Ik denk dat u er niets van zult horen; ‘zijne majes’ heeft ’t veel te druk met genieten.
    ’t Zal ‘m een rotzorg zijn hoe het met ons gaat.

    Like

 8. De brief op zichzelf is uitstekend, volkomen to the point ook…..Maar juist daarom ben ik bang, dat het paarlen voor de zwijnen is.
  De kans dat Willem de Overbodige hem überhaupt onder ogen krijgt is al vrijwel nihil,en zelfs àls dat wonder zich mocht voltrekken, op welke manier dan ook, blijft de vraag of hij er iets mee kàn, dan wel wíl.
  Voor zoiets moet je in deze tijd helemaal niet bij zogeheten koningshuizen zijn, bij geen enkel als je het mij vraagt.
  Als ze één greintje realiteitszin in hun donder hadden, traden ze in deze tijd vrijwillig af en gingen hun fratsen onder elkaar verder uitleven in hun belastingparadijzen onder elkaar, “their own people.” Daarmee is het voedselbankvolk weliswaar niet geholpen, maar die hoeven dan tenminste niet langer tegen die praalhanzen op te kijken.
  Persoonlijk zou ik er wel vèrre van blijven om die volgevreten lamzak ooit ergens om te gaan vragen. Maar ja, dat is persoonlijk.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 9. jowitteroos zegt:

  Geweldige brief Peter. Hartelijk dank voor alle inzet om deze brief gestalte te geven.

  Like

 10. Giny zegt:

  Wat een fantastische brief, gewoon de
  waarheid, CHAPEAU

  Like

 11. Sjaak zegt:

  De Brief komt niet eens aan in hun ivoren toren !
  Ze hebben schijt aan alles en iedereen !
  En wanneer Nederland afbrand zijn zij als eerste
  in het buitenland op een van hun zekere Luxesrecoursen !

  Like

 12. Nou Peter Rissing mooier had het niet gekund om deze open brief aan WA te schrijven, wel wat naïef om te denken dat WA niet zou weten wat er in ‘zijn’ Koninkrijk afspeelt. Ben zelf van mening toegedaan dat deze kerel een uitstekende opleiding heeft gehad en intelligent genoeg is om te begrijpen waarvan Premier Rutte hem periodiek van op de hoogte stelt.

  Trouwens de hele parlementaire kliek van de Eerste en Tweede Kamer zijn uitstekend geïnformeerd en intelligent genoeg om te weten wat er werkelijk geschied in de Nederlandse maatschappij. Meerder malen vermeld dat elk nieuw Kamerlid een eed van geheimhouding moet afzweren, deze geheimhouding-eed moet men niet verwarren met de eed van trouw welke alle parlementariërs aan WA zweren of beloven.

  Een goed voorbeeld van deze geheimhouding-eed was verleden jaar aan de orde toen 10 fractieleiders bij werden gepraat door de Kamercommissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, dit is de zogeheten commissie Stiekem, waarin tien fractievoorzitters overleggen over staatsgeheime kwesties met de meest betrokken ministers of de nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

  De NCTV werkt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is mijns inziens juist de grote gemene deler dat de parlementaire ‘democratie’ sinds 1848 onveranderd het politieke correcte toneelstukje opvoert en levend houdt. Definitie van krankzinnigheid: Op dezelfde partijen stemmen en daardoor betere resultaten verwachten.

  Like

 13. harry zegt:

  Het is niet te hopen , dat ie het afhandelen aan Maxima overlaat .
  Want hij lijkt te zijn geschreven door een Nederlander , maar de Nederlander bestaat niet volgens madame , dus is hij niet relevant . Ook wij zijn een verzonnen volk , net als de palestijnen , toch , Maxima ?

  Compliment voor de brief overigens , prima stuk werk !

  Like

 14. Bob Fleumer zegt:

  Ik heb heb gevoel, dat wij wat betreft deze brief,,k niets van WA hebben te verwachten, als het Nederlandse volk ook maar iets aan zijn hart ging had hij zich allang op de barricaden moeten begeven. Ceremonieel vorst of niet. Het gaat verdorie om ONS land wat naar de knoppen gaat!

  Like

 15. Antivenin zegt:

  Prima brief. Misschien moet onze koning zich eens gaan afvragen of er in het islamitische Nederland waar we op het ogenblik op af stevenen wel plek zal zijn voor een christelijke koning. Dat wordt toch op zijn minst bekeren tot de islam als hij zijn miljoentjes wil blijven incasseren…

  Like

 16. lidy zegt:

  Hier ben ik het helemaal mee eens.
  Hebben onze kinderen nog wel een toekomst in hun eigen land???

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @lidy: 15.24. uur. Inderdaad lidy, ook ik ben het geheel eens met de brief. Maar net als de meeste scribenten, verwacht ik er helemaal niets van! Zeker, als men weet, dat Willem de Overbodige, deel uitmaakt van de ploerten van de Bilderbergbende! Ons land gaat inderdaad onleefbaar worden, maar, dat is schijnbaar de bedoeling, gelet op de agenda van de: EUSSR, Bilderberg en de NWO. De toekomst ziet er wat dat betreft niet echt jofel uit, volgens mij dan.

   Like

 17. delamontagne zegt:

  Nooit geweten van die Marokaanse vlag bij een herdenking van de oorlogin NL.
  Wat een klucht, beter gezegd:”WAT EEN SCHANDE”.
  Als je bedenkt dat er alleen al in deze oorlogsbegraafplaats in Normandy, Fr 9.500 Amerikaanse soldaten begraven liggen.
  Dan waren er nog 1500 vermisten.

  Dan vallen de 10[0]-tallen Marokanen bij in ,t niet.

  Ze hebben geholpen bij de bevrijding van Corsica !
  Mischien dat de M- “jeugd” daar nu denkt ,t eiland is van hen.
  …………..
  Wat dat “verkrachten en vermoorden”betreft…………
  ER BESTAAT IN HET Italiaans een “spreek-woord/gezegde
  “, dat niet bepaald vleiend is…………..

  Marocchinate (pronounced [marokkiˈnate], Italian for “those given the Moroccan treatment” i.e. “women raped by Moroccans”) is a term applied to women who were victims of the mass rape and killings committed during World War II after the Battle of Monte Cassino in Italy. These were committed mainly by the Moroccan Goumiers,
  Mass rape[edit]

  Monte Cassino was captured by the Allies on May 18, 1944. The next night, thousands of Goumiers and other colonial troops scoured the slopes of the hills surrounding the town and the villages of Ciociaria (in South Latium). Over 60,000 women, ranging in age from 11 to 86, suffered from violence, when village after village came under control of the Goumiers. Civilian men who tried to protect their wives and daughters were murdered. The number of men killed has been estimated at 800.[3]

  The mayor of Esperia, a comune in the Province of Frosinone, reported that in his town, 700 women out of 2,500 inhabitants were raped resulting in many deaths. According to some sources, a total of more than 7,000 civilians, including children, were raped by Goumiers.

  Like

 18. Mooie brief!!! Een paar maanden geleden moest ik op het politiebureau komen op een zaterdagmorgen. Daar zaten de wijkagent en een inspecteur van de politie die vertelde dat hij zich met zaken rond het koningshuis bemoeit. Voor hun beveiliging. Hij vertelde dat leden van de Koninklijke Familie diep geschokt waren door mijn post aan hen. Ik kon weer gaan als ik zou beloven dat ik geen post meer naar Paleis Noordeinde zou sturen. Ik heb ze dat beloofd. De wijkagent zei nog dat ze hadden nagedacht om mij in een celletje in Houten op te sluiten. Waar gebeurd hoor!!!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jack Terrible: 18.27. uur. Beste Jack, zover is het dus al gekomen. De dictatuur gearriveerd in Nederland! Je mag dus niet de waarheid schrijven aan de Koning. Dat zegt meer dan genoeg! We hebben dud wel degelijk: moslimpolitie, wegkijkpolitie,linkspolitie,goedmenspolitie! Maar de echte politie voor de Nederlandse burger, die bestaat dus niet meer. Walgelijk!

   Like

   • fleckie zegt:

    En geloof ook maar, ..dat we in de gaten gehouden worden, met alles wat we doen en laten, …dossiers, ( nog heel even, dan kunnen ze ons misschien ook nog wel in onze eigen woningen observeren, Men kan al klokken vanaf 1500 km verder ‘ instellen’, dus…..? De ‘ techniek ‘wordt verder..’ uitgebreid’.

    Like

   • Eigenlijk zit het zo Tom, ik heb via Google een seksfoto van Koningin Maxima en Prins Constantijn ontdekt in de categorie Face Fucking! En daar een foto-kunstwerk van gemaakt en opgestuurd naar de media in binnen-en buitenland. Geen reactie erop gehad. Toen dacht ik verrek, ik stuur foto’s van dat kunstwerk naar henzelf. Vandaar die boze reactie van het Koningshuis. Dat is toch een teken dat ik wel goed zit met mijn kunstwerk!!! Als het een waardeloos kunstwerk was geweest met twee andere personen erop en ik had foto’s van dat kunstwerk naar hen toegestuurd hadden ze de politie niet op me afgestuurd!!!

    Like

 19. Doornroosje zegt:

  Een prima brief aan onze Koning. Ik hoop dat hij hem leest. Afgezien daarvan, heb ik meer vertrouwen in hem dan in zijn moeder voorheen Koningin Beatrix.
  Wat zij aan bezittingen hebben , zal me een worst zijn. Ik wil voor geen geld met ze ruilen. Ik kan van mij afbijten als het nodig is, zij niet.
  Daarbij heb ik liever een Koningshuis ,dan een moslimpresident. Of een Groene of Rooie president . Kosten ook handen vol geld.

  Like

  • Tja, het patroon is duidelijk: Dan bent U dus, zogezegd, “koningsgezind.” Mijn ouders waren het ook, evenals de meesten van hun generatie; evenals (helaas) genoeg mensen, nu nog steeds.
   Koningsgezinden vinden het normaal,, dat één familie,louter op grond van geboorte, boven alle andere families in het land staat,vanzelfsprékend baadt in weelde, vanzelfsprekend meer respect geniet dan wie ook, vanzelfsprekend overal voorrang krijgt, naar de ogen gezien wordt….. Waarvan de leden, wanneer hen de gewone tegenslagen treffen, die ieder mens in zijn leven te slikken krijgt, meer beklaagd worden dan ‘gewone’ stervelingen, die zelfs van gangbare sancties wegens onoirbaar gedrag gevrijwaard blijven, waar “gewone”mensen allang voor de bijl gegaan zouden zijn (Denk aan Bernhard en Lockheed, Maxima, die een aanrijding veroorzaakte). Die bij voorbaat worden beschermd tegen aanvallen en beledigingen van buitenaf door het decreet “Majesteitsschennis” (Want hoezo kunnen ze niet van zich afbijten? Ze hóeven het niet eens omdat het al voor ze gedaan wórdt) Waarvoor je als ‘onderdaan” van kindsbeen af aan geleerd wordt, in vervoering te gaan juichten, als je ook maar één glimp van ze mag opvangen, waarvoor je bijgebracht wordt in weer en wind langs de weg te gaan staan “met me vlaggetje, me hoedje en me toeter” en maar weer te juichen, te juichen…..En daarna weer terug je hok in, want de Koho’s hebben verder niets met jou te maken; Ze verkeren liever onder “their own people” oftewel: De groten der aarde, ook al zijn dat islamitische slavenhalers uit moslimlanden! Daarmee zijn ze vertrouwder dan met de gemiddelde Nederlander vanwege de “status” en het zogeheten blauwe bloed! ARGH!!!
   Het gáát er hier niet om, hoeveel handenvol geld een president al dan niet meer kost; het gaat hier om absoluut onverdiende bevoorrechting en bewieroking van families, die boven alles en iedereen op een voetstuk worden geplaatst zonder ook maar enige voeling voor het wel en wee, van hen, die krom liggen voor hun onderhoud en met wier lot ze totaal geen voeling hebben!
   En wat verwacht U dan wel méér van Koning Onbenul? Bea was en is een bitch, die denkt, dat haar alles toekomt, en hij is een volgevreten levensgenieter, die denkt, dat hem alles toekomt. De einduitkomst is voor hun “landgenoten” hetzelfde.
   En waarom haalt U er een “moslimpresident” bij? Nee,natuurlijk willen we die niet, maar wat is dat ook voor een goedkoop flútargument om het bestaan van familie Goudfazant te verdedigen?! Slaat nergens op!
   Eh…..Behàlve als je ko-nings-ge-zind bent, natuurlijk……

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 21.09. uur, op 01/01. Niets aan toe te voegen, beste Theresa! Geheel conform de werkelijkheid anno 2016.

    Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Doornroosje 1 januari 2016 om 18:40

   [quote] Ik wil voor geen geld met ze ruilen. Ik kan van mij afbijten als het nodig is, zij niet. [/quote]

   *zucht*
   Ik had gehoopt nooit meer met uw ‘koningsgezindheid geconfronteerd te hoeven worden.
   Het spijt me te moeten zeggen dat ik uw opmerking oliedom vind.
   Verder hoef ik hier niets meer aan toe te voegen omdat Theresa (1 januari 2016 om 21:09) mijn mening al op uitmuntende wijze heeft verwoord!

   Like

 20. Pingback: Brief aan Zijne Koninklijke Hoogheid | Rechtsaf doorzee

 21. Onno zegt:

  Iemand die hondsbrutaal over lijken gaand doet alsof ie de koning is en in de praktijk zich ongestraft uitgeeft voor koning, omdat het staatsapparaat en een idolaat gemanipuleerd volk hem daarin steunt, hoeft nog geen druppel blauw-, laat staan vorstelijk bloed in de aderen te hebben.
  Zelfs al zouden dit echte (door de eeuwen heen steeds uitzonderlijk magnifiek bekwame….) “Oranjes” zijn en geen (krankzinnige) creaties d.m.v. inseminatie door derden om een in mannelijke lijn uitgestorven geslacht, de eigen regels schrijvend zoals (psychopatische) criminelen steeds plegen te doen, kunstmatig in het leven te houden, dan gaat de mannelijke lijn via de n.a.w. zelf verzonnen naam Nassau terug op het minuscule leen(!)goed Laurenburg in de huidige BRD GmbH, waar een roverhoofdman (van vader op zoon) rond het jaar 1100 teneinde raad maar (niet volgens de gebruiken/regels) mee werd beleend, in de ijdele hoop hem zo aan de landsheer, de prins-bisschop van Münster, onderhorig te maken en de genadeloze moord- en doodslag op boeren-gezinnen in de omgeving te doen ophouden.

  Brieven aan zulke doortrapte gestapelde verrottenis sturen?

  Like

 22. Doornroosje zegt:

  Dank voor de reacties betreffende mijn reactie. Ik voel me niet geroepen om terug te “bijten”.
  Ik reageerde op de brief van Peter Rissing. Voegde daarbij waarom ik liever een Koningshuis dan een President heb en dat is MIJN mening. Ik dacht dat we die vrij mochten uiten.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   @ Doornroosje

   Zeker. U mag uw mening hier gewoon vrij uiten!

   Webmaster

   Like

  • Harry zegt:

   @ Doornroosje ,

   ik ben opgevoed met groot respect voor het koningshuis .
   Ben geboren in 1949 .
   Toen stond de vlag er nog heel anders bij , nét na de oorlog .
   Men was ook amper geïnformeerd in die tijd !

   Het kan gemakkelijk gebeuren , dat prima mensen , rotstralen van kinderen krijgen .
   ( Of omgekeerd ) .
   Nou denk ik niet eens dat Wilhelmina en Juliana zo geweldig waren , maar vast niet zo vilein en doortrapt als Beatrix .
   In ieder geval is dát een feeks van de allerergste soort , ondanks haar zo vaak tentoongestelde lach .
   Ze had de pest aan Fortuyn en heeft de pest aan Wilders .
   Net de enige twee mensen die haar land hadden kunnen redden .

   Daar hebben heel veel mensen zich heel erg op verkeken , die appeltjeswangenlach .
   Onze grootste oplichter , Arie Olivier was ook een heel charmante man , volgens de dames .
   Daar trappen velen klakkeloos in !

   Kan me niet voorstellen dat W.A. net zo’n rotstraal is als zijn moeder , maar we hebben toch al aardig wat signalen gehad , dat ie de mening van het volk ook gewoon aan z’n laars lapt .

   Waarom zouden we hem dan nog op handen dragen ?
   Laat ie z’n eigen boterham maar gaan verdienen .

   Hoewel , zo’n intelligente indruk maakt ie nou ook weer niet , wat zou je hem toe kunnen vertrouwen ?

   Like

  • Dat màg U ook, uiteraard…..Maar u heeft hierop hetblog nu eenmaal te maken met mensen van wie het overgrote deel zich verbijsterd afvraagt, hóe die mening zich anno 2016 nog zo kan doen gelden voor sommigen:
   We voelen ons in deze tijd geschoffeerd door dat instituut: Koningshuis + kliek er omheen en we zien té goed, dat zij van de levensomstandigheden van de gewone mensen niets weten èn niets willen weten. Als zij normaal, midden in maatschappij stonden, net als iedereen, zouden ze bv. begrijpen, dat ze minstens, net als iedereen, belasting zouden moeten betalen en dat het ongepast is om in deze tijd steeds meer riante onderkomens aan te schaffen, terwijl hoe langer hoe meer landgenoten niet eens te eten hebben. En dat trouwens een ongekozen staatshoofd in deze tijd niet meer kàn.
   U zegt trouwens: Liever een koning dan een rode of een groene president. Maar wat maakt dat uit, als je náást die koning wèl een rode of een groene premier kan krijgen?
   De (nep)oranjes zijn on-uitgesproken trouwens óók op de hand van links en de multikul, zoals de hele elite: Je hebt er echt geen dónder aan!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 23. Doornroosje zegt:

  Zal ik ook blijven doen Webmaster. Ben blij dat er bij Bron gelegenheid is.

  Like

  • Ik sta aan de kant van Doornroosje!!! Ik heb liever ook een Koningshuis dan een volledige President. Want dan heb je kans dat Nederland een dictatuur wordt zoals in bijvoorbeeld Turkije. Waar president Erdogan alleenheerser is en dan dus het volk onderdrukt. Ze moeten allemaal op hem stemmen zo niet dan komen er nieuwe verkiezingen… En ondertussen is ie al twintig jaar aan de macht en weigert ie zijn macht af te staan aan een nieuwe president,

   Like

 24. Onno zegt:

  Doornroosje ziet (en velen zien met haar), diep in slaap, een goedkoop bling-bling kermishorloge aan voor ‘the real McCoy’ en koopt het voor de prijs van een Rolex of Patèk Philippe.

  Alsof je Jimmy Savile slaapwandelend als vorstelijk wilt zien….en:

  Kwaliteit mag best wat kosten immers.

  Ach “de wereld wil bedrogen worden”, is het logisch klinkende devies van bovengenoemde extreem uitgekookte seriemoordenaars-familie.

  Like

 25. Tistochwat zegt:

  Mijn vader zat vanmiddag weer te huilen om een sterfgeval binnen zijn familie (vele jaren geleden zijn17-jarige broer) dat niet had hoeven plaatsvinden als er destijds geld zou zijn geweest.
  Wat kan geld toch enorm zwaar en levenslang verdriet voorkomen!

  Als ik dan weer lees dat iemand ‘koningsgezind’ is en die genotzuchtige schandalig rijke zorgeloze praalhanzen op handen draagt, werkt dat bij mij als een rode lap op een stier.
  Kan iemand mij één voordeel noemen van dat ‘koningshuis’?
  En kom dan NIET wéér aan met: ‘ze doen veel voor ons land hoor’.

  Het bestaan wordt voor ons elk jaar duurder en er zijn steeds minder sociale voorzieningen.
  Kortom: wat heb je aan een hebberige ‘koning’ die alleen maar aan zichzelf denkt?

  Een ‘koning’ dient mee te huilen met ‘zijn’ volk, dient mee te treuren met ‘zijn’ volk en hij dient de lasten van ‘zijn’ volk te helpen dragen!
  In sommige sprookjes tref je weleens zulke goede koningen aan, maar hiervoor moet je écht niet bij de ‘oranjes’ zijn!

  OMG als ik weer denk aan dat door ons betaalde dure hek rond meneers Griekse lustoord en aan die privé haven voor meneers speedboot!!!
  Waarom moest meneer dat hek hebben? Hij is toch alom zo geliefd en ‘zijn’ God beschermt hem toch? Of zou hij aan beide dingen twijfelen? Waar is-ie dan zo benauwd voor?

  Ow wacht: voor z’n privacy!
  Dat WIJ de onze moeten opgeven om de onderdanen van de islamitische olieboeren met wie hij dikke maatjes is, te huisvesten, deert hem niet!

  !#$%^&^%$#!

  Like

  • Republikein zegt:

   Kan ik u ergens mee helpen?
   Valse schaamte leggen we naar ons neer.
   Ik vind het schrijnend.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Republikein 2 januari 2016 om 20:03

    Het ligt heel gecompliceerd.
    Ik weet niet of ik te helpen ben; ik kan het leven gewoon niet meer aan.
    Ik ben bang voor de toekomst en voor nog meer verdriet.
    Weet u wat zo vreselijk zwaar is: te zien hoe groot het trauma is dat mijn vader met zich meedraagt; de man zit boordevol verdriet. 😦

    Maar meent u uw vraag nu?
    Of had ik bovenstaande beter niet kunnen schrijven?

    Like

   • Republikein zegt:

    Ja lieverd, ik meen het echt, maak vaak onjuiste grappen, dit is bittere ernst.
    Ik wil je helpen, of het lukt weet ik niet.
    Bert weet mijn adres etc..

    Like

  • Ja, joh, dàt bedoelde Hans van den Bergh indertijd nou met dat: Met sprookjes is niets mis, maar sprookjes horen hun plaats te kennen!
   Zodra je ze verplaatst naar de realiteit van alledag en ze daarmee gaat verwisselen, is het resultaat…..zéér lelijk, zullen we maar zeggen.
   EN schrijnend tegelijkertijd, want: Tastbaar!
   Weet jij trouwens, dat Christian VII van Denemarken zo’n koning had kúnnen zijn? Ik bedoel, hij wàs het niet, doordat zijn hofkliek daar een stokje voor gestoken had en hem van kindsafaan stelselmatig had gemanipuleerd en gek gemaakt, omdat ze een marionet wilden, geen zelfstandig denkende vorst. En dat is ze gelukt. Maar ze konden niet verhinderen, dat hij tóch de boeken van Voltaire las, openlijk dankbaar, dat die ze hem had gestuurd. (“Weet U wel, dat de Heer Voltaire mij gesigneerde boeken heeft gestuurd? Mij!”) En, hoezeer men hem ook probeerde af te schermen voor elke realiteit -de slechte behandeling van het Deense volk vond geheel buiten hem om plaats- af en toe ving hij er een glimp van op. Tijdens een thuisreis vanuit het buitenland zag hij langs de weg een gestrafte horige -de horigheid was in Denemarken in 1733 her-ingevoerd- vastgebonden op een houten schandpaard zitten. Hij was ontzet, kon dat beeld niet bevatten. Zijn lijfarts, Struensee, een man van de Verlichting, die bij hem in de koets zat, praatte op hem in: “Daar op dat houten paard zit de hele Boerenklasse. Bevrijd hen, bevrijd hen……” Maar Christian, reeds sinds jaren stelselmatig geestelijk gebroken, voelde zich nergens toe bij machte en raakte alleen maar meer overstuur: Hij voelde zich nergens tegen opgewassen; zijn eigen gouverneur, Graaf Reventlow, had hem zèlf als kleine jongen dagelijks afgeranseld om niets. Hij had niet de indruk, zelf ook maar ergens het heft in handen te hebben.
   H i j had misschien zo’n goede koning kunnen zijn; hij had het in zich. Maar ze zorgden er wel voor, dat hij het niet kon wórden.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 26. Peter Rissing zegt:

  Dringend verzoek de discussie en geroddel over het koningshuis hierbij te staken want er spelen veel ernstiger zaken in ons landje en daar gaat mijn brief over.
  Je kunt het leuk vinden of niet maar het Koningshuis hoort bij Nederland.
  Net zo als onze geschiedenis, dijken om te voorkomen dat de helft van ons land onder water komt te staan, een goede handelsgeest, klompen, windmolens, Sinterklaas en Zwarte Piet, hoogwaardige technologie, wapenindustrie en ruimtegebrek.
  De voor- of nadelen van onze monarchie bestaan al sinds haar ontstaan. Zelf ben ik het zeker niet eens met de politiek linkse georiënteerde opmerkingen die uit het ‘Paleis Noordeinde’ komen. Vooral de respectloze opmerking dat de Nederlandse cultuur bestaat uit “slechts één koekje bij de koffie” zit mij nog behoorlijk dwars.
  Maar dat mag ik vrijuit schrijven, en ook dat hoort (nog) bij Nederland.
  Die vrijheid staat onder druk zoals in mijn brief te lezen is. Dat is van veel groter belang dan al het geneuzel over de uitzonderingspositie (en de historisch gegroeide gevolgen daarvan) die de Koninklijke familie nu eenmaal is toebedeeld.
  Tegen alle bovenstaande criticasters van het ‘de Oranjes’ zeg ik daarom: schrijf zelf een verhaal over hoe slecht je het koningshuis vindt en ga daar dan over in discussie.
  Of, nog erger, over de politieke macht, uitzonderingspositie en misdaden van de van de kerken in Nederland.
  Hier hoort de discussie te gaan over de verkrachting van onze Nederlandse identiteit (inclusief koningshuis) door die verdomde Marokkaanse vlag.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Peter Rissing 3 januari 2016 om 11:15

   Ik begrijp uw standpunt maar dat ‘koningshuis’ hier is dik bevriend met schatrijke islamitische olieboeren en dat maakt het nu juist éxtra bitter.

   [quote] Tegen alle bovenstaande criticasters van het ‘de Oranjes’ zeg ik daarom: schrijf zelf een verhaal over hoe slecht je het koningshuis vindt en ga daar dan over in discussie. [/quote]
   Over die familie heb ik in het verleden ook al één en ander geschreven, bijv.

   http://www.prorepublica.org/artikel.aspx?a=110117_saamhorigheid&t=Saamhorigheid+gelijkheid+eenvoudig+Nederlandse+koningin+tistochwat

   Like

   • Peter Rissing zegt:

    Goed, point taken en heb je verhaal gelezen.
    Maar (vermeende) misstanden hebben overal en altijd plaats gevonden.
    Grote en kleine, van stoute tot zeer gemene, van straatgeweld tot genocide, van de huidhouster ‘zwart’ betalen tot grootschalige (staats-)corruptie, van zakkenrollers tot ‘niet-omvalbare-banken’, van ongewenste seksuele intimiteiten tot kerkelijke mondiaal gelegitimeerde kinderverkrachting en islamitische seksslaafhandel, van onwetende naïeve moslims tot ISIS, van landonteigening tot de EU.
    Maar waarom de discussie over zorgvuldig geformuleerd specifiek probleem ‘vervuilen’ met een totaal ander probleem?

    Like

  • Goed, Peter, het is duidelijk, dat U het vermogen bezit om aldus tegen het ‘koningshuis’ aan te kijken (het ‘hoort er nu eenmaal bij’) en dat deze instelling U de kracht gaf om met de door U genoemde intentie deze brief te schrijven.
   Maar ja, dan heeft U hierbij meteen kunnen ervaren hoeveel dieper deze kwestie bij verschillenden van ons zit; zó diep, dat het onderwerp ‘koningshuis’ ons prompt in de gordijnen jaagt en méér dan dat!
   Het zit in diverse gevallen zó diep, dat zij uw voorbeeld in deze -op normaal-redelijke toon iets aankaarten bij WA- niet eens zouden kúnnen navolgen, zó ’n diepgewortelde weerzin koesteren zij jegens dat instituut!
   Ook bij mij is dat het geval en ik ga me daarvoor niet verontschuldigen; het is niet anders.
   U was hier, naar het mij voorkomt, niet geheel en al op bedacht op het moment dat U uw brief op de site ter sprake bracht en dat neemt, naar ik veronderstel, niemand U ook kwalijk.
   Wij keuren uw handelwijze in deze ook zeker niet af; wij zijn alleen niet bij machte, hem na te volgen: Zó diep zit in deze de haat, de verbittering en ook de ónmacht.
   U kunt leven met de gedachte, dat het koningshuis erbij hoort; verschillenden hier kunnen dat niet.
   Zij ervaren de monarchie als bij hen door de strót geduwd en elk contact ermee leidt tot kokhalsneigingen.
   Klinkt wat sterk, maar neemt U maar van mij aan, dat het echt zo is.
   Het spijt me oprecht, het zo hard te moeten zeggen, maar dàt is de realiteit.: Die discussie over die Marokkaanse vlag zal in dit verband hier niet gemakkelijk van de grond komen, zoals U het graag ziet -Niet, zolang dat -kuch- “koningshuis” erbij betrokken is, helaas.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @Theresa Geissler 3 januari 2016 om 13:54

    [quote] U hierbij meteen kunnen ervaren hoeveel dieper deze kwestie bij verschillenden van ons zit; zó diep, dat het onderwerp ‘koningshuis’ ons prompt in de gordijnen jaagt en méér dan dat! [/quote]

    [quote] Zij ervaren de monarchie als bij hen door de strót geduwd en elk contact ermee leidt tot kokhalsneigingen.
    Klinkt wat sterk, maar neemt U maar van mij aan, dat het echt zo is. [/quote]

    Ja, dat is ECHT zo!!!

    Hulde, o vrouwe Theresa; u neemt mij zó veel typewerk uit handen, dat ik u hiervoor graag extra wil bedanken! 🙂

    Like

   • Peter Rissing zegt:

    Zie eerst mijn reactie op Tistochwat, en dan:
    “Haat en verbittering” zijn legitieme gevoelens die, in mate toegepast, kunnen leiden tot groei en stimulans tot verbetering. Dat ik de koning aanschreef is net zo symbolisch als de koning zelf. Hij heeft geen directe macht iets aan de Marokkaanse vlag die kortzichtige landverraders bij de dodenherdenking halfstok hangen. Mijn vraag om advies daarover geeft hem indirect wél de mogelijkheid daartoe maar daar zal hij van Maxima geen gebruik van mogen maken. Ik meen te weten hoe dié vlag er bij hangt.
    Gezien de uitgebreide maar nutteloze correspondentie van Jowitteroos aan de ‘boven ons gestelden’ heeft het aanschrijven van Rutte geen zin.
    Vandaar de symbolische stap naar de symbolisch ‘dáárboven gestelde’, noem het dichterlijke vrijheid.
    Dat jij een ernstig probleem ervaart met die ‘dáárboven gestelde’ is jouw zaak en die zal ik niet van je af willen nemen.
    Maar, zoals ik schreef, waarom de discussie over een zorgvuldig geformuleerd specifiek probleem ‘vervuilen’ met een totaal ander (jouw) probleem?

    Like

   • @Tistochwat: Geen dank, Joh, het moest er bij mij toch ook uit.
    Peter mag, wat mij betreft, deze stap best nemen, maar Republikeinen van, bijvoorbeeld, jouw en mijn slag zijn mentaal allang niet meer in staat om dat stel vergulde uitvreters nog ergens normaal over te benaderen: daarvoor heeft de verbittering te veel toegeslagen.
    Ons instinct zegt ons nog maar één ding: Weg ermee, weg ermee, weg ermee! Daarin past onwillekeurig geen neiging om nog een beroep op ze te willen doen, helaas.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • @Peter Rissing, 17.35u.: Omdat, dat probeerde ik al duidelijk te maken, de weerzin voor dat éne bepaalde instituut, dat erbij betrokken wordt, dermate groot is, dat alles erdoor overvleugeld wordt.
    Dat mag U best m i j n probleem achten -ís het in wezen ook- maar het feit ligt er.
    Ga alle comments nog eens na, vanaf het begin en U kunt lezen, dat ik het wèl geprobeerd heb, aanvankelijk: Ik heb een poging gedaan, mijn aandacht te verleggen naar uw brief en uw drijfveren.
    Dat heb ik ook nog te kennen gegeven, toen Tistochwat iets opmerkte over de ‘mildheid’ van mijn reactie.
    Maar er hoefde niet dàt te gebeuren -Doornroosjes comment, in dit geval- of de hele gólf van emotie kwam alweer naar boven en verdreef alles naar de achtergrond, óók uw drijfveren, helaas.
    U zegt uit eigen beweging, dat de monarchie ‘erbij hoort’ en U brengt het op, om ze op persoonlijke titel iets te vragen, dus verwacht ik niet, dat U zulks zult kunnen navoelen: U kunt er mee leven. U beschouwt die kliek als een deel van de werkelijkheid, waarover U gewoon kunt denken en praten.
    Dat is waarschijnlijk gelukkig voor Ú, maar voor mensen als, vooruit, Tistochwat en ik -en er zijn er heus méér hier, zo, ligt dat eenvoudig anders:
    Zelfs al probeer je net, er hoeft niet dàt gezegd te worden …..et voilà: Alleen die gehate kliek zie je dan nog maar…..En de mensen, die ‘m in de hoogte blijven steken!
    Wist U, dat een kind, dat kaas háát, maar dat niettemin elke dag gedwongen wordt om een boterham met kaas te eten, op het laatst bij geen enkele maaltijd meer iets naar binnen krijgt omdat het alleen nog maar aan kaas kan denken? Jaren geleden nog eens ergens gelezen!
    Lijkt me aardig vergelijkbaar met dít.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 3 januari 2016 om 18:27

    [quote] Republikeinen van, bijvoorbeeld, jouw en mijn slag zijn mentaal allang niet meer in staat om dat stel vergulde uitvreters nog ergens normaal over te benaderen: daarvoor heeft de verbittering te veel toegeslagen.
    Ons instinct zegt ons nog maar één ding: Weg ermee, weg ermee, weg ermee! Daarin past onwillekeurig geen neiging om nog een beroep op ze te willen doen, helaas. [/quote]

    Schitterend; ik hoef er helemaal niets meer aan toe te voegen!
    Echter even voor alle duidelijkheid: ik blief óók geen graaiende ‘president’. Wat we nodig hebben, is een onbaatzuchtige leider die genoegen neemt met een salaris dat past bij zijn taak.
    Ik vrees jammer genoeg dat zo’n persoon niet bestaat.
    Geert Wilders zou het wel kunnen, denk ik, maar die heeft het eeuwige leven ook al niet.

    Like

 27. Pingback: Zie de brief aan Willempie | voorzieners

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Theresa Geissler: 19.27. uur. Ik kan mij vinden in jouw reactie, Theresa. Alleen al het gegeven, dat de huidige Oranje familie, heult met de wrede, onmenselijke heersers van Saoudie-Arabië, doet voor mij al de deur dicht.

  Like

 29. janchik zegt:

  Toen ik in 1962 als dienstplichtig leerling van de COAK der Koninklijke Landmacht in 1962 in een erbarmelijke vrieskou in mijn eerste grijs langs de open weg (geen bebouwing) van Den Haag naar Delft een onderdeel moest vormen van de erewacht ter gelegenheid van de begrafenis van Prinses Wilhelmina, die ik pas na een paar uur voorbij zag racen in haar witte Koets, toen ik bijna bevroren was, ben ik het laatste kleine beetje Koningsgezindheid wat mij nog resteerde verloren.
  En misschien wilt u het niet geloven, maar het is ook nooit teruggekeerd.
  Misschien ook daarom begrijp ik het klootjesvolk niet, wat uren langs een weg gaat staan om een glimp van de Koninklijken te zien.

  Like

 30. Harry zegt:

  Hr Rissing , nooit antwoord gekregen van Willempie , zeker ?

  Like

 31. Pingback: Brief aan Zijne Koninklijke Hoogheid – deel 2 | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s