Weer eentje minder

Screenshot_92

(Door: “Taljaard”)

 Afgelopen week heeft opnieuw een icoon van de decadentie uit het culturele marxisme, David Bowie, het tijdige met het eeuwige moeten verwisselen. Met zijn ultieme narcistische zelfexpressie van een gedemasculiniseerde en androgyne seksuele ambivalentie wist Bowie miljoenen jongeren overal ter wereld, die waren stukgelopen op of in verwarring waren gebracht door de popcultuur van de jaren `70 van de vorige eeuw, te fascineren. Deze fascinatie berustte grotendeels op het feit dat het allerwegen in deze popcultuur gepropageerde ideaalbeeld van de vrije seksuele moraal voor de meeste jongeren onbereikbaar was. En voor de weinigen die dit wel in de praktijk konden brengen slechts op een deceptie van platheid, banaliteit, lust en relationele ellende kon uitdraaien.

Omdat deze door het culturele marxisme gepropageerde vrije seksualiteit en de daarmee verbonden decadentie natuurlijk niets had en heeft uit te staan met de realiteit van menselijke geslacht-vertrouwelijke betrekkingen, met uitzondering van de prostitutie. Dit laatste gold vooral voor meisjes, die in deze popcultuur niets anders konden en kunnen zijn dan een lustobject, een gebruiksvoorwerp en een wegwerpartikel. En zowel het een als het andere had tot gevolg dat veel van deze door de bovengenoemde seksuele decadentie van het culturele marxisme misleide jongeren daarvan een dusdanig laag zelfbeeld overhielden dat zij zich met de seksuele ambivalentie van David Bowie identificeerden. En daarmee ook zijn als artistieke zelfexpressie vermomde psychologische zelfdestructie, als onderdeel van zijn naadloos bij het culturele marxisme aansluitende decadentie, als een ideaalbeeld overnamen.

Hiermee stond Bowie bepaald niet alleen, want veel van zijn eveneens Britse en Amerikaanse mede-”rockstars” participeerden daarin. Bij de meer labiele en zwakke geesten onder de jongeren, die zich met deze zelfverwoestende decadentie van de popcultuur identificeerden, had dit soms daadwerkelijke zelfverwoesting tot gevolg; in de vorm van drugsgebruik, directe zelfmoord of depressies en wanen. Maar bij velen leidde dit slechts tot verregaand cynisme, waardoor hun leven gaandeweg verwerd tot een egoïstische speurtocht, of rooftocht, naar de vervulling van de eigen lusten en belangen. Dit nog versterkt door het feit dat de meesten van deze jongeren ook al ten prooi waren gevallen aan de eveneens cultureel marxistische zogenaamde “antiautoritaire opvoeding”, waardoor zij niet beschikten over zelfdiscipline, omdat zij zelf in hun jeugd ook nooit gedisciplineerd waren. Hieraan ligt ook de verwording van de huwelijksmoraal en de daarmee verbonden rampzalige verwoesting van het gezinsleven in de zogenaamde “moderniteit” ten grondslag.

De christelijke en altruïstische moraal van de zelfopoffering is, middels de seksuele decadentie en het existentiële narcisme van het culturele marxisme, binnen deze “moderniteit” vervangen door het valse ideaalbeeld van de zelfverwerkelijking. En deze zelfverwerkelijking sluit op haar beurt weer vrijwel naadloos aan op het zelfdestructieve existentieel narcisme van popiconen als David Bowie, Michael Jackson, Kurt Corbain, Elvis Presley en anderen, zoals de nog in leven zijnde Mick Jagger. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze decadente iconen van het existentieel narcisme na hun verscheiden door velen tot daadwerkelijke iconen en postmodernistische, maar valse, martelaren en heiligen worden gebombardeerd. Dat, omdat zij de ultieme weerspiegeling van het al eveneens valse ideaalbeeld van de individuele zelfverwerkelijking vertegenwoordigen.

Screenshot_94Dat mensen die geestelijk in hun jeugd aan dit existentieel narcisme ten prooi zijn gevallen voornamelijk een linkse politieke voorkeur hebben, berust ook geenszins op toeval. Want hun, door de decadentie van het culturele marxisme veroorzaakte, gemis aan christelijke spiritualiteit genereert een psychische en existentiële behoefte aan een surrogaat daarvoor. En dit surrogaat vindt men dan in de valse idealen van het socialisme en het marxisme. En binnen deze valse idealen is het dan de mens, de in wezen goede mens, die in staat moet worden geacht, dan wel daartoe onderwezen, dan wel daartoe binnen het collectief gedwongen, om een ideale wereld te verwezenlijken. De in wezen goede mens. Want hoe zou een ander mensbeeld dan dat ooit kunnen aansluiten bij deze surrogaat-spiritualiteit van het door de decadentie van het culturele marxisme aangekweekte existentieel narcisme?

Bowie heeft actief aan het collectieve en maatschappelijke verwordingsproces van dit existentieel narcisme, waaraan tallozen in de vooral Westerse wereld ten prooi zijn gevallen, meegewerkt. Het enige verschil met andere “rockstars” is dat hij waarschijnlijk ook de intelligentie bezat om zich bewust binnen de popcultuur als decadent te manifesteren, met het doel zichzelf daarmee rijk en beroemd te kunnen maken. Hetgeen op zijn beurt ook weer aansluit bij het valse cultureel marxistische ideaal van de individuele zelfverwerkelijking, die tegenovergesteld is aan de christelijke zelfopoffering.

Bowie´s expressie was destijds in zoverre uniek dat zij stond in het teken van een demasculerende en ambivalente seksualiteit. En ook deze expressie sloot weer vrijwel naadloos aan op het streven van het culturele marxisme om de man in feite psychisch te castreren door hem zijn rol in de samenleving en binnen huwelijk en gezin te ontnemen. Hij is dood, maar helaas leeft zijn erfenis voort.

Daarbij moeten wij Bowie, en ook andere pop-iconen, echter niet zien als een oorzaak, maar wel als een gevolg van het culturele marxisme. Omdat de Westerse cultuur van de jaren `60-`80 van de 20e eeuw deze “sterren” van de popcultuur ook in de gelegenheid stelde om zich op een dergelijke decadente en zelfvernietigende wijze te manifesteren en miljoenen daarmee in hun geestelijke afgrond konden mee sleuren. Met het gevolg dat mensen als Bowie een prominente rol hebben gespeeld in de ontmanteling van de door het culturele marxisme verfoeide christelijke seksuele moraal, de christelijke spiritualiteit en de rol van de man binnen de samenleving, het huwelijk en het gezin.

Vandaar dat ik bij het doodsbericht van Bowie ook verzuchtte: “Weer eentje minder.” Want ik kan er geen traan om laten. Mogen er nog snel velen volgen. En moge vooral hun geestelijke erfenis snel afsterven.

Door:
“Taljaard”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

86 reacties op Weer eentje minder

 1. Edjan zegt:

  Tjee, de popmuziek volgens een echte gristen tot de grond toe afgebrand. Opmerkelijk dat het bijna woordelijk dezelfde kritiek is die de communisten ook uitten.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Iedereen (met mijn toestemming wel te verstaan) kan hier zijn zegje doen Edjan!

   Webmaster

   Like

  • Taljaard zegt:

   @Edjan
   Dat is een scherpe en ware observatie van uw kant, die echter historisch te verklaren is.
   Want, na het echec van de Cuba crisis in 1963, heeft men vanuit het Kremlin het reeds oude, en nog uit de tijd van Stalin daterende, plan van partij-ideoloog Soeslow in de praktijk gebracht om de jeugd van het vrije Westen moreel, cultureel en ideologisch te corrumperen, ten einde het Westen in de toekomst minder weerbaar te maken.

   Dat is een enorm succes voor Moskou geweest, waardoor de VS zich uit Vietnam moesten terugtrekken, Frankrijk in 1968 bijna in een revolutionaire chaos werd gestort en de Britse jeugd zich massaal overgaf aan een ongebreideld hedonisme.
   Nederland volgde hierin. Zij het dan dat dit hedonisme hier meer was gericht op seksualiteit dan op ongeremd gebruik van alcohol en drugs.
   En dat het hier ook niet direct kwam tot massale rellen, maar wel tot een geleidelijke afbraak van veel waardevolle oude zaken en tradities, die voordien een onvervreemdbaar onderdeel van onze cultuur en onze geschiedenis vormden.

   Like

   • janchik zegt:

    “En dat het hier ook niet direct kwam tot massale rellen”
    Nou Taljaard, ik weet nog goed dat in 1954 toen Bill Haley met het nummer “Rock around the clock” kwam, dat het Prinses Theater in Rotterdam bijkans werd afgebroken en dat er rellen in heel de stad waren. Was ook de start van de vetkuiven cultuur met de bijbehorende leren motor jacks. En dat is heel lang zo gebleven.
    Toen waren de jongeren in 2 groepen verdeeld, uit de arbeidersbuurten kwamen de vetkuiven, dus de rock en Roll adepten, en uit de meer gegoede wijken zoals Hillegersberg en Kralingen kwamen de Jazz fanaten. Popmuziek kende men in deze beginfase ook niet, dit kwam pas half zestiger jaren als tegenhanger van de zeg maar Heideroosjes cultuur.
    Maar toen was het ook gelijk bingo met Flower Power en vooral in de USA, Vietnam demo’s en vooral songs, en dat dit zo’n vlucht nam, kwam m.i. grotendeels doordat er ineens zo ontzettend veel overpopulatie aan jongeren was(babyboom).
    Ik speelde toen zelf als blanke in een Indo/NL band voor de US militairen in Duitsland. Want de Indo’s waren toen de meesters op rockgebied en zijn nog steeds zeer begaafde musici
    en David Bowie ? Ik heb hem altijd als een over het paard getilde pseudo nicht gezien, als zijnde het begin van de verwekelijking van de muziek scene

    Like

  • elisah zegt:

   Mee eens Edjan

   Like

  • Luchtpint zegt:

   “Tjee, de popmuziek volgens een echte gristen tot de grond toe afgebrand.”

   Dat is niets nieuws, denk ik. In de jaren 50 van de 20e eeuw liepen er ook veel van de oudere generaties rond die dat zeiden. Nochtans, zo revolutionair vind ik de pop – en rockmuziek in de mainstream tegenwoordig niet eens, en dat was vroeger ook niet het geval in de jaren 70 en al helemaal niet toen rockmuziek nog nieuw was in de jaren 50. In veel gevallen barst het gewoon van de mediocriteit, zowel toen als nu. Maar dat heeft de fundamenten van de christelijkheid omver geworpen ? Beetje lullig.

   Op zich blijft het een typerend neo-conservatief zeurverhaal van sommige christenen om overal een bedreiging in te zien. Wat maar zo-zo is kan je ook gewoon negeren, denk ik dan. Maar dat lukt sommigen van hen gewoon niet. De parallel met het verleden is duidelijk genoeg voor mij.

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Bekeken in eender welke tijdscontext blijven dezelfde belachelijke redeneringen toch altijd weer bovendrijven:

    Preaching against rock and roll (1950’s)

    En dan moet ik er toch mee blijven lachen, met het idee dat sommige manieren van denken nooit uitgestorven geraken.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Nog een van mijn persoonlijke favorieten om het er wat extra in te wrijven:

    Pixies – Rock Music

    Like

   • Edjan zegt:

    Luchtpint. De meeste popmuziek is en was bagger. Kwaliteit dan wel bevlogenheid dan wel originaliteit is dun gezaaid.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Dat zeg ik op mijn manier ook, hé Edjan.

    Je hebt mensen die bijvoorbeeld spreken over bepaalde rockgroepen, “dat die zo revolutionair” of “gevaarlijk” zouden zijn. M.a.w. cool of niet-cool. En dan was Elvis in die tijd ook zgn. “gevaarlijk”. So what ? Daar moet ik eigenlijk eens goed mee lachen als ik er dan naar terug kijk.

    Welke muziekgroep zet een sociale revolutie in gang, denk ik dan ? Muziek is muziek, niet meer dan dat, en de rest is show. Je moet gewoon weten wat je zelf goed vindt, en de rest is larie en apekool en je moet er niet meer van maken dan het is. Dus heb je twee kanten in het verhaal: de ene kant verwacht er meer van dan realistisch is, en de andere kant ziet ineens “het algemeen gevaar van de tegencultuur voor een beschaafde maatschappij” of “corrumperende invloeden op de jeugd en moraliteit.”

    Een realistisch perspectief houden gaat voor sommigen niet. En in de mainstream wordt ongelooflijk veel ongeïnspireerde bullshit gemaakt. Geloof me als ik zeg dat als ik Rihanna, Christina Aguilera of Beyoncé zie optreden op tv in hotpants, dat ik dan eerder naar hun billen zit te kijken dan wat anders, en dat er tegelijk geen noot van hun “muziek” in mijn hersenen doorgedrongen is. Wegens totaal oninteressant muzikaal. Dat het beter oogt in de praktijk dan dat het beluisterbaar is, zegt veel over wat voor mediocre shit er wordt gemaakt tegenwoordig.

    Maar dat gaat sommigen niet tegen houden om het als een bedreiging voor normen en waarden in de samenleving te zien. Tegen die mensen zou ik zeggen: Get fucking real !

    Like

 2. Nemesis zegt:

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/25008838/__Cadeautje_voor_Merkel__Bus_vol_vluchtelingen__.html

  De bus is inmiddels aangekomen, chauffeurs weer naar het zuidelijkste puntje van Duitsland
  Men had er al mee gedreigd, maar geloofde niet dat men woord zou houden. Gnagna..

  Like

 3. Edjan zegt:

  Als dit soort gristelijke/communistische dictatuur als alternatief voor het kalifaat of het vierde rijk moet dienen, kan ik u zeggen dat het mij geen lor uitmaakt. Het is allemaal precies even onleefbaar.

  Like

  • Je hebt gelijk, Edjan. Ik mag Taljaard op zichzelf graag, maar soms komt er in zijn inbreng aan de oppervlakte, dat, laat ik zeggen……de vaststaande verhoudingen van het blanke Zuid-Afrika tijdens de Apartheid -waar hij, voor zo ver ik begrepen heb, in zijn jeugd heeft gewoond- hem wel erg comfortabel en zelfs prettig voorgekomen is. Staat hem vrij, natuurlijk, maar in dat opzicht zijn we allemaal anders en hebben daar een eigen kijk op. -Ikzelf kijk daar heel anders tegenaan, moet ik je zeggen.
   Alvast dit: Ik ben in mijn jonge jaren dól geweest op David Bowie en ik waardeer zijn muziek nóg. En veranderen zal dat ook níet!
   Over zijn levensloop kun je verschillend denken, maar er is een gróót talent van ons heengegaan!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Edjan zegt:

    Dag Theresa, dank voor je reactie. Ik was nooit zo dol op Bowie, meer op Jimi Hendrix, Lou Reed, The Cream, Zappa, Curt Cobain etc etc. Maar ik hou ook heel erg van klassieke muziek, Schubert etc. de laatste tijd van Franse classicisten als Lully en zelfs af en toe van atonale muziek. Er is zoveel muziek.

    Ik vind dat Taljaard voor een groot deel gelijk heeft in zijn analyse maar het klinkt allemaal zo vreselijk bars. En het alternatief dat hij biedt is het christendom, waar in die tijd zoveel mensen uitrenden omdat het christendom of het katholicisme in Limburg en Brabant zich behoorlijk hadden misdragen. Het protestantisme elders ook. Ik heb heel wat verhalen gehoord.

    En dan nog wat anders: het gaat om een grote subcultuur die zich los worstelde van de mainstream die nog in de 50er jaren zat met spruitjes en al. En inderdaad, ook hier heeft Taljaard gelijk: het was een maffe droomwereld met een overmaat aan drugs en een totaal in de soep gelopen experiment met vrije seks. Toch had die droomwereld wel iets. Ik herinner me feesten dat we allemaal (met of zonder drugs) alleen al door die muziek, als van de Stones en de Doors lekker aan het gelukszweven waren. Voor gewone mensen was die hemel niet weggelegd.

    Waar Taljaard absoluut geen rekening mee houdt, is, dat dit ook de tijd was dat er duizenden atoombommen op Europa gericht stonden van beide (christelijke) partijen. Er was een constant, onderaardse stress waar mensen aan wilden ontsnappen. Maar dit was natuurlijk maar één van de vele redenen.

    Een verband zien met het postmodernisme is mij niet gegeven. Hoe een tijdperk tot stand komt en hoe het weer verdwijnt is altijd heel moeilijk te begrijpen. Een Franse professor verzuchtte ooit: “Je zou in die gevallen wel achter de coulissen willen kijken maar er is daar nooit iets te zien”. Wat hij misschien bedoelde is, dat er zóveel te zien valt dat het achter de coulissen even druk is als daarvoor en dat het dus geen verschil uitmaakt.

    Like

   • Edjan zegt:

    Herstel:
    door die muziek … aan het gelukszweven waren. Voor gewone mensen was die hemel niet weggelegd.
    Dat laatste is vatbaar voor dubbele uitleg.
    Wat ik bedoel is dat gewone mensen als ik die “hemel” even in de verte konden aanvoelen maar het was toch voornamelijk een romantische verlangen. We dachten echter dat onze helden daar dagelijks verkeerden. Dat bleek later niet waar te zin.

    Like

 4. Roeland zegt:

  Mijn middelbare schooltijd (jaren 70) was vergeven van Bowie aanhangers. Ik had er toen al een natuurlijke weerstand tegen.Bij schoolfeesten was de helft onder invloed van verdovende middelen. Ik hoorde niet bij die groep. Nu ben ik blij , dat ik niet bij de groep behoorde. Immers die groep heeft nu de macht in PVDA, D66 etc. Kennelijk voelde ik dat toen al aan.

  Like

  • Buffalo Bill zegt:

   Sluit volledig aan bij mijn ervaring, die weerstand voelde ik ook. Het viel mij toen al op dat de fans altijd links waren. Ik heb hem ooit op een LP-hoes in een luier gezien, maar dat terzijde. Er is nog zo’n verwijfde band die het goed doet bij links: Queen. In linkse kringen hoorde je ook te dwepen met Lou Reed, Gino Vanelli en Patti Smith. Als je die niet goed vond en je moest ook niets van Freek de Jonge hebben, dan was je een proleet

   Like

 5. Pieter G zegt:

  De jaren 60, 70 en 80 waren de beste en mooiste jaren die deze planeet ooit beleeft heeft wat betreft de muzikale en culturele vernieuwing is mijn mening. Die briljante tijd vol levensvreugde, vrijheid, literatuur muziek en kunst komt nooit meer terug. Gelukkig is er veel over te vertellen en te luisteren. Ik heb nog steeds mijn LP platen van vroeger die ik koester en nog steeds veel draai met zeer veel genoegen. Of het nou rock, hardrock, blues, soul, of pop is. Zoveel en zo goed!! Ook David Bowie.
  Nog steeds vul ik mijn platen en CD collectie aan met muziek uit die tijd. Tijdloze muziek waar je gewoon nooit genoeg van krijgt. Mijn vrouw (60+) zit pas in een rockgroep band als zangeres. Een droom die ze als klein kind al had maar door haar strenge tikkeltje bekrompen ouders natuurlijk nooit mocht verwezenlijken. Echt leuk en genieten. En ze is nog goed ook. Met veel passie.

  Dus laten we het zo zeggen tot slot: Ik sta er iets anders in als de schrijver van het artikel.
  En dat cultuur marxisme zegt me geen biet. Of wat voor religie dan ook.
  Boeit niet.
  Behalve dan de islam, daar graag zo min mogelijk van in de wereld.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Vreemde vogel, dat wel.
  Weg gevlogen.

  Like

 7. Bowie, the “man” who tried to be a hero,’just for ONE day’
  He sold over 100 million albums and became a rich marxist
  I liked his music but hated his performance/life style:very detrimental to susceptible folks

  Excellent article Mr.Taljaard, Keep up the good work!

  Like

 8. Vederso zegt:

  Voor de liefhebbers die het niet gezien hebben: een mooie documentaire over Bowie;

  http://www.npo.nl/3doc-david-bowie-five-years/11-01-2016/VPWON_1258918

  Like

 9. hans zegt:

  Vond het toch een sterk en waar verhaal wat betreft het marxisme. Daarentegen hebben we tegenwoordig een nog groter probleem! Nu word er een looserige neger-pooiercultuur gepropageerd met een monotone beat die al 30 jaar hetzelfde klinkt en die onverstoorbaar vijandig en racistisch is tegen Blanken. Misschien wel de MTV-cultuur van nu. Veel te weinig over geschreven en laat staan bekritiseerd.

  Like

 10. Elena zegt:

  David Bowie… gelukkig nooit iets van zijn muziek gezien of gehoord. Was nooit mijn smaak.

  Geweldig die bus naar frau Merkel.
  Duitsers beginnen wakker te worden.
  Nu hier nog, men begint stilletjes aan te ontwaken.

  Like

 11. Pingback: Weer eentje minder – Rechtsaf doorzee

 12. elisah zegt:

  David Bowie was een bijzonder mens en ik heb van zijn muziek genoten.
  Ik ben nooit drugsgebruiker geweest, geen marxist en ook niet sexueel decadent.

  Like

 13. BertG. zegt:

  Met verbazing heb ik dit zitten lezen, wat een extreme bevooroordeelde mening over iets waarvan de meeste niet eens de moeite hebben genomen om er naar te luisteren.
  Als ik naast jullie zou wonen, dan zou ik jullie de hele dag teisteren met dead-metal muziek, ondanks dat ik hier niet eens van hou.
  Alleen maar om te treiteren. Muziek barbaren.

  Like

  • Tja, dat is inderdaad het gevolg van té zwart-wit denken.
   Op een ander topic verdedigde Taljaard ooit de tendens bij de blank-Zuid-Afrikaanse politie om jongens met ‘te’ lang haar op te pakken en op het bureau helemaal kaal te scheren……
   Wat moet je daarmee? Ik mag ‘m op zich wel, maar van dat soort denkbeelden -de starheid ervan- schrik ik me rót en dat heb ik bij die gelegenheid laten wéten ook!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 14. edwin vissers zegt:

  Een enthousiast publiek geniet van een concert van Eagles of Death Metal, luttele momenten voor gewapende terroristen de zaal binnenvielen en het vuur openden. 89 concertgangers lieten het leven.
  Om 21.40u vielen de schutters vrijdag de Bataclan binnen, toen de rockband een van hun favoriete nummers ‘Kiss The Devil’ aanving. Het publiek dacht de knallen bij het concert hoorden, maar al snel brak paniek los.
  nog meer cultuur verrijking

  Like

 15. Theodoor zegt:

  We hebben gezien bij de verkiezing van de kamervoorzitter wat voor impact dat nog steeds heeft. Ze gaan niet voor kwaliteit maar maken liever een sprong in het diepe om gelukkig te worden.

  Als het een beetje meezit verdwijnt de PvdA volgend jaar na de verkiezingen van het politieke strijdtoneel en dan kunnen vlot daarna de PvdA-burgemeesters zo snel mogelijk worden vervangen door een gekozen burgemeester van het volk.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  Beste Taljaard, ik ben het geheel met U eens. Het marxistisch cultuurrelativisme, duivels in zijn kern, heeft alle deugden, normen en waarden van onze culturele wortels- zijnde de op joods-christelijke, humanistische waarden- op de vuilnisbelt van de geschiedenis geworpen, en al het idealisme kapot gemaakt. Daarom komt ons volk ook niet meer op voor onze vrijheid, gehersenspoeld door de roden, overig links, en doorgedraaide links-liberalen als D66 deze herbergen! Chapeau voor deze bijdrage!

  Like

 17. Frans Brassens zegt:

  Regelrecht quasi-bijdehand gelul, Taljaard.
  Vermoedelijk veroorzaakt door een reli-sprookjesachtige verblindheid van een naar binnen gericht navelstaarder. Zulke mensen steken vanuit het dichte waas rondom hen de vingertjes uit naar zaken die zij niet kennen, voelen deze en benoemen ze vervolgens naar hun hun voorgeprogrammeerde exclusieve wensen. Op die manier kan het gebeuren dat boetseerklei door hen stront genoemd wordt.
  Kennelijk heb je nog nooit de betreffende muziekwereld van binnenuit gezien Taljaard. Gecombineerd met een onverantwoordelijke gedrevenheid verklaart dat ook al veel. Ook je insinuaties ten aanzien van muzikanten.

  Like

 18. Jan zegt:

  Hahahahahahahaha……………………………………!!!!

  ….op het plein voor de Pitti en op de grote binnenplaatsen van de beurs verdrongen zich vele dandy’eske mannen. Het waren in- en verkopers en zo te zien vele getrainde kleding-exhibitionisten.

  Eindeloos als pauwen pronkend en poserend voor een legioen van gretige fotografen. Denk aan figuren in een te strak wollig pak, vaak kolderiek geruit en met te korte pijpen boven hoge enkellaarsjes, of nog erger: slobkousen. Daarbij standaard een te flamboyante hoed, een te verzorgde baard en te veel accessoires zoals pochet, das, dasklem, handschoenen (soms als pochet in de krappe borstzak) en een overdaad aan sieraden. En soms ook nog een extreem lange, felgekleurde mantel over de schouders. Veel oranje botste tegen paars. Kortom kledingclowns lijdend aan wat het peacock-syndroom (pronkzucht)heet.

  http://www.elsevier.nl/Stijl/blogs/2016/1/Florence-pronkende-pauwen-en-kolderiek-klassiek-2745946W/?intcmp=articleslider&masterpageid=158493

  (voor de goede orde: dit stellen mannen voor)

  Like

 19. Bowie was zeer gezien in ISRAEL EN IK VOND HEM OOK GOED

  Like

 20. BertG. zegt:

  Waarom worden mijn 2 reacties niet geplaatst?
  De 1ste is van ongeveer 06:30. Is daar een reden voor.
  Stond geen onvertogen woord in verder.

  Like

 21. Fred zegt:

  Over duivels gesproken.
  Hier wat andere info over Bowie. http://www.beyondthematrix.nl/2016/01/11/david-bowie-overlijdt-2-dagen-na-69e-verjaardag/
  Als Taljaard dit had geweten was er waarschijnlijk een ander stukje van zijn hand gerold.
  Verder goed stukje.

  Like

  • Taljaard zegt:

   @Fred
   Was mij bekend.
   Bowie was/is overigens niet de enige rockster met een fascinatie voor Alistair Crowley.
   Maar vond het zo wel genoeg.
   Dit is namelijk niet echt een christelijke site.

   @de critici
   Realiseer mij dat ik hier bij sommigen raak aan hun jeugdsentimenten.
   Maar dan zouden jullie je ook moeten realiseren dat de sex & drugs & rock & roll cultuur, die na de Cuba crisis van 1963 en het failliet van de Chrustchow doctrine op de jeugd van het vrije Westen werd losgelaten, oorspronkelijk een idee uit het Kremlin en een bedenksel van partij-ideoloog Michael Andrejowitsch Soeslow (1902-1982) was, met het oogmerk om de toenmalige Westerse jeugd moreel, ideologisch en cultureel te corrumperen.
   Denk daar maar eens over na.
   Misschien dat jullie dan wat minder onbevangen tegen dit verschijnsel aan gaan kijken.

   Overigens stelde het muzikaal gezien ook maar weinig voor.
   Het meeste was elektrisch versterkte en versimpelde, of rondweg slechte, imitatie van oude zwarte bluesmuzikanten uit het Zuiden van de VS, echter zonder hun technische en muzikale virtuositeit.
   Voorbeeld;

   Like

 22. Fubar zegt:

  Jezus, Ab.

  Proestend op mijn stoel hier. Zelf al je hele leven rollebollen in de “opium voor het volk” anders valt deze waanzin niet te verklaren, en dan toch nog miepen over druks. Zie je zelf de inconsequentie?

  Nog zo’n leuke: “christelijke zelfopoffering”
  Nee die 100.000 gegenocideerde medegelovigen van jou per jaar zetten zoden aan de dijk met hun opoffering. Ik doe het ze liever niet na.

  Wim van de Camp, die in antwoord op Blondemevrouw zegt: “sorry mevrouw maar in een sterk deconfessionaliserende wereld kies ik dan toch islam als bondgenoot van het christendom.”

  Dat “christelijke hulpcomplex” acht ik dan weer de grootste Boosdoener (ja met hoofdletter) aan de huidige islamlende. In plaats van ze een kogel door die rotkoppen te jagen bieden ze ze een hostie en onderdak aan.

  Ik zal je een geheimpje verklappen: “god bestaat niet.” We hadden dat christendom wat definitiever uit moeten roeien, dan hadden we deze gekte niet gehad.

  Like

  • Taljaard zegt:

   @Fubar
   Wim van de Camp weet volgens mij niet waar hij het over heeft.
   En als dat wel zo is dan is hij een leugenaar en een kwaadaardig gedrocht.
   Maar islamologie tegenover christelijke dogmatiek stellen zal wel geen geestelijke bezigheid van hem wezen. Want verreweg de meeste politici zijn tegenwoordig hopeloos oppervlakkige en banale figuren, uitzonderingen als Martin Bosma en Roelof Bisschop daargelaten.
   Maar die komen dan ook nooit in het EP.

   Zal je ook even een geheimpje vertellen;
   Het christelijke geloof kun je nooit deterministisch en objectief vanuit jezelf verkrijgen.
   Want dat geloof is een ervaringsfeit en daarom bij uitstek subjectief en persoonsgebonden.
   Daarom zijn discussies tussen christenen en atheisten ook zo hopeloos.
   En begin ik daar niet eens aan.

   Like

 23. Wachteres zegt:

  Een interessante analyse van Taljaard.. Zo had ik Bowie nooit bekeken, Maar dat komt ook omdat ik hem in feite alleen van naam ken en van zijn muziek nauwelijks op de hoogte ben. Ik heb nooit erg van pop-muziek en wat dies meer zij gehouden.

  Griezelig dat de Franfurter Schule zo’n invloed heeft gehad op de maatschappij. Ik heb filmpjes in handen gekregen van de politie in GB, waar jongeren de middag/avond voor de Kerst stomdronken door het centrum van de steden wandelen om het Kerstfeest te vieren. De indruk die je krijgt is depressief makend. Ook is bekend dat de Britten over het algemeen heel oppervlakkig zijn. Natuurlijk moet ik oppassen dat ik niet generaliseer. Zou die oppervlakkigheid te maken kunnen hebben met de manier waarop daar onderwijs wordt gegeven?

  We waren op een bruiloft in GB en raakten in gesprek met gasten, een echtpaar, een Duitser en een Britse, die zeiden dat ze blij waren weer eens te kunnen discussiëren.

  Zelfverwerkelijking die tegenovergesteld is aan de christelijke zelfopoffering. Ik denk dat we daar ook een verkeerd beeld hebben gekregen. Vooral vrouwen moesten/moeten zich vanuit de christelijke principes opofferen. De mooiste tekst bij een christelijke overlijdensadvertentie was/is, als een overleden vrouw afgeschilderd werd als iemand die zichzelf had opgeofferd, dus nooit rekening had gehouden met wat zij wenste: “Ze had alleen maar aan de ander gedacht”.

  Een voorganger zei in een dienst: tijdens de preek eens, er staat: “Heb uw naaste lief als uzelf”, niet “meer als uzelf”. Dat heeft mij aan het denken gezet.

  Ik begrijp de reactie van sommige mensen hier op het christendom. Was jij het niet die je vader omschreef als iemand die zei dat hij niets tegen God had, maar wel tegen zijn voetvolk op aarde.

  Ik kan me dat heel goed voorstellen.

  Fijn dat je hier schrijft en reageert trouwens. Gaat het lichamelijk ook goed met je?

  Like

 24. Republikein zegt:

  Wat een gezeur allemaal.
  Leven en laten leven.
  Hé teacher, leave the kids alone.
  Them kan ook.
  Those rekenen we ook goed.
  Ik hou van Pitt, niet van Brad.
  Annie, hou jij mn tassie effe vast.
  Houdoe he!

  Like

 25. Joshua zegt:

  David Bowie was een zelf ingenomen verwijfde klootzak.
  Helemaal gelijk Taljaard.

  Like

 26. Frans Brassens zegt:

  Mijn hemel! Wat een muzikale agnosten kom ik hier tegen! Bowie ‘veroordelen’ op totaal onmuzikale gronden kán niet, beste mensen. Je vindt zijn muziek en/of zijn teksten goed, matig of slecht. En dat is het dan. Haal er niet van alles, tot het onzinnige aan toe, bij.

  Like

  • BertG. zegt:

   Helemaal met je eens, er worden argumenten bij mekaar gesleept die werkelijk niks met Bowie te maken hebben.
   Enkel een afkeur op iemand zijn optreden en rol daarin.
   Maar over de muziek zelf gaat het niet, die weigeren ze systematisch te beluisteren.
   Daar ga je alleen maar rare dingen van denken dus dat vermijden ze.
   Maar een mening erover hebben, werkelijk niet te geloven.
   En dat omdat ze iets uit een dik boek gehaald hebben, of menen dit zo te interpreteren, waar dan blijkbaar ergens in staat dat je daar in de war van raakt.

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    En het is toch zo simpel, Bert. Zo simpel als ik het hierboven schreef en zoals jij het beaamt. Hetzelfde geldt overigens voor alle cultuuruitingen. Je vindt iets goed, matig of slecht. En wat daarover door anderen gezegd wordt is dan totaal oninteressant. Zo heb ik ook een bijzondere hekel aan lieden die beeldende kunsten of literatuur ‘officieel’ menen te moeten becommentariëren vanuit een vermeende ‘deskundigheid’. Wélke dan? Volkomen zinloos. Er bestaat geen objectief criterium voor ‘goed’ of ‘niet goed’. Men kan slechts zeggen: “Ik vind dit prachtig”, “het zegt me niets” of “ik vind dit helemaal niks”.
    Dat is dus een heel persoonlijke zaak. De rest is bemoeizucht en opdringerigheid.

    Like

 27. jantjeuitnl zegt:

  Tjalaard, helemaal gelijk. Ik heb het zelf ook wel eens gedacht.
  Echter je geeft aan “Weer eentje minder”.
  Ten eerste ken je de beste man alleen van het artiestenvak.
  Ten tweede wat er tegenwoordig voor in de plaats is, gaat vele malen verder de verkeerde kant uit.
  Kijk even naar DJ’s die als Goden worden aanbeden en het zich laten welgevallen. Rappers die verschrikkelijke voorbeelden zijn voor onze jeugd, een uitzondering daargelaten. Zangeressen die er hoeriger uit zien en hoeriger bewegen dan de meisjes op de wallen.
  Dan zou je gaan denken dat we in de voorspelde eindtijd zijn.

  Like

  • BertG. zegt:

   Je wilt niet weten wat je te horen krijgt als je dit nummer achter tevoren draait.
   Taljaard, als je dit gaat testen dan ben je al niet meer te redden.
   Dat ga je nooit kunnen verwerken.

   Like

   • Frans Brassens zegt:

    🙂

    Like

   • elisah zegt:

    Daar moest ik ook steeds aan denken.

    Like

   • Taljaard zegt:

    @Bert
    Je hoort bij dat soort dingen uitsluitend wat je horen wilt.
    Heb ook geen platen meer in huis, want de hele collectie vinyl van mijn vrouw, waaronder inderdaad een paar LP’s van Bowie, is onlangs door mijn tweede zoon ingepikt.
    Die gaat ermee op de markt staan, want hij handelt in zijn vrije tijd in vrijwel alles waarvan hij denkt dat het geld oplevert, zolang het maar niet bederfelijk is en niks eet.
    Mocht je in de omgeving van Zwolle een figuur op een markt zien staan met een ouwe Mercedes bus, die van alles te koop heeft (inclusief die bus) dan heb je een gerede kans dat het onze Michiel is.

    Wel leuk dat er 68 reacties onder deze draad staan.
    Misschien moet ik sommige oude hippies hier maar eens wat vaker aan hun virtuele lange haren trekken.

    Like

 28. Republikein zegt:

  Mevreuwe de voortzitser,

  Gelezen de beraadslagingen ingediend deur onze vertegenweurdiger dhr, Taljaard,
  en gezien de commotie die is ontstaan n.a.v. het verscheiden van dhr. Jones, domonocale residentale ergens onder de sterrenhemel, hetgeen ook uit de staartjes blijkens de verdampte materie niet zonder teleskopische restanten die resoterische op geluidsgolvende en waarvan men blijkbaar doch niettegenstaande ondanks de tegenweurdige technische veuruitgegane vereut
  gang vanwege de evolutinaire ontwikkelingen aangaande de robotachtige boer zoekt vreuw peilingen en al wat die en geune uwe hier niet zal bevalle en zekere ook zeker niet de bevallingsklineuke zeker niet te onderschattige nachtzeuster die euver dag zeke begeurlijke amorofische dampen in de atmosfeer brengen zeker de man op heule en dat het dan niet voorzoveure niet de bedeulinge kan zijn geweest van de veoorkeure van onse veulke ,.gaan veuralsnog euver tot de orde van de tafelridders en euk van deze door demeucratisch veulksvertegenweurdiginge geallarmeerde zeur biekomstige kameelopper hoeder van het hele rif en de rest ven de weureld.
  Snap er geen reet van.
  Dat is ook de bedoeling.
  Er werd een lijstje doorgegeven.
  David Bowie Top 40

  01. Heroes
  02. Space Oddity
  03. Under Pressure (met Queen)
  04. Let’s Dance
  05. Ashes To Ashes
  06. Rebel Rebel
  07. China Girl
  08. Life On Mars?
  09. Golden Years
  10. Ziggy Stardust
  11. Absolute Beginners
  12. Fame
  13. This Is Not America (met Pat Metheny Group)
  14. Lazarus
  15. Dancing In The Street (met Mick Jagger)
  16. Changes
  17. Sound And Vision
  18. Starman
  19. The Jean Genie
  20. Tonight (met Tina Turner)
  21. Wild Is The Wind
  22. The Man Who Sold The World
  23. Station To Station
  24. Modern Love
  25. Blue Jean
  26. Rock & Roll Suicide
  27. Young Americans
  28. Boys Keep Swinging
  29. Fashion
  30. Sorrow
  31. Where Are We Now
  32. Cat People
  33. Hallo Spaceboy (met Pet Shop Boys)
  34. Moonage Daydream
  35. Underground
  36. Let’s Spend The Night Together
  37. Suffragette City
  38. Little Wonder
  39. Thursday’s Child
  40. Jump They Say
  Zoek je favoriet.
  Mijn favoriet staat er niet op, is keuning Onbenul deur Jules de Corte.
  Hier is ie dan, nooit weg geweest heur!
  Beetje ambivalente decadente aan Icarus gerelateerde moedermelk in poedervorm gevouwen
  niet te versmaden 5e jaargetijde geweide grond.
  Gewoon onzin.
  Of niet.

  Like

 29. Tistochwat zegt:

  En hoe vinden jullie die man met dat donkere haar en die oorbellen?
  Mooie kleren ook hè? Zoals-ie in z’n badkuip zit/staat met z’n waaier en z’n lingerie.

  De melodie is leuk, vind ik.

  Like

 30. JAN zegt:

  “En dat het hier ook niet direct kwam tot massale rellen, maar wel tot een geleidelijke afbraak van veel waardevolle oude zaken en tradities, die voordien een onvervreemdbaar onderdeel van onze cultuur en onze geschiedenis vormden.”

  I agree with the conclusion of Mr Taljaard although I am not sure whether the communists are directly responsible for the events that took place in the sixties of the last century which ushered in the beginning of the erosion of the Judeo-Christian culture – the foundation of the Western civilisation. Without its cultural defensive mechanism the West is now exposed to the neu.en en bekeren plan of the invading army of Islam.

  Like

 31. Republikein zegt:

  I agree with anybody, except myself.
  the whole body.

  Like

 32. Republikein zegt:

  Een oetlul steekt een verhaal af.
  Beetje zoeken, maar dan heppie ook wat.
  En andere leuke artikelen voor de mensch.
  http://www.tijd.be/
  http://www.tijd.be/dossier/krant/De_Bowie_favorieten_van_De_Tijd.9718860-2972.art

  Like

  • Republikein zegt:

   Dan vragen mijn kinderen: papa, wat doe jij eraan? Hoe kan het dat mensen verdrinken?’
   Arnoud van der Struijk
   ‘Er is een kans dat het Europese project faalt, dat is de realiteit’
   ‘Wat we nu meemaken, is onze grootste uitdaging ooit.’ Frans Timmermans, Nederlander aan het roer van een zwalpend Europa, pleit voor ‘actieve tolerantie’ in plaats van xenofobie en nationalisme. ‘De angst voor een implosie van de samenleving is ongegrond.’

   Tsa, off t., nou ja zeg.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s