EU-CONSTITUTION

Screenshot_6

(Door: Martha N.)

Hebben wij burgers geen recht op bescherming? Hebben wij geen mensenrechten? Je zou toch zeggen van wel, maar hieraan wordt volkomen voorbijgegaan omdat wij burgers niet belangrijk zijn. We zijn alleen goed genoeg om als melkkoe te dienen, voor de rest zwijgen en ja knikken. Wanneer je zo hier en daar in de grondwet leest voor Europa, zijn er best wel punten die ook op ons van toepassing zijn. Hiervan hebben we eigenlijk niet echt veel gemerkt. Enkele aanhalingen uit de grondwet:

Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa wordt voorafgegaan door een preambule waarin onder meer wordt verwezen naar de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa en naar de vastbeslotenheid van de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, om hun oude tegenstellingen te overwinnen en vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming.

“…voor Europa wordt voorafgegaan door een preambule waarin onder meer wordt verwezen naar de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa en naar de vastbeslotenheid van de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit…”

En trots op onze identiteit zijn/waren we!

Waar is onze culturele traditie gebleven? Aangevallen aan alle kanten! De tradities van EUROPA, zowel culturele (zwarte Piet, bijv. kruisen weg uit openbare gebouwen, amper nog kerstbomen, Nieuwjaarsfeesten verpest of verstoord en nu carnaval), als religieuze, we spreken hier over de EUROPESE RELIGIE en NIET de moslimreligie, en humanistische tradities van Europa. Hoewel ik suikerbrood lekker vind, heb ik geen enkele behoeft om Suikerfeest te vieren!

 Instelling van de Unie

Bij artikel I-1 van de Grondwet wordt de Europese Unie ingesteld, die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers en de staten van Europa om hun gemeenschappelijke toekomst op te bouwen. De lidstaten delen aan de Unie bevoegdheden toe om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. De Unie coördineert het beleid van de lidstaten dat is gericht op het bereiken van die doelstellingen en oefent op communautaire wijze de bevoegdheden uit die de lidstaten aan haar toedelen.

 “…die geïnspireerd wordt door de ´wil´ van de burgers die tot de EU behoren…”

 Tot Europa! De wil van de burgers? WAAR is de WIL van de BURGERS gebleven in het dagelijks leven? Zijn wij gevraagd om toe te treden tot de EU, het is er gewoon doorgedrukt!

 De waarden van de Unie

“…De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren…”

 Eerbied voor de menselijke waardigheid! Wat blijft er van ONZE waardigheid over? Menselijke waardigheid en moslims? Het zijn geen mensen en ze hebben geen enkele waardigheid. Wat van jou is, is van mij. Een vrouw is een weggooiding, grijpen waar je grijpen kunt. Deze onbenullen met een IQ van amper 50, zijn totaal oversekst.

VRIJHEID! Hebben wij, de autochtone bevolking, nog vrijheid, worden wij niet buitengesloten? DEMOCRATIE! Wij hebben democratie in Nederland? Waar is die gebleven en hoe uit zich die dan? RECHTSTAAT? Een rechtsstaat waar misdaad hoogtij viert, de boef in een halve dag buiten. Diegene die de boef uit zijn eigendom trapt, krijgt een proces aan zijn broek vanwege beschadiging van het tere zitvlak van de boef. Wij leven in een rechtstaat, nee: in een bananenrepubliek leven we. GELIJKHEID? Waar vinden we in de rechtstaat gelijkheid. De voorkeur gaat naar het bedden van misdadigers en buitenlanders die aanranden. Behalve die ene werkelijke vluchteling is de rest een ongeregeld zootje met een misdadige cultuur, gelijkheid? DE RECHTEN VAN PERSONEN DIE TOT MINDERHEDEN BEHOREN? De Unie heeft als belangrijkste doelstellingen de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.

VAN “HAAR VOLKEREN”! Wanneer ik dit goed begrijp wil dit zeggen dat diegenen die bij de Unie aangesloten zijn bescherming genieten! In principe zijn wij die aangesloten zijn “die volkeren”. Hoe komt het dan dat WIJ, die aangesloten zijn, geen enkele bescherming genieten en diegenen die roven moorden en aanranden, aan ons opgedrongen worden wel?. Aangerand worden, daar moesten we maar aan wennen zeiden een paar dames op de radio (NPO 1). Waar is ONZE bescherming? De UNIE is er voor ONS, om diegenen die aangesloten zijn, te bewaken. Ook wij kennen minderheden, vergeten we de ouderen niet.  Het is niet de bedoeling dat wij in armoede komen door alleen anderen te helpen, anderen die ons haten als de pest.

Vrede;veiligheid; duurzame ontwikkeling van de aarde;solidariteit en wederzijds respect tussen de volkeren;vrije en eerlijke handel;uitbanning van armoede;bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind.

Wat een prachtige doelstelling, de tranen springen je in de ogen. VREDE: de wereldvrede is verder weg dan ooit! Was de boycot van Rusland nodig?

VEILIGHEID: Van wie? Van onze burgers en deelnemers aan de EU? Of van misdadige buitenlanders, die aan alle kanten beschermd worden!?

WEDERZIJDS RESPECT TUSSEN DE VOLKEREN? Het respect komt (ahum) alleen van ONZE kant, wij worden bespuwd en vernederd en verkracht door nieuwelingen, alweer een goede gedachte mislukt.

VRIJE EN EERLIJKE HANDEL? Het komt zelden voor dat er eerlijke handel gedreven wordt sinds er bepaalde restricties werden geheven en er wordt er meer dan ooit geknoeid met vlees en wat al niet! Er wordt meer dan ooit gestolen en ik heb het niet alleen over vluchtelingen, maar Polen, Russen, en ga zo maar door. UITBANNING VAN ARMOEDE?: Hoeveel jaren worden arme landen al niet geholpen, miljarden en miljarden zijn erin gestopt, alles verloren geld. Ze drinken nog steeds vervuild water waarin geplast wordt, koeien in baden en weet ik veel wat voor rotzooi hierin gedumpt wordt, tot dooie schapen toe. Zijn de armen hier rijker door geworden? Nee, ze zijn nog net zo arm en zo zal het altijd blijven. Het meeste geld bleef aan de strijkstok van de rijken hangen die het geld beheerden.

Grondwet

Ten slotte zijn in de artikelen III-115 tot en met III-122 van deel III van het Grondwettelijk Verdrag bepalingen opgenomen met specifiekere voorwaarden waaraan de Unie zich moet houden bij de uitvoering van de Grondwet. Deze hebben met name betrekking op de gelijkheid  van mannen en vrouwen, bestrijding van discriminatie, werkgelegenheid en sociaal beleid, milieubescherming, consumentenbescherming, en het specifieke karakter van de diensten van algemeen belang.

GELIJKHEID van mannen en vrouwen, bestrijding van discriminatie, werkgelegenheid en sociaal beleid? Wil de EU hiermee zeggen dat mannen van elk ras en vrouwen van elke aard gelijk zijn? Ja, ga dat de moslims vertellen zeg!

BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE? Wie discrimineert hier. Om te beginnen de EU, die de burger verplicht om te buigen voor nieuwkomers en HUN eisen in te willigen. Dit, terwijl het een vijandelijk cultuur is. Deze brengt met zich mee dat vrouwen nietswaardige “dingen zijn”, alleen goed genoeg om aan de verwilderde mannelijkheid te voldoen, die alles grijpen wat ze grijpen kunnen. Verder hebben vrouwen geen enkel recht van bestaan, het zijn vieze dingen. WIJ moeten er maar aan wennen dat deze nieuwkomers een andere cultuur hebben. Ja, ja, waarom wordt de moslim niet tot de orde geroepen?

Waarom moeten WIJ zwijgen? Waarom mogen wij niet weten dat de EU en de regeringen van verschillende landen een grote fout hebben gemaakt? Waarom mogen wij niet weten wat er achter de schermen gebeurt?

DISCRIMINATIE? Wij, de autochtone bevolking, wij worden gediscrimineerd.

De EU is uit op macht, nog meer macht en meer en meer… Overheersing van bepaalde bevolkingsgroepen.

Waar doet me dit aan denken..! EEN MACHTSDICTATUUR VAN WERELDOMVANG? De EU grijpt naar de wereldmacht, een totalitaire overheersing, waarbij de burger niet meetelt. Het orgaan EU beslist over ons leven en onze dood, ons welzijn en wat wij mogen verdienen en wie er in ons land komen wonen. Misschien nog niet helemaal zichtbaar voor iedereen, maar het is op dit moment reeds een regeringsvorm waarbij alle macht in handen is van één persoon, “Merkel”. Ongemerkt door velen leven wij reeds in een “dictatuur” en een dictatuur is het tegenovergestelde van een “democratie”.

De stinkvinger is opnieuw gegeven aan ons, de burgers, door een slecht Nederlands sprekende, 2 paspoorten bezittende, Marokkaanse te kiezen, als Kamervoorzitter. Zitten wij in het parlement in Marokko soms?

Hoe het ook zij, de woorden beschreven in de grondwet zijn voor ons, de burgers, van totaal en generlei waarde. Het zijn leugens! Zij hebben gelogen! Gelogen over het behoud van onze cultuur en waarden, ons geloof en onze veiligheid.

Ach, zegt ons oogbolletje Pechtold, die door zoveel mensen aanbeden wordt als de komende minister-president: we moeten gewoon de moslims wat tijd geven. Iemand moet ze gaan informeren over onze regels en de wijze van leven. Iemand moet tegen hen zeggen: “Dat mag je niet doen in Nederland hoor. Je mag hier geen vrouwen betasten, braaf zijn en gij zult niet stelen, U mag ook niet Uw mes trekken om wat kelen door te snijden”. Oh mag dat niet? Nee, zegt vadertje Pech, dat mag niet. Nu, dan zullen we het nooit meer doen. Het is nog erger wat die man zegt dan het kopje thee van Cohen. Ze blijven echter volhouden dat met een goed gesprek alles op te lossen is.

Hoe lang zijn ze hier al niet mee bezig? Ik moet zeggen dat onze regering niet snel opgeeft, ook niet met het laag inschatten van de geestelijke vermogens van de burgers. Onze ministers blijven vasthouden aan een goed “verhaal” en de burger durft toch niet anders te stemmen dan op ons. WIJ, de hele kliek tegen Wilders en zijn volgers, wij zijn de linkse rechtschapen herders. De wolf in een lamsvel, we kletsen de burgers wel weer om. Vriendelijke groet aan extreem links, dat tegen ons, de burgers, is.

Laten we kiezen voor een nieuwe toekomst. De oude kliek van politici, daar hebben velen genoeg van! Zij hebben ons al die jaren leugens en bedrog gebracht, vernietiging van eigen land en de rust van haar burgers verstoord, evenals de eigen cultuur en veiligheid. Laten we deze bedriegers achter ons laten, kiezen we opnieuw voor vrijheid, zoals we eeuwen lang hebben gedaan!

Politici hebben maling aan ons, laat zien dat wij maling hebben aan deze ouwe koek en elkaar de hand boven het hoofd houdende kliek. Laten we opkomen voor onszelf met vreedzame protesten en vooral bij het stemmen komend jaar.

Laten we de extreem linksen laten zien (onze politici) dat we een volk zijn dat opkomt voor eigen vaderland, cultuur en veiligheid. Een volk met een hart, maar misbruikt door andere culturen in opdracht van onze regeringleiders en de EU. Genoeg is genoeg!

Door:
Martha N.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Islamisering, PVV, Rotzakken, soevereiniteit, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

13 reacties op EU-CONSTITUTION

 1. En denk je dat ze ons dankbaarder zijn en liever zien dan Duitsers?

  Terwijl Duitse kinderen in de scholen wordt geleerd de multicultuur te omarmen , weten migrantenkinderen niet eens wat het woord ‘integratie’ betekent. Wanneer de lerares vraagt wat ze van Duitsers vinden antwoorden dat ze door de varkenseters gedegouteerd zijn, en door hen als als buitenstaanders aanzien. Geen enkele van hen heeft Duitse vrienden.
  Een meisje vertelt dan dat het in haar buurt niemand zelfs zou opvallen mochten de Duitsers een voor een dag verdwijnen.

  Bron
  http://nageltjes.be/

  Like

 2. delamontagne zegt:

  Een Duitse/feministische “Hanneke-Groenigman”.

  Like

 3. exmarineman zegt:

  Een heel mooi stuk Martha en voor mij blijven er toch wel wat vragen over want als dit alles zo zwart op wit staat dan zouden er toch wel mensen naar de rechter kunnen stappen en bepaalde besluiten aanvechten via de rechter omdat genomen zijn tégen de belangen van het volk enz enz. Ik ben advocaat noch jurist en weet de wegen er niet voor en woon bovendien ver weg in het buitenland. Maar ik ben van mening dat gezien ook hetgeen staat in het VN Handvest alle regeringen na het Verdrag van Maastricht (en wellicht zelfs ook daar voor al) GEEN enkel mandaat hadden om te besluiten zoals men heeft besloten. Ook al is men gekozen in een parlement heeft men als politici ALLEEN mandaat van de kiezers (dus het volk) gekregen voor datgene wat tijdens de verkiezingscampagne aan de orde is geweest en wat de verscheidene partijen hebben opgenomen in hun partijprogramma. Want dáár heeft het volk over kunnen kiezen en besluiten. Over andere zaken – zoals dus bijv de invoering van de Euro, TTIP-verdrag, uitbreiding van de EU, het Schengenverdrag – heeft de bevolking zich NOOIT kunnen uitspreken via een corrigerend referendum. Dat is niet alleen een hiaat in het Verdrag van Lissabon (bewust niet opgenomen) maar het Nederlandse volk heeft de Europese Grondwet (Verdrag van Maastricht) NIET geaccepteerd en dus afgewezen. Over de zeer kleine wijzigingen in het nieuwe verdrag – dat géén grondwet meer mag/mocht heten – van Lissabon is Nederland dus ten ONrechte de EU ingedonderd. Rechtens is dat – zie VN Handvest – illegaal want men had het Nederlandse volk weer de vraag moeten stellen, maar de politici hebben dat bewust niet gedaan omdat ze wisten dat ook het Verdrag van Lissabon zou worden afgeschoten……. Ik zou daarom ook wensen en hopen dat er een aantal juristen het gaan aankaarten bij de daarvoor aangewezen rechtbanken in Straatsburg, Luxemburg en/of andere instanties.
  Maar ja, wie heeft het lef en durft zijn kop uit te steken er voor……..

  Like

  • Edjan zegt:

   exmarineman, je hebt volkomen gelijk. De hele EU is illegaal en ik kan dan ook alleen maar constateren dat de democratie ca 10 jaar geleden definitief is afgeschaft en dat we onder een dictatuur leven. Er is in 2005 een staatsgreep gepleegd.

   Helaas is deze dictatuur dmv. de import van miljoenen mohammedanen haar greep nog steeds aan het verstevigen.

   Like

  • jungleelephant zegt:

   Ik denk dat niemand dat durft;ik heb er al zo vaak een oproep voor gedaan.Hier en elders.Maar geen response,doodse stilte!

   Like

 4. Martha N zegt:

  Ja Ex Marineman, je hebt volkomen gelijk. Juristen aankaarten, was het maar waar, deze strijd aangaan is zeer gevaarlijk, gevaarlijker dan het verdedigen van boeven. Je valt de wereldmacht aan, de EU. Wie durft? Nee, ze hebben geen mandaat, onze toestemming hebben ze niet nodig, hoewel wettelijk gezien? Wij, de stem van ons volk wordt genegeerd, maar wie interesseerd zich hiervoor? Wiens brood men eet diens woord men spreekt, zo gaat het ook met advocaten.
  Ja, je hebt helemaal gelijk!

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Bravo Marthe, de EU sucks!

  Like

 6. Pingback: EU-CONSTITUTION – Rechtsaf doorzee

 7. Guardiacivil zegt:

  Naar mijn weten is er nooit een coup geweest tegen de regering. misschien moet dit de eerste en tevens de laatste zijn. Het loopt de spuigaten uit voor de burgers. De tolerantie is totaal opgebruikt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s