“Iedereen ziet het, behalve mevrouw Merkel”

Screenshot_49

Richard Sulík 

(Interview door: Martin Zagatta – Vertaling: E.J. Bron)

De Slowaakse Europarlementariër Richard Sulík beschouwt de EU in de vluchtelingenpolitiek als handelingsonbekwaam – en beschuldigt bondskanselier Angela Merkel ervan hiervoor de ogen te sluiten. In een gesprek met de Deutschlandfunk herhaalde hij de eis geen migranten het land binnen te laten. Het motto van zijn partij, “Vrijheid en Solidariteit”, zou alleen voor Slowaakse burgers gelden.

Sulík zei tegenover de Deutschlandfunk dat iedereen zou zien dat de EU niet handelingsbekwaam zou zijn – behalve bondskanselier Merkel. Hij zou ervan overtuigd zijn dat ergens op de Balkan-route spoedig de grenzen gesloten zouden worden. Een Europese overeenstemming zou hij op dit moment niet zien.

Sulík is voorzitter van de Slowaakse oppositiepartij “Vrijheid en Solidariteit”. Hij zei dat de regering van zijn land haar doel voorbijgeschoten zou zijn met de aankondiging geen islamitische vluchtelingen het land meer binnen te laten. Zijn partij zou over het algemeen tegen migranten zijn – om het even of ze moslims zijn of niet.

“Waarom zouden wij deze problemen ons land binnenhalen?”

Na Oudejaarsnacht in Keulen met de gewelddadige overvallen op vrouwen zou het af te zien wat er zou gebeuren. Waarom, aldus Sulík, zou Slowakije dezelfde problemen het land binnenhalen? Het motto van de naam van de partij, “Vrijheid en Solidariteit”, zou alleen voor de Slowaakse burgers en niet voor de hele wereld gelden.

Het zou echter denkbaar zijn om de vluchtelingen in de kampen in Turkije of in Libanon te helpen. Ook zou de Slowaakse regering ertoe bereid zijn deel te nemen aan de drie miljard euro voor Turkije.

In principe was Sulík echter kritisch tegenover de EU en benadrukte dat bijvoorbeeld het structuurfonds het land teveel corruptie gebracht zou hebben. Zonder de “Brusselse kraan” zou Slowakije ook niet veel armer zijn.

———————————————————————————————————Het volledige interview:

Martin Zagatta: Ondanks de kritiek uit de eigen gelederen, ondanks de kritiek uit de CSU en hoewel nu ook Oostenrijk zich distantieert en een bovengrens voor vluchtelingen wil invoeren, komt Angela Merkel vol vertrouwen over. Ze zet nog steeds in op een Europese oplossing en heeft haar hoop gevestigd op de EU-top volgende maand. Of dit meer dan alleen maar gewenst optimisme is, kan ik nu vragen aan de Slowaakse politicus Richard Sulík. Hij is Europarlementariër, was parlementsvoorzitter in Slowakije en is voorzitter van de Slowaakse oppositiepartij “Vrijheid en Solidariteit”, die in het Europees Parlement een fractie vormt met de AfD. Hij spreekt uitstekend Duits, omdat hij als kind met zijn ouders uit het voormalige Tsjechoslowakije naar Duitsland is gekomen en hier lange tijd gewoond heeft. We zijn nu met Richard Sulík in Slowakije verbonden. Goedemorgen meneer Sulík!

Richard Sulík: Goedemorgen!

Zagatta: Meneer Sulík, uw land, Slowakije, vindt de vluchtelingenpolitiek van Angela Merkel helemaal fout. Ziet u dan in ieder geval een sprankje hoop dat het toch nog sprake zijn van overeenstemming in de EU?

Sulík: Nee, ik ben bang dat er geen verstandige overeenstemming zal komen, omdat, als dit mogelijk zou zijn, zij het al met elkaar eens zouden zijn geworden tijdens de EU-top in december.

Zagatta: Ter informatie moet ik even zeggen dat de Slowaakse regering, de sociaaldemocratische regering van uw land, die zojuist heeft besloten geen islamitische vluchtelingen in het land toe te laten – vanuit Duits oogpunt is het heel moeilijk om hiervoor begrip op te brengen. Waarom neemt Slowakije zo´n extreme positie in?

“Wij zijn tegen migranten”

Sulík: Kijkt u eens, over zes weken vinden bij ons parlementsverkiezingen plaats en de linkse regering, de socialistische linkse regering die aan de macht is, die is behoorlijk populistisch. Dat met de moslims, dat was wel een beetje het doel voorbijgeschoten.

Zagatta: Dat betekent dat u – uw partij wordt immers als rechts beschouwd, velen vergelijken haar zelfs een beetje met de AfD in Duitsland – dat als overdreven beschouwt? U zou moslims opnemen?

Sulík: Nee, wij zijn tegen migranten. Het maakt mij niets uit of dat moslims of niet-moslims zijn. Om verschillende redenen zijn wij tegen migranten en je moet geen onderverdeling maken met moslims.

Zagatta: Meneer Sulík, ik wil niet persoonlijk worden, maar uw familie is in de jaren-´80, als ik goed geïnformeerd ben, ook naar Duitsland gevlucht of uit een land gekomen, waarin zelfs geen oorlog was. Heb ik u goed begrepen dat u zulke mensen, dat u uw eigen familie de binnenkomst zou weigeren?

Sulík: Kijkt u eens, ten eerste waren wij politieke vluchtelingen, ten tweede heeft Duitsland met mijn familie een tandarts gekregen, een advocate, drie kinderen, en dat is toch iets anders dan nu . . .

Zagatta: Er komen ook veel Syrische tandartsen, heel veel goed opgeleide mensen. Die wilt u deze kans helemaal niet geven?

Sulík: Pardon, wat?

Zagatta: Er komen ook Syrische tandartsen naar Duitsland als vluchtelingen.

Sulík: Vijf of tien? Eén procent of een half procent. Meer dan 90% van de aankomende migranten zijn niet te gebruiken op de Duitse arbeidsmarkt. Dat is een uitspraak van de Duitse minister van Arbeid, mevrouw Nahles. Meer dan 90%.

Zagatta: Was het bij u zo duidelijk dat u zo´n carrière zou maken dat u geschikt zou zijn geweest of geschikt was voor de Duitse arbeidsmarkt?

Sulík: Ja, natuurlijk.

Zagatta: Dat was te voorzien. Waarom laat u dan geen migranten binnen die in ieder geval meer gekwalificeerd zijn?

“Kijkt u toch alstublieft even naar wat er in Keulen is gebeurd”

Sulík: Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Kijkt u eens naar hetgeen er in Oudejaarsnacht in Keulen is gebeurd. Waarom, denkt u, zou Slowakije zich dezelfde problemen op de nek halen als af te zien is wat er zal gebeuren?

Zagatta: Dat betekent dat Slowakije in ieder geval, daarvan gaat u uit, bij deze koers zal blijven? Uw partij heet “Vrijheid en Solidariteit” – waar staat dat solidariteit voor?

Sulík: De kiezers, die niet gestemd hebben, en overigens voor de vrijheid net zo. Wij zijn er niet voor om vrijheid voor de hele wereld te garanderen en ook geen solidariteit. Wij zijn ervoor om vrijheid en solidariteit voor de Slowaakse burgers te garanderen en te toe te staan.

Zagatta: Meneer Sulík, u wilt geen vluchtelingen opnemen, dat hebt u nu duidelijk gemaakt, dat is één ding, maar hoe kan men het dan rechtvaardigen ook geen humanitaire hulp te bieden? Dat wijst Slowakije, als ik het goed begrepen of goed gelezen heb, in principe eveneens af.

Sulík: Nee, nee. Dat klopt wel met die humanitaire hulp. Dat moeten we doen, maar je hoeft niet alle mensen eerst bij je thuis uit te nodigen. Als je een dakloze wilt helpen, dan koop je een kom soep voor hem of warme kleding, maar je neemt hem niet mee naar huis. Je kunt gewoon rechtstreeks investeren in de vluchtelingenkampen in Turkije, in Libanon en in Syrië, daar kan men toch hulp bieden.

Zagatta: Maar nu heb ik gelezen dat Slowakije geen cent betaalt aan bijvoorbeeld het wereldvoedselprogramma. Mijn vraag: Berlijn wil immers dat de EU-landen geld beschikbaar stellen voor vluchtelingenkampen, daar, waar u zegt nu, in Libanon, in Jordanië, opdat deze vluchtelingen überhaupt niet eens naar de EU komen. Zal Slowakije deelnemen aan financiële hulp, zou ze hieraan moeten deelnemen?

Sulík: Ja, de Slowaakse regering heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan deze drie miljard euro voor Turkije. Wij zullen ons deel daaraan bijdragen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Italië, dat dit afwijst. Maar ten tweede, de EU-begroting is behoorlijk groot – 140 miljard euro per jaar – wij hoeven toch niet te betalen voor al deze nutteloze zaken, dit structuurfonds, deze agrarische subsidies. Zij hebben toch geld genoeg.

Zagatta: Waarvan Slowakije echter enorm profiteert.

Sulík: Van het structuurfonds?

Zagatta: Ja.

“De EU mag dit structuurfonds gerust houden”

Sulík: Weet u, dit structuurfonds heeft voor zoveel corruptie in ons land gezorgd, voor zoveel vormverandering van het ondernemingslandschap – dus de EU mag dit structuurfonds gerust houden.

Zagatta: Dus u zou het volgens u zonder deze 15 miljard – heb ik gelezen voor de komende jaren – voor wegenbouw en verkeersprojecten kunnen stellen, en misschien ook voor een betere telefoonverbinding zodat we elkaar beter zouden kunnen verstaan.

Sulík: Moment – ja, het spijt me. 15 miljard, ik weet het niet, in zeven jaar. Diezelfde periode betaalt Slowakije 7 miljard aan de EU, dus dat is niet 15 tegen 0, maar 15 tegen 7.

Zagatta: Is nog altijd acht.

Sulík: Ja, moment. Maar dan moet je daar nog wat van afrekenen. We zijn niet in staat alles uit te putten, er blijft altijd sprake van een bedrag dat we niet hebben uitgeput. Enorm veel corruptie, enorm veel vormverandering, dus dan is het 1 tegen 1. Uiteindelijk is het 1 tegen 1. Slowakije zou niet veel armer zijn, maar we zouden niet afhankelijk zijn van deze Brusselse kraan.

Zagatta: Slowakije zou het zich dus kunnen veroorloven om af te zien van deze financiële hulp?

Sulík: Ja. Wat denkt u. hoe was het tien of twintig of dertig jaar geleden?

Zagatta: Oké, maar er is toch het nodige gebeurd of men wil toch een en ander verbeteren. Als u zegt dat het niets zou uitmaken, dan neem ik aan dat u er voorstander van bent om landen zoals Slowakije, die zich verzetten tegen de opname van vluchtelingen, geen EU-subsidies meet te verstrekken. Daartegen zou u helemaal geen bezwaar kunnen maken, dat zou voor u dan toch acceptabel zijn, toch?

Sulik: Moment. Weet u, dat is zo. Ik zeg niet dat het niets uitmaakt, dat we dit geld überhaupt niet willen. Ik zeg alleen dat als dit geld als chantagemiddel moeten dienen, dat ik er dan voor ben dat Slowakije zich hiermee niet onder druk laat zetten. Dat is één ding. En het andere is dat ik er voorstander van ben dat dit geld in heel Europa geschrapt wordt. Daar zouden ook de meeste Duitsers voor zijn. Duitsland betaalt toch, ik weet het niet precies, 10 of 15 of 20 miljard per jaar.

Zagatta: Dat zou echter het aaneengroeien – u heeft het zelf over de corruptie in uw land – dat zou het aaneengroeien van Europa waarschijnlijk enorm belemmeren. Hoe ziet u dat…

“Dat is toch Brusselse blabla”

Sulík: Dat is toch gewoon deze Brusselse blabla. Je hebt geen geld nodig om aaneen te groeien. De gemeenschappelijke markt is belangrijk. Die kost in de eerste plaats geen geld, daar moet men het in de eerste plaats over eens worden.

Zagatta: De gemeenschappelijke markt is belangrijk. Wat gebeurt er als Schengen mislukt. Het is op dit moment immers de grootste vrees dat dan ook de binnenmarkt hieronder lijdt. Dat brengt toch ook grote nadelen voor Slowakije met zich mee? Zou u dat er voor over hebben?

Sulík: Schengen en binnenmarkt is immers niet hetzelfde.

Zagatta: Maar dat zou het begin zijn, zegt de voorzitter van de Europese Commissie Juncker.

Sulík: Nee, dat geloof ik niet. Ik weet niet hoe hij daar bijkomt, maar dat geloof ik niet. Als je kijkt naar de situatie 20 of 30 jaar geleden. Toen was er ook al een binnenmarkt. En die was helemaal niet zo slecht, maar nog geen Schengen. Dat houdt niet rechtstreeks verband met elkaar. Het is oké dat Schengen bestaat, maar de huidige situatie is toch dat Schengen gedeeltelijk buiten werking werd gesteld: Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Italië – deze landen zitten sowieso niet meer echt in de Schengen-zone, omdat zij grenscontroles uitvoeren. Dat zal zo doorgaan.

Zagatta: Denkt u dat het zo zal doorgaan? Mevrouw Merkel hoopt altijd nog op een Europese oplossing. Als we nog even terugkeren naar het begin van ons gesprek naar het uitgangspunt, naar de EU-top volgende maand, houdt zij ons dan voor de gek of bestaat er volgens u nog een sprankje hoop?

“De EU is in deze situatie volledig handelingsonbekwaam”

Sulík: Dat klinkt net zoals “Principe hoop” van deze Duitse filosoof, van Bloch, maar zo kun je geen politiek bedrijven. Mevrouw Merkel heeft eveneens gehoopt dat de aantallen vluchtelingen dalen, dat het niet koud word tin de winter en weet ik niet wat allemaal. Zo kun je geen politiek bedrijven. De EU is in deze situatie volledig handelingsonbekwaam, dat zie je heel duidelijk. Iedereen ziet het, behalve mevrouw Merkel. En er zal niets anders opzitten dan in de komende twee maanden de grenzen te sluiten. Het hoeft niet direct de Duits-Oostenrijkse grens te zijn, het kan ook de Oostenrijks-Sloveense grenz zijn of de Sloveens-Kroatische. Ergens op de Balkan, ergens op de Balkan-route zal de grens gesloten moeten worden, en wel nu, voordat het aantal vluchtelingen opnieuw zo sterk toenemen.

Zagatta: Dat eist u of bent u daarvan overtuigd?

Sulík: Beide.

Zagatta: Wat betekent het wanneer Slowakije – ik geloof in juli – het voorzitterschap van de Europese Raad overneemt? Zijn er dan geen enorme problemen met de Duitse regering?

Sulík: Nee, dat denk ik niet. Dit voorzitterschap is meer een marketingactiviteit, want er bestaat een voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en die is er constant. Deze functie van voorzitter van de Europese Raad bestaat sinds enkele jaren. Toen deze ontstaan is, had men het voorzitterschap van de Europese Raad van de verschillend elanden moeten afschaffen. Dat heeft men niet gedaan en daarom zijn deze voorzitterschappen van de Europese Raad gemuteerd tot marketingactiviteiten.

Zagatta: De Slowaakse Europarlementariër en – dat is heel duidelijk te horen – EU-criticus Richard Sulík. Meneer Sulík, hartelijk dank voor het gesprek!

Sulík: U ook bedankt! Fijne dag verder!

Zagatta: U ook!

Bron:
www.deutschlandfunk.de
Interview: Martin Zagatta

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Jan”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Rapefugees", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, EUSSR, gezond realisme, Immigratie, Moslims, Multiculti, Nationalisme, Patriottisme, Slowakije, soevereiniteit, Verzet, Vrijheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

10 reacties op “Iedereen ziet het, behalve mevrouw Merkel”

 1. Pieter zegt:

  90% Van de asielophalers is niet te gebruiken op de Duitse arbeidsmarkt…slik… zou dat in Nederland anders zijn ?
  Waarom doen die vuilakken in Den Haag niets met deze cijfers. Ze weten dat er geen werk is en geen werk zal komen voor die ongeletterde klaplopers.
  Deze regering verdient het met geweld te worden afgezet en berecht. Volkomen legitiem lijkt me na al die leugens die de bevolking worden voorgehouden.

  Like

 2. Ron zegt:

  Citaat:
  “Ter informatie moet ik even zeggen dat de Slowaakse regering, de sociaaldemocratische regering van uw land, die zojuist heeft besloten geen islamitische vluchtelingen in het land toe te laten.”

  Dit vind ik wel goed nieuws.
  Het kan betekenen dat niet overal in de wereld linkse partijen voor moslim-immigratie zijn.
  De voorheen conservatieve partijen in west-europa kon je in eerste instantie niet als links beschouwen maar hangen toch de moslim immigratie aan. De linkse partijen in west-europa doen dit automatisch ook, dit dus in tegenstelling tot hun soortgenoten in oost-europa.

  Kunnen we hieruit de conclusie trekken dat partijen die voor deze immigratie zijn dit niet doen omdat ze links zijn maar omdat ze volledig gecorrumpeerd zijn? Ofwel, dat er aan financiële touwtjes getrokken is (d.m.v. omkoping, mooie baantjes, etc.) om die partijen zo gek te krijgen om zichzelf te laten corrumperen?
  Of is het zo dat alleen de top gecorrumpeerd is en de rest van het parlement en ambtenarenapparaat bijvoorbeeld door middel van chantage ergens mee onder controle gehouden worden? Of door een vorm van collectieve hersenspoeling (lijkt me het meest waarschijnlijk) ?
  Wat maakt het anders dat in west-europa de politiek zich zo bizar gedraagt ten opzichte van hun oost-europese partijgenoten?
  Of zijn de overheden in west-europa compleet krankzinnig geworden wegens een halve eeuw verwendheid en is alleen het feit dat oost-europa 45 jaar onder communisme geleefd heeft genoeg geweest om daar het gezonde verstand en gezond wantrouwen te behouden?

  Als er sprake is van collectieve omkoping of hersenspoeling dan kan het betekenen dat er nog een grote hoeveelheid mensen bij de overheden kan zitten die nog kunnen ontwaken uit deze trance waarin ze zich bevinden. Misschien een kwestie van de juiste zwakke plek zoeken.

  Like

 3. Bas zegt:

  Quote: De Slowaakse Europarlementariër Richard Sulík beschouwt de EU in de vluchtelingenpolitiek als handelingsonbekwaam.

  GOED GEZIEN !

  Like

 4. Jan zegt:

  Legendarisch, Sulik versus fantast Schulz:

  Like

 5. Mirjam zegt:

  Sulik heeft helemaal gelijk. Waarom moet een land voor de schulden van een ander land opkomen? Schulden die bovendien ook nog veroorzaakt zijn door jarenlang wanbeleid, verkwisting, het niet betalen van de bevolking van belastinggeld en het leven van de burgers alsof het nooit op kon? Terwijl, zoals Sulik zegt, ieder land, voor de Europese wet, zijn eigen schulden moet zien te betalen en zichzelf te redden.
  Dus deze Eurovoorzitter Schulz, denkt dat hij boven de wet verheven is, door landen te verplichten om mede bij te dragen om de schulden van andere landen te betalen! Dit is ook wanbeleid, zelfs misdadig omdat de hele Europese raad de Europese wetgeving niet eert en hanteert!
  Man, ik word er zo misselijk van!
  Sulik heeft gelijk en ieder land zou hetzelfde moeten doen en uit de Eu gaan, zodat ze weer soevereine landen worden onder eigen beheer. Nederland kon veel rijker zijn dan dat het nu is, als we niet jaarlijks zo stom waren om vele miljarden van ons belastinggeld aan de Europese unie af te dragen, zodat personen als mijnheer Schulz, die wetteloos zijn, miljonair kunnen worden, of ze in de bodemloze putten storten van landen, die schulden blijven maken door te leven als God in ‘God weet waar!.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s