Het “weg met ons” is in volle gang in Gelderland

Screenshot_42

Marjolein Faber

(Door: Marjolein Faber)

Debat in de Provinciale Staten van Gelderland d.d. 27-01-2016

Voorzitter,

In de Arabische wereld is de el-taharrush een bekend probleem. El-taharrush is een term die gebruikt wordt voor georganiseerde aanrandingen en verkrachtingen van vrouwen, meestal tijdens grote evenementen. Tijdens de jaarwisseling werden Europese vrouwen voor het eerst geconfronteerd met dit fenomeen. In Keulen vonden massale berovingen, aanrandingen en verkrachtingen plaats door duizend  mannen van  NoordAfrikaanse en Arabische komaf. Vrouwen werden ingesloten en gescheiden van mannelijke metgezellen om vervolgens onderworpen te worden aan de seksuele jihad.

Nadat de politieke elite getracht had om deze wantoestanden onder het Perzisch tapijt te moffelen, werd het  enige dagen later duidelijk dat dit niet enkel was voorgevallen in Keulen. Ook in andere Duitse steden en in steden in Zwitserland, Zweden, Finland en Oostenrijk waren er op grote schaal vrouwen op dezelfde wijze vernederd. Waarom? Omdat het kon, omdat men te zwak was om westerse vrouwen te beschermen. Opvallend was dat deze massale aanrandingen en verkrachtingen gelijktijdig op meerdere plaatsen geschiedden en georganiseerd bleken te zijn.

Voorzitter, el-taharrush is gearriveerd in West Europa.

En hoe wordt het protest in Nederland aangekleed? Enkele tientallen mannen gaan in minirok protesteren tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Dit typeert het hele probleem en men slaat volledig de plank mis. De daders moeten zich werkelijk de zomen uit hun broek hebben gelachen, want is het niet immers de profeet Mohammed zelf, binnen de islam gezien als de perfecte mens, die mannen vervloekt die zich uitdossen in vrouwenkleding? (sharia p.28)

Voorzitter, u gaf in uw Nieuwjaarsrede het volgende aan: “Waar ik in Gelderland geen ruimte aan wil geven zijn geweld, intimidatie en bedreigingen. Dat is niet  normaal. Dat mag niet normaal worden.”

Voorzitter, dit zijn wijze woorden en u heeft hier helemaal gelijk in. Ik kan uit uw woorden concluderen dat u een toekomst wenst waarin men zich veilig kan voelen. Daarnaast heeft u de opdracht om in Gelderland 2.500 extra vluchtelingen op te vangen. De PVV-fractie is van mening dat uw wens en uw opdracht niet samengaan. De groep migranten bestaat voor 80% uit mannen die nog meer islam meenemen. De islam, een veroveringsideologie, die el-taharrush faciliteert en waarbinnen de vrouw het bezit is van de man.

Nederland is nog niet geconfronteerd, zo ver wij weten, met massale aanrandingen en verkrachtingen. De praktijk laat zien dat als de aanhang van de islam groeit, de islam dominanter wordt en andere culturen verdringt. Het is niet voor niets dat het eens multiculturele Midden-Oosten nu een monocultuur is. Vrijwel alle joden en christenen zijn verdreven of vermoord. Door toenemende dominantie zal de veiligheid voor vrouwen afnemen en zullen ook wij in Gelderland vroeg of laat geconfronteerd worden met el-taharrush. Kortom, het opvangen van vluchtelingen die de islam aanhangen zal de veiligheid voor vrouwen niet ten goede komen. Nu al worden er meisjes en vrouwen door asielzoekers lastig gevallen.

Ook gaan er verhalen rond dat er in de opvangkampen sprake is van agressie, intimidatie en seksueel misbruik. Vrouwelijke hulpverleners worden genegeerd, een transgender ontslagen door het COA, homoseksuelen worden tot wanhoop gedreven, kinderen misbruikt, vrouwen verkracht en tot prostitutie gedwongen, omwonenden geven aan dat om de haverklap de politie uitrukt. Dit alles wordt angstvallig verzwegen door de media en de politieke elite.

Onlangs gaf de Katwijkse burgemeester Jos Wienen toe dat er incidenten in het plaatselijke azc in de doofpot zijn gestopt. Deze burgemeester is tevens de voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit wegmoffelen kan dus zomaar gemeentelijk beleid zijn.

Zelfs het COA vraagt  aan medewerkers, vrijwilligers en migranten om vooral niet met de pers te praten. Dit omdat het politieke bestuur zich er heel goed van bewust is dat het allemaal niet zo lekker ligt bij de burgers. De burgers waar zij mandaat van hebben gekregen om hun belangen te behartigen, maar vervolgens die belangen verkwanselt en ondergeschikt gemaakt aan de belangen van economische migranten.

En waarom? Omdat er in Nederland een asielindustrie is ontstaan, opgelegd door de Europese Unie,  waar een grote groep mensen een dik belegde boterham mee verdient. De president van de ECB, Mario Draghi, gaf recentelijk aan dat de migratiestroom zorgt voor extra economische groei, omdat de overheden meer moeten gaan uitgeven. Maar voorzitter, wat geven zij uit? Belastinggeld! Het is gewoon een financiële aanslag op de portemonnee van de  werkende Nederlander en de verzorgingsstaat.

Wij hebben in Gelderland al 70.000 werkelozen. Nu al is er een mismatch tussen opleidingen en arbeidsvraag. En verwacht geen hoogopgeleiden migranten, de Arabische wereld blinkt nu eenmaal niet uit op het gebied van de wetenschap. Eerlijk gezegd moet ik wil wel toegeven dat een selecte groep migranten uit Heumensoord regelmatig met busjes wordt opgehaald en vervoerd wordt naar de college zalen van de Radboud universiteit. Daar wordt hen geleerd hoe ze het snelste door de asielprocedure komen en waar het meest te halen valt.

Voorzitter, ik heb het over die universiteit die recentelijk nog in opspraak kwam door de buiten-promovendus Montasser AlDe’emeh, die verdacht wordt van het geven van een valse schriftelijke verklaring voor een jihadverdachte.

Kortom, migranten krijgen, naast asiel, gratis een enkeltje bijstand.

En voorzitter, wij zijn er nog niet want vervolgens krijgen wij ook nog het socialistische feestje van de gezinshereniging. In Arnhem houdt men daar al rekening mee. Ik citeer directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem: “Als we een Syrische asielzoeker moeten huisvesten, wijzen we meteen een grote woning toe, omdat we weten dat de overige gezinsleden daar nog achteraan zullen komen”. <einde citaat>

Die gaan dus nooit meer weg en hun portie islam laten ze echt niet achter in islamistan. Dit alles gaat ten koste van vrouwenrechten en niet te vergeten de LHBT rechten, kennelijk doen deze rechten er niet toe. Nadat de regels van onze eigen provinciale verordening onderhandelbaar zijn, zijn deze rechten kennelijk ook onderhandelbaar. Deze rechten worden geofferd op het altaar van de multiculturele samenleving, waar gelijke rechten zijn in ongelijke gevallen.

Voorzitter, de PVV is van mening dat de rechten voor vrouwen en LHBT niet onder handelbaar zijn. Ik roep dan ook de Provinciale Staten op om zich hiervoor uit te spreken d.m.v. een motie die ik bij deze indien met het dictum:

Provinciale Staten spreken zich uit dat vrouwen -en LHBT rechten niet onderhandelbaar zijn.

Motie

Onderwerp: vrouwenrechten en LGBTrechten

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-1-2016

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat,

er decennia lang gestreden is voor vrouwenrechten,

er decennia lang gestreden is voor LGBT-rechten,

constaterende dat,

er een grote instroom is van mensen afkomstig uit landen met andere normen en waarden dan de Nederlandse normen en waarden,

spreken Provinciale Staten zich uit dat,

vrouwen- en LGBT-rechten niet onderhandelbaar zijn.

Voorzitter, de provincie werkt mee en betaalt direct en indirect mee aan de asielopvang.  Provinciale Staten hebben het recht om te weten waaraan de financiële middelen besteed worden en wat de gevolgen ervan zijn. Daarom ook de vraag aan GS d.m.v. een motie om openheid van zaken te geven over vermeende wantoestanden in de opvangkampen.

Motie

Onderwerp: openheid over vermeende wantoestanden in Gelderse opvangkampen

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-01-2016

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat,

de provincie meewerkt en direct en indirect meebetaalt aan de opvang van migranten, Provinciale Staten het recht hebben om te weten waaraan de financiële middelen besteed worden en wat de gevolgen er van zijn,

constaterende dat,

er steeds meer geluiden naar buiten komen over vermeende wantoestanden in de opvangkampen,

is het verzoek aan Gedeputeerde Staten

om openheid van zaken te geven over vermeende wantoestanden in Gelderse opvangkampen.

Voorzitter, dan nog even een vraag betreffende Heumensoord. De gedoogbeschikking loopt af op 1 juni 2016. Daarna zal het kamp opgedoekt moeten worden. Gaat dat ook werkelijk gebeuren? Waar gaan de huidige migranten dan heen? Graag een reactie van GS.

Voorzitter, ik rond af. Als het politieke bestuur niet heel gauw bij zinnen komt, dan voorspel ik u dat op korte termijn onze mooie provincie zal verarmen, vervuilen en verharden.

(Beide PVV moties werden door geen enkele andere politieke partij gesteund. Conclusie: de Gelderse politiek, m.u.v. de PVV, heeft geen belang bij openheid van zaken  betreffende vermeende wantoestanden in de opvangkampem en vrouwen- en LHBT-rechten zijn onderhandelbaar. Het “weg met ons” is in volle gang in Gelderland.)

PVV normale grootte

Door:
Marjolein Faber
Fractievoorzitter PVV in de Provinciale Staten van Gelderland
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in PVV. Bookmark de permalink .

18 reacties op Het “weg met ons” is in volle gang in Gelderland

 1. joga zegt:

  Template voor elke provincie, zodat Nederland in recordtijd onderdeel kan worden van het Turks-Europees Kalifaat o.l.v. ene Kalief Erdogan. Wanneer u geen PVV stemt bij de volgende verkiezingen zal dit binnen 10-20 jaar zijn gerealiseerd. Dit is geen dreigement, maar een voorspelling die vrijwel met 100 procent zekerheid uit zal komen. Maar u heeft dus nog een kans!

  Like

 2. Drs.P. zegt:

  Beste Marjolein,
  Een goed stuk en natuurlijk was het cordon sanitair wel te verwachten.
  Dat de kleine gristenpartijen waaronder ook Christenen Door Allah hier ook aan meedoen is mij ten ene male onbegrijpelijk, zij lopen juist de meeste kans om door de asielrattenimport getroffen te worden. Blijkbaar moet het eerst net zo errug worden als in Zweden voordat men een beetje wakker wordt!! In ieder geval, ga zo door in de Provinciale Staten.
  Voor de gewone burger gaat de politiek steeds meer op een stelletje debielen lijken, die zelfmoord willen plegen. Nu als men dat blijkbaar wil dan moet het maar.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 3. Kanaloa zegt:

  Een bijzonder dappere vrouw.

  Like

 4. Pingback: Het “weg met ons” is in volle gang in Gelderland – Rechtsaf doorzee

 5. tjonge zegt:

  mevrouw Marjolein Faber spreekt geen woord spaans en ik vind haar vragen/moties meer dan redelijk, het is werkelijk verbazend dat er geen enkele andere partij is die de moties steunt ?
  .
  hoezo cordon sanitaire ?

  Like

 6. Hendrik M. zegt:

  Bedankt Marjolein Faber, u doet uw best voor ons Gelderlanders!
  Kan helaas niet gezegd worden over de rest van dat provinciaal bestuur.

  Like

 7. C.A.Barstow zegt:

  Ik verbaas mij nergens meer over, van de politiek hoef je niets positiefs te verwachten die hebben ons allang verraden.
  Het wordt heel snel tijd dat wij voor ons zelf gaan opkomen is mijn conclusie.
  Weg met die verachtelijke woestijn barbaren!!!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @C.A. Barstow: 21.09. uur, op 27/01. Van de politiek valt niets meer te verwachten, en van onze eigen bevolking helaas ook NIETS meer, Barstow. Ze blijven als schapen stemmen op de verraderspartijen; VVD,PvdA,CDA,CU,D66,SP,GL, om de meeste te noemen. Ik vertrouw uiteindelijk slechts op Christus, mijn Verlosser.

   Like

 8. Republikein zegt:

  Figuratieve vertegenwoordigers.
  Je praat tegen een muur.

  Like

 9. leefbarbaar zegt:

  Bekend verhaal. Iedere motie van de PVV moet sneuvelen.
  Ja maar dan kunnen ze toch beter geen moties indienen? Helaas, er is geen andere partij die het opneemt voor de kiezer. Er komt dus ook geen motie van een andere partij. Kan de burger nog overstappen op vuurwerk, bakstenen en benzine om zijn bestuur iets duidelijk te maken, in de provinciale staten zijn vragen, moties en amendementen je gereedschap.
  Ja maar als partijen achterlijke dingen doen, dan maken de media daar toch gehakt van? Helaas, de media verslaan niets onpartijdig en vergaderingen van de gemeente en de PS al helemaal niet.
  Ons bestuur is derhalve een farce geworden; men kijkt alleen nog naar de naam van de indiener van de motie en niet naar de inhoud. De gutmensch regeert. Tot het einde.

  Ter aanvulling: in enkele AZC’s is er een groot probleem met de beveiliging. Ook in Gelderland. U weet hoe dat werkt; het COA trekt 70 euro per uur uit voor een beveiliger, dat geld passeert 5 bureaus en uiteindelijk zit een onderbetaalde nepbeveiliger voor 7 euro toezicht te houden. Die daar dan weer geen zin in heeft, vaak ziek is en zodoende is er een groot tekort aan toezicht. Daar gaan we nog meer over horen. Als het kalf verdronken is.

  Like

 10. Republikein zegt:

  Verrek, ik hep bingo geloof ik voorzittert!
  Kan je het effe controleren?

  Like

 11. Roni zegt:

  Geweldig Marjolein. Puik stukkie !

  Like

 12. kruisridder zegt:

  Er is maar één kans om onze rechten, vrouwen en kinderen nog volop te beschermen. Stem allemaal op de PVV op 17 maart 2017.

  Like

 13. jungleelephant zegt:

  Behalve de Pvv wenst dus geen enkele partij op te komen voor de vrouwen alhier!Schandalig!Want daarmee geven zij een vrijbrief aan mohammedaanse verkrachters!!!

  Like

 14. Avidia zegt:

  Ik stem zowiezo altijd PVV, onze Geert voor alles!!!!

  Like

 15. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg zegt:

  Dit is op IdentitairVerzet OZL herblogd.

  Like

 16. Frans Bernet zegt:

  Mensen willen niet luisteren. Eerst moeten er massaal vrouwen verkracht worden en anderen vermoord worden, voordat er misschien iets gaat gebeuren. Nederland is te ver heen. Daarom ben ik geemigreerd naar een ander land.

  Like

 17. Guardiacivil zegt:

  Je blijft tegen een gigantische betonnen muur praten. Ik wacht op grote klappen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s