REPRISE: Waarom er zoveel moslim-knuffelaars zijn…!

Screenshot_32

(Door: “Linsky”)

 Dat zouden we eens af moeten vragen!

Als je het nieuws en de gebeurtenissen goed in de gaten houdt, valt steeds op dat de overheden, vooral politici en rechters, nogal welwillend staan tegenover de wereldwijde, massale cultuurverrijking en de daarmee gepaard gaande opkomst van de sharia. Zozeer zelfs dat ze dit soort krankzinnigheid aan het volk opdringen en tegen elke prijs verdedigen. De wijze waarop de MSM geïnstrueerd worden middels verdraaiingen, manipulaties en zelfs glasharde leugens ten aanzien van de hele multiculti de volkeren te belazeren spreekt toch voor zich, nietwaar? 

Om nog maar te zwijgen over al die gevallen waarin justitie weigert of niet in staat blijkt de daders van kinderverkrachting aan te pakken. Is dat enkel om hun pluche en rechterlijke posities te behouden….lijkt me sterk, want door deze opstelling zijn die juist eerder in gevaar. Teveel mensen worden wakker en ageren en demonstreren tegen deze waanzin. Wat is het dan wat zo ontzettend belangrijk is dat deze gruwelijke opzet met alle geweld afgedwongen moet worden?

De sharia!. . . Dit maakt pedofilie en vrouwenmishandeling namelijk legitiem!

Deze zieke pedofiele misdadigheid is overal ter wereld tot in de hoogste regionen doorgedrongen. Vrijwel alle leiders, overheden en machtigen zijn zo door en door verrot, dat ze allemaal chantabel zijn. Op subtiele en heel wat minder subtiele wijze wordt al heel lang gezaagd aan de poten van de stoel waarop de samenleving berust,…de hoeksteen, het gezin.

Kinderen worden steeds meer geïndoctrineerd en geconditioneerd om klaar gestoofd te worden voor de grote slemppartij die deze zieken voor ogen staat en waar ze kwijlend naar uitzien. Ouders worden steeds meer en meer van hun ouderlijk gezag ontdaan. Onder het mom van ‘kinderbescherming’ worden ouders met volslagen uit de lucht gegrepen argumenten en valse voorwendselen uit de ouderlijke macht ontzet, waarbij de kinderen dan worden uit geleverd aan de pedofiele instellingen, te weten vaak gezinnen die al door hun misbruik bij justitie bekend zijn!

Screenshot_33

Ouders die zich hiertegen verzetten en te veel ophef maken, krijgen te maken met zware intimidatie en zelfs geüniformeerd machtsvertoon, zoals in het geval van Ben van de Brink. In enkele gevallen zelfs met gevangenisstraf. Hier dus in ons eigen land! Het beperkt zich echt niet enkel tot Amerika, Oostenrijk, Duitsland etc., waar de rechters verkrachters van kleine kinderen vrijspreken met het zieke argument dat het nu eenmaal in hun cultuur zit.

Of de bende daders vrij laat, omdat het slachtoffer psychisch instort en daarom niet meer in staat is een samenhangend relaas te doen van haar verkrachting en mishandeling. (Waarbij natuurlijk onmiddellijk de gedachte opkomt dat men voortaan dus ongestraft kan moorden, het slachtoffer is dan immers helemaal niet meer in staat iets in te brengen.)

Iedereen die dit soort blogs leest weet waar ik op doel……..

Uit allerlei berichten, uitspraken van rechters en politici blijkt duidelijk dat er van bovenaf, uit eigen kringen (of erger nog, uit eigener beweging) enorme druk wordt uitgeoefend dit soort zieke uitspraken te doen.

Wie is gebaat bij dit soort ongefundeerde, onredelijke, volslagen van de pot gerukte argumentaties ten gunste van pedofielen, verkrachters en vrouwenmishandelaars? Juist… heel duistere figuren achter de schermen aan de top en in ieder geval met heeeeeel erg veel macht en invloed.

Natuurlijk wil men een massale immigratie van cultuurverrijkers. Zij brengen de sharia immers mee. Als zij eenmaal met velen zijn, kunnen ze op ‘democratische’ wijze de sharia afdwingen en pedofilie en mishandeling gelegitimeerd en gefaciliteerd in praktijk brengen. Verklaarde Donner niet grijnzend dat als er maar genoeg stemmen voor waren dat het geen enkel probleem zou zijn de sharia in Nederland in te voeren?! Zelfs moord op vrouwen en meisjes wordt door de sharia gedekt! In sommige gunstige gevallen komt de verkrachte en mishandelde vrouw (met baby) er vanaf met een gevangenisstraf van 12 jaar….! (in plaats van de doodstraf)

Als de invoering van de sharia eenmaal een feit is….Wel, geen enkele hooggeplaatste die dan nog bang hoeft te zijn. De wet dekt dan immers het zieke handelen.

Screenshot_34

Bedenk, zij hebben de macht, het geld, het goud en de wapens….en de massa al als slaaf.

Nu willen ze ook onze kinderen…met de wet in de hand!

Ook in ons eigen land hebben de pedofielen enorme macht. Zoveel dat zelfs ministers geen vat hebben op veel van deze lieden. Dit kan enkel verklaard worden door pure chantage! Precies ook de reden waarom er steeds opnieuw wetten doorgevoerd kunnen worden, waar letterlijk ieder zinnig mens op tegen is.

Agenten en andere uitvoerende machten handelen normaliter niet op basis van zelfstandigheid. Zij volgen orders op, bevelen en richtlijnen van bovenaf! Volg de lijn…en je komt vanzelf uit bij het ministerie, de regering. Daar wordt het beleid gemaakt, de strategie bepaald en met welke tactieken deze dient te worden uitgevoerd.

Men heeft daar blijkbaar lang geleden al bedacht; laten we de sharia invoeren en uit naam van Allah zelf kunnen we dan kinderen verkrachten en vrouwen vermoorden. Per slot van rekening bewijzen door de overheid gefinancierde studiereizen dat de islamitische cultuur superieur is aan die van het Westen.

Natuurlijk dat overheden ‘onderbuikgevoelens’ van de immigratie nachtmerrie omzetten en de ‘cultuurverrijking’ ons voorschotelen als Paradijselijke Droom! …Hun natte droom! De moslimstelling dat Allah’s macht boven die van mensen staat, moet politici, pedofielen en soortgelijke zieken wel aanspreken, nietwaar? Het is namelijk ongelimiteerde macht!

Gelukkig zijn zij die dan op het pluche zitten.

Geen wonder dat er zoveel moslim-knuffelaars zijn!

Misschien dat al die politiek correcte moslim-knuffelaars eens na zouden moeten denken over hun eigen verantwoordelijkheid en de hier beschreven gevolgen van hun keuze.

Je kunt natuurlijk ook gewoon wachten tot het je eigen dochtertje is dat door een man of zes wordt verkracht….dan is het inderdaad pas jouw zaak!

Screenshot_35

Heeft de voorkeur van het hypocriete tolerante links soms iets van doen met een overgebleven nostalgisch verlangen naar ongebreidelde seks, overgebleven uit de jaren ´60? Je weet wel, die tijd toen men vrijheid van seks en onverantwoordelijk leven opeiste. De tijd waarin vrouwen en mannen als slaafse hoeren alles en iedereen naaiden. Volledig onderworpen en naakt aan de voeten van hun goeroes lagen. Zelfs hun kleine kinderen aan deze geperverteerde zieke geesten uitleverde?

Pedofilie was toen niet echt een gebruikelijke aanduiding, maar werd wel constant in praktijk gebracht. Duidelijk is in ieder geval wel dat men in die tijd enorm veel geslachtsziekten opliep…waarvan we nu inmiddels wel weten dat er heel wat hersenen door zijn aangetast!

Daarom is het natuurlijk eens zo erg dat uitgerekend veel dat die geperverteerden uit die tijd nu ook nog eens op het pluche zitten en zelfs Europa dicteren! Krijgt dat linkse verdorven schorem nu weer voor de zoveelste maal de kans de zedelijke normen in de wereld te dicteren? Nu uit naam van Allah en de sharia?

Kindermisbruik is een van de oudste misdaden tegen de menselijkheid!

Men deed het al duizenden jaren geleden… De farao’s deden het… De kruisridders deden het… De kinderkruistochten moeten een waar festijn zijn geweest! De feodale overheersers deden het. Denk hier ook aan het maagdenrecht dat zij zich toe eigenden. Een van de reden waarom in die tijd vaak kinderen ook in Europa al tot huwelijk werden gedwongen was, dat de leenheer vaak het eerste recht had met de maagd/bruid naar bed te gaan! De goeroes deden het en als ouderen slaafs genoeg waren mochten zij samen met de meester ook eens aan de kinderen plukken. Vormde ook niet echt een moreel bezwaar, want vrijwel niemand wist nog welk kind van wie was.

Zeden, normen en ethiek hebben de ongebreidelde zucht naar sensatie, seks en geweld altijd al hinderlijk in de weg gestaan. In het verleden hebben veel zieke lieden met de meest verdorven argumentatie hun lusten toch kunnen botvieren, onder bescherming van de wet, de justitie en de overheden. Waarbij men zelfs niet schroomt om de aangevers en onderzoekers van de pedo-netwerken zelf vast te zetten, zoals is gebeurd in de Zandvoortse zaak!

Screenshot_37

Eerlijk gezegd zie ik dus weinig verschil met de tegenwoordige tijd! Want veel van onze overheden blijken dit ook allemaal te doen, gezien de overstelpende publicaties van de laatste jaren. Zelfs pedofielenpartijen trachten tegenwoordig openlijk het ‘recht op seks’ af te dwingen voor kleine kinderen…!

De sharia biedt ons dit alles aan en nog meer….totale heerschappij over kinderen en vrouwen en zelfs hun leven! Maar bovenal natuurlijk de onbegrensde vrijheid van seks met kinderen. Zoals al eerder gezegd, zelfs in Europa eerbiedigen we hun ‘cultuur van kinderverkrachting’, blijkens de vrijspraak die keer op keer door de rechters wordt uitgesproken.

Allah, die per slot van rekening God is, proclameert dat en zijn profeet doet het….wie zijn wij dan om dat te veroordelen? En dat alles in naam van tolerantie en afdwingen van ‘gelijkheid’ voor iedereen………….. We hebben nu nieuwe argumenten! Leve de sharia!

En de hypocriete linxsen* juichen en klappen,…ze hebben er ook wel 50 jaar op moeten wachten.

Daarom dus dat er zoveel moslim-knuffelaars zijn!

 ********************

PS.:

Als men niet onder veroordeling uit kan, is het wel mogelijk dat pedofielen in een bestuur blijven zitten. Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs uit Arnhem heeft zelfs een zak geld van de gemeente gekregen. Hij heeft voor bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkostenvergoeding ontvangen.

‘Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven,’ laat een gemeentewoordvoerster weten. Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding van bijna 1.900 euro bruto per maand.??? Het pedofiele raadslid vindt ook dat hij de stad Arnhem nog veel te bieden heeft en zegt bovendien het geld van de raadsvergoeding nodig te hebben Een veroordeelde betaalde pedofiel….die mede heerst over de bevolking van Arnhem?

Kan deze samenleving nog zieker/gekker worden?

* Linxsen; Van oorsprong veelal Hippies, Bloemenkinderen, sekteleden, communes etc. die elke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de maatschappij verwierpen. Zich suf neukten en verslaafd raakten aan drugs, en door overmatig gebruik er van een veelheid geslachtziekten opliepen. Ten gevolge daarvan hield men gedegenereerde hersens en genitaliën over, wat in een aantal gevallen resulteerde in dwaasheid en waandenkbeelden  en de daaruit voortvloeiende irrationele wens, dat men verantwoordelijk zou kunnen zijn voor anderen!

Door de alom heersende kuddementaliteit en massapsychose was het mogelijk dat een groot aantal van deze ernstig zieken plaats konden nemen op het pluche. Enkele voornaamste speerpunten in hun vaandel zijn; Evenwichtige verdeling, waarbij dat bij voorkeur dient te gebeuren tussen hun linker en rechterzak. Echter in hoofdzaak,tolerantie, door middel van gedwongen acceptatie van totale controle onder de sharia, met uiteindelijke doel massale zelfvernietiging onder de islam.

Ook het ontbreken van elk ethisch en kritisch vermogen is te wijten aan de ruggengraat loosheid, veroorzaakt door ongelimiteerde seks, zelfs met kinderen.

Overigens is het een algemene misvatting dat deze lieden naïef zouden zijn! Het begrip,Taqiyya hadden zij al opgedaan tijdens de ontsporingen in Oosterse communes. Hoogst waarschijnlijk ook de plaatsen waar het zaad der zelfvernietiging in hen werd gezaaid.

Allemaal wat overdreven…of ongeloofwaardig? Wel, volg dan de onderstaande links.

http://zaplog.nl + Video’s

http://www.ad.nl

https://ejbron.wordpress.com

http://sp00kje.nl

http://www.argusoog.org

http://www.argusoog.org

http://www.argusoog.org

http://www.klokkenluideronline.nl/

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html


Video’s:

ARD N24 – Ritueel Kindermisbruik;

http://www.youtube.com

SATANISME : SATANS BLOEDERIGE LERING 1/5;

http://www.youtube.com

satanisme en kinderoffers;

http://www.youtube.com

Micha Kat’s Urgent Call 7 – Endgame Demmink & Co;

http://vimeo.com/32781910

Alle verkrachters in Oslo zijn niet Westerse vreemdelingen en asielzoekers;

http://www.youtube.com

Door:
“Linsky”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

(Bovenstaand artikel werd voor het eerst op de site geplaatst op 2 december 2011)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op REPRISE: Waarom er zoveel moslim-knuffelaars zijn…!

 1. Tom Hendrix zegt:

  Beste Linsky, hier is niets aan toe te voegen. Ik heb het artikel ademloos gevolgd, en ik kan mij er geheel in vinden. Ik denk nu ook aan de smeerkees DEMMINK, die door de RODEN en LINKSEN bij het OM, en Justitie “de hand boven het hoofd”, gehouden wordt! Geperverteerd, goddeloos en redeloze linkse idioten en criminelen, vernietigen heel Europa met hun “koprot”, te weten het marxistisch cultuurrelativisme! Bedankt Linsky!

  Like

  • Linsky zegt:

   Graag gedaan Tom 😀
   Enne, we kunnen ze moeilijk allemaal benoemen, dat groeit zo’n artikel uit tot een novelle, roman of zelfs trilogie 😦
   Eerlijk gezegd schrijf ik niet zo veel meer, maar besteed mijn tijd voornamelijk voorts aan introspectie en reflectie. Als ik de maatschappij niet kan veranderen, wel, misschien dan mezelf, hè. 🙂

   Like

  • BigLJohn zegt:

   Klopt Tom. Hier een citaat van Linsky; …..Bedenk, zij hebben de macht, het geld, het goud en de wapens….en de massa al als slaaf…..En met dit citaat van Linsky is eigenlijk alles gezegd. De Islam word gestimuleerd door de overheid en de E.U, maar diegene die er zich tegen verzet eindigt op het politieburo !

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @BigLJohn: 15.50. uur. Zo is het John. Ik krijg steeds meer respect voor wijlen Generaal Franco, die weigerde in 1936 Spanje uit te leveren aan de Communisten! Was er nog maar een zo’n Generaal in Europa, die korte metten zou maken met de RODEN der EUSSR en de islam. Ik walg van de hele politieke bende, van “links tot rechts”.

    Like

 2. Linsky zegt:

  Het heeft feitelijk geen zin meer om alle drogredenen en zwakzinnige argumenten van de land- en volksverraders te blijven weerleggen. Op het allerhoogste niveau is al lang geleden besloten om hun verderfelijke plannen voor een total controle over de bevolking te realiseren.

  Op zee geldt een protocol voor als de kapitein niet meer handelsvaardig is, om welke reden dan ook, en daarmee het schip en de bemanning in gevaar brengt. De hoogste officieren nemen in zo’n geval de leiding over en sluiten de kapitein op, waarna er terplekke, danwel weer aan land een rechtspraak volgt.

  Dergelijke wetten zijn ook ingekapseld in de Europese grondwetten…
  Waarom is het dan niet mogelijk om psychopaten, zoals Merkel, Juncker, onze eigen overheden en al die Eurabische leiders gewoonweg af te zetten en op te sluiten?
  80% van de eigen partijen en de bevolkingen zijn tegen invasie van zogenaamde cultuurverrijkers en de daarmee gepaard gaande islamisering.

  Het mag evident zijn dat deze ogenschijnlijke ‘tegenstand’ in de eigen kringen -dus wat de politiek betreft- enkel voor het oog van het volk is! En daar waar het werkelijk waar zou zijn is het hen onmogelijk iets te doen of veranderen aan het grote plan wat zich momenteel wereldwijd ontvouwd.
  Vrijwel alle belangrijke, invloedrijke leiders en overheden zijn van oudsher chantabel en daardoor op geen enkele wijze in staat een andere daadwerkelijke inbreng te leveren dan die door de super-elites worden geëist.

  Er is dus helemaal niemand die in staat is, of zal zijn het apocalyptische tij te keren.
  Ondanks de dappere strijd van een groot aantal schrijvers, video-makers, Pegida’s en in het openbaar protesterende burgers zal alles gaan zoals het gewenst is door de inner-kring die vanuit hun veilige haven en ivoren torens de mensheid en maatschappij bestierd.

  Een rechtstreeks gevolg van alle ellende die over de volkeren worden uitgestort, is dat we vrijwel niet meer in staat zijn verschil te zien tussen leugen en waarheid…. en nog enkel druk doende zijn met in angst en verwarring te overleven. En precies dat is ook de bedoeling.

  Met een tevreden en gelukkig volk kan je geen oorlog voeren en geen rijkdom verwerven met oorlogstuig. Evenmin is de staat gebrand op mensen die zelfstandig kunnen denken en oordelen. Daarom zal er tot aan de laatste dagen van onze ‘beschaving’ oorlog en ellende zijn!
  Een oud cliché is dat de staat ons arm houd en de kerk dom…. En daardoor verloor de mensheid haar eigen persoonlijke macht.

  Zoals het in het centrum van de cycloon stil en rustig is, is dat evenzogoed met de zee. Aan de oppervlakte kan het stormen, maar hoe dieper hoe rustiger en stiller het water is!
  Ik propageer hier uiteraard geen struisvogelpolitiek, maar zal het ook nooit nalaten om te herinneren aan het grotere doel van ons eigen leven hier, de ont-wikkeling van onze eigen geest en ziel. Dat is het enige wat we straks meenemen en ons voor zullen moeten verantwoorden aan de poort.

  Wat hebben we aan macht over anderen, als we geen enkele macht over onszelf hebben?
  Wij allemaal werden geboren met een rugzakje met een blauwdruk. Daarin zitten onze algemene maatschappelijke en persoonlijke individuele opdrachten en doelstellingen. Wellicht dat we daar eens wat meer aandacht aan moeten schenken…. want alleen een dwaas zoekt enkel buiten, maar de wijze binnenin.

  Desalniettemin graag nog eens aandacht voor hen die ook al jaren geleden hun stem lieten horen zoals bijv. Heidi Mund:

  Hierbij trouwens haar FaceBookpagina:
  https://www.facebook.com/HeidiMundleader/

  Like

 3. Linsky zegt:

  Zie de mens…….

  Like

 4. Kijk ook maar eens bij mijn comment van vanmorgen op het topic over het jongste legale kindbruidje: Ik zeg daar ook iets in deze richting.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 5. Mirjam zegt:

  Vraag je je nooit af, waarom er zoveel mensen de waarheid zien en zoveel het niet of niet wensen te zien? Dit wil zeggen dat er nog altijd tegenmacht is, ze winnen niet, hoe graag ze ook willen en wat er ook ‘zogenaamd’ al voorbestemd is. Er is tegenmacht. De tegenmacht zijn de mensen die niet onder de massahypnose gevangen zitten, mensen zoals wij, hier op deze site. Dit is geen toeval. En je zegt dat er geen macht is, welke deze duivels tegen kunnen houden. Zeker is er die, geloof dat maar. Dat is God. Hij zal niet toelaten dat de mensheid naar de knoppen gaat. Hij heeft ons iets gegeven toen hij de wereld schiep. Hij heeft ons de vrije keuze gegeven om dingen te wijzigen, richtingen te wijzigen, die ons op onze paden in het leven komen. En dat kunnen wij.

  Dit alles wat nu gebeurt wordt in de bijbel uitgelegd en voorspeld. Er is ook voorspeld dat Jezus terug op aarde zou komen, om alles te vernietigen wat de duivel zal aanrichten. Ik geloof daar vast in, nee, het is niet alleen geloof, maar ook een weten. Ik weet het gewoon. Er is niemand sterker dan God.

  In de jaren 60 heeft een vrouw dit alles ook voorspeld en nog meer dingen. Als je goed zoekt op het internet kun je daarover lezen. Wij zijn sterk. De mensen die de waarheid zien en het blijven verkondigen. Daar kunnen die duivels niet tegenop. Raar hè, dat wij niet onder die massahypnose bezwijken, al niet vanaf het begin. Nee, het is niet raar, het moet zo zijn. Er komt een einde aan die duivelswaanzin. En dan zal de waarheid zegevieren. Beloofd.

  Like

 6. Cathja zegt:

  Bedankt Linsky, voor al het hier bovenstaande. Het zijn pittige stukken tekst, die langzaam maar zeker bij me doordringen. Ik wist dat de wereld rot was, érg rot zelfs, maar wat u allemaal schrijft overtreft mijn gedachten daarover.
  Het is bijna niet te geloven dat mensen op hoge posities bewust zó in- en inslecht kunnen zijn! Wat zitten er duivels tussen!

  Ik zal op een rustig moment alles nogmaals doornemen. Ben momenteel grieperig, daardoor ook niet helemaal helder.

  Fijn weekend!

  Groetjes, Cathja.

  Like

 7. kruisridder zegt:

  Wie mijn kleinkinderen verkracht, wordt door mij afgeslacht met mijn overlevingsmes als een speenvarken.

  Like

 8. Beste Linsky er valt niets meer toe te voegen aan dit fantastische artikel van jouw hand, net zoals de andere reguurders hierboven ga ‘k helemaal mee in het feit dat de overheid de machtsmiddelen heeft om het volk er onder te houden. Het grootste gedeelte van de smerige geperverteerde bestuurlijke elite houdt zich bezig met pedofilie tot in de Oranje regionen.

  http://www.infowars.com/grim-tidings-from-the-netherlands-prince-bernhards-grandchildren-continue-bilderberg-legacy/

  Like

 9. Pingback: REPRISE: Waarom er zoveel moslim-knuffelaars zijn…! – Rechtsaf doorzee

 10. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Alle feiten op een rij! De islamisatie van Europa is hierdoor in volle gang!

  Like

 11. Pingback: REPRISE: Waarom er zoveel moslim-knuffelaars zijn…! | Kattukse Vrienden voor Israël

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s