Tussen Blauwbrug en Waterlooplein……Oftewel: De blokkering van de demonstratie van Pegida in Amsterdam op 6 februari 2016 onder verdachte omstandigheden

Screenshot_74

(Door: Theresa Geissler)

Allereerst dit: voordat ik gister, na thuiskomst van de Pegida-demonstratie te Amsterdam aan dit artikel begon, wierp ik om te beginnen een blik op NU.nl. Het was zoals ik verwachtte: Halve leugens, verdraaiingen en valse suggesties. Maar laat mij dan thans een poging doen om ónze zijde van het verhaal te vertellen:

Omdat ik op deze dag, ter gelegenheid van deze demonstratie, oorspronkelijk twee ontmoetingen had gepland, één met onze mede-reageerster Helena en echtgenoot Ton in Café Loetje op het Amsterdamse Stationsplein en één met D.G. Nerée en verdere Pegida-gangers in het Stopera-café de Amstelhoeck op het Waterlooplein, vertrok ik op zaterdagmorgen al om 11.12 uur uit Alkmaar. Die tweeledige afspraak was ditmaal de enige reden voor het relatief vroege tijdstip: Met een reistijd van niet meer dan 36 minuten zonder overstap was de afstand peanuts in vergelijking met wat ik de afgelopen maanden op dit gebied had meegemaakt. Een relatief gemakkelijke onderneming dus? Het tegendeel zou nog voor het einde van dag blijken!

Overigens in het begin nog niet: Aankomst gewoon om 11 uur 48, rechtdoor naar Loetje en daar de komst afgewacht van Ton, Helena, alsmede die van mede-reageerster op “E.J. Bron” Berthe met vriendin, die allemaal verschenen zonder onvoorzien oponthoud. Met het oog op de tweede afspraak verontschuldigde ik me om ongeveer kwart voor een – we zouden elkaar bij de demonstratie terugzien – waarna ik alvast lijn 9 nam richting Waterlooplein. Aldaar om ongeveer 13.10 uur gearriveerd, ontmoette ik vrijwel onmiddellijk de familie Kuipers; mede-reageerster José, echtgenoot Piet en hun dochter Ellen. Zoals ik eigenlijk nog D. G. Neree verwachtte, zo verwachtten zij onze mede-reageerder Jack Terrible, die hen de vorige avond telefonisch had verzekerd dat hij bijtijds zou arriveren. We besloten binnen te gaan zitten in de buurt van de ingang, zodat we hun eventuele aankomst meteen zouden opmerken. In het café zou geen van beiden echter het daaropvolgende uur aankomen; achteraf bekeken een voorbode van wat ons verder te wachten stond.

Behalve wij met z’n vieren kwam kort na ons nóg een groep Pegida-gangers binnen, een tamelijk grote groep zelfs, maar daarbij bleef het. Er arriveerden zelfs geen anderssoortige gasten meer. Piet, die er al spoedig het zijne van dacht, liep een paar maal naar buiten om poolshoogte te nemen en kwam terug met de boodschap dat het hele terrein leeg was en door de politie afgezet. Er leek nu al niemand meer door te mogen. Ook onder de andere groep “Pegida’s” aan de belendende tafel begonnen de geruchten de ronde te doen. Om ongeveer kwart voor twee kreeg het nieuws gestalte dat er sprake was van een bommelding: Het afsluiten van het terrein, zo werd er medegedeeld, was louter geschied in het kader van “onze veiligheid.”

Om en nabij vijf voor half drie werd het groene licht gegeven om naar buiten te gaan, teneinde ons te verzamelen. Ook diegenen, die eerder buiten waren tegengehouden, mochten zich bij ons voegen. Onder hen bevonden zich onder meer Torsten Frank, Asje Bello, André van Delft, Anand Soekhoe alsmede woordvoerder Edwin Utrecht himself, Raffie Chohan, Helena, Ton en Berthe, die inmiddels waren gearriveerd en Jack, welke laatste echter alleen ik tegen het lijf liep, doordat ik even eerder naar buiten was gegaan dan Piet, José en Ellen: Tijdens onze korte poging om naar de eigenlijke locatie te lopen, raakte hij op de één of andere manier achterop en noch de familie Kuipers noch ikzelf zijn hem de rest van de middag nog tegengekomen.

Dat had misschien te maken met het feit dat we reeds op die korte gang naar de demonstratieplek – ter plaatse alweer gewijzigd, officieel met het oog op de “veiligheid” – werden belaagd door AFA’s , die door de overigens, als steeds, ruimschoots aanwezige politie veel te dichtbij gelaten werden en ons belaagden met vuurwerk, voor de vorm nu en dan werden teruggedreven, maar dat zeker niet afdoende. Sommige vrouwelijke demonstranten kregen het er van op hun zenuwen. Hoewel ik mezelf op dit gebied evenmin een held wil noemen, moet onwillekeurig een zekere verbeten weigering om tegenover deze klootzakken kamp te geven bezit van me genomen hebben, want ik verbaasde me er over hoe goed ik het verdroeg.

Na zo’n goede twintig minuten aanhoudend geschermutsel, waarbij de AFA ’s – hoe groot hun aantal was, viel voor mij niet vast te stellen, maar waarschijnlijk waren ze, zoals gewoonlijk, eerder agressief dan omvangrijk in aantal – regelmatig werden teruggedrongen, maar telkens weer kwamen opzetten, had Edwin er genoeg van, zodat hij door een microfoon opriep om op eigen houtje naar de Dam te lopen, aangezien wij ons niet aan de gemaakte afspraken hoefden te houden als de politie dat, wat betrof het op afstand houden van de AFA, evenmin deed! Dat werd opgepikt: Nagenoeg de hele verzameling demonstranten – en men kan mij geloven dat het aantal inmiddels aanzienlijk was – maakte zich en bloc op om hieraan gehoor te geven. Maar natuurlijk liet de Hermandad zulks niet toe: Binnen de kortste keren vormden zich zowel voor – als achter ons een versperring , gevormd door twee rijen politie te paard.

We stonden daar met zijn allen zogezegd klem tussen het Waterlooplein en de Blauwbrug op de hoek van de Amstel. En we zouden geen stap verder meer komen. Niet, dat we ons lieten kennen:  Er kan weliswaar op geen enkele manier worden beweerd dat ook maar iemand van de demonstranten agressief werd tegen de politie (Als dat tóch nog in de media gesuggereerd mocht gaan worden, is het niets meer of minder dan een leugen), maar we hielden ons overeind door spreekkoren aan te heffen; tussendoor werd met behulp van een microfoon het gedicht “Denkend aan Holland” voorgedragen; Asje sprak tussendoor, evenals Edwin; we begeleidden het met het nodige gejoel toen de ‘kit’ op een gegeven moment voor haar fatsoen tóch wel even op het AFA-tuig los moest gaan en er een aantal inrekende en hielden ons overigens onledig met gedachtewisselingen over en weer. Zo bezwoer Raffie mij onder andere dat dit oponthoud volgens haar aantoonde dat de bommelding vals was geweest, “anders hadden ze ons hier nooit al die tijd laten staan.” Nu heb ik eerlijk gezegd geen syllabe verstand van het bereik van een bomexplosie, maar de nog steeds geringe afstand tot het eigenlijke Waterlooplein werkte inderdaad wel ten gunste van de geloofwaardigheid van deze stelling. Het was, hoe dan ook, vreemd allemaal, heel vreemd. En het laatste woord hierover mócht eenvoudig nog niet gesproken zijn!

Vér na vier uur ’s middags nam Edwin definitief het woord met de mededeling dat hij te horen had gekregen dat er bussen gestuurd zouden worden “om ons naar het station terug te brengen.” (wat dat zou inhouden, zouden we nadien nog ondervinden) Tevens benadrukte hij dat Amsterdam nog niet van ons af was: Er zou een nieuwe demonstratie worden aangevraagd. “Intussen blijven we ons gedragen, zoals we de hele tijd gedaan hebben,” stelde hij met klem, “en voorlopig concentreren we ons op de geplande demo’s in Almere en op Schiphol!” Algehele bijval. Omdat de bussen toch nog geruime tijd op zich lieten wachten en we intussen zochten naar een manier om een nieuw soort intimidatiepoging van de AFA te overstemmen – ze waren inmiddels vanuit de verte begonnen met tromgeroffel als indianen op het oorlogspad – borrelde er spontaan een liedje op, dat prompt door praktisch alle aanwezigen werd overgenomen en zelfs uitmondde in een complete polonaise, waaraan enthousiast deelgenomen werd. Als melodie fungeerde het alom overbekende “Van je Aja-jippie-jippie-jee”:

“En wat doen we met die Arabieren hier”
“En wat doen we met die Arabieren hier”
“Want die zijn niet te vertrouwen”
“Met onze mooie vrouwen”
“Wat doen we met die arabieren hier!”

Verdomd, dat creëerde de bekroning van de saamhorigheid die middag – die tóch al niet aflatend aanwezig was geweest “tussen Blauwbrug en Waterlooplein!”

Toen zo tegen half vijf ten langen leste de bussen begonnen voor te rijden en de massa zich langzaam begon te reguleren en op te lossen, zagen D.G. Nerée en ik elkaar nog op de valreep: “Theresa!” “D. G!” Werktuiglijk hield ik een ogenblik de pas in. “Kwam je er niet door, buiten, vanmiddag?” “Nee. Niet van voren en niet van achteren; alles afgesloten.” Hij zuchtte. “Stap maar in, we spreken elkaar nog wel.” Ik volgde de raad op: Het werd tijd, dat er eens een einde aan gebreid werd zo langzamerhand.

Dat duurde toch nog langer dan voorzien: Met tjokvolle bussen werden we via de meest onmogelijke omwegen niet naar Amsterdam Centraal, maar naar Amsterdam-Sloterdijk gereden, waarna de meesten onder ons – waaronder ook ik – er tóch nog de voorkeur aan gaven nog even met de eerstkomende trein naar Centraal terug te keren om de draad op te pakken met de treinen vanaf de perrons, die we van tevoren hadden ingecalculeerd: Klinkt misschien gek, maar werkte in de praktijk minder verwarrend. En verwarring was er die middag alles bij elkaar al genoeg geweest. Om 17.41 uur had ik tenslotte vanaf perron 8a de intercity naar Alkmaar.

Terwijl ik gedurende de 36 minuten dat de reis duurde wat aantekeningen wist te maken voor het verslag, drong, eenmaal thuis, steeds duidelijker het besef tot me door: Hier klopte iets niet. Het klopte zelfs van geen kant! In Utrecht en Rotterdam werden we geconfronteerd met de meest uiteenlopende methodes om zowel de opkomst als de uitwerking van de Pegida-demonstraties te drukken – Apeldoorn was de gunstige uitzondering geweest – en thans drong zich de vraag op in wélke mate Van der Laan c.s. een complete trukendoos hadden opengetrokken, met het uiteindelijke oogmerk de hele demonstratie te blokkeren, zodat zelfs de geplande sprekers niet aan het woord hadden kunnen komen en er geen enkele locatie was bereikt! Bewijzen kon je in deze niets, maar alles deed vermoeden…..

“Eén ding kunnen jullie in elk geval níet verhinderen,” dacht ik op dat moment vastbesloten, “en dat is dat wij dit laten weten aan wie het maar horen wil! En ook kunnen jullie niet verhinderen dat dit alles ons des te meer stijft in ons voornemen om dóór te gaan! Vechten tegen de bierkaai? Prima, dan zal het hele Nederlandse volk ook vernémen van die bierkaai!”

“Amsterdam is nog niet van ons af,” had Edwin in zijn slotrede verzekerd. En inderdaad is dat de enige juiste houding: Slechts met dóórgaan kun je bereiken dat bepaalde werkwijzen vroeg of laat aan het licht komen!

Oh ja, nog even dit: Gezien de vier propvolle bussen, die elk naar schatting toch wel in totaal zo’n 100 passagiers kunnen bevatten, was het aantal deelnemers bij deze demonstratie vanmiddag…..400….? 450….? Dókken, jongens!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "PEGIDA", "Weg met ons!", Amsterdam, Barbarisme, burgermoed, Censuur, cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, Desinformatie, discriminatie, Eurabië, Groenen, Hypocrisie, Islamisering, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Patriottisme, Rotzakken, socialisme, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

53 reacties op Tussen Blauwbrug en Waterlooplein……Oftewel: De blokkering van de demonstratie van Pegida in Amsterdam op 6 februari 2016 onder verdachte omstandigheden

 1. leefbarbaar zegt:

  Oprecht respect voor u, mevrouw Geissler.
  Er moet dus ergens een mailtje circuleren over de Van-der-Laan-deal. Hoe besloten is Pegida te frustreren met afzettingen, bommelding, media en AFA-Truppen.
  Een samenwerkingsverband van B&W, de ambtenaren en foute politici.
  Mogelijk gaan ze dat mailtje over 20 jaar in eens vinden, zulke dingen gebeuren.
  Intussen is de boodschap aan Nederland duidelijk; de PvdA bepaalt wie, waar mag demonstreren en waarvoor. We zullen iets anders moeten verzinnen, dat is ons recht en onze plicht.

  Like

 2. Philippine zegt:

  Heel goed verslag. Hartelijk dank.

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Prachtig verhaal Theresa. Al lezend zie je het voor ogen.
  Het is te hopen dat zoveel mogelijk mensen dit lezen. En die AFA’s? De moord met ze!
  Vanuit Frankrijk zeg ik tegen je: Ik bewonder je moed en doorzettingsvermogen om steeds maar weer die demonstraties bij te wonen. Proficiat.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 4. Wil Pronk zegt:

  Ik was er niet bij deze keer , voelde me niet zo best, al een tijdje, was wel op tijd naar bed gegaan,maar ik durfde het toch niet aan,dus kan niemand mij daar gezien hebben, ik heb wel de lifestream bekeken, en met mijn huidige conditie was het geen slecht besluit om thuis te blijven, helaas, niet dat ik bang ben, maar ik moet een beetje op het lijf passen, had wel de pest in dat ik thuis op de bank zat, noodgedwongen dan

  Like

 5. rs zegt:

  Mooi verslag Theresa.

  Petje af voor de Pegida “strijders “

  Like

 6. Wil Pronk zegt:

  En ik heb ook geen gedicht voorgedragen, dat was een tijdje geleden, in Den Haag, op verzoek van Asje, misschien heb ik een dubbelganger

  Like

 7. Vederso zegt:

  Foto’s en video op Vlad Tepes van meerdere demonstraties in Europa;

  http://vladtepesblog.com/

  Like

 8. Theodoor zegt:

  Theresa, bedankt voor dit verslag.
  Ook daar kan niemand meer omheen.

  Like

 9. Hendrik M. zegt:

  Links gespuis geregistreerd door de burgemeester verziekte de PEGIDA demonstratie…

  Like

 10. Berthe zegt:

  Theresa, wat een goed verslag weer!
  Voor wat betreft de AANGIFTE tegen de burgemeester van Amsterdam, er is een GOED voorzetje gemaakt door drs. Jitske Eizema op de site joostniemoller.nl (en de reacties!) waarin hij de punten van kritiek duidelijk opsomt.
  Wat waren we VREEDZAAM, want zelfs na twee uur dreiging van geweld, vuurwerk gooien en zelfs bespugen van ons (ja, zo DICHT moesten we ‘veilig’ langs de Antifa’s lopen), reageerden een groep binnen Pegida zich af door een POLONAISE te dansen………
  Dat is onze cultuur: lachen en plezier maken i.p.v. zuur fascisme!!

  Like

 11. Cathja zegt:

  Wát een verslag, Theresa! Dank hiervoor! Het is me duidelijk geworden dat er een heel smerig spel wordt gespeeld door burgemeester Van der Laan! Hij had moeten verbieden dat die AFA-lui op dezelfde dag als Pegida een demonstratie zouden houden.

  Van der Laan is het hoofd van de politie. Nu hij ook toestemming heeft gegeven voor een tegendemonstratie, had hij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende groepen vér bij elkaar vandaan zouden blijven. Gewoon een opdracht aan de politie om dat te regelen.
  Als hij gewild had, was dit zo gebeurd.

  Hij heeft het doelbewust NIET gewild!

  Linkse rat!

  Like

 12. wauso zegt:

  Politie optreden idem als in Utrecht. Ditmaal de afwachtende houding van de Politie. Hopende op rellen zodat de veelal oudere Pegida aanhangers afhaken. Het zijn gluiperige tactieken. Typisch Politiek getint, in scene gezet door zij die hoge baantjes krijgen bij de Politie. En als beloning voor deze baantjes carrousel vieze spelletjes spelen met de levens van gewone, door de politiek niet gewaardeerde autochtone verontruste, burgers. Ditmaal geen intimidatie en dreiging van Politie. Men liet het bewust aan AFA over ! Momenteel ben ik in ‘ruste’ en schrijf niet meer, maar mijn (oude) visie over de demonstratie Pegida Utrecht wil ik nog wel geven: https://wordpress.com/post/examplewordpresscom33104.wordpress.com/118

  Like

 13. Roni zegt:

  @Theresa, je was er dus toch! Had nog naar je gevraagd maar men zei dat je er niet was. Jammer dat het zo heeft moeten lopen, ik hoop je een andere keer te spreken.
  Fijne zondag verder.

  Like

 14. Claudia M. zegt:

  Ach, Theresa vanmorgen vroeg zette ik de TV aan en kreeg daar Hart van Nederland te zien. Daar kwamen ook een paar van die linksen aan het woord. Zucht… Humaan dit, humaan dat en wij moeten… Alleen, dagelijks opnieuw lezend in welk een horror wij zo onderhand terecht gekomen zijn; waar diezelfde humaniteit voor ons blijft, mag Joost weten en ik moet helemaal niets!

  Dus, als zij zo nodig willen, gaan ze het ook maar bekostigen! Maar ja, ze zagen er geen van allen uit of ze die geste überhaupt zouden kunnen opbrengen!

  Ik met het eens met de stelling dat dit je reinste obstructie was, blijkbaar heeft niet iedereen hier recht van spreken.

  Hier nog zo’n tenenkrommend stukje TV [Powned TV goed werk!], waarin dit heel duidelijk naar voren komt.
  http://fenixx.org/2016/02/07/pegida-demo-amsterdam-toont-aan-einde-recht-op-verkondiging-van-het-vrije-woord-voor-bezorgde-nederlanders-in-nederland/

  Like

 15. Nemesis zegt:

  Mooi verslag Theresa. Ik schoot spontaan in een lachkramp toen ik me jullie polonaise met rings om de kit met paarden er om heen voorstelde. Misschien heeft iemand daar een video van gemaakt eventueel. 😀
  Toen ik echter voordat de demo zou beginnen al gelezen had, dat de o zo “lieve”burgervader in zijn liefelijke A’dam de AFA ook toestemming had gegeven voor een tegen demo en wel op zeer korte afstand van elkaar en waar de AFA als eerst mochten, om zich op te warmen om zich na afloop van hun demo gezellig op de Pegida konden storten, en zo geschiedde.
  Men moet wel totaal van god los zijn als je niet hebt begrepen wat de plannen van deze smeerkanis waren met zijn bleke papgezicht.
  Jammer, dat ik niet mee kan doen. Ik heb wel zin in zulke demo’s en voor paarden ben ik om de dooie dood niet bang. Ik blijf gewoon staan waar ik sta. Een paard loopt een mens niet zo maar om, dan doen de berijders die ze daartoe dwingen. Dat zou dan een mooi geval voor een rechtszaak worden. Aangifte voor een poging tot doodslag door middel van een onschuldig paard.
  Nou ik hoop, dat het er toch nog eens van komt nadat ze donderdag mijn knie gerepareerd hebben, dat het begeven heeft bij de heftige revalidatie oefeningen.
  Tot dan vrienden, houdt de moed erin en volhouden maar.

  Like

 16. José zegt:

  Niets aan toe te voegen alleen zijn wij bij station Amstel gedropt!! Waarschijnlijk is dit bewust gedaan, zoals alles bewust gedaan is gisteren in Amsterdam, bij verschillende stations gedropt, zodat de Pegida aanhangers samen niet elders konden gaan demonstreren want dat hadden we zeker gedaan! Heel goed samengevat Theresa, complimenten!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Respect voor je artikel Theresa. En uiteraard respect voor alle Pegida- demonstranten, die zich keurig netjes hebben gedragen. Het geweld kwam zoals ik vermoedde, weer van LINKS!

  Like

 18. Helena zegt:

  Lieve Theresa, wat een fantastisch verslag weer, chapeau! Het was gisteren duidelijk, ook voor de (meeste) pers, dat de agressie van links kwam! Ik heb persoonlijk het vermoeden , dat sluwe (s)linkse Eberhard deze zgn. bommelding in scene heeft gezet in de hoop dat de Pegida’s teleurgesteld zouden afdruipen. Nou dan heeft hij geen idee wie hij tegenover zich heeft!! Deze vasthoudende groep helden heeft laten zien waar een patriot voor staat: netjes blijven en je niet laten intimideren! Dat deze groep vreedzame demonstranten doelbewust in gevaar is gebracht is een grote schande, de rookbommen vlogen ons om de oren en werden gericht in de groep gegooid. Het was verschrikkelijk bedreigend, ik heb gelukkig nog een mevrouw tegen kunnen houden die de tegenstanders te lijf wilde gaan, nadat ze bespuugd werd door zo’n smerig AFA stuk tuig (zo dichtbij waren ze dus) zoiets kan op deze manier heel makkelijk escaleren maar gebeurde gelukkig niet. Fantastisch dat je er weer bij was Theresa, we houden contact hartelijke groetjes van Helena en Ton

  Like

 19. reageerbuis zegt:

  Tussen de kleinkinderen door wil ik je nog even complimenteren met dit verslag. Het werd me al snel duidelijk dat de antidemonstratie met opzet dichtbij en twee uur eerder werd toegestaan. Het was goed dit mee te maken. Wat een tuig tegenover ons! Het maakt ons nog meer vastbesloten om door te gaan. Gelukkig heeft de val over een hoge stoeprand op Sloterdijk geen enkel letsel nagelaten, God zij dank!

  Like

 20. Ad de Koning zegt:

  Theresa wat een mooi verslag, het verbaasd mij allemaal niets, nu op naar Almere.

  Like

 21. Frerik zegt:

  Heel duidelijk verhaal Bedankt, Wie het echte tuig is is nu wel duidelijk. Respect voor uw standvastigheid.

  Like

 22. OphEUffen zegt:

  Berouw komt na de zonde. De volgende keer moet ik erbij zijn.

  Like

 23. Jade zegt:

  Goed verslag, bedankt.

  Like

 24. Hendrik M. zegt:

  De kwaadaardigheid kun je hier lezen: http://www.laatzenietlopen.blogspot.nl/

  Like

 25. Tistochwat zegt:

  Mooi verslag, Theresa!

  Ik geloof dat ik je heel kort heb gezien tijdens die live uitzending. Ik meende je te herkennen aan je rode haar en je lichaamshouding.

  [quote] Vechten tegen de bierkaai? Prima, dan zal het hele Nederlandse volk ook vernémen van die bierkaai! [/quote]

  Het zal de meesten niet kunnen schelen dat het vechten tegen de bierkaai is; dát is nog het meest droevige, denk ik soms.
  Het merendeel van de Nederlanders (die de naam ‘Nederlander’ niet eens meer verdienen) bestaat uit hersendode zombies.

  Like

 26. jantjeuitnl zegt:

  Hulde aan alle Pegida gangers!!!
  Ik vrees dat ik mezelf niet goed kan inhouden bij dat ongewassen, niet deugende, kapotgeblowde, chaoszoekende schorem van antifa.

  Like

 27. Foeke de Koe zegt:

  sta achter jullie, blijf jullie volgen, hoop een keer mee te lopen

  Like

 28. paulzwueste zegt:

  Proficiat Theresa voor je moed en trouw!

  Like

 29. fransdewit zegt:

  Petje af hoor voor jullie! Ik heb het wel gezien met demonstreren in Den Haag. Buik er van vol en zeker over de verslaggeving erover. De mensen worden gewoon voorgelogen, vrije pers noemen ze dat… Je erger je eigen rot over al die leugens en zeker toen er nog verteld werd dat er een Hitler groet gegeven zal zijn, toen zakte mijn broek helemaal af. Trouwens als iemand zoiets schrijft of zegt, dan moet die zo’n groet toch al een keer eerder hebben gezien? Zeg volgens mij meer van de persoon die er over meldt.

  Like

 30. danny zegt:

  Duidelijk verslag, waar duidelijk naar voren komt, hoe de afa’s zich gedragen tegenover demonsterende bezorgde burgers en de reactie van de politie hier op.
  Bedankt theresa.

  Like

 31. Pingback: HET DOORGEEFLUIK (10) | voorzieners

 32. D. G. Neree zegt:

  Theresa, dank voor dit verslag. Excuses dat we niet in het café waren. We waren eerst naar de tegendemonstratie wezen kijken en kregen een telefoontje dat Amstelhoek niet bereikbaar was vanwege de *kuch* bommelding. Om te voorkomen dat we niet meer op de pegida-demo konden komen zijn we er maar meteen naartoe gegaan.

  Like

 33. OphEUffen zegt:

  Ik beloof u dat ik erbij ben de volgende keer. Is het in Almere dan? Ik trek mijn netste pak aan. U kunt mij herkennen als een knappe man (volgens anderen), ergens in de 40 met een net pak aan. Zit alleen nog te dubben of ik een grote pleister voor mijn mond plak. Gelukkig is er nog tijd daarover na te denken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s