AZC-discussies zijn achterhoedegevechten

Screenshot_22

(Door: Wim van Schaik)

Moeten het er tienduizend zijn? Dertigduizend? Achtenvijftigduizend? Misschien wel negentig duizend? Of de tweehonderdduizend van Samsom? Wie spreekt het verlossende woord? Eén ding is zeker; er moet gewoon een bovengrens komen. We moeten weten waar we aan toe zijn. Een bovengrens is ook een eerste stap om dit land tot rust te brengen.

Zelfs Zweden, politiek correcter kan niet, en ooit mordicus tegen een bovengrens voor ‘vluchtelingen’, is er aan toe. Ook bij ons kijken politici niet langer heel vies als het woord “bovengrens” valt. Waarom zouden ze ook? In de AZC-discussies gaat het constant over bovengrenzen en tijdslimieten. Nu is dat alleen maar om mensen zand in de ogen te strooien, want die grenzen en limieten blijken steeds weer opgerekt  te worden en doen er dus helemaal niet toe. Wat er wel toe doet, is dat via die AZC’s de tienduizenden onze samenleving blijven binnenstormen.

Massaal en zwaar verzet tegen AZC’s is terecht, heel goed en moet blijven. Burgers zetten daarmee niet alleen de plaatselijke politiek onder druk, maar laten ook zien dat ze het open grenzen beleid van Rutte niet steunen. Toch is dat verzet, hoe noodzakelijk ook, uiteindelijk een achterhoedegevecht. En de arrogante autoriteiten weten dat. Je ziet het aan hun gezichten. Je hoort het aan hun neerbuigende manier van spreken.

Wat dringend nodig is, is een bovengrens aan het aantal lieden dat zonder netjes aan te kloppen ons land binnenkomt om nooit meer weg te gaan. Argumenten genoeg.

Laten we gewoon zeggen waar het op staat. Al die “vluchtelingen” kosten ons miljarden. Ik zal het er maar niet over hebben wat we met dit geld allemaal aan goeds zouden kunnen doen voor onze kinderen, ouderen en gehandicapte landgenoten. Maar dat alleen is al reden genoeg voor een bovengrens, gewoon om de kosten beheersbaar te houden. En vergeet niet, dan hebben we het nog alleen maar over de kosten van de eerste opvang. Vergeleken bij wat er vervolgens jaar in jaar uit aan miljarden opgehoest moet worden, zijn die nog maar peanuts.

We moeten al die nieuwkomers en hun na-komers (!) immers ook nog van een leven voorzien. Behuizing, die er niet is. Een baan, die er evenmin is. Gezondheidszorg, die niet berekend is op massale toeloop. Dat worden lange wachtlijsten voor een woning, uitzichtloze werkloosheid of niets oplossende, maar wel geldverslindende banenplannen en nog hogere premies voor wie wel betalen moet voor de dokter. Dat gaat zeker ook zorgen voor grotere, drukkere en onveiligere klassen, met als gevolg slechter onderwijs.

En als er elk jaar een kleine stad bijkomt in Nederland, moeten dan het zo gekoesterde Groene Hart en die andere schaarse groene gebieden er maar aan geloven? Moeten we er dan maar nog langer over doen om na een lange werkdag thuis te komen? Waarom zouden juist wij in dit dichtbevolkte land, dat we jaren geleden al overvol vonden, alsmaar meer mensen op moeten nemen?

En willen we echt nog meer en nog grotere moskeeën? Willen we in onze steden dagelijkse gebedsoproepen? Willen we wijken als in een Derde Wereldland, wijken waar de sharia heerst? Willen we inleveren op vrouwenrechten? Gaan we oogluikend pedofilie toestaan? Kortom, willen we overal en aldoor geconfronteerd worden met die vreselijke “religie van de vrede”?

Maar waar ligt die bovengrens? Die vraag moeten we zeker niet aan de goedmensch stellen die in de beter buurten woont, ver weg van de problemen waar de gewone man dagelijks mee te maken heeft en dichtbij witte scholen. Die leeft  in sprookjesland en heeft (nog) geen probleem met jaarlijks een paar honderdduizend indringers. Bij de gevestigde politiek moeten we al helemaal niet zijn. Daar valt geen daadkracht van te verwachten. Die holt – zoals we steeds zien – alleen maar achter de feiten aan.

Wie de argumenten hierboven serieus neemt, heeft geen moeite om een bovengrens te bepalen: die ligt bij nul illegale grensoverschrijders.  Vervolgens moet er orde op zaken gesteld worden en moeten we  voor onze kinderen en kleinkinderen ons eigen land wijk voor wijk en straat voor straat terug veroveren op de “religie van de vrede”.

Kom op met die bovengrens!

Door:
Wim van Schaik
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Nederland, Overheid, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

17 reacties op AZC-discussies zijn achterhoedegevechten

 1. Thom zegt:

  Die bovengrens is voor Duitsland min éénmiljoen. Dat houdt in, dat ze er allemaal stuk voor stuk weer uit moeten. als dat niet goedschiks gaat dan interneer je ze maar in werkkampen en zet ze op water en brood.

  Like

 2. Nikki zegt:

  Laat de overheid ze centraal opvangen zodat de bevolking er geen of minimaal last van heeft. Door ze te spreiden heeft het hele land er last van. Immigratie van kanslozen maakt het er hier niet aantrekkelijker op.

  Er verlaten ieder jaar zo’n 150.000 Nederlanders dit land. Het wordt nog wat als Nederland in bittere armoede terecht komt. Veel mensen zien de ramp totaal niet aankomen, willen het niet zien.

  Like

 3. Drs.P. zegt:

  Beste W#im, er komt GEEN bovengrens, tenzij wij binnen no time de hele rattenbende in brussel en den haag afzetten:

  Wereldwijde chaos aanstaande
  Achter al die honderdduizenden/miljoenen asielzoekers die Europa overspoelen zit een plan. Het is het plan van de Globalisten om Europa in een chaos te veranderen en straks de hele wereld. Wat wij vandaag meemaken is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk, de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, chaos, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. Zij die achter dit plan zitten maken deel uit van een wereldwijde ‘satanische hiërarchie’, die de wereld wil beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis wil bepalen. Deze zogenaamde elitairen zijn terug te vinden in wereldomvattende organisaties die zich hebben toegelegd om de hele wereld onder hun controle te brengen, een Nieuwe Wereld Orde.

  Ze hebben een hele serie organisaties ter beschikking die hun satanische plannen uitvoeren. Het gaat om een enorme, goed georganiseerde, parallelle machtsstructuur. Een kuil vol slangen met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. Men werkt toe naar een wereldwijde chaos zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zal zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering. De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze meedogenloze samenzwering met voeten getreden. Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van hun activiteiten, net als hun absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding, hun spionage en chantage.
  Het blijkt dat Barack Hussein Obama ambities heeft opvolger te worden van Ban Ki-moon als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.-wiens mandaat eindigt op 31 december 2016.

  De elitairen bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. De nieuwsbrengers volgen trouw wat ze opgedragen krijgen. Ze promoten praktisch allemaal de agenda van de samenzweerders. Alle criticasters die de plannen van de NWO-Elite nu nog vrijelijk aan de orde kunnen stellen, zullen op termijn het zwijgen worden opgelegd. Waaronder sites zoals deze. ( Red. Boinnk) Het gaat om de Godvijandige macht, door satan zelf gewrocht. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt de mensheid in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten.

  Wat volgens de elitairen achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over hun plannen en alles wat daar mee samenhangt. Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit, nationale grenzen. Ze zien dat als obstakels en zien nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. De bedoeling is de soevereiniteit van alle landen in de wereld af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Daarom zitten ze achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren ze de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in één grote smeltkroes met de god der vestingen, op de wereldtroon.

  De huidige Europese Unie dient als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Iedereen kan zien dat Brussel druk bezig is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen. Niet voor niets stelde de voormalige EU president (Jezuïet) Herman van Rompuy in 2012 dat de nationale parlementen niet in het belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële zaken. De grootste barrière die moet worden opgeruimd is het nationalisme. Daarom zijn de elitairen bezig de wereldbevolking met hulp van de media te hersenspoelen zodat ze achter de opheffing van grenzen gaan staan, om zodoende ieder nationalistisch gevoel te vernietigen. Doelstelling achter dit alles is Europa te veranderen in chaos. De instroming van honderdduizenden asielzoekers maakt daar onderdeel van uit.

  De huidige Europese leiders voeren gewillig deze satanische plannen uit. Het zijn trekpoppen die de gevolgen voor de Europese burgers totaal negeren en willens en wetens Europa naar de rand van de afgrond duwen. Men zal de vrijheid van het individu versneld wegnemen. Europa is de bouwsteen voor de Nieuwe Wereld Orde, het grote voorbeeld van de aanstaande wereldwijde chaos. De leiders in Brussel hebben tot dusver op geen enkele wijze laten zien eenheid uit te stralen. De praktijk laat zien dat ze een onwaarschijnlijke onsamenhangende zwakte hebben bijeengebracht. Een uitgesproken voedingsbodem voor chaos. Het is niets anders dan een hoop los zand dat door de wind zal worden opgenomen en niet meer gevonden zal worden, om met de woorden van de profeet Daniël te spreken.

  De elitairen zijn van mening dat ze het volste recht hebben wat zij in de wereld aan het doen zijn. Zij menen dat de ‘gewone man’ niet voldoende verstand heeft om zelf over zijn lot te beschikken. Men wil een wereld waarin alles strak geregeld is wat de mens wel en niet mag doen, zogenaamd in het belang van de hele samenleving. Andersdenkenden worden zwartgemaakt in de grotendeels door hen gecontroleerde massamedia. Mensen die weigeren zich te onderwerpen of openlijk kritiek op hun handelswijze leveren, zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met harde maatregelen. De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met hun plannen is door totale overheidscontrole. Zij die eigenhandig afwijken van hun programma, krijgen een ongeluk of worden geconfronteerd met gefingeerde aanklachten zodat ze opgesloten kunnen worden. Zij geloven dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de ‘werkers’. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Er zal een geweldige schoonmaakoperatie plaatsvinden wanneer hun ‘grote man’ eenmaal is geïnstalleerd.

  Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Men plaatst regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Daarom worden de Europese leiders niet door het volk gekozen, maar gewoon aan de bevolking opgedrongen. Deze slaafse lieden mogen de geheime bijeenkomsten van de elitairen bijwonen maar dienen te zwijgen over wat ze allemaal te horen krijgen. Er komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Men wil de joods-christelijke wereldbeschouwing vervangen door nieuwe universele waarden. Ze hebben de God van de Bijbel verworpen en proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. Dat is de kerk van de eindtijd. De kerk zonder Jezus, waarin de ‘God is dood’ theorie wordt verkondigd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden.

  De gigantische toestroom van asielzoekers richting Europa is door hen georkestreerd. Daarvoor hebben ze de Arabische ‘lente’ (lees chaos) in het leven geroepen. Sinds het Westen onder leiding van Washington en Brussel Gadhaffi van het toneel hebben verdreven, is Libië verworden tot een puinhoop van moordende islamitische barbaren. Men heeft zodoende de weg vrijgemaakt voor honderdduizenden economische vluchtelingen die via de stranden van Libië de oversteek naar Italië hebben gemaakt en vervolgens naar de rest van Europa. In een telefoongesprek op 25 februari 2011 met zijn vriend, de voormalige Britse premier Tony Blair waarschuwde Gadhaffi dat de islamitische terreur zich zou verspreiden over heel Noord-Afrika en eveneens Europa zou treffen als hij uit de macht zou worden verwijderd.

  De poging van de elitairen om ook Egypte volledig te ontwrichten, is vooralsnog mislukt omdat het leger deze coup heeft verijdeld. Dat wil niet zeggen dat ze hun plannen hebben opgegeven. Ze hebben de extremistische moslimbroederschap ter beschikking om op termijn d.m.v. terreuraanslagen alsnog hun zin door te voeren.

  De opkomst van de islamitische koppensnellers die Syrië en Irak in een hel hebben veranderd, is eveneens hun werk. Een gruwelijk slagveld dat alleen al in Syrië ruim 300.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen op de vlucht heeft gedreven richting Europa. Er zullen er nog veel meer volgen waardoor Europa volledig ontwricht zal worden. We zien het voor onze ogen gebeuren. Om de chaos compleet te maken zijn ze eveneens druk doende een wereldwijde economische crisis te creëren. Wanneer ze dat punt hebben bereikt zullen ze de wereld onder hun gezag brengen en de door hen geplande Nieuwe Wereldorde invoeren.

  Men wil een Big Brother achtige wereldregering met een maximum van 500 miljoen inwoners. Ze noemen de ‘overbevolking’ de grootste bedreiging voor onze planeet. (Terwijl ze verdraaid goed weten dat de aarde geen planeet is. Red. Boinnk) Dépopulatie is topprioriteit op hun agenda. Ook de VN wil het leven middels het ‘Agenda-21’ programma massaal vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel van de elitairen om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.

  Ze willen dat de Verenigde Naties als een wereldregering gaat functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Ze hebben daarvoor de stad Jeruzalem op het oog als het hoofdkwartier om hun ‘messiaanse’ (lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom groot voorstander van de herbouw van de tempel zodat van daaruit hun ‘messias’ (antichrist) de wereld kan gaan besturen. Deze nieuwe Tempel zal voor alle geloven zijn en zodra hij klaar is zullen ze aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de “Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze groeperingen.

  Ze zullen blijven komen, de honderdduizenden, misschien miljoenen asielzoekers om Europa verder te destabiliseren waardoor de chaos compleet zal worden. Op internet zijn talloze video’s te zien van duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, intussen stenen gooiend naar grenspolitie en eisend dat ze een TV, uitkeringen, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met geweld binnendringen. Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Keulen, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het plegen van terreur en het vermoorden van onschuldigen. Ze houden echter geen rekening met de mogelijkheid dat de autochtone Europeanen zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank zullen laten leiden. In diverse Europese landen vormen zich volksbewegingen die zich beginnen te verzetten tegen de instroom van al die honderdduizenden asielzoekers die geheel volgens plan en onder toeziend oog van de gevestigde politieke orde, de Europese samenleving in chaos zullen veranderen. Deze ontwikkelingen zullen zich de komende tijd in snel tempo gaan voordoen. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het ‘etnisch zuiver’ houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

  • wim zegt:

   Beste P. Ik vrees voortdurend dat u gelijk heeft wat die bovengrens betreft. Toch zie je wel enige beweging. Zo eisen Polen en Hongarije terecht sluiting van de buitengrens van Europa. Veel landen worden strikter in het toelaten. Alleen Nederland beweegt geen millimeter, zeker niet nu, nu het gevangen zit in het EU voorzitterschap.
   Blijft staan dat die bovengrens van nul (en van daaruit orde op zaken) de enige oplossing is voor de korte en vooral de lange termijn.
   Slobbertrui Spekman heeft maar weer eens geroepen dat hij dat niet wil… O, ja en Wilders is voor Spekman ineens de anti democraat omdat hij de burgers oproept van zich te laten horen… Dat past natuurlijk niet bij de dictatuur van de politieke elite. Stel je voor dat het volk iets zo mogen zeggen over hun eigen leven…

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Drs.P. 21.00. uur, op 08/02. Ik sta geheel achter uw betoog! Dit is de EINDTIJD!

   Like

 4. Antivenin zegt:

  De enige bovengrens die nog iets kan helpen is NUL! Wat we nodig hebben is een remigratie- en anti-islamiseringsbeleid. En dat komt er alleen als Wilders genoeg zetels krijgt om alleen te regeren…

  Like

 5. geentvkijker zegt:

  heel goed stuk Drs. P. !! heel duidelijk en de waarheid !

  Like

 6. carthago zegt:

  Er is maar één grens, een dichte grens.

  Like

 7. geentvkijker zegt:

  http://www.rijnmond.nl/nieuws/138439/Veel-mensen-bij-gemeentehuis-Albrandswaard-vanwege-vluchtelingen
  en nog een link, vanavond half 10 was er een bijeenkomst, op dit moment nog

  Like

 8. danny zegt:

  Wat mij betreft is die bovengrens 0,0!

  Like

 9. kruisridder zegt:

  Het lijkt erop dat we ons land, straat voor straat, huis voor huis moeten terugveroveren, gewapenderhand, voor onze kleinkinderen en de ”vredesreligie” weg moeten zuiveren.

  Like

 10. Pingback: Voorbeeld van: “Dweilen met de kraan open” | eunmask

 11. geentvkijker zegt:

  http://fenixx.org/2016/02/09/calais-situation-video-transcript/
  Calais : een hoop ELLENDE en totaal ontwricht

  Like

 12. johan zegt:

  Er moet beslist geen bovengrens komen de grens sluiten voor 100 jaar voor asielzoekers, tevens asielzoekers die nu in Nederland verblijven die criminele activiteiten begaan of hebben gepleegd terug sturen naar land van herkomst. Dit kunnen we zeker doen met de turken en marokanen die een dubbel paspoort hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s