De partij van Geert Wilders – de PVV – moet absoluut de grootste worden

Screenshot_23

(Door: “Henk V.”)

Onderstaand een reactie van “onze” “Henk V.” op het artikel “Politiebezoek en boetes voor anti-immigratie Nederlanders en Denen op internet.

Aan de neiging van de overheden om zich te bemoeien met de manier waarop mensen denken en waarop zij hun gerechtvaardigde opvattingen uiten, moet absoluut een einde komen! De ware democratie kenmerkt zich onder meer daardoor dat de burgers in democratische samenlevingen ALLE vrijheid hebben om zelfstandig kennis te vergaren over de ware toedracht van de  ontwikkelingen die zich in hun leefwereld voordoen. Niet alleen behoren zij dat recht op vrije nieuwsgaring ongehinderd uit te oefenen, maar ook behoren zij het recht te behouden daar in vrijheid over na te denken en hun bevindingen kenbaar te maken, zowel mondeling als schriftelijk. Wij zullen geen bestuurslagen dulden die ons willen voorschrijven wat wij voor waar en wenselijk moeten houden. Er bestaat niet zoiets als het monopolie op de waarheid te bezitten. Er kan NIET voor ons worden gedacht. Wij denken ZELF.

Zij die ons besturen en menen ons te moeten beoordelen of veroordelen, hebben niet meer hersens dan wijzelf en naar hun politieke besluiten te oordelen is het zelfs de vraag of de al dan niet aanwezige hersencapaciteiten op bestuurlijk niveau wel naar behoren worden benut.

Degenen die – onder invloed van pressiegroepen in de EU – menen dat aan de toepassing van  het belangrijke recht op vrije meningsuiting verregaande beperkingen moeten worden gesteld, teneinde de ‘’harmonie in de Europese samenlevingen’’ te bevorderen, moeten beseffen dat ons vermogen om constructieve, harmonische samenlevingen te bouwen al redelijk functioneert; ZONDER bemoeizucht van bovenaf!

En schrijvend vanuit een puur Nederlands perspectief, wetende dat Nederland altijd een stabiel, redelijk land is geweest en bovenal: het MEEST vrije land in Europa, nog dit:

Sinds haar ‘’geboorte’’ als onafhankelijk land in 1648, is Nederland van nature ALTIJD een tolerant land geweest, waar mensen die om net gelijk welke reden vervolgd werden en in levensgevaar verkeerden, een plek konden vinden waar ze in vrede en veiligheid konden leven. Veel familienamen die in de burgerlijke stand van de Nederlandse gemeenten staan opgetekend, zijn ooit om bovenvermelde reden daarin beland. De vluchtelingen bleven hier dus gewoonlijk en integreerden volledig tot Nederlanders.

Opvallend is ook altijd geweest dat ons land niet in het minst discriminerend was ten opzichte van mensen die een niet-christelijke religie aanhingen. Vaak waren de Nederlanders zeer geïnteresseerd in de opvattingen en leefwijze van de nieuwkomers, die daardoor hun eigen plaats vonden en – in harmonie met de Nederlanders – droegen zij bij aan een constructieve samenleving, waarin ieder in vrede kan leven met de ander.

Vóór de komst van een bepaalde ideologie hebben aanhangers van diverse wereldgodsdiensten hun plek gevonden en dat bewijst dat Nederlanders in aanleg gemakkelijk kunnen omgaan met verschillen in religieuze opvattingen en met verschillen in culturele herkomst. Zoals gezegd bleken deze verschillen er uiteindelijk niet toe te doen en dat heeft geleid tot een behoorlijk homogeen volk, dat vertrouwd is met verschillen in geloofsopvattingen. Die liet men voor wat ze zijn, omdat die de intermenselijke verhoudingen niet ondermijnden!

Wij zijn niet multicultureel geworden, maar multi-etnisch, waarin het Nederlanderschap voorop staat. Dit fenomeen toont aan dat problemen die wij met niet-toepasbare aspecten van de islam hebben niet aan de ‘’bekrompen’’ Nederlandse mentaliteit ligt, maar aan de mentaliteit die een naar dominantie neigende ideologie inherent bezit: een drang om in toenemende mate haar opvattingen te laten gelden in een niet-islamitische maatschappij.

Iemand die zijn eigen geschiedenis kent, laat zich geen schuldgevoelens aanpraten.

Het is de ontvankelijkheid voor schuldgevoelens die politiek correct er toe brengt om de ideologische expansiedrang van de ‘’religie van de vrede’’ telkens meer speelruimte te gunnen in een maatschappij die op een wezenlijk andere basis is opgebouwd. De islam beschouwt zijn opvattingen als de vormgegeven wil van Allah. De wilsbesluiten van hun god gaan van nature altijd boven de besluiten die op menselijke gronden worden genomen. Dus ook een bestuursvorm die op humane principes berust, zal plaats moeten maken voor een ordening van de samenleving op goddelijk niveau. Deze wetmatigheden zijn ononderhandelbaar voor moslims. Men kan de islamitische doelstellingen niet veranderen door onderhandelingen. Wie dat denkt, laat merken dat hij de islam helemaal niet begrijpt. In feite beledigt een ‘’progressieve’’ denker een moslim wanneer hij veronderstelt dat de moslims door onderhandelingen zijn om te zetten in niet-moslims.

Voor moslims ziet de wereld er simpel uit: onderwerp je aan de islamitische opvattingen en je krijgt ‘’vrede’’; of je weerstaat de islamitische claim op de wereld en je krijgt gedonder.

Voor degenen in het Westen die per se een harmonische samenleving met islamitische invloeden erin willen, waarin wij allen door één deur kunnen, is er maar één vorm van assimilatie mogelijk: allemaal islamitisch worden.

Zo liggen de zaken en geleidelijk aan schuift de islamitische opvatting van assimilatie de weerstand van politiek correct terzijde en krijgt de islam de overhand.  Niet omdat de islam zo ongelofelijk sterk is, maar omdat politiek correct onbenulliger dan onbenullig is geworden.

In een islamitische samenleving is GEEN enkele vorm van kritiek op de islam toegestaan. Zelfstandig je mening vormen? Vergeet het!

Herkennen jullie de symptomen van overgave al? Van het verraad van je eigen land, volk en cultuur??

De islam KAN zich niet aan ons aanpassen en wil dat ook niet, want dat zou neerkomen op liquidatie van deze religie. De moslims kunnen niet anders denken dan zoals zij denken. In hun wereld zijn de andere ideologische en religieuze opvattingen immers niet gelijkwaardig.

Wij zullen ons dus electoraal moeten ontdoen van lieden die de politiek correcte vorm van onnozelheid aanhangen en daarmee ons de das omdoen.

De partij van Geert Wilders – de PVV – moet absoluut veruit de grootste worden.

PVV normale grootte

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, betutteling, Censuur, cultuurrelativisme, democratie, Desinformatie, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

46 reacties op De partij van Geert Wilders – de PVV – moet absoluut de grootste worden

 1. Japio zegt:

  Daar is geen woord Chinees bij, volledig mee eens. We gaan ons niet laten vertellen wat we moeten denken of ergens wat van te vinden. Tis toch zgn een democratie hier en geen dictatuur. Ik stem PVV en niets anders, een stem op een andere partij is een stem op de ondergang punt.

  Like

 2. leefbarbaar zegt:

  Probleem; ook als de PVV de grootste partij wordt, dan is nog steeds de politie in handen van de PvdA.
  Dit gaat nog jaren duren……………….

  Like

  • jantjeuitnl zegt:

   Politie agenten zijn echt niet gek. Sterker, die staan met hun poten midden in de drek, maar mogen niet aanpakken van hun meerderen. Met een grote PVV zullen ze zich veel meer gesteund voelen.

   Like

  • C.A.Barstow zegt:

   Deze keer ben ik het niet met je eens ”leefbarbaar”, de PvdA heeft volgend jaar amper nog 5 a 6 zetels, die hebben dus niets meer in de melk te brokkelen, één van de belangrijkere zaken die moeten worden aangepakt is het absoluut geheel vervangen van die linkse kliek volks en rechtspraakverraders in het gehele justitieel apparaat, de politietop niet uitgezonderd..
   En hierbij heb ik nog een wens, in plaats van criminelen over de bol te aaien en hen als slachtoffers te behandelen, dat idiote linkse mensbeeld is volkomen achterhaald, dient er in Nederland weer gestraft te worden, zwaar gestraft te worden.
   Daarnaast, en ik maak er geen geheim van, ben ik voor herinvoering van de doodstraf en wel met een terugwerkende kracht van 20 jaar, criminelen en misdadigers die medemensen moed en vrijwillig, met voorbedachte rade van het leven beroven verspelen zelf volledig het recht om verder te leven en verdienen geen genade, daarbij dienen we zeker niet te vergeten dat ook de nabestaanden van de staat verwachten dat er werkelijk RECHT gesproken wordt en niet recht geluld wordt wat krom is.
   Er dient aan de nabestaanden recht gedaan te worden en een zekere mate van wraakoefening behoord daar ook bij.

   Like

   • leefbarbaar zegt:

    Beste,
    zolang iedereen op topbanen aanspraak kan maken vanwege het lidmaatschap van hun partij, zitten wij met een probleem.
    De PVV kan onmogelijk mensen ontslaan vanwege dat lidmaatschap.
    En ontslaan vanwege wanprestaties is moeilijk omdat men gewoon is valse rapporten en valse verklaringen af te leggen en er zijn zoveel vergaderbeunen, dat vrijwel niemand ergens voor verantwoordelijk is.
    Daar zijn we niet zomaar van af.

    Like

  • NEE HOOR WE MAKEN HUN WEEN KOPJE KLEINER ZOALS HUN ONS KLEIN GEMAAKT HEBBE

   Like

 3. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Het maakt me trots hier steeds vrijuit te lezen
  hoe mensen als Henk V. niet aarzelen te verwoorden
  wat onze Machthebbers het liefst zouden vermoorden…
  omdat zij DIT van Ons Volk…het allermeeste vrezen !
  .

  Jasterke
  .

  Like

 4. Hendrik M. zegt:

  Henk V. wat legt u het helder en klaar uit, gewoon zoals het is!
  Zelfs de mohammedaanse lezers zullen het hiermee gewoon eens zijn.
  Ja, ik stem op Geert Wilders en hoop op 76+ zetels.

  Like

 5. Dat moet hij ook, Henk, daarover is iedereen het hier unaniem eens.
  Maar ja, hoe bewerkstellig je dat?
  Behalve, dat we nu al meerdere malen hebben meegemaakt, dat de peilingen er goed uitzagen,maar de verkiezingsuitslagen dan weer tegenvielen, moet je zo langzamerhand -wat tot niet zo lang geleden in Nederland ondenkbaar leek- zelfs rekening gaan houden met stemfraude! Niet zozeer met als doelstelling de kiesresultaten van Links op te krikken, maar wel om die van de PVV te drukken. Het gemeenste van het gemeenste, qua werkwijze, maar gaandeweg lijkt het helaas al minder ondenkbaar, dat dit echt plaatsvindt.
  Het is waar, dat Links terrein begint te verliezen, maar daarom juist: Een kat in het nauw maakt rare sprongen!
  Het is niet voor niets, dat we ervaren, dat stukje bij beetje de \vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt: Het begint door te dringen, dat de multikul – met name met inbegrip van de islam niet te realiseren valt, dús willen ze het forceren. En té veel mensen weigeren tot nu toe, dat te zien.
  Zonder nou direct te beweren, dat je dat zou wensen, is de enige manier om genoeg ‘zwevende kiezers’ definitief óm te krijgen: Een catastrofe zoals “Keulen” of “Parijs,” maar, dat is ook belangrijk, híer in NEDERLAND: Hoe krankzinnig ook, slechts één of hooguit twee grenzen er tussen en men ervaart het alweer half en half als een ver-van-mijn-bedshow.
  Wrang genoeg lijkt het er op, dat een zware aanslag of iets van dien aard binnen ONZE grenzen waarschijnlijk hèt middel zou zijn om de PVV althans afdoende te laten groeien.
  Wilders hééft weliswaar gelijk, maar té velen vertikken het tot nog toe om het hem ook te géven.
  http://depatriotten.weebly.com/

  :

  Like

 6. Cathja zegt:

  Volledig mee eens! Het is de waarheid.

  Like

 7. Driek zegt:

  U heeft dat mooi en duidelijk neergeschreven, meneer Henk V. Ik hoop dat vele Nederlanders kennis nemen van uw interessante artikel. Ja, zoals u schrijft: wij zullen ons dus electoraal moeten ontdoen van lieden die de politiek correcte vorm van onnozelheid aanhangen en daarmee ons de das omdoen.
  Doch zie dat maar eens voor elkaar te krijgen! Als ik lees wat die Lodewijk Asscher weer uitkraamt, dan kan ik alleen nog maar met mijn hoofd op mijn bureau bonken. Ongelooflijk. Die man begrijpt er werkelijk helemaal niets van. Heeft natuurlijk ook geen letter in de koran gelezen. Domme man hoor. Neen, het is mij zwaar te moede.

  Like

 8. jungleelephant zegt:

  Goed geschreven en helemaal mee eens!Weg met dat uitschot dat zich “elite”noemt!

  Like

 9. Prima tekst. Helemaal mee eens!

  Like

 10. C.A.Barstow zegt:

  Een sterk en helder stuk.
  En inderdaad 42/43 zetels voor de PVV is te weinig, de linkse elitaire volksverraders plus de rechtse partijen die, als het maar tegen de PVV is net zo links blijken te zijn, zullen alle ge- en verschillen aan de kant schuiven om zich als één blok land en volksverraders tegen de PVV te keren en o.a. voor een verachtelijke islam barbaren onderdrukking, voor verloedering en verarming te kiezen, om te kiezen dat ons land terug zakt naar de middeleeuwen.
  Voor de PVV moeten het echt minimaal 50/60/70 zetels worden.
  Ons Nederland moet op een compleet andere koers gezet worden willen wij niet ten onder gaan.
  En we gaan ervoor, we gaan er vol tegenaan!!!
  STEM PVV, STEM GEERT WILDERS.

  Like

 11. Pegidafan zegt:

  De islam zal zich nooit aanpassen aan niets en niemand , er is maar een manier , wij moeten ons aanpassen aan hun . Maar dat gaat nooit gebeuren , al zijn er al veel vlakken waar we al veel te veel concessies hebben gedaan . Het doordrammen , klagen en hun zin doordrijven is al veeeeeeel te ver gegaan . Ik snap daarom ook niet waarom er niet meer mensen bij de pegida demo zijn. Heb net op het net naar demo’s in Polen gekeken 150000 mensen bij elkaar , daar word je jaloers van . Toch blijft het mijn droom dat wij straks ook zo staan , zij aan zij . In Polen hebben ze een veel groter patriottisch gevoel dan in Nederland , daar durven ze op te komen voor hun land , cultuur etc etc. Hier is ons altijd aangepraat dat , dat slecht zou zijn . De linkse landverraders hebben onze maatschappij zo ingericht dat veel mensen niet voor hun mening uit durven komen , daar ze gelijk uit worden gemaakt voor fascist of discriminator . Een vals schuld gevoel om het volk de mond te snoeren . In Polen hebben ze daar geen last van , dat volk is trots op hun land , cultuur en geschiedenis en op zichzelf , geweldig . Hoop dat hier ook snel de kanteling komt en de mensen weer trots zijn op hun vaderland , op de daden , en op de dingen die ons land hebben gemaakt wat het was in de jaren 60 . Een land van gemoedelijkheid , rust , vrede , samenhorigheid , veiligheid , vindingrijkheid , wereld reizigers , en touwtjes uit de brievenbus . DAT LAND MOET TERUG , alleen met iets minder gemoedelijkheid, maar met vastberadenheid , met strijdbaarheid en doorzettingsvermogen en bovenal SOLIDARITEIT.

  Like

 12. Pegidafan zegt:

  MAAK GEERT WILDERS DE GROOTSTE .

  laten we zorgen voor een eerlijke telling met de verkiezingen .
  Want we blijven toch niet dom .

  Like

 13. Elena zegt:

  Schijt aan de politie, zolang men niet oproept tot geweld…niets aan het handje.
  Politie heeft ook een gezin…die zorgen hebben om het welzijn van hun kinderen en vrouwen.
  Behalve als de politie bestaat uit anders gelovigen…dan kan men beter emigreren naar elders.

  Hopelijk wordt de PVV de grootste partij….maar eerst zien dan geloven.
  De vorige verkiezing was de PvdAlahlala ook terminaal..na de verkiezing werden zij op 2 na de grootste.
  De PvdAllahlala…is nu bezig de moslims te pamperen om vooral hun kont op zachte warme pluche te behouden.

  Weg met de PvdAllahlala !!!

  Like

 14. kruisridder zegt:

  Van mij wordt de PVV veruit de grootste. Hopelijk met de grootst mogelijke absolute meerderheid zodat we alleen kunnen gaan regeren ZONDER rekening te houden met ANDERE partijen en hun kiezers.

  Like

 15. delamontagne zegt:

  Er is in nL altijd zoveel medeleven met de achtergestelde, vervolgde, arme, deerniswekkende medemens.
  Maar als je ,t goed volgt, moet dit wel de “gekleurde-medemens” zijn.
  Waarom hoor/lees of zie je nauwelijks iets van de arme BLANKE Z-Afrikaners die in “bidonvilles” wonen.
  De z.g.n blue-collar-workers; industrie-arbeiders die door zwarte arbeiders van hun plek zijn verstoten.
  Een filmpje van zo,n krottenwijk [ er zijn er 460 ] (totaal 1 miljoen mensen wonen zo ),waar alleen arme blanken wonen.
  Waarom kunnen die niet naar EU, ,t zijn tenslotte afstammelingen van Europeanen…………….

  Like

 16. Roeland zegt:

  De PVV is de enige democratische partij waar ik op ga stemmen. Jammer, dat je er geen lid van kunt worden. Begrijpelijk, maar jammer.

  Like

  • Taljaard zegt:

   @Roeland
   En dan bij een expliciet vijandige socialistisch gezinde overheid en ambtenarenapparaat als zodanig geregistreerd staan?
   Dan vraag je om een deurbel in de nacht en een donkerblauwe Audi met belastingvrije nummerplaten in je straat waarin de rooien en eurofielen je zullen afvoeren.
   Mijn oudoom is tijdens de oorlog in de handen gevallen van de Nederlandse (!) SD. Die trokken hem met een tang en zonder verdoving al zijn tanden uit en sloegen hem met een hamer de vingers en tenen tot moes.
   En geloof maar gerust dat er onder de rooie autoriteiten nu ook nog meer dan genoeg figuren te vinden zijn die zich daar graag voor lenen.
   Zie bijv. Joop van Riessen.
   Die willen u ”mollen”.
   Nee dus.
   Laat de PVV maar mooi een partij zonder geregistreerd ledenbestand blijven.

   Like

 17. Avidia zegt:

  Ik hoef ergens niet lid van te zijn om te steunen, ik heb een hekel aan ergens lid van te zijn, aanmelden registreren enz, ba!!! Na teleurstellingen weer afzeggen, een gedoe voor niets. Het is juist goed van de PVV om geen leden te hebben, hij heeft gewoon veel aanhangers, dat is veel beter. Leden kunnen hun wil opleggen, daar moeten we niet heen willen.

  Like

 18. joga zegt:

  Morgen weer een de Hondt-peiling. Hoewel ik al jarenlang in zijn panel geregistreerd sta als PVV-r , krijg ik hooguit eens per jaar een uitnodiging om mee te doen. Deze week WEER niet omdat de pvda zichzelf deze week gediskwalificeerd heeft met de GEERT WILDERS -uitlatingen , waardoor de PVV weer 5-10 zetels zou moeten winnen. Maar de Hondt weet precies wie er PVV stemmen (hij vult dit zelfs zelf al in voor mij in zijn enquete) dus heeft alle gelegenheid tegenstanders van de PVV wel uit te nodigen en aanhangers van de PVV niet. Dus zal er weer weinig veranderen, omdat de pvda zijn enquete betaalt, hetgeen een volledige tegenstelling tot gevolg heeft tot de keuze van het Nederlandse volk op dit moment. Dus laat u niet meer belazeren, want het werkelijke te verwachten zetelaantal van de PVV zal nu ruimschoots meer dan 50 zijn en counting. Kan Elsevier, E.J.Bron of GEENSTIJL niet elke week een peiling organiseren voor een 2e kamer-verdeling? Dan zien we pas een echte tussenstand zonder linkse manipulatie met elke week veel te veel zetels voor de groen-links idioten.

  Like

 19. Republikein zegt:

  Zeer duidelijk verhaal, voor iedere boerenlul boven en beneden de rivieren te begrijpen.
  De schrijvert wordt bedankt.
  Even serieus, fijn artikel, mooi geschreven.
  Wij zijn niet gek.

  Like

 20. Joshua zegt:

  Henkske V, goed geschreven.
  Mijn complimenten.

  Like

 21. De PVV wordt nooit de grootste omdat het niet van belang is hoeveel er op stemmen maar wie de stemmen telt. PVV-stapels stembiljetten waar een PvdA-biljet op wordt gelegd zodat de hele meuk als PvdA wordt geteld. Hele kliko’s met PVV stemmen die tijdens de rit worden omgeturnd in GroenLinks. Stemcomputers die op het scherm PVV laten zien maar in de database PvdA opslaan. Er zijn miljoenen trucs om de zaak te flessen. Dus dat hele stemgebeuren hier is een toneelstuk. Het is niet voor niks dat de GeenPeil voor het referendum om waarnemers van de OVSE heeft gevraagd.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Breinbrouwsels: 08.15. uur. Inderdaad verkiezingsfraude! Ik heb op dit blog, van onze gewaardeerde Hr. Bron, vaker gezegd, dat de RODEN en de politieke-elite, hun “vrindjes”, in de verkiezingslokalen zetten! Dat is hetzelfde als “de kat op het spek binden”. Tevens doen deze politieke smeerlappen gevolg geven aan wat de communist Lenin over verkiezingen zei: ” De mensen kunnen stemmen wat ze willen, dat maakt niets uit, wel WIE de stemmen tellen”. Einde citaat uit 1920!

   Like

 22. Beetje off topic, hoewel……:
  Onze medereageerster Helena heeft me gisteravond rond kwart over elf nog gemaild:
  Ze heeft in Enschede 7 uur vastgezeten op het politiebureau: Ze was één van de 6 aangehouden demonstranten!
  Een van de anderen was de zoon van Asje Bello.
  Wat er bij Helena achter zat weet ik op dit moment nog niet, maar na de berichten te zijn nagegaan, vermoed ik, dat zij het was, die door een ‘stille’ er zomaar is uitgepikt om onbekende reden, misschien voor het dragen van het Pegida-spandoek, dat in beslag werd genomen vanwege het hakenkruisje DAT DOOR HET FIGUURTJE RECHTS NOTA BENE SAMEN MET ANDER AFVAL IN DE AFVALBAK WORDT GEGOOID! (De politie zou de context later bekijken.)
  Ze zóeken gewoon iets! Daar kan Helena nu van meepraten.
  Laten we dit op ons zitten? Óp naar Amsterdam, of waar dan ook heen over 2 weken!
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  Henk V, prima verwoord, waar democratie voor dient te staan. Van LINKS mag men een mening hebben, echter alleen als die overeenkomt met hun ideologie, en hetzelfde zien we helaas bij de politiek-correcte partijen. Waardering Henk, en ik denk nu aan het mooie duitse lied: ” Die Gedanken sind frei…”.

  Like

 24. Wachteres zegt:

  https://ejbron.wordpress.com/2016/01/09/hafid-bouazza-we-zijn-zo-tolerant-dat-het-kruiperig-wordt/

  Hafid Bouazza: “We zijn zo tolerant dat het kruiperig wordt.”

  ‘Veel westerlingen willen het maar niet begrijpen, maar in de Arabische wereld krijgt een jongetje met de paplepel mee dat hij meerdere treden boven zijn zus staat’, zegt Bouazza. ‘Zo is dat in de islamitische cultuur, een cultuur van machismo. We spreken hier over veertienhonderd jaar indoctrinatie.’ De toon van het gesprek is gezet.

  Of de daders in Keulen asielzoekers, vluchtelingen dan wel Duitsers van allochtone origine waren, is volgens Bouazza de hamvraag niet. ‘Het blijft toch even verschrikkelijk? Als het om allochtonen gaat die al jaren in Duitsland wonen, dan hebben ze in die tijd nog geen molecule beschaving meegekregen. Gaat het echt om nieuwkomers, dan tonen die geen enkele deemoedigheid of dankbaarheid jegens de Duitsers.’

  ‘In september heb ik in een opinieartikel al voorspeld dat aanrandingen en verkrachtingen, als gevolg van massa-immigratie, niet uit te sluiten vielen. In elke mediterrane machocultuur beschouwt de man zijn moeder als heilig, zijn grootmoeder als onaantastbaar, en gelooft hij dat zijn zussen verschillende treden onder hem staan.’

  ‘Het is treurig om vast te stellen, maar het Westen is zijn ruggengraat allang verloren. De Tweede Wereldoorlog heeft Europa met een schuldgevoel opgezadeld en de gevaren doen inzien van slaafse volgzaamheid en xenofobie. Europa wil nu graag tolerant zijn, maar die tolerantie is kruiperigheid geworden.

  Like

 25. joga zegt:

  De pvd allochtonen en de vvd hebben ook leden evenals die andere neppartijen en wat hebben die ons gebracht: Nederland op de rand van de afgrond. Daarom alleen PVV !

  Like

 26. Jan zegt:

  islamitische negers trappen blanke Franse vrouwen in elkaar

  Zo wordt je vanzelf racist, pardon, je wordt er toe gedwongen het te zijn.

  Like

 27. Pegidafan zegt:

  Helemaal met jullie eens , alleen zouden we nog iets meer punten moeten hebben die Geert naar voren gooit dan alleen de islam . Een heel goed punt zou zijn , het terug dringen van de macht van de zorgverzekeraars . En het terug draaien van hoe het nu is naar het ziekenfonds van vroeger . Dat is een doorn in het oog van zoveel Nederlanders , daar hoor je iedereen over op het werk , op verjaardagen , waar je komt . Het lijkt mij dat daar nog heel wat stemmen mee gewonnen zouden kunnen worden . Vroeger betaalde we 100 gulden voor je hele gezin , en nu met twee kinderen boven de 18 betaal je 500 euro , dat is meer dan een vertienvoudiging van je ziekenkosten . Keihard aanstippen in de campagne , dit zijn zaken die mensen heel hard aangaan en voelen in hun knip . Wat Geert altijd al doet is het aanstippen van de problemen voor onze ouderen , wat overigens een hele grote schande is voor ons land , hoe die mensen behandeld worden . Dat vind ik super van Geert , hoe hij voor hun opkomt . Zij zijn juist de trots van ons land , die generatie heeft zoveel ellende meegemaakt , die verdienen een rustige onbezorgde oude dag. Daartegenover hebben wij in een paradijs geleefd , al die decennia .
  Tot ons mooie landje vol begon te stromen met het het geweldige volk uit het atlasgebergte en ander exotische plekken , toen was het over met de rust .
  Ik ga ook voor de 76 zetels voor Geert en de PVV .
  En voor 150000 demonstranten bij Pegida .

  Like

 28. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg zegt:

  Dit is op IdentitairVerzet OZL herblogd.

  Like

 29. Henk.V zegt:

  Dank voor jullie reacties!

  Like

 30. Pingback: Wij staan een GOEDE TOEKOMST voor. Voor onszelf, voor ons nageslacht, voor ieder die van harte NEDERLANDER wil zijn. | E.J. Bron

 31. Pingback: HET DOORGEEFLUIK (18) | voorzieners

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s