Algemene Europese beschouwingen

Screenshot_37

(Door: Marjolein Faber)

Hieronder de inbreng van Marjolein Faber (PVV) betreffende de Algemene Europese beschouwingen van vandaag (08-03-2016) in de Eerste Kamer.

Voorzitter,

het Five President rapport is geschreven door Juncker in nauwe samenwerking met Tusk, Dijsselbloem, Draghi en Schultz. In dit geschrift van deze bende van vijf, vijf zelfbenoemde presidenten, is te lezen hoe het Nederlandse volk monddood gemaakt moet worden en geknecht. Wij mogen dan wel één keer in de vijf jaar gaan stemmen voor het Europees Parlement. Maar voor wat, voorzitter? Een parlement dat enkel ja of nee mag zeggen over voorgekookte Europese wetgeving afkomstig van de niet gekozen Europese Commissie.

De kiezer komt amper zijn stoel uit om naar de stembus te gaan om de politieke elite in het Europese zadel te houden, wier grootste nachtmerrie de groeiende aanhang van de anti-EU partijen is. Oftewel de populisten, die wél naar de kiezers luisteren.

Voorzitter, deze populisten moeten koste wat het kost gestopt worden. En men heeft iets gevonden. Als je het spel niet kan winnen, ga je de spelregels veranderen. Want het vleugellamme Europees Parlement , is een instrument gegeven, het aanpassen van de Europese verkiezingsprocedure.

Voorzitter, bij gebrek aan zelfreflectie, een geschenk uit de hemel! Want laat het Europees Parlement nu wel bevoegdheid hebben de eigen verkiezingen te hervormen, waarschijnlijk aan hem gegeven om de schijn van democratie op te houden.

Het Europees Parlement wil middels deze hervorming invloed hebben op de samenstelling van de kandidaten op de verkiezingslijsten en het sturen van de uiteindelijke verkiezingsuitslag met behulp van gemeenschappelijke kiesdistricten en kiesdrempels.

Voorzitter, ik zie de bui al hangen. Op slinkse wijze kunnen EU-kritische partijen zo maar buitenspel gezet worden. Vorig jaar was nog te zien hoe door districtenstelsels Front National en UKIP buitenspel werden gezet.

Kennelijk brengt dit de Europese elite op ideeën en zijn ze behoorlijk in paniek. En dan hebben ze ook nog het lef om te zeggen dat deze hervormingen de democratische dimensie van de Europese verkiezingen versterken en de betrokkenheid van de kiezers vergroten. Voorzitter,de burger wordt hier gewoon belazerd! De burger mag stemmen, maar wel zolang het past in het EU-project!

Voorzitter, terug naar het rapport van de bende van vijf.

Na de economische unie en monetaire unie, waarmee eerst onze gulden werd afgepakt, staat ons de politieke unie te wachten. Een politieke unie die de monetaire unie moet stutten, die de instorting nabij is. Heel sluw wordt er in het rapport niet geschreven over het overdragen van soevereiniteit, maar over het delen van soevereiniteit met gemeenschappelijke instellingen. Hoe kan een land soevereiniteit nu delen? Soevereiniteit houdt in volledige zeggenschap. Het delen van soevereiniteit is volslagen prietpraat. Deze gemeenschappelijke overheidsinstellingen zouden al voor een groot deel klaar staan om deze soevereine taken over te nemen.

Voorzitter, dit houdt in dat er sluipenderwijs een politieke staatsgreep gaande is, zodat ongekozen EU-bestuurders nog meer gaan beslissen over onze nationale begroting en ons economisch beleid. Economische structuren en sociale zekerheidsstelsels zouden dan zogenaamd gemoderniseerd worden. Dit heeft niets te maken met modernisering, het is gewoon terug naar het totalitaire systeem à la DDR, waar men geloofde in een centraal aangestuurde maakbare samenleving, waar democratie alleen maar lastig was en de burgers allemaal even arm werden.

Voorzitter, de lonen zullen gelijk worden getrokken. Dus verlaagd. De sociale zekerheid uitgekleed, net als de burger zelf. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, zet de EU, met in het kielzog kabinet Rutte II, de grenzen wagenwijd open, zodat kansloze economische migranten, aangemoedigd door de in de DDR opgegroeide bondskanselier Merkel, Europa binnen marcheren.

Voorzitter, volgens de president van de ECB, Mario Draghi, zorgt de migratiestroom voor extra economische groei, omdat de overheden meer moeten gaan uitgeven. Maar voorzitter, wat geven zij uit? Gewoon belastinggeld! Het klopt dat al deze migranten consumeren, zij moeten allemaal eten, wonen, naar de dokter. Maar wie gaat dat allemaal betalen? Het heden en verleden laat zien dat een groot deel van deze migranten afhankelijk is van een uitkering.

Voorzitter, en het blijft maar doorgaan, met honderdduizenden stromen zij binnen, op zoek naar de vleespotten van Noordwest-Europa, die gevuld worden door de werkende burgers, waarvan de pensioenleeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting. Dus doorbuffelen Henk en Ingrid, tot jullie er bij neer vallen! Ieder weldenkend mens snapt dat open grenzen en sociale zekerheid niet samen gaan.

Snapt de regering dit nu niet of wil ze het niet snappen? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, in de begroting 2016 was een schatting gemaakt van 26.000 asielzoekers voor dit jaar. Deze schatting was gewoon misleidend. Al op 16 september 2015, dus zelfs vóór de Algemene Beschouwingen die in de Tweede Kamer werden gehouden, was de minister-president op de hoogte van een heel andere prognose, en wel 93.000 asielzoekers per jaar voor 5 jaar lang. In totaal 465.000 economische vluchtelingen, die allemaal gebruik gaan maken van onze sociale en maatschappelijke voorzieningen.

Voorzitter, ook mijn collega senator Van Strien stelde de te lage inschatting bij de Algemene Financiële Beschouwingen in november 2015 aan de orde en werd daar weggehoond, terwijl men wist dat hij gelijk had. De Minister van Financiën schroomde niet, net als de Minister President de werkelijke cijfers onder de pet te houden. Zou het soms regeringsbeleid zijn? Is dit nog het enige wat deze coalitiepartners bindt?

Voorzitter, ik zou graag van de minister weten hoe hij dit “onder de pet houden” noemt. Is dit gewoon liegen, de Kamer onjuist voorlichten, of bestaat hier ook een Orwelliaans eufemisme voor?

PVV normale grootte

Voorzitter, de minister-president hield de cijfers onder de pet, omdat hij gewoon met zijn vingers tussen de Turkse draaideur zit. De Europese Unie heeft ons lot in handen gelegd van de Turkse dictator Erdoğan door een dramatisch slecht akkoord te sluiten. De EU gaat 3 miljard euro betalen om de leefomstandigheden van Syrische vluchtelingen in Turkije te verbeteren. Als het geld op is, stort Europa bij. Een carte blanche!

Hoe de minister-president dit een goede deal kan noemen, is een compleet raadsel. Als iemand een dergelijke deal afsluit in het bedrijfsleven wordt hij of zij op staande voet ontslagen. En alsof het nog allemaal niet genoeg is, sluit de minister-president dergelijke deals met Jordanië en Libanon niet uit. Maar ja, wellicht gloort er een mooie Europese baan voor hem aan de horizon. Dat zou het een en ander verklaren.

Een vraag aan de minister is: is er een plafond afgesproken voor de EU-bijdrage aan Turkije inzake dit akkoord? Graag een reactie.

Voorzitter, door het akkoord kunnen Turken vanaf oktober 2016 visumvrij reizen naar de EU-lidstaten. Kunnen ze alvast wennen als Turkije lid wordt van de Europese familie, want ook de onderhandelingen over de Turkse EU-toetreding krijgen een herstart. Of zijn ze nooit gestopt?

Met zijn petje in zijn hand mag de minister-president lunchen met de Turkse premier (Ahmet Davutoğlu) op het Catshuis om vervolgens op de Turkse televisie voor gek te worden gezet door Erdoğan die dreigt met de woorden: “De tijd kan komen dat Turkije de poorten naar Europa openzet voor migranten.”

Voorzitter, dat wordt nog wat als het islamitische Turkije daadwerkelijk tot de EU toetreedt met een snelgroeiende bevolking, die nu al bijna 80 miljoen mensen telt. Turkije kan dan zomaar het grootste land binnen de Europese Unie worden  Voorzitter, ik kan u op een briefje geven dat Erdoğan daar echt niet bescheidener van wordt.

De EU laat zich in een spagaat drukken. Of Erdoğan zet de grenzen naar Europa open voor miljoenen economische vluchtelingen uit islamitische landen óf Europa moet toestaan dat er 80 miljoen Turken visumvrij Europa in kunnen reizen.

Voorzitter, de keuze is: nog meer islam of nog meer islam. En voorzitter, maak u zelf niet wijs dat er zoiets is als gematigde islam. Om Erdoğan nog maar eens te citeren: “Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” Het zijn de woorden van een bij uitstek deskundige in deze. Of, zo vraag ik de minister: Liegt Erdoğan? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, ondertussen wrikt Turkije de achterdeur open door ijverig aan een netwerk van moskeeën te werken. Moskeeën, die Erdoğan “onze kazernes” noemt en gelovigen “onze soldaten”. In Nederland ontvangen deze moskeeën financiële middelen van de Turkse overheid via Diyanet. Diyanet betaalt en stuurt imams naar moskeeën binnen de EU en vanaf oktober 2016 visumvrij! Het is niet moeilijk in te denken met welke boodschap deze imams op pad worden gestuurd, denkende aan het gezegde “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Deze vooruit gestuurde imams bereiden de islamitische zaak voor en zullen het bedje spreiden voor miljoenen moslims die in aantocht zijn.

Het plan van Erdoğan is niet het uitbreiden van de EU met Turkije, maar om Turkije uit te breiden met de EU! En door gebrek aan ruggengraat en leiderschap van de Europese elite wordt het herstel van het grote Ottomaanse Rijk zomaar in de Turkse schoot geworpen.

Voorzitter, het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de stuurloze EU kraakt in haar voegen. De Duitse overheid verwacht tot 2020 3,6 miljoen migranten! Dat is jaarlijks meer dan een half miljoen gelukzoekers! Alleen dit jaar zijn er al 110.000 migranten aangekomen in Europa, in twee maanden tijd!

Door gebrek aan Europese regie zijn er enkele nationale parlementen die zelf weer het heft in handen nemen. Zij zien de ontwrichtende werking van deze migranten tsunami. Er worden hekken gebouwd, bepaalde bevolkingsgroepen geweerd, dag-quota ingesteld voor asielaanvragen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil zelfs de stem van het Hongaarse volk horen middels een referendum over het Europese plan dat verdeling van vluchtelingen over de lidstaten betreft.

Voorzitter, ik rond af. De PVV zegt: “Genoeg is genoeg.”

Voorzitter, de EU is een mislukking. Zelfs het oorspronkelijke doel, namelijk economische samenwerking, wordt ondergraven door de onbeheersbare migrantenstroom die de hele EU ontwricht. (voorbeeld: Calais) De Europese elite is niet in staat om orde op zaken te stellen. Kabinet Rutte II praat, praat en praat, loopt blind achter de EU aan en siddert voor Erdoğan.

Voorzitter, het roer moet om. Het is tijd dat wij het belang van Nederland weer bovenaan zetten. Het is tijd dat wij gaan denken vanuit onze eigen kracht en het heft in eigen handen nemen. Wij moeten ons niet bang laten maken door dreigementen dat als wij uit de EU stappen het licht uit zou gaan. Dankzij de geografische ligging van Nederland, onze innovatie en onze werklust zijn wij de toegangspoort van de wereld tot Europa. En dat blijft zo.

Het licht gaat pas echt uit als wij mee blijven lopen aan de leiband van de bende van vijf en ons vervolgens uit laten leveren aan de gesel van de islam. Dan verdwalen wij pas echt in het duister.

PVV rood wit blauw

Door:
Marjolein Faber

Senator en Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid
Provinciaal Statenlid en Fractievoorzitter PVV Gelderland

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, PVV. Bookmark de permalink .

13 reacties op Algemene Europese beschouwingen

 1. Leo zegt:

  Helder en duidelijk !

  Like

 2. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Dit is nu een van de deskundige volksvertegenwoordigers die Nederland hard nodig heeft!

  Like

 3. Pingback: Algemene Europese beschouwingen | Kattukse Vrienden voor Israël

 4. Jean zegt:

  Die EU misdaadorganisatie MOET monddood én afgemaakt worden want die lafaards zijn Europa aan ’t uitmoorden om alzo te kunnen blijven parasiteren voor “eigen belang”.

  Like

 5. carthago zegt:

  Hele goede samenvatting van de heersende bende van vijf, in China twee decennia terug nog om zeep geholpen, maar in de Eussr een bejubelde naziclub.
  Als de meerderheid in de Eussr hierin blijft geloven, dan zijn de rapen echt gaar over een enkele jaren, gewoon een burgeroorlog.

  Like

 6. jungleelephant zegt:

  Geheel naar waarheid!Zou voor de hand liggen dat ze er iets mee doen,de stoethaspels van het Binnenhof,maar die hoop heb ik al lang laten varen.Dit is niet meer op een fatsoenlijke manier op te lossen!Dus dan maar op de harde manier een uitweg forceren,want de deal met Erdogan was toch hopelijk de druppel!

  Like

 7. ieznogoedh zegt:

  geen speld tussen te krijgen.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Mevrouw Faber heeft volkomen gelijk. En het bewijs is duidelijk geleverd, dat de EU, niet meer of minder is, dan een communistisch rood gedrocht. Ik vergelijk figuren als Juncker, Merkel, Verhofstad, met de rode partijbonzen in de voormalige Sowjet-Unie. De EU is ONS ONGELUK!

  Like

 9. Zonder meer uitstekend gebracht, Marjolein,
  Al blijf je een roepende in de woestijn!
  Pas als de discussie voorgoed is gesmoord,
  Het welzijn verstoord en de volkswil vermoord,
  zal men zuchtend horen zeggen,
  -Zonder dat uit te hoeven leggen-
  “hadden wij maar beter naar al die PVV ‘ers gehoord.”
  (Zo, ik ben dan waarschijnlijk géén R. Kroonenberg -Jasterke- maar ik vind het voor een keer toch wel een lollig rijmpje.)
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 10. N.E. Derlander zegt:

  Mevrouw Faber verwoordt hier uitstekend wat meer dan 2 miljoen PVV stemmers ook zo denken.

  De 138 (150 -/- 12 Tweede Kamerleden) hebben het afbraakkabinet Rutte II in de afgelopen jaren rustig z’n gang laten gaan. De Gutmenschen (zo humaan voor alle vluchtelingen, maar zo inhumaan voor de oudere en zieke Nederlander) krijgen straks een koekje van eigen deeg van… de Erdogan en de EU.

  PVV stemmer van het eerste uur, die met lede ogen aanziet hoe Rutte II en de 138 de Nederlandse belangen een slechte dienst hebben bewezen en bewijzen. Vraag is: komt dat voort uit domheid of uit boosaardigheid?

  Like

 11. Qvic zegt:

  De E.U. heeft tot nu toe alleen verslechtering voor de gewone bevolking van Nederland gebracht.
  De belasting druk is met meer dan 50% omhoog gegaan. Van 1 Euro (2,20371 gulden) kunnen we nog niet eens het zelfde kopen, wat toen 1 Gulden koste. De lonen zijn nagenoeg op het zelfde niveau gebleven (jaren op de nullijn blijven staan) Dus onze lonen zijn met ongeveer 50% indirect naar beneden gegaan. De bevolking heeft ook vele vrijheden en privacy moeten inleveren onder het mom van veiligheid. Vrijmeningsuiting wordt nu vaak gelijk gesteld als of je een racist of rechtsextremist bent, vele gewone woorden worden nu zelfs als discriminatie bestempeld, zo ook met de Nederlandse cultuur wordt soms al als haatdragend of als provocerend ondervonden door de politiek correcte mensen, tot hoe ver moeten wij ons in het nauw laten drijven en ons inschikken. Door de nu ongebreidelde islamitische import analfabeten, die hier hun wijsheden ons op de mouw willen spelden en die hier alles gratis krijgen van onze afgeperste belastinggelden en dat zij altijd het slachtoffer zouden zijn, ongeacht of zij de daders zijn en daarom vooral in de watten gelegd moeten worden omdat ze zielig zouden zijn. Dit wordt het gewone volk wijs gemaakt door de rosse brildragers die in Den Haag zitten, die we gemakshalve 2e kamer noemen. Door de overheid en de E.U. worden telkens nieuwe regeltjes en wetten verzonnen waar de autochtonen bevolking aan moeten houden en strak met TIPP is het einde helemaal zoek. Dan gaan de lonen en de werkomstandigheden nog verder onderuit, zo ook het gehele sociaal stelsel en de gezondheidszorg voor de autochtonen en je privacy wordt dan opgeheven, alles wordt vercommercialiseerd ook de basis behoeftes zo als water komt in privé handen. Democratie is nu al ver te zoeken in de samenleving, maar dan kennen we dat woord alleen nog uit boeken. Want dat wordt veelal als lastig beschouwd door de linkse kerk van politiek correcte mensen en door het internationale bedrijfsleven. Winst is dan het enige wat telt bij deze bedrijven. Door deze bende van 5 behoeven internationale bedrijven maar alleen maar met de E.U. iets te regelen (liefst onder de tafel politiek drijven) i.p.v. elke lidstaat die dan democratische erover moet gaan stemmen.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Mooi gesproken, de complimenten.
  Maar wel in een zaal met filantropen, in de slechtste zin van het woord.
  Afschaffen die kutkamer, het zijn wolven, geldwolven in schaapskleding, en wij worden sinds heugenis[1848] voor malle Pietje gehouden.
  Ik wil het hakblok terug.

  Peerd van ome Loek[s].

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s