16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen

Screenshot_14

(Door: Alex Charles – Vertaling: E.J. Bron)

Geef het gerust toe. Diep van binnen bent u bang. U hebt veel video´s en beelden gezien en de krantenkoppen gelezen. Miljoenen “vluchtelingen” zijn op weg naar de westerse landen. Miljoenen. Naar uw stad, gemeente, wijk. Daarbij voelt er iets niet echt goed. Het is een exodus die niet alleen Europa betreft, maar alle landen in het Westen. En hoewel u wilt geloven dat alles goed komt, bent u verbaasd . . . wanneer zal er een einde aan komen en wat zijn de ware redenen? Wij willen de feiten belichten en de echte waarheid aan u presenteren, die u onthouden wordt. Hier komen 16 redenen waarom de Afrikaanse “migrantencrisis” niet zo snel zal stoppen:

EuropeNews

1. De bevolkingsexplosie in Afrika

Bekijkt u de grafiek hieronder. Die verklaart alles.

Screenshot_15

Nog niet zo lang geleden had Europa een grotere bevolking dan Afrika en het Midden-Oosten samen. Maar deze dagen zijn al lang voorbij. We spreken nu van miljarden mensen in de komende decennia. Zo bekeken ziet de actuele “migrantencrisis” eruit als een druppel in een emmer water. Als de bevolkingsexplosie aanhoudt, dan zal de exodus uit Afrika zich ook intensiveren.

2. Eindeloze burgeroorlogen, stamvetes en religieoorlogen

Al tientallen jaren lang steekt Afrika in een moeras van conflicten. Helaas zal dit in de nabije toekomst ook niet veranderen. De onderstaande illustratie is afkomstig van Wikipedia en geeft de conflicten in de regio aan.

Screenshot_16

Dit is slechts een snapshot van de op dit moment voortdurende conflicten in Afrika:

 • Nigeria, Kameroen, Niger en Tsjaad – aanvallen door Boko Haram sinds 2009
 • Somalië – stam- en burgeroorlogen sinds 1991
 • Libië – burgeroorlog sinds met behulp van de NAVO het regime ten val werd gebracht
 • Soedan – burger- en religieoorlogen sinds 1955 (islamitische noordelijke Afrikanen tegen christelijke zuidelijke Afrikanen
 • Kongo – burger- en stamoorlogen sinds 2004
 • Nigeria – stam- en religieoorlogen sinds 1998

En de lijst kan naar believen langer worden gemaakt. Ondanks de financiële steun van de internationale gemeenschap, de humanitaire hulp en voortdurende vredesmissies lijken de conflicten in Afrika onoplosbaar.

3. Europa heeft geen functionerende kustwacht

In plaats van de kusten van Europa tegen illegale mensenhandel te beschermen, vangt de Europese kustwacht de boten met migranten op en brengt ze rechtstreeks naar Europa. Ja – dat hebt u goed gelezen. De Europese kustwacht fungeert als veerboot-service tussen Afrika en Europa. Volgens cijfers van het UNHCR hebben ongeveer 1,03 miljoen mensen alleen al in het jaar 2015, Europa bereikt door de Middellandse Zee over te steken. Het daadwerkelijke aantal is vermoedelijk veel groter, als je bedenkt dat zoveel mensen officieel helemaal niet geregistreerd werden.

Als voormalig lid van de kustwacht van de Verenigde Staten heb ik ervaring in het opbrengen van mensen die probeerden om via de Caribische Zee de VS binnen te komen. Het verschil is echter dat wij bijna iedereen weer teruggebracht hebben van waar hij gestart was (Haïti of Cuba). En diegenen die asiel aanvroegen, werden ondervraagd door iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zich op het schip bevond, die onmiddellijk controleerde of hun beweringen klopten. Op zee opgevangen en direct teruggebracht.

De Amerikaanse kust werd tegen illegale binnenkomsten bewaakt en dit scheelde de Amerikaanse regering (en de Amerikaanse belastingbetalers) miljarden dollars, want we brachten niet iedereen zomaar de VS binnen. Het is een politiek van gezond mensenverstand, maar gezond mensenverstand en EU-politiek schijnen elkaar uit te sluiten.

4. Afrikaans landen storten om verschillende redenen in elkaar

Ieder jaar stelt het Foreign Policy Magazin de “Fragile States Index” samen. Deze index gebruikt sociale, economische en politieke indicatoren om een volgorde vast te stellen hoe “fragiel” een land is. Al meer dan tien jaar lang wordt deze lijst gepubliceerd. Tragisch genoeg is er maar weinig veranderd. Op de illustratie hieronder uit het jaar 2015 zie je dat des te donkerder een land is hoe “fragieler”.

Screenshot_17

Het grootste deel van Afrika ligt mijlenver achter de rest van de wereld in alle belangrijke categorieën (sociaal, economisch en politiek). Ik voorspel dat er slechts zeer weinig zal veranderen in Afrika de komende jaren. Maar ook in Europa zal de situatie verslechteren door de komst van niet-Europese mensen: de hoogte in schietende criminaliteitscijfers, verkrachtingsepidemieën, voortdurende seksuele overvallen en toenemend terreurgevaar. Sommige mensen voorspellen zelfs anarchie en burgeroorlog.

5. De uitkeringen voor “vluchtelingen” in Europa zijn tienmaal zo hoog als het gemiddelde inkomen in Sub-Sahara Afrika

De regering in Duitsland stelt maandelijks € 670,- per “vluchteling” beschikbaar. De kosten voor woonruimte, gezondheid, voeding, onderwijs, transport en contant geld worden aan miljoenen mensen in heel Europa betaald.

Volgens cijfers van de Wereldbank bedraagt het gemiddelde inkomen van een Sub-Sahara Afrikaan $ 762, per jaar. Als je dit bedrag omrekent in euro´s, dan zou dit een maandinkomen van € 58,- betekenen. Als je dus asiel in Duitsland aanvraagt, dan is dat 11,5 maal voordeliger en hoef je niet eens voor het geld te werken.

Wat zou u in zo´n geval dus doen? In Afrika blijven en ongeveer € 58,- in de maand verdienen of . . . een mensensmokkelaar betalen, illegaal Europa binnenkomen en contant geld en sociale uitkeringen krijgen van € 670,- per maand (betaald door de Europese belastingbetalers)?

6. “Asielzoekers” worden beter behandeld dan de autochtone bevolking

Iedereen die in Europa woont, weet dat dit waar is. Dat maken ze iedere dag mee. Er bestaan standaards en wetten voor de autochtone bevolking en totaal andere standaards voor “asielzoekers”. Hier enkele voorbeelden:

In talrijke steden heeft de politie het volledig opgegeven “asielzoekers” aan te geven voor verschillende delicten. Tegenwoordig kunnen Europeanen, die op sociale media openlijk de vluchtelingenpolitiek bekritiseren, hun baan kwijtraken, opgepakt worden en de regering pakt hun kinderen af.

Terwijl Europeanen die op straat leven of geen werk hebben erom moeten vechten om te overleven, worden “asielzoekers” in huizen ondergebracht, op luxe cruiseschepen, in vakantiewoningen in de Alpen, in luxe hotels. Onlangs vroor in Italië een dakloze dood voor de deur van een viersterren-hotel waarin “asielzoekers” waren ondergebracht.

In de meeste Europese landen hoeven “asielzoekers” het openbaar vervoer niet te betalen (treinen, bussen, trams, metro) en ze gebruiken vaak de eerste klasse in treinen. Maar geboren Europeanen moeten een boete betalen en er wordt aangifte tegen hen gedaan als ze geen kaartje hebben.

Ook in ziekenhuizen worden “vluchtelingen” voorgetrokken boven autochtone Europeanen. De ziekenhuizen worden regelrecht overspoeld door de vele “asielzoekers”, van wie enkelen tropische ziektes hebben. Zo worden de gezondheidsstelsels in Europa in een crisis gestort.

7. Afgewezen “asielzoekers” hoeven niet bang te zijn voor uitzetting

Europa heeft duizenden asielaanvragen afgewezen. In een intacte wereld zou men deze mensen uitwijzen. Maar in de huidige wereld moeten de Europeanen politici met hun eigen belastinggeld omkopen. De Europese politici hebben Afrikaanse regeringen € 1,8 miljard geboden als ze hun eigen volk terugnemen, maar zij weigerden dit en eisten nog meer geld. Zelfs als hun landen hen terugnemen, gaan de meeste zelfs helemaal niet naar hun eerste verhoor. Ze duiken onder, gaan naar een ander Europees land en vragen daar onder een andere naam asiel aan. Het hele systeem is kapot.

Korte samenvatting:

1. De Europese belastingbetaler betaalt de Europese kustwacht om migranten op te pikken en hen rechtstreeks naar Europa te brengen (in plaats van de kusten te bewaken en de mensen daar naartoe terug te brengen waar ze vandaan kwamen).

2. De Europese belastingbetaler betaalt voor woningen, voeding, kleding, gezondheidszorg, transport en geeft miljoenen aan contant geld aan “asielzoekers” in heel Europa.

3. Als “asielzoekers” afgewezen worden, gebruikt men belastinggeld om Afrikaanse politici om te kopen om hun eigen volk terug te nemen.

4. Als Afrikaanse politici weigeren hun volk terug te nemen, dan betaalt de Europese belastingbetaler eindeloos door voor “asielzoekers” die in Europa blijven en sociale uitkeringen innen, zoals hierboven omschreven.

5. Hoewel zij dit allemaal betalen, worden de autochtone Europeanen in hun landen als tweederangs burgers behandeld, terwijl “asielzoekers” een voorkeursbehandeling krijgen en normaal gesproken boven de wet staan.

Klinkt dat als een functionerende samenleving? En dan wordt tegen de mensen gezegd dat, als ze niet meedoen, zij racisten of vreemdelingenhaters zouden zijn.

8. Als de Balkan-landen hun grenzen sluiten, zullen er nog meer mensen via de Middellandse Zee komen

Als de Balkan-landen in Oost-Europa hun grenzen sluiten, dan zal de nooit eindigende toestroom van de “asielzoekers” rechtstreeks door Afrika over de Middellandse Zee volgen. De exodus uit Afrika en het Midden-Oosten zal verder gaan, vooral omdat Europa haar kusten niet wil beschermen.

Screenshot_19

9. De mensen in het Westen denken dat we allemaal samen in een gelukkige, vreedzame multiculturele samenleving kunnen leven

Dit punt gaat natuurlijk niet over iedereen in de westerse samenleving, maar ik denk dat het een fundamentele aanname is die de westelijke migratie- en vluchtelingenpolitiek ondersteunt. In het algemeen denken wij mensen in het Westen dat ook de rest van de wereld zo rechtvaardig is als wij en dat we allemaal gelukkig met elkaar kunnen leven in een multiculturele samenleving. De Europeanen denken dat als ze maar hard genoeg werken en de “asielzoekers” verwelkomen en integreren, dat alles ten goede zal keren. Maar in het kader van de toenemende spanningen, onlusten en sociale problemen houdt dit idee geen stand.

Wat als niet-westerse mensen zich helemaal niet in onze samenlevingen willen laten integreren?

Een duidelijk voorbeeld zijn de sociale structuren in Europa. In heel Europa ontstaan talrijke islamitische “No-Go-Areas”, ook in de tweede en derde generatie Europese moslims. Islamitische stadswijken, die onder het sharia-recht vallen, zijn in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, België, Duitsland en andere westerse landen een verontrustend fenomeen.

10. De mensen in het Westen voelen zich ervoor verantwoordelijk miljoenen migranten op te nemen

Een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel is nog een culturele norm die bijdraagt aan onze desastreuze migratie- en vluchtelingenpolitiek. Je kunt niet ontkennen dat de militaire interventies van het Westen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een catastrofe waren. Desondanks, een militaire politiek die door corrupte, politieke elites wordt uitgevoerd, rechtvaardigt geenszins de vernietiging en instorting van de westelijke beschaving op grond van de nooit eindigende toestroom van “asielzoekers”.

Luistert u eens wat deze Duitse politicus (Gregor Gysi van “Die Linke”) te zeggen heeft. Hij kan zijn vreugde nauwelijks verbergen als hij de Duitsers met nazi´s vergelijkt en de etnische uitwisseling van de Europeanen tegen buitenlandse migranten beschrijft. Het is de mentaliteit van de politieke elite: we moeten allemaal het multiculturalisme en de uitwisseling van de Europeanen bejubelen.

11. Niet-gouvernementele organisaties (Ngo´s) werken er hard aan om de “migrantencrisis” verder aan te wakkeren

Ngo´s zijn vaak groeperingen die door de rijke en invloedrijke elite gebruikt worden om meer “asielzoekers” de westelijke samenlevingen in de hele wereld binnen te sluizen. Religieuze organisaties ondersteunen deze politiek eveneens. Hier enkele voorbeelden:

12. Als het om “vluchtelingen” en migratie gaat, zijn wetten onbelangrijk

Dat is nog een gezamenlijk thema in de hele westelijke wereld, vooral in de VS en Europa. Meerdere Amerikaanse presidenten hebben erin gefaald om de bestaande immigratiewetten aan te scherpen, vaak weigerden zij illegale buitenlanders uit te zetten. Ik dacht dat dit een probleem was dat alleen in de VS bestond, totdat ik in 2015 naar Europa reisde.

Het Duitse recht, het EU-recht en ook het internationaal recht erkennen een simpel concept in het kader van “vluchtelingen”: van hen wordt verlangd dat ze een asielaanvraag indienen in het eerste veilige land dat zij bereiken. Dus hebben alle mensen, die uit het Midden-Oosten en Afrika door talrijke veilige landen reizen, om als einddoel het meest gulle land te bereiken, hun recht op asiel verspeeld.

Maar dat speelt geen rol. Net zoals hun Amerikaanse partners hebben ook de Europese politici het rechtsprincipe volledig buiten werking gesteld met betrekking tot migratie en “asielzoekers”. Zoals ik observeer in heel Europa voorspel ik dat het zo niet lang verder kan gaan. De autochtone, hard werkende Europeanen, die hoge belastingen betalen en de rechtsstaat waarderen, verliezen hun geduld.

13. Grote concerns ondersteunen open grenzen en buitenlandse arbeidskrachten

Een eindeloze voorraad buitenlandse arbeidskrachten, die voor minder loon werken dan de autochtone bevolking wil werken, is geweldig voor de heel grote concerns. Dat is een dynamiek die in de hele wereld heerst, van de Mexicaanse arbeider in de VS tot aan de Turkse arbeider in Duitsland. Een stroom goedkope arbeidskrachten maakt het de concerns mogelijk de lonen te verlagen. Lagere lonen zorgen voor meer winst, die opnieuw de aandelenprijs doet stijgen en de grootaandeelhouders (meestal de elite) nog rijker maakt.

Dat is de eraan ten grondslag liggende strategie, die erbij geholpen heeft de middenklasse in het hele Westen te decimeren en die de inkomensongelijkheid vergroot heeft. Grote concerns, vooral multinationals, zullen ook aan lobbywerk bij politici blijven doen en hun invloed laten gelden om toegang tot goedkope arbeidskrachten thuis en in het buitenland te hebben.

De volgende keer als u dus hoort hoe politici, investeerders of grote concerns erover spreken waarom hun land meer buitenlandse arbeidskrachten nodig heeft om de economie aan te zwengelen, dan vertaalt u dat als volgt: “Ondernemingswinsten zijn belangrijker dan de autochtone middenklasse, die hier al woont, op te leiden en werk te geven.”

14. Massamedia en popcultuur verenigd om de invasie van het Westen te ondersteunen

De Oxford Dictionary definieert het woord invasie als: “Het binnendringen van een groter aantal mensen of dingen in een plek of arbeidsveld.” Anders dan alle andere historische conflicten toen vluchtelingen uit vrouwen, kinderen en oude mensen bestonden, zijn de huidige “vluchtelingen” hoofdzakelijk mannen in de weerbare leeftijd. De Tsjechische president Miloš Zeman noemde de crisis een “georganiseerde invasie” van jonge mannen, want ze slaan alles kort en klein wat hen in de weg staat.

Alle media manipuleren de daadwerkelijke feiten. Ze laten vrouwen en kinderen en geen sterke jonge islamitische mannen zien, die aankomen op het hoofdstation van München en selfies maken met hun smartphones. Zelfs bij de officiële statistieken moet je vraagtekens plaatsen, omdat er heel veel mensen opduiken die geen identiteitsbewijs bij zich hebben en beweren uit Syrië te komen.

Ik heb uit de eerste hand de toenemende afkeuring ervaren die de Duitsers hebben tegenover de “Lügenpresse”. Het lijkt erop dat er iedere week nieuwe gevallen van schandalige migrantencriminaliteit bestaan, die door de Duitse media opzettelijk onder het tapijt worden geveegd.

Populaire sterren zoals George Clooney, Emma Watson of Jude Law vinden het geweldig om reclame te maken voor open grenzen en om meer “asielzoekers” op te nemen. Tegelijkertijd wonen ze in bewaakte woongebieden en reizen alleen met lijfwachten.

Screenshot_20

15. Iedereen kan asiel aanvragen en misbruik maken van de westelijke gulheid

Waar we ook kijken in het Westen zien we hetzelfde: een asielsysteem dat volledig kapot en door bedrog ondermijnd is. Een gelekt regeringsdocument in de VS onthulde dat ongeveer 70% van de asielaanvragen vervalst was. Jan Ting, medewerker van “Naturalization Service” in de Verenigde Staten, schatte dat 95% van de asielprocedures op vervalsingen berusten. De beschuldigingen van vervalsing met betrekking tot Somalische asielzoekers zijn zo sterk geworden, dat de Amerikaanse regering nu DNA-testen voorschrijft.

Asielbedrog en vervalste documenten zin ook in Europa schering en inslag. Er bestaat een enorme vraag naar vervalste paspoorten, die vrijkaarten voor het gulle Europese sociaal stelsel betekenen. Door de stroom mensen met vervalste documenten die naar Europa komen, zou het niemand moeten verbazen wanneer ook terroristen gebruik maken van deze chaos.

16. De islam probeert al eeuwenlang Europa te veroveren

Dat is een eenvoudig en niet te ontkennen feit. Als je daarop wijst, dan word je waarschijnlijk  buitenlander-vijandig, islamofoob of zelfs racistisch genoemd (hoewel de islam geen ras is, zeggen veel mensen dit altijd nog graag).

De islamitische migratie is een wezenlijke aandrijving voor de exodus uit Afrika en het Midden-Oosten (Noord-Afrika is volledig islamitisch).

In de afgelopen decennia hebben we de islamisering van Europa waargenomen, een trend die nu vaart maakt. Ik zie de verandering in grote Duitse steden: als je door enkele stadsdelen van Frankfurt loopt, denk je dat je in Algerije bent, afgezien van de architectuur. Islamitische kinderen van migranten vormen op dit moment de meerderheid op veel Europese scholen. Als je een of twee generaties verder denkt, dan zullen Europeanen de buitenlanders/minderheid in het thuisland van hun voorouders zijn. Dat is het multiculturalisme dat de Europeanen dienen te aanbidden en te bejubelen.

De jihad heeft 1400 jaar lang de islam onophoudelijk vanuit Saoedi-Arabië verbreid. Hieronder een kaart van de jihad veldslagen tegen niet-moslims tussen 632 na Chr. en 1920. In deze periode werden meer dan 1 miljoen Europeanen gevangen genomen en tot slaaf gemaakt door islamitische legers. Veel landen in de wereld zijn nu islamitisch, die daarvoor christelijk waren, zoals Turkije en Noord-Afrika.

Screenshot_18

Iedere rode stip betekent een grote veldslag. (volledige video hier!)

De jihad kan ook de vorm van immigratie aannemen, dat noemt men “Hijra”. Het woord wordt tegenwoordig niet meer gebruikt voor de verovering van het Westen en voor de invoering van de sharia. Tegenwoordig zien we de islamisering van het Westen door middel van massa-immigratie in plaats van oorlog. Hetzelfde resultaat, een andere strategie.

Het goede nieuws is: langzaam veranderen de tijden.

Wat is er in het Westen gebeurd? Noch Japan, noch China of Israël worden op zekere ochtend wakker en bepalen dat men miljoenen jonge, mannelijke “asielzoekers” wil opnemen, die meestal afkomstig zijn uit de islamitische wereld en het noorden van Afrika.

Geloven we serieus dat dit grote multiculturele experiment op de lange termijn goed zal aflopen voor onze samenleving en onze kinderen?

De tijden veranderen.

De mensen in het Westen beginnen vraagtekens te zetten bij de eindeloze mediapropaganda. Het vertrouwen in de media is zo laag als nooit tevoren. Het vertrouwen in de gevestigde, politieke elites valt eveneens uit elkaar. In de mate waarin het establishment afbrokkelt, ontstaan nieuwe partijen en politieke buitenstaanders komen opzetten, van de VS via Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland tot aan Oostenrijk toe.

De Oost-Europese landen zoals Polen, Hongarije, Slowakije en de Tsjechische Republiek vechten tegen de opgedrongen “vluchtelingen”quota. Heel langzaam gaan meer en meer mensen moeilijke vragen stellen en kijken ze naar de feiten in plaats van de politieke en mediale propaganda blindelings te accepteren.

En u bent deel van de oplossing!

Ga op zoek naar informatie en verbreid de ware feiten. Zo kunnen we voor onze toekomst betere beslissingen nemen.

Bron:
http://de.europenews.dk
Vertaling: EuropeNews

Bron oorspronkelijk artikel:
http://realfactsmedia.com
Auteur: Alex Charles

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Islamofobie", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Rapefugees", "Religie van de vrede", "religieuze dialoog", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, Appeasement, Arabieren, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, Counterjihad, Criminaliteit, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, democratie, demoniseren, Derde Wereld, Desinformatie, Dhimmitude, Duitsland, Elite, Eurabië, Europa, EUSSR, gezond realisme, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse joden, Linkse Kerk, Linkse media, Maghreb/Noord-Afrika, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Midden-Oosten, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, NGO´s, nieuw fascisme, Noord-Afrikanen, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Racisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op 16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen

 1. Deborah Menorah zegt:

  De spijker op z’n kop!

  Like

 2. wim zegt:

  Excellent!

  Like

 3. Duchesne zegt:

  Heb je het artikel gelezen kom je eigenlijk tot de conclusie dat het een hopeloos gevecht is. Verraden vanuit je eigen volk, een grote hoeveelheid “instromers” en een totale uitholling van financieele reserves. Er is een groep mensen die oorlog wil in Europa en deze forceerd. Door een burgeroorlog kan de infrastructuur redelijk heel blijven terwijl de bevolking grotendeels een doood tegemoed gaat. Immers , aan alle kanten zal het grote verliezen betekenen, door een verscheidenheid aan oorzaken.
  De grote winnnaars over 40/50 jaar…..de Chinezen vermoed ik. Afrika loopt op zichzelf kapot, Europa op de eorm instroom die de eerste 20 jaar zal parisiteren op de bestaande structuur, zonder daar iets aan op te bouwen.
  Wat het inhoud is dat dokters, wetenschap en techniek, hoogwaardige productie etc niet langer in Europa plaats kunnen vinden. Welke ontwikkelde wetenschapper wil in een jungle leven en zijn of haar kinderen en kleinkinderen op laten groeien en er een aantal verliezen door de waanzin van anderen?
  Met de ” instroom” van een massa vluchtenlingen die niets brengen en waarvoor ook geen werk is, waarvan het gros ook niets meer heeft om naar terug te willen keren, in die toekomst is er niets anders op te bouwen dan een wereld van dood en plundering, van honger en slachtpartijen.
  De derde wereld oorlog kan overal ter wereld uitbreken, maar een periode van decennnia met burgeroorlog en lokale slachtpartijen om eender welke reden is een Europeese zekerheid.

  Wat kun je voor jezelf doen en voor je Kinderen?
  Emigreren richting het oosten is een tijdelijke oplosssing, want oorlog en veiligheid kosten geld en het Een enkle gat in een hele lange grens gooit ook daar de stabiliteit omver, een stabiliteit die veel zal kosten en dus de burgers zal leegbloeden.

  Het verenigen van mensen tot een grote weerbare groep is een noodzaak, het probleem van groepen is dat er altijd haantjes zijn die hun ego boven het groepsbelang stellen. Zo zijn we eigenlijk in de huidige situatie terecht gekomen.

  Ik adviseer eigenlijk iets heel simpels, kijk eens naar de reportage over de Koerdische vrouwen welke op oa fenixx.org staat, daar is namelijk een gelijkwaardigheid ontstaan tussen man en vrouw en deze word sterker met de jaren. Geen vrouw die heeft gevochten met een geweer in haar hand gaat haar leven gaat nog braaf als onderdanig wezen verder als er vrede is. De basis van overleven ligt in gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zonder een godsdienst die de een boven de ander Verheft.
  Mijn conclusie van het geheel was dat onze toekomst wel eens zuidelijk kan liggen,,wij die kunnen creeeren en bedenken en een halve wereld die leeg is om opnieuw op te bouwen……
  Achtergelaten door mensen die nooit zullen begrijpen wat samenwerken is om iets op te bouwen. Met vijf keer per dag bidden en geen ruimte tot zelfontplooien is het een massa zonder ziel.
  Misschien is een uittocht van Europeanen naar landen zoals Syrie wel een hele reeele optie, de rijjken hebben immers hun Dubai al gemaakt, hun veilige haven weg van de massa.
  Met de gevolgen op het gebied van klimaatverandering kan het hier wel eens heel onprettig worden in de toekomst, en daarbij onleefbaar. Er is al eens een zware ramp geweest die Europa ontvolkte en onze voorouders naar het zuiden dreef.
  Syrie en zuid Turkije zijn heel geschikt om massaal te bevolken met een nieuwe ideaal, het is slechts een kwestie alle Turken hier te lokken met de laatste resten van de honingraad. Misschien is de listigheid van Erdogan wel de ondergang van de Turken wanneer ze massaal hun land verlaten voor het “gratis” geld.
  Dat ze straks elkaar de keel over snijden en onze winters gaan vervloeken als er geen geld meer komt is gewoon te voorspellen.
  Snij de binding met het verleden door en er ligt een wereld voor je open.
  Snij de verbinding door tussen de telegraafpalen en je hebt chaos.
  Dat deze vluchtenlingen stroom kan bestaan is voor een groot deel te denken aan blackberry en whats app en wifi.
  Haal de lijntjes van verbinding weg en je hebt individuen op de dool.
  Europa is misschien wel het grootste doolhof dat er bestaat.
  Het is in elk geval het grootste kerkhof van de toekomst.

  Laten wij diegenen zijn die het kerkhof verkopen en op de boerderij van overvloed gaan wonen. Waarom geen massa emigratie……een kleine serie vukaanuitbarstingen op Ijsland en Europa is decennia onbewoonbaar. Goeie ruil toch?

  Like

  • elisah zegt:

   De opwarming van de aarde slaat zuid Turkije en Syrie niet over en Dubai is een kunstmatige oase in een levenloze hete zandbak. Zodra we geen aardolie meer nodig zouden hebben, stort daar alles als een kaartenhuis in elkaar.

   Like

   • Duchesne zegt:

    Dubai zal de aankomende paar decennia veiligheid bieden voor de rijken, gevoed vanuit Azie met geld uit Europa, maar daarna ……..
    De opwarming zal Turkije en Syrie niet overslaan, maar ook de bijbehorende regenval zal er zijn, en de structuur van beide landen is dusdanig dat met waterkrachtcentralene in principe het land onafhankelijk zou kunnen functioneren. Zoals deze gebieden in elkaar zitten en de ligging maakt het uitermate geschikt voor welvaart en heeft het een groot overlevings potentieel. Met westerse wil en kennis, en geld kan er daar een heel andere wereld worden gebouwd. Voorwaarde is dat het leeg is van Arabieren die de Islam aanhangen en lieden die willen kuipen voor anderen. Koerdistan zal er dus komen, ik volg de strijd van de Koerden nu bijna 40 jaar, ze gaan winnen en binnen tien jaar zal hun strijd over zijn. Sneller als ze hulp krijgen in de vorm van goede wapens en geen afdankertjes. Luchtdoel raketten en anti tank wapens, dat soort spul.

    Zelfrespect is onze grootste handicap in Europa, en inventitviteit onze sterkste factor.
    Bijkomend voordeel is dat met de wijziging van de polen en de stijging van de zee deze landen straks in een hoek liggen die vergelijkbaar is met zuid frankrijk, maar met een zoetwatervoorraad zoals we die enkel in Nederland kennen, en dan zonder de vervuiling. Kortdoor de bocht zijn berggebieden toch de toekomst, zeker als het klimaat gaat veranderen. Dat is waar je kunt overleven en opbouwen, oogsten en handelen. Beter je oogst op terassen dan met de stengel in het water. Met de kennis en de wil iets te maken kom je ver. Zo krijg je een tafel met een overvloed aan eten, daarom komen er ook zoveel ongenode gasten die nooit meer terug gaan. En straksboos worden als die tafel niet langer zonder hun eigen inspanningen gevuld is.

    Twee atoombommen deden Japan capituleren, met eentje stop je de Turken permanent en daarmee ook een van de drie motoren achter IS en al die andere fanaten. Riaad zou een goede tweede keus zijn, blijft de derde motor achter terreur over, de VS. jammer van het gebied maar het verlegd de kaarten enorm.
    Zonder de VS had Erdogan geen grote bek en was Saoedia Arabie ook niets. Maar even de geschiedenis volgend, ongeveer iedere dictatuur die door de VS is ontstaan of in het zadel is gehouden heeft de VS uiteindelijk ook weer laten vallen en tot schroot geholpen. Als die tendens zich voortzet…..

    Poetin vertrekt ineens uit Syrie, dat zal een hele goede reden hebben. het zal mij niets verbazen als Turkije straks druk op zoek is naar nieuwe gevechtsvliegtuigen omdat de oude zijn neergehaald. Rusland heeft de middelandse zee niet meer nodig, de strategische waarde is nihil geworden, eerder een financieele last. Het visumvrije reizen naar Europa voor de Turk kan wel eens een noodzaak worden.

    De tijd zal het leren…

    Like

 4. Ron zegt:

  Deze link uit het bericht is al bijna een half jaar oud, maar doet erg denken aan hoe vroeger in de USSR met dissidenten werd omgegaan:

  https://www.rt.com/news/316821-xenophobic-posts-child-rights/

  Weer een duidelijk bewijs dat we kunnen spreken van de EUSSR en over een dictatuur.
  Democratie is maar voor de schijn. Dictatuur is een feit of wordt zeer spoedig een feit.
  Tenzij…. we met zijn allen besluiten dat het genoeg is en dat schorriemorrie dat zich nu als onze politieke leiders voordoet verdrijft.
  Te beginnen in Duitsland met die heks van merkel en kahane en die dwaas heiko maas.

  Like

 5. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  Lieve mensen ik ga nu deze verpletterend leerzame bijdrage voor de 3e keer tot de laatste letter lezen….
  .

  Like

 6. Pingback: 16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 7. Fred zegt:

  Geweldig stuk.
  Niets aan toe te voegen.
  De waarheid die niet aan onze leugenpers is besteed.
  Noch aan onze zogenaamde “volksvertegenwoordigers”.
  Maar ze zullen er nog wel achterkomen als het grootste deel van het volk wakker wordt.
  En dat gaat gebeuren, zeker weten.

  Like

 8. Al deze asiel ellende welke zo mooi verwoord wordt in het artikel zijn al een paar maal de revue gepasseerd, het wil maar niet doordringen bij de westerse politici die te bang zijn om oppositie tegen dit beoogde beleid voeren en wel uitkijken om hun nek uit te steken, gewoon ijskoud het beoogde beleid van de Rockefellers & Rothschilds en 11 andere bloedlijnen van de NWO uitvoeren…

  Like

 9. jantjeuitnl zegt:

  Je krijgt haast de neiging om tegen de stroom in te migreren.
  Afrika: Ruimte, mooi weer, mooie natuur, weinig regeltjes, mooie flora en fauna, dringend behoefte aan goed opgeleide mensen, minder stress, geen bankiers, geen kabinet Rutte, geen pensioengezeik, geen filegezeik, geen gezeik van een manager, een man is daar nog een man en een vrouw nog een vrouw, geen NPO, geen RTL. Als al die afrikanen hier komen, kunnen wij beter daar heen gaan.

  Like

 10. Guardiacivil zegt:

  Volgens mij voor het eerst dat ik het woord “exodus” lees, maar ik kan me vergissen zoals ik ook denk dat de maffiabende in Den Haag van geen ophouden weten. Wat doen we er straks mee?

  Like

  • Drs.P. zegt:

   De hele maffiabende en al hun gemeentelijke volgers opknopen en wel zo snel mogelijk.
   Dan natuurlijk de ratten in Brussel niet vergeten.
   Soms vraag ik mij ook af hoe militairen en politie persoonlijk over deze zaken denken, of zijn zij alleen maar bang voor hun inkomen met die paar kloterige eurootjes waar zij zich voor moeten laten vernederen en gaan zij hun debiele “elite” meesters dan nog steeds verdedigen??

   Like

 11. joga zegt:

  Adriaan Jansens wil je wel even een uitzondering maken voor Geert Wilders en zijn PVV-stemmers, die al jaren dit fenomeen hebben doorzien , er voor gewaarschuwd hebben en er dagelijks tegen vechten met gevaar voor eigen leven of bestaansrecht tussen alle farizeeërs in onze regering en de andere politieke partijen en hun achterlijke kiezers.

  Like

 12. jungleelephant zegt:

  De enige oplossing is het land plat te leggen en zo de politici te dwingen per omgaande te stoppen met deze waanzin of af te treden!Te dwingen de wet uit te voeren die zegt :asiel aanvragen in het eerste veilige land!!!Dus niet hier!En uitzettingen ook uitvoeren op dezelfde dag,en niet maanden,jaren later of helemaal nooit,zoals nu het geval is!

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Allerlei organisaties en clubjes hebben er ook alles aangedaan om deze bevolkingsexplosie te bevorderen, door allerlei vormen van hulp, zoals een betere gezondheidszorg, de kindersterfte terug te dringen, voedselhulp, landbouw verbetering, zuiver drinkwater, enz, enz.
  Maar niemand dacht aan het bijbrengen van gezinsplanning, anti conceptie, minder kinderen, het fokte daar maar door (ze hebben maar één hobby) en nu zitten de westerse landen met een Afrikaanse instroomhorde ?? En let op er komen er nog veeeeeeeeeel meer !!
  Ra, ra, hoe zou het komen.

  Like

  • hendrikush zegt:

   Ontwikkelingshulp en medische bijstand hebben mede gezorgd voor de Afrikaanse overbevolking. Wij laten onze naastenliefde misbruiken door overheid en kerk.
   De komende tijd moeten we ruimte geven aan een dieperliggende emotie: zelfbehoud.
   Hardheid en wreedheid hoeft niet te worden geschuwd als dat nodig is.
   Boete doen we wel na afloop van het gevecht.

   Like

 14. J. C. Th. Köhler zegt:

  “16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen”

  Er is maar één reden waarom de migratiecrisis niet zal eindigen: het is niet de bedoeling dat hij eindigt. De “boven ons geplaatsten” hebben dit zo gepland en alles ligt op schema. Nog een jaar of tien en Europa is veranderd in Eurabië. Precies zoals Bat Ye’Or het heeft beschreven.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 15. jungleelephant zegt:

  Zo zou het gereld moeten zijn,maar maak dat die dombo”s in Den Haag maar eens duidelijk!

  Like

 16. Pingback: 16 feiten waarom de “migratiecrisis” niet zal eindigen | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s