De moslims in Europa haten het Westen

Screenshot_49

(Door: Leon de Winter)

Jonge mannen, zoals de plegers van de aanslagen in Brussel, weigeren de sociale codes van het Belgische leven te omarmen.

De eerste reactie onder postmoderne Europese intellectuelen op de Brusselse slachtingen was voorspelbaar: Wat hebben wij, Europeanen, onze moslims aangedaan? Hoe konden aanhangers van een religie, die trots “de religie van vrede” wordt genoemd, dit soort gruweldaden plegen?

Mensen zoals Peter Vandermeersch, de Belgische hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC-Handelsblad en de Belgische schrijver David Van Reybrouck, beiden bekwame intellectuelen, voerden aan dat België iets verschrikkelijks moet hebben gedaan om dit te verdienen. Hun redenering is als volgt: De woede van de terroristen moet een reactie zijn op de onmenselijke behandeling die hen door het Westen is aangedaan.

Dus geven we onszelf de schuld, om [politiek] onberispelijk te blijven. Het is veiliger om onze eigen samenlevingen en onze sociaaleconomische omstandigheden de schuld te geven dan de religieuze en culturele denkbeelden waarmee terroristen hun eigen geest vergiftigen af te keuren.

Volgens rapporten is de werkloosheid in de beruchte wijk Molenbeek van Brussel – nu aangeduid als de jihadistische broeikas van Europa – 30%. Dit is een relatief hoog cijfer in West-Europa, maar niet uitzonderlijk in Zuid-Europese landen en in de Arabische wereld. Er is armoede in Molenbeek, maar die armoede is relatief. Er is geen honger, geen dakloosheid, geen gebrek aan medische infrastructuur, geen gebrek aan scholen.

In vergelijking tot de gemiddelde levensstandaard in Marokko of Egypte is de gemiddelde levensstandaard in Molenbeek comfortabel middenklasse. Net als in elk ander West-Europees land biedt een groot aantal Belgische instellingen en organisaties ondersteuning als gezinnen huisvesting, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg nodig hebben. Kansen op succes en om te studeren en uit te groeien tot een gerespecteerd lid van de samenleving zijn legio in vergelijking tot de kansen die er zijn in veel landen van herkomst. Toch is er diepe haat onder de jongere generaties allochtone Marokkaanse gezinnen.

De immigratie naar Nederland vanuit Marokko en Turkije is een kostbaar fenomeen voor de belastingbetaler: In de moderne welvaartsstaat zijn immigranten afhankelijker van de verzorgingsstaat dan de gemiddelde burger. Wegens gebrek aan hoger onderwijs en het ontbreken van ongeschoolde banen nemen immigranten een groter deel van de werkloosheid en de sociale uitkeringen in beslag dan de gemiddelde burger. Als groep krijgen ze meer geld dan ze aan belastingen betalen. Zij zijn ook veel meer vertegenwoordigt in criminaliteitsstatistieken dan hun aantallen zouden rechtvaardigen. Er zijn veel succesverhalen, maar er zijn ook teleurstellende trends. Net als bij radicalisering. En de situatie in België is nog erger.

***

Het lijdt geen twijfel dat de werkloosheid onder de islamitische migrantengemeenschappen veel hoger is dan onder het grote publiek. Er bestaan twee mogelijke verklaringen voor:

De eerste verklaring is ongeveer als volgt: de Belgen zijn vreselijke vreemdelingenhaters en anti-Marokkaans en ontzeggen hun Marokkaanse buren de kansen om te slagen in het leven. Maar als dit het geval is, dan kan de theorie worden toegepast op elk West-Europees land, omdat de werkloosheidscijfers voor Marokkaanse en andere islamitische migranten in Europa opmerkelijk hoger dan gemiddeld zijn. Dit zou erop wijzen dat de Europese vreemdelingenhaat een ondraaglijk niveau heeft bereikt. Waarom zouden moslims kiezen voor een verblijf in samenlevingen die zo’n diep gebrek aan respect voor hun allochtone bevolking hebben laten zien? Omdat ze beseffen dat een werkloze burger in een Europese welvaartsstaat die beheerd wordt door ongelovigen materieel gezien een beter leven heeft dan een burger die werk heeft in het godvruchtige Marokko?

Het idee dat Marokkaanse Belgen te lijden hebben onder wijdverbreide uitsluiting, discriminatie en onderdrukking is belachelijk – en toch volledig aannemelijk onder de politiek-correcte menigte. Het leven in België is uitzonderlijk goed en veilig voor migranten – als ze bereid zijn om te integreren in hun nieuwe culturele omgeving, als ze bereid zijn om zich te gedragen als individuen, met passie en openheid te studeren en de seculiere samenstelling van het Westen te accepteren.

Er is helemaal geen verschil in sociaaleconomische status tussen jongeren met een Belgische laaggeschoolde arbeidersachtergrond en jongeren met een islamitische migrantenachtergrond. Beiden moeten zich inspannen, beiden hebben een zwakke sociaaleconomische gezinssituatie te overwinnen. In Spanje heeft de jeugdwerkloosheid 50% bereikt en de verzorgingsstaat is minder ontwikkeld dan in België, maar de Spaanse burgers blazen zichzelf niet op in metrostations.

De andere verklaring voor de hoge werkloosheidscijfers onder moslims in Europa heeft niets te maken met uitsluiting en discriminatie. Een groot deel van de allochtone bevolking doet het prima, maar een aanzienlijk aantal – sommigen zeggen wel 50% – heeft zich niet ontdaan van de geestelijke en culturele omstandigheden die hun land van herkomst in de status van ‘ontwikkelingsland’ hebben gehouden. De ontkenning van gelijke rechten voor vrouwen, het ontbreken van scheiding tussen kerk en staat, slecht onderwijs, overmatige religiositeit, patriarchaal machismo – het is allemaal te zien in gebieden met een hoog percentage migranten, met inbegrip van Molenbeek.

In december 2013 heeft professor Ruud Koopmans van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschappen een studie gepubliceerd over “fundamentalisme en out-group [buitenstaanders] vijandigheid”, waarin hij vijandigheid onder islamitische immigranten met vijandigheid onder christelijke inwoners in West-Europa vergeleek. Hij schrijft: “Bijna 60% is het ermee eens dat moslims moeten terugkeren naar de wortels van de islam, 75% denkt dat er slechts één interpretatie van de Koran mogelijk is, waaraan elke moslim zich moet houden, en 65% zegt dat religieuze regels belangrijker voor hen zijn dan de wetten van het land waarin ze leven”. Met betrekking tot de christelijke burgers concludeert hij: “Minder dan 4% kan worden gekarakteriseerd als beginselvaste fundamentalisten”.

Voor wat betreft de haat tegen Joden en homo’s onder de moslimbevolking in Europa oordeelt Koopmans als volgt: “Bijna 60% weigert homoseksuelen als vrienden en 45% denkt dat de Joden niet kunnen worden vertrouwd. Terwijl ongeveer één op de vijf autochtonen kan worden beschouwd als islamofoob, is het niveau van een fobie tegen het Westen onder moslims – waarvoor er vreemd genoeg geen woord is; men zou die ‘Occidentofobie’ kunnen noemen – nog steeds veel hoger. 54% gelooft dat het Westen erop uit is de islam te vernietigen”. De geconstateerde percentages christelijke haat tegenover moslims schommelen rond de 10%.

“Occidentofobie” is een interessante term. Die drukt een weigering uit om de essentiële denkbeelden van het leven in het Westen te aanvaarden. Jonge mannen, zoals de daders van de aanslagen in Brussel, weigerden om de sociale codes van het Belgische leven te omarmen. Ze zijn opgevoed met het idee dat hun religieuze ethiek de ethiek van de ongelovigen overtreft (die ethiek van het Westen bestaat nauwelijks, in ieder geval niet in hun ogen). Hun tweederangs sociaaleconomische status is daarom een vernederende belediging, een schande die moet worden vernietigd.

De islamitische integratie in de Europese samenlevingen is pas geslaagd als moslims bereid zijn de mentale beperking vanuit hun landen van herkomst op te geven – landen waaruit zij, laten we dat niet vergeten, vertrokken op zoek naar een beter leven. Zolang zij weigeren zich aan te passen aan een Europese manier van denken, zullen ze wrok/haat en een cultuur van geweld in stand houden.

Wat deden “wij” voor “hen”? We openden onze steden, onze huizen, onze portemonnees.

En in onze seculiere tempels van vooruitgang – onze metrostations en luchthavens en theaters – doden hun zonen zichzelf, en zij nemen onze zonen en dochters met zich mee. Er is niets waarvoor we ons moeten verontschuldigen. “Occidentofobie” is ontstaan in de moslimgemeenschap. We moeten eisen dat zij er afstand van doen.

Bron:
www.politico.eu
Door: Leon de Winter

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Vederso”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Europa, Moslims, Westen. Bookmark de permalink .

22 reacties op De moslims in Europa haten het Westen

 1. Nou waarom komen ze dan hier!! ROT OP, als het alleen voor de uitbreiding van de ISLAM is en voor ons sociaal stelsel.

  Like

  • Luchtpint zegt:

   Men verspreidt de Islam met het zwaard en door intimidatie. De Islam is anti-wetenschap, anti-onafhankelijke kennis. Kennis opdoen heeft in de Islam geen prioriteit, iedereen de wil van Allah opleggen daarentegen wel. Elk land dat ooit in meerderheid Christelijk / Boeddhistisch / Hindoe /…enz. is geweest is tot het door de Islam is platgewalst en meerderheid-Islamitisch is geworden of significante minderheden heeft (zoals India) is er armer door geworden.

   Logisch, want de Islam krijgt intellectueel niet veel klaar, noch wetenschappelijk, noch socio-economisch. Dat interesseert moslims de facto geen zier. Plus, alle rijkdom komt van de onderworpen volkeren. Want zelf voegen ze niets toe aan hun eigen welzijn. De geschiedenis herhaalt zich dus.

   En daarom zijn moslims hier. De logica zelve.

   Geliked door 1 persoon

 2. Pingback: De moslims in Europa haten het Westen – Kattukse Vrienden voor Israël

 3. Bekwame intellectuelen? Waar heeft U op school gegaan? In ieder geval weinig gezond verstand.

  Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Wouter,

   omdat iemand een term gebruikt die jou vreemd in de oren klinkt, wil dat nog niet zeggen dat hij over weinig gezond verstand beschikt.

   Verder durf ik de stelling aan dat Leon de Winter over meer gezond verstand beschikt dan een groot deel van de reagerenden hier. Waarmee niets ten nadele van de hier reagerenden bedoeld wordt te zeggen.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Henk.V zegt:

    @ Wouter Eenhoorn, ik sluit mij bij het commentaar van J.C.Th.Köhler aan!

    Feitelijk stelt Leon de Winter dat twee Belgische intellectuelen, die op hun werkterrein als vakbekwame autoriteiten worden gezien, bij de vaststelling van oorzaken en gevolgen van de aanslagen,in hun analyses de plank pijnlijk misslaan.
    Dat lijkt mij een terechte constatering .

    Eerlijk gezegd vind ik het niet verstandig om Leon de Winter aan te vallen op het gebruik
    van één bepaalde kwalificatie waarmee we het niet eens zijn..
    We kunnen ons beter bezig houden met de lijn die Leon in zijn uiteenzetting aanhoudt.
    Die is helder, logisch onderbouwd en zeer actueel.
    Hij toont weer eens aan welke enorme schade het liberaal linkse denken in het Westen aanricht.
    Na de aanslagen bazelt politiek correct weer eens over de noodzaak tot het bewaren van de eenheid in onze samenleving, terwijl men totaal geen benul heeft welke krachten in die maatschappij de gewenste eenheid volstrekt onmogelijk maken!
    Zelden was onze politieke elite zo onwaarschijnlijk naïef, zo misplaatst tolerant tegenover totaal intolerante lieden, zo lichtzinnig als het gaat om het bewaren en beschermen van onze vrijheden, onze rechtsstaat, onze veiligheid!
    De huidige politiek ondergraaft ons bestaan!

    Wij weten zo langzamerhand helaas maar al te goed, dat wij uit de politiek correcte hoek werkelijk niets meer te verwachten hebben, omdat de belijders van de multiculturele heilsleer vastbesloten zijn om hun gezonde verstand niet meer te gebruiken, omdat men in plaats daarvan zich liever laat leiden door allerlei vormen van misplaatste emotionaliteit, die het inzicht in ontwikkelingen die wij nu zien totaal vertroebelt.

    In de regel komt er uit de monden van politiek correcte lieden helaas zelden nog een gefundeerde gedachte waarmee men het Westen nog kan redden..
    Dat wij het multiculturele denken moeten neutraliseren, ja zelfs vernietigen, door middel van zinnige gedachten is onze eerste opgave.

    Like

  • Wachteres zegt:

   Met bekwaam wordt vakbekwaam bedoeld. Áccomplished.: een opleiding gehad waarmee je anderen van dienst kunt zijn. Maar je moet je hersens wel blijven gebruiken en daar ontbreekt het onze ‘elite’ aan.

   Ze zijn ehersenspoeld door de islam en dat werkt altijd degenererend.

   Like

  • Robby E. zegt:

   Ijzersterke repliek Wouter, zie je niet vaak zulke bekwame reactanten!

   Like

  • Anneke zegt:

   ZEER bekwaam in geweld. Voor het uitvoeren van andere taken zijn de hersencellen niet door en door ontwikkeld. Men kan met zekerheid zeggen: SUPER-ONDER ONTWIKKELD. Geweld, geweld, geweld, daar hebben de islamitische hersenen het veel te druk mee.

   Like

 4. Anneke zegt:

  De islamieten haten alles en iedereen, een structuele leidraad daar beschikken zij niet over. Vandaar de chaotische bende in deze cultuur. Ze slachten elkaar (al eeuwen) ruimschoots af; laat ze hun gang maar gaan. Wordt het te gortig, grijp dan daadwerkelijk in. Wordt niet gedaan, het kenmerk van enorme zwakte. DE FOUT van onze politieke bedriegers. Wij autochtonen zijn al decennia gelee over-boord gekieperd. Lig in een deuk, nu zijn onze verraders aan de beurt. Zij hebben géén grip meer op de situatie, – op de spanningen in de EU-samenlevingen. “Ze hebben verloren; dag….NWO-toren van Babel”.

  Like

 5. carthago zegt:

  Het probleem voor de pislammoslims is niet de outkiering fabrieken, de vrij te krijgen kalashnikovs, de vrijlopende hoeren,de vrije overvallen en afpersingen. Het probleem is dat er nog Belgen en Hollanders van origine omheen wonen, daar ligt voor de pislammoslims het probleem.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  De ISLAM is HET PROBLEEM! Niets anders!

  Like

 7. “Wat hebben wij, Europeanen, onze moslims aangedaan?” Het Westen gelooft in en houdt vast aan de wet van actie en reactie, de logica van oorzaak en gevolg – een wet die geen wet is maar verzonnen. De islam heeft daar geen last van en staat geheel in het teken van de dienst aan en de strijd voor Allah. Dát is botsing der culturen. O Nederland, let op u saeck!

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Ik ben het wel met Leon eens dat moslims supergefrusteerd zijn omdat ze het niveau dat hen in hun ideologie beloofd en geschilderd wordt in de verste verte niet kunnen bereiken.
  En uiteraard helpen de vaak herhaalde uitspraken over niet moslims in hun h. koran ook niet erg om beter te integreren.
  Ik las net een gedeelte van een stuk van Marc Helbling, Ivan der Vergewaltiger, via Kopp online.in de Tagesspiegel, zo´n super linkse berlijnse krant.
  Ik ben halverwege gestopt want ik kon die intellectuele superioriteit niet meer verdragen.

  Like

 9. Hoge Bush-medewerker klapt uit de school: “Amerika is de handelaar in dood en verderf op aarde”

  Kolonel Lawrence Wilkerson heeft het helemaal gehad met de grote wapenbedrijven die ervoor zorgen dat Amerika continu oorlog voert in het buitenland.

  Hij is niet zomaar iemand. Wilkerson speelde als oud-stafchef van minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell een belangrijke rol in de regering van George W. Bush. In gesprek met Salon.com haalt hij fel uit naar het militair-industrieel complex, waar president Eisenhower de wereld al voor waarschuwde.

  “Het militair-industrieel complex is vandaag de dag vele malen dodelijker dan Eisenhower dacht dat het ooit zou worden,” waarschuwde Wilkerson. Tijdens zijn beroemde afscheidstoespraak waarschuwde president Dwight D. Eisenhower dat het leger en de grote bedrijven steeds meer met elkaar gingen samenwerken, en dat ten koste van de burgers. Lees verder >>> http://www.ninefornews.nl/hoge-bush-medewerker-klapt-uit-de-school-amerika-is-de-handelaar-in-dood-en-verderf-op-aarde/

  Like

 10. Mirjam zegt:

  Het is overduidelijk wat heel veel moslims van het westen willen. Ze willen onze welvaart, onze landen, misschien zelfs onze intelligentie, alleen willen ze ons er niet bij. Kortom: ze mogen ons niet. Ze willen dit alles, zonder dat ze er een vinger voor hoeven uit te steken. En als je het goed bekijkt, hebben ze zoveel woede in zichzelf zitten, door hun afschuwelijke ideologie, maar ook door het gebrek aan intelligentie en kennis, wat wederom weer een gebrek aan zelfreflectie veroorzaakt, zodat ze deze alleen richten op de westerlingen. En net zoals in het artikel wordt gezegd: het is niet alleen het feit dat ze gediscrimineerd worden in bijvoorbeeld Nederland of België of waar dan ook en dat ze minder kansen zouden hebben dan anderen.

  Feiten spreken voor zich dat onder veel autochtone burgers ook minder kansen voorkomen om zich te profileren en een goede baan te vinden om ook een goede toekomst op te bouwen, toch worden deze mensen niet getriggerd om daarvoor te moorden, het criminele circuit in te gaan of structureel ‘against the western community’ te worden waarin ze leven. Life is what you make it. En als je kansen worden aangeboden, maar je slaat deze kansen af, om in de maatschappij mee te draaien, en uit dit door je crimineel te gaan gedragen. Dan kun je daarvan niet de overheid, de maatschappij of de burgers de schuld geven, maar dan is het je eigen onvermogen om de kansen aan te nemen die je geboden worden en daar iets mee te gaan doen, welke je tegenhouden. En je kunt het feit van dit eigen onvermogen ook niet transformeren door je achter een achterlijke ideologie te verschuilen, die aangeeft dat je elke anders gelovige moet vermoorden, omdat zij de vijand zijn, kinderen verkrachten omdat je religie het toestaat. vrouwen als vuil behandelen, liegen en bedriegen, maar vooral die achterlijke mythe dat je in de hemel komt en daar 72 bruiden op je staan te wachten als beloning voor het opblazen van jezelf. Hoe ze überhaupt op het getal 72 komen is ook zo’n volslagen mysterie. Waarom precies 72?! Men kan beter niet vragen, want een normaal antwoord op deze vraag is volgens mij.

  Voor ons in het westen was het beter geweest, als deze mensen daar waren gebleven, waar ze vandaan komen. We liggen in denken, doen en laten lichtjaren verwijderd van deze menssoort.

  Like

 11. walt7500 zegt:

  Duizenden jaren inteelt integreert nergens. Integratie is een verzonnen begrip, leeg, toch wordt dit dode paard dagelijks het toneel opgesleept; het is een communistische mantra.

  Like

 12. Jules Vismale zegt:

  De Europeanen hebben met de islam, gelijk aan de opkomst van het nationaal-socialisme en het communisme, altijd verwacht dat degenen die deze verderfelijke ideologen aanhangen hetzelfde waren als zijzelf en ze kunnen zich nauwelijks in hen verplaatsen. Zo talloze stomme EU-politici hun eigen volk verzaken en verwachten dat als zij heel lief, vriendelijk een aardig zijn tegen moslimextremisten, zo hadden de joden voor en tijdens WO II kunnen proberen om met hun aartsvijand Adolf Hitler tot een akkoord te komen wat grandioos mislukte en de koelakken hadden in Rusland misschien hetzelfde geprobeerd met Jozef Stalin, hun doodsvijand, en dat was eveneens tot mislukken gedoemd, zo in een fabel een naïef jong hert naast een tijger ging liggen daar de eerste in de laatste totaal geen gevaar ziet!
  Degenen echter in Europa die denken dat zij de moslims nog steeds kunnen behagen met hun slijmerige kruiperij zal het alleen hetzelfde vergaan als met een olifant die door een sluwe jakhals werd verleid om hun koning te worden. De eerstgenoemde was eveneens erg naïef door zijn heerszucht en werd door de jakhals naar een ondiep moeras gelokt waar de olifant niet meer uit kwam. Toen de olifant vroeg of de jakhals hem daaruit kon halen antwoordde deze naar waarheid dat hij daar niet toe in staat bleek maar keerde terug naar de overige jakhalzen, die al tijden niets meer hadden gegeten, om aan hen te verkondigen: “Jullie hongersnood zal ik voor jullie lenigen daar ik een domme olifant in het moeras lokte en deze er niet meer uit kan. Zodra hij overleden is zullen wij zich allemaal aan hem te goed doen!”
  De overige jakhalzen waren dolblij en trots op hun leider en ze riepen uit: “Nou hebben wij naar slechte tijden weer te eten!”
  De olifant symboliseert namelijk de arrogante EU en de jakhalzen de westerling-hatende moslims die ons het liefst ook helemaal willen kaalvreten of doden en als ze niet oppassen worden de rollen snel omgedraaid en gaan moslim-hatende Europeanen dadelijk moslims doden! Alleen zal ik het vlees van dit islamtuig niet graag aan echte jakhalzen voeren omdat die arme roofdieren daar vast brandend maagzuur van kunnen oplopen en een opgeblazen gevoel!

  Like

 13. Joshua zegt:

  Onze intelligente overheid heeft een PARASIETEN club binnen gehaald gelijk zij zelf zijn.

  Like

 14. ze haten het westen waarin ze leven omdat hun geloof het verbied om zich te assimileren dat wekt grote frustraties op dus kunnen ze beter terug gaan wonen in hun thuislanden veel rustiger voor ons westerlingen en voor de moslim zelf

  Like

 15. adriaan zegt:

  Voor mij is het simpel, ik haat rotzakken en wordt hierdoor steeds rechtser, We moet van de moslims af, niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Ze zijn de toekomstige Joden die we in 40-45 door Duitsers liet uitmoorden. Het komt en gaat weer dezelfde richting uit.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s