Laat het heldere denken weer tot leven komen en de jihad zal sterven

Screenshot_53

(Door: Raymond Ibrahim – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Omdat het tot mijn vakgebied behoort, zou men verwachten dat ik onmiddellijk na de jihadistische aanslagen van het soort dat onlangs plaatsvond in Brussel (35 doden) of San Bernardino (14 doden) of Parijs (130) veel te zeggen zou hebben. Ironisch genoeg is dat niet zo; zulke aanvallen zijn uiteindelijk symptomen van wat ik een onderwerp voor discussie waard vind, namelijk de diepere oorzaken die eraan ten grondslag liggen; de wortels van het kwaad. (Wat kan men nog meer toevoegen wanneer een symptoom van het kwaad waar men allang voor gewaarschuwd heeft zich voordoet, behalve: “Ik heb het je toch gezegd?“).

Dus wat is de diepste oorzaak van jihadistische aanslagen? Velen denken dat de ultieme bron van de steeds toenemende terreur tegen het Westen de islam is. Toch heeft deze veronderstelling één probleem: de islamitische wereld is enorm zwak en in diepste wezen niet in staat een bedreiging te vormen. Dat iedere islamitische aanval op het Westen een terroristische aanslag is – en terrorisme is, dat is bekend, het wapen van de zwakken – is veelzeggend.

De islamitische wereld is niet altijd zwak geweest. Gedurende ongeveer duizend jaar was de islamitische wereld de gesel van het Westen. De huidige geschiedenisboeken verwijzen mogelijk naar diegenen die het christelijke Europa terroriseerden, zoals de Arabieren, de Saracenen, de Moren, de Ottomanen, de Turken, de Mongolen, of de Tataren – maar allemaal opereerden die onder dezelfde vlag van de jihad, waarvan de Islamitische Staat zich ook bedient.

Nee – nu bevindt de ultieme vijand zich onder ons. De diepere oorzaak achter de voortgaande islamitische terreur van het Westen is te vinden bij degenen die al het discussiëren over en het analyseren van de islamitische doctrine en de geschiedenis in de doofpot stoppen of vergoelijken; die honderdduizenden islamitische migranten verwelkomen, terwijl ze weten dat sommigen jihadistische activisten zijn en dat velen zonder meer ‘radicaal’ zijn; die eraan meewerken om de seculiere Arabische dictators omver te werpen, in naam van de “democratie” en de “vrijheid”; alleen maar om de jihad, die door de alleenheersers onderdrukt is, de vrije loop te laten (het grondgebied van de Islamitische Staat bestaat uit landen die waren “bevrijd” door de VS en hun bondgenoten: uit Irak, Libië, en Syrië).

Dus zijn westerse leiders en politici de achterliggende oorzaak van de islamitische terreur van het Westen?

U bent er dichtbij – maar u bent er nog niet helemaal.

De westerse versterking van de jihad beperkt zich zeker niet alleen tot een aantal elitaire leiders en instellingen, maar is het natuurlijke gevolg van het postmoderne denken – de echte reden dat het mogelijk is dat een van nature zwakke islam een bron van telkens terugkerende rampspoed voor een militair en economisch superieur Westen is.

Vergeet niet dat de reden dat mensen zoals de Franse president François Hollande, de Amerikaanse president Barack Hussein Obama en de Duitse bondskanselier Angela Merkel – drie prominente westerse leiders, die volhouden dat de islam niet schuldig is aan geweld en die aandringen op islamitische immigratie – aan de macht zijn, is omdat zij een wereldbeeld belichamen dat normatief is in het Westen.

In deze context is het faciliteren van jihadistische terreur niet zozeer van bovenaf opgelegd, maar meer een basisproduct van tientallen jaren verkeerd, maar onbetwist denken. (Degenen die geloven dat de problemen in Amerika beginnen en eindigen met Obama zouden er goed aan doen te onthouden dat hij niet aan de macht is gekomen door een staatsgreep, maar omdat hij – twee keer – werd gekozen. Dit geeft aan dat Obama en de meerderheid van de kiezers in Amerika een gedeeld en verkeerd wereldbeeld hebben. Hij kan dit wereldbeeld cynisch uitbuiten, maar dat verandert niets aan het feit dat het zo is, omdat dit verwrongen wereldbeeld de heersende stroming is en hij daar gebruik van kan maken).

De westerse versterking van de jihad is geworteld in een aantal filosofieën die zijn uitgezaaid tot in alle hoeken van het sociale leven en hoekstenen van de postmoderne epistemologie [wetenschapsleer] zijn geworden. Deze omvatten de leerstellingen van het relativisme en het multiculturalisme enerzijds, en antiwesterse, antichristelijke sentimenten anderzijds.

Tezamen genomen vinden deze hoekstenen van het postmoderne, post-christelijke denken dat er geen absolute waarheden zijn en dat dus alle culturen fundamenteel gelijkwaardig zijn en respect verdienen. Als een westers persoon een beschaving of religie wil bekritiseren, laat hem dan “naar binnen kijken” en erkennen dat zijn Europees christelijk erfgoed de belichaming van onverdraagzaamheid en imperialisme is.

Voeg daarbij een aantal onnozele en dwaze idealen – de waarheid kan nooit worden uitgesproken, omdat die ‘de gevoelens van sommige mensen zou kunnen kwetsen’ (uitgezonderd blanke christenen, die vogelvrij zijn verklaard). En in plaats van de moslims wantrouwend tegemoet te treden, zou het Westen zijn uiterste best moeten doen om hen te behagen, totdat ze “ons aardig vinden” – en daarmee heeft men een zeker werkend recept voor een ramp, die zichtbaar wordt in de huidige gang van zaken.

De westerse mensen worden van de wieg tot het graf gebombardeerd met deze bovengenoemde ‘waarheden’ – van de kleuterschool tot de universiteit, van Hollywood tot de redactiekamers/het nieuws en nu zelfs in de kerken – zodat ze niet in staat zijn om een eenvoudige waarheid, waarvan hun voorouders goed op de hoogte waren, te accepteren en daarnaar te handelen: dat de islam een inherent gewelddadige en intolerante geloofsbelijdenis is, die niet naast een niet-islamitische opvatting kan bestaan (behalve wanneer die, in tijden van zwakte, onoprecht is).

De essentie van dit alles kwam duidelijk naar voren toen Obama, om de onmenselijke wreedheden van de Islamitische Staat weg te redeneren, de Amerikanen adviseerde om een toontje lager te gaan zingen en in gedachte te houden dat hun christelijke voorouders schuldig waren geweest aan vergelijkbare, zo niet ergere, gruweldaden. Dat hij daarvoor bijna duizend jaar moest teruggaan om voorbeelden te vinden door te verwijzen naar de kruistochten en de inquisitie – die beide volledig zijn vertekend door het kromgetrokken postmoderne wereldbeeld en dat hij daarbij de imperialistische moslims als slachtoffers afbeeldde – deed er, volgens de leider van Amerika, niet toe.

Erger nog, het maakte voor de meeste Amerikanen niet uit. De grootste les was niet dat Obama moderne islamitische wreedheden goedpraatte door de christelijke geschiedenis verkeerd voor te stellen en te demoniseren, maar dat hij alleen maar het gangbare verhaal bevestigde, waarin de Amerikanen door indoctrinatie zijn gaan geloven. En zo, afgezien van de gebruikelijke kortstondige en betekenisloze praatjes, werden zijn woorden – net als veel van zijn pro-islamitische, antichristelijke commentaren en zijn beleid – doorgegeven zonder [politieke] gevolgen.

***

De islamitische wereld was eens, lang geleden, een supermacht en de jihad een onweerstaanbare kracht, waar rekening mee moest worden gehouden. Ruim twee eeuwen geleden versloeg een opkomend Europa – dat meer dan een millennium aan jihadistische veroveringen en wreedheden had ervaren – de islam echter en maakte hem onschadelijk.

Terwijl de islam zich terugtrok in de vergetelheid, kwam het post-christelijke Westen langzaam tot stand. De islam is niet veranderd, maar het Westen wel: de moslims houden nog steeds hun afkomst en hun religie – die hen aanzetten tot de jihad tegen de westerse “ongelovige” – in ere, terwijl het Westen heeft geleerd om haar afkomst en religie te verachten, waardoor het een ongewilde bondgenoot van de jihad is geworden.

Vandaar de huidige situatie: de jihad is op volle sterkte terug, terwijl het Westen – niet alleen haar leiders, maar ook een groot deel van de bevolking – die in meerdere of mindere mate faciliteert. En deze situatie kan niet gemakkelijk worden hersteld. Want als men accepteert dat de islam inherent gewelddadig en intolerant is, dan moet men een aantal hoekstenen van het postmoderne westerse denken verwerpen, en zoiets gaat het probleem van de islam verre te boven. In deze context, die niets minder is dan een intellectuele/culturele revolutie – waarin het rationele denken gangbaar wordt – zal het Westen frontaal met de islam in botsing mogen komen.

Maar er is ook enig goed nieuws. Met elke islamitische aanval worden de ogen van steeds meer westerse mensen geopend en zien ze de ware aard van de godsdienst van Mohammed. Dat dit gebeurt ondanks dat generaties in het Westen aan pro-islamitische indoctrinatie zijn blootgesteld, is een teken van de toenemende onbeschoftheid van de jihad.

Maar het blijft onduidelijk of het objectieve denken het huidige verhaal van het relativisme, het anti-christendom, en de dwaze emotionaliteit uiteindelijk omver zal werpen.

Eenvoudig gezegd, tegelijkertijd het multiculturalisme vieren en de jihad verslaan, is onmogelijk.

Als zo’n revolutie echter snel plaats vindt, zal de islamitische jihad gemakkelijk weer in de vuilnisbak van de geschiedenis kunnen worden geveegd. Want het feit blijft: de islam terroriseert de wereld, niet omdat hij dat kan, maar omdat het Westen dat toelaat.

Bron:
www.raymondibrahim.com
Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

h/t “De Realist”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, gezond realisme, hersenspoeling, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, islamitische ideologie, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, political correctness, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

34 reacties op Laat het heldere denken weer tot leven komen en de jihad zal sterven

 1. bob Fleumer zegt:

  Wat een waar woord; omdat wij het toelaten, dat is de oorzaak van alle ellende en dat toelaten komt voort uit verregaande lafheid van onze regeringen die hun volkeren in de steek hebben gelaten. Als een westerse organisatie dezelfde doeleinden zou nastreven als de islam zou dat binnen de kortste keren verboden worden en in de pan worden gehakt, dus waarom de islam niet? Alweer vanwege de lafheid van de regeringen die niet durven te besluiten om te strijden voor onze vrijheid waar doden bij kunnen vallen. Maar als we niet strijden vallen die doden ook dus leiders doe waarvoor jullie gekozen zijn en vecht!

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Ik vind het een prima artikel, waarvoor dank aan Wachteres en Henk V. voor het vertaalwerk. De diepere oorzaak ligt naar mijn bescheiden mening, bij het marxistische cultuurrelativisme, dat LINKS/ de RODEN, sinds het begin van “hun mars door de instituties”, sinds 1968 hebben gepropageerd, en daar LINKS het Onderwijs sinds de jaren “70 van de vorige eeuw, in handen heeft gekregen, is het verdomde marxistische cultuurrelativisme, door alle haarvaten van onze samenleving doorgedrongen. En dat geldt uiteraard niet alleen voor Nederland, maar heel Europa is daardoor geïnfecteerd. Verder zijn er de machten achter de verraders der politiek; te weten: Bilderberg, de NWO en de Illuminati. We zijn en worden belazerd en bedrogen en wel 24/7. En dat perverse denken, heeft ook de journalistiek en de omroepen bereikt, waardoor het merendeel van onze bevolking compleet gehersenspoeld is.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Goed verwoord. Tom en je hebt helemaal gelijk. Het grootste gevaar voor onze samenleving zijn de politiek correcten..

   Die willen niet horen en niet zien en blind en doof als ze zijn willen ze toch hun zin – een multiculturele samenleving – er doordrukken.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik ben blij dat Raymind Ibrahim deze analyse op schrift heeft gezet en bijna woordelijk bevestigt wat velen van ons hier ook al schreven , maar de aanvulling die Tom geeft, is inderdaad van groot belang voor het krijgen van een helder en nog completer beeld..

   In jouw reactie verwijs je naar de zeer linkse wortels van de waanzin van het politiek correcte denken dat onze maatschappij de das om doet, omdat bijna iedere Nederlander onder de zestig jaar er op de een of andere manier eraan is blootgesteld geweest: het marxistische cultuurrelativisme.
   De verspreiders van die bacillen die tot doel hadden de hele constructie van een op zich gezonde maatschappij volledig onderuit te halen, werden door aanhangers van een zeer linkse denktank die wij de Frankfurter Schule noemen, bewust via allerlei onderwijs- en opvoedingssystemen mondjesmaat, maar onophoudelijk aan de luisterende personen doorgegeven.

   De politiek correcte westerse maatschappij is letterlijk gehersenspoeld. Dit is geen bedenksel van mij, maar een van de kopstukken van de ultra linkse Bundnis die Grünen partij in Duitsland, Jürgen Triitin, bevestigt dit ook en hij beroemt zich op twee zaken: dat hij zijn ultra linkse gedachten nooit heeft opgegeven, en dat het principe van ”die Meinungsführerschaf” zeer succesvol is gebleken.

   De Frankfurter Schule werkte volgens deze methode: Wie de opvoeding en voorlichting van een land in handen krijgt kan een maatschappij scheppen waarin iedereen min of meer gelijk denkt. Wij worden niet geterroriseerd door linkse partijen, maar door linkse opvattingen die in de hersens zijn ingeslepen over een zeer lange periode van tijd.

   Wij hoeven niet eens meer linkse politiek partijen aan de macht te hebben, wanneer de meerderheid van de mensen uit zichzelf al links denkt.

   Buiten de partij van Wilders redeneren bijna alle Tweede Kamerleden langs dezelfde lijnen, christelijk of niet! Dat is het succes van de ”Meinungsführerschaft” tactiek.
   Daarom schrijf ik al tijden dat wij het linkse denken met gezonde tegenargumenten moeten VERNIETIGEN, want het is het alles relativerende linkse denken dat de islam NIET LOS WIL LATEN.

   Wanneer wij iemand politieke wartaal horen uitslaan, dan weten wij dat die persoon links is en zich met de islam verbonden voelt. De grote ontregelaars van onze maatschappij zijn links georiënteerd, pro islam ,en helaas, in toenemende mate zeer anti Joods/Israël..

   Like

   • Republikein zegt:

    Dat denk ik ook, ben er niet zeker van, ik geloof het, echter:
    De sprekert van het filmpje van Jan, uitstekend bewerkt door Vederso, waarvoor mijn dank, die smous, verraadt zijn eigen afkomst.
    Bij de weg, dank jullie voor het vele vertaalwerk.

    Like

 3. Qvic zegt:

  Dat is precies waar het probleem ligt, vele mensen kunnen helaas niet meer rationeel denken. Vooral diegene die in de gevestigde politiek zitten. Want door hun geslijm om zoveel mogelijk kiezers te krijgen is het voor hun overlevensbelang in de politiek om iedereen gelijk te stellen.

  Like

 4. Thom zegt:

  De schrijver heeft volkomen gelijk. Het Westen heeft onze moordenaars binnen gehaald en stelt onze moordenaars voor als beoefenaren van de religie van de vrede. Nooit binnenlaten en alle moslims verwijderen op welke manier dan ook lost het probleem op. Vroeger heersten Frankrijk en Engeland over bijna de hele wereld inclusief vele moslimlanden. Nou knielen ze voor die lui en doen alsof deze moordenaars onze gelijken zijn. Ga toch fietsen, werk eens een goed programma af en houd opruiming.

  Like

 5. D. G. Neree zegt:

  Heldere analyse. Maar of het zal doordringen in de multiculturele goedmensch, die al 20 à 30 jaar in deze levensgevaarlijke dwaasheid leeft betwijfel ik. Het is inmiddels een zeer gesloten wereldje geworden met jammer genoeg grote invloed op de maatschappij.

  Like

  • Maar die grote invloed hoeft daarom nog niet blijvend te zijn, D.G.:Als de mensen om hem heen vroeg of laat tegen de realiteit aanlopen, kan de multiculturele goedmensch zijn invloed weer net zo gemakkelijk verliezen!
   Natuurlijk zal hijzelf tot het laatste toe aan zijn droomwereld blijven vasthouden, maar dat is dan ZIJN probleem: Dat hij daar op den duur vooral zichzelf mee heeft, staat vast!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 6. Vederso zegt:

  Paradox van Robert Spencer: Naarmate er meer/vaker aanslagen plaatsvinden, worden zich meer mensen bewust van het gevaar van de islam.

  Like

  • Ik zie daar, om U de waarheid te zeggen, de ‘paradox’ niet zo van in.
   Op mij komt het eerder over als een logisch gevolg.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Vederso zegt:

    Robert Spencer presenteerde de gedachte als een paradox. Daar valt iets voor te zeggen: de bedoeling van islamitisch terreur is dat de ongelovige het tenslotte opgeeft en niet dat men zich meer gaat verweren. Ziedaar de paradox.

    Like

   • Oh juist: Dáár tegen afgezet, dus! Ja, daar valt inderdaad iets voor te zeggen.
    Maar dan kennen die terroristen de westerse wereld toch nog niet: Tenslotte behoren geen van de meer dan 57 landen (volgens Petra Raab) die thans onderworpen zijn aan de islam, tot de westerse wereld. En de westerse mentaliteit doorgrondende is het nog altijd geen wonder, dat het effect hier averechts is, ook al wordt die mentaliteit momenteel nóg zo vergiftigd door de goedmenschelijke tendens. (Wat uiteindelijk óók maar betrekkelijk is, want in feite zijn de goedmenschelijke ‘linksies’ net zo min geschapen voor onderwerping aan de islam als welke westerling dan ook. Ze weigeren alleen maar koppig, het gevaar te erkennen.)
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

  • Guardiacivil zegt:

   Daarom wacht ik geduldig op nog vele grote BOEMS, nodig, en triest voor diegene die op dat moment op de verkeerde plek/tijd zijn.

   Like

 7. Guardiacivil zegt:

  Het Islamitisch plan voor een wereldinvasie lag al lange tijd klaar. Het Westen heeft er echter de volledige medewerking aan verleend om het plan (HET PROJEKT) alle kans van slagen te geven door hieraan volledige medewerking te verlenen. Een van de hoofduitvoerders zijn Erdogan en Merkel, onderaannemers zitten in Brussel. In mijn visie is iedereen schuldig hieraan die er belangen bij hebben en mogen we als zware misdadigers aanmerken. Neemt niet weg dat ik de IS/Islam als één grote BEUL zie, zwaar ziekelijk gestoord in hun eigen ideologie hun doelstelling te halen. Refererend aan de titel van dit onderwerp zie elders mijn comment en tevens de vraag, wat kunnen wij nog meer doen hier bij/via E.J.Bron.

  Like

 8. Helena zegt:

  En dan gebeurt er dit:

  “Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Mark Rutte zijn op donderdag 21 april 2016 aanwezig bij de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ook Prinses Beatrix is bij de uitreiking aanwezig. De minister-president reikt de International Four Freedoms Award uit aan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel.”

  De volksverraadster wordt nog beloond ook, terwijl ze Europa naar de knoppen helpt, ze zou moeten worden gestraft wegens misdaden tegen de menselijkheid!

  Like

  • elisah zegt:

   Feestje van Duitsers, ons kent ons.

   Like

  • Guardiacivil zegt:

   Ongehoord en schaamteloos wat hier gebeurd

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Helena: 21.30. uur, op 7/4. Ik ben helemaal klaar met de Oranje Bilderbergfamilie, en de politieke verraders, ook daar ben ik klaar mee, Helena!

   Like

   • Helena zegt:

    Ja, wat een #@* kliek hè mensen, wat moet je ermee. Maar goed a.s. zondag maar weer eens kijken hoeveel dappere mensen, met gezonde tegenargumenten, de straat op durven te gaan in Den Haag bij Pegida. Heel veel dank voor de mooie teksten en vertalingen van Raymond Ibrahim, Henk V, Wachteres en Tom Hendrix, heel goed verwoord zou u er misschien iets voor voelen om ook te komen? Tom Hendrix u heb ik volgens mij al eens ontmoet, had u niet dat voorjaarsbloempje op uw jas in Utrecht? 🙂

    Like

 9. Henk.V zegt:

  De vraag wordt dan ook welk nut het heeft om een zeer politiek correct denkend vorstenhuis in stand te houden. Met hun aanwezigheid onderstrepen de oranjes dat men aan achter de desastreuze politiek van Merkel staat. Een volksverrader belonen maakt de beloners mede verantwoordelijk voor de gevolgen van het verraad..
  Mag ik jullie er aan herinneren dat Beatrix. in haar laatste boodschap aan het volk de mensen opriep om vertrouwen te hebben in de EU?
  Ik ben een voorstander van een definitief ”Stadhouderloos tijdperk”. Zoals wij weten werden er al eerder oranjes uit hun functie gezet.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Henk.V: 22.37. uur, op 7/4. Dat zie ik ook wel zitten, Henk.

   Like

  • Guardiacivil zegt:

   Het blijft heel gevaarlijk directe critiek te uiten aan bepaalde adressen, echter ik sta er volkomen achter en heb zelf hier al het een en ander gezegd. De risico,s zullen we dan wel merken en een teken dat wij het gelijk aan onze kant hebben. Elite is niet te vertrouwen en dient zodanig schaakmat gezet te worden.

   Like

 10. tjonge zegt:

  maw en om kort te gaan, het is de 5e colonne die ons vijandig is en dus niet de islam.
  zonder 5e colonne geen islam.
  .
  maar ja, lopen we dat nou niet met zijn allen hier en op andere sites al jaren uit te schreeuwen ?
  .
  brussel/den haag, grootkapitaal, scholen/universiteiten, ambtenaren, kerken enz, enz, dat is het werkelijke gevaar…..

  Like

  • Henk.V zegt:

   Het politiek correcte denken doet ons inderdaad volledig de das om, @tjonge
   De aanhangers van die zeer foute denkrichting vormen de vijfde colonne, omdat zij alle ruimte scheppen voor een ideologie die de westerse wereld beslist niet goed gezind is en die willen omzetten in een islamitische wereld.
   Het politiek correcte gedachtegoed ondermijnt een succesvolle verdediging tegen de oprukkende invloed van de islam.

   En ja, de politiek correcte mentaliteit heeft zich meester gemaakt van de instituten en instellingen die u aan het einde van uw reactie noemt.

   Like

 11. elisah zegt:

  Dit is een zeer goed geschreven artikel. Het zou verplicht moeten zijn, voor alle onnozelaars, om het te lezen.

  Like

 12. Guardiacivil zegt:

  Als ze slim en tactisch zijn doen ze daar een boem.

  Like

 13. Jan zegt:

  Frauenpower bei der Sesamstraße
  Afghanistans erstes Muppet ist ein Mädchen

  Die afghanische Sesamstraße „Baghch-e-Simsim“ hat eine erste eigene Puppe erfunden. Das kluge Muppet-Mädchen Zari (6) soll mehr Frauenpower in die Kinder-Sendung bringen.

  Ihren ersten Auftritt hatte das 6-jährige Mädchen am Donnerstag in „Baghch-e-Simsim“, die afghanische Co-Produktion der Sesamstraße.

  Ihr Name ist Programm: Zari bedeutet „schimmernd“ in den afghanischen Sprachen Dari und Pashto. Und so gibt sich das neugierige und lebenslustige Mädchen auch.
  Zari hat eine Mission: Frauenförderung, das Recht auf Bildung und gesunde Ernährung sind ihre Lieblingsthemen.
  …..
  http://www.bild.de/unterhaltung/tv/sesamstrasse/sesamstrasse-stellt-erste-afghanische-puppe-zari-vor-45268894.bild.html

  Like

 14. marina1961 zegt:

  Oké de schrijver (die beweert te weten wat helder denken is (wel contextgebonden neem ik aan), verwerpt links en de islam. De quasi wetenschappelijke verpakking is schokkend, de conclusies onversneden agressief. Wat voor maatschappijbeeld wordt hier nagestreefd? Wat komt er na het verwerpen, verbieden, beschuldigen, bestraffen volgens hem aan betere wereld uit? En door wat en wie geleid? En hoe heeft hij zijn opvattingen ontwikkeld, los van zijn linkse ouders, leraren, de media, Merkel, Obama en mij (schaap, blinde volger, gehersenspoeld)? Ik heb ook eigen opvattingen, of meen die te hebben. Een ervan is dat een wetenschapper, een opinieleider, een samenleving zonder nuance geen heil brengt. Hoe normatief ik hier ook wordt toegesproken.

  Like

  • Guardiacivil zegt:

   Prima ….een samenleving zonder nuance is geen samenleving, maar een ding wel even duidelijk maken, wetenschapper of niet, tijd dat u iets meer over de doelstelling van de Islam en hun moordzuchtige drive te weten komt, alles wat ze doen staat in de koran omschreven en ongelovige worden regelrecht omgebracht. Lees dan ook de andere berichten over het uitmoorden van de vele Christenen. Dan is het voor mij simpel, Islam komt er niet in en moet verboden worden. En als u het hier niet mee eens bent dan zit u op de verkeerde site.

   Like

  • Republikein zegt:

   Ga je huis schoonmaken, hup!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s