Duitsers, Fransen en Italianen willen hun nationale grenzen terug

Screenshot_73

(Door: Birgit Stöger – Vertaling: E.J. Bron)

Niet alleen steeds meer Duitsers roepen om de terugkeer naar nationale grenzen. Ifop, het belangrijkste Franse markt- en opinieonderzoeksinstituut, nam in maart een steekproef onder Fransen, Italianen en Duitsers hoe zij in tijden van de immigratiecrisis tegenover het Verdrag van Schengen en de daarin overeengekomen open grenzen staan.

Kopp-Online

In opdracht van de Jean-Jaurès Stichting, die dichtbij de socialistische Franse regering staat, en de Europese Stichting voor progressieve studies werden elk ongeveer 1000 personen geënquêteerd over de ontaardde en blijkbaar politiek niet meer te beheersen immigrantenstroom vooral na de jihadistische aanslagen in Parijs en Brussel.

66% van de Duitsers wil nationale grenzen terug

Op de vraag of het Verdrag van Schengen afgeschaft en het tot herinvoering van controles aan de grenzen van het desbetreffende land moet komen, antwoordde 60% van de Italianen met “Ja”. Zelfs 66% van de geënquêteerde Duitsers wil zijn landsgrenzen weer gecontroleerd en bewaakt zien. Met 725 verlangen de Fransen hun nationale grenzen weer terug.

Zo gaf één op de twee geënquêteerden aan dat Europa, en vooral het eigen land, niet nog meer immigranten aan zou kunnen. Steeds meer Duitsers zijn het met de uitspraak eens dat de “boot vol” zou zijn en dat de Bondsrepubliek met zijn mediaal bespeelde “welkomstcultuur” aan het einde is.

47% was het eens met de uitspraak dat er in het eigen land al teveel buitenlanders zouden zijn, wat een toename met 3% tegenover de gehouden enquête in oktober vorig jaar betekent. De Franse buren evenals de Italianen delen deze opvatting echter al sinds het begin van de immigrantenstroom.

Ommezwaai bij aanhangers van de SPD en de Groenen

Interessant is de ommezwaai bij de aanhangers van verschillende partijen. De jubelstemming van het begin veranderde vooral grondig bij de SPD-aanhangers en kiezers van de Groenen.

Onder de SPD-aanhangers spreken zich weliswaar met 37% nog altijd relatief weinig kameraden tegen de ongebreidelde immigratieopname uit. Het aantal “Refugee Welcome”-sceptici is in vergelijking met de maand september echter bijna verdubbeld.

Bij de immigratievriendelijke Groenen is nog een krasser beeld te zien: was in de herfst van vorig jaar slechts 7% van de Groenen het niet eens met de welkomstcultuur, nu spreken zich 20% meer Groene kameraden zich voor een opnamestop uit. Dat zijn dus in totaal 27% binnen de eigen gelederen.

In het conservatieve kamp was er weinig verandering bij de CDU-stemmers. Het aantal sceptici zou volgens het onderzoek gestegen zijn van 36% naar 37%.

De aanhangers van de AfD blijven met een stabiele 86% tegenstanders van een verdere opname van immigranten.

79% weet het zeker: door immigratie komen ISIS-terroristen

Met de uitspraak “Onder de immigranten die op dit moment naar Europa komen, bevinden zich ook potentiële terroristen van de ´Islamitische Staat´” was 79% van de Duitsers het eens.

Na de gruwelijke ervaringen met de islamitische terreur in Parijs en onlangs in Brussel evenals na de seksuele overvallen in Oudejaarsnacht 2015/2016 door van oorsprong Arabische immigranten heeft de inschatting van de Duitsers wat betreft deze gevarensituatie zich aan die van de Fransen en Italianen aangepast.

Hier gaf 85% van de geënquêteerden aan dat de enorme immigratie uit de Arabische regio door jihadistische terroristen gebruikt zou worden om naar Europa te komen.

Moeten we helpen?

De concrete vraag werd gesteld of het desbetreffende land de verplichting zou hebben om immigranten, die vluchten voor oorlog en ellende, op te nemen.

De behoefte om miljoenen vooral islamitische mensen in Duitsland op te nemen, die vanwege wanbeleid, politiek foute ontwikkeling en religieuze achterlijkheid uit hun landen emigreren, bestaat altijd nog bij 72% van de geënquêteerde Duitsers.

Het geloof een niet te overzien aantal slecht tot helemaal niet opgeleide, meestal afwijzend tegenover de westerse cultuurkring staande mensen te integreren en te financieren, wordt bij de meeste voorstanders gevoed door de zogenaamd goede economische situatie van Duitsland.

Minder filantropisch, maar met een nog steeds relatief hoog percentage van instemming van 69%, zien de Italianen deze verplichting. Nog slechts 56% van de Fransen is het ermee eens dat hun land een morele verplichting heeft en de rest van de instabiele islamitische wereld moet opnemen.

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Birgit Stöger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", asielwaanzin, Duitsland, Eurabië, Frankrijk, Illegalen, Immigratie, Islamisering, Italië, Krankzinnigheid, Moslims, Multiculti, Nationalisme, Patriottisme, socialistisch idealisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

18 reacties op Duitsers, Fransen en Italianen willen hun nationale grenzen terug

 1. Sjaak zegt:

  Klopt helemaal niet !
  Namelijk uitnaamsloos ALLE europese
  landen willen hun grenzen weer terug !

  Like

 2. joopklepzeiker zegt:

  Rusland wilde drie keer NAVO-lid worden en vrede sluiten, maar Westen weigerde
  Xander 08-04-2016 15:19- in EU, NWO-Complot, Rusland, VS

  Bekroonde onderzoeksjournalist/documentaire maker John Pilger: ‘Derde Wereldoorlog tegen Rusland is begonnen, nu nog met propaganda, leugens en misleiding, straks met raketten’

  De Amerikanen lijken vastbesloten de Russische president Putin tot een nieuwe wereldoorlog te provoceren.

  Het had zo mooi kunnen zijn en het noordelijke halfrond een Koude Oorlog, een peperdure wapenwedloop en de opkomst van het islam kunnen besparen: een bondgenootschap tussen West en Oost, een Russisch NAVO-lidmaatschap zelfs. Want uit de historische annalen blijkt dat de Russen drie keer hebben geprobeerd om lid te worden, maar Amerika botweg weigerde. Waarom Washington niet voor vrede koos? Omdat het zijn eigen imperium en gigantische defensie industrie overeind wilde houden, en hiervoor moest –en moet opnieuw- Rusland de grote vijand blijven. De gelauwerde, meerdere malen bekroonde Britse onderzoeksjournalist en documentaire maker John Pilger zegt dan ook dat de VS inmiddels de volgende wereldoorlog is begonnen, maar helaas nog maar weinig mensen dat beseffen.

  Kremlin had geen behoefte aan nieuwe oorlog

  Voor mensen die tijdens de Koude Oorlog zijn opgegroeid, is het even slikken. De toenmalige Sovjet Unie werd door politici en media steevast als ‘het kwaad’ afgeschilderd. Deels klopte dat, omdat het leven in het toenmalige Rusland bepaald geen pretje was; er heerste wijd verspreide armoede, en de bevolking werd onderdrukt en gedwongen zich te schikken in het wurgende, en later totaal falende socialistisch-communistische systeem.

  Kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin Oost en West gezamenlijk Hitler-Duitsland hadden verslagen, werd de voormalige Russische bondgenoot plotseling tot onze nieuwe grootste vijand verklaard, die ons zou willen veroveren en verslaan. Vrijwel niemand heeft zich ooit serieus afgevraagd wat daar de achterliggende reden van was, en of dit eigenlijk wel klopte.

  Na meer dan 20 miljoen (!!) mensen te zijn kwijtgeraakt tijdens WO-2, was een nieuwe oorlog het laatste wat de Russen wilden. Hun land lag volledig in puin, en het koste tientallen jaren om het weer op te bouwen. Iedere Rus wilde maar één ding: een normaal leven. Ja, de Sovjet Unie zette een eigen defensie industrie op poten, maar enkel om niet opnieuw bij verrassing te worden aangevallen – niet om zelf een grote oorlog te beginnen.

  Westen startte propagandamachine en Koude Oorlog

  In 1946 werd in het blad Foreign Affairs een berucht geworden telegram afgedrukt, waarin de ambassadeur in Moskou waarschuwde dat de Russen ‘te onzeker en wantrouwend’ waren om zaken mee te doen. Er werden echter een aantal belangrijke zinnen uit dat telegram bewust weggelaten, zoals: ‘de Sovjets zijn, afgemeten tegen de Westerse wereld, nog steeds met afstand de zwakkere macht.’

  Niet alleen ‘zwakker’ – de economie van de Sovjet Unie na WO-2 was slechts een fractie van die van de VS. Desondanks werd het telegram door het Pentagon aangegrepen om een anti-Russische propagandamachine in gang te zetten. ‘Tenslotte is het veel winstgevender om wapens te bouwen,’ schrijft de Amerikaan Angela Borozna cynisch in Oriental Review.

  Kort na het telegram sprak de Britse leider Winston Churchill van het ‘IJzeren Gordijn’, en riep op tot een militaire alliantie tegen de Sovjet Unie, omdat de Russen heel Europa zouden willen veroveren. Omdat de Amerikanen al in 1945 de eerste atoombommen hadden gebruikt, besloot Rusland vervolgens om eigen kernbommen te ontwikkelen. Kortom: de Koude Oorlog was begonnen.

  Russen wilden lid worden van NAVO

  Maar nadat Stalin in 1953 overleed, vroeg het Kremlin het lidmaatschap van de NAVO aan. In een vrijgegeven geheim bericht blijkt de Sovjet regering op 1 april 1954 de Westerse leiders te hebben gevraagd ‘de mogelijkheid te onderzoeken of de Sovjet Unie kan deelnemen aan het Noord Atlantische Verdrag.’ De reactie van het Westen was ijskoud: ‘Dit is dermate onrealistisch, dat het voorstel geen discussie rechtvaardigt.’

  Waarom wilden de Russen lid worden van de NAVO? De leiders in het Kremlin waren ervan overtuigd dat een alliantie tussen Oost en West dermate krachtig zou zijn, dat deze de vrede en veiligheid op de wereld pas écht zou kunnen waarborgen.

  Maar Amerika en Europa weigerden, dus had de Sovjet Unie geen andere keus dan in 1955 zijn eigen bondgenootschap op te richten: het Warschau Pact. Kort na de Val van de Muur en het communisme in 1989-1991 werd opnieuw openlijk gesproken over een mogelijk Russisch lidmaatschap van de NAVO, en in 2001 probeerde het Kremlin zelfs officieel lid te worden, maar ook nu werd het verzoek door het Westen geweigerd.

  Westerse media mede schuldig aan vals vijandbeeld

  Sinds het eerste presidentschap van Vladimir Putin zijn de spanningen tussen Oost en West langzaam maar zeker verder opgelopen, tot op het punt waarop er van een nieuwe Koude Oorlog kan worden gesproken. De Westerse media dragen hier fors aan bij door bewust misleidende en valse informatie over Rusland en Putin te verspreiden, door opnieuw het vijandbeeld te creëren van een ‘totalitair regime’ dat uit zou zijn op oorlog.

  In plaats van de echte aanstichters van de burgeroorlogen in Oekraïne (de CIA en de EU) en Syrië (de VS/NAVO, Turkije en Saudi Arabië) aan te wijzen, geeft het Westen uitsluitend het Kremlin de schuld, en wordt zelfs beweerd dat Rusland de instabiliteit in het Midden Oosten en Oekraïne groter maakt om Europa in chaos te storten. De waarheid is echter precies het omgekeerde. De instabiliteit aan de Russische grenzen is een veel grotere bedreiging voor Rusland zelf, dan voor Europa.

  Amerikanen wilden Russen onder de duim houden

  Na de val van het communisme weigerde de VS te aanvaarden dat de Russen écht vrede wilden, en samen met het Wetsen Oost Europa en hun eigen land wilden opbouwen. In plaats daarvan werd Rusland als de grote verliezer van de Koude Oorlog behandeld; ja, Moskou mocht wel aanschuiven bij de grote Westerse organisaties, maar kreeg geen enkele vinger in de pap. Sterker nog, harde beloftes aan het Kremlin, zoals de verzekering dat de NAVO niet zou worden uitgebreid met de voormalige Oostblok landen, werden door Washington en Brussel al snel gebroken.

  De Amerikanen namen de ‘Wolfowitz doctrine’ over, waarin letterlijk werd gesteld dat de wederopstanding van Rusland als wereldspeler ten koste van alles moest worden voorkomen, omdat de Russen de grootste struikelblok konden worden in Amerika’s doelstelling om de enige supermacht te blijven, waar alle andere landen voor zouden moeten buigen. Om die reden moest de traditionele Russische invloed uit het voormalige Oostblok, en dus ook uit Oekraïne, worden verbannen. Dat is de werkelijke en tevens allerbelangrijkste reden van het EU-associatieverdrag, dat eergisteren door de Nederlandse bevolking werd afgewezen.

  Kremlin weigert onderdanigheid aan Westerse globalisten

  Toen de bedreigde en constant vernederde beer eindelijk weer zijn tanden begon te laten zien, vroegen sommigen in het Westen zich af of men het toch niet verkeerd had behandeld. Dat de beer geen kwaad in de zin had, maakte hen niet uit – het beest moest en zou ‘getemd’ worden. Bovendien weigerde de beer deel te nemen aan de ‘unipolaire’ wereld, aan de doelstellingen van de Westerse globalisten om alle grenzen uit te wissen en de culturen volledig met elkaar te vermengen.

  Dus begonnen de Westerse media een uitgekiende campagne waarmee het Westerse publiek valse informatie over de oorlogen in Georgië en later Oekraïne werd gevoed. Het miste zijn uitwerking niet, want veel mensen begonnen Rusland weer als een bedreiging en als de vijand te zien.

  Een Russische reactie kon niet uitblijven. Het Kremlin begon steeds nadrukkelijker te wijzen op de eigen indrukkende kernmacht, en begon tevens het leger te moderniseren. Rusland gaf daarmee de duidelijke boodschap af dat het trots was op zijn eigen identiteit en cultuur en die absoluut wilde behouden, en dat het daarom weigerde zich onderhorig te maken aan de Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’.

  Rusland ondermijnd met kleurenrevoluties

  Hoewel de Russen dus al 25 jaar proberen duidelijk te makken dat het een strategisch partnerschap met Amerika en Europa wil, hebben die dat steeds van de hand gewezen, omdat die de Koude Oorlog nooit hebben willen opgeven. Dat bleek als snel toen de NAVO tegen alle beloftes in toch naar het Oosten werd uitgebreid, en er een hele serie ‘kleurenrevoluties’ in voormalige Sovjetrepublieken werd georganiseerd – allemaal erop gericht om Rusland te ondermijnen.

  Hoe kan een confrontatie tussen de twee grootste kernmachten ter wereld worden voorkomen, nu Washington en Brussel al jaren vastbesloten zijn om hun propagandaoorlog tegen Vladimir Putin voort te zetten, ongeacht wat hij zegt en voorstelt?

  ‘Nieuwe wereldoorlog is reeds uitgebroken’

  John Pilger tijdens een recente toespraak aan de Universiteit van Sydney: ‘Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat er een wereldoorlog is uitgebroken? Op dit moment is het een oorlog van propaganda, van leugens, van wantrouwen en misleidingen, maar dit kan op ieder moment veranderen met het eerste verkeerd begrepen bevel, met de eerste raket.’

  ‘In de afgelopen 18 maanden vindt onder leiding van de VS langs de westelijke Russische grens de grootste opbouw van militaire eenheden sinds de Tweede Wereldoorlog plaats. Sinds dat Hitler de Sovjet Unie binnenviel zijn buitenlandse troepen niet meer zo’n grote en zichtbare bedreiging voor Rusland geweest,’ aldus Pilger.

  ‘Oekraïne, ooit deel van de Sovjet Unie, is een CIA-pretpark geworden. Nadat het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington feitelijk een naburig regime dat vijandig staat tegenover Rusland; een regime dat letterlijk verrot is met Nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten. Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende minderheden.’

  ‘In Letland, Litouwen en Estland, buren van Rusland, stationeert het Amerikaanse leger gevechtstroepen, tanks en zware wapens. Deze extreme provocatie aan het adres van de tweede kernmacht van de wereld wordt in het Westen met stilzwijgen begroet.’

  Snel andere leiders nodig om kernoorlog te voorkomen

  Conclusie: dankzij Washington en Brussel zijn we weer net zover als in 1946, toen het Westen doelbewust Rusland als vijand afschilderde, en daarmee decennialang wederzijdse angst en wantrouwen voedde. Mede hierdoor heeft de mensheid al eerder op de rand van een allesvernietigende kernoorlog gebaseerd. (1)

  Als we dat risico niet opnieuw willen lopen, zullen wij als Westerse burgers heel snel andere leiders moeten aanstellen, leiders die breken met het agressieve Amerikaanse/NAVO imperialisme en met het daar onlosmakelijk aan verbonden onzalige bondgenootschap met de islam, en de uitgestoken hand van de Russen eindelijk aangrijpen. Anders valt voor onze toekomst, en zeker die van onze (klein)kinderen, het allerergste te vrezen.

  Pilger: ‘Waar zijn degenen die het stilzwijgen verbreken? Of wachten we totdat de eerste kernraket wordt afgevuurd?’

  Xander

  (1) Zero Hedge

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Rusland-wilde-drie-keer-NAVO-lid-worden-en-vrede-sluiten-maar-Westen-weigerde

  Like

  • Thom zegt:

   Wat een onzin. Vechten met raketten tegen de Russen? Wie? Wij? Ik in ieder geval niet. Ons leger zeker met kruiwagens waarop de deegrollers van de Action liggen om de Russen mee om de oren te slaan. Europa heeft geen leger en Amerika zal het niet doen. Als Trump president wordt dan werkt Amerika gewoon in de toekomst samen met Rusland. Rusland is de leidende wereldmacht momenteel. Moslim Obama met de slappe knietjes heeft van Amerika een derderangs natie gemaakt.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @joopklepzeiker: 16.44. uur. Juist. En dat alles met de bedoeling de NWO af te dwingen, het is een groot duivels complot, waarin de schoften de wereldbevolking willen reduceren tot 500 miljoen mensen. Dat steekt er allemaal achter, en de moslim Obama, is voor deze duivels, de juiste pion in het spel!

   Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  De “geest is uit de fles”. Laat de verdomde EUSSR maar ontploffen. Terug naar soevereine Europese landen. We kunnen heel goed leven met een handelsunie, meer is er niet nodig.

  Like

 4. witte raaf zegt:

  http://www.express.co.uk/news/world/658803/Migrants-Angela-Merkel-German-Europe-Lies-Borders-Refugees-Serbia-Balkans.

  Is wel even off topic maar wilde hem even delen.

  Vluchtelingen zijn boos op A Merkel omdat ze niet krijgen wat beloofd is!!
  Gaat nog wat worden straks als ze in de gaten krijgen dat het ook niet veel meer gaat worden dan de bijstandsgrens,ben bang dat wij straks onze huizen moeten gaan dichttimmeren omdat ze ons gaan belagen omdat ze ook de spulletjes willen die wij hebben. Voordat je het weet zitten ze straks op jou bank en slapen ze op jou bed en jij staat buiten!!

  Like

  • elisah zegt:

   Ja wie weet, een tijdje terug was er nog een artikel over Italie, waar de huizen bezet werden wanneer de eigenaren even weg waren. Ga je gewoon naar je werk en bij thuiskomst is je huis dichtgetimmerd en bezet door zgn vluchtelingen… En de politie deed natuurlijk niets.

   Like

 5. Mirjam zegt:

  Goed zo en het moet nog veeeeeeeeeellllllllllllllllllllllll strikter worden. ALLE GRENZEN TOE. De neuzen worden gestoten en de pijn wordt steeds groter. Prima!

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Volkeren van Europa, zet de riemen op de dollen en roei uw eigen koers, samen kunnen we de moloch in Brussel verslaan, gewoon niet meer mee praten ophouden met betalen dan stort het hele zoodje in elkaar. Samenwerken prima maar geen verenigde staten van Europa zoals de bobo’s willen.

  Like

 7. Jean zegt:

  Dat is nu het gevolg van “belangrijke” beslissingen over te laten aan ordinaire volksverlakkers die door NIEMD gedragen worden, de enige oplossing aan dat gigantisch probleem (de importbarbaren) is dat EU gedrocht uitschakelen en de misdadigers een voor een veroordelen tot minimaal 20 jaar opsluiting te beginnen met die zuipschuit en dat naziwijf.
  Alle grenzen terug sluiten, bewaken en controleren, het is een win-win resultaat nl. veel mensen werk en wij terug veiligheid op voorwaarde dat we de aanwezige barbaren, lees: islamieten er wel allemaal uitkieperen.

  Like

 8. leefbarbaar zegt:

  Ik wil ook onze grenzen terug.
  En moslims en NSB-ers over de grens zetten.
  Kunnen we weer gewoon doen en hebben we weer overal genoeg geld voor.

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Toch staan heel, veéél gespecialiseerden te trappelen om aan de slag te gaan
  advokaten, rechters, neurochirurgen, physici, mathematici, doktoren,eMarketing managers
  Sales managers
  Computer programmeurs,Civil engineers,
  Architecten, etc,etc………….

  zij allen willen het westen komen verrijken met hun kennis.

  EN WORDEN BOOS ALS ZE NIET GELIJK WORDEN TOEGELATEN:
  zoals in Italie;”ANCONA- Protesten op het PAUS-PLEIN………..
  http://www.anconatoday.it/video/video-protesta-migranti-piazza-papa-ancona.html

  Like

 10. Perfide Albion zegt:

  Als islam er nooit geweest was dan was 11 september nooit gebeurd. Islam en daarmee haar aanhangers moet (grotendeels) worden vernietigd. Net als Nazisme en haar aanhangers (grotendeels)vernietigd is.

  Like

 11. Perfide Albion zegt:

  Verder willen we apen natuurlijk daar laten waar apen van nature voorkomen. In Afrika.

  Like

  • Republikein zegt:

   Het is een voortzetting van de invasie 1945, niet om ons te bevrijden.

   Millions murdered . . . Millions raped . . . Millions tortured . . . Millions enslaved . . . Millions of men, women and children cast to the winds. . . . No matter what you have read about the Second World War, no matter what you have been told about it, no matter what you believe happened during the so-called “Good War” . . . forget it!

   Now, for the first time in over 70 years, learn what the war and “peace” looked like from the loser’s perspective. Learn what was done to Germany and her people in the name of “freedom, democracy and liberation.” In their own words, in graphic detail, this is their story. . .

   Ik zeg bij de weg:
   Rutte gered van de verdrinkingsdood.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s