Pegida-Almere: Slechte opkomst, maar goede sfeer. (En daarbij: Mijn eerste toespraak!)

Screenshot_20

Pegida-Almere, 7 mei 2016

(Door: Theresa Geissler)

Om te beginnen vraag ik de trouwe lezers van zowel E.J. Bron als daarbuiten om begrip dat de speeches, afgestoken bij Pegida-Almere op 7 mei 2016 in dit verslag minder gedetailleerd weergegeven zijn dan men inmiddels van mij gewend is: Ik had er een goede reden voor om mij deze keer even op iets anders te concentreren, die ik U nader uiteen zal zetten. Laat ik daar zelfs maar meteen mee beginnen:

Kijk, een beweging – in dit geval Pegida – een warm hart toedragen is één ding, maar hoe komt iemand zo ver om er óók voor te willen spreken? Dat kan ‘m liggen aan verschillende dingen, van absoluut ‘nobele’ bevlogenheid tot ‘ordinaire’ geldingsdrang, maar laat ons eerlijk zijn: In de meeste gevallen is het gewoon een combinatie van beide, die, mits in balans, dit verlangen om naar buiten te treden voor datgene waarvoor men stáát tot een gezond streven maakt. Wanneer het sprekers betreft die zichzelf inmiddels bewezen en naam gemaakt hebben, stelt men zich trouwens die vraag niet eens meer: Men doet alle moeite om ze voor manifestaties te strikken, haalt ze, wanneer dat lukt, juichend binnen en gaat er automatisch vanuit, dat juist z i j het uit die onversneden, nobele motieven doen zónder die bepaalde mate van geldingsdrang – wat uiteraard niet het geval is. Alleen is het op dat moment niet belangrijk.

Toont echter een beginneling op dit vlak, die zichzelf nog niet bewezen heeft, dezelfde ambitie, op de koop toe iemand, over wie men om wat voor reden dan ook zijn twijfels heeft of hij het wel aankan, dan is men snel geneigd, aan te nemen “dat hij louter gedreven wordt dóór geldingsdrang.” Wat dikwijls eveneens bezijden de waarheid is: Ook hier is dan meestal gewoon sprake van diezelfde combinatie.

Bij mij was dat eveneens het geval. Sinds Pegida-Nederland, zo rond september 2015, van de grond kwam, voelde ik me erbij betrokken, liep zoveel mogelijk de manifestaties af en was blij verrast toen ik bemerkte dat de organisatie mijn verslagen ervan – die ik primair voor de website E.J. Bron schreef – goed kon gebruiken en ze stilzwijgend overnam voor de ‘Info-Media.’ Toch begon er na verloop van tijd steeds duidelijker iets te ‘wringen.’ Zeker als na afloop van een manifestatie ieder zijns weegs ging en je dan niet zelden alleen in de trein zat, op weg naar huis. Dan keek je terug op de bijval die de sprekers ten deel was gevallen en kwam ik langzamerhand niet los van de gedachte: “Dat had ik ook zo kunnen zeggen…..wíllen zeggen……”

Nu zit ik al vanaf mijn geboorte opgezadeld met een relatief lichte, maar helaas zichtbare fysieke beperking, waar ik niet mee te koop loop, maar uiteindelijk niet omheen kan. Dat wil dan zeggen: Als ík het al kan, zorgt de omgeving er doorgaans wel voor dat ik het níet kan, zó zeer wordt er telkens weer over gestruikeld. Herhaaldelijk is het al gebeurd dat een bepaald voornemen mij door anderen weer uit het hoofd werd gepraat, “omdat ik dat niet áán zou kunnen.” Dit keer was ik daar echter niet geheel en al van overtuigd, aangezien ik jaren geleden wèl eens een paar voordrachten  had gehouden, zij het dan meer op het literaire vlak, die wèl goed waren gegaan. Met díe wetenschap in het achterhoofd wordt het wel héél moeilijk om vrede te hebben met het vooruitzicht dat het juist hier nooit meer zou gebeuren.

En dat lukte me dan ook niet. Ik zal hier heel eerlijk zijn: Toen ik kort na de manifestatie in Den Haag op 10 april jl. zó bevangen werd door jaloerse gevoelens jegens Pegida-mensen die op welke manier dan ook wèl naar buiten traden (nog wat anders dus dan door middel van artikelen) dat ik er werkelijk last van kreeg, besloot ik contact te zoeken met de organisatie teneinde mijn verlangen voor te leggen. Ik durfde dat aan, doordat ik intussen de tendens bij Pegida-Nederland om iedere oprecht betrokkene metterdaad zoveel mogelijk een kans te geven, had menen te bespeuren. En ik kreeg gelijk: Pegida-Nederland-woordvoerder Edwin Wagensveld, evenals de overige organisatie-leden, gáf me die kans. Nu moest ik, van mijn kant, zien, deze waar te maken.

Ik oefende een paar weken intensief met mijn speech, schaafde hem bij, kortte hem in, oefende opnieuw. Oefenen met een microfoon ging natuurlijk niet; dat was welhaast mijn grootste zorg. Verder mocht ik niet “vastlopen”: Ik stotter alleen als ik ècht over mijn zenuwen raak óf op momenten dat ik de indruk krijg dat niemand geïnteresseerd is in wat ik naar voren breng. Voor dit publiek, had ik inmiddels bij mezelf vastgesteld, was ik feitelijk niet bang: Gelijkgestemden. Daarom was ik, op de keper beschouwd, ook niet bang om “weggehoond” te worden: Ik wist dat dit niet zou gebeuren. Waar ik wèl bang voor was, was het ‘medeleven’ dat zou volgen als het, op welke manier dan ook, faliekant mis zou lopen, vergezeld van de zachtzinnige constatering dat’dit waarschijnlijk toch niet voor mij was weggelegd.’ Dáár was ik inderdaad bang voor: Ik had dat in het verleden al genoeg op andere vlakken meegemaakt; ik wilde dat niet meer!

En toen werd het zaterdag 7 mei. Schitterend weer, ’s morgens vroeg al. Enigszins gecompliceerde treinreis – busvervoer vanaf Weesp wegens werkzaamheden aan het spoor – maar ons min of meer vaste ”cluppie” – Ton, Helena, Herman, Koos, Hans, Bertie (nu vergezeld van haar zuster Annelies) en ik troffen elkaar meer dan bijtijds voor Café ’t Boemeltje op het stationsplein, Almere Centraal. En we bereikten ruim op tijd de Esplanade, waar de demonstratie plaats zou vinden. Naar gewoonte was daar ook de familie Kuipers – José, Piet en dochter Ellen – al aanwezig. Maar overigens zou de opkomst – zo’n 50 á 60 demonstranten – zwaar tegenvallen (om nog maar te zwijgen van het voorspelbare feit dat de lokale – linkse – pers natuurlijk weer trachtte te suggereren dat het om niet meer dan 30 demonstranten ging. Geloof mij echter: Dat is weer overdreven naar de andere kant!) Die lage opkomst was, alles welbeschouwd, het enig teleurstellende aan een manifestatie, waarbij verder eigenlijk niets tegenzat! Oók voor mij niet:

Edwin deelde mijn zorgen; dat merkte ik wel, zonder dat het expliciet werd uitgesproken. Op mijn vraag wanneer ik aan de beurt was, antwoordde hij: “Als tweede, direct na mij. Maar ik ga het uitgebreid aankondigen en……” Daarop volgde een – supergoed bedoelde – uiteenzetting, die er op neerkwam dat als één van ons beiden zou merken dat het niet zou gaan, hij wel een manier had om er onmiddellijk een punt aan te draaien “en dan proberen we het volgende keer gewoon opnieuw.” Hoe genereus ook, een dergelijk scenario was nu juist wat ik n i e t wenste. “Dat is vreselijk lief van je,” probeerde ik met mijn laatste restje standvastigheid te benadrukken, “maar ik wil ervan uitgaan, dat dat niet nodig zal zijn.”

Niettemin stelde ik me, zodra Ed even na tweeën met zijn openingsspeech begon, alvast maar strategisch op naast de podiumtrap, achter de afzetting – niemand, die er gelukkig iets van zei – met mijn eigen speech in de aanslag. Zodoende kon ik bijtijds gehoor geven aan zijn oproep: “Theresa, kom maar op het podium!”, zonder dat er iets mis ging bij het beklimmen van het trapje. Ik was er weliswaar niet op voorbereid dat hij de microfoon van de standaard afnam en die in mijn hand duwde en tegelijkertijd de speech úit mijn hand nam en erbij bleef staan om de bladen om te slaan, maar ik berustte ter plekke: Het was niet het ogenblik om ook maar iets anders te doen.

Zo ging het echter wèl! Meteen nadat het me gelukt was de opening te maken: “Goedemiddag, Almere, goedemiddag, vrienden van Pegida” – wat welwillend door de toehoorders ontvangen werd – voelde ik de grond onder mijn voeten wat vaster worden. Ik redde het verder zonder één hapering; zelfs geloof ik dat het me lukte tussen de woorden door af en toe een ogenblik op te kijken van het papier en hier en daar de stembuigingen toe te passen, die ik me half en half thuis voorgenomen had. Het verstaanbaar spreken door de microfoon bléék niet moeilijk – van díe angst ben ik vanaf nu wel verlost – en de grootste verrassing was voor mij nog dat ik in staat bleek, aan het eind, na het scanderen van de slotzin “Wij zijn het Volk” er nog volkomen spontaan de aansporing aan vast te knopen: “Zeg mij na: Wij zijn het Volk!” Wat zowaar opgepikt werd: De kreet wèrd overgenomen! Kijk: Dát zijn nu van die ogenblikken, die voldoening geven.

Na drie verdere redes van achtereenvolgens: Hugo Kuipers (over, onder meer, de afbraak in de gezondheidszorg) Torsten Frank (over de opkomst van de AfD en de publieke afgang van Heiko Maas) en Asje Bello (onder andere over de rol van de Europese politieke leiders) was het tijd voor de mars. Ik maakte nèt aanstalten om mijn tas en verdere toebehoren bij elkaar te graaien, toen Raffie Chohan me zei: “Laat die maar liggen; ze liggen daar veilig: Je mag de ‘banner’ meedragen, want jij bent één van de sprekers.” Aha! Ik heb er in mijn vorige artikel al gewag van gemaakt dat ik van mezelf betwijfelde of ik voor dat klusje niet te onhandig zou zijn, maar dit was té vererend om te weigeren. En het viel mee: Ik liep uiterst rechts en dacht er zelfs aan, mijn rechter hand van tijd tot tijd van de bovenkant van de banner te verplaatsen naar de rechter zijkant, wanneer de flap door de wind te veel dreigde op te waaien. Ook voorts ging alles goed: Niet één keer gestruikeld of gezwikt. Het werd een niet al te lange, maar wel voorspoedige mars door het centrum van Almere, zonder één wanklank, doordat de AFA zich niet liet zien. Later zou blijken dat ze van een tegen-demo hadden afgezien, omdat hen een locatie was toegewezen, die naar hun zin te ver van de onze af lag. Tja……. (Maar, als je het goed nagaat: Wat zit zo’n site als Kafka dan eigenlijk te zeiken van “een afgang voor Pegida met maar 30 – daar hád je weer die ’30’ – man? Van hún kant was er NIEMAND komen opdagen!)

Eenmaal aan het eind van de mars weer teruggekeerd op de Esplanade hield Raffie nog een toespraak, voornamelijk over de invloed van de islam in Nederland, waarna Edwin in zijn slotrede aandacht besteedde aan, onder andere, de sociale afbraak en de achterstelling van autochtoon Nederland, waarna hij de demonstratie besloot met de mededeling, dat de volgende gepland stond voor 11 juni; de locatie zou nog bekend worden gemaakt. (Opm.: op de Facebook-pagina van Pegida-Nederland staat de juiste datum 4 juni vermeld!).

Velen van ons besloten die werkelijk stralende middag met na-zitjes binnen hun vaste groepjes:  Aan caféterrassen geen gebrek in Almere en het weer léénde zich er voor! De stemming was algemeen opgewekt, ondanks de tegenvallende opkomst en ik weet zeker dat niemand er aan twijfelde dat Pegida Nederland de ingeslagen koers zou blijven volgen: Iedereen was tevreden. Ik ook? Jazeker! Tevreden èn een paar twijfels lichter. Ik dank de organisatie en in het bijzonder onze woordvoerder hierbij nogmaals voor hun tegemoetkomendheid en hun goede zorgen en spreek de hoop uit dat ik nog veel zal kunnen terugdoen in de toekomst: Met wederzijds goedvinden zal men hoe dan ook van mij blijven vernemen: in geschrift…..of, zo het mij vergund moge zijn, anderszins. Wie zou dat tenslotte niet willen doen….voor Pegida?

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", burgermoed, Nederland. Bookmark de permalink .

25 reacties op Pegida-Almere: Slechte opkomst, maar goede sfeer. (En daarbij: Mijn eerste toespraak!)

 1. Wachteres zegt:

  Wat een open en eerlijk stuk, @Theresa.. Iedere keer als ik iets van je lees dan denk ik: “Zij had lerares moeten worden”. Daar was je uitermate geschikt voor geweest.

  Groetjes vanuit GB.

  Like

  • Dat had je gedróómd, Wachteres: Zeker jij zult je toch wel realiseren, dat je als lera(a)r(es) met hele klassen púbers te maken hebt, niet?
   En de kans was groot geweest, dat ik díe echt niet had aangekund.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Als actievoeder heb je met heel Nederland te maken en misschien ook wel met heel Europa , maar dat schijn je wel aan te kunnen ?

    Like

   • Ja, Joop, want: a) Dat zijn niet allemaal pubers, b) Die zitten niet vijf dagen per week constant op je lip en c) Die zitten niet constant te bálen omdat ze naar school moeten, terwijl ze net in een periode zitten, dat hun kóp er niet naar staat.
    Sans rancune overigens, hoor: Ik begrijp ze best. Ik herinner me die periode zelf maar al te goed! Maar orde houd je daar níet mee.
    Trouwens nog wat: Wat ik nú opeens blijk te durven, durfde ik ca. 40 jaar geleden dus absoluut nog níet; vandaar ook, dat ik me in die periode nog zo veel uit het hoofd liet praten!
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Nee het zijn niet allemaal pubers maar wel zombies, luister maar naar die “prachtige ” toespraak van Raffie Chohan tijdens Pegida-Almere (07-05-2016)
    Geplaatst op 9 mei 2016. ( zo motiverend )

    En buiten dat het zombies zijn , hebben we ook nog eens de infiltratie van gehersenspoelde barbaren die je met heel veel plezier de kop afsnijden , of opblazen,

    En ik respecteer je ontwikkeling in persoonlijkheid, dat moesten VEEL meer mensen hebben, cq kunnen .

    Maar professioneel actie voeren heeft veel meer nodig om effectief te kunnen zijn .

    Like

   • Die toespraak heb ik gelezen. Sterker, die heb ik gehóórd, afgelopen Zaterdag.
    En goed, ik snap wel een beetje, wat je bedoelt. Denk ik. Maar ieder zijn eigen stijl.
    De mijne is mogelijk weer iets té positief: Dat wordt me tenminste van tijd tot tijd wel eens gezegd door mensen, die vinden dat je de droeve feiten ook moet kunnen toegeven; zoals Raffie doen namelijk legio mensen het, weet je.
    Echt opschieten doet dat niet, nee, maar je kunt ze geen bepaalde stijl door de strot duwen.
    Bevlogen is ze echter wel! (Ja, zeg maar niets: Je hebt gelijk als je stelt, dat er nog veel meer bij komt kijken.Maar dat geldt uiteindelijk op een andere manier even goed voor iemand als ik.)
    Perfect zijn we geen van allen, maar we doen ons best. Overigens laat ik het hier maar bij, want deze discussie hebben we al eerder gehad, herinner ik me…..
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Mijn dank voor je laatste antwoordt, het begint dagen, ik hoor de zon al juichen .

    Maar de dag is kort , veelte kort, opschieten voordat de duister invalt .

    Like

 2. Lieve webmaster Bert, dank je hartelijk voor het toevoegen van de juiste datum voor de volgende demonstratie, maar ík bedoelde het juist andersom: Edwin zei 11 Juni, waarna Pegida op Facebook later meedeelde, dat dit gewijzigd was in 4 Juni.
  Ik zal nog even nakijken, wat ik je gemaild heb, maar volgens mij toch echt dat.

  Like

 3. Avander zegt:

  Hulde en applaus.

  Like

 4. Eline zegt:

  U bent heel eerlijk geweest,@Theresa,en daar is moed voor nodig.
  Prachtig.

  Like

 5. john zegt:

  Kan me levendig voorstellen dat er een groot verschil ligt tussen “schrijven en speechen”.
  Ik volg elke dag dit blog waar ik de mosterd noagal eens haal voor een artikeltje of een rijmpje, limmerick…! Maar vraag me niet om datzelfde op een podium te zeggen of voor te dragen. Maar wie de waarheid schrijft hoeft niet naar woorden te zoeken . Bij een redenaar niet tijdens zijn redevoering , bij een schrijver zoals u , vloeit het zo uit zijn “pen” (pc). Proficiat .
  http://blog.seniorennet.be/rechts/

  Like

 6. D. G. Neree zegt:

  Theresa, mijn complimenten, zowel voor je vertalingen en columns als je moed om op het podium te staan. Dat laatste is voor iedereen een hoge drempel.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  Goed gedaan, Theresa!

  Geliked door 1 persoon

 8. Erik zegt:

  Tsjonge Teresa ik kreeg gewoon tranen in me oogen er ligt zeker een toekomst in je schrijverij en je voordrachten, deze eerste stap is zo kan ik mij voorstellen best moeilijk. En toen je zij nu voel ik de grond nu kan niemand mij meer tegenhouden nu ga ik het doen toen kwamen mijn tranen, en ja ziet het ging je goed af ik denk dat we allemaal heel trots op je zijn. Je sprak uit je hart, gebruikte je hoofd en geen verontschuldigenen over je bedoelingen, voor mij zijn die zo zuiver dat ik je echt geloof. We zijn nu eenmaal individuen die zich willen laten gelden, maar jou ik stond niet in de weg van je oprechtheid. Wat jij ook van jezelf vind, ik heb je nooit gezien en weet niet wat je hebt, nooit iets van gemerkt en laat mij ook niet door je uitleg over je beperking beinvloeden. Ik zie een goed mens met wie ik het vaak eens ben. Je ben het soms niet met mij eens, over het onderwijs bijvoorbeeld, maar dat hoort bij het mens zijn, verschil maakt het individu. Je hebt nu jezelf meer bewust gemaakt en bewustzijnstaat is levensstaat. Ik zoals ik je ken handel je hier ook naar, heel veel geluk en wijsheid hoop nog veel van je te horen.
  Vrienden groet Erik

  Like

 9. Moedig – ik zou zoiets nooit kunnen doen. Super-verlegen in het openbaar. Heel goed gedaan Theresa.

  Like

 10. alidas1 zegt:

  Knap hoor Theresa.
  Ik ben blij dat je daar de moet voor hebt.
  Aan je bovenkamer mankeert gelukkig niets ga door.
  En ik lees je graag

  Like

 11. alidas1 zegt:

  Ik denk moet met een d hoort te zijn.

  Like

 12. tommiehendriks zegt:

  In dit filmpje zijn wat beelden van de demonstratie in Almere te zien en ook en paar deelnemende demonstranten:

  Like

 13. Theo van Ewald zegt:

  Goed maar vooral ook erg mooi verwoord! Ik ben jaloers op je.

  Like

 14. Anneke zegt:

  Het zomerachtige lente-weer heeft waarschijnlijk de opkomst enigszins ‘geminderd’. Men gaat toch liever (bijvoorbeeld) naar het strand en een verfrissende duik in de Nrd-zee is heerlijk. Al is het water toch behoorlijk koud…

  Like

 15. Petrus zegt:

  Theresa, jou eerlijkheid is al een verademing voor de hele samenleving. En daarmee heb jij het hele kabinet al de oren gewassen, in zoverre dat ze die uberhaupt nog hebben!
  Of ze zitten vol met tumtum. Ik ben in ieder geval trots op jou, en ga aub op deze weg verder!

  Groetjes, Petrus.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s