LONGREAD – Tien Arabische woorden: een uitdaging voor politici en veiligheidsexperts

Screenshot_41

(Door: H. Numan)

Ik heb tien woorden die u, als u multicul super correct en warm verdediger van de belangen van mohammedanen bent, absoluut moet negeren. U bent al om. Het kalifaat Hollandistan ziet u wel zitten. Maar als u serieus politicus bent, beleidsmaker, hoge militair of (wat door gaat voor) politieofficier moet u direct, zonder uw i-Phone te raadplegen, mij kunnen vertellen wat die woorden betekenen. Niet spieken en opzoeken! Uit het blote hoofd. Als u mij niet kunt vertellen wat die woorden betekenen,  wat hun onderlinge relaties zijn of het belang er van niet onderkent, bent u volstrekt ongeschikt voor de functie die u uitoefent. Sterker nog: u bent een groot gevaar voor ons land.

dawah, dhimmi, hijra, jizya, kafir, shaheed, shariah, takfir, Taqiyya, ummah

Als u niet direct in de gaten heeft wat al deze woorden betekenen, bent u even goed op de hoogte als de PvdA, D66, de VVD en het CDA. Als u minder dan zeven van deze woorden kent, bent u ongeschikt om zelfs maar een politiebureau schoon te maken, laat staan er leiding te geven. U bent dan even goed geïnformeerd als de ouders die hun zoontje naar een feestje van pastoors sturen, want dat is stukken leuker, veel spannender dan een jeugdhonk en nog gratis ook. Meneer pastoor zei het zelf. Uw kennis over het mohammedanisme krijgt u niet van meneer pastoor, maar van Achesoes uw schoonmaker, of van Achmed uw sympathieke agent, tevens lid van de Partij voor de Arabieren.

Dit artikel is gericht op BN´ers. Niet Bekende Nederlanders, maar de Belangrijke Nederlanders. Bekend betekent niet automatisch dat je over kennis beschikt. Gordon, Sylvana en Peter R. de V hebben enkel een grote bek. Een Belangrijke Nederlander gaat er altijd prat op vele jaren extra gestudeerd te hebben. Dus u zou dit stukje eigenlijk niet nodig hebben. U had het allang moeten weten…

Iedere serieuze politicus en veiligheidsexpert die niet kan vertellen hoe een kafir een dhimmi wordt, en welke rechten een dhimmi heeft onder shariah (“geen”) is even bekwaam als een admiraal die een vloot van Popla papier commandeert of een politiecommissaris die zijn kennis heeft opgedaan door naar Swiebertje te kijken. Dat soort mensen moet je verre houden van verantwoordelijkheden.

Als u niet weet wanneer een mohammedaanse ploflim een shaheed is en wanneer een terrorist volgens de definitie van de shariah, dan bent u net zo gevaarlijk voor onze veiligheid als Colijn (“uw regering waakt”) destijds.

Als u het verschil niet weet tussen takfir en Taqiyya en het belang daarvan niet kunt beargumenteren, bent u even capabel als Marianne Thieme in een slagerij.

Als u geen zinvolle discussie kunt voeren over de wereld ummah en haar relatie met het OIC in de context van de strijd tegen het terrorisme, dan kunt u beter voor de plantsoenendienst werken, niet op defensie en al helemaal niet bij de politie of de AIVD.

U weet niet wat OIC betekent in deze context? Spring dan uit het raam, a.u.b. Vraag aan een passerende “kennismigrant” die hijra bedrijft wat het betekent. Hij mag dan gebrekkig Nederlands spreken en zakken voor het inburgeringsexamen, maar dat weet hij wel.

Als u niet weet hoe dawah relateert tot jihad, wanneer gelovige mohammedanen hijra praktiseren, dan kunt u beter vervroegd pensioen aanvragen.

Als u onbekend bent met over welke drie opties kafirs beschikken onder shariah, ga ergens anders werken dan bij defensie of in veiligheid. Probeer een baan te krijgen in een islamitisch theehuis in Ede, bijvoorbeeld.

Als u niet weet waarom een dhimmi zich iets moet aantrekken van jizya, draag uw verantwoordelijkheden dan over aan iemand die ze beter aan kan. Aan iemand bijvoorbeeld die Nederland wel als een onafhankelijk land ziet, en zich niet schaamt voor onze Nederlandse cultuur en Nederlandse gewoontes.

Als uw werkveld ligt binnen defensie, politie of inlichtingenwerk en u was niet in staat om tenminste zeven van de tien woorden goed te definiëren dan bent u politiek zeer correct en (dientengevolge?) oliedom.  In ieder geval rampzalig kortzichtig. Kijk eens of Kuzu’s Denk partij u als spreekpop wil inhuren.

Beste Belangrijke Nederlander, er is een wereldwijde strijd gaande. Ja, ik weet het. U ontkent het in alle toonaarden. Als u, als Belangrijke Nederlander, oreert dat de wereld plat is, is die dat dan ook? Het Nederlandse Operette Gezelschap Leger voert gevechtsopdrachten uit in Afghanistan, Irak, Syrië en Mali. Dat noemt u “missies”. Zullen we onze soldaten dan maar missionarissen noemen? Kapitein Kroon kreeg de MWO-4 voor … schooltjes bouwen? Waterputten slaan?

Dat overigens was wel de opdracht die hij voor het oog van de (politiek correcte) kerk gekregen had. De missie in Afghanistan was een opbouwmissie, geen gevechtsopdracht. Jullie Belangrijke Nederlanders lieten daar een kabinet over vallen, weet je nog?

Laten we eens kijken wat die tien woorden betekenen. Misschien blijft er iets van hangen. Het OIC is de Organization of Islamic Cooperation, hoofdkwartier is in Jeddah. Er zijn 57 landen lid van. De officiële missie van het OIC is om wereldwijd islam te prediken tot alle landen van de wereld bekeerd zijn. Dar al Harb is dan vervangen door Dar al Islam en alle kafirs hebben zich ofwel bekeerd tot het mohammedanisme ofwel ze hebben zich onderworpen als dhimmi´s. Zoek het eens op. Het staat in koeien van letters op hun website. In het Engels, nota bene. Oh, voor ik het vergeet. Ze hebben zo’n hekel aan polytheïsten dat het India verboden is om lid te worden.

Oeps, weer moeilijke woorden! Dar al Harb is een begrip binnen de mohammedaanse wereld. Het betekent ‘het huis van oorlog’, hier wonen niet gelovigen, vijanden van het mohammedanisme. Er zijn verschillende ‘huizen’, hier in volgorde van slecht naar goed:

 • Dar al Harb: het huis van oorlog. In deze landen heeft het mohammedanisme geen voorrangspositie en is op z’n allerbest een getolereerde minderheid. Met deze landen is het mohammedanisme in oorlog. Altijd. Permanent. Vanaf het moment dat Mo begon tot de dag van vandaag.
 • Dar al Dawa: het huis van de invitatie. In deze landen heeft het mohammedanisme vaste voet aan de grond gekregen. Er wonen weinig tot iets meer mohammedanen, en er wordt enigszins rekening gehouden met hun religie (stiltecentrums, iemand?). Nederland bevindt zich in deze groep.
 • Dar al Hudna: het huis van kalmte. In deze landen heeft het mohammedanisme tenminste gelijkwaardige status aan de lokale religies en is nu een belangrijke dominante minderheid. Verdragen met ongelovigen mogen nageleefd worden, vermits die het mohammedanisme bevorderen. Anders mag je ze rustig negeren. Vandaar bijvoorbeeld dat Erdoğan de EU vrolijk bij de neus neemt. Hij verbreekt helemaal geen verdragen, want hij hoeft zich sowieso niet aan verdragen met dhimmi´s te houden.
 • Dar al Ahm: het huis van veiligheid. Mohammedanen zijn niet langer een belangrijke minderheid, dat zijn de oorspronkelijke bewoners nu.
 • Dar al Sulh: het huis van de overeenkomst. Deze landen zijn nog niet officieel mohammedaans, maar hebben zich middels verdragen onderworpen aan het mohammedanisme.
 • Dar al Islam: het huis van de vrede. Men streeft naar het percentage 100% mohammedaan. Saoedi-Arabië en Iran zijn perfecte Dar al Islam-staten.

Iemand die zich onderwerpt aan het mohammedanisme zonder zich daartoe bekeren (en in leven blijft) wordt automatisch een dhimmi. Ze zijn vanaf dat moment tweederangs staatsburgers die onderworpen zijn aan vele extra regels en regeltjes om ze het leven zuur te maken, en moeten een speciale belasting betalen. Denk aan de Neurenberg-wetten, maar dan een graadje of tien erger. De Neurenberg-wetten zijn overigens gebaseerd op dhimmitude.

Die speciale belasting heet jizya. De jizya kan op verschillende wijze geheven worden. Rechtstreeks, middels de bekende blauwe (dan: koran-groene) enveloppe. Maar ook in natura en direct. Dus niet noodzakelijkerwijze via een belastingdienst. Iedere mohammedaan kan jizya claimen. Een mohammedaan die de sociale dienst getild heeft, ziet dat niet als verduistering of oplichting, maar als het innen van zijn welverdiende jizya. Niet gelovigen (de sociale dienst) moeten tenslotte schatting betalen aan gelovigen. Als Mohammed op school uw zoontje zijn zakgeld afperst is dat ook jizya.

Als collega of ondergeschikte Haroen u belastert op uw werk, u daarmee een slechte beoordeling en een degradatie bezorgt, en hem een promotie: jawel. Ook dat is het incasseren van jizya. U bent tenslotte een ongelovige. Denk daar eens aan, als u Marcouch een onbekwame mohammedaanse hielenlikker bevordert tot inspecteur van politie, Belangrijke Nederlander.

Dat onderwerpen is overigens een voorrecht alleen van toepassing op “volgelingen van het boek”, christenen en Joden. Als u atheïst bent – en als Belangrijke Nederlander (op een enkeling na) bent u dat vrijwel zeker – of boeddhist of iets anders: dan heeft u vette pech. Verslagen kafirs mogen gedood of als slaaf genomen worden. Wat het beste uitkomt. Voor de mohammedaan, uiteraard. In Syrië doen ze een beetje van allebei op dit moment, maar voor u als Belangrijke Nederlander speelt dat niet zo. Ver van uw bed, niet waar? Als vrouw heb je een extra mogelijkheid: je kunt ook als seksslavin verkocht worden. Daar hoeft u als Belangrijke Nederlandse zich gelukkig geen zorgen over te maken. Je wordt pas Belangrijke Nederlandse ver nadat je interessant was als seksslavin.

De meest perfide perfecte man uit de geschiedenis, Mohammed, deed het allemaal. Hij gaf opdracht om dit tot het einde der tijden te doen. Tja, u als Belangrijke Nederlander ziet niet zo veel in eigen cultuur en historie, maar daar denken uw toekomstige meesters toch net eventjes anders over.

Het OIC – en vrijwel alle mohammedanen die in het westen wonen – stellen sharia wetgeving boven lokale seculiere wetgeving. Jazeker, ook die aardige burgemeester uit Rotterdam. Je zal er een verdomde hoop moeite voor moeten doen om dat uit hem te peuren, maar als puntje bij paaltje komt zal ook hij dat toegeven.

En dat heeft nogal wat gevolgen. Het verlaten van het mohammedaanse geloof, bijvoorbeeld. Daar staat de doodstraf op. Iemand die zo’n apostaat doodt, is onschuldig. Sterker nog, hij is lof en dank waardig, volgens de sharia. Overspeligen – dat doet u vrijwel allemaal, Belangrijke Nederlanders! – moeten gestenigd worden. Het doden van een overspelige is geen misdrijf, maar een verplichting.

Dat is geen geintje mijnerzijds, maar het officiële beleid van het OIC en dus van 57 landen die allemaal lid zijn van de Verenigde Naties. Allen verenigd in het geloof dat zij Übermenschen zijn en de rest op z’n best Untermenschen. Ze hebben allemaal de verplichting om de dawah en jihad toe te passen. Dawah is bekeren op alle mogelijke manieren zonder (grof) geweld. Jihad is grotendeels hetzelfde, maar met grof geweld. Beiden vloeien naadloos in elkaar over.

Dawah en jihad mogen en moeten worden toegepast totdat de hele wereld deel uit maakt van Dar al Islam, het huis van de vrede. Het OIC heeft ook een universele verklaring van de rechten van de mens. Maar die is toch net even anders dan die van de Verenigde Naties.

Dawah is bekeren met zo weinig mogelijk geweld. Een onderdeel daarvan is wat onze geliefde premier  “leugentjes om bestwil” zou noemen. Taqiyya heet dat, en het gaat flink veel verder dan een leugentje om bestwil. Taqiyya is glashard liegen. Dat mag, zolang dit het mohammedanisme (of de volgelingen daarvan) bevordert. Het ontstond binnen het mohammedanisme toen Soennieten en Sjiieten elkaar gezellig wederzijds uitroeiden. Soennieten waren talrijker en deden dat beter, dus op de vraag ‘ben je Soenniet of Sjiiet’ kon je beter Soenniet zeggen, want anders was je dood. Dat begrip is over- en opgenomen binnen het sharia recht.

Een voorbeeldje: als u zou vragen aan een willekeurige aardige burgemeester, die van Rotterdam bijvoorbeeld, of hij vindt dat homo’s van hoge gebouwen gegooid moeten worden, en dat overspeligen gestenigd moeten worden, zal hij absoluut zeker zeggen: nee, natuurlijk niet. Homo’s moeten met rust gelaten worden. En overspel staat niet in het Nederlandse wetboek van strafrecht. U en ik weten dat hij dan staat te liegen gelijk een Rutte. Maar in tegenstelling tot die laatste doet die aardige burgemeester dat dus niet. Hij pleegt Taqiyya, en daarom zal je geen enkele mohammedaan hem horen tegenspreken. Ze weten daar allemaal donders goed dat hij de dhimmi´s staat te beliegen, en dat is geen enkel probleem.

Het aantal christenen in het Midden-Oosten, waar het christendom zijn oorsprong vond, was tot voor kort boven de 10%. Ondanks vele eeuwen van vervolging, vernedering en uitroeiing. Het laatste decennium is dat gedaald tot bijna het nulpunt. U leest er niets over in de krant (dankzij al die Bekende en Belangrijke Nederlanders die dat ook liever niet lezen), maar de laatste eeuw is de mohammedaanse genocide toegepast in het Midden-Oosten op christenen een stuk effectiever gebleken dan wat Hitler deed met de Joden. Die laatste groep is daar overigens iets eerder uitgeroeid. Want mohammedanen hebben zo mogelijk een nog grotere hekel aan Joden dan aan christenen.

Er was een gelukkig verschil. De Joden hadden een eigen staat opgericht, en daar konden Arabische Joden naartoe vluchten. Arabische christenen echter hebben de pech dat ze met Belangrijke Nederlanders te doen hebben. Ze kunnen dus creperen.

Het OIC is ook bezig, met succes, om de EU en de VN onder druk te zetten om hun heiligschennis wetten te accepteren. Pro forma worden de christenen daarin ook beschermd, maar dat is een doekje voor het bloeden. Geen enkele mohammedaan die gaat rellen over ‘The Passion of the Christ’. Ook al is Jezus gekopieerd als mohammedaans profeet. Uiteraard niet als god, want daar is er maar een van. Drie voor de prijs van een kennen ze daar niet. Maar het klinkt leuk, en de dhimmi´s vreten het als ware het chocola, dus waarom ook niet? Het belangrijkste is dat ze de profeet en zijn religie met rust laten en dat doel wordt op dit moment bereikt. Vereren komt later wel, en dan rekenen we gelijk af met die Jezus vereerders.

“Laten we vooral de mohammedanen niet boos maken, want anders gaan ze door het lint”, is de meest rampzalige politiek die u, als Belangrijke Nederlander, kunt verzinnen. Natuurlijk gaan ze door het lint. Ze weten immers dat het prima werkt. U had het kunnen weten, Belangrijke Nederlander met vele jaren extra tertiair onderwijs, want dat doen ze al sinds 1990. Dus lang voor dat u Belangrijke Nederlander werd.

Natuurlijk nemen ze aanstoot aan alles wat hen niet welgevallig is. Aangezien je politiek correct gratis kunt procederen, zullen ze bijzonder graag middels een linkse advocaat tot aan de Hoge Raad procederen tegen Zwarte Piet, voor stilteplekken op het werk, geen WAO-controle voor een zwakke rug en een uitkering voor het leven na het verlaten van het VMBO. Op onze kosten, want u, Belangrijke Nederlanders, heeft dat zo geregeld. Onbelangrijke en onbekende Nederlanders moeten niet zeuren, dat doet de rest van de wereld wel.

Natuurlijk stellen ze vrijheid van (hun) godsdienst boven vrijheid van (onze) meningsuiting. Het is aan u Belangrijke Nederlanders om daar niet aan toe te geven, want u komt ook aan de beurt. Gordon heeft niet de vrijheid de Roze Bevrijder uit te hangen. Die moet koppeltje duikelen van een hoge flat. Gordon mag doen wat hij wil, zolang hij dat maar discreet doet. Dat doen de mohammedanen ook. (Het aantal mohammedaanse schandknaapjes in Nederland zal u verbazen. Dat is een veelvoud van wat zich als autochtoon verhuurt.) Respect voor hun cultuur, a.u.b.!

Als u boeken, tijdschriften en het Internet laat ‘zuiveren’ op politiek onwelgevallige uitspraken past u censuur toe. Hoe goed bedoelt ook, dat kan niet. Vandaag doet u dat, met de beste bedoelingen uiteraard, om te voorkomen dat mohammedanen gaan rellen. Of om, met de beste bedoelingen, te voorkomen dat een bepaalde partij de minister-president kan leveren. Wat gaat u morgen met de beste bedoelingen censureren?

Terug naar de moeilijke woorden waar u als Belangrijke Nederlander niks van begrijpt. Hijra betekent migratie. Officieel is het de migratie van de destijds nieuwe gelovigen naar Mekka, toen Mohammed Mekka overnam. Onofficieel en in de praktijk is het migreren naar nieuwe gebieden om die over te nemen voor het geloof. U gelooft me niet? Hoeveel moskeeën telde Nederland in 1960, en welke politieke/religieuze voorrechten genoten mohammedanen toen? Zet dat eens af tegen 2016. Als dat geen hijra is, wordt dan parkeerwachter. Dat kunt u verstandelijk net bevatten.

Shaheed is iemand die zelfmoord pleegt voor het mohammedanisme. Wat hij daarvoor gedaan heeft, doet niet ter zake. Een mohammedaanse jongere kan zo crimineel zijn als hij maar kan, op het moment dat hij gedood wordt tijdens een aanslag is hij een heilige. Automatisch. Abdeslam is in de ogen van zijn geloofsgenoten een zielige mislukkeling. En hij zingt als een kanarie; dat vinden ze nog minder leuk. Was Abdeslam omgekomen tijdens de aanslag in Brussel, dan was hij nu een heilige in plaats van een mislukkeling. Zijn verleden wordt automatisch uitgewist door zijn daad.

Dat is een van de belangrijkste redenen waarom geharde mohammedaanse criminelen opeens de aandrang voelen zich op te blazen. Ze zijn op de allereerste plaats mohammedaan, daarna voelen ze zich Marokkaan, Turk, Somaliër of wat dan ook, dan een hele tijd niks, om tenslotte toe te moeten geven dat ze ook Nederlander of Fransman zijn. Zeer tegen hun zin, want het valt helaas niet te ontkennen.

Takfir betekent uitsluiting. We hebben daar een prima Nederlands woord voor: excommunicatie. Het gaat alleen iets verder dan u als Belangrijke Nederlander denkt. Meer in de middeleeuwse betekenis van het woord. Je mag als mohammedaan geen omgang hebben met een takfir. Helemaal niet. Als je zoon takfir is verklaard, is hij voor jou dood. Hij bestaat niet meer. Tofik Dibi bijvoorbeeld is vrijwel zeker takfir verklaard. Het is politiek erg onhandig om dat openlijk te laten blijken, want we willen natuurlijk geen slapende dhimmi´s wakker maken.

Even zo goed zal Tofik vrijwel geen contact hebben met ware gelovigen. Of iets meer accuraat: ware gelovigen zullen hem mijden als de pest. Als een willekeurige gematigde mohammedaan, laten we zeggen die aardige burgemeester uit Rotterdam, vrolijk praat met Tofik en hem de hand schudt: Taqiyya. Een belijdend mohammedaan zal vrijwel zeker zijn handen schrobben met lysol na afloop en een vervloeking uitspreken. Maar niet openlijk, want slapende dhimmi´s zijn goede dhimmi´s.

Een kafir is een ongelovige. Iemand die geen mohammedaan is. Wat hij wel of niet gelooft, maakt weinig uit, al hebben christenen en Joden een (minuscuul) streepje voor. Die moeten, in ieder geval in theorie, de keuze geboden worden om zich te bekeren of zich te onderwerpen. Het mohammedanisme biedt drie keuzes:

 • bekeren, en mohammedaan worden
 • onderwerpen, en dhimmi worden
 • de dood

Meer smaken zijn er niet. Het getuigt van goede manieren om de vijand van de voren die keuzes aan te bieden. Het is niet toevallig dat zowel Al Qaida en ISIS verschillende uitnodigingen gestuurd hebben aan westerse regeringen om zich te onderwerpen of te bekeren. Dat doen ze altijd. De keizer van Byzantium zal vrijwel zeker smakelijk gelachen hebben toen hij exact dezelfde invitatie kreeg van ongewassen bedoeïen. Zo ook de shahanshah van het Sassanidische rijk. Pepijn de Korte en Karel de Grote kregen die verzoeken ook. De mohammedanen wisten toen op te rukken tot aan Reims. Vandaag de dag zijn ze een flink stuk verder.

U lacht waarschijnlijk ook, Belangrijke Nederlander. Net als uw voorgangers uit het verleden verging hen het lachen. De keizers van Byzantium en het Sassanidische rijk, veel over gehoord de laatste 500 jaar?

Door:
H. Numan
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, Censuur, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, sharia, socialistisch idealisme, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

24 reacties op LONGREAD – Tien Arabische woorden: een uitdaging voor politici en veiligheidsexperts

 1. paulzwueste zegt:

  Bijzonder interessante informatie.

  Like

 2. Thom zegt:

  Je hoeft geen enkel van die woorden te kennen als je er maar van doordrongen bent dat in een islamitisch land elke andere godsdienst verboden is en dat als gevolg daarvan op basis van het gelijkheidsbeginsel de islam in Europa verboden dient te worden en als gevolg daarvan al zijn aanhangers verwijderd dienen te worden uit de Westerse Wereld.
  Dan is er geen enkel probleem en bovendien: Opgeruimd staat netjes.

  Like

  • Petrus. zegt:

   Inderdaad Thom,
   Opgeruimd staat netjes, en gelukkig zijn we niet afhankelijk van de mensen
   die deze woorden nodig hebben om wakker te worden!
   En het doet mij deugd dat er mensen zijn die er over nadenken om andere mensen wakker te krijgen. Maar dan moet je niet gelijk denken dat je het ei van columbus
   opnieuw hebt uitgevonden.
   Er zijn mensen die al veel langer wakker zijn dan meneer H.Numan.

   Like

 3. delamontagne zegt:

  Twee van de 10 woorden kende
  ik niet.
  Ik heb dus een 8 verdiend.!

  …”kennis van het mohammedanisme opdoen………….?”
  Poosje in de landen van oorsprong verblijven.
  Kennis kan dan ook worden vervangen door “AFSCHUW”.

  Like

 4. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Islamisering in Great Britain !
  Afgevaardigde van Parlement legt de eed af in z,n “moerstaal”, dus niet Engels……………
  Op de Kor-aan ?

  Like

 6. Fleckie zegt:

  De ISLAM kan men beschouwen als een ‘woekerplant’, [bijv.klimop, dat bomen ‘doodzuigt’]

  Geliked door 1 persoon

 7. exmarineman zegt:

  Het westen heeft zich in 1977 al via een verdrag (het heet op papier Resolutie van Straatsburg) al overgegeven aan de OIC want olie is nog steeds voor de westerse “leiders” belangrijker dan de mensen hun “onderdanen” die hun gekozen hebben…… Het is een “geheime” overeenkomst en in de archieven van de EU in Straatsburg noch Brussel is er veel van terug te vinden. Maar het algemene beleid vanaf dat moment was (ik meen dat zelfs de 2e en 1e kamer geen weet hebben van het bestaan van dit Verdrag) dat binnenkomende moslims niets in de weg werd/wordt gelegd. Dit beleid werd nog eens bevestigd door de motie-Halsema – mede ondertekend door Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en Roemer (SP) ingediend in 2011 als ik het goed heb en die motie werd met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. De enige 2 partijen die tégen deze motie stemden waren SGP en de PVV. Alle anderen stemden dus voor en dat waren: VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, CDA, CU, 50+, PvdD. En uiteraard zijn ook de Bilderbergers – “ons” “koninklijk” huis is een permanent lid en vaste gast bij de GEHEIME bijeenkomsten – bekend met dit “verdrag” en stemmen duidelijk in met de overgave aan de islam evenals de NWO en de Illuminati. Graag geziene “gasten” bij de Bilderbergers zijn op dit moment ook Rutte (VVD) en Pechtold (D66). En gezien het feit dat Merkel in Duitsland wordt geadviseerd door islamiet en antisemiet Soros – multimiljardait die er prat op gaat de Nazi’s in WOII te hebben geholpen – mag toch diudelijk zijn wat er nu gaande is. Die immigratiestroom komt niet zo maar uit de lucht vallen, die is georkestreerd en georganiseerd en dan zgn door “mensensmokkelaars”. Maar wellicht hebben de arabieren en moslims uit Saoedi-Arabië er wel een grote hand in en waarom kunnen die leiders van de “mensensmokkelaars” vrij en ongestoord bijeenkomen in Kaboel (Afghanistan)????!!!!
  En waarom laat het Westen – de EU/EC, USA, NAVO – Erdogan zijn gang gaan en laten ze zich chanteren door Turkijes nieuwe sultan en dictator die duidelijk en zonder enige géne te kennen geeft dat hij een nieuw Ottomaans kalifaat wil hebben waarvan HIJ de “leider” is??????????? En nu ondanks die “overeenkomst met de EU” gaat hij de EU opnieuw chanteren en wil veel meer “vluchtelingen” naar Europa sturen…….. WAAROM dan wel????? Wel dat heb ik dus hierboven al gezegd en wat doet Europa/EC??????? Niets, nul komma nul…….Oha ja Rutte was in Turkije dit weekeinde en lees en hoor wat hij heeft gezegd over zijn “gesprek” met die dictator????? Nog geen dag later komt die dictator met een nieuw “argument” en chantagemiddel…… Zo zie je dus maar weer hoe (ON)betrouwbaar een moslim is……….

  Like

 8. Fleckie zegt:

  Uit NIW 1.4.2016,:..’.EUROPA ZAL HARDER MOETEN WORDEN’….Op het CIDI-symposium “TERRORISME, ISRAEL en INTERNATINAAL RECHT”, woensdag in Den Haag,spraken o.a.Alan Baker,EXPERT in internationaal recht en voormalig Israelisch ambassadeur in Canada, en Eli Bahar, het voormalig hoofd v.d. Israelische afdeling van veiligheidsdienst Sjien Beet. ……….In de coulissen v.d.conferentie vroeg het NIW beide experts naar hun mening over de recente zo dramatische veranderde veiligheidssituatie in EUROPA en de lessen die dit continent kan leren v.d.Joodse staat…………….Wat kan Europa in het licht van de recente terreuraanslagen in PARIJS en BRUSSEL leren van de ISRAELISCHE aanpak?……….Bahar: Allereerst wil ik er op wijzen dat de dreiging van een ander soort is.In Europa zijn de terroristen ‘home grown’, komen van het eigen grondgebied.In Israel wordt de recente golf steekaanslagen bijna uitsluitend geplaagd door PALESTIJNEN die van de Westelijke Jordaanoever komen. Ook de RAKETAANVALLEN vanuit Gaza komen van buitenaf. Arabische Israëli’s zijn nauwelijks betrokken bij terreur in ons land”…….
  Baker:”De Europaenen zullen zich veel meer moeten realiseren dat de vrijheden die hier bestaan,worden misbruikt.ULTRA-radicale moslims gebruiken het open karakter van de samenleving en de open grenzen om toe te slaan. Wij weten dit allang,maar dat is niet genoeg,je moet ook handelen. Als je concrete informatie krijgt over terroristen,zoals in Brussel is gebeurd,is het niet genoeg hen op een lijst te zetten.Je moet ze in de gaten houden,dag en nacht”………………
  BAHAR:”In de dagen voor de aanslag in Brussel hadden de Belgische autoriteiten SALAH ABDESLAM vast,is hij daar niet ondervraagd?Het is niet aan mij de veiligheidsdiensten hier te bekritiseren,maar als de EUROPESE LANDEN hun vrijheden en hun welvaart willen behouden,hebben zij geen andere keuze dan dit probleem serieus te nemen en maatregelen te treffen die op het eerste gezicht misschien lijken die vrijheid in te perken. Dat betekent sowieso meer bevoegdheden voor de inlichtingendiensten om af te luisteren en te infiltreren. En meer geld natuurlijk”…………….Wat zijn de concrete middelen om terrorisme te bestrijden die Israel heeft genomen en wij in Europa kunnen overnemen?”……….BAKER:”Of het nu gaat om luchthavens,winkelcentra,bioscopen of theaters, deze plekken zullen permanent beveiligd moeten worden. Je kunt naief blijven hopen dat het probleem vanzelf verdwijnt of net jouw land zal passeren. Uitgebreide veiligheidscontroles zijn misschien niet leuk,je wilt niet dat iemand in je tas kijkt,maar je went eraan, dat hebben wij ook gedaan.Want wat is het alternatief?Dat hebben we vorige week in Brussel gezien”…………….BAHAR:”Een uiterst belangrijke maatregel is verdergaande samenwerking v.d.veiligheidsdiensten. In Europa,maar ook daarbuiten,bijvoorbeeld met ons of met de Amerikanen. De terroristen trekken zich niets aan van grenzen en competentiegebieden. MEHDI NEMMOUCHE was Frans, ging naar Syrie, woonde in Belgie,pleegde zijn aanslag op het Joods Museum in Brussel, en werd opgepakt in Frankrijk. Een nationale veiligheidsdienst kan dat onmogelijk allemaal bijhouden. Jullie zullen naar EEN federale Europese inlichtingenorganisatie moeten”…………..Toch lijkt er veel weerstand te bestaan tegen wat EUROPESE politicie beschouwen als het’het opgeven van vrijheden bij de strijd tegen terreur’ en het verharden v.d.samenleving…………….BAKER:”Julli zullen wel moeten!Er is een vijand die zich niet aan de spelregels van een moderne,westerse democratie houdt, dus zul je die spelregels voor hem moeten beperken, en voor de strijd tegen hem moeten verruimen.Het doel v.d.terroristen is duidelijk, lees de website van. IS:HET VEROVEREN van het MIDDEN-OOSTEN..en..DELEN van EUROPA. Zij zullen niet stoppen tot zij dat DOEL hebben bereikt of verslagen zijn“`’…………….
  BAHAR:”De terroristen hebben nog een ander doel dat zij zullen bereiken als EUROPESE regeringen niet ingrijpen:de niet-islamitische bevolking opzetten tegen moslims.Zodat deze laatsten steeds vatbaarder worden voor radicalisering.Waat Israel onder de eigen bevolking goed is gelukt, is het isoleren van de terroristen binnen de moslimgemeenschap. Deze ziet zich vertegenwoordigd in het democratisch proces, door Arabische partijen binnen Israel. Het zou een grote fout zijn deze buitenspel te zetten,want dan vervreemdt je de Arabische Israëli’s van dat proces en nodig je als het ware IS uit die rol over te nemen.Helas is dat wel een beetje de richting waar de regering in Jerusalem toe neigt”……………..BAKER:”Helaas nemen regeringen pas adequate maatregelen na een grote aanslag, dat zie je nu in Frankrijk.Daar is men wakker geschud, in Israel is dit ook een langdurig proces geweest, maar wij hebben de juridische kaders geschapen waarbinnen de veiligheidsdiensten hun werk effectief kunnen doen”………………………..
  “ALS DAT NIET MEER LUKT MET BOMAANSLAGEN<KAN HET OP KLEINSCHALIGER MANIEREN"………………….Israel is al jaren gespaard gebleven van grote[zelfmoordaanslagen zoals die in PARIJS en BRUSSEL……………BAHAR:"Daar zijn een aantal redenen voor,intern en extern. Extern zeggen de Palestijnen dat zij internationaal geen sympathie kregen met het opblazen van bussen, dus besloten zij over te gaan tot kleinschaligere aanvallen. Als een soldaat een terrorist doodschiet die niet meer dan een mes had,is dat gemakkelijk internationaal te verkopen als'Israel executeert onschuldige burgers"…………….BAKER:"De internationale gemeenschap trapt in dat narratief, de Palestijnen BESPELEN DE MEDIA zeer effectief"…………….
  BAHAR:"Tegelijkertijd hebben onze inlichtingendiensten geleerd te infiltreren in terreurnetwerken, maken gebruik van 'big data' om verbanden tussen terreurcellen op te sporen,en via 'target killing'hebben wij veel leiders van die netwerken uitgeschakeld"…………….BAKER:"Dat is veel moeilijker met kleinschalige aanvallen. Hoe stop je een man of vrouw met een mes, die verder geen banden heeft met bestaande terroristische structuren?"…………Goede vraag, hoe stop je die?
  BAKER:"Door opruiing tegen te werken. Toen de imam van de…AL-AQSAMOSKEE[KHALED al-
  MUGHRABI,BPS] vorig jaar opriep Joden te doden, heeft Israel hem gearresteerd. OOK EUROPA
  Zal erachter moeten komen wat er wordt gezegd in radicale moskeeen in Frankrijk,Belgie of Nederland. Er zal moeten worden afgeluisterd en geïnfiltreerd"…………….Is dat de toekomst voor EUROPA? Als de inlichtingendiensten erin slagen grootschalige aanslagen te voorkomen,kunnen wij dan ook steekaanvallen verwachten?…………….BAHAR:"Misschien wel,ja. De ISLAMITISCHE
  STAAT wijst moslems over ter wereld op hun ' religieuze plicht' ONGELOVIGEN ..te..DODEN. Als dat niet meer lukt met bomaanslagen, kan dat op kleinschaliger manieren. En dat is vervolgens weer veel moeilijker te voorkomen. Daarom is het ook zo belangrijk de radicalen te scheiden van de islamitische meerderheid die terrorisme verafschuwt"……………..BAKER:"Hoe dan ook,………….
  EUROPA ZAL HARDER MOETEN WORDEN…..Er pratouilleren nu soldaten op de Champs-Elysees, ook landen waar nog geen grote aanslagen hebben plaatsgevonden zullen eraan moeten geloven"…………….Wat is moeilijker: het opbouwen van een technische en juridische infrastructuur waarbinnen veiligheidsdiensten effectiever hun werk kunnen doen, of een mentaliteitsverandering onder politici om dit gedaan te krijgen?……………BAHAR:"Dat laatste. Maar opnieuw,er is geen andere keuze.Als niet de juridische en financiele kaders worden geschapen om terrorisme effectief te bestrijden,zullen de “EUROPESE BEVOLKINGEN in opstand komen en de politici daartoe dwingen"……………BAKER:"Dat zie je nu al aan de opkomst van extreemrechtse partijen"…………….
  Hoe zit het met politieke partijen die willen stoppen met het bombarderen van IS om zo het risico van aanslagen in eigen land te beperken?…………….BAKER: sarcastisch]Dat moet je vooral doen!
  Kijk wat er dan gebeurt, alsof de terroristen zullen ophouden als je ze niet langer bestrijdt. Dat is een les die wij in Israel lang geleden hebben geleerd,als je niet bereid bent ze keihard aan te pakken, voelen zij zich alleen maar gesterkt. Toegeven aan terreur uit angst voor aanslagen is het beproefde recept om de terroristen te laten winnen"……………………………………..Bart P.Schut.

  Like

 9. koddebeier zegt:

  “Iedere serieuze politicus en veiligheidsexpert die niet kan vertellen hoe een kafir een dhimmi wordt, en welke rechten een dhimmi heeft onder shariah (“geen”) is even bekwaam als een admiraal die een vloot van Popla papier commandeert of een politiecommissaris die zijn kennis heeft opgedaan door naar Swiebertje te kijken. Dat soort mensen moet je verre houden van verantwoordelijkheden.”

  Dan kan 99,9% hier in Nederland wel opstappen en in de meeste Europese landen ook !!!
  En in de Europese Unie zitten de grootste sukkels.

  Like

 10. Duchesne zegt:

  Ik heb heel erg genoten van het stuk, meer graag !

  Like

 11. Klukkluk zegt:

  Ik kende -helaas noodgedwongen- alle woorden.

  Like

 12. Joshua zegt:

  Het Nepkabinet draaid op volle toeren om de moslims aan alle kanten te beschermen door vermeende discriminatie te promoten.

  Enorme toename meldingen moslimdiscriminatie

  DEN HAAG (ANP) – Het aantal meldingen van discriminatie van moslims in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden is vorig jaar ten opzichte van 2014 enorm toegenomen. Dat komt onder meer door de aanslagen in Parijs in 2015, blijkt uit de jaarrapportage van het Bureau Discriminatiezaken (BDZ) in dit gebied.
  Het BDZ telt de meldingen die zowel bij het bureau zelf als bij de politie binnenkwamen. Bij het bureau was de stijging 85 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en bij de politie was zelfs sprake van een stijging van 117 procent van 35 meldingen naar 76. Bij het BDZ steeg het aantal meldingen van 26 naar 46. Daarnaast signaleerde BDZ uit
  eigen waarneming nog een aantal grieven en telde het meldingen die onder andere binnenkwamen bij andere antidiscriminatiebureau’s en op facebook. Alle klachten bij elkaar opgeteld, inclusief die bij de politie, steeg het aantal van 74 naar 151.
  Hoewel het totaalaantal meldingen van discriminatie vorig jaar afnam, nam het aantal klachten en aangiftes dat specifiek betrekking had op moslimdiscriminatie enorm toe. ,,De gemelde incidenten hadden vooral betrekking op het vijandig bejegenen van moslims vanwege hun geloof en kleding en op uitsluiting op de arbeidsmarkt of werkplek”, zo stelt het BDZ.
  Beledigingen
  Vooral moslima’s werden daarvan het slachtoffer. ,,De cijfers tonen dat vrouwen die een hoofddoek dragen vaker (bijna 62 procent) geconfronteerd worden met discriminatoire voorvallen en incidenten, zoals beledigingen in de openbare ruimte en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Er zijn situaties bekend waarbij het niet blijft bij belediging, bijvoorbeeld toen een vrouw met hoofddoek op straat werd nageroepen en van haar fiets is getrokken.”
  De instelling wijst erop dat het aantal meldingen, ondanks de stijging, mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is. ,,Signalen van sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap duiden op een onderregistratie. Vooral omdat sommige slachtoffers de neiging hebben om de negatieve bejegening steeds meer als een maatschappelijk ongemak te zien of omdat men denkt dat het melden weinig of geen zin heeft.”

  Is de bdz. ook bezig hoe de outochtene bevolking gediscrimineerd wordt door moslim en haags tuig?????

  Like

 13. Pingback: LONGREAD – Tien Arabische woorden: een uitdaging voor politici en veiligheidsexperts

 14. 4sjun zegt:

  1492 had een reden. Het bracht Spanje jarenlange voorspoed en culturele bloei.

  Like

  • Fleckie zegt:

   ‘De droom van COLUMBUS,…1492. Van Newton Frohlich.uitg. Holkema & Warendorf,…..
   Isbn 9026971974……….. Uit het NIW 29.1.2016;’EINDELIJK weer SPAANS’ , van Jan Franke…………….AFSTAMMELINGEN van sefardische Joden kunnen een Spaans paspoort krijgen,VIJFHONDERD jaar nadat hun. Voorvaderen het land uit werden gejaagd. In Israel komen 2,2 miljoen mensen in aanmerking voor zo’n paspoort,maar gaan ze ook allemaal proberen er een te krijgen?………..Het was een eenvoudige ceremonie,vorige week op de Spaanse ambassade in TEL AVIV.Onder toeziend oog van ambassadeur Fernando Cardera zwoer een tiental Israëli’s,jong en oud, trouw aan de Spaanse koning en de grondwet. Nu krijgen zij,samen met nog 4300 andere afstammelingen van Joden die tijdens de INQUISITIE in 1492 uit Spanje werden verdreven, het felbegeerde Spaanse paspoort,waarmee ze door de hele Europese Unie mogen wonen en werken/ Het is een kleine historische genoegdoening voor de naar schatting 300.000 Joden die in..1492 door de beruchte Kruisvaarderskoning Ferdinand en zijn vrouw Isabella werden gedwongen zich te bekeren tot het katholicisme of Spanje onmiddellijk te verlaten. Weigering betekende standrechtelijke executie. De sefardische Joden waaierden uit over de hele wereld;van het OTTOMAANSE RIJK tot de vrijhaven AMSTERDAM. De meesten zagen hun geboorteland nooit meer terug…………………………
   In juni 2015 nam het Spaanse parlement na jarenlang juridisch touwtrekken een historische wet aan die nakomelingen van deze’sefardiem’onder voorwaarden een paspoort aanbiedt. “De kwestie ging rollen in de jaren 80,het tijdperk na Franco. Spanje vond dat het wat terug moest doen voor deze Joden. Ook speelde mee dat men trots was dat zij al die jaren de Spaanse gebruiken en het Ladino hadden behouden”, zegt José Benarroch,president van de ngo LA UNION SEFARADI MUNDIAL in JERUSALEM, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor Sefardiem.Met zijn collega’s beheert hij een database met 10.000 familienamen van ..verdreven..SPAANSE Joden. In samenwerking met het Spaanse ministerie van Justitie verifiëren zij familienamen van Israëli’s die voor het paspoort in aanmerking willen komen.’Wij denken dat uiteindelijk zo’n 200.000 Israëli’s dit daadwerkelijk zullen proberen. Maar sommige academici denken dat liefst 2,2 miljoen mensen in aanmerking kunnen komen’………….BEWIJS van AFSTAMMING……….
   Precieze cijfers ontbreken, maar de meeste experts schatten het totaal aantal afstammelingen dat een realistische kans op het Spaanse paspoort maakt wereldwijd op 2 tot 3 miljoen.Een groot deel van hen woont in Midden-en Zuid-Amerika. Het aantal uit te geven Spaanse paspoorten had nog veel groter kunnen zijn als de voorgestelde wet niet tussentijds was aangepast. Benarroch:”Als ook nakomelingen van Joden die zich tijdens de INQUISITIE tot het katholicisme hebben bekeerd in aanmerking zouden komen, kom je op 40 tot 50 miljoen mensen. Dat kan Spanje nooit aan. Daarom worden redelijk strenge eisen gesteld.” Zo moet een kandidaat een bewijs van afstamming overleggen, bijvoorbeeld een verifieerbare achternaam als Toledano. Een kandidaat hoeft niet Joods te zijn,maar moet wel een verklaring van een rabbijn kunnen tonen. Verder moet de Spaanse taal op basisniveau worden beheerst,mag de kandidaat geen strafblad hebben en moet hij of zij affiniteit kunnen tonen met het hedendaagse Spanje. Al kan dat laatste volgens Benarroch al door te laten zien’dat je supporter bent van Real Madrid’………………
   Het proces duurt minimaal twee jaar.Een bezoek aan Spanje om het paspoort op te halen is verplicht. Benarroch en andere clubs die zich inzetten voor Sefardiem krijgen wekelijks veel vragen van geinterresseerden.De regeling is extra aantrekkelijk omdat er voor het Spaanse paspoort geeft afstand hoeft te worden gedaan van de bestaande nationaliteit.Cijfers over het aantal Nederlanders dat in aanmerking komt,zijn niet bekend.Benarroch verwacht niet dat er veel aanmeldingen uit Europa komen,omdat zij al een paspoort van de EU hebben…………….De eerste 4300 afstammelingen die vorige week de Spaanse nationaliteit kregen zijn. Overigens een bijzondere groep. Een decreet v.d.huidige koning Felipe Vl versnelde hun procedure. Benarroch:”Dit zijn vooral mensen uit Venezuela en TURKIJE, die in hun thuisland in de problemen zaten. Ze stonden op de ZWARTE LIJST van de regering, hadden geen paspoort of konden niet weg. Het waren urgente gevallen’.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 15. Er zijn er meer, en zeker niet de minste:
  Tawriya, Kitman, Muruna.

  Like

 16. vanhetgoor zegt:

  Ik ken ook meer Arabische woorden dan goed voor een normaal mens is. En ik denk dat veel meer mensen er zo over denken. Het wordt tijd dat we nu eindelijk een beginnen met het opruimen van de restanten van de islam. Op een zelfde manier als wij de mensen die fout zijn geweest in de tweede wereldoorlog hebben behandeld, namelijk door hen een her-opvoeding te geven.

  Het moet duidelijk zijn dat de islam net als het Nazisme en het communisme ontmaskerd is als desastreus voor de mensheid. De misdadigers die er zich mee bezich hielden, en allen die er geld aan hebben verdient die moeten worden aangepakt en naar een heropvoedingskamp.

  Like

 17. Gaarne voeg ik het woord taghoet nog even toe opdat de goede strijd ook goed geïnformeerd gestreden kan worden.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/hans_jansen_taghoet.html

  Like

 18. Pingback: LONGREAD – Tien Arabische woorden: een uitdaging voor politici en veiligheidsexperts – Quo Vadis

 19. M.A.L. Sion zegt:

  Dank, heer Numan, voor deze heldere uiteenzetting.
  Ik ben al jaren lang een fanatieke, overtuigde ANTI-ISLAMIET !
  Toch vervult het lezen van uw betoog me met enige schaamte. Ondanks dat ik – naar mijn mening – aan de goede kant sta kom ik tekort qua kennis van deze uiterst belangrijke woorden.
  Ik wens alle NEDERLANDERS met enige kennis toe om dit betoog te lezen en te herlezen. Voor zover u politiek-correct bent kan het u wellicht aan het denken zetten en uw politieke stellingnames aanpassen aan de realiteit.
  De realiteit, ja, want wat de heer Numan schrijft komt voor velen over als een OPENBARING maar dat is het niet want als u met open ogen in de samenleving staat kunt al wat hij beschrijft in de realiteit van elke dag met eigen ogen waarnemen.
  ACTIE – VERZET !!! – Weg met de islam.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s