“De islam zal onze samenleving opblazen”

Screenshot_58

(Interview: Martina Meister – Vertaling: E.J. Bron)

Dreigt de islamisering van Europa? In zijn roman “2084. Het einde van de wereld” vertelt de Algerijn Boualem Sansal over een islamitische geloofsdictatuur. Hij heeft een speciale waarschuwing voor Duitsland.

Zondagmorgen 09.00 uur. Stromende regen in Parijs. Boualem Sansal, 66, heeft desondanks de metro genomen. We ontmoeten elkaar in mijn rustige bureau op een binnenplaats in de Marais. “Mooi hebt u het hier”, zegt hij, daarna gaat hij aan de ronde tafel zitten om een wereld te omschrijven waarin geen schoonheid meer bestaat, alleen nog maar fanatisme. Zijn paardenstaart, waarmee hij er uitzag als een indiaan, heeft hij afgeknipt. Gisteren was hij in Warschau, morgen trekt hij alweer verder. Nog nooit, vertelt hij, zou hij vanwege een boek zolang onderweg geweest zijn. Hij zou bijna niet meer thuis komen in Algerije. “2084. Het einde van de wereld” is de titel van zijn nieuwste roman. Naar het voorbeeld van Orwell´s “1984” beschrijft Boualem een geloofsdictatuur. Het is de radicale islam die de macht overgenomen en alle herinneringen aan de tijd daarvoor uitgeroeid heeft. 

Welt am Sonntag: Meneer Sansal, uw boek is zeer somber. Bij Orwell is er in ieder geval nog een liefdesgeschiedenis.

Boualem Sansal: Ik wilde ook iets opwekkends. Maar in deze wereld van het “islamisme” zou de liefde ongeloofwaardig geweest zijn. Orwell mag dan een atheïstische communist geweest zijn, zijn voorstellingsvermogen was christelijk bepaald. In het christendom structureert de liefde het leven.

Welt am Sonntag: Zij structureert niet alleen het leven, maar ook de religie zelf.

Sansal: Het idee van de verlossing door liefde is alomtegenwoordig in het christelijk universum. In het islamitische bestaat alleen de moederliefde, de liefde tot Allah. Vrouwen verstoppen zich in de liefde. De vrouw zelf speelt geen rol. De liefde is immers juist iets dat de islam bestrijdt.

Welt am Sonntag: Hoewel uw boek geen genoeglijke lectuur is, is het alleen al in Frankrijk meer dan 300.000 maal verkocht. Hoe verklaart u dit succes?

Sansal: De mensen worden wakker. Ze komen er achter dat de islamisering geen lokaal fenomeen is, maar heel Europa betreft. We zijn allemaal bang – ook al wil niet iedereen dit toegeven.

Welt am Sonntag: Wat voor ervaring was het om zo´n somber boek te schrijven?

Sansal: Noch pijnlijk noch plezierig. Ik ben wetenschapper en kijk naar de dingen als een gedragsonderzoeker. Af en toe kan iets me ontroeren, maar dan roep ik mezelf weer tot de orde. Men moet de dingen recht in het gezicht zien, zonder jezelf iets wijs te maken.

Welt am Sonntag: Hoe leest een moslim dit boek?

Sansal: Een moslim zoals ik, die niet gelovig, maar in een islamitisch land opgegroeid is, leest het vermoedelijk zoals u en ik. U vergist zich in het Westen als u denkt dat moslims allemaal “islamisten” zouden zijn. Ze zijn banger voor het “islamisme” dan de mensen in het Westen.

Welt am Sonntag: Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel is het Westen ook bang.

Sansal: Zeker. Dat was immers pas het begin.

Welt am Sonntag: Een soort wekroep?

Sansal: Ja. Na de aanslag op “Charlie Hebdo” was dat anders. De meerderheid kon er begrip voor opbrengen. Die hadden immers godslastering bedreven. Ze zeiden dat het niet terecht zou zijn om te doden, maar kijk eens wat ze gedaan hebben…

Welt am Sonntag: Hebben ze het geprovoceerd, zoals het meisje in de korte rok haar verkrachting?

Sansal: Ja, en vanwege deze logica hebben de aanslagen in januari de mensen niet wakker geschud. “Bataclan” echter was een radicaalislamitische aanval, omdat men de ander heeft aangevallen voor hetgeen hij was, voor zijn cultuur, voor zijn levensstijl. Dat was een plek voor jonge mensen, net zoals de bars, het stadion, plekken, die kenmerkend zijn voor het Westen. Maar dit proces van bewustmaking willen de “islamisten” immers juist provoceren. Ze weten dat ze het Westen militair niet kunnen verslaan. Ze kunnen zelfs niet eens zwakke Arabische landen verslaan. Dus moeten ze het Westen er toe brengen zichzelf te vernietigen. Ze willen de samenleving splijten, en u weet: als hen dat lukt, dan stort ze helemaal vanzelf in elkaar.

Welt am Sonntag: Er bestaan in Frankrijk rechts-populistische intellectuelen die de theorie van de “grand remplacement” vertegenwoordigen, de verdringing van de Europees-christelijke beschaving door de islam. In principe zegt u hetzelfde. Waarin ligt het verschil?

Sansal: Ik vind de uitdrukking ongelukkig. Het gaat er immers niet om de bevolking te vervangen, maar om een soort fusie: Frankrijk staat op het punt zichzelf te islamiseren.

Welt am Sonntag: Maar eigenlijk bent u het met hen eens. Gaat onze cultuur ten onder?

Sansal: Als democraat zie ik onze beschaving met groot leedwezen ten onder gaan, want ze heeft de mensheid vooruit gebracht – ook al zijn haar excessen al heel lang schadelijk voor ons.

Welt am Sonntag: Waarom blijft u in Algerije, waarom bent u in de jaren-90 gebleven, toen uw leven vanwege uw kritiek op de omstandigheden daar werd bedreigd?

Sansal: Ik verzet me.

Welt am Sonntag: Is uw boek in Algerije verkrijgbaar?

Sansal: Inmiddels wel, maar dat heeft meerdere maanden geduurd. De mensen dachten in het begin dat het verboden was. Men heeft  het onder de tafel door aan elkaar doorgegeven. Vanaf januari was het plotseling overal. Hoewel overal het verkeerde woord is: in de paar boekwinkels die er nog zijn. Na de onafhankelijkheid waren er 150 bioscopen en 250 boekwinkels in Algerije. Nu is er geen enkele bioscoop meer en misschien nog vier, vijf boekwinkels. Daarentegen is het aantal moskeeën verduizendvoudigd.

Welt am Sonntag: Wij hebben een miljoen overwegend islamitische vluchtelingen opgenomen. Hoe luidt uw prognose voor Duitsland?

Sansal: Duitsland was compleet naïef. En op de lange termijn is Duitsland het land dat het meest bedreigd wordt.

Welt am Sonntag: In hoeverre naïef?

Sansal: Omdat Duitsland lange tijd ten onrechte heeft gedacht niet getroffen te worden door de problemen. De islam, die was in Frankrijk, in Groot-Brittannië, maar toch niet bij ons! En dan is Duitsland op grond van de oorlogservaring een extreem tolerante samenleving. Daar wordt misbruik van gemaakt. Toen de Algerijnse “islamisten” verjaagd werden, hebben ze in Duitsland een schuilplaats gevonden, daar werden ze als politieke vluchtelingen erkend.

Welt am Sonntag: Welke bewijzen zou u er voor geven dat deze oorlog van de culturen al aan de gang is, ook in Duitsland, dat de islamisering van de samenleving voortschrijdt?

Sansal: Het duidelijkste bewijs is “Bataclan”. Ze hebben geen kazerne aangevallen, maar een concertzaal, omdat ze geen klassieke machtsovername willen, maar een strijd der culturen voeren. Ten tweede zou men gewoon eens een blik moeten werpen op de Arabische wereld, waar deze strijd heel eendrachtig en ongestoord gevoerd wordt. Wat Duitsland betreft, weet ik niet echt zeker wat er gebeurt. De Turkse islam is niet te vergelijken met die van de Maghreb. De Turken, die in de jaren-70 naar Duitsland kwamen, hebben onmiddellijk in de industrie gewerkt. In Frankrijk heeft men de immigranten aan zichzelf overgelaten. Men heeft Algerijnen en mensen uit Togo gewoon gemengd, en ze leden in het begin onder onmenselijke omstandigheden.

Welt am Sonntag: In Turkije maken we op dit moment met Erdoğan de islamisering van de samenleving mee. Hoe ziet u de ontwikkeling?

Sansal: De terugkeer van het religieuze, vooral bij jonge mensen, besmet de hele samenleving – en dat zal weldra ook in Duitsland te merken zijn.

Welt am Sonntag: We hebben deze inmenging en, als je het zo wilt noemen, besmetting zojuist met de Böhmermann-affaire meegemaakt.

Sansal: Erdoğan gedraagt zich als een kalief, de Turken gedragen zich als zijn onderdanen,, en hij heeft ook al een paleis voor zichzelf gebouwd. Het Ottomaanse rijk was zonder twijfel het meest gewelddadige kalifaat van de islamitische wereld. Op dit moment beleven we een terugkeer van dit geweld. Erdoğan wil het kalifaat weer opbouwen, maar hij weet dat de Arabieren dat nooit zouden accepteren. Misschien stelt hij zichzelf voor zijn rijk naar Europa uit te breiden. Om deze reden wordt Duitsland het meest bedreigd.

Welt am Sonntag: U bedoelt vanwege de vluchtelingen of vanwege de Turken?

Sansal: Geen van beide. Omdat alle Europeanen ressentimenten tegen Duitsland koesteren. Duitsland is rijk, invloedrijk, buitengewoon goed georganiseerd. De mensen dromen van niets anders dan de crash van Duitsland. De ene nachtmerrie vult de andere aan. En Erdoğan´s nachtmerries worden in werkelijkheid door veel Europeanen gedeeld.

Welt am Sonntag: Als je daar goed over nadenkt, dan zou dit immers betekenen: wij zouden onder Erdoğan´s kalifaat in Duitsland leven. Dat klinkt volkomen absurd. Is het dermate erg gesteld met Europa?

Sansal: Ja, het heeft geen enkele toekomst meer.

Welt am Sonntag: Kunt u in Europa nog zeggen wat u denkt?

Sansal: Nee. Dat is voorbij. Enerzijds nodigt men mij uit, omdat men de behoefte heeft ook andere meningen te horen die niet politiek correct zijn. Tegelijkertijd is men bang dat ik voor trammelant zorg.

Welt am Sonntag: Wat mag u niet zeggen?

Sansal: Dat wordt je niet verteld. Dat is veel subtieler. Maar alles wat de islam bekritiseert, levert problemen op. Alsof men tegenwoordig overal kritiek op mag hebben, zelfs op God, maar niet op de islam.

Welt am Sonntag: Bent u islamofoob, meneer Sansal?

Sansal: Niet in die zin zoals het woord gebruikt wordt. Ik mag de islam niet, ik geloof er niet in, en ik stel vast dat hij niet alleen een gevaar, maar een enorm gevaar is. Hij zal onze samenleving opblazen.

Welt am Sonntag: Uw collega Kamel Daoud heeft voor grote opschudding gezorgd, omdat hij de jonge moslims die in Oudejaarsnacht in Keulen vrouwen hebben aangevallen, omschreven heeft als seksueel onderdrukt. Bent u het met hem eens?

Sansal: Daoud woont in Algerije en maakt dagelijks zulke situaties mee. Het is een samenleving van frustraties, niet alleen van seksuele. Een jonge moslim die plotseling met een vrije samenleving wordt geconfronteerd, interpreteert een vrouw, die haar lichaam laat zien, verkeerd.

Welt am Sonntag: Ontbreekt het ons aan de overtuiging en de moed om onze waarden te verdedigen?

Sansal: De “islamisten” vechten heel moedig voor hetgeen waar zij in geloven. Alleen dat moet je ze nageven. Wat ons betreft, moet ik helaas zeggen: er is niets dat ons aandrijft. Vroeger zouden we voor het woord vrijheid naar de andere kant van de wereld zijn gegaan. Nu is het een leeg woord.

Welt am Sonntag: Dat klopt niet. Na de aanslag op “Charlie Hebdo” zijn miljoenen mensen voor de vrijheid van meningsuiting de straat op gegaan.

Sansal: Dat was niets anders dan een spontane gevoelsreactie. Dat had geen waarde, behalve dan de staatschefs in scene te zetten. Met voorop deze arme Hollande, die geen vlieg kwaad zou doen. In Algerije hebben we gezien wat de mensen doen als ze door  gevoelens overrompeld worden: zinloos, collectief geblèr.

Welt am Sonntag: Moeten we de titel van uw boek letterlijk nemen: “Einde van de wereld”, nergens hoop?

Sansal: Weet u, vaak volstaat een kleinigheid, een idee, een zin, en de zaken nemen een andere wending. In Algerije waren het de woorden van de schrijver Tahar Djaout die als een fantastisch lopend vuur door het land gingen. De mensen vielen de kleppen van hun ogen. Hij had gelijk. Zijn woorden gaven de mensen moed.

Welt am Sonntag: Wat had hij gezegd?

Sansal: Met zijn bescheiden glimlach zei hij in een interview: “Als je spreekt, sterf je. Als je niet spreekt, sterf je ook. Dus spreek en sterf.” Een week later hebben ze hem vermoord.

Bron:
www.welt.de
Interview: Martina Meister

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Dhimmitude, Eurabië, Europa, gezond realisme, Islam, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, lafheid, Naïviteit, onwetendheid, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

11 reacties op “De islam zal onze samenleving opblazen”

 1. Ekster zegt:

  Waren er maar meer van dit soort mensen, afkomstig uit de moslimwereld. Dit zijn degenen die misschien nog enige invloed hebben. Hij weet uit ervaring wat de islam inhoudt en durft erover te spreken. Zeldzaam.

  Like

 2. joopklepzeiker zegt:

  Een paar honderd exemplaren sturen naar de diverse burgemeesters in Frankrijk en de Franse regering !

  Beter maak er maar een paar duizend van en verstuur die maar naar dat zooitje in Brussel en de regeringen van de lidstaten .

  Islam not a religion of peace even for a day, says ISIS’ Indian recruit

  Read more at: http://www.oneindia.com/india/islam-not-religion-peace-even-a-day-says-isis-indian-recrui-2107732.html

  Like

 3. Roni zegt:

  Het Licht, de Islam……..kots.

  Like

 4. Marc zegt:

  Na lezing heeft een premier een reden temeer om direct de noodtoestand af te kondigen, per direct de dienstplicht in te voeren, elke moslim in quarantaine te zetten, het onderwijs te zuiveren van pro-islamisme en elk anti-westers sentiment.

  Ik stel per direct de arrestatie voor van de politiek-correcte elite.

  Geliked door 1 persoon

 5. Thom zegt:

  Ik ben het bijna volledig met de schrijver eens, maar in één ding vergist hij zich toch volgens mij. Hij zegt het volgende:

  “Sansal: Geen van beide. Omdat alle Europeanen ressentimenten tegen Duitsland koesteren. Duitsland is rijk, invloedrijk, buitengewoon goed georganiseerd. De mensen dromen van niets anders dan de crash van Duitsland. De ene nachtmerrie vult de andere aan. En Erdoğan´s nachtmerries worden in werkelijkheid door veel Europeanen gedeeld.”

  Eind tekst:
  Het is niet zo, dat ik ooit iets tegen Duitsland gehad heb, integendeel. Er werd na de oorlog door degenen die de oorlog hadden meegemaakt wel eens wat gezegd over Moffen, maar Duits was meteen net zo belangrijk of zelfs belangrijker op de MULO en HBS als Engels. In Oost-Europa en Joegoslavië speelde de weerzin tegen Duitsland vrij lang denk ik. Maar hier in West-Europa speelde haat tegen Duitsland al snel geen rol van betekenis meer. Wij werden zelf als Germanen gezien en niet zo hard aangepakt.

  Geliked door 2 people

 6. delamontagne zegt:

  `”Islamisme, zelfs een microscopische dosis, vernietigt een land”. ( Boualem Sansal )

  Like

 7. Pieter zegt:

  Er zijn altijd weer waarschuwingen uit de islamitische hoek door vrijdenkers uit die kringen, maar als wij in Holland bijv. hetzelfde beweren als autochtoon zijnde worden wij niet geloofd en verketterd als racist, populistisch en extreem rechts.

  Like

 8. nodhimmi zegt:

  We moeten eens ophouden om moslims, exmoslims op een hoge niveau te plaatsen, als hij/zij dezelfde zegt als een autochtoon.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s