De wil om het vast te houden (demonstratie van Pegida-NL in Breda, 18-06-2016)

Screenshot_1

(Door: Theresa Geissler)

Vlak voor ik op zaterdagmorgen 18 juni 2016 de deur uitging, ontdekte ik op de valreep een mailtje in mijn mailbox dat mij enigszins verraste – waar het over ging, doet hier minder ter zake – en dat mij onwillekeurig zó in beslag nam dat ik de straat al half uit was eer ik mij realiseerde dat ik de plastic tas met daarin het Pegida-shirt en, net zo belangrijk, het boek dat ik ‘onze’ Jack Terrible beloofd had, thuis had laten liggen. Dat werd dus terug hollen om het vergetene op te halen en opnieuw héén hollen om de bus naar het station te halen. Bij het station werd het nog eens hollen toen ik meende een fout gemaakt te hebben bij het uitchecken – en de OV-Chipkaart had ik deze dag niet meer nodig door het Kruidvat-kaartje dat ik van de familie Kuipers had gekregen- en eerst naar het volgende checkpunt moest om dat ongedaan te maken. Toch haalde ik nog op tijd de trein. Gelukkig, want ergens te laat komen, heb ik nooit kunnen verdragen, ook hier niet.

Dit, alhoewel ik, ik zal hier wederom maar weer eens heel eerlijk zijn, bepaald niet in Majeur ging. Niet omdat mijn enthousiasme voor Pegida-Nederland verslapt zou zijn; eerder integendeel. Dat was nu echt een kwestie van, zoals mijn overleden Duitse echtgenoot placht te zeggen: “Was sich liebt, das neckt sich.” Ik wenste (en wèns trouwens) meer bij Pegida betrokken te zijn dan ik in de praktijk wás en had om die reden het land niet zelf in de organisatie te zitten. Wat daarmee samenhing was dat ik deze laatste keer voor de ‘zomerstop’ niet zelf de gelegenheid had gekregen om nogmaals te spreken, hoewel ik een speech in gedachten had gehad met een aantal dingen, die ik ontzettend graag naar voren had gebracht. Die zomerstop zelf (drie maanden) vormde de bekroning van de algehele frustratie, ik zeg het maar even rechtuit. Typerend is hier dat het voor mij desondanks geen moment een optie was geweest deze juni-demo te laten schieten. Geen moment. Al ontbrak het stralende gevoel van eerdere keren.

In Breda was ik vroeg, zoals dat altijd bij mij het geval is. Met ons min of meer vaste stel (Ton en Helena waren, tot hun grote spijt, met vakantie) hadden we afgesproken in Café de Pint op het Stationsplein. Klinkt eenvoudig genoeg, maar bleek nog knap lastig te traceren vanuit de hoofduitgang. Ik deed een poging, keerde weer naar de ingang terug en was blij dat ik vervolgens Koos en Bertie uit het station zag komen. Hoewel Koos een kaart of iets in die richting had, duurde het even voor we doorkregen dat we wel degelijk helemaal moesten omlopen om aan de andere hoek van het plein uit te komen. Eenmaal daar stuitten we gelukkig vrij vlot op “De Pint” waar Herman als enige aanwezig bleek. Enkele anderen zouden naderhand nog arriveren. Sommige gevoelens laten zich op het ene moment beter uiten, dan op het andere: Als ik daar in De Pint datgene wat me zo vreselijk dwarszat bijvoorbeeld had kunnen verwoorden, zoals ik dat nu net hierboven heb gedaan, had Bertie waarschijnlijk niet gesuggereerd dat ze de indruk kreeg dat ik van plan was af te haken. Dat deed één ogenblik mijn irritatie naar de top stijgen, maar gelukkig was ik op tijd in staat diep adem te halen en te benadrukken: “Bertie…..Laat ik het zó zeggen: Als ik dat van plan was geweest, zat ik nu niet hier.” Meer woorden vond ik even niet, maar ik geloof wel dat het duidelijk genoeg was.

We liepen vanaf de Pint vrij vlot naar het Kasteelplein en, nou ja, bekende gezichten tegenkomen is meestal wel leuk. De familie Kuipers was al aanwezig en ook Jack, wat goed uitkwam, omdat ik, zoals gezegd, een boek voor hem had meegebracht: Een middeleeuwse roman, die ik zo’n 18 jaar geleden eens zelf geschreven en in eigen beheer uitgegeven had, hoewel het me niet was gelukt er veel exemplaren van te slijten: Daarvoor moet je connecties hebben en die had – en heb – ik niet. Maar de familie Kuipers had er inmiddels één gekregen en nu was Jack ook geïnteresseerd, dus zodoende. Hij had een grote fotocollage bij zich, die hij had samengesteld uit foto’s van IS-gruwelijkheden, die bijna allemaal ook de site van E.J. Bron hadden gehaald. Verder – toch ook wel leuk – werd ik hartelijk begroet door een politieman, die bij alle Pegida-demonstraties in het land was ingezet om te ‘assisteren’ en dus haarscherp kon vaststellen dat ík daar eveneens allemaal geweest was. Tja….. Overigens moet worden opgemerkt dat de politie die middag haar werk uitstekend heeft gedaan, maar daarover verderop nog meer.

Niettegenstaande dit alles liep ik nog steeds met een brok in mijn keel – ja, laten we meteen maar openhartig blijven – en verstoutte mij onder meer bij Asje te informeren wie er nu precies zouden spreken. Het antwoord luchtte mij enigszins op: Hugo Kuipers, Floris van der Kooij, Kristof de Smet van Pegida-Vlaanderen, zijzelf en, aan het begin en aan het eind, uiteraard Edwin. Dat viel in zoverre mee dat ik de enige vrouw onder hen -Asje dus – intussen had leren kennen als iemand met een groot hart, van wie ik de indruk heb dat ze mijn gevoelens wel een beetje doorheeft en met mannen heb ik nu eenmaal doorgaans iets minder moeite: Ik identificeer me, denk ik, te sterk met andere vrouwen. De ene keer heviger dan de andere, maar in bepaalde gevallen wel héél erg sterk. Dit ging dus wel; het had in ieder geval erger gekund.

Om kwart voor twee kon al vastgesteld worden dat de opkomst, hoewel misschien iets beter dan in Almere, matig zou blijven. Uiteindelijk werd het naar schatting zo’n 70 man. Het is en blijft een vraagstuk om wanhopig van te worden waarom je zo weinig Nederlanders de straat op krijgt voor demonstraties, hoewel er beslist genoeg zijn die de zorgen van Pegida delen. Maar het durven úiten is nog steeds iets anders. Een ander aspect, dat zich telkens weer voordoet en waarvan men zich, althans volgens mij, kan afvragen of daar niets aan te doen zou zijn: We beginnen onveranderlijk te laat. Steeds weer is de officiële aanvang 2 uur ’s middags, maar ik heb nog niet één keer meegemaakt dat er niet een kwartier á 20 minuten aan vastgeplakt moest worden. Om 14.05 uur – dus nog voor we goed en wel begonnen waren – gaf de Antifa acte de présence met zijn inmiddels overbekende bel- en fluitconcerten (maar ja, bellen en fluiten op zichzelf doet geen zeer en nazi’s genoemd worden door dat slag volk vind ík intussen een eerbewijs.) De politie kweet zich echter nauwgezet van haar taak, drong de lawaaischoppers het plein af en rekende er in de loop van de middag, naar verluid, 24 in. In ieder geval hebben ze noch tijdens de toespraken, noch tijdens de mars enige verstoring van betekenis kunnen bewerkstelligen. Hoe dan ook zette om ongeveer tien over twee de openingsmuziek in en beklom om circa kwart over twee woordvoerder Edwin Wagensveld het spreekgestoelte.

Edwin opende de middag met de tevreden vaststelling dat Pegida zich ook nu weer niet had laten opfokken en aldus getoond had dat zich binnen ónze gelederen de fatsoenlijke, maar bezorgde burgers bevonden en onder de Antifa de Aso’s, refereerde vervolgens aan de historische opstand  in 1566 tegen Spanje – tenslotte waren we in Breda – om vervolgens te constateren dat de onderdrukking op dit moment in feite weer van kracht was: Een bevolking van op het ogenblik 17 miljoen, waaronder steeds meer echte Nederlanders. Maar daardoor, stelde hij tevens vast, groeide ook het verzet: Tot hier en niet verder, Nederland moest weer 100% Nederland worden met ónze normen en waarden. Daarvoor voerde Pegida ook dit vreedzame protest. Voor een partij als DENK was in Nederland al helemaal geen plaats, omdat die, als het er op aankwam, geen idee van democratie had, evenmin als bijvoorbeeld een dictator als Erdoğan dat had. In datzelfde kader moesten ook dubbele nationaliteiten – die helaas ook steeds meer in de politiek voorkwamen, verboden worden. Grote bijval, uiteraard.

Hugo, die dus als tweede sprak, begon met het feit dat hij er trots op was om Nederlander te zijn, maar hekelde vervolgens juist in aansluiting daarop het gebrek aan inspraak, waarvan bijvoorbeeld de AZC-planning in welke Nederlandse gemeente ook – hij noemde Uden als voorbeeld – steeds weer getuigde. Verder noemde hij het onrecht van de ellenlange wachtlijsten voor woningen, voor verzorging, waardoor telkens weer de autochtone bevolking getroffen werd, die dat niet langer wilde. Landelijke politiek, hetzelfde laken een pak: Steeds meer hadden wij de aanwezigheid van radicale baardmannen te verdragen, doordat Rutte de deur maar wagenwijd open bleef houden; de gelukzoekers dienden in de eigen regio opgevangen te worden. Hij sloot af met een opsomming van alle eisen die door de èchte Nederlanders geclaimd werden, waaronder uitzetting van alle islamieten en een referendum inzake het verlaten van de EU.

Screenshot_2

Floris van der Kooij, als derde, begon met te kennen te geven dat hij het als een eer beschouwde, hier te mogen staan (logisch, wie niet?), waarna hij zich op de geschiedenis van het Turfschip van Breda richtte: De Geuzen, zo benadrukte hij, werden in die tijd beschouwd als uitschot, maar toch waren zij weerbare mannen, goede strijders. Het was het soort uitschot dat Maurits nodig had in zijn strijd tegen de Spanjaarden! In deze tijd zijn wij de Geuzen. En de vijand is Mark Rutte. En passant kregen onze zogeheten huidige “koning” en Maxima, die tenslotte nog steeds ooit beweerd had dat “de Nederlander niet bestaat” eveneens een paar welgemeende vegen uit de pan.

Kristof de Smet, tenslotte, die Pegida-Vlaanderen vertegenwoordigde, opende met de uitspraak die Wilders bijvoorbeeld zes jaar geleden in Berlijn had benut: “Er waart een monster door Europa, en dat monster heet islam.” Hij signaleerde thans haat in het Westen…..tegen de normen en waarden van dat Westen en haat tegen hen die men als de “witte” kon beschouwen, terwijl ónze normen, waarden en wetten zouden moeten gelden. De vraag, aldus Kristof, zou inderdaad niet moeten luiden: Meer of minder Marokkanen, maar meer of minder islam! Hij sloot af met te wijzen op de absoluut noodzakelijke band tussen Nederland en Vlaanderen: Samen, betoogde hij, zouden we krachten moeten bundelen teneinde te overwinnen!

Nu deze sprekers allen aan de beurt waren geweest, werd het tijd voor de mars. We verzamelden ons achter de “banner” dragers – zoals altijd natuurlijk op hun beurt vooraf gegaan door een gepantserde politie-auto en geflankeerd door zowel agenten-te-voet als agenten-te-paard. Het was een lange, mooie mars en ik merkte zowaar dat ik er meer van in mijn element raakte: Het werkt altijd louterend om daarin mee te mogen lopen en eensgezind de leuzen te kunnen mee scanderen. Ik liep zo ongeveer op de hoogte waar ik werktuiglijk meestal terecht kom. Bijna vooraan, achter de banner-dragers en dan aan de rechter flank en in de buurt van één van de beveiligingsmannen, die, dat viel me nu op, eveneens regelmatig dezelfde positie kiest, dus aan de rechterflank. Als je het mij vraagt, weten we intussen onuitgesproken van elkaar dat elk van ons “Wij zijn het volk” een mooie leuze vindt, want we hieven het regelmatig om beurten aan. Ik vínd het ook echt mooi; het is voor mij de mooiste kreet van allemaal! Maar de andere scandeer je natuurlijk op zijn tijd mee, natuurlijk: Wat ze gemeen hebben, is dat ze voor een gevoel van saamhorigheid zorgen, en dat is een kostbaar goed!

Onderweg klonken wel langs de kant een paar maal fluit- en belconcerten van de Antifa, maar die maakten ons verder niets en de politie dreef ze telkens bijtijds uit elkaar. En dan schijnen achter onze stoet de lui van de SP weer demonstratief met hun “schoonmaakactie” begonnen te zijn, net als in Apeldoorn. Maar dat is helemáál iets waarvan je zegt: Als ze zich zo nodig belachelijk moeten maken, gaan ze hun gang maar. Ik zeg dat tenminste wèl. Ja, de mars was, zeker qua sfeer, geslaagd; daar knapte je van op!

Eenmaal terug op het Kasteelplein stelde Edwin voldaan vast dat iedereen het nu wel had kunnen zien: Pegida was beschaafd, de Antifa was onbeschaafd. Waarna hij het woord aan Asje gaf: Asje begon met te constateren dat Nederlanders over het algemeen maar op één manier klagen: Achter het toetsenbord – afgezien van de paar èchte patriotten natuurlijk. Voorts zette Rutte het volk voortdurend voor schut, beging niets dan blunders, die hij vervolgens haastig in de doofpot liet verdwijnen. En tegen verkiezingstijd werd er dan weer van alles beloofd wat niet nagekomen werd.  De Nederlanders deden niets dan slapen en vonden alles goed, zelfs dat er gekort werd op ouderen en gezondheidszorg, om het vervolgens uit te geven aan multiculturele belangen en vluchtelingenbeleid Terwijl men over het algemeen maar bleef denken dat alles ‘goed’ zou komen, keerden zelfs de burgemeesters zich, zeker met het asielbeleid, tegen het eigen volk. “Wij pikken deze achterstelling niet langer”, aldus Asje, die voorts nog pleitte voor de afschaffing van dubbele paspoorten en “statushouders.”

In zijn afsluitingsrede bracht Edwin naar voren dat bijvoorbeeld op dit moment, tijdens het internationale voetbaltoernooi in Frankrijk, de angst voor aanslagen overheerste dat terreurgroepen, ofschoon van alle tijden, nog nooit zo massaal tot bloei waren gekomen als sinds de opkomst van de islam in Europa. De islam, bracht Ed in herinnering, was gelijk aan het nationaalsocialisme: Hitler schreef Mein Kampf, en uit de islam kwam de koran voort. De koran diende terstond verboden te worden, stelde hij met klem, waarna hij een opsomming gaf van wat er nog meer diende te verdwijnen, onder andere moskeeën en islamitische scholen, en waarbij hij pleitte voor een boerkaverbod en een verbod op ritueel slachten. Laten wij trots zijn, zei Ed, samengevat, op ónze identiteit en onze normen, waarden en tradities, op ónze regels en wetten en laten wij er op staan dat die gerespecteerd worden. Laten wij streven naar een referendum als van de Britten. Nu steeds meer burgers opstaan, moeten wij streven naar een ander beleid, een andere premier! Dit is ons land! En, na wat bijzonderheden gegeven te hebben omtrent de ‘zomerstop’, vergezeld van de verzekering dat Pegida, net als tijdens een zomerreces, tussentijds natuurlijk paraat zou staan zodra plaatselijke gebeurtenissen in deze of gene gemeente dat zouden vereisen. De eerstvolgende demonstratie zou voor 17 september worden gepland; bijzonderheden zouden gedurende de volgende weken bekend worden gemaakt. Hij besloot met een kernachtig: “Lang leve Nederland en Vlaanderen!”, waarmee iedereen natuurlijk van harte instemde.

Screenshot_3

De demonstranten vertrokken, conform het verzoek van de politie, geleidelijk aan, in groepjes. Maar in elk geval geen sprake van ‘bussen’, dus we boeken langzaam vooruitgang. Ik ging met Jack en de familie Kuipers nog wat drinken, al moet ik eerlijk zeggen dat mijn stemming weer wat zakte. De overigens opperbest bedoelde aanbevelingen van Piet Kuipers om “voorlopig liever wat in de luwte te blijven” vielen, moet ik eerlijk bekennen, niet in al te beste aarde, daar ik momenteel voor alles “in the mood was”, behalve voor dàt. Gelukkig vond ik, wat dat betreft, aansluiting bij Jack, die momenteel eveneens niets liever zou willen dan meer naar buiten treden. Ik vroeg hem om vóór de eerstvolgende Theo van Gogh-herdenking aan organisatrice Jennifer Vetter door te geven dat ik bij die gelegenheid ook iets zou willen zeggen. Had ik nog niet eerder gedaan, maar nu, nam ik me ter plekke voor, zou ik het dóen: Elk begin zou er één zijn….

En dan neem je tenslotte van de laatste (Jack) afscheid en sta je weer op het station. Alleen. Ik overdacht de indrukken van de hele dag: ondanks alles waren die best positief: Nog altijd geen beste opkomst, maar over het verloop en de stemming hoefde niemand zich te beklagen. En ik wist eens te meer zeker dat ik die hoe dan ook nooit los zou willen laten, wat er ook zou gebeuren. Het enige was eigenlijk dat ik zo ontzettend graag méér zou willen doen voor de beweging, meer er voor naar buiten treden, vooral; laten zíen waar je voor stáát….. “Gelukkig, die in de organisatie zitten”, dacht ik bij mezelf.En dat méénde ik.

Screenshot_4

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", burgermoed, Nederland, Patriottisme. Bookmark de permalink .

21 reacties op De wil om het vast te houden (demonstratie van Pegida-NL in Breda, 18-06-2016)

 1. Bedankt Bron dat je mijn foto’s plaatste. Theresa ik heb het doorgemaild naar Jennifer, ze zal wel antwoorden!!! Het is trouwens altijd goed als het maar vóór Theo is en natuurlijk niet tégen Theo!!! Die man heeft al genoeg kritiek gehad toen ie nog leefde!

  Like

  • Tuurlijk vóór Theo, Jack! Wat zou het anders zijn? Ik heb al wat in mijn hoofd: Vóór Theo, uiteraard, maar voorzien van een kritisch nootje naar zijn oude grachtengordelvrienden, die het categorisch verdómmen om naar onze herdenkingen te komen en met daarin dan nog een extra klein uithaaltje naar ene Mw. Schuurman…..(Gna gna gna.)

   Like

 2. Ad de Koning zegt:

  Beste Theresa, weer een uitstekend verslag, wat mij vooral interesseerde omdat ik in Breda geboren ben en alle plaatsen waarover je sprak herkende en ik ben blij dat alles zo goed verlopen is, Ik kom even terug op wat “Asje zei “dat Nederlanders maar op een manier klagen, achter het toetsenbord” en daar heeft Asje gelijk in, alleen ik moet zeggen dat ik boven de 80 ben en niet meer zo goed ter been, ik ben wel naar de komst van Wilders hier in Almere geweest en heb daar nog verhitte discussies met omstanders gevoerd, de meesten gelukkig medestanders, en ik ben ook vorige week met mijn partner naar de Tweede Kamer geweest op uitnodiging van het bestuur van de CU, niet dat ik daarvan aanhanger ben maar ik had wel een kritische brief aan ze geschreven over hun standpunt voor wat betreft moslims. Toen de leider van de CU zich aan mij voorstelde zei ik “ik heb u kortgeleden een mail gestuurd maar daar heeft u nooit op gereageerd” waarop hij zei “nee maar daarom bent u hier uitgenodigd”, er waren in totaal zo’n 20 mensen die gelukkig erg kritisch waren en geen blad voor de mond namen, en een man die naast mij zat met zijn vrouw stond op en zei “en nu wil ik het over moslims hebben” waarna ik klapte voor hem en nog met hem sprak. Een soort journalist sprak er over dat er mensen zijn die een vluchteling in huis namen waarop ik tegen hem zei “heeft u al een vluchteling in huis genomen?” Ja, je moet doen wat binnen je mogelijkheden ligt. Ik had aan verschillende politieke partijen een mail gestuurd over de rede die Frans Timmermans voor het EU-parlement had gehouden met de tekst “Mono-culturele staten uitroeien”. Alleen Samsom reageerde met het verzoek “mag ik van u weten waar Frans die rede volgens u gehouden zou hebben en ik dat zou kunnen zien” , daarop heb ik meteen gereageerd met het verzoek zijn commentaar te geven, en toen bleef het stil, ook na telkens een week twee keer om alsnog commentaar te hebben gevraagd niets meer gehoord. Ik vond het een verontrustende rede en begrijp niet dat er niet meer aandacht voor is gekomen.

  Geliked door 1 persoon

  • Ad, ten eerste: Ik weet wel zeker, dat Asje met haar bemerking niet iemand als jij op het oog heeft gehad. Ikzelf namelijk ook niet, hoewel ik het met haar eens was.Van jou is het overduidelijk, dat je gekomen zóu zijn, als je gekund had en voorts toon jij al veel meer betrokkenheid met allerlei zaken (door, uiterst mondig, meteen kritisch te mailen als iets je niet bevalt, waar naartoe ook) dat weinigen het je nadoen, -ook ik niet. De toetsenbordkankeraars, die zij op het oog heeft, komen niet verder dan hun site, dat is het essentiële verschil. Daar kun je jou absoluut niet onder rekenen!

   Like

 3. reageerbuis zegt:

  Weer een heel goed verslag, Theresa.
  Op de terugweg naar het station deed zich nog een incident voor. Het bord (tekenmap) op de foto met STOP ISLAM KANKER IN EUROPA werd door politiemensen in burger in beslag genomen, hoewel het was dichtgeklapt en de tekst onzichtbaar was. Fel protest van de eigenaresse mocht niet baten.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   We gaan inderdaad vooruit.
   Bijzonder charmant van de politie om het bord pas ná de bijeenkomst in beslag te nemen.

   Op het bureau:
   “Hier is het bord meneer de commissaris!
   Uwes had uitdrukkelijk bevolen dat ik dat bord onmiddellijk in beslag moest nemen als die lui het te voorschijn haalden…. Nu edelachtbare ze wilden het niet afgeven, maar ik heb het al vóór dat ze begonnen geconfisqueerd .” zei hij zijn snor fier opstrijkend…

   Like

 4. Tistochwat zegt:

  Je hebt weer een prachtig gedetailleerd verslag geschreven, Theresa! Ik heb altijd al geweten dat er een zeer getalenteerd auteur in je schuilt. Je hébt dus al eens een boek uitgegeven.
  Het spijt me dat ik het om verschillende redenen niet kan opbrengen om naar demonstraties van PEGIDA te komen.

  [quote] De Nederlanders deden niets dan slapen en vonden alles goed, zelfs dat er gekort werd op ouderen en gezondheidszorg, om het vervolgens uit te geven aan multiculturele belangen en vluchtelingenbeleid [/quote]

  Ik hoorde van iemand die werkzaam is in de zorg dat ‘men’ van plan is om over uiterlijk vijf jaar alle verzorgingstehuizen voor weerloze, broze, oude mensen af te schaffen. Het enige wat wij dan kunnen doen, is – als wij straks afhankelijk zijn van zorg – stoppen met eten en drinken als we hulpeloos zijn. Omdat je dan maar beter kunt zorgen om zo snel mogelijk te sterven, zei ze.
  Leuk vooruitzicht: op die manier in de goot creperen terwijl de ‘vluchteling’ wordt overladen met allerlei gerief.

  MARK RUTTE & CO: JULLIE ZIJN KWAADAARDIGE, CRIMINELE SCHOFTEN!
  SMERIGE, GEWETENLOZE BAANTJESGASTEN!
  GEEF DAN TENMINSTE TOE DAT JULLIE ONS HATEN EN WILLEN AFMAKEN!
  SCHAMEN VOOR ONS DOE JE JE AL, LIET JE ONLANGS WETEN, DUS ZEG NU OOK MAAR METEEN DAT JE ONS MET OPZET KAPOT WILT MAKEN!
  JE BENT EEN GROTE SMEERLAP!

  Mijn excuses voor de hoofdletters.

  Like

 5. Taljaard zegt:

  @Theresa
  Als het goed is heeft de webmaster mijn e-mail adres naar jou door gestuurd.
  Stel er prijs op om mijn anonimiteit hier te bewaren. Want in het verleden een heel dure les moeten leren waar het de rancune, de haatdragendheid en de kleinzieligheid van links betreft. Dat heeft mij mijn toenmalige werkkring en nog veel meer gekost. Ook nu moet ik nog steeds voorzichtig wezen en daarom geen details hierover vermelden op een openbare site als deze. Want dan loop je het risico dat iemand mij herkent en zou de hele ellende zomaar opnieuw kunnen beginnen. Dat is ook de reden waarom ik hier geen longreads meer schrijf.
  Zover is het dus al gekomen in dit land.
  Het lijkt hier het voormalige Oostblok wel!.
  Zou graag met jou als persoon tot persoon willen spreken, want ook ik kamp door een ziekte met stevige fysieke beperkingen. Maar de beslissing is natuurlijk aan jou.

  Like

 6. Berthe zegt:

  Beste Theresa, en jouw verslag geeft wederom goed weer hoe de middag verliep. Bedankt! En al waren er niet veel demonstranten: Pegida is in Breda geweest! Zoals ‘reageerbuis’ hierboven al aangaf: er vond om 15.50 uur -dus ruim na afloop van de demo- een aanhouding plaats in de buurt van het NS staion, waarbij een tekenmap met daarin een poster in beslag werd genomen. Dit alles is gefilmd.

  Like

 7. Héél goed stuk en weer de dingen prima belicht, bedankt Theresa.

  Like

 8. Urbanus zegt:

  @reageerbuis, heeft de politie ook nog gezegd waarom dat bord niet mocht? Ik vind het nogal wat om een tekst of mening te verbieden.

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Het ging er niet om dat een tekst niet mocht, want tijdens de demonstratie is die steeds getoond. Het ging er vermoedelijk om, dat iemand met een bord onder de arm herkenbaar was als demonstrant, toen de demonstratie was afgelopen. Nogmaals: de tekst was toen niet zichtbaar. Maar ik heb de discussie niet kunnen horen.

   Like

  • Ik heb het vanmorgen teruggevonden op Youtube; nog een video met een lengte van 9.47 minuten! Inderdaad waren Herman en Berthe ook even in beeld. De eigenaresse van die tekenmap ken ik intussen uiteraard, dat wil zeggen; Zeker van aanzien: Een vaste demonstrante. Maar van wat er gezegd werd, was helaas praktisch niets te verstaan. Overigens lijkt deze inbeslagname mij wederrechtelijk, daar de map metterdaad gesloten was. Hier zou werk van gemaakt moeten worden!
   (Want vergeet niet: De inbeslagname van dat bordje in Utrecht was achteraf bekeken óók wederrechtelijk! Jurisprudentie…..?)

   Like

 9. aegoliuscs zegt:

  Ik kan alleen nederig mijn blijdschap toevoegen over hen die fysiek kunnen uitdragen voor de andere die er niet bij kunnen zijn.

  Like

 10. LafSchaap zegt:

  Dank Theresa voor je uitgebreide verslag. Ik hoop dat het nageslacht het zal kunnen (lees: mogen) teruglezen. Maar mensen: wat is er aan de hand? Op GeenStijl valt te lezen dat er een man bij Pegida is weggegaan. Hebben jullie dat zien gebeuren? Zo ja, waarom is dat gebeurd? Ik kan me er geen voostelling van maken dat iemand weggaat bij Pegida, terwijl hij er wel aanwezig was.

  Like

  • Ik ook niet, maar op het Powned-filmpje waren het er niet één, maar zelfs dríe! Ik geprobeerd, te beluisteren, wat hun beweegredenen waren, maar ja, enigszins hardhorend, dus dat bleef wat onduidelijk voor zo’n camera. Ondertiteling geprobeerd, maar daar bleken verschillende woorden verkeerd geregistreerd, dus dat was nóg onduidelijker. Heb het verder niet zien gebeuren, nee (Wie dènkt er ook aan zoiets) dus blijft het voor mij óók een raadsel. Had er best wel meer van willen weten, net als U.

   Like

 11. Volgende keer neem ik een mooie cartoon van Mohammed mee. Mohammed in een lange jurk en met zijn linkerhand maakt hij met twee vingers het vredesteken en in zijn rechterhand houidt hij een bebloed zwaar vast. En de volgende tekst staat in het schilderij geschilderd; “The two faces of ‘prophet’ Muhammad!!!” Misschien pakt de politie die ook af maar dan maak ik in één avond tijd een nieuwe!

  Like

  • Sorry, het is andersom geschilderd. Met zijn rechterhand maakt hij het vredesteken en in zijn linkerhand houdt hij het bebloede zwaard vast. Dat heb ik zo geschilderd omdat Mo en zijn gevolg allemaal (verplicht) links waren, zijn. Volgens de sharia moeten moslims hun linkerhand gebruiken om te eten en drinken, te schrijven, te seksen, te urineren en om hun kont af te vegen. Serieus!!!

   Like

 12. Jan zegt:

  Peter Kwint , Salafistische Partij: figuren als Theresa Geissler hebben een extreem rechts verleden, zijn sadisten, fascisten, racisten en werken samen met wapenhandelaars

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s