BREAKING! De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen regering Rutte II

Screenshot_87

Na ruim 12 weken uitstel van een antwoord op de uitslag van het Oekraïne-associatieverdrag referendum heeft de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken namens zijn leden een collectieve aangifte gedaan tegen de regering Rutte II voor het aanzetten tot/plegen van een ambtsmisdrijf tegen de referendumwet:

Aan: Politie

Betreft: Aangifte van het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Datum: 1 juli 2016

Hierbij doe ik aangifte wegens het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf. Op 6 april jl. had het referendum plaats over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Aan de kiezer werd de vraag voorgelegd: bent u vóór of tegen het associatieverdrag? Inmiddels is gebleken dat de kiesdrempel van 30% is gehaald. 61% van de kiezers, de meerderheid, heeft het associatieverdrag afgewezen. De vraag is: hoe nu verder. In dezen is artikel 11 van de Wet op het raadgevend referendum van toepassing. Dit artikel bepaalt: […] De regering zal in overeenstemming met dit wetsartikel zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel moeten indienen waarin staat dat de voorgenomen goedkeuringswet voor genoemd associatieverdrag wordt ingetrokken.

De regering heeft echter aangekondigd dat zij enkele maanden nodig heeft (tot na het referendum over een Brexit) om met de EU te onderhandelen over eventuele aanpassing van die onderdelen van het associatieverdrag die nog niet voorlopig zijn toegepast, zodanig dat het verdrag alsnog kan worden geratificeerd. In de ogen van het kabinet zou de afwijzing van het verdrag door de kiezer ook anders kunnen worden geïnterpreteerd, als een advies om nog eens naar het verdrag te kijken. Hiermee zegt de regering in feite dat zij de uitslag van het referendum naast zich neerlegt. Niet aan de orde was immers of een aangepast verdrag aanvaardbaar was voor de kiezer. Het woord ‘uitsluitend’ in artikel 11 van de referendumwet houdt in dat de keus slechts is tussen ratificeren of niet ratificeren van het verdrag.

De referendumuitslag kan gezien de vraagstelling alleen betekenen dat het niet-handelsdeel van het associatieverdrag ‒ het deel dat over handel gaat, is een exclusieve bevoegdheid van de EU ‒ is afgewezen. Derhalve moet de goedkeuring van het associatieverdrag worden ingetrokken. Met haar afwijkende interpretatie zegt de regering ook dat zij de referendumwet niet wenst na te leven. Hiermee pleegt de regering een ambtsmisdrijf. In het Kamerdebat van 19 april jl. over de uitslag van het referendum is een motie ingediend die de regering oproept tot het uitvoeren van de referendumwet. Deze motie werd met 75 tegen 71 stemmen verworpen. Aangezien artikel 11 van de referendumwet niet de mogelijkheid biedt tot nadere aanpassing van het verdrag, wordt met het tegen de motie stemmen in feite aangezet tot het niet naleven van de wet. In een persbericht van 27 mei 2016 heeft Minister Koenders bevestigd dat het kabinet en de EU al akkoord zijn over het visumvrij reizen van de Oekraïne, terwijl dit juist een onderdeel is van het associatieverdrag. Daarmee roepen de tegenstemmers op tot het (blijven) plegen van een ambtsmisdrijf. Ik verzoek u deze aangifte in behandeling te nemen en mij te informeren over het strafrechtelijk onderzoek naar het gepleegde ambtsmisdrijf.

Website: http://bondoverheidszaken.nl/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/NDBONederland/

Voorzitter N.D.B.O. Nederland
Jordy Zwarts

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op BREAKING! De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen regering Rutte II

 1. Gerald Rik zegt:

  Dit is een goede reactie op het falen van de politici. Deze immers, in hun arrogantie menen uit te moeten maken wat de Nederlandse (Europese) burger wenst. Zij werden in eerste instantie gekozen op grond van programma’s en beloften. Eenmaal aan de macht maakt dit hen niet veel meer uit. Enige belang is de partijlijn volgen.Dissidenten kunnen het navertellen. Eenmaal te kritisch en bij de volgende verkiezingen geen of geen verkiesbare plaats.
  Ik hoop van harte dat het ambtelijk gerecht je klaagschrift in behandeling neemt. Succes Jordie.

  Geliked door 1 persoon

 2. Pingback: BREAKING! De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen regering Rutte II – Maatschappelijke (r)evolutie

 3. Thom zegt:

  Als de wet in Nederland door degenen die aan de touwtjes trekken gevolgd wordt dan zou deze aangifte overbodig zijn. Deze aangifte is helaas niet meer of minder dan vechten tegen de Bierkaai.
  Over Joris Demmink hebben diverse hooggeplaatsten bij Justitie in het verleden dermate belastende verklaringen afgelegd dat het niet anders kon dan dat hij schuldig is.
  Ze vegen gewoon hun gat af met deze aangifte en gaan over tot de orde van de dag. Bij de overheid is het beleid: “Aan een dossier moet je ruiken”. Dat betekent als de geur je niet aanstaat het daarmee afgehandeld is en volgt een nietszeggend antwoord. Winnen van de overheid kun je niet. Je kunt hoogstens steeds barrières opwerpen die je steeds zult verliezen en hopen dat door de lange duur van de procedures de omstandigheden dusdanig veranderen dat hun standpunten gewijzigd worden.
  Maar eerlijk antwoorden, nou vergeet dat maar. Dit geldt voor de wetgevende, bestuurlijke en uitvoerende macht. Rechters hebben vuile handen, (bijna) allemaal.

  Geliked door 1 persoon

  • Angie1968 zegt:

   Ik vrees dat je gelijk krijgt…

   Like

  • Leo zegt:

   Ook rechters zijn ambtenaren in dienst van de staat !!!
   Niet vergeten !!!!

   Ze studeren af als Meester in de rechten …
   Maar eenmaal in staatsdienst moeten ze zich te gedragen als meester in het onrecht.
   Wat ze ook klakkeloos doen !!

   Zodoende is alles wat in Nederland mag verplicht.
   En alles wat niet mag wordt door de rechtspraak ( lees kromspraak ) aangemoedigd

   Like

 4. MareJane zegt:

  Als ze nu ook meteen dit kabinet aanklagen voor het uit handen geven van onze pensioenpotten waar dit kabinet totaal niet bevoegd voor is, want is geld van de burgers. Daar mag dit kabinet helemaal niet over beslissen. Ook maar meteen aanklagen. Bovendien liegen de kamerleden en masse waarom dat allemaal niet zo erg is. En laat iedereen zo snel mogelijk de Nexit- en de Rutte- en kabinet weg petities tekenen.

  Like

 5. Mirjam zegt:

  Grandisimo, prima! Goed gedaan, juist ook omdat ze nu wettelijk moeten verantwoorden, net zoals de burgers van dit moeten. Zij zijn ook burgers en in dienst van ons. De burgers zijn het land. Ze hebben een eed gezworen dat ten alle tijden Nederland oprecht en eerlijk zouden dienen. En daarom mogen ze ook bij wanbeleid ten verantwoording geroepen worden. Ze staan niet boven de wet, ook al denken ze dat wel.

  Like

 6. Hendrik M. zegt:

  Het was een raadgevend referendum; het kabinet mag de uitslag naast zich neerleggen en gewoon doorgaan, hierbij de mening des volks minachtend en negerend.
  Dit is zwaar conflicterend met hun taak als volksvertegenwoordigers.
  De enig andere mogelijkheid is de volkswil uitvoeren en niet ratificeren.
  De keuze mogelijkheid bij het referendum laat geen andere mogelijkheid open.
  Echter het Rutte gedrocht (en consorten) stellen maar uit, denken met de uitslag nog te kunnen rotzooien…
  Bang voor mislopen van eventuele Brusselse €U baantjes….
  Ot, 2 Nederlandse militairen dood en 1 zwaar gewond in Mali, een oord waar ze zitten om Koenders VN baantje zeker te stellen.
  De militairen zaten er nauwelijks toen Koenders een betere baan kon krijgen als minister van BZ. en als een haas vertrok…

  Geliked door 1 persoon

  • Leo zegt:

   Nederlandse militairen hebben in Mali NIETS te zoeken ze zijn gevallen voor LUL.
   Ook op de Grebbeberg liggen vele gesneuvelden, achteraf gezien, voor LUL.

   Helaas……….

   Sorry, kan het niet anders verwoorden.

   Like

 7. Mirjam zegt:

  De N.D.B.O. heeft dit artikel op hun website staan, waarin ze burgers oproepen om de petitie te tekenen voor een Nexit van Nederland uit de EU. Ze geven een hele uitleg waarom dit het beste is. En aangezien ze nu al laten zien, dat ze opkomen voor de democratie van onze burgers, vindt dit ik ook een heel goed initiatief en vertrouw ik er ook op dat ze dit doorzetten.

  Volksraadpleging:
  Nexit! Nederland uit de EU…

  Beste medeburgers,

  Lees de artikelen die op feiten zijn gebaseerd eens 1 vóór 1 op uw gemak door en vraag uzelf af of het beleid wat wij in Nederland en de EU voeren, wel legaal is?

  Volgens de Nederlandse Grondwet is er een kiesrecht die onze regering vormt. In de Nederlandse Grondwet is op genomen dat er elke 4 jaar verkiezingen plaatsvinden om onze regering te kunnen vormen die bestaat uit Staten-Generaal tweede & eerste Kamerleden die Nederland vertegenwoordigt waaronder de overheid. Opmerkelijk is dat in onze grondwet geen machtsvorm of regeringsvorm wordt toebedeeld aan de EU? De EU is zonder enige vorm van onze democratische kiesrecht die is opgenomen in onze grondwet artikel 4 aan de macht gekomen, met als gevolg dat Nederland steeds minder zeggenschap heeft over zijn eigen land. Zoals immigratiebeleid en onze landsgrenzen, ook wordt onze belastinggeld opgeëist door de EU om de extreme hoge salarissen die de 40.000 EU-ambtenaren, leden & commissarissen zichzelf toe eigenen en hun politieke droomprojecten te financieren. Volgens onze grondwet heeft het Nederlandse volk een kiesrecht, die volledig genegeerd wordt door een illegale staatsgreep door de EU. Zelfs onze democratie wordt ondermijnd door de EU, aangezien de EU elke referendum negeert die door de Europese burgers wordt gehouden. In 2005 was er in Frankrijk en Nederland een referendum over de Europese Grondwet geweest, in beide landen hadden de burgers ‘Nee’ gestemd. De EU heeft vervolgens het verdrag van Lissabon getekend in 2007, wat bijna exact hetzelfde is als de Europese grondwet! Ook is het associatieverdrag met de Oekraïne volgens EU Commissie President Juncker al op 11 april inwerking gegaan en wordt de democratie van de Nederlandse burgers wederom door de EU ontnomen. De EU benoemt zelf Presidenten die “De leider van Europa” mogen zijn, zonder geenenkele verkiezingen bij de burgers te houden? De Nederlandse burgers hebben volgens de Nederlandse Grondwet het recht op verkiezingen of de EU wel erkent wordt tot een regeringsvorm en wij onze belastinggeld willen afstaan om de kosten van de EU te dragen. De bangmakerij van de politici ‘waarvan hun belangen en carrière afhangen van de EU’, hebben standaard hetzelfde verhaal; Nederland uit de EU zal slecht zijn voor de economie.

  * Zwitserland is geen EU lid en heeft een betere economie en handelsverdragen.

  * Nederland was voor de EU al jaren een handelsnatie met de grootste handelshaven ter wereld en werkte de Nederlandse burgers tot hun 65e jaar.

  * De EU immigratiebeleid, ontwikkelingshulp, salarissen, subsidies, wanbeleid en oorlogsvoering in Midden-Oosten, kost de Nederlandse burgers tientallen miljarden euro’s per jaar.

  * Ook zonder een EU regering is het gewoon mogelijk & belangrijk om goede samenwerkingen aan te gaan en handelsverdragen te sluiten!

  N.D.B.O. roept de burgers op om zich aan te melden, zodat wij als collectief alsnog een referendum eisen, ‘die geheel in strijd met onze Nederlandse Grondwet’ ons ontnomen is door de Nederlandse Staat tijdens de invoering van de EU. N.D.B.O. zal zich ook vestigen in andere Europese landen om samen met de burgers, ook Europees een collectief te vormen tegen de EU.

  Klik hier & meld u snel aan!

  Like

  • exmarineman zegt:

   @Mirjam: er zijn ook al andere sites met een nexit-petitie. Wellicht te bundelen en daarmee sneller het minimaal benodigde aantal handtekeningen te krijgen. Verder als aanvulling : de gekozenen in de 2e en 1e kamer hebben alleen mandaat van het volk gekregen voor die zaken en onderwerpen die de aan de verkiezingen deelnemende partijen in het verkiezingsprogramma hebben staan en die ook onderwerp van gesprek zijn geweest tijdens de verkiezingscampagne. Voor ALLE andere zaken en onderwerpen – zoals bijvoorbeeld het associatieverdrag met Oekraïne, de Pensioenwet voor de EU, de afspraken gemaakt met Turkije en ook de nieuwe lidmaatschappen van nieuwe landen aan de EU, het geven van vele tientallen miljarden Euro’s aan landen zoals Griekenland en nu wellicht Italië, de invoering en instelling van het EMS en ook de Euro, zijn niet tijdens verkiezingen aan de orde geweest noch in enig partijprogramma opgenomen. Ook het Schengenverdrag. Al deze besluiten, beslissingen, richtlijnen (voor EU-begrippen eigenlijk wetten) en de daarbij behorende regelgeving zijn dan ook illegaal, onwettelijk want er is en was géén mandaat voor gegeven aan de regeringsleiders, regeringen noch de volksvertegenwoordigingen. Bovendien is het EP geen volksvertegenwoordiging want die heeft geen macht, kan een EC of commissaris niet naar huis sturen, heeft geen recht van motie etc. Tenslotte zijn deze genomen beslissingen en besluiten ook in strijd met het VN-Handvest, want machts- en soevereiniteitsoverdracht aan een ander land of instelling kan en mag alleen gebeuren nadat het volk er over is gehoord en er over heeft kunnen stemmen en besluiten. En dat laatste kan alleen middels een bindend referendum. Het Nederlandse NEE tegen de Grondwet was weliswaar een raadgevend, maar de taal en uitslag was duidelijk NEE. Daarom had ook het Verdrag van Lissabon middels een referendum – bindend wel te verstaan – aan het volk en alle landen dus eigenlijk moeten worden voorgelegd en had er over moeten worden gestemd. Daar men dus geen mandaat had zijn alle genomen besluit etc etc ILLEGAAL, ONWETTIG en hoeven wij er ons niet aan te houden en zijn we eigenlijk helemaal geen lid van de EU.

   Like

   • Mirjam zegt:

    Daar heb je 100% gelijk in Ex-marineman. Ze hebben zichzelf boven de wet gesteld en blijven dit doen. Daarom is eigenlijk beslissing die ze nemen en vooral met aanpassingen in soevereine grondwetten, een crimineel feit, een misdaad tegen de staat. Alle besluiten zijn daarmee nietig te noemen en ze zouden zich voor de wet hierover moeten verantwoorden en een strafmaat krijgen. Dat dit niet gebeurt is, omdat ze het zolang onder een ‘kap’ hebben gehouden om de slapende honden niet wakker te maken. Een heel goed idee van je om de Nexit-stemmen te bundelen en dan te presenteren. Dit is het meest logische om te doen.

    De regeringen en met name de staat van elk land, zijn in gebreke gebleven. Ze wisten dat dit gebeurde, maar hebben nooit iets gedaan om het tegen te houden. Alle rechters/rechtsgeleerden weten dat dit in feite straatgrepen zijn geweest, met als doel de ‘superstaat’ te gronden, waar Merkel, Juncker en the whole shebang zo naar toe willen. Zelfs Amerika heeft daar een onderliggende invloed in, en dat vind ik een heel kwalijk iets. Dit zou niet moeten!

    Maar één ding ben ik wel blij om en dat is dat het volk in opstand is en dit zal zich verder uitbreiden. De elite kan ‘ons’ niet aan, geloof dat maar. Ze zijn afhankelijk van ons om mee te werken, om hun plannen te laten slagen. En dat kunnen ze vergeten. Ze zullen uiteindelijk terug kruipen in hun holen, want wederom onderschatten ze de burger, de mens. En één voordeel heeft dit alles en zal het hebben: iedereen ziet nu wat voor een schorem, net zoals in de tweede wereldoorlog gebeurde, zich wederom de totale overheersing van de burgers en de landen willen toe-eigenen en dit is een vaccinatie tegen verdere overheersing van die kant. Ze kunnen het vergeten. De beerput is open en gaat niet meer dicht. En stuk voor stuk, zal de eilite uit de EU verdwijnen en wordt de EU opgeheven. Dan komen we weer terug, zoals Nigel Farage (wat hou ik van die man) zei, dat we weer soevereine Europa landen worden, met onderlinge handelsverdragen/-betrekkingen en tevens elkaar beschermen tegen oorlog van buitenaf: WIE EN WAT HET OOK MAG ZIJN. Als ik iets haat dan is het misleiding en leugens. Ik hou van de waarheid en die zal zegenvieren. De duivels gaan naar de hel en de hel wordt vernietigd. Zo waar ons God helpe!

    Like

 8. Er wordt tenminste is een keer gereageerd op dat lijn trekken van Rutte en van al dat gelieg. Banken in Italië zijn failliet, wie gaat dat betalen (pensioenenfonds ?).

  Like

 9. Tistochwat zegt:

  En bij de belastingdienst werken ook alleen maar onmenselijke ‘Befehl ist Befehl’ figuren.
  Totaal niet voor rede vatbaar…

  Geliked door 1 persoon

  • Anneke zegt:

   Tja; Rotje Marc nu lig jij in een deuk. Gier het maar uit….JOUW STRONT- hoop zal uiteindelijk gegierd worden. Dan heeft het volk overwonnen…..Wij kunnen nu huilen en janken stillekes al heel wat tranen uit…Máár onze tijd is veel dichterbij dan jouw smurrie-kliek beseft. Vieze Vuile Demon……

   Like

 10. guusvelraeds zegt:

  Ging de politie al aan de slag met voorgedrukte aangiftes?

  Like

 11. Jo zegt:

  Marx Rutte is in staat de verkiezingen van volgend jaar niet te laten doorgaan, omdat het in strijd is met de doelstelling van de EU, en het alleen maar nationalisme bevordert wat de EU juist wil afschaffen !!!

  Like

 12. joopklepzeiker zegt:

  Juiste actie, maar ik voorspel dat het nutteloos zal blijken te zijn .

  Like

  • Mirjam zegt:

   Nee, het is niet nutteloos. Het is juist goed, omdat ze hem pakken op de feiten in de wet. Hij heeft de wettelijke voorschriften naast zich neergelegd, en dat kan niet. Hij heeft een voorbeeldfunctie als minister-president, en als hij niet de wet volgt, wie zou het dan wel moeten doen? Het is geen actie, het is het misachten van de wettelijk regels aan de kaak stellen, door zich boven de wet te plaatsen.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Mirjam.
    Ik ben het helemaal met je eens.
    In Oostenrijk heeft het hooggerechtshof de ll. verkiezingen voor een nieuwe president ook nietig verklaard, na de aanklacht van Strache…

    Het is onzin om direct negatief te reageren op dit bericht.
    Ook rechters weten heel goed dat de ogen van van het volk nauwlettend op hen gericht zijn.
    Deze aanklacht gaat over het door het kabinet met voeten treden van de democratische wil van de meerderheid van het volk, en niet over het wangedrag van ’n Procureur Generaal. Deze zaken zijn niet in het minst met elkaar te vergelijken.
    Wie dit niet begrijpt of direct met zijn pootjes omhoog gaat liggen, begrijpt niet hoe democratie werkt.
    Democratie betekent luisteren naar de meerderheid van het volk waarbij wel degelijk macht tegenover macht wordt geteld en steeds het algemeen belang wordt getoetst voor definitieve besluitvorming.
    Ik ben er dan ook van overtuigd dat gezien het feit dat in dit specifieke geval het belang van de meerderheid een niet te verwaarlozen politiek gegeven is, dit als algemeen belang zal worden erkend waardoor de rechter van oordeel zal zijn dat de uitslag van dit referendum conform de wet zal moeten worden uitgevoerd.

    Like

   • Mirjam zegt:

    Ja Paul, als er iets is waar een rechter altijd rekening mee moet houden, dan zijn het de feiten. Als een feit het bewijs is van een delict, en in deze dan het niet houden van Rutte aan de wettelijke regels van een rechtsgeldig referendum, dan tegenrechtelijk bezig en moet door het rechtssysteem een strafmaat worden opgelegd.

    Geliked door 1 persoon

 13. Hetty Vinke zegt:

  het is intussen niet meer bij te houden wat er allemaal vernietigd is door onze huidige “regering” als je dat nog zo mag noemen. Het lijkt inderdaad bijna een dictatuur. Alles goede dingen zijn onder onze voeten vandaan geslagen …. en wat krijgen we er voor terug ? Niets, niente, nada oh nee, toch wel …. minder pensioen, hogere ziektekosten, duurdere levensmiddelen. Konden jullie vroeger van je salaris f 5,50 betalen voor een pond aardbeien ? Ik niet en ik kan dat nog steeds niet dus ook niet voor € 2,50 !!! Fruit is bijna onbetaalbaar !!!! En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan en als ze werkelijk doorduwen dat onze pensioengelden naar het buitenland gaan, sta ik waarschijnlijk niet meer voor mezelf in. En alleen al dat ik zo denk, maakt me heel erg boos want deze nieuwe mentaliteit heeft onze “regering” bij mij in werking gezet en dat is onacceptabel voor mij.

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Hetty Vinke 7 juli 2016 om 00:54

   Fruit is inderdaad onbetaalbaar geworden!
   Alle levensmiddelen trouwens! Als ik in de winkel een klein beetje voer in mijn karretje heb gegooid, ben ik zomaar 50 euro kwijt. En dan heb ik nog meestal de ‘aanbiedingen’ gekocht.

   Gelukkig interesseert eten me de laatste tijd niet meer zo.
   Dat is dan wel weer een voordeel van stress.

   “Onze regering” is er de oorzaak van dat mensen gaan haten; intens gaan haten, bang en angstig en heel erg kwaad worden. Vorig jaar hebben 1871 mensen zelfmoord gepleegd, las ik net. Gek hè?

   Like

 14. Erik zegt:

  Ben benieuwd, heb er echter geen vertrouwen in dat de rechters dit ontvankelijk verklaren.

  Like

 15. De Nederlanders worden uitgehongerd door onze regering. En gelukzoekers en moslims lopen hier volgevreten rond. wat een afgang !!!

  Like

 16. Ruud Steunassen zegt:

  De enige manier om de overheid te bevechten is op dezelfde manier d.w.z. achterbaks en ongrijpbaar. Meer blijft er niet over nu de rechtsstaat en democratie is afgeschaft.

  Like

 17. Onno zegt:

  Ja ga bij Balkenende aangifte doen dat hij een gruwelijke en weerzinwekkende oorlogsmisdadiger is net als Tony Blair en eerder (psychopaten leren niet van fouten, want ze maken geen fouten: ze zijn proactief ‘pure evil’) Winston Churchill (Dresden etc. etc.)…

  Like

 18. Rob Brockhus zegt:

  Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)
  Verrijn Stuartlaan 7
  2288 EK Rijswijk

  T.a.v. voorzitter Rijkman W.J. Groenink
  Huizen, 25 juli 2017

  Aan voorzitter Rijkman W.J. Groenink van de raad van commissarissen van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

  Geachte heer Rijkman W.J. Groenink,

  In vervolg op mijn vier eerdere schrijfsels aan u meld ik u dat morgen op 26 juli 2017 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een overleg zal plaatsvinden met enkele ambtenaren van het ministerie, waarvan juridisch ondersteuner de heer R.M. Casanova. Zie de uitnodiging.
  Het overleg zal gaan over de structurele afwijzingen en drogredeneringen, leugens en verdraaiingen van de rechtsinstanties tot aan de Hoge Raad aan toe, om elk WOB-verzoek over de beleidsinstructie van oud-minister Hirsch Ballin af te doen met een mening; dus geen feitelijke constatering, dat die instructie een falsificatie zou zijn, wat per definitie onwaar is. Morgen zal een aangekondigde tweede en dergelijke instructie helaas nog niet beschikbaar zijn, maar komt later zeker aan de orde. Ook de onacceptabele rechtszaak tegen de bollenboeren.

  De woordvoerder voor de failliet verklaarde personen is de heer Richard Kluun die al heel lang probeert corruptie rond faillissementen aan de orde te stellen, waarbij curatoren mede onder verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris alle vrijheid hebben om te eigen bate zaken te regelen op ‘n ook duidelijk illegale wijze. Zijn voorwoord voor dit gesprek kunt u hier lezen, waarin heel helder wordt verklaard dat in het Gerechtshof Den Haag door raadsheer mr. J.W. Wabeke bewijsbare fraudezaken, waarbij curatoren en RC’s zijn betrokken, die zaken volgens de instructie van de oud-minister aan het college van procureurs-generaal, altijd op te leggen.

  Ik schrijf u dit met toestemming van de heer R. Kluun, omdat de persdienst als controleur van de overheid en politiek ook de morele plicht heeft om daarvan gewag te maken. Ik ben in u teleurgesteld dat u zelfs niet het fatsoen hebt om op mijn cruciale brieven te reageren. U toont daarbij kristalhelder aan dat de binnenlands bestuurlijke driehoek van pers (massamedia), politiek (Den Haag) en rechtsspraak (Raad van State, Hoge raad, Openbaar ministerie en rechtscolleges) een cordon sanitaire vormen dat aanvallen op het bestuurlijk machtssysteem van de elite weet af te schermen. Ik verwijs u daarvoor naar mijn eerdere brieven aan u.

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  Tel.: 035-5268153
  Mail: sdn@planet.nl
  Web: http://www.sdnl.nl

  Zie: http://www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s