Boodschap aan de moslimbevolking

Screenshot_102

(Door: “Vredesengel”)

Wordt alsjeblieft toch eens volwassen! Jullie beseffen het wellicht niet, maar jullie gedragen je echt als verongelijkte kleine kinderen! Jullie vinden het voor jullie zelf zo broodnodig om in een soort al lang achterhaald sinterklaasverhaal te geloven. Van Allah en zijn profeet. Waarom? En vooral: waarom nog? Waarom openen jullie je ogen niet? Om wakker te worden in de 21e  eeuw, eerder dan in een ver verleden? Zijn jullie dan echt zo geïndoctrineerd en geconditioneerd dat jullie dit alles nodig hebben als houvast? Als houvast voor jullie identiteit? En wat is “identiteit” anders dan het menselijke ego? Jullie er daarmee op wijzend dat dit alles in wezen hier om gaat? Om jullie ego!? En dat jullie religie en de wijze waarop jullie hiermee omgaan enkel en alleen een uiting is van het ego? Van de armoede van het ego?

Weten en beseffen jullie hoe schizofreen en neurotisch het door de rest van de wereld ervaren wordt, de wijze waarop jullie je als een vat vol tegenstellingen presenteren? Enerzijds als een “religie van vrede”, anderzijds dan weer niets dan geboden en regels tot handelen tegen de menselijkheid zelf? Door moorden en aanslagen alom?

Beseffen jullie eigenlijk in de verste verte wel hoe jullie dat, vanwege jullie krampachtig vasthouden aan dat achterhaalde credo, zo te zien zo erg nodig hebben om jullie ego te bevestigen, zowel jullie eigen vooruitgang als die van de gehele wereld belemmeren?

Waarom worden jullie niet wakker? Waarom durven jullie niet vrij zijn? Hoeveel eeuwen van geweld tegen de rest van de wereld zowel als tegen andere moslims (soennieten versus sjiieten, enz…) hebben jullie nog nodig om dit alles, jullie teksten en jullie overtuigingen, los te laten?

Zijn jullie in staat om te kijken naar wat jullie eigenlijk aanrichten? Want ja!, alle misdaden en aanslagen door moslims gepleegd zijn wel degelijk niet door anderen begaan! Jullie kunnen dit niet langer ontkennen! Noch kunnen jullie nog langer het predicaat als betrof het dat het geen echte moslims waren, gebruiken!

Kunnen jullie zien dat de haat die jullie voelen tegen het “Westen” diep van binnen de haat is tegen jezelf? Meer zelfs, de haat tegen het leven op zich?

Willen jullie echt, willens en wetens, blijven volhouden dat er een God is die van jullie al die dwaze regeltjes, zoals 5x daags bidden, ramadan houden en geen varkensvlees eten, vereist?

Maken jullie hiermee niet de projectie van jullie opperwezen heel erg klein? Reduceren jullie hiermee niet “God “tot iets heel erg klein en eng? Een wezen met heel erg kleinmenselijke trekken? Dat niets liever wil dan verheerlijkt en aanbeden worden? Eigenschappen, ten zeerste nauw verbonden met het menselijke ego?

Zijn jullie in staat de reikwijdte van dit alles te zien?

Kunnen jullie zien hoe religie in wezen een daad van geweld is? Geweld dat daarom niet direct of snel zichtbaar is, maar dat de zekerheid heeft om zich vroeg of laat te manifesteren! Omdat het in wezen een rechtgeaard en met vuur en verve het grote gelijk opeisend “ons” tegenover de anderen, “hen”, plaatst?

Kunnen jullie inzien hoe jullie door je zo verregaand met dit alles te identificeren hierdoor zelf de bron bent van zoveel conflict?

Zijn jullie  in staat te onderkennen dat jullie, wanneer jullie deze weg verder bewandelen, jullie de wereld in het verderf storten? Enkel omdat jullie het eigen misnoegde en dikwijls ook gefrustreerde ego met zijn niet te stillen honger willen blijven voeden?

Wij, die de voorbije decennia religie veelal en volop hebben losgelaten om met vallen en opstaan aan een toekomst te werken waar moraal en zeden niet langer door religie gedicteerd noch beheerst worden, betreuren jullie keuze om niet samen met ons aan een vrije, humanistische samenleving te bouwen.

Want zo´n keuze vereist dat jullie er bewust voor kiezen om de dogma’s en het paradigma, die jullie zo beheersen en beknellen, vrijwillig los te laten. Dat zo´n  gegeven jullie beangstigt, kunnen wij begrijpen. Dat jullie hier moeite voor zullen moeten doen, nog meer. Maar een vredig samenleven met ons vereist van jullie deze betrokkenheid.

Want weet dat de weerstand die jullie bij ons voelen tegen de software waarmee jullie geprogrammeerd zijn, de weerstand is binnen jullie zelf. Weet dat wij er de voorkeur aan geven dat jullie het juk van jullie keurslijf afwerpen. Om je bij de vrijheidlievende volkeren te vervoegen.

Maar weet ook dat het deze liefde voor onze vrijheid is die wij als een in onszelf onwrikbaar genesteld anker tot het laatste toe zullen verdedigen. Niet vanuit ons ego. Maar wel omdat wij de vrijheid, die wij vanzelfsprekend vinden en die jullie nog moeten verwerven, lief hebben boven alles.

Nu, nadat jullie onmogelijk als mensen onder alle andere mensen kennis hebben van dit gegeven, kunnen jullie niet langer doen alsof jullie onwetend zijn. Kunnen jullie je niet langer  wentelen in welke slachtofferrol dan ook. Kunnen jullie niet langer tegenover ons op religie gebaseerd geweld goedpraten.

Wij, de mensheid, nodigen jullie uit tot deze bevrijding.  Zodat wij eindelijk samen, bevrijd van het juk en conflict van georganiseerde religie, eindelijk aan echte vrede en vredig samenleven kunnen werken.

Jullie, nu nog moslims! Maar boven alles eerst en vooral “een mens”; welke keuze maken jullie?

Door:
“Vredesengel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, islamitische ideologie, koran, Mohammed, Moslims, Religie. Bookmark de permalink .

32 reacties op Boodschap aan de moslimbevolking

 1. joopklepzeiker zegt:

  Die periode heb ik al een tijdje geleden achter mij gelaten , dat was wel het verlies van de liefdevolle handreiking , maar er is wel wat voor in de plaats gekomen , een heel stuk minder liefdevol maar wel veel pragmatischer .

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Verloren woorden van de schrijfster, het zal wel ’n vrouw zijn, aan de stijl te merken.

   ’n Beweging die al vanaf 624 nChr. hetzelfde liedje zingt denkt zij even tot bezinning te brengen met enkele zoet gevooisde woorden.
   En dan verwacht ze ook nog ’n antwoord op haar vraag welke keuze ze zullen gaan maken.
   Nou, ik denk dat het antwoord zal zijn “Vredesengel, jij mag eerst komen met je koppie..
   Het mes ligt klaar….

   Like

 2. koddebeier zegt:

  Een roep aan dovemans oren !!

  Like

 3. Frulen zegt:

  Bij een gemiddeld IQ van 80 komt deze boodschap niet binnen hoor!

  Like

 4. Angie1968 zegt:

  Ik betwijfel ten zeerste of Moslims de mentale capaciteit of de morele wil hebben om deze verandering te maken. Ze willen niet en ze kunnen het niet! Hun geloof is onwrikbaar en eeuwig, en verandering is afvalligheid en daar staat de doodstraf op. Je praat dus tegen een muur met je humanisme en je tolerantie. Dit wordt alleen maar gezien als zwakte en zal de dominantie van Islam alleen maar versnellen. Alleen met grof geweld krijg je deze Untermenschen er nog onder. En je moet bereid zijn ALLES uit de kast te halen! Dit is de vijand die gewoon dood moet. Iets anders is er niet….

  Like

 5. E.J. Bron zegt:

  Zouden de woorden “kiezen” of “keuze” überhaupt bestaan in het Arabisch. . . ?

  Liked by 2 people

 6. guusvelraeds zegt:

  Freud verdeelde de menselijke persoonlijkheid in drie werkingsgebieden. Het Id, het Ich of te wel het ego en het über Ich oftewel het geweten. Op de eerste plaats heb je het Id. Het id is het driftleven. Bij baby’s kun je de werking van het id goed observeren. Je natje en je droogje en een aantal geruststellende knuffels (sexual trieb im ansatz) en het leven is weer goed. Op latere leeftijd wordt het ego (oftewel het ik) ontwikkeld. Het ego zit als een goed passende jas rond het id. Het ego kan zich pas ontwikkelen als aan alle voorwaarden die het id stelt is voldaan. Met het ego kan het individu zich zelf waarnemen in zijn omgeving, distantie nemen van omgeving en zich onderscheiden van andere individuen. Kortom interacteren met de wereld om je heen. Oppassen nu komt het! De islam heeft in haar massieve indoctrinatie waarin gebruik gemaakt wordt van de tactiek van nooit ophoudende recitatie en sociale controle (aanvang op kleuterleeftijd) de vrije ontwikkeling van het ego kapot gemaakt. Binnen de islam wordt het ego en de ontwikkeling van het ego geheel in handen gegeven van Allah. Het ego wordt een instrument in totale onderworpenheid ten dienste aan de islam en de islamitische oemma. Doordat het ego in zijn ontwikkeling tot vrij mens (met vrijheid van keuze en het recht zijn eigen geluk na te streven) geheel afgeremd is, is de volgende stap de ontwikkeling van een controlerend geweten (het über Ich) nooit tot bloei gekomen. Dit laatste verklaard waarom na elke aanslag wereld wijd ontelbare moslims hun vreugde betuigen. Doordat moslims een gebrek aan gewetensontwikkeling hebben zijn ze ook niet in staat tot wederkerigheid. De spreuk wie goed doet, goed ontmoet zal in de interactie met gelovige moslims niet opgaan. Binnen de christelijk en joodse traditie is met name de ontwikkeling van een geweten tot in het extreme doorgevoerd en tot ontwikkeling gekomen. In onze uiteenzettingen met de islam is dat onze achilles hiel.geworden. Worden we ons niet bewust van deze mechanismen zullen we de strijd met de islam verliezen. Als extra handicap zitten we in de westerse wereld ook nog met een dubbel probleem. De progressieve politiek correcten hebben kans gezien het geweten te perverteren om middels die strategie hun invloed te vergroten. We hebben dus twee immense problemen in onze hedendaagse tijd. De islam en de politieke correctheid die zich als negatief manipulerende kracht ontwikkeld heeft. De schrijver van het artikel weet in de verste verten niet hoezeer het humanisme verweven is met de Joods Christelijke traditie. Sterker gesteld het humanisme als stroming was nooit tot ontwikkeling gekomen zonder de aanzet hiertoe binnen de Joods/Christelijke leer.

  Liked by 2 people

 7. Jean zegt:

  Islam staat gelijk met gewelddadigheid, achterlijkheid en perversiteit voor de rest er niet veel woorden aan vuilmaken, de rotzooi steeds links laten liggen en verwijderen van je eigendom, dus nooit toelaten in woningen, gemeenten en verenigingen want dat staat gelijk met de pest binnenhalen.
  Uiteraard stoppen met ze nog maar één eurocent in de handen te stoppen, ze duidelijk maken dat hier geen toekomst bestaat voor dat achterlijk gewelddadig pervers uitschot.

  Like

 8. Thom zegt:

  Ze zijn moslim, moslim en als laatste moslim. Ze dienen Allah en dat is het. Iedereen dient Allah te dienen in hun ogen en wie dat niet doet of op een verkeerde manier daarvoor is hier geen plaats op deze aarde volgens hun redenering. Ze verwijderen of bekeren alle ongewenste elementen. Aangezien die er altijd zullen blijven zal de ellende nooit ophouden of een land nou islamitisch is of niet. De aanwezigheid van moslims staat garant voor moord, doodslag en onderdrukking.

  Like

 9. sjuad kirosati zegt:

  Neem Rutte de manachtige die one liners als ” alles wat ik in mij heb en voor alle Nederlanders gebruikte zelfs courant geld beloofde en daarmee alle aan de hand kreeg met vervalste/gemanipuleerde verkiezingen.
  Hij geloofd in de Verry Verry Darkroom partij als een moslim salafist in “puur”heid.
  Toch is een Rutte – het beste voorbeeld- ten opzichte van een Jibrielist* net zo visie getunneld.
  Zijn te aanbidden goden hebben een vooroordeel verkregen,, Argameddon heet dat waarin geschreven staat GodenDrama,, voorstellend een einde aan hun macht.
  Alles op zijn tijd,, al is deze tijd de tijd van de val van valse machten die met noodstaart toestanden zwiepen, het zullen hun laatste zwiepen zijn.

  * Jibriel is de inspirator van Mohammeds melodieuze tongspraak.

  Like

 10. Claudia M. zegt:

  Volgens mij meldt dat boekje van die klanten toch echt dat zij de übermensch zijn en alles wat niet moslim is alleen geschikt is als slaaf. U had net zo goed een hele dikke eik in het Amsterdamse bos kunnen zoeken en het daar tegen vertellen, heeft hetzelfde effect; nul komma nul repetent.

  Islam is een sekte een gevaarlijk ideologie die verboden zou moeten worden of op z’n minst in het Midden-Oosten gehouden zou moeten worden. Dan doen ze daar hun ding maar “gezellig”, maar niet hier! Hier moet het met wortel en tak uitgeroeid worden, anders worden wij ongelovige varkens of honden uitgeroeid.

  Pas als islam wereldwijd verbreid zou zijn, wordt het vrede… “en gij geleuf da!” Ze zijn instaat elkaar ook nog eens tot de laatste M/V uit te roeien. Ze weten niet beter en ze kunnen niet anders.

  Like

 11. wim zegt:

  Het alternatief dat hier geschetst wordt is totaal niet aantrekkelijk voor een moslim. Zij voelen in dit soort kortzichtige mantra’s – ‘religie is in wezen een daad van geweld’ – haarfijn de tolerantie van de intoleranten aan. De vrije NOS- sport en festivalverslaafden zien niet in dat hun ‘vrijheid’, inclusief de haat tegen de eigen christelijke wortels die daarbij lijkt te horen, hen zwak en weerloos heeft gemaakt tegen de ideologie (NIET religie) die islam heet.

  Like

 12. Mooi, maar het is een WESTERSE redeneertrant.
  Die vátten ze niet eens, laat staan, dat ze er iets mee dóen.
  Als je tegen moslima”s zegt: Laat iedere vrouw voor zichzelf weten, of ze voor een “hoer” wil doorgaan of niet,sanappen ze dat evenmin, al zijn ze zelf vróuw: De moeilijkheid is, dat voor hen het begrip “individualiteit” niet bestaat.

  Liked by 3 people

 13. Paul55(realist:) zegt:

  Ha ha ha, wat een naïef verhaal, juist deze naïviteit is ons ondergang.

  Like

 14. delamontagne zegt:

  Wat mij steeds meer en méér verbaast is:Waarom zijn die musulmannen alleen bij de gewone man de “rizeé” van de wereld aan ,t worden en worden gehaat?.
  En waarom dwepen de “wijze” bewindslieden overal zo met hen ?
  De Koning van Saoudie Arabia, [dat wrede land ] is de beheerder van de 2 heilige plaatsen ginder.
  Hier “hemelt” hij de islam op als zijnde het beste/rechtvaardigste geleuf op aarde.
  Bijgestaan door al die wijze imams, waarvan er bij zijn die volhouden dat de aarde PLAT IS.

  Like

 15. Elena zegt:

  Zouden de gelovige moslims……niet beseffen dat het slechts “geloof” betreft?
  Geloof is nog steeds géén zekerheid.

  Ik voel mij beledigd door een boek waarin een kleuterneuqende epilepticus het woord van de duivel voor het woord van god verward. In de ban met dat boek!!!

  Like

  • Anneke zegt:

   Noem het boek bij de naam…Koran…..is de naam / – titel van het moordprogramma. De navigator van moordbrigade 666-allah en 666-mohammed.

   Like

 16. Dicksy zegt:

  Tijd van praten is allang voorbij, ze hebben genoeg kansen gehad. Kansen waar wij zelfs nog niet mogen op hopen. Boeken dicht zou ik zeggen

  Like

 17. Harry zegt:

  Ik ben bang dat als wij geen eind maken aan die barbarij , dat dat nog eeuwen zo doorgaat .
  Mogelijk totdat de hele wereld geislamiseerd is en daarna komen ze allemaal om in hun vuil en van de honger , want werken , daar hebben ze niks mee .
  Ze zijn echt niet in staat om de boel aan de gang te houden .

  Als er in een meute of een kudde dergelijke verknipte beesten zitten worden ze door hun eigen soortgenoten afgemaakt of verstoten .

  Ideetje soms ?

  Like

 18. C zomerdijk zegt:

  De meeste moslims die ik heb meegemaakt zijn fake. Ze leggen de koran uit zoals ze het zelf willen en bidden ijverig vijf keer per dag. Om vervolgens alles te doen wat Allah verboden heeft. Toch zijn er ook bij die echt de koran opvolgen zoals het hoort. Maar voor het overige gepeupel ben ik het er mee eens dat ze niet willen horen alleen voelen bied uitkomst.

  Like

 19. Anneke zegt:

  VER BIED iedere vorm van islamisme. Breek af die afschuwelijke misketen. Laat hun buigen voor de westerse cultuur; zo niet…moven. Terug naar de hete woestijn-gronden.

  Like

 20. Nemesis zegt:

  De koran is in mijn ogen niet eens een ideologie, het is simpelweg een wetboek waarin beschreven staat wat je waar en wanneer wel of niet mag of moet doen. Bekijk het is met die ogen.
  inderdaad is er ook plaats voor de religie. Maar om de woorden van de heer Wilders aan te halen, het hoofdstukje religie is niet dikker als de Donald Duck.

  Like

 21. tinekevanschagen zegt:

  Een utopie vrees ik!.
  Wel heel mooi uiteen gezet, dat dan weer wel

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s