HET HOOFD IN DE STROP – overwegingen naar aanleiding van het artikel “Juncker: Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven.”

Screenshot_58

(Door: “Henk V.”)

Juncker verkondigt in duidelijke taal wat de doelstelling van de EU met het oog op de te volgen migratie politiek inhoudt en Mogherini valt hem daarin bij! In dit Britse online artikel wordt nog eens duidelijk uit de doeken gedaan hoe ver Juncker feitelijk wil gaan: De EU heeft plannen om de families die zo welkom zijn in de EU uit te breiden naar opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven, nichten, enz. Kortom, complete volksstammen zullen zich hier mogen vestigen en op kosten van de gemeenschap… Nadrukkelijk zegt Juncker dat hij het voor Afrikanen ook gemakkelijker wil maken naar hier te komen. Om dat allemaal te bereiken, zal hij Turkije niet meer nodig hebben. Per jaar zullen er – in aantallen gerekend – minstens een middelgrote stad aan nieuwe inwoners bij komen. TEL UIT JE WINST!

Dit artikel over Mogherini’s intenties mag men wel eens een paar keer goed nalezen. En daarbij moeten wij bovenal bedenken dat  zij een groot pleitbezorger is van de vaste inburgering van de islam in Europa! Wat deze twee EU-beleidsbepalende topstukken met ons voor hebben, moet in onze afweging van de situatie waarin wij ons bevinden een GROOT gewicht krijgen!

Bedenk even dat de opmerkingen van zowel Juncker als Mogherini zijn gemaakt NA de uitbarstingen van islamitisch terrorisme, na de uitingen van ongebreidelde haat tegen het Westen, tegen onzer manier van leven en tegen vrouwen, homo’s en Joden en de reacties van Juncker en Mogherini  komen simpelweg hierop neer: WAT ER OOK GEBEURT IN DE EU, WE GAAN GEWOON DOOR WAAR WE MEE BEZIG ZIJN, ondanks Brexit, ondanks de onloochenbare voorbeelden van misbruik van vrouwen en meisjes door mensen die een moslim achtergrond hebben, ondanks het geweld in de EU dat een regelrecht uitvloeisel is van de  misdadige welkomstpolitiek die Angela Merkel verkondigt, maar waar de EU onverkort achter BLIJFT staan!

Dit is de ONAANVAARDBARE situatie waarin de EU ons heeft geplaatst. Alles overkomt ons ONGEVRAAGD, DANKZIJ de EU, dankzij de krankzinnige kortsluitingen die zich in het politiek correcte denken aantoonbaar voordoen! Het ene waandenkbeeld volgt op het andere en NIEMAND mag daar volgens de aanhangers van de links-liberale kamikazementaliteit vraagtekens bij zetten, want allemaal hetzelfde denken is IN!  Ja, het is zelfs verplicht. Aan die waanideeën MOET ogenblikkelijk een einde worden gemaakt!

Iedereen die ook maar enig benul heeft hoe wij in het Westen aan onze rijkdom en verworvenheden zijn gekomen in de wereld van de kunst, van de wetenschap, in de manier waarop wij hebben ontdekt hoe mensen met elkaar om dienen te gaan, hoe de gelijkberechtiging tussen mannen en vrouwen, homo’s en lesbiennes moeten worden gezien en hoe daarin ook  de opvattingen van religies en ideologieën hun plaats konden krijgen, zal kunnen beamen dat elke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de westerse beschaving vooraf werd gegaan door botsende ideeën die tegenover elkaar werden geplaatst en die via discussies tot vernieuwde inzichten voerden.

Het discussiëren tussen botsende opvattingen is een voorwaarde voor verbetering van een samenleving. Zonder krachtmeting van ideeën is er geen vooruitgang mogelijk. Opgelegde eenduidigheid in het denken schakelt de hersenfuncties uit. Een massa die op commando als één kudde moet denken, zal steeds dommer worden.

ER MOET DAAROM ABSOLUUT EEN INHOUDELIJKE VOLWASSEN DISCUSSIE OP GANG KOMEN TUSSEN DE VOORSTANDERS VAN POLITIEK-CORRECT EN DE TEGENSTANDERS VAN DIE LINKS-LIBERALE ”HEILSLEER”.

Wij, verklaarde tegenstanders van ‘’politiek correct’’ durven elke discussie met de voorstanders ervan beslist wel aan, want wij hebben het gezonde verstand aan onze zijde. Wij zijn van mening dat in onze westerse maatschappij een manier van samenleven is  ontwikkeld die niet valt te verbeteren, laat staan dat die manier van omgaan met elkaar onder het mom van ”VERRIJKING” moet worden  vermengd met een  ideologie waarin zelfstandig en kritisch denken TABOE is, een ideologie die geen enkel respect kan opbrengen voor opvattingen die buiten het gezichtsveld van de islam liggen en die bovendien de intentie heeft geen andere manier van denken en geloven te accepteren. Maar deze verrijking is dus wel degelijk de intentie van de EU!

De hele migrantenpolitiek die de EU bedrijft, is daar volledig op gericht! Daarom zullen wij ook zien dat de EU de grenzen absoluut niet zal  sluiten en dat de stromen mensen uit het Midden-Oosten en Afrika zullen blijven komen, oorlog of geen oorlog. De immigratiepolitiek is een belangrijke pijler van de EU-politiek. Dat kunnen wij onder meer hieraan zien:  Na de keuze voor Brexit werd aan Groot-Brittannië een “aanlokkelijk’’ voorstel gedaan door de EU. De Britten mochten zeven jaar lang vrijhandel blijven drijven met  “Europa’’ EN zeven jaar worden vrijgesteld van de plicht om niet-westerse migranten op te nemen… Zeven jaar worden vrijgesteld… Let wel dat de EU niet zegt dat na zeven jaar er geen migranten instroom meer zal zijn! Die zal onbeperkt DOORGAAN en WIJ op het vasteland worden geacht die allemaal op te nemen…. TEGEN HEUG EN MEUG. In zekere zin leven wij in samenlevingen die onder het directoraat van de EU met de strop om de nek rondlopen.

Mag ik de lezer uitnodigen eens kennis te nemen van een volledig overzicht van de plannen die Jean-Claude Juncker er op na houdt? Hij stelt onder meer dat de EU het rijkste gebied ter wereld is en daarom de plicht heeft de minderbedeelden die van elders komen te helpen in hun nood. Het lijkt de man te ontgaan dat hij Afrika zelf daarmee in het geheel NIET helpt en dat hij een plan heeft dat Afrika uiteindelijk kan gaan ontvolken! Gewoon ter plekke helpen zou wel zo verstandig zijn, lijkt mij, maar daar gaat Juncker in zijn redeneringen even aan voorbij, omdat de werkelijke reden voor zijn beleidsplan is dat hij de bevolkingen van de EU wil VERMENGEN.

Daar zitten we dan als burgers in een ooit vrij land waar vrede, orde, welvaart en ruimhartigheid heersten! Overgeleverd aan lieden die of leugenaars zijn, of dwaze onwetenden als het gaat om de vraag hoe we met de islam zouden moeten omgaan. In elk geval zijn zij volop aansprakelijk voor ALLES wat ons als burgers overkomt .Wij hebben NIET om de problemen gevraagd die zij zo lichtvaardig over ons afroepen.

Niemand met enig verstand kan ontkennen dat er geweldelementen zitten in de leer van de islam, geweld dat als gerechtvaardigd wordt gezien wanneer de prediking van de islamitische leer niet voldoende effect heeft op de omgeving waarin de islam is genesteld. De islam wil gehoorzaamd worden en richting geven aan de samenleving. Wie zich daar openlijk tegen verzet, komt in aanmerking voor straf. De islam is niet bereid tot een bescheiden, ondergeschikte positie. De uitingen van het jihadistisch geweld dat wij nu zien, moet de bereidheid tot onderwerping in de “ongelovigen’’ tot gevolg hebben. En wij zien nu al dat die chantage door middel van geweldsdreiging of daadwerkelijke uitoefening ervan absoluut werkt! Onlangs was er in Frankrijk een bisschop die vrijwillig de Sjahada uitsprak: de erkenning dat er geen god dan Allah is en dat Mohammed zijn profeet is. Officieel is hij nu dus moslim. De lafaard! Het loopt de man kennelijk dun door de broek, omdat hij beseft dat er voor “christenen onder de islam geen plaats meer zal zijn!’’, zoals de website voor ex-moslims en hun sympathisanten en humanisten zo duidelijk stelt.

Wij horen vaak dat wie kritiek heeft op de islam een haatzaaier is, onverdraagzaam van geest, maar wie is hier nu eigenlijk totaal onverdraagzaam tegen het Westen en onze manier van leven? Wie wijst dat categorisch af? Wie is er totaal onverdraagzaam tegen Joden, homo’s, lesbiennes, geloofsafvalligen? Wij of de aanhangers van een bepaalde ideologie?

Ophouden met het OMDRAAIEN van de waarheid, NU!

De eigenzinnige stroming die op dit moment de koers in het westerse denken bepaalt, wil er absoluut  niet aan. Wanneer je vrede en veiligheid wilt in de samenleving, dan moet je de invloed van de islam meer en meer inperken. NIET uitbreiden, omdat de islam uit zichzelf STEEDS meer invloed zoekt. Daarom faalt elke poging tot het vrij worden van de steeds groter wordende jihadistische dreiging. Men wil de bron niet dempen waaruit deze mensen geestelijk putten en dan blijft de strijd om het bestaan eindeloos doorgaan. Wilders heeft in dit opzicht absoluut gelijk!

Het is deze godvergeten halsstarrigheid die de EU op een krankzinnige manier voor positieve bezieling aanziet. Deze catastrofale zienswijze heeft inmiddels veel bloed doen vloeien van mensen die van het leven werden beroofd en dat bloed zal blijven stromen, omdat de EU ruimte denkt te kunnen bieden aan lieden die een diepe haat koesteren tegen het Westen en door deze speelruimte zullen WIJ stap voor stap van onze  identiteit worden beroofd. De islam is in VEERTIENHONDERD JAAR niet inhoudelijk veranderd en de aanhangers ervan kunnen en willen niet echt veranderen, omdat – in hun ogen – hun toekomstig eeuwig heil van het koesteren van die leer afhangt. Deze mensen zullen niet wezenlijk veranderen in hun denken. Dat zal alleen de moslims lukken die zich afwenden van hun geloof. En in deze ideologische patstelling met de islam moet het westerse denken in opdracht van de EU co-existeren! Daarom zal ELK uitvloeisel van het islamitisch denken nooit uit zichzelf uit onze samenleving verdwijnen.

In theorie heet het dat de EU gewoon een mooie nieuwe samenleving opbouwt, waarin iedereen met de ander in vrede leeft. Hoe dat uitpakt, hebben wij de afgelopen maanden en jaren al gezien! Feitelijk zitten wij dicht bij de waarheid wanneer wij stellen dat de EU denkt dat we een mooie, nieuwe samenleving krijgen door de oude om zeep te brengen. Ik herhaal het maar eens: Wij leven met de EU-strop om de nek! En wanneer wij niet tot bezinning komen, zal onze samenleving onverbiddelijk ophouden te bestaan.

Het is heel duidelijk wat ons te doen staat nu het Brexit besluit succesvol uitpakt. Wanneer u levensmoe bent en uw land en cultuur haat, blijf gewoon in de EU, maar wanneer u de juiste conclusies hebt getrokken na het lezen van alle informatie: verlaat deze onzalige EU en roep degenen die ons aan de EU-zegeningen willen blootstellen electoraal ter verantwoording. Niemand van de elites die ons aan dit draconische middel tot eenwording heeft willen overleveren, mag er ongestraft mee weg komen. Voor politiek-correct is in de wereld van vrijheidsliefde en redelijk denken geen plaats meer.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Islamofobie", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Populisme", "Religie van de vrede", "religieuze dialoog", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, betutteling, Brussel, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Derde Wereld, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Elite, Eurabië, Europa, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, socialistisch idealisme, soevereiniteit, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

55 reacties op HET HOOFD IN DE STROP – overwegingen naar aanleiding van het artikel “Juncker: Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven.”

 1. ildiko zegt:

  wie is Juncker in godsnaam? wie zijn wij ? de lucht? kom op mensen dit gaan we niet als ezels meemaken. Stop Juncker, Timmerman, Merkel en de hele EU poppenkast.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Stop de EU !!! Stop Den Haag !!!

  Like

 3. tinekevanschagen zegt:

  Henk, Er is ons helemaal niets overkomen!
  Het is gepland,alles maar dan ook echt alles.
  DE EU agenda wordt afgewerkt ………Ze lachen zich te barsten en Juncker schenkt zichzelf nog eens in…..Tis om te janken allemaal…….

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat zal allemaal wel, Tineke, maar sinds wanneer is berusting in een naderende slavernij ooit een middel geweest om aan naderend verderf te ontkomen?
   Het maakt totaal niet uit wie deze misdadige plannen heeft bedacht.Ons rest gewoon totaal verzet ertegen.Hoe dan ook.
   Nooit zal ik mij bij deze situatie neerleggen.
   Ik peins er niet over 🙂

   Geliked door 2 people

   • tinekevanschagen zegt:

    Dat ben ik helemaal met je eens Henk, Ik blijf zeker mijn steentje bijdragen, Das ook de reden dat ik me niet verstop achter plaatjes. De hele wereld mag weten hoe ik erover
    denk,Maar als je ergens het woord NWO laat vallen ,kijken ze je aan of je gestoord bent ! Sterker nog ze gaan je mijden.Hoe bestaat het ,denk ik dan ,dat 97% van de mensen
    hier nog nooit van gehoord hebben.Het is om moedeloos van te worden!
    Soms wil ik het wel uitschreeuwen van SNAP HET NOU EENS!!!!
    En met alleen maar roepen achter de p.c gaan we de strijd ook niet winnen!!!!
    We moeten wat doen,maar dan wel met zijn allen! Snap je, Henk?

    Like

 4. Pingback: HET HOOFD IN DE STROP – overwegingen naar aanleiding van het artikel “Juncker: Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven.” - Ik zeg NEE tegen EU

 5. Pingback: overwegingen naar aanleiding van het artikel “Juncker: Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven.” - Ik zeg NEE tegen EU

 6. Pingback: Juncker; Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven.” - Ik zeg NEE tegen EU

 7. Wachteres zegt:

  http://www.breitbart.com/london/2016/08/03/angela-merkel-bigger-threat-european-democracy-islamic-state-says-u-s-professor/

  Angela Merkel Bigger Threat To European Democracy Than Islamic State, Says U.S. Professor

  “Low level politicians” like Angela Merkel and her “very dangerous” migrant policy are more of a threat to European democracy than Islamic State, an American professor has claimed.

  Stanford University professor Francis Fukuyama also said that the working class revolt against globalism lead to the Brexit vote, and will lead to a Donald Trump presidential win the U.S., Die Welt reports. h/t “Verderso”

  Volgens een professor aan de Stanford universiteit in de VS is Angela Merkel met haar zeer gevaarlijke migrantenpolitiek een grotere bedreiging voor de Europese democratie dan de Islamitische Staat.

  Hij zegt dat in “Die Welt” en verklaart tevens dat leiderschap in de EU ontbreekt.

  Like

 8. Pingback: Juncker; Hoe erg de migrantencrisis en het terrorisme ook worden, we zullen onze open grenzen nooit opgeven. - Ik zeg NEE tegen EU

 9. Drs.P. zegt:

  Beste Henk, mooi geschreven, helemaal waar, maarrrrrrrrrrr Juncker is lid van de rattencabal en zit alleen maar op die plek om Europa in chaos onder te dompelen en dat alles helemaal volgens het
  Khalergi plan van de nwo-club.

  Dus alles gaat gewoon volgens plan, niets aan de hand, gaat u rustig slapen volgens Colijn. Komende 35 jaar zal de bevolking van Europa gaan verdubbelen door het criminele nageboorteoverschot van al die domme fucknegerts te gaan importeren, dus nog eens ff 500 miljoen crimi’s erbij!!!!!

  Hierbij wordt de pislam alleen maar gebruikt om de chaos te veroorzaken:
  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10940:islam-is-handig-werktuig-voor-de-elite&catid=20:het-complot&Itemid=33

  Een kortstondige oplossing zou kunnenzijn om het hele Brusselse zooitje om zeep te helpen, maar wat komt er dan weer voor in de plaats aan criminelen, maar wie gaat dat doen.?? De enige echte oplossing is dat alle sufkuttige slinkse pokemon zombie-debielen wakker gaan worden, maar gezien de ervaringen in Zweden met miepen die verkracht werden door asielparasieten en hun zelf de schuld gaven zie ik het niet meer goedkomen hier.

  Like

  • Driek zegt:

   Drs.P. zegt: De enige echte oplossing is dat alle sufkuttige slinkse pokemon zombie-debielen wakker gaan worden, maar gezien de ervaringen in Zweden met miepen die verkracht werden door asielparasieten en hun zelf de schuld gaven zie ik het niet meer goedkomen hier.

   Neen, die linkse mensen worden niet wakker, we gaan lijkt wel met de dag sneller naar onze volledige ondergang, het is niet meer te stuiten, tenzij die lieden in Brussel op een of andere wijze buiten spel worden gezet. Ik ben verre van een moordzuchtig type, maar mijn gedachten gaan soms een richting uit, die ik vroeger niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Zo’n figuur als die Jean Claude Juncker moet hoe dan ook worden aangepakt, maar ja, de Nederlandse burger sla ik ook niet hoog aan wat betreft zijn politieke kennis, die gaat straks weer stemmen op …..vul maar! Ik zie het niet meer goed komen.

   Overigens vind ik dit weer een erg goed artikel van meneer Henk V. Mijn compliment. U schrijft over dit onderwerp met kennis van zaken.

   Like

   • Henk.V zegt:

    Dank voor uw gewaardeerde commentaar, Driek!
    Ik kan volledig met u mee voelen:!
    Ons rest niets anders dan doorgaan waar we mee bezig zijn: de waarheid te verkondigen in de hoop dat die doel treft bij mensen die zelf willen nadenken:-)

    Ons neerleggen bij het misdadige politiek correcte wanbeleid staat niet in uw en mijn woordenboek, denk ik 🙂
    Zij die de ogen zijn opengegaan MOETEN hun bevindingen delen, hoe dan ook!

    Like

  • Henk.V zegt:

   Ik kan uw redenering wel volgen, Drs P., maar toch zal ik mij blijven inspannen om het aantal Nederlanders dat bij de les komt te doen toenemen. Met dat doel schrijven j de panelleden op deze site immers.
   Het is heel goed mogelijk dat we zware tijden gaan beleven, maar dan zou het gezegde ”Wie niet horen wil moet maar voelen!” wel eens op kunnen gaan en daarmee bedoel ik uiteraard dat het mogelijk is dat de mensen door levensbedreigende omstandigheden bij hun positieven kunnen komen en tot verzet overgaan.

   Like

   • Guardiacivil zegt:

    Inderdaad, ik wacht daarom nog steeds op een of meerdere grote “BOEMMSSS”, misschien helpt dat om het slapende volk wakker te krijgen. Bij elke ramp en verlies is het een grote cliché, behalve voor de nabestaande. Lees maar de volle twee pagina,s in de zaterdagkrant twee weken terug over MH17, het volk slaapt verder, is het bijna vergeten, de nabestaande schreeuwen om antwoorden die uitblijven. Zelfs de afhandeling van de vliegramp Faro in Portugal met de DC10 is nog lopende en dat na 30 jaar of langer.
    Fijne dag nog Henk.

    Like

   • Henk.V zegt:

    tinekevanschagen zegt:
    4 augustus 2016 om 01:30…
    U zegt terecht : We moeten wat doen,maar dan wel met zijn allen! Snap je, Henk?

    Ja, die vraag begrijp ik zeker. Allereerst denk ik dat wij op sites die mensen in de gelegenheid stellen om te reageren onze stem moeten laten horen.
    Verder kan iedereen die Wachteres en mij kent beamen dat wij in gesprekken met anderen onze standpunten vaak uiteenzetten, tot in het buitenland toe:-)
    Ook YouTube laat film materiaal zien waarop wij kunnen reageren.

    Ik denk ook dat het goed zou zijn dat de mensen die hier opkomen voor de goede zaak onderling tot gedachten uitwisselingen zouden moeten kunnen komen via mail contact.
    Ook ben ik zeker van mening dat medestanders die hun sporen hebben verdiend in het handhaven van de wet ,of in het verdedigen van het vaderland hun gedachten laten gaan op welke manieren onze rechtsstaat effectief overeind kan worden gehouden.
    Sommigen onder ons zijn voorstanders van demonstraties. Die zijn als middel van meningsuiting zeker goed, mits men kan beschikken over grote aantallen mensen die duidelijk laten zien waarvoor zij staan.

    Wij zij geen negatieve figuren die overal tegen zijn! Wij strijden VOOR iets, namelijk het voortbestaan van een goed functionerende maatschappij die dreigt te worden verziekt door stompzinnige lieden die menen hogere doelen na te streven.

    Daaronder bevinden zelfs malloten die onze samenleving willen elimineren ten behoeve van de schepping van één regering die onze aardbol bestiert.
    Het maakt mij geen biet uit hoe deze mensen die met met dit plan op de proppen kwamen, zich noemen. Men zegt dat zij zich als ”illuminati” zien, (zeer verlichter personen), maar in elk geval verhindert dat ” innerlijk licht ” hen niet om het plan te koesteren om totale chaos willen te creëren om op de puinhopen van onze westerse beschaving iets nieuws te scheppen.
    Voor deze hoogmoedige figuren heb ik een boodschap: naar het niveau van jullie handelswijze en cynische idealen te oordelen is bij jullie het licht moreel en verstandsmatig allang uitgegaan.Wij verwerpen daarom jullie intenties..en wij zullen ons verzetten., geleid door ons geloof en ons gezond verstand.

    Like

  • Nemesis zegt:

   Wie gaat dan wat doen? Weer hetzelfde, een EU? NEE we willen dit helemaal niet. We moeten terug naar de EEG, puur handelsverdragen en onze soevereiniteit met gesloten grenzen, Zo heel lang is het ook nog niet geleden, dat we dat hadden en alles verliep prima, ook aan de grens.

   Like

   • Henk.V zegt:

    ”We moeten terug naar de EEG, puur handelsverdragen en onze soevereiniteit met gesloten grenzen, ”

    Inderdaad, Nemesis, die richting moeten wij op! !

    Geliked door 1 persoon

 10. Eén conclusie uit je relaas trof me direct, Henk: Inderdaad moet er een volwassen discussie tussen de voor- en tegenstanders van politiek-correct op gang komen!
  Dat concludeer ik namelijk al tijden tanden knarsend bij elk rampzalig feit, dat zich aandient: Telkens weer denk ik dan: “Houd dit nu eens de vóórstanders van die hele EU- multikul- en islamiseringstroep voor , duw het ze desnoods door de strót en dwíng ze, er over met ons, de tegenstanders, van gedachten te wisselen! Maar dan seriéus, zónder ontkennen of wegkijken! LAAT ZE HUN HANDELSWIJZE DIEPGAAND TOELICHTEN EN DE GEVOLGEN ERKENNEN!”
  Maar ja, hoe krijg je ze zo ver…….?

  Like

 11. reageerbuis zegt:

  De spijker op de kop geslagen!

  Like

 12. joopklepzeiker zegt:

  Lieve help weer een dromer die de werkelijkheid niet onder ogen kan zien .
  Maar wel erg veel woorden gebruikt voor onrealistische nonsens !
  bagger !

  Like

  • Vederso zegt:

   Verklaar u nader a.u.b. Waar is het/wat is niet overeenkomstig de werkelijkheid? Ik ben zeer benieuwd.

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Hilarisch deze zin :
    citaat : ER MOET DAAROM ABSOLUUT EEN INHOUDELIJKE VOLWASSEN DISCUSSIE OP GANG KOMEN TUSSEN DE VOORSTANDERS VAN POLITIEK-CORRECT EN DE TEGENSTANDERS VAN DIE LINKS-LIBERALE ”HEILSLEER”.

    Dat wordt al meer dan 30 jaartjes geprobeerd en is alleen maar meer en meer gefrustreerd en u denk nu dat door het maar semi intellectueel blijven spugen van lettertjes het ineens een realiteit zal gaan worden .

    Dat schaar ik onder intellectuele oneerlijkheid, want als u ook maar enigszins de realiteit onder ogen zou willen of kunnen zien zou u kunnen weten dat alle posities van hoog tot laag in ons bestuur, de media etc in handen zijn van de mensen die er helemaal niet van gediend zijn om maar enige INHOUDELIJKE VOLWASSEN DISCUSSIE te voeren, integendeel hun narrative wordt breed uitgemeten .
    En de nationale bevoegdheden worden meer en meer overgeheveld naar Brussel
    Ach het volk, tja het volk, om dezelfde reden dat het zover gekomen is zal het ook zo blijven gaan, ja wat loos gebral, zoals we hier op dit blog elke dag kunnen lezen dat is ongeveer het max wat te verwachten valt en dan ook nog van een minderheid.

    Nee de werkelijkheid is , en dat zou u moeten herkennen en erkennen , dat we op geen enkele democratische manier het proces meer kunnen stoppen.
    Dan zou u intellectueel eerlijk en pragmatisch de werkelijkheid onder ogen zien.

    Ps: er is GEEN Brexit en er komt GEEN Brexit alleen een afkoelingsperiode van een paar jaartjes en dan gaat het gewoon weer het oude gangetje , mark my words .

    Het proces is heel lang en heel slim voorbereid en uitgevoerd met kleine stapje die steeds groter gaan worden , en ons klein landje heeft altijd vooropgestaan bij de geboorte de opvoeding en de uitvoering .

    begrijpt u wel ??

    Geliked door 1 persoon

   • Vederso zegt:

    @ joopklepzeiker. Mag ik u uitnodigen een artikel te schrijven met als onderwerp: de werkelijkheid door uw ogen? Waarom en voor wie? Bij voorbaat dank.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    @Vederso

    Uitnodigen mag u , maar ik zal er echter geen gehoor aangeven.

    Ik loop al wat langer mee, en alles wat ik op het hart had en heb is al een honderd maal neer geschreven in de laatste 20 jaren .

    Maar een kleine schoonheid mijnerzijds zal ik u niet onthouden .
    Zeg maar een lesje pragmatische realisme , dat lesje heb ook ik moeten leren .

    Zoals ik u al heb medegedeeld, zie ik dus geen enkele oplossing via democratische middelen, dus waarom zou ik daar dan nog verder over uitweiden, , nutteloos dus.

    Over de niet democratische middelen, die eigenlijk ook net zoals de democratische middelen tot de onmogelijkheid zijn gaan behoren, ga ik hier niet uitweiden, dat soort dommigheden laat ik aan de intellectueel uitgedaagde groepjes zoals odin over .

    Waarom zijn beide middelen tot de onmogelijkheid gaan behoren heb ik u al uitgelegd ,
    Maar even in de herhaling : dat komt door dezelfde oorzaken als waarom het zover gekomen is.

    Er van uitgaande dat ik uw belangstelling voldoende bevredigd heb .

    En met vriendelijke groet .
    joopklepzeiker .

    Like

   • paulzwueste zegt:

    De situatie die wij nu in Europa kennen werd vroeger al door de schrijver Bordewijk in zijn boek: “Blokken” beschreven.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    @paulzwueste

    Tja , wij oud gedienden toch ook zeg .
    Aldous Huxley was te laat , moet bekennen dat ik wel even moest spitten hoor.

    ps: ken je city van Simak

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Joop. City… Ik ken het boek niet… Heb je wat meer info?…
    Graag. En dank bij voornaat.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Wie bedoelt u precies met deze ”dromer”, Joop???

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    @ Henk.V

    Lees eens mee, denk even na, en misschien scheelt het dan wat domme vragen stellen .

    Like

   • Henk.V zegt:

    Moet ik daar inhoudelijk op antwoorden, Joop? Heb je enig idee wie je voor je hebt?

    Het spijt me het te moeten zeggen,maar:je hebt je door je manier van schrijven als een totale gelijkhebberige hork laat kennen, iemand zonder enig benul van respect en beschaving..
    Doe mij een plezier en onthoud je verder van commentaar wanneer ik weer iets op schrift stel..

    Ik verzoek onze webmaster deze persoon in de gaten te houden.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    @ Henk.V

    Je hoef van mij helemaal niets en ik heb geen enkel idee wie ik voor mij heb en is dan ook in het geheel niet interessant ,al was je god zelf !
    Je arrogantie speelt een beetje op , moet je eens wat aan doen.

    Hork ? , zeg maar een verbaal varken !

    Iets anders schijnt de zombies niet uit hun lethargie te krijgen, wat ik er dan ook niet allmaal voor over heb .

    Respect verdien je dat dan ?, zo ja vertel eens, en inderdaad ik heb weinig tot geen respect voor de zombies ook wel doorsnee burger genaamd of zoals u wil de brallende bijna hersendood rollator generatie o.a hier verzameld .
    En zoals u kan lezen doe ik u dat plezier echt niet.

    Gaan we nu even de fascist uithangen een spreek verbod aanvragen bij de bovenmeester heer Bron, dat is immers toch een slinkse tactiek, kan je je echte aard niet verloochen ?

    Dat wacht ik dan wel in volledige gemoedsrust af .

    En natuurlijk is volledig te constateren dat u nogal gefrustreerd ben door uw eigen dommigheden die ik dan ook heel fijntjes even opmerkte.

    Als u toch nog open staat voor enig advies mijnerzijds zou ik u aanbevelen iets anders te gaan doen dan te proberen mij te pareren , een zonnige stadswandeling dat is veel beter voor u, vitamine D3 opdoen, is goed voor onder andere de depressiviteit .

    En wederom veel succes toegewenst met al uw wensen en dagdromen .

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    De webmaster stelt dwingend voor dat de heren klepzeiker en Henk V. elkaar links (in dit geval rechts) laten liggen!!!

    Webmaster

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Gaan we weer… “Voornaad” moet natuurlijk (in dit geval dan) voorbaat zijn.

   Hoe kom ik er toch altijd op. Alweer ’n nieuw woord ontdekt.

   Like

 13. Jean zegt:

  Als nu nog niet wordt “ingegrepen” tegen die EU misdaadorganisatie dan zie ik het einde van 2016 en het begin van 2017 zeeeeeeer zwart in, ik zie zelfs geen einde 2017 want m.i. zal Europa dan niet meer bestaan omdat de islam zoveel chaos en ellende gezaaid heeft wat blijkbaar hun taak is als ik die zuipschuit uit Luxemburg en die chaostrien uit Duitsland (om er maar 2 op te noemen) hoor én bezig zie met de vernieling van Europa.
  Een drama voor onze kinderen en kleinkinderen.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Mens vertel mij nu eens WIE ER IN MOET GRIJPEN ???

   Ik zou toch echt zo langzamerhand wat meer inhoud in de commentaren willen zien dan wat stompzinnig gebral .

   PS: trek het je niet persoonlijk aan, het is bedoelt voor een merendeel van de mede reaguurders op dit blog.

   Geliked door 2 people

 14. Pieter zegt:

  Juncker is een politieke sadist die ons na de Brexit uit wrok nog meer angst wil aanjagen.
  Mogherini dat vrouwtje vol zelfmedelijden, dat onlangs stond te huilen en daarna zonder commentaar wegliep, is een gevaarlijke labiele gek die meent de wijsheid in pacht te hebben over de islam en het nog voor het zeggen heeft ook !http://www.zie.nl/profile/kuifje93/algemeen/Europarlementarier-federica-Mogherini-barst-in-huilen-uit/95azjmdfwcum

  Like

 15. Fred zegt:

  Exact volgens het plan van Coudenhoven-Kalergi.
  Hier een citaat van die man;
  In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

  Like

 16. Jade zegt:

  Waar ze mee bezig zijn weet ik niet, maar het is één grote
  cocktail van rottigheid, wat over onze hoofden wordt uitgestort.
  En Europa ligt als eerste met het hoofd op het offerblok.
  Dank Beatrix, Balkenende, en Rutte voor het verkloten van
  ons eens zo mooie Nederland.

  Geliked door 1 persoon

 17. Astrid zegt:

  De meest extreme poppetjes van Brussel moeten afgeknald worden, het is te laat voor trage, democratische methodes, die bovendien toch tegengewerkt worden. Zij zijn ongeneeslijk beter, vinden ze, redelijkheid en praten helpen dus niet. We moeten ze letterlijk op de huid gaan zitten, massaal en met geweld bedoel ik. Ze moeten verdwijnen, deze op macht beluste kankers van de wereld. De tijd van beleefd blijven met die lui is voorbij.

  Like

 18. Guardiacivil zegt:

  Hoog hoog tijd dat een paar zeer moedigen met behulp van diverse legers van verschillende landen een coup plegen en Brussel het zwijgen opleggen, dit moet goed doordacht en zorgvuldig opgezet en uitgewerkt zijn zodat het slagen ervan en het verslaan van deze elite 200% zeker is.
  Al deze duivelse lieden verdrijven en veroordelen voor wat zij de Europese burger hebben aangedaan!!!!!!!!!

  Like

 19. ildiko zegt:

  Er is een tijd van praten en er is een tijd van ACTIE ! Praten heeft geen zin meer, de gehersenspoelde linkse debielen met vele linkse jongeren zijn samen niet meer voor de werkelijkheid vatbaar. Ik hoop dat er een sterke EU leider snel opstaat en alles razendsnel zal organiseren tot aan de bittere eind.

  Like

 20. Ja, wat moet je hier nog aan toe voegen. Als het een voorop gezet plan is. ONDERGRONDSE VERZETSSTRIJDERS ????

  Like

 21. Harry zegt:

  Mensen , ga elkaar nou niet te lijf !
  Zelfs hier mogen meningen toch verschillen ?
  En er worden “van twee kanten” zinvolle opmerkingen gemaakt , laat het zo .
  Uiteindelijk willen we toch allemaal hetzelfde ?
  Terug naar een normaal bestaan zonder islam , zonder EU en zonder een overdosis aan zwarten .

  Het erge van de situatie is , dat we zo machteloos zijn , wat kun je doen ?
  Zelfs al zou je een wapen bezitten en er de straat mee opgaan , dan nog kun je niks veranderen aan deze dwaze richting waarin we ons begeven .
  Voor mijn part roeit iemand die hele rotbende in Brussel uit , maar daar heb je een heel peloton mariniers o.i.d. voor nodig , dat gaan wij ook niet doen .
  Velen van ons zijn “bejaard” , ook ik .
  En als dat niet zo was , hoe ver zou je komen ?

  Onze enige hoop zal wel blijven om zoveel mogelijk mensen wakker te rossen om zodoende een beetje hoop te scheppen voor de nabije toekomst .
  Zullen we ons daar dan maar op concentreren ?

  Geliked door 1 persoon

  • Je schetst de situatie niet onverdienstelijk, maar juist vanwege dat gevoel van machteloosheid vliegen we elkaar om de zoveel tijd in de haren.
   En dan bijvoorbeeld ook: Dat enerzijds van tijd tot tijd tegen mekaar aan zitten zeiken, dat niemand van achter z’n toetsenbord vandaan komt en anderzijds, als iemand dat dan eens wíl doen, hem weer gaan afremmen en hem zéker niet steunen.
   Helemaal begrijpen zal ik dat wel nooit. Enfin…..

   Geliked door 1 persoon

   • joopklepzeiker zegt:

    Ik vlieg nooit in iemand zijn haren maar ik maak wel de zaken duidelijk op mijn manier, als dat niet goed begrepen wordt door de onderhevige (n) , hoe moeten die zich dan ooit in stand houden als er een werkelijk echte storm losbreekt.
    Tot nu aan toe is het nog kinderspel vergeleken met wat er aan staat te komen.

    Beschouw het maar als wat afharden , de werkelijke diepere betekenis , ga ik hier niet uitleggen dat zou contra productief zijn .

    Het proces moet zijn loop hebben, maar ik vrees dat dat ook niet begrepen zal worden.

    Vreemdeling in een vreemd land !

    Like

   • Guardiacivil zegt:

    Beste, ik was even de discussie aan het volgen. Ieder heeft zijn eigen inzichten en meningen, of die juist zijn laat ik in het midden, sommigen zijn scherp en duidelijk, andere weten het niet maar willen meedenken. Wat echter wel voorspeld is dat 2016 een grote gebeurtenis staat te wachten en alle tekenen zijn aanwezig en de klimaks wordt dagelijks opgebouwd. Schandalig dat de Europese leiders hier aan meewerken en het toelaten dat het plaatsvindt en wij de burgers de dupe zijn geworden van alles.
    Fijn weekend nog.
    Don.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Kijk dat gevoel van machteloosheid in nu juist het punt, we zijn niet machteloos , alleen maar ontzettend dom en vooral ook lui .

    Enige verdieping in de materie hoe een samenleving functioneert en waar de werkelijke machten liggen, en niet de geïndoctrineerde machten, maar o wat zijn we lui en vooral onmachtig om te leren.

    Like

 22. delamontagne zegt:

  Ik heb respect voor een ieder die op zijn/haar eigen manier de ,afkeer, afschuw, walging, weerzin, aversie en afgrijzen laat blijken van die verderfelijke islam.

  Like

 23. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 5) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s