Hiroshima en Nagasaki

Screenshot_53

(Door: H. Numan)

Op 6 augustus werd de eerste atoombom afgeworpen op Hiroshima, en op 9 augustus werd de tweede afgeworpen op Nagasaki. Naarmate deze bombardementen verder in het verleden raken, wordt er steeds meer politieke onzin uitgekraamd dat zoiets helemaal niet nodig was en dat de perfide kapitalistische Verenigde Staten dit deden uit puur eigen gewin. Dat is complete nonsens, maar wordt vandaag de dag als zoete koek verkocht. Dit stukje legt u uit hoe het in elkaar zit.

De achtergrond:

Japan viel op 7 december 1941 Amerika aan door Pearl Harbor te bombarderen. Dat moge bekend zijn. Vandaag de dag zou men een shinto-tempel bouwen boven op het wrak van de Arizona en de Japanners ereburgerschap verlenen, maar toen niet. Amerika verklaarde de oorlog en vocht terug. Admiraal Yamamoto was de architect van de aanval, maar hij was geen voorstander. Hij wist dat Amerika aanvallen uiteindelijk zou lijden tot een nederlaag en hij had zijn keizer gezegd dat hij hooguit een half jaar voor overwinningen kon zorgen. Dat is bijna tot op de dag correct gebleken. Japan verloor de meeste van haar carriers en aanvalskracht tijdens de slag bij Midway, een half jaar nadat ze de oorlog begonnen.

Dat wilde niet zeggen dat Japan verslagen was, verre van dat. Amerika begon met het langzaam te verdrijven van de vele Japanse eiland garnizoenen in de Grote Oceaan om uiteindelijk Japan zelf aan te kunnen vallen. De Grote Oceaan heet zo, omdat die oceaan zo ontzettend groot is. Japan kon niet direct aangevallen worden vanuit Amerika zelf, en Japan had vanaf de Eerste Wereldoorlog een hoop eilanden gekoloniseerd en gemilitariseerd. Veel van die eilanden moesten ingenomen worden alvorens de aandacht op Japan zelf gericht kon worden.

Dat was een stuk moeilijker dan verwacht. Planners hadden geen rekening gehouden met de Japanse mentaliteit die het woord ‘overgave’ niet kende en dat ronduit verbood. Het was moeilijk genoeg de eerste keer, maar elk nieuw eiland was moeilijker te veroveren. De Amerikanen moesten leren hoe je het beste amfibische aanvallen kunt doen, maar de Japanners leerden tegelijkertijd hoe je die het beste kunt afslaan.

Echt tegenhouden was compleet onmogelijk en dat probeerden de Japanners niet eens. De bedoeling was om een landing zo kostbaar te maken dat de Amerikanen het zouden opgeven en Japan zouden uitnodigen zich over te geven aan de onderhandelingstafel. Natuurlijk zou Japan dan ook de oorlog verliezen, maar op die manier kon men nog iets proberen te redden. In ieder geval hun eer, en dat was het voornaamste.

Tegelijkertijd voerde Amerika een onbeperkte duikbootoorlog exact zoals de Duitsers dat deden. Maar met veel betere onderzeeboten, en veel effectiever. Vrijwel de gehele Japanse vloot, zowel de handelsvloot als de marine, was aan het einde van de oorlog ofwel gezonken of opgesloten in hun havens.

We zijn nu aangekomen op Iwo Jima, het is maart 1945. Duitsland is bijna verslagen en iedereen weet dat het een kwestie van tijd is voor Japan ook gaat vallen. Rusland zou, volgens afspraak, grote troepenconcentraties verplaatsen om Mantsjoerije in te nemen, na de val van Duitsland. Maar Japan wilde zich nog steeds niet overgeven.

De opties:

Niets doen
De Japanse vloot bestond niet meer. De garnizoenen in de Grote Oceaan die nog niet veroverd waren, konden genegeerd worden. Japan had geen olie, geen grondstoffen en was bezig te verhongeren. Letterlijk. Maar het zou tot zeker juli 1946 duren voor Japan zich dan zou overgeven, en de algemene verwachting was dat dit zou gebeuren pas nadat er vele miljoenen van honger omgekomen waren. Ondertussen was Amerika zelf oorlogsmoe aan het worden en er was grote kans dat men uiteindelijk dan toch maar naar de onderhandelingstafel zou gaan. Amerika zag dat niet zitten, grotendeels omdat ze niet het stigma wilde hebben om tussen de 5 en 15 miljoen burgers opzettelijk te laten verhongeren.

Japan plat bombarderen
Daar waren ze allang mee bezig. Toen Japan eenmaal binnen het bereik van de B-29 bommenwerper kwam, werden de grote steden dagelijks gebombardeerd. Niet een paar bommetjes gooien, er werd zeer methodisch gewerkt. Vrij snel ontdekte men dat met brandbommen de grootst mogelijke schade aangericht kon worden en gebruikte men die op grote schaal. Tijdens één zo’n bombardement werd 12 vierkante kilometer van Tokio volledig verwoest. Alle grote steden van Japan veranderden in rokende puinhopen. Niet een paar, maar allemaal. Vele honderdduizenden kwamen daarbij om het leven. Even zo goed weigerde Japan zich over te geven.

Operatie Downfall
Uiteindelijk bereidde men zich voor op de grootste maritieme invasie in de wereldgeschiedenis. Een maritieme invasie van Japan, genaamd Operatie Downfall. Operatie Overlord was daarbij vergeleken een bescheiden actie… Daarover meer. De verwachting was dat er een half miljoen Amerikanen zou sneuvelen tijdens de landingen zelf, en 2,5 miljoen Japanners. Dat was onaanvaardbaar.

Laat de Russen het maar doen
Dat was ook een mogelijkheid. De Russen gingen Mantsjoerije innemen, en ach, die keken niet op een gesneuvelde soldaat meer of minder. Dus laat die dat maar doen. Natuurlijk was Amerika niet zo idioot (Hillary Clinton was nog niet geboren) om de Russen het vuile werk op te laten knappen en ze dan de Volksrepubliek Japan te laten uitroepen. Er zouden minstens zoveel Russen als Japanners bij een Russische invasie om het leven komen. Vrijwel zeker veel meer, omdat Rusland bijna geen ervaring had in grootschalige landingen. Ook dat stigma wilden de Amerikanen niet dragen. Natuurlijk maakt iedereen zich een stuk drukker over eigen verliezen, maar achterover zitten en de Russen meer dan miljoen soldaten te laten offeren is inhumaan.

Oké, het werd dus Operatie Downfall. De atoombom was in ontwikkeling en kwam gereed tijdens de planning. Het Manhattan-project was streng geheim en heel weinig militairen wisten er van. Verder was vrijwel niemand bekend met radioactiviteit en de gevolgen van een nucleaire aanval. Wat we nu als afgrijselijk onverantwoordelijk en levensgevaarlijk zien, was toen min of meer normaal. Op een gegeven moment was er zelfs een idee om de landing te openen met atoombommen die op de stellingen aan de kust gedropt zouden worden, direct gevolgd door de landing zelf, waarbij troepen dan onbeschermd door zwaar radioactief terrein zouden gaan.  Men wist doodeenvoudig niet hoe gevaarlijk dat was.

Operatie Downfall was verdeeld in twee landingen: Operatie Olympic en Operatie Coronet. Olympic was gepand voor 1 november 1945. Er zouden drie landingen op Kyushu uitgevoerd worden. Later zou dat bruggenhoofd versterkt worden met landingen op Hunshu in Operatie Coronet, gepland voor 1 maart 1946. Let op het tijdsverschil van vijf maanden. Die tijd zou niet besteed worden aan duimendraaien of Japanse apothekers een uitkering te geven, maar aan bittere strijd.

Japan had alle gelegenheid om zich voor te bereiden op die landingen, en deed dat ook. Verder was er nog een probleem. Japan is erg bergachtig en het aantal stranden waar je een grootschalige landing op kunt uitvoeren is niet zo groot. Japan had de paar beschikbare stranden zwaar versterkt en was volledig voorbereid. Verder wisten de Geallieerden dat de tegenstand die ze tot nu toe ondervonden hadden niets was met wat hun te wachten stond. Men wist dat de Japanse regering van plan was om zelfs moeders en kinderen, gewapend desnoods met stokken, in te zetten.

Een van die voorbereidingen was het aanmaken van purperen harten. Het purperen hart is een gewonden onderscheiding, die je kunt verdienen (liever niet natuurlijk) als je aan het front gewond raakt. Men liet er een half miljoen slaan. Alle purperen harten uitgereikt tot op de dag van vandaag komen uit die voorraad. Dus alle Amerikaanse gewondenkruisen van al hun oorlogen na WO II komen uit die voorraad, en voorlopig hoeft er nog niets extra’s aangemaakt te worden. Er zijn er meer dan genoeg voor nog een paar flinke oorlogen. Zoveel purperen harten zijn er toen geslagen.

Ik ga u verder niet vervelen met een opsomming van droge feiten. Enkel dat generaal MacArthur bijzonder ambitieus was en dolgraag de geschiedenisboekjes in wilde gaan als de leider van de grootste maritieme operatie in de wereldgeschiedenis. Zijn probleem was de verliescijfers. Hij moest dat idee ‘verkopen’ aan de politieke leiding, en die zag het verlies van miljoenen kiezers echt niet zitten. Dus MacArthur’s staf manipuleerde de getallen zo positief mogelijk en zo oppervlakkig mogelijk. Op een gegeven moment gingen ze zelfs over tot het gebruik van percentages, want ‘we verliezen tijdens deze operatie slechts 250.000 man’ verkoopt minder goed dan ‘we verliezen tijdens deze operatie slechts 15% van onze sterkte’.

Ik heb veel documenten gelezen over Operatie Downfall en ik denk persoonlijk dat de verliescijfers daarin de grootst mogelijke ONZIN zijn. Waarom? Omdat generaal MacArthur hoe dan ook die landing wilde uitvoeren en persoonlijk opdracht gaf om alle getallen naar beneden bij te stellen om dat mogelijk te maken. Hij wist dat er bij verliescijfers boven het half miljoen er geen Operation Downfall zou komen. Dus zorgen we ervoor dat die getallen er onder zitten. Ook al weten we dat ze vrijwel zeker het drievoudige bedragen. Of het tienvoudige. Zolang hij maar in de geschiedenisboekjes kwam.

Stel dat de Duitsers wisten dat de invasie zou plaatsvinden in Normandië en op welke stranden precies. Alleen niet de exacte datum, maar wel dat het bijna elke dag kon zijn. Denkt u dan dat de invasie geslaagd zou zijn? Ik denk het niet. Operatie Overlord was op punten (Omaha) kantje boord en Operation Double Cross, waarbij de Duitsers op het verkeerde been gezet werden, een enorm succes. Veel beter dan verwacht zelfs. Operation Double Cross was een spionageactie waarbij de Duitsers werd wijsgemaakt dat de invasie bij Calais zou plaatsvinden. Duitsland hield veel troepen daar ter beschikking, met name tankeenheden, die niet of te laat ingezet werden in Normandië.

Dat probleem hadden de Japanners totaal niet. Ze wisten precies waar de landingen zouden plaatsvinden, want ergens anders was gewoon onmogelijk. Dat maakt de voorbereiding een stuk gemakkelijker. Als Japanners zich doodvochten op kale koraalbanken zoals Tarawa en Iwo Jima, tot hoever zouden ze dan gaan bij de verdediging van het vaderland? Antwoord: totdat de laatste Japanse moeder, kind, of bejaarde gesneuveld was.

Ik ben geen expert, maar als ik de getallen in Operation Downfall verdrievoudig, denk ik dat ik nog steeds veel te optimistisch ben. Erg jammer dat 75 jaar na de oorlog die getallen nog steeds gemasseerd zijn. Mijn schattingen zijn, optimistisch, tenminste 1,5 miljoen geallieerde doden en meer dan 7,5 miljoen Japanners. Militairen en (grotendeels) burgers. Gruwelijke cijfers.

Gelukkig was president Truman geen Clinton of Obama. Hij liet zich niet foppen en moest een waar Salomonsoordeel vellen. Hij heeft, naar mijn idee, de minst afgrijselijke optie gekozen.

We zijn er nog niet. Japan wilde zich nog steeds niet overgeven, ook niet toen Hiroshima en Nagasaki verdampt waren. Het kabinet was in een langdurige vergadering bijeen of men zich zou overgeven na het nieuws van Nagasaki. De stemming was gelijk: evenveel voor- als tegenstanders voor overgave. Tijdens die vergadering kwam het bericht binnen dat de USSR en masse Mantsjoerije was binnengevallen en het ingenomen had. Dat laatste bericht gaf uiteindelijk de doorslag. Kabinetsoverleg na Hiroshima resulteerde in doorvechten. Dit overleg zou denkelijk tot dezelfde conclusie gekomen zijn, ware het niet dat de grootste en belangrijkste kolonie nu ook verloren was. En zelfs na dat nieuws was er nog een aantal militairen dat zich hoe dan ook dood wilde vechten en probeerde een coupe te plegen. Die coupe was beperkt en werd snel afgeslagen, maar tekent wel de situatie.

Japan gaf zich over niet na Hiroshima, zelfs niet na Nagasaki, maar pas na het verlies van Mantsjoerije (zelfde dag, overigens). De verliescijfers van Operation Downfall die u online kunt vinden, zijn veel te laag. Zo erg was een echte invasie van Japan geweest. Gelukkig hoefde het zover niet te komen.

Ook een leuk weetje: Duitsland had geluk dat Hitler zijn verstand er uit schoot en dat ze net op tijd de oorlog verloren. Want de Geallieerden hadden een ‘Germany First‘ beleid. De eerst beschikbaar gekomen atoombom was gepland voor Duitsland, en niet voor Japan. Als Duitsland nog doorgevochten had tot in augustus was Neurenberg de stad die we nu zouden herdenken, en niet Hiroshima. Neurenberg was namelijk uitgekozen als eerste doelwit. Alleen was de atoombom toen nog niet beschikbaar, en toen de eerste bom uiteindelijk gereed was had Duitsland zich al overgegeven.

De Japanse strategie was destijds: we weten dat we de oorlog aan het verliezen zijn. Maar we gaan het zo kostbaar maken voor de Amerikanen om te winnen dat ze gedwongen zijn om te onderhandelen. De Geallieerden waren tot exact dezelfde conclusie gekomen, maar hadden een wapen waar Japan niet op had gerekend. Zowel Duitsland als Japan waren zelf ook bezig om atoomwapens te ontwikkelen, maar die waren het ontwikkelingsstadium nog lang niet uit.

En dat is het laatste punt waar linkse mensen ook graag mee schermen: de Amerikanen hadden Japanse geleerden gewoon moeten uitnodigen om een proefexplosie bij te wonen, dan had Japan zich gelijk over gegeven. Nee dus. Ten eerste, zie boven, omdat overgeven niet in het woordenboek stond. En ten tweede, omdat ze zelf ook bezig waren om atoombommen te ontwikkelen en hun wetenschappers wisten misschien niet in detail wat die wapens konden, maar kenden wel degelijk de grote lijnen. Als twee echte explosies nog tot hevige debatten leidden, dan had een demonstratie dat echt niet veranderd. Nog afgezien van het feit dat Japanse wetenschappers nog geen halve cent aan politieke invloed hadden.

Dus als u linksgekkies hoort reutelen dat Hiroshima en Nagasaki helemaal niet nodig waren, heeft u nu de argumenten om ze mee om de oren te meppen.

Door:
H. Numan
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, Japan, VS. Bookmark de permalink .

28 reacties op Hiroshima en Nagasaki

 1. VarAway zegt:

  DANK U Hr. Numan, dank.
  Duidelijk en to the point.

  Like

 2. ieznogoedh zegt:

  Planners hadden geen rekening gehouden met de Japanse mentaliteit die het woord ‘overgave’ niet kende en dat ronduit verbood.

  Analoog daaraan kun je stellen dat de hedendaagse planners/politici geen rekening houden met de mislimse mentaliteit. Op de een of andere manier zijn politici absoluut niet in staat om van de geschiedenis ook maar iets te leren.
  Dan hoeven we niet te spreken over het wel of niet kennen van het woord overgave, maar eerder over het wel of niet kennen van: niet opgeven.
  Nee, die term kennen ze dus niet, wel afwachten en terugkomen als de tijd rijp is, hetgeen dan nu zo langzamerhand (nou ja, langzamerhand) op gang komt met de misliminvasie in de wereld en nu vooral in Europa.
  Wat dat verbieden betreft, ik zou menen dat hun sprookjesboek daarover heel duidelijk is.

  Like

 3. Een goed doortimmerd verhaal, Mijnheer Numan, dat overigens wat mij betreft geen moment noodzakelijk is geweest om het gereutel van die linksgekkies geen seconde serieus te nemen: Wie de Japanse mentaliteit doorgrondt, beseft zulks onmiddellijk.
  Het is hiermee, zoals met alles: De Linksgekkies verdómmen het, het valse denkbeeld los te laten, dat iedereen in de grond gelijk ís en gelijk dènkt, net zoals ze dat denken van de islam/moslims. Dat ze daat niet van áf te brengen zijn, is de oorzaak van alle ellende.

  Geliked door 1 persoon

 4. AEO zegt:

  Deze geschiedenis toont aan, dat het bombarderen van Hiroshima en Nagasaki de beste optie was, hoe vreselijk de gevolgen ook waren voor de bevolking. Het toont ook aan, dat een kernwapenvrije wereld een utopie is. Omdat zowel het Westen als het Oostblok over deze wapens beschikten, wist men één ding zeker: Wederzijds Verzekerde Vernietiging.
  Bij een nucleair conflict zal al het leven op aarde uitsterven, niemand kan dit overleven. En juist dáárom is de regering Obama fataal voor ons, want men heeft een akkoord met Iran gesloten, terwijl men weet, dat Iran alles op alles zet om de atoombom te krijgen. Noord Korea heeft hem ook, maar hoewel het een krankzinnig regime is, weet men in Pyongyang donders goed, dat het over en uit is, als men er gebruik van maakt. En zó krankzinnig zijn ze toch ook niet in Noord Korea.
  Iran is echter een heel ander verhaal, omdat wederzijdse afschrikking hier niet werkt! Het regime verwacht de komst van de Mahdi, een islamietische messias, die de hele wereld onder de heerschappij van de islam zal brengen, volgens hun visie dan. Om de komst van de Mahdi te bespoedigen, moet er eerst een enorme wereldwijde oorlog komen, en moet eerst Israël totaal vernietigd worden. Men gelooft dat de Mahdi Iran te hulp zal komen en het de overwinning te geven. Dát is de drijfveer achter het Iraanse atoomprogramma. Obama heeft door het akkoord met Iran, de wereld in groot gevaar gebracht, want weldra zal Iran ook over intercontinentale ballistische raketten beschikken. Zulke raketten ontwikkel je niet om er een conventionele springlading mee af te schieten, dat zou nauwelijks effect hebben. En vreedzame kernenergie om elektriciteit op te wekken? Als dat de werkelijke reden achter hun atoomprogramma zou zijn, dan kunnen ze in Iran erg slecht rekenen, want massale inzet van zonne-energie zou dan veel goedkoper zijn, en zeker met hun bijzonder zonnige klimaat!

  Like

 5. Angie1968 zegt:

  En nog steeds wentelen de Japanners zich in zelfmedelijden en weigeren ze hun eigen schanddaden te erkennen. Massaverkrachting van ‘troostmeisjes’, walgelijke executies van en experimenten op mensen, de Birma-spoorlijn etc..En uiteraard hebben ze het onheil vd atoombom over zichzelf afgeroepen. Bovendien weigerde Hirohito na de eerste nog steeds te capituleren, dus moest er wel een tweede gegooid worden. Ik ontken niet het leed dat hierdoor veroorzaakt is, maar wanneer erkennen die Jappen nou eens een keer wat ze ons hebben aangedaan?

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Angie.
   Je kunt natuurlijk ook zoals Duitsland het doet een zelfvernietigingsbeleid voeren, zoals ze nu al 71 jaren lang doen.

   Japan is daar te nationalistisch en te trots voor.
   En ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is dat Japan daardoor praktisch geen moslims binnen zijn grenzen heeft toegelaten.

   Like

 6. Drs.P. zegt:

  Ondanks deze mooie uitleg gaan mijn gedachten richting Dresden, welke stad, helemaal vol met waarschijnlijk een miljoen Duitse vluchtelingen, aan het einde van WW2 met brandbommen werd geofferd op het satanische NWO altaar, waarin ene nwo-rat-Churcull het hoogte punt speelde. Duitsland was al verloren en niet meer te redden, maar toch ff 1,5 miljoen mensen verbranden???
  Ik kan het niet laten om ene parallel te trekken, want de USA oorlogsmakers waren ook lid van dezelfde NWO en wilde nog eens miljoenen burgerslachtoffers op het altaar van Baaal offeren.
  Let wel, geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars!!!
  En nee, ik ben zeker geen slinkse denker of doener, maar denk daarbij wel aan het gezegde:
  “niets is wat het lijkt en alles is anders dan men denkt” !!!!

  Geliked door 3 people

  • louis-portugal zegt:

   En niet alleen Dresden waar idd. hondeerden duizenden zijn verbrandt Maar bijna alle westduidtse steden waaronder Hamburg.
   Dutsland mocht er nooit meer bovenop opokomen dachten enkelen.

   Like

  • Driek zegt:

   Drs.P. zegt: Ondanks deze mooie uitleg gaan mijn gedachten richting Dresden, welke stad, helemaal vol met waarschijnlijk een miljoen Duitse vluchtelingen, aan het einde van WW2 met brandbommen werd geofferd op het satanische NWO altaar, waarin ene nwo-rat-Churcull het hoogte punt speelde.

   Beste Drs.P. leest U het boek eens van Victor Klemperer, ” Tot het bittere einde”, Dagboek 1933 – 1945. Want U slaat wartaal uit.

   Klemperer was van Joodse komaf en gehuwd met een christen vrouw. Hij woonde in Dresden en heeft al die jaren, van dag tot dag, een dagboek bijgehouden.
   – nwo-rat-Churcull? U bedoelt Winston Churchill?

   Maar goed, laat uw gedachten de vrije loop richting Dresden. U heeft een bijzondere kijk op de geschiedenis.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Drs.P.

   Bijzonder scherp geconcludeerd…!

   Geliked door 1 persoon

   • joopklepzeiker zegt:

    Conferentie van Jalta
    Conferentie van Potsdam
    Conferentie van Bretton Woods
    Conferentie van Dumbarton Oaks

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Surprisingly voted out of office after World War II, former British Prime Minister Winston Churchill privately became an advocate for an Anglo-American first strike atom bomb attack against the Soviet Union, as once secret FBI records indicate. Churchill’s 1946 speech at Fulton, Missouri, warning against his former Communist ally during World War II, set the stage for a new conflict known as the Cold War, which lasted for decades and still haunts international relations today. This excerpt is from When Lions Roar: The Churchills and the Kennedys by ICIJ member Thomas Maier.

    Like

  • joopklepzeiker zegt:

   De verborgen feiten van de WWII
   De Duitsers hadden voor hun vliegtuigen Tetraethyl lood nodig om het octaan gehalte omhoog te halen on zo meer vermogen uit de motoren te kunnen halen.
   Ze konden dat niet zelf maken in de benodigde hoeveelheden, mag u raden waar het vandaan kwam .
   Het kwam aan in de Rotterdamse haven

   Like

 7. Sjoe! zegt:

  De gebruikelijke Yank bullshit. Ik ben helemaal GEEN linksgekkie, maar deze hoop gezever en chairborne strategie overtuigt me niet. Dezelfde lullen als na de eerste wereldoorlog (“Hunnen-sjmunnen”, “Eens een Duitser, altijd een Duitser”, ens.) — ter rechtvaardiging van de typisch koloniale oorlog in de Stille Oceaan, de Amerikaanse en Britse oorlog voor hun overzeese bezittingen (de Filippijnen, Maleisië, Birma, Singapore, Hong Kong, Salomonseilanden etc. En de voormalige Nederlands-Indië, niet te vergeten).

  Like

 8. H. Numan zegt:

  Ach gut. Die arme zielige onschuldige Duitsertjes toch… De enige reden waarom Duitsland in de Blitz geen vuurstomen toepasten was omdat ze niet konden. Hun bommenwerpers waren daar te klein voor, en tactisch, niet strategisch. Anders hadden ze het OP ZEKER geprobeerd.

  Like

 9. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogden reageerde:
  Hiroshima & Nagasaki
  ================

  Like

 10. fleckie zegt:

  Als men alles met alles vergelijkt, zijn ze, [de Duitsers] er nog genadig vanaf gekomen, vooral wat Die Mannschaft betreft, [ss-ers en gewone leger in alle landen waar ze overheen waren gewalst, en ‘LEEGGEPOMPT’,d.w.z.alles, maar dan ook alles aan levensmiddelen enz. naar het Grosse Deutsche REICH gebracht hadden, en hoe ze bijvoorbeeld O.A.de Russen hebben behandeld, meer dan 20 miljoen uitgeroeid, honderden dorpen en steden vernietigd. …..Men vergeet dat ze ook nog bezig waren met uitvinding van de atoombom: en geloof maar dat, als die nog op tijd ‘klaar’ was geweest, HEUS gebruikt werd[“zu Weihnachten kommen wir zuruck mit dem neuen Waffen’, was toch hun leus, : de V2 een enorme raket was al zover gereed om af te schieten, [met de te verwachten gereedgekomen ?atoombom, vanaf ENGELAND, naar de VS?…..Bovendien HEBBEN die DUITSERS geweten dat er onnoemlijk veel mensenvernietigings-concentratiekampen waren in heel Duitsland, waar mensen bis aufs Mark GEQUALT werden [tot het uiterste]. ……….’DAS HABEN WIR NICHT GEWUSST’ IS HUN UITVLUCHT. ……trouwens ….MEN gaat ook nog voorbij aan het enorme leed , waarin de Slavische volkeren gedompeld werden, [meestens werden ze als UNTERMENSCHEN betiteld!.<<<<<

  Like

  • VarAway zegt:

   Schiet me gelijk onze Grote PvdA wijsneus Marcel van Dam ( jawel de Exota vDam)
   te binnen, toen hij op TV tegen Pim Fortuyn zei: ” U bent een Untermensch “!
   Jawel, dat mag allemaal bij de NOS & VARA.

   Like

 11. Zie ook mijn stukje: ” Amerikaanse atoombomaanval op Japan was bedoeld als machtsvertoon tegenover Stalin”.
  https://gerard1945.wordpress.com/2015/12/18/amerikaanse-atoombomaanval-op-japan-was-bedoeld-als-machtsvertoon-tegenover-stalin/

  Like

 12. C.A.Barstow zegt:

  Dank u Hr. Numan voor deze heldere en leerzame analyse.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s