“De Beweging, dat ben ik” (Vrij naar Louis XIV: “L’état, c’est moi”)

Screenshot_99

(Door: Theresa Geissler)

(Over de claim op de ‘beweging van bezorgde burgers’, Pegida-NL, door de organisatie)

Allereerst een ‘flashback’ vanuit een grijs verleden: Tijdens de kampioenschappen hardrijden op de schaats in 1977 voegde ‘enfant terrible’ Hans van Helden PPR-minister Harry van Doorn, die bij de Nederlandse kernploeg zijn opwachting kwam maken, voor het oog van de camera’s toe: “U geef ik geen hand: U heeft Veronica de laan uitgestuurd.” Van Doorn: (pokerface) “Dat zie ik niet: Ik heb ze juist zèndtijd gegeven.” Van Helden: “Ja, één uurtje. Ik vind het een rótstreek!” Het is zo’n oeroud trucje dat al sinds mensenheugenis wordt toegepast (in ieder geval door de Romeinen: “Geef het volk brood en spelen”) en dat tot in onze dagen over het algemeen succesvol gebleken is, in die zin dat de massa het veelal niet doorziet. Een enkeling doorziet het dan wel: Van Helden doorzag het, in dit geval: hij herkende de manier van doen als een ‘zoethoudertje.’ Maar waarom dit nu, na al die jaren, zo opeens weer door mijn gedachten schoot: Wij hebben inmiddels de aankondiging voor de volgende Pegida-NL-demonstratie weer binnen: Op 11 september aanstaande – goed gekozen, steekhoudende datum, moet ook ík eerlijk toegeven. Toch zal ik er hoogstwaarschijnlijk niet bij aanwezig zijn.

En nu is het goed mogelijk dat sommigen onder U denken: “Begint ze nou alwéér te klagen?” Zo is het niet bedoeld. Probeert U het te zien als een nadere toelichting op een met veel pijn en moeite genomen besluit. Kijk, trouwe lezers van E.J. Bron, U heeft intussen mijn standpunten in deze kwestie uitentreuren kunnen lezen op dit onvolprezen blog: Vanaf mijn speech in Almere, met daarop de lafhartige reactie vanuit NVU-kring, via de zes dagen vóór de datum afgegeven weigering om mij de kans te geven mij in Breda te revancheren door middel van nog één speech, via de daarop volgende ‘zomerstop’, waarmee de gehele achterban voor drie maanden ‘met vakantie’ werd gestuurd, naar de daarop volgende waarneming dat woordvoerder Edwin Wagensveld niet van plan bleek zelf “vakantie” te nemen, maar zich in plaats daarvan in zonnige streken de heldenrol aan te meten door het houden van fantasievolle ‘acties’ waaraan de achterban part noch deel had, maar waarover zij wèl geacht werd, vanaf Facebook, te juichen en te jubelen . . . Dat was althans de wijze waarop ík hiertegen aankeek – en nóg aankijk; het staat U allen uiteraard vrij hierop uw eigen zienswijze te hebben.

Dat zijn de dingen die U inmiddels allemaal weet. Er zijn ook dingen die U nog niet weet, niet allemaal even belangrijk overigens: zoals het feit dat het wat mij betrof allemaal begon met een mail-verzoek van mijn kant, alweer enige tijd geleden, waarin ik uitlegde dat ik me erg graag nuttiger zou willen maken voor Pegida en wat daartoe mogelijk zou zijn: dit werd namelijk in eerste instantie zeer hartelijk beantwoord met de belofte dat het besproken zou worden en dat ik er zeker van zou horen . . . wat nooit meer het geval zou zijn. Goed, je constateert stilzwijgend dat die ruimte er tóch kennelijk niet is en laat het erbij. Kort daarop ontstond bij mij de motivatie zelf te willen spreken. Dat werd dan, al even welwillend, ingewilligd en vond doorgang, waarna echter……Enfin, dat verhaal kent U inmiddels, zoals gezegd.

Het was voor mij, populair uitgedrukt, een “zeperd,” waar ik des te slechter overheen kon komen, doordat intussen al het bovenstaande er nog bovenop gekomen was. Plus de ervaringen van derden, in de eerste plaats die van Raffie Chohan, die ik hier niet meer extra hoef aan te halen, maar die mij wèl hielpen stukje bij beetje voor mijzelf een totaalbeeld te vormen van wat er gaande was. Het beslissende stuk van de puzzel werd mij deze dagen ( onbedoeld) aangereikt door Hugo Kuijper, lid van de organisatie van Pegida-Nederland:

Er werd mij namelijk vanuit bepaalde bron – welke doet hier niet ter zake – gewezen op een relaas van Hugo dat hij op zijn Facebook-pagina had geplaatst en waarin hij zich uitgebreid beklaagde over de houding van deze en gene, die zich door allerhande conflicten met de organisatie gekrenkt voelden, dat volgens hem niet móchten en die daarvoor nu door hem op de korrel werden genomen. Met naam en toenaam! Ook ik ontkwam daar niet aan, aangezien hij kennelijk inmiddels van enige van mijn grieven kennis genomen had (al had ik, tot dan toe, nooit, maar dan ook nóóit daarover één woord aan hem persoonlijk gericht) zodat hij meende te kunnen constateren dat “ik mijn gal spuwde over PEGIDA” – op zichzelf al een valse beschuldiging, daar n i e t s verder van mij af staat – en die eindigde met de sneer: “Sinds wanneer zit jij in de organisatie, Theresa?”

Wow! Dank je, Hugo: Daar noemde je nu eens precies het kind bij de naam! Als ik het uit al het bovenstaande nóg niet geconcludeerd mocht hebben, als ik daarnaast een tijdje terug ook al niet de uitlating van Asje op háár POF-pagina gelezen had, naar aanleiding van de drie ‘afhakers’ in Breda (“Er is nu eenmaal maar één kapitein – de woordvoerder – , de andere organisatieleden zijn de officieren en alle anderen zijn de vrijwillige matrozen”) dan is mijn steeds sterker wordende vermoeden bij deze toch wel definitief bevestigd. Nee, Hugo – zoals ik je met behulp van Dutch Defense League op Facebook al geantwoord heb – ik zit níet in de organisatie. Dat is niet mijn schuld: niemand heeft me er ooit voor benaderd. Dat heb ik nu eenmaal gemeen met al die andere Pegida-fans, die tot nu toe trouw naar de demonstraties gekomen zijn, zich in de doelstellingen van de beweging 100% kunnen vinden en zich ermee verbonden voelen. Helaas, dat gevoel kunnen ze bij deze dan maar beter sterk afzwakken, want ZE ZITTEN NIET IN DE ORGANISATIE…..

Zonder achterban geen beweging. De achterban is dan ook wèl goed genoeg om op de betreffende data te komen opdraven, om mee te lopen, te juichen en te jubelen, waarna ze wordt bedankt en weer terug mag naar huis. Ontdek je toevallig dat één van hen tamelijk bruikbare artikeltjes over je demonstraties schrijft (waaraan geen rechten verbonden zijn, zodat je die zonder bezwaar kunt overnemen) dan is dat mooi meegenomen, dat geef je ook wel toe, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij/zij op grond daarvan méér gaat vragen, want hij/zij ZIT IMMERS NIET IN DE ORGANISATIE.

Alleen is het minder verstandig om dat tegenover de achterban, die auteur van de bewuste artikeltjes inbegrepen, ronduit toe te geven, want van tijd tot tijd heb je ze toch nodig, dus voortijdig afschrikken is niet erg verstandig. Daarom doe je van tijd tot tijd eens een loze belofte, of als het dan eens móet, een kleine concessie. Vervolgens moet je dan natuurlijk wel tijdig pas op de plaats maken, zodat het niet te gek wordt, want waar zouden we anders blijven, hè, MET ZO’N PERSOON IN KWESTIE DIE NIET IN DE ORGANISATIE ZIT? Je moet ze uiteindelijk toch in de hand houden, al diegenen die daar niet in zitten; zorgen dat ze na afloop weer als makke schapen huiswaarts gaan, tot ze een volgende keer weer goed zijn om te laten opdraven. En zorgen dat ze genoeg geïmponeerd blijven om, zelf drie maanden in de ‘zomerstop’ gedumpt, vanaf Facebook oh en ah te blijven roepen om jouw “heldendaden” in het buitenland, ook al hebben zij of de Nederlandse Zaak daar part noch deel aan…..

Nee, Hugo, je hebt volkomen gelijk: Ik geloof voor de volle 100% – en meer dan dat – in de doelstellingen van Pegida; ik had er alles wat ik kon aan willen bijdragen; ik heb de verslagen, waarvan jullie zo dankbaar gebruik hebben gemaakt, met plezier geschreven, maar ik geef toe dat ik meer wil: Ik ben me sinds enige tijd bewust van mijn vermogen mij in geschrift uit te drukken en ik wéét van mezelf dat ik het ook in woord kan….en wíl. Ik had dat zó graag voor Pegida-NL gedaan; naar buiten willen treden voor Pegida-NL, spréken….Gaat niet. En ook al die anderen niet, als ze mochten aangeven, dat te willen. Niet frequent, in ieder geval. OMDAT ZE NIET IN DE ORGANISATIE ZITTEN.

De woordvoerder bepaalt wie er frequent naar buiten mag treden, wie er naam mag maken en zelfs bekend worden. Een enkeling. Voor de rest zit dat er bij Pegida-NL niet in, zeker niet WANNEER MEN NIET IN DE ORGANISATIE ZIT. Het is goed: Dat weten we bij deze dan definitief. Zoals ene meneer Steenis deze week al bij Dutch Defense League op Facebook zo treffend opmerkte: “Er mist bij Pegida-NL een klik met de achterban; het is onwaarschijnlijk dat ze op die manier ooit een grote, Nederlandse volksbeweging wordt.” En dat is, zoals nu blijkt, een waarheid als een koe, hoe verschrikkelijk spijtig het ook is.

Lieve vrienden van E.J. Bron, ik wil, mag en kan jullie nergens van weerhouden: Wie tevreden is met de toebedeelde rol van “vrijwillige matroos”, wie er genoeg aan heeft om op oproep acte de présence te geven, zich na afloop weer net zo gewillig terug te trekken en naar deelname aan verdere activiteiten niet te talen, omdat strikt genomen op de eerste plaats leden van de ORGANISATIE daar recht op hebben, moet dat natuurlijk gewoon doen. Ik wil U alleen waarschuwen niet de fout te maken die ik gemaakt heb door mijn hart al te zeer aan Pegida, tenminste aan Pegida-NL, te verpanden en er werkelijk bij betrokken te willen zijn. Dat is namelijk niet de bedoeling: De “Bezorgde Burgerbeweging,” Pegida Nederland, behoort aan de ORGANISATIE en níet aan de achterban……

Wat mij betreft: Ik wíl naar buiten treden en ik zál dat nog doen, maar dat zal dan via andere wegen moeten. Een spijtige constatering, omdat ik het gráág ten dienste van Pegida-Nederland had gedaan. Maar waar je niet bij hoort, daar hoor je niet bij….Zoals wij in het leven herhaaldelijk ervaren. En daarop vormt Pegida-Nederland geen uitzondering.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", Nederland. Bookmark de permalink .

38 reacties op “De Beweging, dat ben ik” (Vrij naar Louis XIV: “L’état, c’est moi”)

 1. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogden reageerde:
  Pegida Nederland hmm
  =================

  Like

 2. Ik geef hierbij heel eerlijk toe, dat ik het allemaal èrg heet van naald heb opgeschreven.
  Sorry, Mensen. Wat ik er uiteindelijk mee zeggen wil: Er word je -door Edwin althans- niet één keer vanaf het begin precies gezegd, waar het op stáát, zodat je er bij stukjes en beetjes achter moet komen, dat bepaalde dingen in principe voor de organisatie weggelegd zijn.
  Dat moest dan, wat mij betreft, blijken uit de uitlatingen van Asje en Hugo op Pegida op facebook: Hijzelf heeft daar nooit met één woord duidelijk over gerept.
  Als dat anders was geweest, had ik waarschijnlijk al veel eerder afstand genomen, want ik vind dergelijke criteria niet eerlijk en ik geloof niet zo in dat principe van één kapitein op een schip, niet bij een beweging als deze. Om een ander willekeurig voorbeeld te noemen: In de -overigens harde- circuswereld krijgt de minste sjouwer, die over bepaalde talenten blijkt te beschikken, alle kansen om ze te ontwikkelen. En dàt is eigenlijk, wat ik gewoon fair vind.
  Maar duidelijkheid had het allemaal tenminste niet zo lang laten dóór-etteren.

  Like

  • Harry zegt:

   Theresa ,

   zoals je weet ben ik al een ouwe zak , het enige voordeel daarvan is dat ik al het een en ander meegemaakt heb .

   Vroeger ook wel in loondienst gewerkt en in een bedrijf of organisatie werkt het nou eenmaal zo , dat de baas de mensen uitkiest voor een klus of project , die hem het geschiktste voorkomen .
   Meestal gebaseerd op een boel ervaring en “bazeninstinct” .
   Heb je een lastige klant , dan stuur je een ritselaar mee , een joviale vriendjesmaker .
   Wordt het heel ingewikkeld , dan een Willy Wortel .

   Degenen die graag aan een bepaalde klus zouden werken , zijn niet altijd de meest geschikte .
   Daarom wordt daar soms aan voorbijgegaan .
   Uiteenlopende eisen bepalen de keus , iedere klus heeft z’n eigen merites .

   Bij de “gepasseerden” geeft dat vaak de nodige irritatie .
   Meestal zet men zich daar na enkele uren of dagen wel overheen .
   Maar ik heb nauwelijks meegemaakt dat iemand daarom een hekel aan zijn baas gekregen heeft .
   En als iemand het helemaal niet meer kan pruimen , dan trekt ie verder , ook een optie .

   Ik zit soms met dezelfde keuze nu , wie zal ik met een bepaalde klus opzadelen ?
   Je kijkt dan naar het totaalplaatje .
   Het is soms verdomd moeilijk .
   Maar een ieder zal z’n best doen om de beste keuzes te maken .

   Enne , na jaren op zee vertoefd te hebben weet iedereen dat er NOOIT meer dan EEN kapitein op een schip moet zijn .
   En daar legt de hele bemanning zich bij neer .
   Ook al is het een lullo .
   Als je vijf kapiteins hebt , zetten ze alle vijf een andere koers uit .
   Dat gaat toch niet ?

   Wilders doet het ook zo . Hij is de baas en dat werkt toch prima ?
   Weet je nog van de LPF toestanden , nadat Pim er niet meer was ?
   Handenvol ego-trippers . Net als een stel dolle kikkers sprongen ze alle kanten uit .
   Dat werkt gewoon niet .

   Geliked door 2 people

   • Harry, dat kan allemaal best zijn, en in principe kan dat van die éne kapitein op een schip ook best het gewenste systeem zijn, maar dat hangt dan ook nog af van het gevoerde beleid door die kapitein.
    Ik kom meer en meer tot de conclusie, dat ik me onder dat beleid niet gelukkig voel. Nou, dan is het dus misschien tijd om afscheid te nemen, zoals Wauso al naar voren bracht.
    Ik kom hoe langer hoe meer dingen tegen, die me niet aanstaan, trouwens niet alleen met de “baas” maar ook met zijn “rechterhanden.” Of jij moet het normaal vinden, dat die zelfs zo ver gaan om op FB zelfs leden van de achterban met naam en toenaam aan te vallen en zich te laten voorstaan op hun positie van “lid van de organisatie.” Moet je dan maar een volgende keer weer gewoon daar gaan staan en juichen bij alles, wat die mensen zeggen, alsof er niets aan de hand is? Zij geven te kennen, een duidelijke mening te hebben over de plaats van de achterban en dat kan ik helaas niet negeren. Als jij dat wel kunt, heb je mijn zegen, maar mij doen bepaalde dingen niet prettig aan. Je kunt nog zóveel voorbeelden uit het bedrijfsleven aanhalen, maar die gaan toch echt maar ten dele op voor deze situatie; dat is geen zuivere vergelijking. Ik kan de goede zaak tenslotte ook nog dienen door Raffie en de DDL te gaan steunen: Hoe ver die het brengen, zou ik in dit stadium niet kunnen zeggen, maar je kunt je evengoed afvragen, hoe succesvol Pegida NL is/al dan niet wórdt. Zoals dat er nu naar uitziet, houdt dat evenmin over en dat kon toch echt wel eens liggen aan het ontbreken van die link met de achterban. Hoe dan ook pakt Raf het eerlijker, voor mijn part democratischer, aan: Als ze maar eenmaal die verdomde rechtszaak achter de rug heeft en weer meer naar buiten kan treden is het in elk geval geen punt om bij háár te kunnen spreken. En ik kan je zeggen, dat ik me daar aanmerkelijk fijner bij voel, ook al heeft het nog even wat voeten in de aarde, eer het zo ver zal zijn.
    Laten we nu niet de vergissing gaan maken om een ideële verzetsbeweging met een bedrijf te gaan vergelijken, want dat gaat gewoon niet op: Bij een bedrijf gaat het om de productie en van daaruit om de winst; hier spelen andere zaken ook nog een rol.

    Like

 3. Goldy zegt:

  Met een Theresa heeft Pegida verder geen vijanden meer nodig.

  Like

  • Nonsens. Die twee zaken worden voortdurend door elkaar gehaald. Maar ik zal de BEWEGING als zodanig nooit dwars zitten:
   De intentie is gewoon goed; daar zul je mij nooit iets van horen zeggen. Alleen de áánpak rammelt: Mensen die wíllen -dus daar bedoel ik heus niet alleen mezelf mee- zouden gewoon gelijke kansen moeten krijgen, of ze nou in de organisatie zitten, of niet.
   Als er een behoorlijke klik was tussen organisatie en achterban kreeg je misschien ook wel meer mensen naar de demonstratie, dan nú het geval is: Ze voelen er zich te weinig bij betrokken, dat speelt ook mee.
   Het is hier ook nooit begonnen zoals in Dresden, met die rustige, bijna stille ‘avondwandelingen’ zonder duidelijke ‘kopstukken.’Ik vraag me nog af, waaróm niet.
   Maar ga mij niet beschuldigen van vijandigheid jegens Pegida. Verbittering over het beleid, ja, maar dat komt juist voort uit líefde voor de Beweging. -als U dat kunt volgen.

   Geliked door 1 persoon

 4. wauso zegt:

  Soms moet U van iets afscheid kunnen nemen. Ikzelf heb ook zoiets mogen meemaken bij Fenixx waarbij ik zonder dat ik het wilde of vroeg schrijver werd (eerst had ik een eigen kolom beneden op de pagina). Zonder ook maar enig bericht te hebben gehad was ik na 3 dagen alweer schrijver af, maar men wilde wel nog (graag) mijn redactionele stukken op de voorpagina plaatsen. Een ‘boertje’ uit Limburg was voor een enkeling in de redactie niet goed genoeg. En dan wordt er gewoon met je ‘gesollt’! Dat is dus typisch Rechtsknechten geneuzel, egotripperij, zelf vooraan willen staan. Ik doe daar dus niet aan mee ! Ik ben een beetje gaan Twitteren met vaak vele 10.000den Views per tweet. Maar dat is alleen en in feite ook ego, maar voor mij ging het vooral om het plezier.
  En waar verliezers zijn, daar zijn ook winnaars. In mijn geval krijgen kamer leden, Min.Pres., burgemeesters, O.M., Politie dus geen mails meer van mij. Wat zullen ze blij zijn !!!
  U begrijpt ik lach ermee en ben weer bezig met andere zaken die mij interesseren.
  Blijf dus niet te lang bij iets stilstaan en leef verder !
  Kijk ik ben weg bij Fenixx en geef ze 2 mnd. geleden toch nog een stel mooie vrouwen.

  Like

 5. SeeMore zegt:

  Egotrippen en penisnijd van allerlei mensen die héél stiekem, máár ó zó doorzichtig, politieke ambitietjes hebben. De verdorven grondslag daartoe bezitten de meesten al.
  Vandaar dat al dit soort, in principe goed bedoelde, initiatieven nooit van de grond komen. Nederland; “17 miljoen inwoners en tevens 17 miljoen politieke partijen” .

  Geliked door 3 people

 6. Al die organisaties worden kennelijk opgetuigd door mensen die het leuk vinden om organisatietje te spelen omdat ze dat vroeger te weinig met Legopoppetjes hebben gedaan. Vervolgens gaan ze dan ook nog de Kim Jong-un of -il uithangen met bijpassende banieren op vergaderingen vol juichaapjes. En inderdaad is die organisatie er alleen voor de natte broekjes van de figuren die er in die organisatie zitten en vooral niet voor het gewone klootjesvolk voor het heil waarvan die organisatie al blatend werd opgericht. Verdeel (de vijand in zoveel mogelijk organisaties zodat ze elkaar de tent uit vechten) en heers.

  Geliked door 5 people

 7. Rapunzel zegt:

  LOL, nou ja, ik ben er gewoon hoor, de 11de in Den Haag.
  Vrijwillige matroos dat ik er ben.
  Onthoofde mensen en verkrachte kinderen vind ik bezwaarlijker dan Theresa’s butthurt.
  Verheug me op de ontmoeting met gelijkgestemden.
  Tot de 11de!

  Like

  • Tja, ik heb allang gemerkt, dat jij je behaaglijk voelt in de eeuwige figurantenrol.
   Dus gelijk heb je, in dat geval. Ik zou zeggen: Haal je hart op!
   Die gelijkgestemden vind ik overigens wel op 5 September bij Pegida Duisburg; het zal me goed doen, weer eens in Duitsland te zijn!
   Je ziet dus: Ook ík heb nog wel alternatieven.

   Like

 8. LafSchaap zegt:

  Tja Theresa, wat ik hier vooral in lees is de pijn van gebrek aan erkenning, voor wat je kunt, doet en bereid bent te doen. Die erkenning had moeten komen van de organisatie maar dat is niet gebeurd.
  Je zegt zelf: de beweging is de achterban, de matrozen dus. Dus waarom zowel waarde hechten aan wat de organisatie vindt of doet?
  De matrozen vinden je minutieuze verslaglegging van de Pegida-bijeenkomsten belangrijk. En niet alleen voor hen is het belangrijk: ook voor het nageslacht. Met een beetje geluk wordt, als het zwarte doek van de islam over ons neer is gespreid, de Pegida-beweging te lachwekkend gevonden om van het internet te verwijderen, zodat kleinkinderen de kans hebben er achter komen dat er mensen waren die geprobeerd hebben het onheil te keren.
  Kom dus aub naar Pegida 9/11 en voeg je voor, tijdens en na de bijeenkomst bij de matrozen. Erkenning zat!

  Geliked door 2 people

  • Ik weet het niet, hoor….U geeft het wel goed weer, dat moet ik erkennen. Spijker op de kop, vooral die eerste paar zinnen. -De rest ook wel.
   Wat me zo razend gemaakt heeft is vooral dat tweeslachtige: Zo nu en dan werden er signalen afgegeven, dat die erkenning er wèl was en dan werd je het volgende ogenblik weer teruggestoten, voor mijn gevoel. Er zat geen lijn in en dat allemaal “omdat je uiteindelijk niet in de organisatie zit.”
   En eigenlijk táál ik er niet echt naar om daarin te zitten. Het is zoals U zegt: Je wilt niet meebeslissen, je wilt alleen erkenning voor wat je wilt, doet en uiteindelijk ook kúnt.
   Verder wou ik toch even benadrukken: Die matrozen….Dat is dus niet bepaald mijn term: Dat komt van Asje en eerlijk gezegd vind ik het knap degenererend om zó over je achterban te spreken als je zelf hoog en droog in de organisatie zit!
   En voor mensen, die openlijk zó over de achterban spreken, zou je dan gewoon weer moeten gaan juichen, een volgende keer? Sorry, maar dát gaat een beetje tegen mezelf in. En U weet waarschijnlijk niet, hoe Hugo in dat betreffende stuk van hem op Facebook zichzelf óók nog op de borst heeft zitten kloppen over de “redes” die h i j allemaal in gemeenteraden houdt en dergelijke. Of dat zo’n enorme verdienste is, die grenst aan ópoffering! Nou, daar kijk ik even anders tegenaan: Ik wou, eerlijk gezegd, dat ík dat eens zou mogen. Ik wil hem of wie dan ook niets àfnemen, ik wil het óók, dát is alles.
   Ik zie nog wel: Voorlopig is er de kans, dat ik September eerst naar Duisburg kan om Michael Stürzenberger te horen spreken. Daar denk ik voorlopig liever even aan.

   Geliked door 2 people

   • LafSchaap zegt:

    Persoonlijk vind ik ‘matroos’ wel een eervol beroep, zo van: niet labbekakken maar handen uit de zakken! En geen kapitein of officier zal het in zijn hoofd halen uit te varen zonder matrozen. Daarom kan ik geen enkel dedain ten aanzien van de achterban horen in de woorden van Asje.

    Zeker: ik applaudisseer als een van de organisatoren een rede afsteekt. De kans dat ik het er inhoudelijk mee eens ben is immers groot. Het maakt me niets uit wie er staat te praten, mag ook best een collega-matroos zijn. Ik klap zo hard mogelijk in de hoop daarmee de antifa’s te irriteren, ik ben ook maar een mens tenslotte.

    De zich op de borst kloppende Hugo ken ik niet, maar u wilt hebben wat hij heeft? Mevrouw, u hééft het al, al lang. En beter. Kijk achter u, daar ligt het, en ook vóór u. Met pen en toetsenbord schrijft u geschiedenis op één van de belangrijkste blogs van deze tijd, waar u samenkomt met Léon de Winter en Pat Condell, om maar eens een paar grootheden te noemen. Over erkenning gesproken!
    Gesproken woorden worden verdraaid, is het niet vandaag dan is het wel morgen, maar wat geschreven is, dat blijft.

    Staat u achter de boodschap van Pegida? Kom dan naar de bijeenkomst 9/11. En laat dat niet afhangen van de vraag of de organisatoren langs de weg parapluutjes staan uit te delen of niet. Deel liever de onze.

    Geliked door 2 people

   • Eerzaam beroep, daar valt niets tegen in te brengen, maar ik laat geen sterveling op de wereld mijn plaats voor me bepalen en zeker niet iemand, die er zelf wel voor gezorgd heeft, hoog en droog in de organisatie te belanden.
    Daarnaast heb ik inmiddels besloten, dat er nog een overweging is, te weten: Loyaal blijven aan Raf: Die zit op dit ogenblik al wel genoeg in de knel, nu die financiële kwestie er nog bijgekomen is: dan ga ik niet zomaar tegen heug en meug staan applaudisseren voor mensen, die háár als een baksteen laten vallen!
    Niet te vergeten: Uiteindelijk ijvert DDL voor dezelfde zaak als Pegida!

    Geliked door 1 persoon

 9. joopklepzeiker zegt:

  Ik zeg niets , helemaal niets , echt waar ik zwijg .

  Like

  • Ik weet het, Joop, ik weet het: Het beleid. Dat heb jij direct in het begin al gezegd.
   (Toch zeg ik je eerlijk, dat de reacties, die dit furieuze stukkie uitgelokt hebben, me tot nu toe niet tegenvallen: Over het algemeen begrijpen de de kern wel.)
   Daar hield ik eerlijk gezegd even mijn hart voor vast -toen de rooie waas eenmaal wat was opgetrokken.)

   Like

 10. Rapunzel zegt:

  Tja, en ik heb allang gemerkt dat jij je behaaglijk voelt in de eeuwige slachtofferrol.

  Wat heeft Edwin je nou helemaal misdaan?!
  Bij je eerste speech je blaadje vastgehouden wat je achteraf blijkbaar niet wilde.
  Dat is toch je eigen stomme schuld? Hij heeft het toch niet gestolen?
  Had je het niet moeten geven, of anders terugvragen voor je begon.
  Zo simpel is het.

  De keer daarop waren er andere sprekers en mocht jij niet, nou, daar ben je toch zo vóór, dat iedereen een kans krijgt? Of is dat alleen als het over jou gaat? Jij had net je beurt gehad.

  Daarna hadden we 3 maanden vakantie wat jij niet wilde.

  Nou, poepoe, wat verschrikkelijk allemaal. Ahum.
  Ik ken kinderen van vijf die al meer narigheid voor hun melkkiezen kregen.

  Werkelijk onvoorstelbaar dat je dit al maanden loopt te herkauwen aangevuld met wat gewauwel over wie wat op Facebook zegt, kom op zeg, wat iemand op Facebook zegt, dat boeit 13-jarige meisjes misschien maar verder niemand.

  We verzuipen bijkans in de ons vijandig gezinde mensen en jij gaat los over Edwin?? Meen je nu echt dat hij de vijand is? Of ik of anderen op dit blog die allemaal een valse sneer kunnen verwachten als we niet ja en amen zeggen op al jou gejeremieer?

  En dan ga je naar Duisburg, dan sta je daar toch ook een figurantenrol te spelen, waarover je naar mij zo min over doet? Of mag je daar wel speechen? Denk het niet hé? Want niet in de organisatie.
  En dat zal wel zo blijven want weet je wat er gebeurt met mensen die zich onmogelijk en niet loyaal gedragen in wat een team moet voorstellen? Die worden overal gewipt en dan niet in de goede zin van het woord. En terecht.

  Like

  • Zo, zo, wat een haat en nijd spreekt er uit jouw toon, Dame!
   Wat wil jij nou eigenlijk? Nee, laat maar, ik weet het al: Dat ik mijn mond houd over de elementen, die jij verkiest te blijven verafgoden.
   Dat heb ik al eerder opgemerkt bij jou. En met welk recht? Je kunt nu eenmaal niemand dwingen, dezelfde voorkeuren te volgen als jijzelf hebt.
   Hoe weet jij nu, hoe onmogelijk en niet-loyaal ik me in een team al dan niet gedraag? Niet aan dit geval, want ik zat niet in het team; dat wás het juist! Jij hebt er totaal geen idee van, hoe ik me in een team al dan niet zou gedragen, dus wil je alsjeblieft even inbinden met je insinuaties? Je kent me niet eens!
   Een vorige keer, herinner ik me, beschuldigde je me er (onterecht) van, Edwin ooit verafgood te hebben, alsof hij de Messias was. Dat kan alleen iemand zeggen, die mij totaal niet kent! En wat doe je nu zelf, nu ik nu eenmaal dingen signaleer, waar ik me niet mee kan verenigen? Of gaat het er eerder om, dat je je aangevallen voelt?
   Moet je maar niet iedere keer zo’n scherpe toon opzetten; het ene woord lokt het andere uit.
   Dat spreken komt voor mij nog wel, hoor: Om te beginnen in November bij de Theo van Gogh-herdenking. En zo komt er nog wel meer. Of niet, maar blijven proberen zal ik het!
   Jij bent, geloof ik, eerder een kruidje-roer-me-niet, dan een Rapunzel. Het zou me niets verwonderen, als je met dat “gewipt worden” uit eigen ervaring spreekt. Precies om de reden, die je hier zelf aangeeft. En ik heb de nodige mensenkennis, Dame, geloof dat!

   Like

  • SeeMore zegt:

   Oh, oh Rapunzel toch…
   Hoe durf je op deze brute wijze de “Theresa Geissler Show” te torpederen!?
   ROFLOL 🙂

   Like

   • Stel U niet aan: Als er één is, die juist op dít moment níet op uit is op een show, ben ik het. Ik meen elk woord van wat ik hier schrijf.
    En wie een andere mening toegedaan is, kan dat op een redelijke manier kenbaar maken, maar dat hoeft niet zo aanvallend en denigrerend. Dat doe ik zelf ook nooit, bij niemand. Wat weten we tenslotte van elkaar?
    Ik meen al een tijdje in de gaten te hebben, dat zij dat voortdurend doet, naar mij toe, met betrekking tot dit onderwerp. En het frappante: De eerste botsing, naar aanleiding van de tweede Pegida Rotterdam, vond plaats om tegenovergestelde reden, wat ik me ervan herinner: Op dat moment was m i j n overtuiging nog rotsvast, terwijl zij daar iets, wat dan ook, tegenin meende te kunnen brengen: Dat ging toen ook meteen zo aanvallend, vanuit het niets, want zónder voorafgaande discussie tussen ons.
    Dus vermoed ik sterk, dat er iets persoonlijks achter zit: Rapunzel ergert zich kapót aan mij om welke reden dan ook. Dat kán, hoor: Dat heb ik zelf bij tijd en wijle ook wel eens met deze en gene op de site. Het verschil: Zolang die ander niet persoonlijk wordt, word ik dat evenmin. Wordt hij of zij dat wel, misschien zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft, tja, dan kan hij, tenminste de laatste tijd, een koekje van eigen deeg verwachten. In het begin nog minder, maar al doende leert men.
    Maar goed, SeeMore, als U dan kennelijk zó staat tegenover persoonlijke “shows,” al dan niet zo bedoeld, dan mag ik aannemen, dat U een belangrijke ergernis van mij in deze kwestie: de zo opvallend geëtaleerde “guerilla” van de woordvoerder, terwijl zijn ‘aanhang’ thuis duimen kon draaien en af en toe in kátzwijm kon vallen van bewondering, min of meer deelt. Dát is dan alweer een punt van overeenkomst.

    Like

   • BertG. zegt:

    Theresa, zal het dan toch weer die beruchte krabben mand zijn waar ze met ze alle denken in te zitten?

    Like

   • BertG., 11.14u: Oh, zéker! En, zoals gezegd: Ik sluit mezelf niet uit, wat dat betreft.Kun jij je heel misschien dat eerste comment van me herinneren, waarin ik dat ter sprake bracht van die krabbenmand; het ging over de vrouwen van Hamas. -Jij had er dubbel van gelegen, zei je….
    Nou, -dat zul j i j je dus niet meer kunnen herinneren- maar ik weet dus nog goed, dat ik het niet laten kon om dat comment af te sluiten met een hartgrondig: “Ik háát ze…..”
    Nou, daar heb je dan het probleem ten voeten uit: Natuurlijk verschijnsel; niet veel aan te doen.

    Like

   • BertG. zegt:

    “Nou, -dat zul j i j je dus niet meer kunnen herinneren- ”

    Ik onthou bijna alles en dit dus ook. Vergeet wel eens wat maar zeer weinig.
    Ik sta er zelfs verbaasd van wat ik allemaal onthou, en waarom, geen idee.
    Vaak is niet meer dan totaal nutteloze informatie.
    Blijkbaar een eigenschap van mij om bijna alles te onthouden.
    Daarom kom ik ook op die krabben mand. Vind ‘m nog steeds leuk.

    Like

 11. Als de meiden elkaar aan de haren beginnen te trekken is het tijd om aan de bar te gaan hangen en het weer eens over voetbal te hebben. Jammer dat de mensen die verandering willen in de organisaties waar ze door geknecht worden hetzelfde gedrag gaan vertonen als de knakkers die we ooit hopen op te gaan hangen. Schaam je!

  Geliked door 1 persoon

  • Je hebt gelijk met dat van die “meiden”: Dat ontken ik niet, ook niet van mezelf.

   Geliked door 1 persoon

   • elisah zegt:

    Laat het los Theresa en probeer je energie in iets te stoppen waar je meer voldoening uit kan halen, anders raak je opgebrand en dat zou toch zonde zijn.

    Geliked door 1 persoon

   • Ik richt mijn pijlen intussen al op de “Vrienden van Pim Fortuyn;” Opgeven doe ik niet.
    En als Raf over een tijdje enigszins uit die onbeschrijfelijke shit is, waar ze nu inzit, en met DDL weer beter naar buiten kan treden, krijg ik van háár óók wel de kans. Tenslotte gaat dat allemaal voor dezelfde zaak.
    Ik ben heus niet uit op internationale bekendheid of wat dan ook, ik wil gewoon de káns krijgen, evengoed als anderen. Als dat mocht lukken, is het in orde.

    Like

 12. wauso zegt:

  Mw. Theresa en mw. Raf., U heeft beide niet gelezen wat ik geschreven heb. Ook in een eerder verhaaltje van Raf. Het lijkt erop, dat U alleen dat wil lezen hetgeen U goed uitkomt !
  Een joviale man kan onmogelijk met U een samenwerking aangaan. U wilt alles precies regelen. En zo werkt dat niet. Hier is er dus een strijd tussen karakters. Dan moet U passen en iets anders gaan doen !
  Bij mw. Raf. is het duidelijk, dat het O.M. haar wil intimideren en op kosten jagen.
  Zij trapt daar dus met beide voeten in. Ze hoeft maar tegen het O.M. te zeggen: Sufkop kom op met je dagvaarding (die er dus niet gaat komen). En als hij wel zou komen, dat was dan een prachtig moment om tegen een Rechter te kunnen zeggen wat in dit land gaande is ! Daar hoeft geen advocaat bij. Dat hoeft dus niks te kosten ! Toen ik nog schreef bij Fenixx was ik in feite hierop aan het wachten. Ik zei tegen een burgemeester, dat hij te-dom-was-om-te-poepen en nog veel meer van zulk spraakgebruik ! Leugenaar, Huichelaar, Moordenaar waren gebruikelijke termen. Maar denkt U nu echt dat een Elitehoertje het in zijn domme kop kreeg om mij voor het Gerecht te dagen !!! Helaas……dat zou een enorme publiciteit geweest zijn ! Ik heb het niet mogen meemaken !

  Like

 13. Republikein zegt:

  Rommel zei:
  Only dead fish go with the flow.

  Like

 14. Rapunzel zegt:

  En wie een andere mening toegedaan is, kan dat op een redelijke manier kenbaar maken, maar dat hoeft niet zo aanvallend en denigrerend. Dat doe ik zelf ook nooit, bij niemand.

  Whahahahahahaha, nou, valt er toch nog wat te lachen.

  Afijn, een antwoord op mijn steengoede vragen zit er kennelijk niet in.

  Overigens is Wauso niet bepaald achterlijk en die weet heus wel dat ik Raffie niet ben.
  Denk dat het wel klopt, dat jullie niet zo goed zijn met joviale mannen.
  Met joviale vrouwen ook niet vrees ik.

  Verder wens ik de vrienden van Pim Fortuyn sterkte met de nieuwe aanwinst.
  Ik zet er een kratje bier op dat ook deze “samenwerking” van korte duur zal zijn, amen.

  Like

 15. Rapunzel zegt:

  Koekamp, naast CS Den Haag, 11 september

  Like

 16. Republikein zegt:

  Maar je bent mij niet maar je suggereert iets.
  Cheers overigens.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s