Misschien gooien moslims er vanzelf het bijltje bij neer . . .

Screenshot_74

(Door: Wim van Schaik)

Dirk-Jan van Baar (kleine foto) is “gematigd” en “fatsoenlijk rechts”. Zo iemand die na de aanslagen van Breivik vond dat Wilders wat uit te leggen had. Dirk-Jan is ook nog historicus. In een stuk in de Volkskrant juicht hij dat de Europese kerken zich zo beheerst gedragen: “Ook na de kerkmoord in Normandië waarschuwen zij voor wraakacties en blijven zij tot verzoening oproepen.” Had Van Baar soms verwacht dat de kerken een godsdienstoorlog zouden beginnen? Lees hoe je historicus kunt zijn zonder ook maar iets van de geschiedenis te willen leren. 

Screenshot_72Van Baar sluit het ondenkbare niet uit en hoopt dat de moslims er vanzelf het bijltje letterlijk bij neergooien. Ondertussen moeten we vooral lief zijn voor de rovers, want “als je niet meer weet hoe het verder moet, is het verstandig aan ‘het goede’ vast te houden.”  Zelfs tegen beter weten in. Volgens deze historicus is het ondenkbare mogelijk, omdat de geschiedenis wonderlijk in elkaar zit. Nu zal niemand dat betwisten. In het verleden hebben kleine oorzaken vaak grote gevolgen gehad. Maar het is niet zo, zoals Van Baar suggereert, dat de Berlijnse Muur ‘zomaar ineens’ viel. Daar ging heel wat aan vooraf. Dirk-Jan weet dat natuurlijk wel, maar hij wil ons zo graag laten geloven dat we ‘zomaar ineens’ van de islam verlost kunnen zijn. Nergens over inzitten dus. Gaat vanzelf over…

Voorlopig is Van Baar vooral bezorgd voor de moskeeën.Het is een godswonder dat er in Europa ondanks alle aanslagen geen moskeeën in brand zijn gestoken.” Komt volgens hem vooral door de beheerste houding van de christenen. Hoezo godswonder? Hoezo beheerste houding? Het is gewoon wat we zo vaak bij laffe christenen zien: niet meer weten waar ze voor staan en braaf de agenda van de linkse goedmensch uitvoeren. Die houding bevalt Van Baar wel: “Het zijn ook vooral christenen die zich voor vluchtelingen inzetten, voor het merendeel moslims, en de welkomstpolitiek van Angela Merkel is christelijk geïnspireerd. Voor mensen in de duisternis, zoals vroeger de Sovjet-Unie of nu de moslimwereld, is het belangrijk te weten dat er lichtpunten zijn”.

Wie zijn dan die mensen in de duisternis? Want, laten we eerlijk zijn, wat we zien en horen (en we zien en horen lang niet alles!) toont ons het beeld van mensen die het reuze getroffen lijken te hebben met hun haatideologie. Mensen die zelfs bereid zijn te moorden om ook anderen ‘het licht’ te laten zien. Mensen, die de lichtpunten van Van Baar juist verafschuwen. Ze zijn helemaal niet gevlucht voor de dictatuur van de islam, maar willen juist de islam in zijn meest verderfelijke vorm in het Westen vestigen.

De mensen die wel de duisternis die islam heet willen ontvluchten vormen een grote minderheid. Minder dan 1% van de vluchtelingen die in 2015 vanuit het Midden-Oosten naar Nederland kwamen, was christen. En voor hen ziet de islamisering van Europa er helemaal niet uit als een lichtpunt. Is het een lichtpunt dat ze hier weer te lijden hebben van de islam? Dat het moorden gewoon doorgaat? Dat ze nog niet veilig zijn? Niet in de AZC’s. Niet in de kerk. Niet in de bus. Niet op straat. Nergens. Denkt Van Baar heus dat deze mensen het als een lichtpunt zien dat zogenaamde christenen gemene zaak maken met de islam? Dat dit is wat ze zoeken, dat christenen het hebben over ‘dezelfde God’, vriendelijke bezoekjes aan moskeeën brengen, gezellige dialogen houden en vooral veel respect tonen en zelfs imams op preekstoelen toelaten? Het is nog maar de vraag of zij deze nep-christenen als ware christenen zien…

Van Baar geeft toe niet te weten hoe het verder moet. Hij zou zichzelf eens de vraag kunnen stellen: waarom zou de islam nu ineens wel in Europa thuis horen? Het westen heeft tot voor kort immers de islam altijd buiten de deur gehouden. Koste wat kost. Bij Poitiers (732) en later nog eens bij Wenen (1683). Is de islam veranderd dan, dat we dat haatgeloof nu hartelijk welkom heten? Nee, de islam is geen spat veranderd.

Volgens onze ‘leiders’ zijn we nu weer in oorlog. Ze schijnen alleen niet goed te weten met wie. In ieder geval niet met de islam…  Omdat de vijand niet wordt gedefinieerd, weten ze niet hoe het verder moet. Net als de man die zich historicus noemt, bazelen ze wat over ‘lichtpunten’ en hopen dat ‘het vanzelf ophoudt’. Maar de geschiedenis leert dat moslims het bijltje er nooit bij neer gooien. Ze moeten gestopt worden. Dat is de oplossing met de schoonheid van de eenvoud. Waarmee ik natuurlijk niet bedoel dat die oplossing ook makkelijk en zonder pijn zal zijn. Daarvoor heeft men het te ver laten komen…

Door:
Wim van Schaik
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, cultuurrelativisme, Desinformatie, Eurabië, Europa, gezond realisme, Historie, Hypocrisie, Islam, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, Naïviteit, nieuw fascisme, Pacifisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

27 reacties op Misschien gooien moslims er vanzelf het bijltje bij neer . . .

 1. Pieter zegt:

  Dirk-Jan van Baar is een warhoofd. Als hij niet weet waar het naar toe moet (geen mening) heeft, laat hem dan zwijgen ipv in de rondte te praten. Ergerlijke man.

  Like

 2. hendrikush zegt:

  Te triest voor woorden. In WO-II hebben de Nederlanders ook heel gewillig met de vijand samengewerkt. Uit ons land is het grootste percentage joden van Europa afgevoerd. Pas na de oorlog bleek iedereen in het verzet te hebben gezeten.

  Trek lering uit de jaren veertig en volg het voorbeeld van Israël. Zorg dat je jezelf wapent en verdedig je grondgebied en eigendom tegen de binnendringende barbaren. Van de EU-ministeressen van defensie moet je dat niet verwachten.

  Like

 3. fleckie zegt:

  Moslims ‘het bijltje erbij neergooien”, doen ze nooit, overal waar ze neerstrijken, buiten ze de daar bestaande economieën uit, [is altijd zo geweest] en zullen ze gemakshalve ook altijd blijven doen, , [hoeven o.a. Niet voor hun ‘vuillakkerij’ zogenaamd niet gestraft te worden, kunnen ze immers ‘afschuiven’ verantwoorden op de wil van allah’/’

  Like

 4. cassandrasez zegt:

  Het is de schuld van de Kerken, die compleet gefaald hebben, hun kudde bij te brengen dat zij zich niet en nooit moeten inlaten met afgoden, zoals de Maangod Allah, en hun paarlen niet voor de zwijnen moeten werpen.

  Like

 5. BigLJohn zegt:

  Het kan simpel gesteld worden. Zolang wij niet van die linkse politiek en de linkse infrastructuur af geraken, word de invloed en de macht van Moslims met de dag groter. Want links en Moslims zijn vier handen op een buik. In vele decennia is het ons rechtse vaderlandslievenden nog steeds niet gelukt om dat linkse monster te vernietigen. Men kan er daarom voor 99,99 % al zeker van zijn dat Europa een Islamitisch continent aan het worden is. Toch wel een zure realiteit waar alleen maar een antwoord op mogelijk is; gewapend verzet en sabotage, net als in de tweede Wereldoorlog.

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Dank meneer van Schaik en zo is het, hoe kunnen vele mensen zo blind blijven?
  Dat moet zeker doorgaan tot het botte mes der islam door de strotten klieft.

  Like

 7. Angie1968 zegt:

  Je ziet het regressief linkse volk langzaam een beetje in de richting van redelijkheid en realiteitszin schuiven. Maar het is nog steeds veel te weinig en het is veel laat. Ook al vindt dat arrogante schijtvolk zelf uiteraard dat ze in alles gelijk hebben, en dat andersdenkenden vuig ultra-rechts tokkie-volk is, dat het best genegeerd en/of vertrapt moet worden. Als we op deze klootzakken/trutten moeten wachten, totdat ze inzien dat onze cultuur het waard is verdedigd te worden tegen Islam en barbarij, dan kun je wachten tot St. Juttemis. Tegen die tijd zijn wij allemaal al dhimmis die in een absolute islamitische hel moeten leven. Onze belangrijkste zwakte is onze eigen Gutmensch-kliek.

  Like

 8. Taljaard zegt:

  Van Baar heeft niet het flauwste benul van kerkgeschiedenis.
  En al helemaal niet van die van het Nederlandse gereformeerde protestantisme.
  Zijn hele artikel ademt een verbijsterende en verdrietig makende geestelijk leegheid en oppervlakkigheid, die zich trouwens al evenzeer in de commentaren van de lezers manifesteert.
  Vooral in deze commentaren vindt men de sporen terug van de gruwelijke geestelijke kaalslag die meer dan 50 jaar cultureel marxisme in dit land en onder dit volk heeft aangericht.
  Het is de geest van Babel, de goddeloosheid, die zich verbindt met wereldlijke macht en die zich hieraan in alles conformeert, die hier aan het woord is.

  De realistische bijbelse visie op het kwaad in deze wereld en het daarmee direct verbonden mensbeeld is vervangen door het idealistische marxistische en socialistische beeld van de wereld en de mens. Hierin wordt de samenleving als maakbaar gezien en de mens als goed. Terwijl het sociologische en cultureel-historische reductionisme van het marxisme, dat alles terugvoert op het zgn. profijtbeginsel, dat poneert dat er geen verschillen tussen culturen bestaan, maar slechts verschillen in materieele inkomsten en klassen, maatgevend is. Dit reductionisme vormt de basis voor een ander marxistisch en socialistisch beginsel, nl. het gelijkheids-beginsel, wat op haar beurt weer aan de basis ligt van het cultuur-relativisme.

  Dit alles is ten enen male onbijbels en goddeloos en kan op zich op geen enkele manier met de inhoud van Gods Woord worden geharmoniseerd. Tenzij dat men de christocentrische kern van het Evangelie hierin vervangt door een antropocentrische, waarbinnen niet Christus maar de mens en diens belevingswereld als de kern wordt beschouwd. In wezen is dit afgoderij en het wezen van iedere afgoderij, waarbij het de mens is die zichzelf de plaats wil toeeigenen, die aan God behoort.
  Omdat het de mens zelf is, die dan in geestelijke zin van God een beeld van zichzelf maakt en dit afgodsbeeld gaat aanbidden in plaats van dat men de Heere Jezus Christus en God de Vader aanbidt.
  De mens die als God wil zijn vormt het wezen van de hele zondeval en daarbij de basis van alle zonde en goddeloosheid door de hele wereldgeschiedenis heen. En hier heeft het Babel van goddeloze overheden en wereldlijke machten zich ook altijd mee verbonden.

  Het meest recente voorbeeld in de Nederlandse kerkgeschiedenis is dat van de vorming van een verkapte en in vrijwel alles voor dit Babel buigende verkapte staatskerk als de PKN.
  En de kerk van Rome is reeds sinds de vroege Middeleeuwen een manifestatie van dit Babel geweest.
  Wij hebben hier in Nederland al meer dan 50 jaar te maken met een politieke en maatschappelijke elite, die zich door Babel laat leiden. En die daarom een diepe existentieele haat koestert jegens Gods Kerk, Gods volk en Gods kinderen.
  En die land en volk van daaruit nog liever aan de islam uitlevert dan dat men zich ooit nog zal onderwerpen aan Gods Woord. Deze haat vormt ook de wezenlijke basis van het antisemitisme dat zich steeds meer op links laat zien en waarbinnen de marxisten en de mohammedanen zich in elkaar vinden.

  Een dergelijk herkennen van het kwaad in deze wereld is echter voor door het culturele marxisme aangedane schrijvers als Van Baar onmogelijk. Alsook helaas voor veel andere Nederlandse intellectuelen, behalve dan mensen als Bart Jan Spruyt en….(met alle bescheidenheid) ondergetekende.

  Like

  • wim zegt:

   En daarom geachte Taljaard schreef ik dat het nog maar de vraag is of de christenen die vluchtten voor de islam in de vlaggetjes zwaaiende gristenen die de islam geen strobreed in de weg willen leggen ware christenen zullen herkennen. Ach, eigenlijk is het geen vraag…
   Maar o wat zijn de Segertjes gepikeerd als Wilders ze nep-christen noemt. Toch is dat precies wat ze zijn, die goede maatjes van de Christus loochenaars, die uitverkopers van hun eigen waarden, land en tradities, die de islamisering van Nederland niet tegen willen gaan.

   Like

   • Taljaard zegt:

    @Wim
    Ben eigenlijk nog steeds en in wezen een christen-democraat, die echter nergens anders meer terecht kan dan bij de SGP. Want wat eens ”mijn CDA/ARP”, de partij van mijn (groot)ouders, was heeft haar beginselen aan de rooien en de Roomse Jezuieten verkwanseld. Je zult toch maar met Jezuietentuig als Lubbers en Verhagen in 1 partij moeten zitten. En omwille van de macht moeten aanpappen met rooie godloochenaars als Bos, Cohen en Samsom, of met platte materialistische liberalen en visieloze snotapen als Rutte en Zijlstra. Rutte heeft N.B. contemporaine geschiedenis gestudeerd.
    Wat voor programma in de historische wetenschappen volgden zij daar toen in Leiden !?
    Meneer zal zijn studiepuntjes wel bij elkaar geharkt hebben, maar nadat hij zijn tentamens en zijn scriptie heeft gedaan heeft hij alles weer vergeten.
    En met een 7-tje geslaagd.

    De SGP moet overigens oppassen om niet de zelfde cultureel marxistische bietenbrug op te gaan als de CU. Veel jonge reformatorische christenen sympathiseren met de PVV.
    En zij zullen electorale zelfmoord op termijn plegen wanneer zij zich ook aan Babel gaan conformeren. Ouderen houden nog vast aan de trits God, vaderland, Oranje.
    Deed ik tot voor enige jaren ook.
    Maar het laatste onderdeel daarvan heeft zich al minstens 60 jaar aan Babel overgeleverd en is er zelfs een onderdeel van geworden. Toen ik zag hoe Van Rompuy en Barosso eregasten bij de kroning van WA waren heb ik hem als mijn vorst afgezworen.
    Van deze koning hebben wij als Nederlandse christenen NIETS te verwachten.

    Like

  • Harry zegt:

   Kreeg een beetje nare oprispingen , van uw verhaal , Taljaard .

   Het is het blindelings er van uitgaan dat er maar die éne goede god is en al die andere zijn afgoden en klootzakken .

   Wat moeten wij met dat soort preken ?

   God is een zeepbel , een niet bestaand verzinsel , in mijn vaste overtuiging .
   U vindt van niet , maar hij steekt geen poot uit om zijn fans uit de shit te halen .
   Dus is het een denkbeeldig of dood fenomeen .
   Of een soort sadist .
   Of ik heb gelijk .

   Probeer vanuit die fundering nou eens iets op te bouwen met bewijzen dat er wel zoiets zou bestaan .
   Vraag me dan ook oprecht af hoe het mogelijk is dat normale verstandige intelligente mensen zich nog vastklampen aan een dergelijke illusie .
   En wat ook zo irritant is , is dat die discussie vanuit dat geloof gevoerd wordt en niet op basis van realisme .
   Uw verhaal staat bol van de christelijke demagogie .
   Er valt ook niet te discussiëren als je op twee heel verschillende golflengten zit .

   Krijg weer dat misselijke gevoel dat ik ruim vijf en vijftig jaar geleden op de HBS kreeg toen een zwerm van die refo jongetjes mij er van betichtten een communist te zijn , omdat wij thuis niet naar de kerk gingen en de telegraaf lazen .
   Ze sloegen soms hun hand voor hun mond als dat tersprake kwam , alsof je een crimineel was als je niet gelovig was . Oooooh , vréselijk !
   Dat een van die gastjes later zijn twee dochters misbruikte , tja , ach , het vlees is zwak hè ?
   Dan moet ik als ongelovige hond mijn smoel houden .
   “Want je weet er helemaal niks van” aldus zijn broer .
   Kon moeilijk vertellen dat een vriend bij de recherche mij getipt had .
   Het betreffende figuur werd uit de kerk gemieterd maar vond een warm welkom bij een nóg zwaardere kerk een dorp verder .
   Op zondag marcheert ie als een eikenhouten plank voorbij , óp naar de kerk en dan kijkt ie nét uit z’ n ogen als zo’n achterlijke kalkoen .

   Een vroegere werknemer en vriend wiens vader huisarts was , in een gereformeerde gemeente , stopte vroegtijdig met zijn werkzaamheden omdat ie zo kotsmisselijk was van de pedofilie en incest , ongelukkig geboren kinderen , mongooltjes etc ., en de bijbehorende schijnheiligheid van de daders , ouderlingen en ook dominees waren er schuldig aan , dat ie er niet meer tegen kon !
   Een vader die zijn eigen dochter misbruikt en haar dan ook aan twee ouderlingen beschikbaar stelde …………
   En dan de arrogantie om te denken dat je zoiets zo maar kunt máken !
   Een ongefundeerd gevoel onaantastbaar te zijn omdat je een paar dubbeltjes in de kerkezak mietert ?
   Geeft dat nou nooit eens te denken ?

   Kennelijk heeft die tegenstelling van óf christelijk óf commu ,
   nog steeds wortels in onze maatschappij .
   En even voor de goede orde , ik heb de pest aan socialisten , ik heb de pest aan communisten , ik haat moslims tot op het bot , maar gereformeerden en fanatieke soortgenoten zien toch ook iedere dag kans om mijn bloeddruk met zo’n twintig punten op te krikken .
   Eigenlijk zijn refo’s niet zo veel anders dan moslims , alleen het bloedvergieten ontbreekt .
   En het lijkt wel of ze liever nog met moslims van doen hebben dan met een atheïst , er hebben er al enkelen tegen mij gezegd : ” ze geloven tenminste nog érgens in ” .
   Alles is beter dan een ketter , niet ?

   Lekker volk !
   Ik ga geen poot meer uitsteken om die categorie te redden !

   En door hun eigen onnozelheid laten ze het islamgezwel gewoon iedere dag doorwoekeren .

   Deze reactie is niet persoonlijk , ik vind dat u doorgaans prima commentaar levert , maar dít soort geneuzel …………… .

   Geliked door 2 people

   • Taljaard zegt:

    @Harry
    Ga a.u.b, niet Gods hand zien in wat religieuze en godsdienstige mensen elkaar in Zijn Naam aan kunnen doen. Dat is nl. een stokoude rooie mindtrick uit de koker van XIXe eeuwse marxisten, die gretig is opgepakt is door de zgn. ”kritische theorie” van de Franfurter Schule, die het geheel overgoten heeft met een logisch-positivistisch sausje.
    Mensen die weinig of niets weten van het christelijke geloof, ook conservatieven als u, trappen daar maar al te vaak in. Omdat een dergelijk redeneren ook vrij goed aansluit bij het liberalisme vanwege de logisch-positivistische component die de neo-marxisten daarin hebben verwerkt. Je ziet ze daarom dan soms zelfs achter charlatans, naar wetenschaps-filosofische maatstaven, als Richard Dawkins aanlopen.
    Op links is Dick Swaab op dat gebied dan weer de grote held.
    Terwijl Dawkins een bioloog is en Swaab een neuroloog.
    Ze hadden beiden in hun eigen vakgebied moeten blijven in plaats van te gaan rommelen met en wauwelen over dingen die zij nog niet kunnen beginnen te begrijpen.
    Ik ga, als cultuurhistoricus, psycholoog en theoloog, toch ook geen kritiek leveren op de biologische theorie van het commensalisme in een ecosfeer? Of mij bemoeien met de theorie van elektromagnetische geleiding in de zenuwbanen in de frontale cortex?
    Zo arrogant ben ik niet, maar Dawkins en Swaab klaarblijkelijk wel.

    Zit al vanaf mijn vroege jeugd tussen gereformeerde mensen en ben beroepsmatig bij zaken als incest, misbruik, etc. betrokken geweest. Het eerste gegeven wat dan moet worden verdisconteerd en geconstateerd is dat deze dingen net zoveel voorkomen onder niet-kerkelijke mensen. En dat zij in onze kringen zeker NIET worden geaccepteerd, noch met de zgn. mantel der liefde worden bedekt, wanneer zij aan het licht komen.
    Integendeel zelfs.
    De sancties die hierop staan zijn nagenoeg levenslange sociale en kerkelijke uitsluiting.
    Dat weten de plegers van dergelijke misdaden (want dat zijn het!) heel goed.
    Vandaar dat zij er alles aan doen om hun daden geheim te houden.
    Geheimhouding afdwingen en psychologische terreur uitoefenen op de slachtoffers hiervan is niet de houding van de kerk, maar helaas wel die van bepaalde patriarchale huistirannen,die hun autoriteitspositie aanwenden om hun eigen kinderen op het Moloch-altaar van hun lusten te offeren. En wanneer u denkt dat kerkelijke ambtsdragers en hulpverleners in onze gezindte zulke mensen met fluwelen handschoentjes aanpakken bent u echt abuis. Helaas is het echter wel zo dat zij in vroeger jaren, door de perfide machinaties van bovengenoemde huistirannen, minder snel aan het licht kwamen dan bij niet gereformeerde en kerkelijke mensen. Maar daarin is de laatste 20 jaar gelukkig een dringend nodige cultuuromslag gekomen.

    Like

 9. Republikein zegt:

  Misschien leven we in een schijnwereld, vielleicht!
  De kans dat Rutte echt opkomt voor een Nederlander is kleiner dan Wilders een Marokkaanse chauffeur in Djellaba in dienst neemt.
  Wishful thinking.

  Like

 10. carthago zegt:

  Den hagistan barst uit zijn voegen door de hoeveelheid van baartjes, geen nieuws. De landverraders zijn in grote mate onder ons, de herkenbaarheid van die nazi’s wordt wel veel groter en duidelijker, en wordt dus ook makkelijker met bijltjesdag.

  Like

 11. Oet_Grunnen zegt:

  Ach, Van Baar.
  Lang geleden, toen de Dagelijkse Standaard nog een echt opinieblog voorstelde, was Van Baar columnist en haalde ons al het bloed onder de nagels vandaan met zijn “fatsoenlijk rechts” standpunten. Als hij in de US zou wonen, stemde hij Clinton omdat Trump zo onbeschaafd is.
  Hij is zo “fatsoenlijk” dat hij behagelijk tegen de macht opschurkt. Als een Van Baalen tegen Verhofstadt, als een Rutte tegen Merkel, als een nrc-journalist tegen een NGO, als een Vara-talkshowkapitalist tegen een pvda-politicus.
  Laat ik nu eens beschaafd “bah” zeggen.

  Like

 12. ieznogoedh zegt:

  Van die Van Baar heb ik vroeger nogal eens iets gelezen (DDS misschien?) en daarop vaak bepaald niet positief gereageerd. Nadat ik toen eens opmerkte dat gelet op het benoemen van palestijnse terroristen als ‘vrijheidsstrijders’ het wellicht niet onmogelijk zou zijn dat Anders Breivik over een aantal jaren ook als vrijheidsstrijder betiteld zou worden, werd ik direct geblokkeerd. Want ja, ook politiek correctisme is bij DDS goed vertegenwoordigd. (Wellicht was mijn commentaar niet bepaald fijnzinnig, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar fijnzinnigheid wint de oorlog niet waarin we verwikkeld zijn).
  Immers, je zou kunnen verdedigen dat Breivik eventuele toekomstige landverraders heeft vermoord en NEE, ik vind en vond dat geen goede zaak. Terroristen moorden zonder aanzien des persoons. Beschaafde mensen doen dat niet en dan al helemaal geen kinderen.
  Enfin, nu ik dan eindelijk die foto zie, wordt een en ander wel iets duidelijker, want hoe je het ook wendt of keert, de linksmensch kan je er vaak zo uitpikken. Op de een of andere manier vindt de psychische afwijking waaraan ze lijden, zijn neerslag in hoe hun hoofd eruit ziet en hoe ze dat hoofd dan ‘aankleden’.
  En het moet gezegd, hetgeen hij verkondigt onderstreept een en ander alleen nog maar.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Ik zeg het gewoon zo als het is.

   Die van Baar met zijn kale eiertik en zijn weke wangen moet gewoon z’n smoel houden.
   Die softie heeft niets te bieden, en al helemaal niet op het gebied van objectieve realistische journalistiek. ’n Laffe zelfingenomen natte vaatdoek.

   Like

   • Harry zegt:

    Kom , kom Paul , hij heeft z’n strepen wél verdiend hoor , die Van Baar .
    Ik weet nu hoe we aan de uitdrukking : “Baarlijke Nonsens” komen .
    En dat ie er dan uitziet als een chronisch warhoofd , is een waarschuwing aan ons .
    Ik kan zijn stukjes écht niet lezen , het ís gewoon een ei !
    Sommige lui drijven je tot razernij . Hij is er één van , Tim Engelbart is ook zoiets .
    Volstrekt overtollige figuren !

    Like

 13. JooJootje zegt:

  Heb je die gifmenger van Baar weer hebben ze de deur bij Jalta laten openstaan?

  Geliked door 1 persoon

 14. Wachteres zegt:

  Een heel goed artikel van Wim van Schaik, dat de naïviteit van politiek-correct goed weergeeft.

  Eigenlijk is er weinig of geen verschil tussen “gematigd” en “fatsoenlijk rechts” en het linkse denken.

  Ze zijn allebei namelijk politiek-correct en dus beïnvloed door het marxisme van de Frankfurter Schule.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/2857420/2011/08/20/Het-is-allemaal-de-schuld-van-de-Frankfurter-Schule.dhtml

  Een interessant artikel dat ook het denken van Breivik analyseert.

  Ook Joost Niemöller wijdt er een artikel aan.

  http://joostniemoller.nl/2014/09/de-eu-is-het-kind-van-de-frankfurter-schule/

  En natuurlijk is er uitgebreid over geschreven op de site van E.J. Bron.

  Zelf geloof ik niet dat het ‘welkom,welkom’ van Merkel christelijk geïnspireerd is.

  Als dat werkelijk zo was, dan zou zij zich in de eerste plaats zorgen maken over haar eigen volk en de EU. Die komen bij haar op de laatste plaats.

  Zij is onderdeel van een groter geheel en laat zich door de gedachtegangen die daar heersen over een nieuw te vormen wereld volledig inspireren en leiden.

  En die opvattingen zijn geen opvattingen die ons en onze samenleving ten goede komen;

  “WEG MET ONS!” Die zijn inderdaad anti-westers en anti-christelijk;

  Like

 15. Draco zegt:

  Hahaha Sjaak toch mooie plaat daar. Die meneer van baar van baal of hoe heet ie lult maar wat rond. Zet hem maar even neer in Saudie Arabie, wellicht dat hij dan heel anders tegen de zaken aan kijkt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s