JA,JA, DIE WILDERS . . .

screenshot_11

(Door: “Weethetwel”)

Je moet welhaast een psycholoog zijn om te weten wat de spreker bedoelt als hij verzucht : “Ja, ja, die Wilders”.  Hoort hij bij de vóór- of tegenstanders? Alvorens je eigen mening te geven, kun je de spreker alvast selectief profileren zoals de politie dat doet.  Voorzichtig kun je wat wedervragen stellen:

“Heb je laatst in de NRC gelezen dat…..”   Als het antwoord ja is, en blijkt dat hij/zij een abonnement heeft op de NRC, dan weet je dat het een goedmensch is die eens flink los wil gaan tegen Geert Wilders. Meestal ook nog een kwaadaardige goedmensch, want als je niet doorhebt dat de eens zo gerenommeerde NRC thans verworden is tot een communistisch propagandablaadje ben je kwaadaardig dom.“Heb je gisteravond bij Pauw gezien…..”   Als er vervolgens tien anekdotes komen over Pauw en De Wereld Draait Door weet je met iemand te maken te hebben die zich nog dagelijks door de staatsmedia laat indoctrineren en nog niet helemaal rijp is om zijn volle verstand te benutten. Je kunt dan vragen “Lees je E.J. Bron wel eens?” en dan kan zo maar blijken dat ze hun onlustgevoelens wegstoppen achter de sprookjeswereld van de VARA. Dan gloort er toch nog hoop.

“Is dat die man die minder Marokkanen wil?” Als er dan een verhaal komt van hoe racistisch dat is en dat hij ook aangifte heeft gedaan tegen Geert Wilders, dan weet je dat je met een echte links-fascist te maken hebt. Een links-fascist maakt zo’n opmerking, omdat hij jou ervan verdenkt sympathie te koesteren voor de PVV en als hij daarin bevestigd wordt, wil hij niks meer met jou te  maken hebben en kun je represailles tegemoet zien.

Maar als het antwoord op de vragen is: “Dat communistisch blaadje van de NRC wil ik niks mee te maken hebben, die Pauw en de VARA kijk ik al jaren niet meer naar, want dan moet ik kotsen, of van mij mogen ze alle moslims het land uitgooien”, dan weet je dat het iemand is met een reëel oog op de toekomst. Dan kun je vast en zeker een uurtje van herkenning meemaken en maak je wellicht ook nieuwe vrienden.

Het is eenzaam in de onverdraagzame linkse wereld

De mens als sociaal wezen zoekt toch altijd een groep op waar hij bij kan horen. Dat valt niet mee als je een afwijkende mening hebt in een land met een gelijkgeschakelde linkse politieke mening, gelijkgeschakelde staatsmedia, een onverzadigbare graaicultuur van de (politieke) elite  en voortdurende indoctrinatie van de massa en zijn kinderen.

De straf voor een andere mening is dan wel niet de brandstapel, maar voor sommige mensen komt het daar wel erg dicht bij.  Onze politici hadden kunnen luisteren naar Hans Janmaat, maar zijn vrouw werd straffeloos het slachtoffer van een moordaanslag. Pim Fortuyn werd vermoord. Pamela Hemelrijk en Jaap Mollema waren ineens dood (gelooft u het?). Geert Wilders zit al meer dan tien jaar opgesloten achter het hek van de bewust falende staat. U bent dus gewaarschuwd: heb geen afwijkende mening en zit niet in ons linkse vaarwater. De straf zal groot zijn, tot aan de dood toe.

Ook voor de gewone man is het daarom niet gemakkelijk voor zijn “afwijkende” mening uit te komen. Dat zijn inmiddels bijna 30% van de mensen, dus zo “afwijkend” is het helemaal niet. Maar degene die haar verkondigt, heeft grote kans een dagvaarding te krijgen om voor de rechtbank te verschijnen, van zijn bed gelicht te worden en met naam en toenaam in de linkse media vermeld te worden. Hij  moet er op rekenen met de nek aangekeken te worden door de huichelachtige linkse kliek en zijn kansen op een baan of promotie nemen duidelijk af.

Welke krant of tijdschrift kun je in godsnaam lezen?

Er is tot op heden geen maatschappelijk verband waar je je op basis van die afwijkende mening bij aan kunt sluiten zonder kans op excommunicatie uit de gemeenschap.  Op zich is dat natuurlijk een grote schande in een land dat zegt democratisch te zijn, maar meer in de richting begint te komen van de communistische heilstaat. Er is geen enkele krant die of geen enkel tijdschrift dat je kunt lezen om een gemeenschappelijk gevoel van herkenning te beleven. 30% van de bevolking wordt gewoon niet bediend. En als hij bediend zouden worden, zou die 30% snel groeien.

Pamela Hemelrijk

In de tijd van Pim Fortuyn was er zelfs maar één enkele “afwijkende” columnist die een podium had in een landelijk medium: Pamela Hemelrijk in het Algemeen Dagblad. Zij was het enige houvast dat je in die tijd kon vinden, want de rest van alle media (incl. het AD) deed overtuigend mee aan de demonisering van Pim Fortuyn. Pamela was een rots in de kots-media. Dankzij haar wist je dat je niet verkeerd zat met je mening, want je gaat toch twijfelen als je niemand hebt als klankbord. De redactie van het AD wist niet hoe snel ze de columns van Pamela kwijt moest. Ze werd zonder pardon uit de kolommen van de krant verbannen. Haar columns zijn altijd nog zeer actueel en immer de moeite van het lezen meer dan waard. Het AD werd veroordeeld tot het betalen van een grote schadevergoeding aan Pamela, maar het tot zwijgen brengen van een vrije geest vond men belangrijker. Van de opbrengst begon ze een B&B in Amsterdam en werd op 28 september 2009 “ineens” dood thuis aangetroffen.

Elseviers Weekblad

Elseviers Weekblad was aanvankelijk het podium waarop Pim Fortuyn zijn denkbeelden kenbaar kon maken. Daarbij is het ook gebleven, want het beleid was er tot voor kort op gericht het probleem van de islamisering zoveel mogelijk te vermijden. De hoofdredacteur van het blad zegt zelf links te zijn en beroepsmatig rechtse stukjes te schrijven. Dat is ook goed te merken, want hij komt niet verder dan zouteloze prietpraat. Een columnist die het onderwerp dan wel aansnijdt is Afshin Ellian. Deze had eertijds ook een column in de NRC, maar dat was snel afgelopen toen hij een paar keer voorzichtig tegen de islamisering gewaarschuwd had. Hij kon daar vertrekken.

Bij Elsevier kon hij geen podium krijgen in de gedrukte editie, want misschien ontpopte hij zich wel net als Pim Fortuyn in de “verkeerde” richting en dat moest ons linkse hoofdredacteurtje niet hebben. Dus mocht hij in de interneteditie. Aan de stukjes van Ellian kun je zien welke ontwikkeling hij doormaakt. Tien jaar geleden verkondigde hij voorzichtig dezelfde denkbeelden als Geert Wilders, maar haastte zich in elke column te vermelden dat hij niks, maar dan ook niks met Geert Wilders te maken wilde hebben. Hij had per slot van rekening ook nog zijn sociale leven thuis en op de linkse universiteit.

Dat Wilders-bashen uit zelfbehoud is een stuk minder geworden. Dat komt in de eerste plaats natuurlijk omdat Geert Wilders bij brede lagen van de bevolking méér dan geaccepteerd is. Maar het  kwam ook doordat de lezers commentaar konden geven. De honderden reacties op zijn columns waren praktisch zonder uitzondering gericht tégen de islamisering van ons land en tégen de bijna perverse stupiditeit hoe de politici daar mee omgaan. Dus vóór Wilders. Dat bracht de hoofdredacteur op het fabelachtige idee de commentaren niet meer toe te staan, want er ontstond zo toch wel een podium voor mensen die het met elkaar eens waren en vooral niet met de domme linkse goedmensch-cultuur. Waarschijnlijk heeft de redactie toen ook een hartig woordje met Afshin Ellian gesproken dat hij wat wolliger moest worden in zijn taalgebruik, omdat Nederland geen behoefte zou hebben aan duidelijke (afwijkende) meningen, zeker niet over de islam. Het uitzetten van de commentaarfunctie heeft Ellian in ieder geval geen goed gedaan. En Elsevier trouwens ook niet.

Door alle commotie rond bomaanslagen, onthoofdingen etc. kan het onderwerp islamisering door Elseviers Weekblad echter bijna niet meer vermeden worden. De opdracht aan de redactie is duidelijk. De ondergang van de westerse cultuur en de islamisering moet zodanig verwoord worden dat het lijkt alsof er niets meer aan te doen is. Belangrijk is ook dat de mening van Geert Wilders en de 30% van de bevolking die zijn denkbeelden deelt, niet aan bod komt.

De Telegraaf

Een geval apart is de Telegraaf. Het is een enorm mediabedrijf waar bijna dagelijks nieuwe redacteurtjes bij komen van de hopeloos verziekte linkse journalistenopleidingen. Dat zijn de jongens en meisjes die maar één waarheid kennen: die van de linkse kerk en de almachtige staat. Die waarheid  is voor hen het nieuws en zelf nadenken is er niet meer bij. Dat betekent dat de grootste onzin als nieuws gebracht wordt, als de bron maar een linkse hotemetoot is of als het past binnen de linkse denkbeelden. Het duurt een hele tijd en het is de meesten niet  gegeven daar nog vanaf te komen.

De Telegraaf lezen is dan ook lang niet altijd een pretje. In dezelfde krant kun je lezen dat kinderen van ISIS vakkundig een aantal Koerden  executeren (nieuws) en dat de paus en een aantal moslims samen de mis opdragen en dat dit goed is voor de mensheid (linkse prietpraat). Om maar niet te spreken van de klakkeloze berichtgeving namens de EU over de vele duizenden “vluchtelingen” die dagelijks door de Frontex veerdienst “gered” en in Europa aan land gezet worden. Dat is niets anders dan een linkse politieke mening en een verdraaiing van de feiten.

Als enige krant in Nederland geeft de Telegraaf echter wel een aantal columnisten de ruimte die een mening verkondigen die niet direct aansluit bij het linkse gedachtegoed.

Professor Smalhout schreef kort voor hij stierf dat hij elke week weer verbaasd was dat zijn column, die hij via de telefoon doorbelde, geplaatst werd in de Telegraaf.

Nausicaa Marbe, toch beslist niet de meest extreme schrijfster, kwam er een paar jaar geleden bij. Ze was er bij de Volkskrant uitgeknikkerd, omdat ze een paar keer kritisch was geweest over de islam. Bij de Volkskrant laten ze liever een links-fascist als Thomas von den Dunk aan het woord, voor wie de islamisering niet snel genoeg kan gaan. Die Volkskrant die praktisch altijd gokt op de verkeerde kant van de geschiedenis.

Voorts heb je Leon de Winter, die met vaak weergaloze columns exact de vinger legt op de islamiseringsplek.

De meest aparte is Rob Hoogland, die er na ongeveer 25 jaar definitief achter is gekomen dat de islamisering beslist geen verrijking betekent voor onze westerse waarden en cultuur. Het was weliswaar een moeilijke bevalling, tijdens welke hij voortdurend af moest geven op Geert Wilders, maar nu is hij wat ouder en een beetje gepensioneerd en heeft hij er vrede mee uit de kast te zijn gekomen.

Hij moet het punt nog bereiken waarop hij zegt dat hij op Geert Wilders gaat stemmen, maar het is logisch dat hij op de redactie en zeker ook in Amsterdam zoveel haat en vijandigheid ontmoet dat hij uit lijfsbehoud af en toe nog op Wilders af moet geven om er op zijn oude dag nog een beetje bij te mogen horen en niet als zonderling in de hoek te worden gezet.

Verder heeft de Telegraaf niet zo veel te bieden voor de bezorgde Nederlander die zijn land ziet verloederen met dank aan de eigen politici, de eigen media en de islam, die op alle fronten gebruik maakt van het collectieve falen. Er is bij de Telegraaf wel een tendens waar te nemen van een beetje verandering, maar de weg is nog lang.

De linkse intimidatie werkt nog steeds

Door mensen die nadenken en niet meer geloven in de multiculti maatschappij voortdurend te beschuldigen en te belasteren, werkt de linkse meute angst in de hand, zodat mensen niet voor hun mening uit komen. Niemand wil rechts-extremist, nazi, islamofoob, racist en antidemocratische Europa-vijand genoemd worden, enkel en alleen omdat hij zijn verstand gebruikt en tot de conclusie is gekomen dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland en Europa. Veel mensen houden daarom besmuikt hun mond. Maar onder de oppervlakte neemt de woede wel toe.

Niemand wil in dat verband in de media genoemd en zwart gemaakt worden, omdat het onduidelijk is welke gevolgen dat kan hebben voor zijn verdere leven. De staat met zijn corrupte rechtssysteem heeft duidelijk gekozen voor de links-fascisten en laat bijna met vreugde deze 30% van de inwoners vallen en probeert ze het leven zo zuur mogelijk te maken. Wie herinnert zich niet de dikke vinger die de rechters tegen het Nederlandse volk opstaken door de moordenaar van Pim Fortuyn een bijna symbolische straf te geven. Ze zeiden nog net niet dat ze het eens waren met de moord. Hetzelfde is nu het geval met hun  pogingen om Geert Wilders zo niet dood dan toch wel monddood te maken. Deze rechters dienen zich op bijltjesdag als eersten voor het tribunaal te verantwoorden.

Door deze intimidatie ontstaat echter wel een groot vacuüm: er is geen krant of tijdschrift die de kant kiest van deze groep mensen. Er is ook geen tv-zender waar men op af kan stemmen zonder overspoeld te worden met linkse propaganda. Ook bij bestaande kranten en tijdschriften houdt het beperkte aantal journalisten dat het licht wél heeft gezien braaf zijn mond om niet op ontslag of voortdurende haat getrakteerd te worden. Zo houdt links met intimidatie de touwtjes  stevig in handen.

Het internet en zijn mogelijkheden

De opkomst van het internet was in de turbulente tijden van Pim Fortuyn voor veel mensen een troost en toeverlaat. Zo was er de site van “Het Vrije Volk”, die morele ondersteuning bood aan de mensen die zich in eenzaamheid opgesloten voelden tussen de linkse haat en het linkse geweld. Ze waren klaarblijkelijk toch niet de enigen die er anders over dachten. Langzaam begon de stroom eerlijke informatie te groeien. De “Amsterdam Post” van Jaap Mollema won dagelijks aan kracht en lezers. Met een enorme gedrevenheid wist Jaap in zijn eentje een krant neer te zetten waar normaal een heel team mee bezig zou zijn.  Ook Jaap heeft zijn visie en zijn politieke in-correctheid met zijn leven moeten bekopen. ’s Morgens om vijf uur werd hij “ineens” door een vrachtwagen overreden. Niemand heeft het zien gebeuren……..

Sinds vijf jaar is “E.J. Bron” de site die er in slaagt de publicaties die in de linkse pulppers en de staatsmedia verzwegen en geboycot worden, keurig op een rij te zetten. Het jubileum is onlangs gevierd. De lezer heeft het grote voordeel dat hij zich niet voortdurend hoeft te ergeren aan linkse propagandapraatjes. Hij krijgt hier het nieuws of meningen voorgeschoteld die in de “leugenpers” niet aan bod komen. “E.J. Bron” begint dan ook steeds meer het platform te worden waar mensen zien dat ze er niet alleen voor staan en helemaal geen extreme ideeën hebben. Het aantal lezers stijgt explosief.

Wie zijn die lezers dan? Daar geeft het internet geen antwoord op. Toch zou het wenselijk zijn als duidelijk zou worden dat het er inmiddels zo veel zijn. Dat kan in ieder geval anoniem in het stemhokje. Maar democratischer zou het zijn wanneer iemand in alle openheid voor zijn mening en stemgedrag uit kan komen, zeker als het de PVV betreft.

Er is een aantal ontwikkelingen dat er hoopvol uitziet: In landen als Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Denemarken winnen soortgelijke bewegingen ook sterk aan kracht. In Oostenrijk kwam de democratische helft al in zicht. Het is dus wel mogelijk. Laten we er voor strijden dat het hier ook gebeurt, want anders is de kans een stuk groter dat je, net als op de Balkan, pas in de burgeroorlog te weten komt wie de voor- en tegenstanders zijn.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", achterlijkheid, betutteling, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, Geert Wilders, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Persvrijheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, publieke omroep, PVV, Rotzakken, socialisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op JA,JA, DIE WILDERS . . .

 1. Frans Brassens zegt:

  Addendum bij ‘DE TELEGRAAF’.
  Eens met het stuk dat over de Telegraaf gaat.
  Wat ik er wel in kan waarderen is dat men de reacties (nog?) niet overdreven censureert of voor niet-abonnees onmogelijk maakt, zoals het totaal corrupte Elsevier wel deed.
  Er vallen erg veel pro-PVV reacties te lezen.

  Mooi artikel trouwens, ‘Weethetwel’.

  Like

 2. Robby E. zegt:

  Ik wil Amanda Kluveld nog even noemen die voor de Volkskrant tig artikelen schreef over het lot van de christenen in islamitische landen. Ze werd weggehoond door het extreem linkse reageerpubliek van de VK! Tot op de dag van vandaag schijnt trouwens ’t lot van christenen in die landen weinigen te interesseren!

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Een prima stuk. Het eind bewijst de droevige situatie. De schrijver noemt zich: Weethetwel.
  Een pseudoniem. Dus één van de velen die, voor eigen veiligheid of de veiligheid van zijn gezin, niet met eigen naam en toenaam naar voren treedt.
  Ik hoor ook bij dat soort schrijvers. Jaren geleden heb ik onder eigen naam artikelen geschreven voor de genoemde site Het Vrije Volk. Mijn vriendin en mijn kinderen zijn beducht voor de gevolgen. Ik kijk rijkhalzend uit naar bijltjesdag waarna een ieder vrij en onverveerd onder eigen naam uit kan komen voor zijn mening. Wat zullen die multiculti’s dan ineens als een blad aan een boom omdraaien en verkondigen dat ze eigenlijk altijd wel voor Wilders hebben willen stemmen.
  Kotsmisselijk wordt je ervan.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 2 people

 4. louis-portugal zegt:

  Heel goed artikel.
  Mijn dank aan WHW

  Like

 5. Het aantal lezers stijgt explosief, fantastisch E.J. Bron, dat er toch nog mensen zijn die luisteren en zichzelf verrijken.

  Like

 6. D. G. Neree zegt:

  Ik zou in dit verband ook een compliment willen geven aan Theodor Holman, de enige leesbare columnist in Het Parool.

  Trouwens, ook Joost Niemöller werd op een zijspoor gezet, uit de HPredactie gezet en de Bezige Bij wilde zijn boeken niet meer publiceren. Hulde voor Uitgeverij van Praag, die hem wel in hun schrijversstal opnam.

  Like

 7. dessie zegt:

  Onder het verhaal werd de vraag gesteld, wie lezen elke dag ejbron? Ik dus half Serv half nederlands. Volgens cbs dus een allochtoon. Kan toch niet gekker worden 😛

  Geliked door 2 people

 8. Flo zegt:

  Perfect verwoord zoals het hier is helaas, in het links verziekte landje…

  Like

 9. koddebeier zegt:

  Links is geen haar beter dan fascisme !!

  Like

 10. Stef zegt:

  Heel duidelijk verwoord.
  Was van plan om een papier in mijn auto op te hangen dat ik e.j.bron kijk en op de pvv stem.
  Wie doet er mee?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s