Namens Henk & Ingrid: een openbare oproep aan Geert Wilders

screenshot_21

(Door: “Vanhetgoor”)

 Lectori Salutem,

de islam is een bron van kwaad. De islam heeft een verderfelijke en slechte invloed op mensen en dient daarom bestreden te worden. Echter is het hierbij belangrijk om altijd correct te blijven, steeds de eigen normen en waarden te volgen. Voor het doeltreffend bestrijden van de islam is het daarom van belang om nooit de vrijheden in te perken. De vrijheid van godsdienst is, naast de vrijheid van meningsuiting, een groot goed. Mijn persoonlijk geweten is gekoppeld aan mijn moraal. En die huidige geldende westerse moraal is weer het gevolg van de ontwikkeling van de maatschappij met zijn joods-christelijke wortels. En het is jammer dat niet iedereen een zelfde hoogstaande moraal heeft. Velen kunnen ook niet anders, want zij zijn opgevoed met andere uitgangspunten en daar moeten wij mee leren omgaan. En wij zijn ook verplicht om anderen die niet leven volgens onze hoogstaande moraal te helpen om zich te verheffen tot ons niveau.

Ik denk dat de wereld er beter uit gaat zien als andere mensen, en ik doel hier met name op de moslims, verplicht zouden worden om zich moreel gezien onberispelijk te gedragen. Ik denk dat de beschaafde maatschappij dit mag verwachten van burgers. Ook van moslims. Om de islam te bestrijden, is geen wetswijziging nodig die vrijheden inperkt. De bestaande wetten in het Wetboek van Strafrecht zijn voldoende om de barbarij aan te pakken. Het is alleen belangrijk om de zaken op de juiste manier te zien.

Het is een kwestie van inzicht. Ik wil die gedeelten in de koran als voorbeeld nemen waar de moslims opgedragen wordt om genocide te plegen op joden. In Nederland en in de rest van de beschaafde wereld is er een vrijheid om te geloven wat je wilt. Als iemand wil geloven dat er een Allah bestaat die in de koran opdracht heeft gegeven om genocide te plegen, dan is dat zijn geloof. Daar is hij op dit moment vrij in, want het is zijn geweten en zijn verachtelijke moraal, maar het is ook zijn persoonlijke probleem. Het uitvoeren van de opdracht van Allah is in Nederland verboden, want genocide is verboden en iedereen die er aan meewerkt is schuldig aan moord. Ik spreek hier duidelijk over iedereen, want als er misdaden worden begaan door een groep, dan maakt men deel uit van een misdadige organisatie en zijn alle leden van die groep persoonlijk aansprakelijk en strafbaar voor daden die slechts door enkelen uit die groep zijn gepleegd. Iemand die de strofe uit de koran voorleest waarin zogenaamd Allah de opdracht geeft om de joden uit te moorden, die is volgens het Nederlandse strafrecht gewoon strafbaar.

We hebben in Nederland wel de vrijheid van religie, maar niet de vrijheid om de opdrachten van een imaginair opperwezen uit te voeren. De vrijheid van religie is absoluut, iedereen mag alles geloven en denken. Maar men handelt in strijd met de wet als men het verkondigt of plannen maakt om het uit te voeren, dat is altijd al zo geweest en dat zal in Nederland altijd zo blijven. Als één moslim in de moskee gehoord heeft dat Allah de opdracht gegeven heeft dat moslims genocide moeten plegen, dan zijn allen die deze hebben aangehoord medeschuldig als iemand van deze groep dit misdadige plan uitvoert. Dit heeft tot gevolg dat alle moskeegangers inclusief de imam en de muezzin gearresteerd behoren te worden. Als er een religieuze moord wordt gepleegd, dan kan Artikel 1 van de Grondwet geen hulp bieden om onder de straf uit te komen. Sterker nog, het hele artikel heeft geen enkel nut. Als er een religieuze moord wordt gepleegd, dan zijn allen van die geloofsgemeenschap medeverantwoordelijk, uiteraard tenzij men verklaart dat men hier niet achter staat.

De islam is een club van misdadigers die elkaar oproepen om genocide op joden te plegen. In sommige plaatsen op de wereld komt het ook werkelijk tot dit misdadige gedrag en het bijbehorende geestelijke verval. Wij moeten er voor oppassen dat het in Nederland niet zover gaat komen. De misdadigers die de wens hebben om joden uit te moorden, moeten gestopt worden voordat zij tot actie overgaan. Overigens zijn de strofes uit de koran waar wordt opgeroepen om de joden uit te moorden een onzinoproep. In een ander vers in de koran wordt verteld dat de Almachtige Allah van alle joden apen en varkens heeft gemaakt. Volgens de koran kunnen er dus geen joden meer bestaan. Eén van de twee koran-verzen is dus achterhaald, onjuist of overbodig.

Om de islam te beëindigen, is het noodzakelijk om de strijd aan te gaan met die islam, maar wij moeten ons niet verlagen tot hun peil. Wij hebben in de beschaafde wereld een vrijheid van geweten en de vrijheid om te denken wat wij willen. Wij hebben een vrijheid van meningsuiting, maar die vrijheid heeft grenzen, omdat anderen ook vrijheden hebben. De onaantastbaarheid van het lichaam en het recht op leven zijn belangrijk. De islam is een gemeenschap waarbij de grens zo vaak gepasseerd wordt, dat er geen sprake meer is van een geloof maar van een misdaadorganisatie. Alle leden zijn strafbaar. De strijd tegen de islam wordt dus niet met wapens gestreden, maar in de scholen en in de rechtbanken. De wapens waarmee gestreden moet worden, zijn niet van metaal maar bestaan uit een onoverwinnelijke moraal die geworteld is in de zoektocht naar wijsheid en rechtvaardigheid. De filosofen zijn onze vechters en niet de krijgsheren.

Ik wil de islam beëindigd hebben, omdat de islam het slechte in de mens laat boven komen. De slachtoffers van de islam zijn voornamelijk de moslims zelf, maar steeds vaker vallen beschaafde mensen ook ten prooi aan die barbarij. De islam moet gestopt worden. Met kogels is de islam niet tegen te houden, alleen met denkbeelden en met verplichte educatie. Overal waar de islam komt, gaat het met de maatschappij in de richting van het afvoerputje. We moeten in Nederland beginnen om de islam aan te pakken met behulp van het bestaande strafrecht. Zodra de oproepen tot genocide doeltreffend uit de recitaties van de koran zijn verdwenen, pakken we de ongelijkheid die in de koran gepredikt wordt aan. De islam is pas echt bestreden als alle onwettige en verderfelijke zaken die in de koran gepropageerd worden niet meer kunnen worden voorgedragen of worden opgeschreven. De vrijheid van religie blijft intact, maar niet omdat dit in Artikel 1 van de Grondwet zou worden gewaarborgd, maar als erkentelijkheid omdat wij ons ontwikkeld hebben dankzij religie. Wij, de mensen in de beschaafde wereld, hebben de joods-christelijke wortels gebruikt om verder te groeien. Wij zijn het aan het christendom verplicht om ook anderen, die niet deze ontwikkeling hebben gehad, te verheffen tot beschaafde mensen. De misdadige gedeelten uit de koran moeten worden geschrapt met het rode potlood. Datzelfde rode potlood moet worden gebruikt om bij de volgende verkiezingen zo te stemmen dat de beschaving wordt gesteund en de islam wordt bestreden.

Door:
“Vanhetgoor”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, koran, Nederland, Religie. Bookmark de permalink .

21 reacties op Namens Henk & Ingrid: een openbare oproep aan Geert Wilders

 1. Duchesne zegt:

  Met kogels is de Islam prima tegen te houden, het is het pang pang roepen wat niet echt werkt, of dat thee drinken en cadeautjes geven om vriendjes te worden. Daar kotsen de moslims van en zien het als teken van zwakte, feitelijk is het ook zo. Wie zijn vijanden alles geeft terwijl ze om het hoofd van de gever roepen is van de pot gerukt.
  Islam is geen godsdienst maar een sekte, een sekte die dood predikt en vernietiging eist van alles wat niet tot de sekte behoord. Lijkt me genoeg info om het te vuur en te zwaard bestrijden. Iets dat iedereen zelf kan doen, stukje bij stukje.

  Project “smeergeld” is een manier om een stukje verzet te plegen tegen zowel een regering die ons als lafaards laat overkomen door hun onderdanige houding naar moslims toe, en anderzijds is het geld hier ons geld. Het ritueel reinigen van geld door het met varkensvet in te smeren en een merktekentje met een kruis en rondje erop te zetten is dan ook ons goed recht. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Als ieder tiende briefje geld gereinigd is dan zal iedere moslim zien dat het ons geld is.

  Wie vanuit de politiek ook maar iets verwacht, vergeet het! Ze zijn er niet voor ons, ze zijn er voor hun en zichzelf. Naar de stembus gaan is dan ook een legitiemeren van een groep uitzuigers die niets toevoegd maar alles kapotmaakt.
  Het rode potlood is slechts nuttig als je het in het oog van een politicus ramt. Daarom ben ik tegen electronisch stemmen. Zo’n heel hokje krijg je nooit een oogkas ingedrukt.

  Liked by 5 people

 2. Cathja zegt:

  Prachtig onder woorden gebracht! Volledig mee eens!

  Liked by 1 persoon

 3. Dat je in dit land bijna verplicht bent je bezig te houden met verzen uit de koran, om moslims te kunnen begrijpen. Het wordt altijd zo gedraaid, dat een ander mag rustig zijn leven leven en beleven. Terwijl een ander zich in die krankzinnige ideologie bijna moet. verdiepen.

  Liked by 2 people

  • “Het wordt altijd zo gedraaid…..”
   Juist! Overigens is het niets nieuws: het is een heel oud en ingesleten patroon, waarbij, ter handhaving van de lieve vrede, altijd, maar dan ook altijd dezelfde wordt gevraagd/ opgedragen, de verstandigste te zijn, de eerste stap te zetten en als eerste ‘in te binden,’ waar dit de ander nóóit wordt gevraagd!
   En zulke patronen zijn er om doorbroken te worden, want zij vormen het toppunt van onrechtvaardigheid!

   Liked by 2 people

 4. Ongelovige zegt:

  Het is geen kwestie van vrijheid van godsdienst, want de islam is geen religie. Het is de Arabische versie van het nazisme: Het oorlogszuchtige Herrenvolk dat neerkijkt op alle anderen, vooral op de Joden.

  Liked by 2 people

  • Harrie Vaes zegt:

   Helemaal mee eens …@.Ongelovige…. want hoe kun je bewijzen dat de islam ook maar iets met geloof te maken heeft…..Dat kan niemand….Wel kan bewezen worden dat de islam een ideologie is.
   We kunnen toch ook niet zeggen…dat onze wetgeving met de koning aan het hoofd een geloof is…..nee… maar wel dat het een ideologie is.

   Like

 5. Pingback: Namens Henk & Ingrid: een openbare oproep aan Geert Wilders « Ronnydeemobile's Blog

 6. guusvelraeds zegt:

  Het grote probleem is echter dat als er islamitische moorden plaatsvinden de halve natie nog steeds roept dat het niets met de echte islam te maken heeft. In West Europa hebben ze de intellectuele ploertigheid gehad de islam kunstmatig te verdelen in een radicale en een moderate islam. Terwijl deze tweedeling in werkelijkheid natuurlijk niet bestaat. Of erger, als wij moslims kritiseren door de vele islamitische slachtpartijen op te voeren dan worden we ervan beschuldigd de samenleving te splijten en de echte moslim te beledigen. Voor je het weet sta je voor het beklaagden bankje met een aanklacht aan je broek voor haatzaaien. Op de keper beschouwd is de moslim nog het minste probleem. Het grote probleem is de politieke corectheid en haar aanhangers die ons deze misére berzorgt hebben en bovenalles te laf zijn te erkennen dat ze zich vergist hebben. Los hiervan ben ik van mening dat in Europa op gegeven moment de pleuris uitbreekt en bloedige schermutselingen gaan plaats vinden tussen moslim groepen en Europese burger milities die spontaan zullen ontstaan. Het gevolg is dan complete burgeroorlogen haarden verspreidt over voornamelijk west Europa. Oost Europa zal de dans ontspringen want die hebben bijtijds het gevaar van het islamitisch monster onderkent. Eigenlijk ook best logisch want de negatieve aspecten van de islam en het ottomaans imperium zijn daar nog goed in het collectieve geheugen gegrift. Laten we hopen dat nog tijd over is de populistische partijen aan de macht te helpen waardoor door hun inzet het de-islamiseren stap voor stap maar wel kordaat ter hand kan worden genomen en de grootste druk van de ketel komt. Vanuit de moslim enclaves zullen dan onherroepelijk gewelddadigheden losbarsten maar die moeten met harde hand in de kiem gesmoord worden. De harde hand is de enige taal die de aanhangers van Mohammed verstaan. Vraag het aan Israël, zij weten er alles van. Een pruts raketje van Hamas (laat meteen het inellectuele niveau zien van islam angehaugten) en binnen een uur de volle laag terug met high tech wapens uit Israël. De moslim moet in Europa goed aan het verstand worden gebracht dat voor de islam in Europa geen toekomst is weggelegd. Heeft hij dat goed begrepen zal hij van lieverlede met de staart tussen de benen vertrekken. Die moslims die de Koran en de profeet met een korreltje zout nemen zal dat weinig intereseren en zijn waarschijnlijk zelf blij dat aan de islamisering een halt is toegeroepen.

  Liked by 5 people

 7. leefbarbaar zegt:

  Er is niks hoogstaands aan religie. Die hoogstaande moraal is altijd de basis van excessen en oorlog.
  Geloof wat je wilt, laat je kinderen er buiten tot ze 18 zijn en beleid je geloof achter de voordeur.
  Overigens is de ellende van de islam hier voor een heel groot deel te wijten aan de christelijken, die dit ‘geloof’ in alles faciliteren.

  Like

 8. J. C. Th. Köhler zegt:

  “De vrijheid van religie blijft intact, maar niet omdat dit in Artikel 1 van de Grondwet zou worden gewaarborgd…”

  Artikel 1 van De Grondwet is het anti-discriminatie artikel. De Vrijheid van Godsdienst wordt geregeld in Artikel 6.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   Dat is correct, U heeft gelijk. Toch is juist dit ene anti-discriminatie artikel het handvat waarmee kwaadwillenden hun acties vervoelijken. Want, zo wordt redeneerd: ‘men mag toch niet discrimineren?’ Een theologisch inzicht is vaak niet te weerleggen, maar iemand dan een racist noemen wordt vaak gebruik om de gesprekspartner de mond te snoeren. Als dit anti-discriminatie artikel verbeterd zou worden, dat wil zeggen als religie niet meer wordt genoemd, dan zou dit artikel nog bestaansrecht hebben. Op dit moment is Artikel 1 van de Grondwet een draak. Het geeft misdadigers de vrijheid om mooie praatjes over hun schanddaden op Radio & TV uit te kotsen. Het dient te verdwijnen. Overigens is Artikel 1 van de Grondwet in tegenspraak met alle artikelen m.b.t. het koningshuis in NL, dit mag namelijk niet volgens Artikel 1, want iedereen is toch gelijk. Het is dus koning weg of Artikel 1 weg, beide kunnen niet behouden blijven.

   Like

 9. cassandrasez zegt:

  Moslims moeten worden gedwongen te verblijven in één van meer dan 40 grote Islamlanden, waarvan verscheidene stinkend, stinkend rijk. Ceen cent ontwikkellingshulp erachteraan en duur laten betalen voor alle Westerse hulp en technologie.

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   Het spijt me, dit is geen menswaardige oplossing. Het is in het verleden vaak voorgekomen dat er kampen zijn ingericht om andersdenkenden op te sluiten. Ook al is het gebied véértig landen groot, het is een blijft een concentratiekamp. De enige humane oplossing is om de islam te beëindigen, voor eens en voor altijd. Alle leugens moeten worden weerlegd, er mag niemand het slachtoffer blijven van deze kwaadaardige vorm van oplichting. Elke moslim moet worden bevrijd. Want ieder mens heeft recht op de zelfde vrijheid. Ik denk dat je niet beseft dat het leven van een moslim een Hel is. Mohammedanen leven als slaaf en na de dood geen zekerheid op een eeuwig leven. Alleen als men ‘shahid’ wordt dan is volgens een islamitische theorie plaats in de tuin der lusten gegarandeerd. Echter het is bullshit omdat de theorie niet sluitend is. Kortom geen hemel of verlossing voor moslims na hun dood. Een kip in een legbatterij heeft een betere toekomstverwachting een moslim in een moslim-land. Vind je het gek dat ze daar allemaal weg willen?

   Like

   • cassandrasez zegt:

    Als moslims voor zichzelf moeten zorgen in hun Islamlanden zonder hulp of technologie uit het Westen, zijn ze in twee generaties uitgestorven. Hoeven wij niks voor te doen behalve niet ingrijpen.

    Like

   • cassandrasez zegt:

    Ik heb het nergens over kampen. Er zijn meer dan 40 Islamlanden met zat ruimte en bodemschatten, ze moeten daar blijven en zichzelf bedruipen en anders maar niet. Vele Islamlanden zijn schatrijk maar doen geen flikker voor de arme Islamlanden.

    Like

 10. Guardiacivil zegt:

  Met het rode potlood zal je echt geen enkele regel uit de koran kunnen en mogen schrappen, dat staat vast en dat blijft zo. Dus zijn er andere middelen om toe te passen, maar wanneer???

  Liked by 1 persoon

  • vanhetgoor zegt:

   In het verleden zijn vele passages in de koran geschrapt en dat kan ook nu nog steeds. Mijn manier om te schrappen in de koran is erg eenvoudig, alle gedeelten die in tegenspraak zijn met de Universale Verklaring van de Rechten van de Mens worden geschrapt, als men dat niet wil toestaan dan is de consequentie dan men kennelijk geen mens is. Op die manier verliest men meer dan dat men wint.

   Like

 11. Jo zegt:

  Maar dat is het ‘m juist, het is géén godsdienst maar een ideologie om de wereld onder de islam te brengen een ideologie van haat wraak moord en doodslag !!!

  En het is niet normen en waarden, maar waarden en normen, en niet andersom, eerst is er een waarde en een norm is afgeleid van die waarde !!! Het is niet zoiets als ‘Is de mens er voor de wet of de wet voor de mens’ !!!

  Liked by 1 persoon

 12. kruisridder zegt:

  Even een verbetering. De Islam is geen religie, maar een totalitaire veroveringsideologie. Dus vallen zij normaal gesproken niet onder Artikel 1 van de Grondwet omdat het een misdadige criminele organisatie is. Ze hebben dezelfde overeenkomsten als het nazisme.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s