Veranderende tendens. . . . en NIET ten goede

screenshot_17

(Door: Theresa Geissler)

(Nabeschouwing van de zaak tegen Raffie Chohan op 28 september 2016, afgezet tegen het karakter van de twee zaken tegen Geert Wilders tot nu toe)

Dit wordt niet zozeer een verslag, maar een analyse. . . Een analyse, beste lezers van E.J. Bron, van het karakter van de rechtszaak tegen mevrouw Raffie Chohan, gehouden op de 28ste september van het jaar 2016, een goede vijf jaar na de beëindiging van het eerste Wilders-proces in 2011, en thans ongeveer gelijktijdig plaatsvindend met het tweede. Ik zal proberen dit nader uiteen te zetten:

We herinneren ons dat het OM ten tijde van de eerste aanklachten tegen Wilders in 2008/2009 nog zeer weinig animo aan de dag legde om de zaak metterdaad áán te spannen: De ‘steen des aanstoots’ waren destijds zijn uitlatingen in de pers geweest, almede het uitbrengen van zijn film “Fitna” en, behalve dat de algemene opinie luidde dat zeker een volksvertegenwoordiger zich het nodige moest kunnen permitteren, was men het er tevens over eens – tóen nog wèl – dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed was. Die houding van het OM zou zich, ook nadat men het eerste proces-Wilders er tenslotte had weten door te drukken, niet meer wijzigen: nog vóórdat het zelfs ook nog gewraakt werd, had men al algehele vrijspraak geëist, zodat het bepaald geen verrassing mocht heten dat het ten langen leste, in 2011, tenslotte vrijspraak wèrd. Hoe anders was dat reeds drie jaar later, in 2014:

De aanleiding voor een nieuwe aanklacht tegen Wilders werd toen al niet eens meer gevormd door een uitspraak van hem, maar door een vráág, die letterlijk luidde: “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”, waarbij nota bene het antwoord dus door hèm in het midden gelaten werd! Dat antwoord van het publiek, “minder! minder! minder!”, werd aldus de aanleiding voor het vervólgen van de vráágsteller. En, eveneens een onverwacht aspect: Deze keer werd die beslissing door het OM opvallend snel een gedecideerd genomen! Of het hele wanstaltige, hysterische media- en aangiftecircus dat er aan voorafging hier nog aan meegeholpen heeft, is moeilijk te zeggen en eigenlijk te krankzinnig om over te praten, maar het feit lag er plotseling. Ook heette het opeens dat “de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd was.” Achteraf bekeken een verre van gunstig voorteken, sluipenderwijs naderbij gekomen: het OM ziet thans zoveel méér in vervolging op dit gebied.

Dat zag men ook op de 28ste september bij de rechtszaak tegen Raffie Chohan, ex-woordvoerster van Pegida-NL, thans woordvoerster van de Dutch Defense League: zij had op 11 september van het voorgaande jaar, toen nog verbonden aan Pegida-NL, in een speech uitspraken gedaan die aan waarheidsgehalte feitelijk niets te wensen overlieten, maar die hier werden aangemerkt als “onnodig grievend voor bepaalde groeperingen – lees: moslims.” Ziedaar de reden dat zij niet in het openbaar uitgesproken hadden mogen worden. Het gevolg was dat zij hier nu zat. Wij, die met zo’n 30 man aanwezig waren om deze, overigens vredelievende vrouw, met absoluut geweldloze intenties morele steun te verlenen, moesten toezien hoe het OM bij deze gelegenheid een kille vastberadenheid aan de dag legde om haar veroordeeld te krijgen…..en de rechtbank hier in principe in meekreeg: reeds bij de aanvang namelijk probeerde Mr. Verweij, Raffie’s advocaat, met behulp van steekhoudende argumenten vormfouten, die bij het vooronderzoek door de politie gemaakt waren, sepot van de zaak te bewerkstelligen, maar na een relatief korte onderbreking werden die argumenten kordaat door de rechtbank van tafel geveegd met de mededeling, “dat het OM volgens haar zijn werk goed had gedaan.” Toegelicht werd dit nauwelijks. Wat hiervan te denken?

Tijdens de voortgang van de zaak handhaafde de officier van justitie, aldus in haar houding gestijfd, het argument van de “onnodig kwetsende grieven,” terwijl zij daarnaast tevens het argument “dat de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd was” meerdere keren aanhaalde. Zij besloot tenslotte haar requisitoir met het formuleren van de eis: een boete van € 1000,-, waarvan 500 voorwaardelijk – hetgeen ook al slecht anders kon, aangezien Raffie tot nu toe een blanco strafblad had. Niettemin bleek zij overduidelijk vastberaden om op dit vlak een vóórbeeld te willen stellen.

Het pleidooi van Mr. Verweij, dat alles bij elkaar meer dan een half uur in beslag nam, was weliswaar meesterlijk, ik kan het niet anders benoemen: het hele karakter van de aanklacht werd er in tot op het bót gefileerd, maar het is en blijft natuurlijk de vraag in hoeverre zelfs zo’n subliem betoog invloed uitoefent op de glasharde opstelling van tenminste twéé vrouwen (de officier èn de zittende presidente van de rechtbank), terwijl Raffie’s argumentatie, toen zij eenmaal zelf aan het woord kwam, enige zwakke plekken bleek te vertonen, in die zin dat een verzekering dat zij van nu af aan haar speeches door iemand anders liet nakijken of haar slechte jeugdervaringen in Indonesië met haar vader, zelf een moslim, gemakkelijk konden worden aangemerkt als verzachtende omstandigheden en dus in wezen als schuldbekentenis. En gerede kans dat ze ook als zodanig zúllen worden aangemerkt. Het zij haar vergeven, want je zult daar als vredelievende natuur, volmaakt tegengesteld aan de doorgewinterde crimineel, maar zítten! Ik durf te voorspellen dat het merendeel van ons, bezorgde burgers, bij een dergelijke ervaring door de knieën zou gaan! Echt de enige reden dat deze moedige vrouw in deze situatie verzeild was geraakt, was hier gelegen in de lange, islamitische tenen èn in de daarop steeds verder meeliftende goedmenschelijkheid van de Nederlandse samenleving en haar rechterlijke macht!

Men kán zich hooguit afvragen waarom haar raadsman, Mr. Verwey, haar tijdens voorafgaand overleg niet íets meer tot assertiviteit heeft gestimuleerd, waar hij overigens zijn werk zo voortreffelijk heft gedaan, maar ik sluit de mogelijkheid niet uit dat hij een beter inzicht gehad heeft in de mogelijkheden, ook gezien de persoonlijkheid van zijn cliënte.  Hoe dan ook, het is gegaan zoals het ging. En nu is het voorlopig wachten op de uitspraak over 14 dagen.

Het grootste probleem – al spreek ik hier uiteraard niet zuiver voor onze dappere Raffie als zodanig – is echter niet het eventuele vonnis, maar de daaropvolgende jurisprudentie: elke vorm van gelijk die het OM – dat zich langzamerhand meer en meer lijkt te ontwikkelen tot iets goedmenschelijks, waarin de Islamitische stem te duidelijk hoorbaar is – gelijk geeft, is er één te veel! Bij iedere volgende rechtszaak op dit vlak wordt dan slechts de mogelijkheid geschapen om deze weg verder te bewandelen, het net verder aan te trekken, totdat de islamisering van Nederland, zelfs in de rechtspraak, een feit is!

En onnodig te vermelden dat dit evenzeer, of nog sterker, geldt voor het tweede Wilders-proces, waarbij wij op dit moment óók nog op de uitslag wachten. Vrijspraak en nog eens vrijspraak, dat is de enige manier om deze ongunstige tendens – misschien – nog eens te keren; elke andere uitslag betekent hoe dan ook een stap in de verkeerde richting. Het is, alles bij elkaar, een veeg teken aan de wand waar wij alert op moeten blijven en wat wij aan de kaak moeten blijven stellen: Zeker Vrouwe Justitia moet gevrijwaard blijven – en zonodig worden genezen – van islamitische invloeden!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in burgermoed, Dhimmitude, Eurabië, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, Islamkritiek, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

33 reacties op Veranderende tendens. . . . en NIET ten goede

 1. Bob Fleumer zegt:

  Theresa, dank voor je support aan Raffie en laten we , indien nodig, samen de boete opbrengen.
  Ik ben mijn vertrouwen in de rechterlijke macht in snel tempo aan het verliezen.

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   Ik heb Raffie al aangeboden om een actie ter ondersteuning te starten. Ze wil echter eerst even de dag van de uitspraak, 12 oktober, afwachten.

   Webmaster

   Geliked door 9 people

   • Aegolius cs zegt:

    U heeft gelijk heer Bron.
    Ik wil nog even vermelden hoe rechtpleging functioneerd:
    Tja, en u gaan de rechters 14 dagen zich over een vonnis beraden? Ne hoor: de volgende zaak zitten zij voor en wellicht ander samenstelling. Ondertussen hebben zij zich een oordeel gevormd (raadskamer) en (uit)gesproken tezamen met de griffier die via een juridische afdeling die de uitspraak panklaar zal hebben voorbereid.

    Like

 2. Karen zegt:

  Ik houd mijn hart vast voor de heer Wilders als ik jouw artikel lees. Die grote overbodige is onschendbaar en belediging van hem is strafbaar. Gaat niet lang meer duren en dan gaan ze wettelijk regelen dat dit ook geldt voor die mohammedanen. Het wordt hier echt met de dag erger en erger.

  Geliked door 2 people

 3. Sabeltant zegt:

  Alles wat een mens vindt wordt door de een of de ander wel als beledigend of onplezierig ervaren. Daarom is de vrijheid van meningsuiting een universeel recht op beledigen.
  De vrijheid van meningsuiting stopt echter bij bedreiging.
  Je kunt namelijk onmogelijk een mening hebben zonder dat je ooit eens iemand beledigd.
  Daarom is de vrijheid van meningsuiting zo’n groot goed. Als je voor de rechter gesleept wordt omdat je mensen hebt beledigd is het eind zoek. Hoe kun je dan ooit nog een mening geven?
  Ik weet niet of het mogelijk is om tegen de uitspraak in verweer te gaan maar dat zou ik zeker doen. Nergens heeft Raffi moslims bedreigd ze vindt alleen dat je ze mag haten om wat ze doen.
  Moslims haten is geen bedreigen en met het zeggen dat je ze zou kunnen haten om wat ze doen zet je ook geen anderen aan tot haat. Het wrange in deze kwestie is dat de islam moslims leert ONS te haten.
  De eventuele boete is de eerste stap naar het afbreken van ONZE vrijheid van meningsuiting en dat zou met alle mogelijke middelen bestreden moeten worden.

  Goed stuk Theresa!

  Geliked door 4 people

 4. Drs.P. zegt:

  Laten we het er allemaal over eens zijn dat de conclusie van dit alles is, dat er geen recht meer wordt gesproken in NL. Al die zogenaamde “onafhankelijke” rechters zijn voornamelijk van de demonen666 club, de smerige NWO club van ene pechdrol en dus een verlengstuk van dezelfde politiek geworden. Ook het OM blijkt een verlengstuk van dezelfde volksverneukende politiek te zijn, dus Stalinisme puur sang!!! Welkom in het stalinistische kudt landje aan de Noorzee dat heel Europa voorziet van geld en waar de burgers rechteloos zijn geworden. Ik denk dat er hier ook wat stukken hout in een aantal nsb-nekken gelegd dienen te worden.

  Like

  • tinekevanschagen zegt:

   Helemaal mee eens!
   Natuurlijk wordt er geen recht gesproken..
   Ze dienen allemaal een belang….agenda 21……de NWO.
   Dus ja…als ik mensen hier hoor roepen, stuur ze allemaal terug naar de zandbak
   dan denk ik weleens….serieus…we weten allemaal dat dat niet gaat gebeuren!
   We moeten nu eens met elkaar gaan brainstormen of we iets daadwerkelijk met
   elkaar kunnen gaan organiseren .
   Alleen onze mening geven zet geen zoden aan de dijk
   Alleen stel ik niets voor…helemaal mee eens…wie???

   Like

 5. Aegolius cs zegt:

  Dank voor uw scherpe analyse met een blik naar de toekomst. Inderdaad was haar verklaring met name de door u genoemde “verzachtende omstandigheden” als schuldbekentenis aan te nemen dat niet noodzakelijkerwijze door de rechters als zodanig zal worden geaccepteerd.
  Nogmaals dank.

  Like

 6. hendrikush zegt:

  Met de vervrouwelijking van de rechtspraak lijkt rationaliteit vervangen te worden door emotionaliteit en mededogen met de “slachtoffers”. Iets dergelijks zie je ook in het onderwijs.

  Geliked door 1 persoon

 7. koddebeier zegt:

  Door het OM en de rechtelijke macht staat de vrije meningsuiting zwaar op de tocht, het wordt de hoogste tijd dat het Nederlandse volk eist dat bij deze beide groepen de bezem gaat.

  Geliked door 1 persoon

 8. dutchdl zegt:

  En het ergste is nog, dat geen ene Moslim een klacht heeft ingediend. De aanklager is UITSLUITEND HET *OM*

  Like

 9. Schitterend stuk Theresa. Het enige recht wat ik tot nog toe ervaren heb is ONRECHT.

  Like

 10. Mr D. Umass zegt:

  Als je moslims verruild met nazies dat had dat smerige links stuk vreten van een rechter haar ook veroordeeld in oorlogs tijd (1940 – 45) als ze de nazies zou hebben beledigd.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Goed stuk Theresa. Maar ook ik vertrouw de rechterlijke, linkse Demonen 666 Rechtspraak in Nederland, voor geen meter. O ja, en we hebben ook linkspolitie en moslimpolitie. Zo staatb het erbij in Nedrigland. Helaas. het linkse gif heeft zich overal genesteld!

  Like

 12. ieznogoedh zegt:

  Salamitaktiek. Elke keer een plakje totdat uiteindelijk de hele worst bij de gutmenschen en hun mislims op het bord ligt.

  Geliked door 1 persoon

 13. Inderdaad, inplementatie van sharia via jurisprudentie via de NSB-blindheid van vrouwe justitia. Hoogverraad!!

  Heel goed Theresa, mijn complimenten. Scherpzinnigheid!

  Like

 14. paulzwueste zegt:

  Theresa.

  Laten we er rekening mee houden dat de overheid geen martelaren wil creëren…
  – Wilders zou veroordeeld worden voor de op zich belachelijk onschuldige uitspraak “minder”..? Betrekking hebbende op criminele Marokkanen
  Niet op brave Marokkanen.

  – Mevrouw Chohan zou veroordeeld worden voor haar uitspraken die zogenaamd haat zouden zaaien tegenover een heel volksdeel, terwijl zij aantoonbaar de islam bedoelde…?

  Ik denk het niet.
  De overheid maakt dan aantoonbaar martelaren van Wilders en mevrouw Chohan.
  Dat is datgene waar de overheid als de dood voor is.
  Conclusie: “Veel theater.”

  Ik denk dat mevrouw Chohan ’n berisping zal krijgen.
  In het ergste geval vergezeld van ’n voorwaardelijke boete.
  Wilders krijgt gewoon vrijspraak.

  Like

 15. Republikein zegt:

  Ik eis billenkoek.

  Geliked door 1 persoon

 16. joopklepzeiker zegt:

  Persoonlijk had ik dus, geen advocaat genomen, volkomen nutteloos.
  Maar ik had mij wel voorbereid op een aardig laatste woord met wat schoonheden des islam, had veel geld gescheeld .

  Die advocaat kost dus snel 300 euro per uur of hij moet pro deo werken .

  Je moet je niet laten pakken op gerechtskosten .

  Like

 17. leefbarbaar zegt:

  Jaren gelden heeft de NSB de grondwet afgeschaft. In stilte, heel achterbaks.
  De gevolgen daarvan beginnen we nu te merken. Zo kunnen bepaalde uitspraken ineens strafbaar zijn, terwijl andere uitspraken subsidie ontvangen.
  En zelfs indien de rechter beslist dat M&F niet moeten zeuren, dan nog kunnen ze in hun eigen land aangifte doen wegens discriminatie en beledigen van een bepaald ‘geloof’.
  Onze regering is stuk, ik wil een nieuwe.

  PS. ik betaal graag mee aan de boete.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s