Udo Ulfkotte: “Nergens ter wereld heb ik zo veel ´islamofobie´ (ziekelijke haat tegen de islam) meegemaakt als in islamitische landen”

screenshot_69

(Door: Michael Mannheimer/Udo Ulfkotte – Vertaling: E.J. Bron)

Over de  leugenachtigheid van het begrip “islamofobie”

Niets is leugenachtiger dan het begrip “islamofobie”. Dit verklaart kritiek op de islam tot ziekte (fobie betekent “ziekelijke angst”). Dit dient twee doelen: ten eerste dient iedere kritiek op de islam verboden te worden en moeten critici als “ziek” worden voorgesteld. Ten tweede dient daarmee de belangrijkste eis van de islam doorgedrukt en tegelijkertijd de 1400-jarige praktijk van de islamitische sharia in het Westen gevestigd te worden: wie de islam bekritiseert, moet bestraft worden. en wel in het uiterste geval met de dood (dat gebeurt tot op de dag van vandaag in talrijke islamitische landen).

Islamofobie net zo “zinvol” als nazifobie

Nu is het begrip islamofobie ongeveer net zo zinvol als dat van nazifobie. Angst voor de nazi´s heeft niets met een fobie te maken zoals we weten. En is uitstekend gemotiveerd. En angst voor de islam heeft eveneens niets met een fobie te maken, omdat deze angst eveneens uitstekend is gemotiveerd:

Al 1400 jaar lang moordt de islam zich door de wereld. Hij heeft 57 landen overvallen en bij zijn heerschappij-gebied ingelijfd, miljoenen “ongelovigen” afgeslacht, miljoenen vrouwen en kinderen van de “ongelovigen” verkocht als slaaf, complete volkeren en religies uitgeroeid, tienduizenden boeddhistische, hindoeïstische en zoroastrische tempels verwoest en alles met de aardbodem gelijkgemaakt wat navolgende generaties er nog aan zou kunnen herinneren dat er voor de komst van de islam een hoogontwikkelde cultuur in hun land bestond.

Tot op de dag van vandaag is daar in principe niet veel aan veranderd. Integendeel: de islam heeft Europa op de korrel genomen om dit lang verwachte continent eindelijk te islamiseren.

En zo´n religie zou men niet mogen bekritiseren?

Leest u daarover de onderstaande uiteenzettingen van de islamkenner Udo Ulfkotte over het begrip “islamofobie”.

(Michael Mannheimer)

*****

Udo Ulfkotte: “Nergens ter wereld heb ik zoveel ´islamofobie´ (ziekelijke haat tegen de islam) meegemaakt als in islamitische landen.”

Men kan om veel goede redenen verschillende standpunten innemen tegenover de islam. De schrijver van deze zinnen heeft islamkunde gestudeerd, spreekt Arabisch en heeft vele jaren in verschillende islamitische landen onder moslims geleefd. Mijn belangrijkste kennis over de islam luidt: Nergens ter wereld heb ik zoveel “islamofobie” (ziekelijke haat tegen de islam) meegemaakt als in islamitische landen. Want nergens ter wereld haten moslims andere moslims meer dan in die landen, waarin veel moslims leven.

Moslims zijn onder elkaar op een manier vijanden van elkaar zoals Europeanen het zich meestal niet kunnen voorstellen. En deze ongelooflijke haat importeren wij met de vele verschillende moslims uiteraard ook in Europa. Net zoals er op aarde tektonische platen bestaan en daar, waar ze met veel druk op elkaar toe bewegen veel druk, spanningen en daarna aardbevingen ontstaan, zo bestaan er tussen de vele islamitische stromingen spanningen, die steeds opnieuw als vulkaanuitbarstingen exploderen en zeer zeker ook bij nog zo veel vredesconferenties nog lang niet tot rust zullen komen.

screenshot_70

De oudste tektonische plaat van de islam is die tussen soennieten en sjiieten. Vanuit de zienswijze van Verlichte Europeanen is het uiteindelijk niets anders dan de machtsstrijd tussen twee islamitische sektes. Men kan zich deze verbitterde strijd ook heel gewoon voorstellen als de strijd om de heerschappij tussen twee motorclubs, bijvoorbeeld de Hells Angels en de Bandidos. In de realiteit is het niet anders. Wellicht met de uitzondering dat Hells Angels en Bandidos zeer zeker geen genocide plegen en ook geen tanks, mortieren, gevechtsbommenwerpers en chemische wapens inzetten. Op straat vechten Hells Angels en Bandidos bij ons tegen elkaar. Alleen als het gaat om het verbod op hun lederen jacks met logo´s zijn ze opeens dikke vrienden. Zo is dat ook met de verschillende sektes van de moslims. Op straat slaan ze elkaar in veel thuislanden de hersens in, maar als er ergens in de wereld sprake is van kritiek op de islam of deze zelfs verboden dient te worden, dan gaan de vlak daarvoor nog vijandige soera-zonen met miljoen verenigd de straat op en doen net alsof ze de dikste vrienden zouden zijn.

De bloedige machtsstrijd tussen de islamsektes van de sjiieten en de soennieten is terug te voeren op een strijd om opvolging om de leidende rol na de dood van de uitvinder van de islam, Mohammed (632 na Chr.) en smeult ongeveer sinds het jaar 680 na Chr. Veel van de islamitische oorlogen en burgeroorlogen zijn ook nu niets anders dan gevechten om de hegemonie van de desbetreffende islamsektes: sjiieten en soennieten. Daarbij gaat het om de afgrenzing van territoria, om macht en om politieke invloed.

screenshot_71

Ook op de achtergrond van de Syrië-oorlog strijden de beide belangrijkste leiders van deze islamsektes, het sjiitische Iran en diens belangrijkste vijand, het soennitische Saoedi-Arabië, om de politieke en religieuze macht. Want de islam is immers niet alleen religie, maar vooral ook een politiek heerschappij-systeem. Je kunt al die bloedige conflicten van de afgelopen decennia in het Midden-Oosten allemaal terugbrengen tot de noemer van deze aan een kleuterschool herinnerende sektestrijd: zo heeft het soennitische Saoedi-Arabië in Syrië, dat door sjiitische Alawieten geregeerd wordt, soennitische rebellen aangemoedigd om vragen te stellen bij de sjiitische hegemonie. In het Saoedische buurland Jemen dirigeert Iran ondertussen de sjiitische Houthi-rebellen, terwijl Saoedi-Arabië in het Iraanse buurland Irak pro-soennitische strijders steunt. Laten we vasthouden: Een van de tektonische platen in de islam is de bloedige strijd tussen de islamsektes.

De tweede tektonische plaat wordt gevormd door de etnische conflicten. Veel Europeanen zien in de Turken weliswaar Arabieren, wat vanuit het oogpunt van de Turken niet alleen een belediging, maar ook compleet fout is. Turken zien zichzelf nu eenmaal in de eerste plaats als nakomelingen van het Ottomaanse Rijk en van de laatste kalief en voorzien van een soort goddelijke opdracht om de islamitische wereld te leiden en diens invloedsgebied ( in een nieuw groot rijk onder Turkse leiding) weer uit te breiden. Dat zien Saoedi-Arabië en Iran, die zichzelf eveneens om historische redenen als erfgenamen van leidersaanspraken beschouwen, natuurlijk helemaal anders. Achter dit conflict schuilt niet alleen de islam, maar ook iets etnisch: terwijl de Saoedi´s zichzelf als “Arabieren” zien, dus een nogal achtergebleven woestijnvolk, en de Iraniërs zichzelf als nakomelingen met de heerschappij-aanspraken van het hoogontwikkelde cultuurvolk van de Perzen (het rijk van de Sassaniden) zien, staan de Turken voor het Turkenvolk en diens ooit bloeiende grote rijken (bijvoorbeeld van de Seltsjoeken en Osmanen). Tussen alle fronten bevinden zich andere volkeren van de islamitische wereld zoals de Koerden of de Berbers, die op een bepaald moment in de loop van de geschiedenis hun autonomie zijn kwijtgeraakt. Om de hegemonie van de grote genoemde groepen te bespoedigen, deinzen hun mannen achter de schermen ook niet terug voor genocide (volkerenmoord). Net zoals de “Islamitische Staat” (ISIS) alle niet-soennieten in veroverde gebieden gruwelijk vermoordt, zo maakt ook Turkije van iedere gelegenheid gebruik om de door hen gehate Koerden (die streven naar een eigen staat) langs de grenzen met de meest wrede methodes te decimeren. Bij deze etnische conflicten, de tweede tektonische plaat, deinzen de deelnemers dus zelfs niet terug voor volkerenmoord.

screenshot_72

De derde tektonische plaat, die tussen al deze groepen en partijen verloopt, is de tegenstelling tussen traditionalisten en diegenen die zich open willen stellen voor de moderne wereld. Dat is echter de nogal hoffelijke omschrijving. Met traditionalisten bedoel ik groepen zoals de Moslimbroederschap, die intussen ook in Duitsland via de traditionele islamverenigingen in ieder dorp zijn buitenpost heeft, de wahabieten (die door Saoedi-Arabië gefinancierd in Duitsland zelfs een netwerk van scholen en moskeeën exploiteren), de op de achtergrond met hem samenwerkende groepen zoals Al Qaida en de Taliban evenals nog radicalere groepen zoals de “Islamitische Staat”. Zij allemaal staan voor de islam zoals die op het moment van de dood van de islam-uitvinder Mohammed in het jaar 632 na Chr. als religie en ook als politiek model gepraktiseerd en voorgeleefd werd. Elk van deze groepen beschikt ook over steunpunten in Duitsland (moskeeën), die door politici graag bezocht worden, omdat de daar verkerende moslims altijd maar weer te kennen geven eigenlijk heel normale mensen te zijn. alleen hun vijanden zijn zogenaamd “slecht”. In Frankfurt is er de bekende moskee van de Taliban en in bijna iedere Duitse stad minstens één tot de Moslimbroederschap behorende moskee. In bijna iedere Duitse moskee versterken de imams hun desbetreffende groep in de mening volgens welke zij de enige correcte opvatting van de islam hebben. Veel moslims in Duitsland organiseren zichzelf immers ook al lange tijd naar het voorbeeld van Duitse rocker-groepen en delen Duitsland, net zoals motorbendes, onder elkaar op. Het is aan absurditeit niet meer te overtreffen wanneer onze politici zich glimlachend met moskeeleiders in traditionalistische moskeeën laten fotograferen en niet te stom zijn om tegen verslaggevers te zeggen dat men op deze manier “interculturele tolerantie” zou willen demonstreren. Maar misschien is het glimlachen over de opdeling van Duitsland immers niet alleen naïviteit, maar ijskoude berekening op weg naar de vernietiging van ons ooit zo vreedzame vaderland.

screenshot_68

Door:
Udo Ulfkotte

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Islamofobie". Bookmark de permalink .

19 reacties op Udo Ulfkotte: “Nergens ter wereld heb ik zo veel ´islamofobie´ (ziekelijke haat tegen de islam) meegemaakt als in islamitische landen”

 1. Een verrot ziek brein kan alleen maar oorlog en ellende veroorzaken. zolang als ik al leef hoor ik over oorlogen in islamitische landen. Mijn moeder zei; als er een WO III komt wordt deze in het Midden Oosten uitgevochten. Maar nu ben ik toch bang dat dit Europa gaat treffen.

  Like

 2. Janszn zegt:

  Elites die het westen hiermee vergiftigen zijn misdadigers.

  Like

 3. Guardiacivil zegt:

  De duivel zoekt nieuwe jachtvelden.

  Like

 4. delamontagne zegt:

  Iedereen die meegeholpen heeft [voor NL ] Den Uijl o.a., en andere politici, om de islam vrij veld te geven in NL, heeft een misdaad begaan.
  Maar ook in andere Westerse landen. Zo,n Trudeau in Canada, zit vermomd als een moslim mee te bidden in de moskeet.
  Wat zou hij gepreveld hebben ?
  Nu weer iets nieuws van hem:
  Ondanks de verdenkingen van terrorisme kan hij een “Selfie”nemen samen met de Eerste Minster van Canada, Trudeau.

  Een jongeman die verdacht wordt te behoren tot een group verdachten van terrorisme heeft een “Selfie” kunnen nemen met de Premier van Canada, Justin Trudeau.
  Hij werd helemaal niet tegen gehouden door de veiligheids-beambten.

  Hierna plaatste de [ mogelijke ] terrorist de foto op zijn “facebook”.
  ( Om mogelijke Juridische “moeilijkheden” te voorkomen, heeft Radio Canada de verdachte op betreffende foto geblurred………………

  https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1730546673895762&display=popup&href=http%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Faudio-video%2Fmedia-7602775%2F

  Like

 5. Perfide Albion zegt:

  Omdat ik leef in een land waar het openbaar ministerie politieke tegenstanders van de huidige machthebbers vervolgt gelijk de inquisitie in vroegere tijden.

  Ik hoorde vandaag iemand in een kroeg het volgende zeggen:

  Begin citaat..
  ” De vraag is hoelang wij dit nog tolereren? De vijand is dankzij het nep-parlement diep geïnfiltreerd in onze samenleving. Ik zeg: we gaan de neo-NSB-ers nu met dezelfde munt terugbetalen. We geven ze dezelfde behandeling die zij Pim Fortuyn hebben gegeven. We behandelen de neo NSB-ers voor wat ze zijn. Landverraders uit de 1e, 2e maar ook 3e categorie

  En daarna roeien we de islam totaal uit!”
  Einde citaat

  Voor de goede orde. Ik citeer hier slechts iets dat ik iemand in een kroeg hoorde zeggen.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Wat een werk webm.

  Like

 7. Frans Caleeuw zegt:

  Wat in deze bijdrage beschreven wordt t.a.v. de bedreiging door extreme moslims is correct. Het historische aspect is evenwel fout. Onder de vele ‘christenketterijen’ was er toenmaals (7de eeuw) en ook vroeger) ook het Arianisme, dat Christus slechts als een vroom mens, ja heilige of profeet betrachtte, maar niet als de Zoon Gods. Dat was trouwens ook de opvatting van de Omajjaden in Damascus in de 7de en 8ste eeuw. Voor hen was hij de gezant Gods en als dusdanig werd hij vereerd zoals bij alle Ariaans getinte overtuigingen. De omslag naar de wettische Islamitische godsdienstbeleving begon pas in de 9de en 10de eeuw onder de Abbasiden in Irak en dit circa 3 eeuwen later dan het ‘optreden’ van die mythische Arabische krijgsheer en ‘koning’ Mohammed. Van deze laatste en van zijn zogenaamde vier rechtgeleide kaliefen zijn nooit munten (zeer duurzaam – brons of edelmetaal) of andere relicten gevonden. Het verhaal dat toen 900 – 1000 opgedist werd had tot gevolg dat er uiteindelijk een soort ‘mohammedaanse politiek correcte’ godsdienstbeschouwing plaats vond, die alle andere naar de prullebak verwees. Dit heeft zich toen ook politisch doorgezet en de problemen veroorzaakt die christelijke pelgrims bekwamen toen zij toen naar Jeruzalem bedevaarten. Een en ander heeft toen geleidt tot de Kruistochten als verweer hiertegen.
  Als waarheidzoekende humanist of christen is het toch onzin zich door allerlei sagen en fabels de weg tot dieper inzicht te laten onmogelijk maken om een of ander historisch verzinsel.

  Like

 8. fleckie zegt:

  Volgens de site ‘TANGSIR’, zijn de ..enorm zichzelf verrijkende ..’mullahs’, in IRAN, (voorheen PERZIË genaamd!.). .( o.a.KHAMEINI bijv.) van TURKIJE afkomstig, ..MET hun bloeddorstige aard, ( MONGOLEN) veroorzakende GENOCIDES! Bijvoorbeeld Armeniers, … Op ej bron 2.9.2016, geattendeerd op ‘Knieval voor TURKIJE’……, …( mag men zich bedenken, wat ons eventueel te wachten kan staan, als die meute over ons ‘losgelaten’ wordt!)

  Like

 9. 4sjun zegt:

  Oxford Declares Islam a Religion of Hate and Violence and Rape

  en

  The Truth About Islamophobia

  Strijdt de goede strijd en deel de kennis van zaken met familie, buren, vrienden zodat er tijdig een paradigmaverandering plaatsvindt voor omkeer van het huidige politieke beleid en verbeterde voorlichting via de mainstream media.

  Like

 10. Michael Jacobs zegt:

  Islam is een oorlogsverklaring aan alles wat vrouwelijk, liefdevol, mooi en zwak is. Wég met die handel – met behoud van de vrijheid van godsdienst moeten alle publiekelijke uitingen van islam wettelijk verboden worden!

  Like

 11. elisah zegt:

  Een fobie is een overmatige, irreële angst voor specifieke zaken of situaties.
  Christenen, Joden etc, hebben alle reden om angst te hebben voor een religie die zeer vijandig is en hen wil veroveren, onderdrukken en uitmoorden. Het staat zelfs, zwart op wit, beschreven in hun handleiding/haatboek.
  Deze angst kan je geen fobie noemen, omdat deze angst niet overmatig en irreël is, of door vooroordelen veroorzaakt, maar deze angst is volkomen terecht.
  De term islamofobie, slaat dus nergens op en is een scheldwoord voor die mensen die gegronde redenen hebben om angst te hebben voor de islam.

  Like

 12. boorzalf zegt:

  Natuurlijk zullen er veel politici zijn die het met deze video oneens zijn, maar het is wel de werkelijkheid waar we naar toe gaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s