Overwegingen n.a.v. “Een specialist van de inlichtingendienst waarschuwt dat duizenden ‘islamitische soldaten’ klaar staan om Europa ‘aan te vallen’

screenshot_10

(Door: “Henk V.”)

De inhoud van dit artikel zou overal in het Westen centraal moeten staan in de politiek, omdat het voortbestaan van onze samenleving – en alles wat daarbij hoort – ernstig wordt bedreigd!  Nog nooit was dit gevaar zo acuut en nog nooit was de bedreiging zo groot. Op de een of andere manier lijkt de politieke elite te denken: wij hebben de dreiging van het nazisme overleefd en aan het communisme hebben wij succesvol het hoofd geboden. Wij kunnen de hele wereld aan en daarom kunnen wij ons tegenover elk gevaar met een positieve levensvisie te weer stellen. Weerbaar zijn we, want onze westerse manier van leven is sterk. Onze cultuur is het ideaal van iedereen op aarde. Iedereen wil onze vrijheid, onze cultuur bezitten, dus iedereen die zich bij ons voegt, zal uiteindelijk worden zoals wij. Daarom kunnen wij ons veroorloven relaxed te leven, ook als er af en toe gevaar dreigt. (Het  ongefundeerde ‘’WIR SCHAFFEN DAS!’’ gevoel….)

In deze ontspannen aanpak stapelt men blunder op blunder. Ons leger is sterk ingekrompen, de bewegingsvrijheid van ons politieapparaat wordt sterk aan banden gelegd om de mensvriendelijkheid van de agenten te bevorderen. De media maskeren elke ontsporing in de maatschappij die is te herleiden tot gedragingen vanuit een niet-westerse levensvisie met vage omschrijvingen: er zou sprake zijn van gedragingen van psychisch gestoorden, verwarde personen en ALS het al duidelijk gaat om mensen met een moslimachtergrond, dan betreft het “eenzame wolven’’. Bovendien is het tot een gewoonte geworden hoe dan ook niet te verwijzen naar de etnische achtergrond van de daders. Dit alles dient om ‘’stigmatisering’’ van bevolkingsgroepen tegen te gaan. En de bedoeling van deze strategie is duidelijk: bij de burgerij moet een gevoel ontstaan dat het met de islamisering wel meevalt.

Deze lichtzinnige benadering van de dreiging die op ons afkomt, is een kolossale misvatting. Want de elites onderschatten de grote behoefte van de autochtone burgerij om vast te houden aan haar identiteit. Deze behoefte aan EIGENHEID zit in ieder mens. Van nature zijn wij gehecht aan personen en zaken die bij onze levenssfeer horen. Zij vormen de ‘mentale zuurstof’ die wij inademen.

Het vreemde is dat onze politiek-correcte overheid het grote belang van de behoefte aan een specifieke levenssfeer TOT OP ZEKERE HOOGTE wel degelijk aanvoelt! Net als overal in de westerse wereld zien wij in ons land namelijk wel de drang ontstaan sterk rekening te houden met de gevoeligheden van de allochtone (lees islamitische) medemensen die in ons midden verkeren. Deze medemensen mogen vooral NIET GEKWETST  worden in hun (vaak religieus getinte) gevoelens.

De overheid wil dus de levenssfeer van de moslims intact houden, zodat zij zich hier op hun gemak kunnen voelen. Daarbij gaat zij voorbij aan een belangrijk gegeven; de moslims leven in een andere gevoels- en denkwereld en wanneer men die consequent wil laten voortbestaan, dan is het logische gevolg dat wij niet meer echt zullen ‘samen leven’, maar dat onze maatschappij uiteindelijk zal bestaan uit groepen die van elkaar zullen vervreemden en tegenover elkaar kunnen komen te staan, omdat bij de nadrukkelijke drang tot bescherming van het islamitisch element onze autochtone bevolking, die MINSTENS ZOVEEL RECHT heeft op eigenheid bezit als de nieuwkomers, zich zal gaan beschouwen als burgers die er kennelijk niet meer toe doen! Met hun geboorterecht op eigenheid wordt gesold. Omdat de overheid aanpassing na aanpassing aan de nieuwkomers EIST en dat zelfs bij wet wil afdwingen. Deze burgers zullen absoluut het vertrouwen in de overheid verliezen en zich genoodzaakt zien om voor zichzelf op te komen met alle middelen die daarvoor nodig zijn.

De overheid gaat er ten onrechte van uit dat in een uiteenvallende maatschappij het democratische systeem op zich als een verbindend element zal werken. Zij kan en wil niet  inzien dat er uiteindelijk geen sprake meer zal zijn van een coherente maatschappij, waarin men – hoewel men qua denken met de ander kan verschillen  –  toch ook nog veel dingen gemeenschappelijk heeft.

Voor iedere staatsburger dient zich nu een dringende vraag aan: HOE BELANGRIJK VINDEN WIJ HET VOORTBESTAAN VAN ONZE EIGEN WESTERSE SAMENLEVINGEN???

Het is de verdienste van Geert Wilders dat hij heeft ingezien dat onze manier van leven wordt aangetast door wat hij de islamisering noemt: de groeiende bespeurbare invloed die er uitgaat van de aanwezigheid van steeds meer moslims. Wilders stelt dit al jaren aan de orde, maar de hoofdverantwoordelijken voor het beleid dat in ons land wordt gevoerd, willen er niet aan en zij proberen het thema van de islamisering van het Westen te verdoezelen. Wilders wordt belachelijk gemaakt, omringd door een muur van afwijzend ‘onbegrip’ en de politiek-correcte verantwoordelijken in het land, ondersteund door de media die de opvattingen van de politici klakkeloos delen, demoniseren de man en iedereen die de logica van de opvattingen van Wilders inziet en deelt.

Het Westen wordt wel degelijk in haar voortbestaan bedreigd en ons land dus ook. En elke vorm van lacherig wegkijken of de brengers van het slechte nieuws van kwaadaardige kwalificaties voorzien, komt neer op verraad. Verraad van ons land, en verraad jegens degenen die in vertrouwen op de politiek-correcte partijen stemden.

Ons land wordt weggegeven en ons volk wordt niet tegen het gevaar beschermd. Nagenoeg over de hele linie faalt de politiek-correcte overheid in haar taak. Onze maatschappij wordt niet verdedigd, onze cultuur wordt verkwanseld en men maakt gemene zaak met een ideologie die de bestaande rechtsorde naar haar hand wil zetten en ons van onze Joods-christelijke, humanistische identiteit wil beroven.

De principiële fout die door de politiek-correcte mensen wordt gemaakt, is dat men de islam op één hoop gooit met alle andere ideologieën en religies! De islam is het meest imperialistische denksysteem dat er bestaat. Geen enkel islamitisch land werd uit zichzelf islamitisch! Elk land werd veroverd, doorgaans met militaire middelen, en alle godsdiensten die er vóór de islam in de landen waren, werden teruggedrongen tot een marginaal bestaan of zelfs vernietigd.

De islam beoogt de verovering van de wereld  en nu is het Westen aan de beurt en het voorspel van iets dat veel erger zal worden, is al begonnen: geweldplegingen, brandstichtingen, aanslagen, verkrachtingen, de vorming van gebieden waar onze wetten niet meer gelden. Maar al deze onaanvaardbare ontwikkelingen zijn niets vergeleken met het leven dat ons wacht wanneer de islamitische heerschappij zich heeft gevestigd, dus alle speelruimte krijgt en wij allen onder de regie van de sharia zullen vallen. Dan leven wij geestelijk niet meer in Europa, maar in het Midden-Oosten. Dan beleven wij niet meer de moderne tijd, maar worden wij eeuwen in ons denken, doen en laten teruggeworpen. Dat is de consequentie van de  ‘verrijking’ waar politiek-correct van droomt.

De politiek wil niet beseffen dat de onderwerping van de wereld NOG STEEDS een goddelijke opdracht voor de moslims is. Deze opdracht zal nooit worden ingetrokken en steeds zullen er moslims zijn die er gevolg aan willen geven en die druk zullen uitoefenen op onze maatschappij. De veroveringsdrang van de islam kent twee kanten en beide kanten beogen hetzelfde: ONDERWERPING.

In het artikel komen beide kanten aan bod: de JIHAD (de gewelddadige methode) en de DAWAH (“uitnodiging”) een vreedzame, maar zeer effectief werkende methode, die zich manifesteert via de instroom van grote aantallen moslimgelovigen, via de vorming van kinderrijke gezinnen, via het claimen van autonome stadsdelen met een eigen islamitische cultuur en via de bouw van moskeeën en scholen.

En laten wij VOORAL niet vergeten hoe gemakkelijk onze politiek-correcte overheden de meeste processen die tot de westerse ontheemding leiden KRACHTIG STEUNEN. Zonder de absurde politiek-correcte dienstbaarheid aan de islam was dit proces NIET van de grond gekomen. Politiek-correct heeft dit alles op haar geweten en IEDEREEN die politiek-correct stemt, mag hierop worden aangesproken! De opvattingen van dwepend liberaal-links moeten wij de oorlog verklaren.

Wilders heeft gelijk: de instroom moet stoppen.

Iedereen die met Jihadisten denkt te kunnen onderhandelen, is misplaatst idealistisch en ongelofelijk naïef, zoals de Britse onderhandelaar Neville Chamberlain dat ook was. Deze op zich beslist wel bekwame Britse politicus moest ondervinden dat je met oorlogszuchtige en tot expansionisme neigende mensen NIET kunt onderhandelen.  De drang tot praten in plaats van militair handelen deed Europa de das om, want de Duitsers kregen alle tijd om intussen hun militaire apparaat verder uit te bouwen en zij werden daardoor uiteindelijk militair te sterk. Churchill noemde de Tweede Wereldoorlog onnodig: tijdig reageren had het gevaar op escalatie zeer kunnen beperken.

Degenen die willen onderhandelen, zijn de toekomstige verliezers, denken de geweldplegers. Deze zienswijze wordt beslist door de Jihadisten gedeeld! De geschiedenis van de veroveringen door de islam laat steeds zien dat het de verliezers waren met wie de veroveraars in ‘onderhandelingen’ tot overeenstemming kwamen. In de onderhandelingen legden de aanvallende moslims vast onder welke voorwaarden er gecapituleerd moest worden.

In zekere zin gaat dit principe ook op voor alle vreedzame overlegsituaties waarin men met moslims belandt! De uitkomsten van het overleg zullen altijd voordeel opleveren voor de aanhangers van de islam: meer bewegingsvrijheid, meer rechten voor de moslims …

De les is duidelijk: Wie nu niet opkomt voor de veiligstelling van ONZE cultuur, onze vrijheid, normen en waarden graaft een graf voor zichzelf en voor de samenleving.

De keuze is aan ons!

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Sharia, Socialisten, socialistisch idealisme, soevereiniteit, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

34 reacties op Overwegingen n.a.v. “Een specialist van de inlichtingendienst waarschuwt dat duizenden ‘islamitische soldaten’ klaar staan om Europa ‘aan te vallen’

 1. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Hoeveel bewijzen hebben deze Machthebbers nog nodig
  om het dreigend drama wegens weg-gekijk te zien ?
  .
  Jasterke
  .

  Like

 2. joopklepzeiker zegt:

  Persoonlijk denk ik niet dat het naïviteit is maar vooropgezette opzet .

  Geliked door 3 people

  • joopklepzeiker zegt:

   De maakbare samenleving en meer van die ongein.

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Daarom worden er ook weinig tegen maatregelen getroffen terwijl het allemaal bekend is .
    Het dient een doel !

    Geliked door 2 people

   • Steven zegt:

    Precies!! Ze doen er totaal NIKS tegen, laten het gewoon gebeuren en komen in actie wanneer er weerstand wordt geboden.
    Ze zijn ergens op uit, maar snap totaal het doel niet omdat men gewoon bezig is de eigen bevolking uit te roeien!

    Like

   • Henk.V zegt:

    Dat politiek correct de indruk wekt opzettelijk te werk te gaan is zeker waar, joop,, maar toch blijft de vraag -even aangenomen dat de aanhangers van die richting de islam echt doorgronden (wat ik betwijfel)- wat politiek correct IN CONCRETO verwachten van een gedwongen samengaan van onze manier van leven en degenen die onze cultuur categorisch afwijzen. .

    Wie die twee tegenpolen onder één noemer wil brengen kan er van uitgaan dat het vroeg of laat tot een gewapend conflict zal komen tussen de aanhangers van politiek correct+ de islam en de mensen die ABSOLUUT willen vasthouden aan hun eigen identiteit en hun vrijheid niet willen opgeven.
    ,
    Ik verwacht hoe dan ook dat het islamitisch geweld tegen de westerse wereld zal toenemen, waarop uiteindelijk gewapenderhand gereageerd zal worden door de mensen die in hun voortbestaan worden bedreigd..
    Laatstgenoemden zullen zich daartoe genoodzaakt zien, omdat zij meer en meer zullen denken dat de overheid de eigen bevolking in de steek heeft gelaten.

    Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    Henk.V:

    “…wat politiek correct IN CONCRETO verwachten van een gedwongen samengaan van onze manier van leven en degenen die onze cultuur categorisch afwijzen.”

    Het is een heel oud kunstje, Henk. Leerden we vroeger al op de HBS: Divide et Impera! Oftewel: verdeel en heers. Er wordt nu moedwillig troebel water gecreëerd zodat “ze” daarin goed kunnen vissen. Wie die “ze” zijn wordt mettertijd vanzelf duidelijk. NWO, Bilderberg, Soros, Saudi Arabië niet te vergeten; het kunnen al deze zijn, maar evengoed een samenspanning van enkele of alle van deze misdadige elementen. Het gaat om geld en/of macht. Niets en niemand -vooral ons gewone mensen niet- ontziend wordt alles in het werk gesteld om zowel geld als macht te verkrijgen.

    Kris Kristofferson zong jaren geleden: The Law Is For Protection Of The People. Hij zat er vierkant naast. De wet wordt misbruikt om het volk te slachtofferen. De enige mensen die door de wet worden beschermd zijn zij die het allang niet meer nodig hebben. Politiek correct verwacht in concreto dat zij zich aan de veilige kant van de wet kunnen scharen. Het zijn de appeasers die hopen dat zij de dans zullen kunnen ontspringen.

    De Ruttes, de IJsselbloemen, de Timmermansen, de Samsoms en noem het hele zootje rapaille maar op zien allemaal de bui hangen en proberen stuk voor stuk de beste paraplu in handen te krijgen. Dát is het doel waarnaar zij streven. Dát is wat zij in concreto verwachten. If you can’t beat them, join them. Dát is wat ze aan het doen zijn.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

 3. De keuze is aan ons, ja, maar noch Links noch het eeuwig schimmige midden verkiest die keuze op te pakken. Ongelofelijk, maar wáár!

  Geliked door 1 persoon

 4. joopklepzeiker zegt:

  Dweilen met de kraan open !

  ITALIAN COAST GUARD rescues more than 11,000 illegal alien Muslim invaders in just two days this week

  http://www.barenakedislam.com/2016/10/06/italian-coast-guard-rescues-more-than-11000-illegal-alien-muslim-invaders-in-just-two-days-this-week/

  Like

  • Steven zegt:

   Dat zullen er nu vast wel 6000 per dag als standaard gaan worden. De EU veerdienst haalt ze gewoon tot bijna aan de kust op…En ik heb zo’n vaag vermoeden dat ze het aantal ALIENS die ze de komende maanden gaan ophalen alleen maar gaan opvoeren. Want Europa moet zo snel mogelijk een slachtveld gaan worden!

   Like

 5. Tistochwat zegt:

  Ik roep niet voor niets al vele jaren dat de ‘socialist’ en de ‘Gutmensch’ die hem op het pluche hijst, onze allergrootste vijanden zijn!
  Daarna komt er een hele tijd niets en pas dan komt de krankzinnige mohammedaan.

  We zijn verloren.

  Geliked door 1 persoon

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Op hoog niveau wordt wel degelijk ingezien dat maatregelen nodig zijn. Bewijs daarvoor is de Turkije-deal en de onderhandelingen op dit moment om tot een Afghanistan-deal te komen.
  Daar zijn grote sommen ‘belasting’-geld mee gemoeid. Na Turkije en Afghanistan zullen andere Afrikaanse en Aziatische landen volgen om ons een financiële poot uit te draaien.
  Voorwaarde zal zijn dat deze landen hun landgenoten terug nemen. Het resultaat zal zijn dat ze wel het geld zullen incasseren maar zich niet aan de voorwaarde zullen houden en wij opgescheept blijven met massa’s immigranten met een cultuur die niet past bij de onze.
  De ramp is niet af te kopen.
  Gelukkig zijn in een aantal Europese landen inmiddels krachten aan het groeien om de elite weerstand te bieden. PVV – Afd – Front National – de partij van Orbán – en nog meer. Hopelijk komt de ommekeer op tijd want de moslim-messen zijn al geslepen. Dat is overduidelijk na de aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en op nog veel meer plaatsen.
  Het is hoog tijd om de ‘goedmenschen’ en de elite de wacht aan te zeggen. Want als de ommekeer niet goedschiks (via de stembus) gaat dan zullen velen overgaan tot kwaadschikse methoden.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

  • Steven zegt:

   Een andere oplossing is om diezelfde landen mede te delen dat illegale grensoverschrijders zullen worden afgeschoten.
   Door je door andere landen te laten chanteren voor geld werkt alleen maar nog meer chantage in de hand. En dat zeker van arme landen die straks gaan dreigen hun hele bevolking deze kant op te sturen.
   Schieten of uitgeroeid worden zijn straks nog de enige mogelijkheden.

   Like

 7. Die debielen Italianen gaan toch ook gewoon onverstoord door. Dit is net een boze droom waar je maar niet wakker uit kunt worden.

  Like

 8. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 9. Jade zegt:

  Opzet beste mensen, pure opzet.
  Ik wou dat ik wist wat ik ertegen kon doen.

  Like

 10. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op NEWS GURU by G. Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 11. Elena zegt:

  Met dank aan de smerige roverheid.
  Wilders is al ruim 10 jaar een roepende in de woestijn.
  Moge alle kwaadwilligen verzuipen in de Middelandsezee.

  Geliked door 1 persoon

 12. elisah zegt:

  Zojuist gelezen dat denk(niet) een speciale racismepolitie wil tegen discriminatie…
  Die zal waarschijnlijk alleen voor allochtonen zijn, want de autochtonen hebben geen rechten, alleen plichten.

  Like

  • elisah zegt:

   Trouwens, gelukkig heeft merkel niet de Nobelprijs voor de vrede gekregen, dat zou namelijk alles nóg erger maken en ze zou zich bevestigd voelen in haar waanzinnigheid.
   Gelukkig zijn die Nobelprijs-figuren niet gevoelig voor deze megalomane tiran met haar onverantwoordelijke en gevaarlijke volksverhuizing/omvolking.

   Like

 13. Thoth zegt:

  Like

 14. Thoth zegt:

  Like

 15. Bas zegt:

  Het Catshuis gelegen aan de weg van Den Haag naar Scheveningen, evenals de AIVD aan de Europaweg in Zoetermeer, zijn kennelijk niet in staat om tegenmaatregelen te nemen. Kennelijk kan het goud van de Nederlandse bank wel in veiligheid worden gebracht naast een oud vliegveld.

  Geliked door 1 persoon

  • koddebeier zegt:

   Laat me raden, bij de eerste ongeregeldheden : Goud weg, Regering weg en Koningshuis weg !!!!!!!!!!!!!!!

   Like

   • Guardiacivil zegt:

    Ik denk dat ze grote impact verwachten en alvast maatregelen nemen, de snelste weg de lucht in, Dan moet er ook een vliegtuig gestationeerd zijn. Kan iemand dat nagaan? Voor zover ik weet is Soesterberg geheel ontmanteld, alleen de startbaan is intact.

    Like

 16. Guardiacivil zegt:

  Alle managers maken ruzie, de voetbalmanagers, de gezondheidmanagers, de gemeentemanagers, de managers die puinruimen, en Nederland haalt nog een kratje bier en chips in huis want de rest weten we al.

  Like

 17. Wachteres zegt:

  “De uitkomsten van het overleg zullen altijd voordeel opleveren voor de aanhangers van de islam: meer bewegingsvrijheid, meer rechten voor de moslims”.

  https://nl.gatestoneinstitute.org/9082/frankrijk-burkiniverbod

  Frankrijk: Wat Er Verscholen Zit Achter het ‘Burkiniverbod’

  In 30 jaar is het islamiseringsproces in Frankrijk als een sneltrein gegaan.

  Yusuf al-Qaradawi, spiritueel leider van de grootste islamitische beweging in Frankrijk, legde uit hoe moslims die in het westen leven te werk moeten gaan: ze mogen gebruikmaken van terreur, ze mogen verleiding gebruiken, misbruik maken van het schuldgevoel van de westerlingen, openbare ruimten overnemen, wetten veranderen, en hun eigen gemeenschap creëren binnen westerse gemeenschappen, totdat deze islamitische gemeenschappen worden.

  Na elke aanslag in Frankrijk maakt de woede van niet-moslims tegenover moslims de sfeer minder aangenaam. Maar in het algemeen zijn niet-moslims ouder dan de moslims, en de jaren van politieke correctheid hebben hun effect gehad. Hebben de niet-moslims hun vechtlust verloren?

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @J.C.Th. Köhler: 10.49. uur. Eens met uw reactie, klopt in mijn optiek voor 100%.

  Like

 19. koddebeier zegt:

  Voor de aanstormende moslimhordes hoeven we niet bang te zijn, maar voor het verraad van binnenuit door veruit de meeste politici, de christelijke en linkse gutmenschen en de al aanwezige 5e colonne die op strategische plaatsen ‘werken’ binnen de overheid !!

  Like

 20. Henk.V zegt:

  Het verhaal van @J. C. Th. Köhler (7 oktober 2016 om 10:49 ) is glashelder en ongetwijfeld juist. De EU volgt zeker een bewuste politiek van voortrekkerij en benadeling.
  De strategie die nu wordt toegepast stamt uit de linkse koker. In het linkse denken dook het begrip ”positieve discriminatie” op, een strategie die links wil toepassen om veronderstelde achterstanden te lijf te gaan.

  De waanzin van de voortrekkerij van de aanhangers van de islam schuilt hierin dat de moslims op geen enkele manier werden achtergesteld! Niemand droeg hen op hun geloof op te geven! De islam kreeg de ruimte die ALLE religies in de westerse rechtstaten hebben!

  Het ”islamitische probleem” dat langzaam naar een climax zal groeien komt niet voort uit achterstelling ,maar uit het gegeven dat de islam geen genoegen neemt één van de vele religies en ideologieën te zijn! Er is maar één levensovertuiging die het primaat op de waarheid heeft .Dat is de islam, die verkondigt dat degenen die zich daaraan onderwerpen ”de voortreffelijkste van alle mensen” zijn.
  De islam duldt geen andere religies naast zich .In enkele gevallen staat de islam een ONDERGESCHIKTE positie toe aan het christendom en ook mogen er zich nog hier en daar nog enkele Joden in de islamitische wereld ophouden, mits zij zich maar heel bescheiden opstellen, want de drang om hen uit te roeien groeit naarmate er meer gelovigen opduiken die de vernietigende opvattingen die er in de koran over Joden staan, tot de hunne maken!

  De suggestie van discriminatie brachten de moslims zelf de westerse wereld in en politiek correct links nam die opvattingen graag over.
  Het woord discriminatie werkt als een rode lap op een stier in de westerse ,linkse kringen. Bij het horen van het woord discriminatie komt het linkse volkje onherroepelijk in beweging. Dan moet er geprotesteerd worden en massaal ook nog, als het even kan.Het samen optrekken ”voor de goede zaak” geeft een prettig gevoel, omdat men denkt daarmee de wereld te verbeteren.

  Links heeft zich bewust laten gebruiken als een geluidsversterker voor islamitisch vertoon van verongelijktheid, gedram, gezeur en geklaag , dan gewoonlijk wordt gevolgd door steeds meer eisen van rechten, Dit alles onder de noemer ”recht op vrijheid van godsdienst”.
  Het interessante daarbij is dat er vanaf het begin van de inwilliging van die eisen er steeds nieuwe eisen zullen komen, die past zullen ophouden zodra de islam zich een DOMINANTE positie heeft verworven. EERDER NIET!

  Aan dit expansionistische gedrag ( eerste verkapt, en later steeds meer onverhuld) heeft links politiek correct volop meegewerkt.En dat de autochtone meerderheid van de bevolking dat terecht als onacceptabel zal zien spreekt voor zich.

  Ziedaar de aard van de politiek van verdeel en heers dat de EU volgt en in het spoor daarvan ook kritiekloos wordt toegepast door onze ultra gedienstige, slaafse dienaren van de EU in Den Haag.

  Maar laten we daarbij één gedachte vasthouden: NERGENS in de wereld heeft men die toestand van verdeel en heers permanent kunnen vasthouden.
  Een prachtig voorbeeld daarvan is het voormalige Joegoslavië. Dat land was een paradepaartje van het communisme: De Joegoslaven vormden een kleurrijk volk dat bestond uit etnisch verschillende groepen die onder de strakke regie van de communistische regering in Belgrado ogenschijnlijk samenwerkten in vrede en harmonie en uitstekend presteerde, ook economisch!
  Dat was een hele prestatie van links, omdat het Balkan gebied eeuwenlang het strijdtoneel was van steeds weer oplaaiende conflicten.

  De leider van het Joegoslavische verzet tegen de Duitse bezetters , Josip Broz ( “maarschalk Tito”) creëerde die ‘communistische eenheidsstaat door alle gebieden die voordien betrekkelijk autonoom waren, samen te voegen tot Joegoslavië.

  De Joegoslavische eenheid bleek optisch bedrog., want nauwelijks was Tito overleden of de drang tot terugkeer naar de eigen regionale identiteit stak de kop op.Joegoslavië viel uit elkaar.
  Dit zou ook in de EU gaat kunnen gaan gebeuren.

  De les zou kunnen zijn dat er uiteindelijk niet meer in troebel water valt te vissen :-).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s