Inbreng van Marjolein Faber (PVV) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (01-11-2016)

screenshot_107

(Door: Marjolein Faber)

Voorzitter,

“Veel beloven, weinig geven, doet de zot in vreugde leven,” moet de minister-president hebben gedacht toen hij samen met Diederik Samsom het regeerakkoord ondertekende. Met een simpele handtekening werd de VVD de handlanger van de PvdA, om vervolgens de rode loper uit te rollen voor haar socialistische kameraden. Wegzakkend in het pluche kwam er een genadeloze lastenverzwaring van tientallen miljarden en werden de grenzen wagenwijd open gezet, want laten wij niet vergeten: een echte socialist is een internationalist. Het Dublin-akkoord werd overboord gekieperd en duizenden kansloze gelukszoekers konden onze dorpen en steden binnenstromen.

Het kabinet deed voorkomen alsof met deze immigrantenstroom heel intellectueel en hoogopgeleid Syrië naar ons toe kwam, terwijl in werkelijkheid armoede en werkloosheid geïmporteerd werden. Het is niet voor niets dat Europese landen niet in de rij staan voor opvang. Naast deze geïmporteerde werkeloosheid gingen er ook nog een paar honderdduizend banen aan onze neus voorbij door snoeiharde bezuinigingen. Weg VVD-verkiezingsbelofte ‘werk, werk, werk’.

En wat brachten nu al die bezuinigingen uiteindelijk op? Volgens de econoom Bas Jacobs zijn wij 10% aan Bruto Binnenlans Product kwijtgeraakt (40 miljard per jaar), waarvan 6% voor rekening van de overheid komt. Dat had 15 miljard aan belastinginkomsten per jaar kunnen genereren, waardoor het hele bezuinigingspakket overbodig zou zijn geweest. Conclusie: al die ellende voor niets. De zorg voor niets afgebroken, de pensioenen voor niets gekort, de huren voor niets verhoogd. Het is van de zotte!

Ook de Algemene Rekenkamer heeft zo haar bedenkingen over de effecten van de bezuinigingen en beveelt dan ook aan om de effecten van de bezuinigingen nader in kaart te brengen. Maar kennelijk wordt het kabinet liever niet geconfronteerd met Ruttes rotzooi, want de minister van Financiën heeft aangegeven deze aanbeveling gewoon naast zich neer te leggen. En het kabinet komt er nog mee weg ook, want de destructieve drie – SGP, D66 en CU – hebben geen spijt van hun steun aan de bezuinigingen. Je kan immers maar zo op het pluche belanden.

Zelfs de laatst beloofde duit wordt uit de zak van de burger gefoezeld door de forse premieverhoging van de ziektekosten plus de stijgingen van de gemeentebelasting en de waterschapslasten. Niets verbetering koopkracht! Ja, veel beloven, weinig geven…

Voorzitter, in de Miljoenennota staat dat toekomstige generaties kunnen rekenen op een goede verzorgingsstaat. Ik vraag mij werkelijk af in welke wereld dit kabinet leeft. Iedereen weet dat een verzorgingsstaat met open grenzen een fata morgana is. Busladingen vol profiteurs uit de islamitische woestijn dringen onze dorpen en steden binnen om, na het verkrijgen van een verblijfsstatus, een ingericht huis te krijgen met de bijbehorende uitkering en verwentoeslagen. Voor de vorm wordt er een participatieverklaring getekend, een vodje waar geen gevolgen aan kleven. En ook al voldoe je niet aan de taaleis, die bijstand krijg je toch wel. Dus de loze VVD-kreet ‘geen Nederlands, geen uitkering’ kan zo de prullenbak in. Gemeentebesturen, met de SP-wethouder in Amsterdam voorop, doen gewoon hun eigen zin en hebben lak aan de Nederlandse burger. I.p.v. dat minister Asscher van Sociale Zaken optreedt tegen dit eigengereide gedrag, kiest hij de makkelijkste weg en blijft hij maar lankmoedig hopen dat gemeenten toch de wettelijke regeling, de taaleis, gaan uitvoeren.

Voorzitter, het is volslagen krankzinnig! Wanneer gaat het kabinet nu eens gewoon handhaven? Graag een reactie van de minister-president. Of is de VVD alleen in naam een partij van law and order?

Voorzitter, naast dat het merendeel van de gelukzoekers nooit een economische bijdrage gaat leveren aan de Nederlandse samenleving, brengen zij óók nog de problemen mee uit het thuisland. Naast deze zogenaamde verrijking begint de vijfde colonne, die zich al bevindt in onze steden en dorpen, voor steeds meer problemen te zorgen.

Langzamerhand wordt duidelijk dat de Turkse moskeeën (ruim 140), bestuurd en gefinancierd door Diyanet, de spreekbuis zijn van Erdoğan. Via Erdoğan´s imams worden Turkse Nederlanders in de Turkse houdgreep gehouden. Dit werd pijnlijk zichtbaar door de snelheid waarmee Erdoğan vele Turken op de been kreeg in Rotterdam om hun ongenoegen te uiten over de staatsgreep in Turkije, die volgens Erdoğan gepleegd zou zijn door de Gülen-beweging. Niet alleen de volgers van Erdoğan waren van de partij, maar ook de minstens zo fanatieke aanhangers van de Moslimbroederschap. Hoe lang gaat dit kabinet dit ophitsen en financieren door Erdoğan via Diyanet nog pikken? Graag een reactie van de minister-president. Gülen-aanhangers worden nu bedreigd en zijn doodsbang om aangifte te doen. Ze zijn bang verlinkt te worden door pro-Erdoğan-agenten. Zo werd een aangifte van een Turkse vrouw doorgespeeld door een pro-Erdoğan-politieman. Voorzitter, een duidelijker voorbeeld kan haast niet: een dubbele nationaliteit betekent een dubbele loyaliteit.

Leert het kabinet hiervan? Nee hoor! Ondertussen geeft de politie vrolijk voorkeur aan allochtonen met een dubbele culturele achtergrond tijdens de sollicitatieprocedure. En mocht je dan niet door de selectieprocedure komen, dan krijg je gewoon een herkansing met trainingsprogramma aangeboden. Terwijl links Nederland moord en brand schreeuwt als de politie burgers etnisch profileert, staat ze wél te juichen als dat gebeurt bij agenten in spe. Het stellen van een selectiecriterium als het hebben van uitsluitend de Nederlandse nationaliteit voor een baan bij de politie zou wél discriminatie zijn en een voorkeur voor allochtonen bij de politie zou géén discriminatie zijn. Voorzitter, kunt u het nog volgen? Hier wordt toch gemeten met twee maten? Graag een reactie van de minister-president.

Voorzitter, versluierd door de migrantenstroom wandelen er honderden terroristen Europa binnen. Hieronder bevinden zich ook Syrië-gangers die terugkeren, zoals de daders die zich hebben opgeblazen in de concertzaal Le Bataclan, of één van de daders mét enkelband die een Franse kerk binnenstormde en waar vervolgens een 84-jarige priester (Saint-Étienne-du-Rouvray) in koelen bloede de keel werd doorgesneden. En óók in Nederland wandelen veroordeelde Jihadisten rond met een enkelband…

Voorzitter, gedreven door hun ideologie en gesteund door een groot deel van de islamitische vijfde colonne, vormt zich een uiterst explosieve situatie in de almaar uitdijende islamitische enclaves. In Frankrijk leven inmiddels al ruim 5 miljoen mensen in zo’n parallelle samenleving. In de officieel erkende 751 No-Go-zones geeft de politie aan angst te hebben om op te treden in deze geïslamiseerde wijken. Ook in Nederland zijn wijken waar de Nederlandse overheid autoriteit verliest. Als oplossing worden er gesubsidieerde Marokkaanse buurtvaders ingezet die dikwijls banden hebben met de plaatselijke moskee en met de plaatselijke politieke partijen.

En hier in Den Haag werd tijdens de jaarwisseling de sharia-politie ingezet van de salafistische As Soennah-moskee. Zoals de PVV in de Haagse gemeenteraad al aangaf, ondermijnt deze vorm van islamisering het gezag van de politie. Politieagenten willen wel de orde handhaven, maar helaas is niet iedere burgemeester stoer genoeg om een streep te trekken, tot hier en niet verder. Sterker nog: in Zaandam trekken kandidaat-burgemeesters zich terug.

Voorzitter, terwijl honderdduizenden mannen, vaak zonder hun gezin, hun land verlaten, gaan onze mannen en onze vrouwen op missie om in die thuislanden stabiliteit te brengen. Je kan je oprecht afvragen waarom wij dat moeten doen en waarom die honderdduizenden immigranten niet zélf eens orde op zaken stellen in hun eigen land. Dan hoeven zij ook niet hun gezin in de steek te laten. Want laten wij nu eens eerlijk zijn: welke vent laat nu zijn vrouw en kinderen achter in een oorlogsgebied?

En ondertussen worden wij in onze eigen achtertuin aangerand, verkracht, neergestoken, neergeschoten en opgeblazen. Als wij de media moeten geloven, zijn het allemaal verwarde mensen die toevallig Allah Akbar roepen. De Nederlandse Publieke Omroep maakt het zo bont dat ze het wegnemen van angst over de Arabische wereld heeft gebombardeerd tot een belangrijk thema in het nieuwe televisieseizoen. De NPO meldt: “De Arabische wereld roept bij de kijker vooral beelden van oorlog en onderdrukking op. Maar de Arabische wereld is niet alleen maar eng“. Einde citaat

Voorzitter, even een paar feiten: sinds 11 september 2001 tot 31 oktober j.l. zijn er tenminste 33.681 islamitische terroristische aanslagen gepleegd, verdeeld over 58 landen, waarmee 204.822 doden en 286.598 gewonden zijn te betreuren. Van dergelijke cijfers voel je je echt niet lekkerder. Nog beroerder word je als je je verdiept in de koran die in ieder islamitisch land leidend is. De koran, die terroristische handelingen legitimeert en verheerlijkt.

De promotiecampagne van de NPO onderstreept maar weer eens wat voor een dubieuze rol deze gesubsidieerde propagandamachine speelt. Door het publiek onjuist voor te lichten speelt zij terroristen juist in de kaart. Maar zij is niet de enige die ruimte geeft aan terrorisme. De overheid doet gewoon mee. Niet alleen het niet-sluiten van de grenzen leidt tot misbruik en extra complicaties. Ook het toestaan van meerdere nationaliteiten leidt tot problemen.

Wij zien problemen in het parlement.
Wij zien problemen bij de politie.

Wij zien problemen met werknemers op luchthavens. Eén van de terroristen (Najim Laachraoui) die zich opblies op de luchthaven van Brussel zou vijf jaar op Zaventem hebben gewerkt. De luchthaven gaf zelf aan dat er een lijst zou zijn met namen van minstens vijftig radicale moslims die op de luchthaven werkten. In de wijk Poelenburg in Zaandam terroriseert een medewerker van de beveiliging van Schiphol de buurt. Je kan ook vraagtekens zetten bij de screening. Voorzitter, zo ziet u maar dat het hebben van een baan geen garantie is voor integratie.

Voorzitter, terwijl de islam het Westen de oorlog heeft verklaard, sluipt de islam defensie binnen. Er worden halal-maaltijden verstrekt, er wordt een bid-ruimte ingericht. Allemaal tekenen van islamisering. En terwijl Harold Rhode, een Amerikaanse Midden-Oosten-specialist die 28 jaar werkte in het Pentagon, waarschuwt dat leger-imams bewerkt worden om binnen de westerse defensie soldaten voor de zaak van Allah te rekruteren, worden er binnen onze defensie twee dubieuze imams aangenomen. De één heeft (Souad Aydin) banden met Milli Görüş en de ander (Ali Eddaoudi) ziet vrouwen niet als gelijkwaardig (keerde zich tegen het boerkaverbod, islamitische buurtwerkers vrouwen de hand weigeren). Het wachten is op het moment dat orders van vrouwelijke officieren worden genegeerd.

Voorzitter, dit jaar heeft de PVV al gepleit om als voorwaarde te stellen dat voor een baan bij defensie het hebben van enkel de Nederlandse nationaliteit van toepassing moet zijn. Indien militairen in het Nederlandse leger geen afstand willen doen van de dubbele nationaliteit – ik bedoel dan de niet-Nederlandse nationaliteit – kan dat ook gezien worden als een vorm van loyaliteit aan het andere land, het land van herkomst. Want als je loyaliteit ligt bij Nederland en je wilt hier je bestaan opbouwen, waarom dan vasthouden aan de andere nationaliteit? Of wil men van twee walletjes eten?

Voorzitter, het werken met Amerikaans wapentuig is onderhevig aan strenge Amerikaanse wet- en regelgeving, genaamd ITAR: International Traffic-in-arms Regulations. Hiermee wil de VS het weglekken van technologie voorkomen. In Canada is een rechtszaak geweest betreffende werknemers met een dubbele nationaliteit. ITAR schreef voor dat Canadezen met een dubbele nationaliteit niet altijd werkzaamheden konden verrichten m.b.t. Amerikaans wapentuig die onder ITAR vallen. Als dat voor Canada geldt, geldt dat ook voor Nederland. Beide landen zijn immers door de VS in dezelfde groep van bevriende NAVO-bondgenoten ingedeeld en beide landen vallen onder ITAR.

In 2011 is ITAR geamendeerd betreffende het hebben van dubbele nationaliteiten. Dit leidde tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen. Uit deze maatregelen blijkt dat personen met een dubbele nationaliteit wel degelijk een risico kunnen vormen. En er kunnen wel degelijk beperkingen worden opgelegd. De VS heeft in dezen extra afspraken gemaakt met Canada. En net als Canada gelden de maatregelen uit 2011 ook voor Nederland.

De PVV-fractie vraagt dan ook aan de minister-president of Nederland, n.a.v. het amendement uit 2011, óók extra afspraken heeft gemaakt met de VS inzake het hebben van een dubbele nationaliteit van werknemers van defensie en werknemers die voor defensie werken? Zo ja, wat houden deze in? En is de screening van deze werknemers, die vallen onder de ITAR, aangepast n.a.v. het amendement in 2011?

Dan, voorzitter, nog een laatste heikele kwestie: In het torentje van de minister-president ligt nog steeds het associatieverdrag van de EU met de Oekraïne geduldig op het bureau te wachten op, ja op wat eigenlijk? 2,5 miljoen kiezers hebben duidelijk NEE gezegd. Maar de Brusselse troon roept en de minister-president moet.

Om niet naar huis gestuurd te worden, zocht hij naarstig naar een meerderheid in de beide kamers en smeekte hij andere partijen om, net als hij, gewoon de 2,5 miljoen NEE-stemmers aan de kant te schuiven. Democratie? Hoezo democratie? Gewoon in het verdrag een paar voetnootjes er bij en hup de trawanten zijn gevonden. Chique noemt de minister-president deze voetnootjes „een juridisch bindende oplossing die recht doet aan de uitslag van het referendum en aanvaardbaar is voor het parlement en 27 lidstaten die al geratificeerd hebben“. Zo zouden de pijnpunten van de NEE-stemmers verdwijnen. Niet dat de NEE-stemmers deze pijnpunten hebben aangedragen! Nee, die heeft het kabinet zelf verzonnen!

Ondanks dat er bij de Europese partners geen formele steun is voor deze „non“ oplossing gaat naast D66 het CDA schaamteloos overstag. Hun drang naar de Europese heilstaat is nu eenmaal groter dan de wil om de uitslag van een volksreferendum te respecteren. Zij schromen dan ook niet om 2,5 miljoen NEE-stemmers onthutsend achter te laten met de conclusie dat deze partijen enkel in naam nog democratisch zijn. Dit hele gedoe is gewoon een rek- en strekoefening om na de verkiezingen als nog te ratificeren. En dat kan zo maar zijn zonder de extra voetnoten.

Voorzitter, ik rond af.

Terwijl dit kabinet het vertikt om het associatieverdrag met Oekraïne te prullemanderen, wil de PVV meer macht geven aan de burgers. (bindend referendum)
Terwijl dit kabinet de lasten verhoogt, wil de PVV de lasten verlagen.
Terwijl dit kabinet onze ouderen laat vereenzamen en vervuilen, wil de PVV voor onze ouderen blijven zorgen.
Terwijl dit kabinet de vazal is van de EU, wil de PVV weer baas zijn over óns land.
Terwijl dit kabinet ruim baan geeft aan de islam, wil de PVV de-islamiseren.

Want, voorzitter, Nederland is van óns.

pvv-nieuw

Door:
Marjolein Faber, voorzitter PVV-fractie in de Eerste Kamer
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme, PVV. Bookmark de permalink .

29 reacties op Inbreng van Marjolein Faber (PVV) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (01-11-2016)

 1. delamontagne zegt:

  NEDERLAND WORDT VERNIEUWD

  Geliked door 2 people

 2. Pieter zegt:

  dat heeft ze best aardig verwoord… ik sta er achter.
  en zo moet het ook zijn… ik stem PVV en dan mag je verwachten dat mijn volksvertegenwoordiger namens mij spreekt.

  dus mensen wilt u niet na de verkiezingen genaait worden: stem PVV

  Geliked door 2 people

 3. Cathja zegt:

  Heldere taal! Ik sta volledig achter de inhoud van de door mevrouw Faber geschreven inbreng.
  Hoewel ik ook nu weer bijna zeker weet wat de inhoudsloze antwoorden van de MP zullen zijn, kan ik het toch niet laten om te luisteren naar welke smoezen hij ons nu weer levert.
  Hij zal zich er wel weer uit lullen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Jan Chik zegt:

  Geen speld tussen te krijgen. Ik heb bewondering voor u Mw. Faber. Mijn stem gaat naar u.

  Geliked door 1 persoon

 5. Henkie1958 zegt:

  Lijjkt duidelijk. Kijk ook ff op politiek npo. Rutte tekent gewoon het verdrag…vuile smiecht!!
  Landverraders en volksverraders genoeg hier in dit kleine landje !!

  Geliked door 1 persoon

 6. Henk der Niederlander zegt:

  Misschien zouden de webmasters van de websites die een andere politiek zouden willen zien eens met elkaar om de tafel moeten gaan zitten (of is het maar een virtuele tafel) om te kijken of een groter aantal mensen bereikt kan worden met hun boodschap.
  Is zo maar een Idee Bert.

  Geliked door 1 persoon

 7. Henkie1958 zegt:

  By the way… ik weet nu ook waarom wij, ouderen, al of niet zzp, zolang moeten doorwerken.
  Werk al 41 jaar moet nog 10 jaar, knieen en rug nu al kapot, straks als ik het er op heb zitten,staat mn kistie al klaar.
  Opgelost!!
  We werken voor dat volk wat nooit zal werken en niet wil werken.
  Endlosung…opgelost dus.

  Geliked door 2 people

 8. Alex Delarge zegt:

  Mijn stem gaat naar de Pvv.

  Geliked door 1 persoon

 9. Eduard uit Breda zegt:

  Prachtig stuk zou ik zelf geschreven hebben
  Dit is ook mijn visie op de zaak voor de toekomst
  Heel veel Echte Nederlanders delen deze mening maar deze regering is ziende blind en horende doof totdat de bom barst en het volk in opstand komt gelijk de Franse revolutie dan zullen ze in Den haag snel het vliegtuig pakken
  Regering luister eerst eens naar het echte Nederlanders volk of anders hoepel op naar Brussel de stad waar ik niet wil wonen met €1000 toe
  Zelf in Brussel wezen wandelen vorige maand nee nooit van mijn leven wil ik in die poel van verderf wonen en leven
  Brussel met zijn wijk Molenbeek leverancier van de meeste terroristen per duizend inwoners in heel de wereld
  Ik ben mij aan het voorbereiden om te vertrekken naar een redelijk veilig land
  Tot mijn 72 jaar gewerkt en te veel belasting betaald en pensioen premie waar roversbende in Den Haag van mijn geld steelt
  Ik heb jaren gestreden voor de vrijheid die deze regering zomaar verkwanseld aan honderden duizenden gelukzoekers
  Nederland is meer dan vol alles boven 10.000.000 is te veel en leidt op den duur tot zelf vernietigen van het volk en de natuur
  Groeten van Eduard uit Breda

  Geliked door 1 persoon

 10. fransdewit zegt:

  Je kan toch weer zien, dat in de PVV echt wel mensen zitten met hersens, die nadenken, alleen ze worden maar niet gehoord. Ik vind dat ze een vuil spel spelen in de regering.

  Geliked door 1 persoon

 11. laura van der storm zegt:

  Perfect Mevrouw Faber! Wat een klare taal! Alleen, die stromen jonge mannen laten volgens mij helemaal geen gezin achter. Hun toekomstige vrouwen vinden ze wel in het westen..Er zijn zat vrouwen die erin stinken, met alle gevolgen van dien.

  Geliked door 2 people

 12. Reint Meijer zegt:

  Géwéldig mevrouw Faber. Mijn complimenten voor dit geweldige aangeleverde stuk. Dit is helder en duidelijk. De PVV-politici spreken altijd duidelijke taal.

  Geliked door 1 persoon

 13. leefbarbaar zegt:

  Geweldig.

  Geliked door 1 persoon

 14. ildiko zegt:

  GO GO FABER !

  Geliked door 1 persoon

 15. Erik zegt:

  Zo is het en niks anders, hier ga ik voor de PVV.

  Like

 16. M.A.L. Sion zegt:

  Glashelder geformuleerd door mevrouw Faber.
  Overigens ben ik het ook eens met de suggestie van Henk der Niederlander over de samenwerking van (met ons ….) gelijkgestemde WEBSITES.
  De meeste daarvan zijn al wel bekend. Wilt u ook weten welke dat zijn?
  Kijk dan op … http://depatriotten.weebly.com/links
  Het is geen doen om ze allemaal dagelijks bij te houden maar als ze nu eens GEZAMENLIJK …. VUL MAAR IN.
  Malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 1 persoon

 17. koddebeier zegt:

  Chapeau, Mevrouw Faber, alleen dovemans oren horen niets !!

  Geliked door 1 persoon

 18. exmarineman zegt:

  Geweldig verwoord. Heldere en klare taal en helemaal to the point, geen woord verkeerd en ook recht voor zijn raap. Ook voor de andere meelopende partijen zoals D66, GrLks, CDA en CU. Een duideijke spiegel voor gehouden. Opvallend ook wel weer dat de media er zowat geen woord over reppen…….

  Geliked door 1 persoon

 19. Henk der Niederlander zegt:

  Heel goed verwoord door mevr. Faber, maar mevr. Faber zit in de oppositie en dan kun je zo ongeveer van alles vanaf de zijlijn schreeuwen.
  Ik vraag me af of mevr. Faber nog hetzelfde weet te vertellen als de PVV in de regering komt, want het is al te veel bewezen dat als een partij in de regering komt toch wel een en ander genuanceerd word, zo niet bijgeschaafd.
  Ik ben bang dat op het eind van de rit ook mevr. Faber een zakkenvuller zal blijken te zijn a la hetgeen nu de dienst uit maakt in Nederland.
  Helaas heb Ik al heel lang geen vertrouwen in alles wat met politiek te maken heeft.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Oneens. Mevrouw Faber maakt reeds deel uit van de Eerste Kamer. Dat met die verdienste zal dus wel snor zitten. Ondanks dat feit is zij, voor zover ik weet, de enige (!) die zo´n inbreng DURFT (!) te geven ten overstaan van deze “elitaire” (ahum . . .) club.
   Ik maak mij daar dus absoluut geen zorgen over.

   Webmaster

   Like

   • Henk der Niederlander zegt:

    Zoals je weet Bert ben Ik lange tijd niet actief geweest op de verschillende fora en dergelijke, dus Ik ben nu hoofdzakelijk bezig met me opnieuw in te lezen zodoende dat het mogelijk is dat Ik een en ander gemist heb.
    Komt later allemaal wel goed.

    Like

  • Harry zegt:

   We hebben nog maar EEN alternatief in de politiek : Wilders , dus daar moeten we ons op focussen !
   Niks doen , verergert de zaak alleen maar .

   Like

 20. Ekster zegt:

  Geen speld tussen te krijgen, de problemen benoemd. Hulde voor mevrouw Faber. Het gaat helaas te langzaam, maar er gaan wel degelijk ogen open zo langzamerhand.

  Like

 21. Harrie Vaes zegt:

  Helemaal met de PVV inbreng eens.
  Ook mijn stem gaat naar de PVV ….gewoon…omdat Nederland inderdaad van ons is en dat moet zo blijven.

  Like

 22. MGJ zegt:

  Geweldige inbreng van mevrouw Faber, ik stem PVV, al jaren, en niemand zal mij daarvan afbrengen. Mevrouw Faber heeft lef, net als Geert Wilders, en lef is nodig in deze tijd met lafaards als Rutte die de democratie aan zijn laars lapt. Daarom steun ik ook het initiatief van Geenstijl!!

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  Haar inbreng was correct en to the point. Maar helaas, de Democratie is de laatste 40 jaar volkomen kapot gemaakt door de marionetten der politiek; met voorop: PvdA,CDA,VVD,D66. Het zijn allemaal lakeien, van de EUSSR- het Vierde Rijk- Bilderberg en de NWO. Democratie is volkomen weg. Rutte(VVD) heeft zelfs onze schatkist over laten brengen naar de RODEN in Brussel. Bewijs daarvoor is het ESM Verdrag!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s